Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november Kl Mødested: Benløse Gl. Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole"

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november Kl Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat godkendt og underskrevet. 3 Gulv og indeklimaproblemer i Benløse Præstegård. Sag: Benløse Præstegård - skimmelsvamp (137) - Benløse Godkendt med kr af 5 % puljen til nye gulve. Endvidere godkendt af 5 % puljen følgearbejder til vvs-arbejde, el-arbejde og malerarbejde. Gulv og indeklimaproblemer i Benløse Præstegård. Benløse Menighedsråd fremsender vedlagte e- post af 5. november 2008, idet menighedsrådet henviser til tidligere redegørelse om præstegården og anmoder om kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje til udskiftning af gulve. Menighedsrådet meddeler endvidere, at når det samlede arbejde med indeklimaet i præstegårdens stueetage er tilendebragt om ca. 3 uger, vender menighedsrådet tilbage, idet Provstiudvalget har givet tilsagn om finansieringen af dette. Ud over tømrerarbejdet handler det om følgeudgifter til vvs-arbejde, elarbejde og malerarbejde. Referat, Side: 1

2 4 Bromme Kirke - indvendig kalkning m.m. - udgifter Sag: Bromme Kirke kalk (132) - Bromme Provstiudvalget har besluttet, at udgiftene til indvendig kalkning kr kan afholdes af Provstiudvalgets 5 % pulje. Bromme Kirke - indvendig kalkning m.m. - udgifter Bromme Menighedsråd fremsender 8. oktober 2008 vedlagte forventede samlede udgifter i forbindelse med indvendig kalkning af kirke og kapel samt rengøring og reparation af hvælv udarbejdet af arkitekfirma Leif Madsen & Helje Sørensen A/S. Udgifter forventet kr ,00 inkl. moms. Dette pkt. var på dagsordenen til mødet d. 23. oktober 2008, hvor det besluttedes, at arbejdet tidligst kan indgå i budget 2010 under forbehold for økonomien i ligningsområdet. Efter udsendelse af Provstiudvalgets beslutning til Bromme Menighedsråd har formanden ringet. Formanden er lidt uforståelig over beslutningen, idet han henviser til Provstiudvalgets beslutning af 6. februar 2008, jf. vedlagte skrivelse af 8. februar Sct. Bendts Kirke - Sag: Sct. Bendts Kirke - synsudskrift (350) - Ringsted Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Sct. Bendts Kirke - synsudskrift for Sct. Bendts Kirke. 6 Klostermarkskirken - Sag: Klostermarkskirken - synsudskrift (351) - Ringsted Klostermarkskirken - synsudskrift for Klostermarkskirken. Referat, Side: 2

3 7 egården Klostervænget 2 A - Sag: egården Klostervænget 2 A - synsudskrift (352) - Ringsted egården Klostervænget 2 A - synsudskrift 2008 synsudskrift for egården Klostervænget 2 A. 8 De Mahlerske Huse, Sct. Bendtsgade 5 - Sag: De Mahlerske Huse, Sct. Bendtsgade 5 - synsudskrift (353) - Ringsted De Mahlerske Huse, Sct. Bendtsgade 5 - synsudskrift for De Mahlerske Huse, Sct. Bendtsgade 5. 9 Præsteboligen Klostervænget 2 B - Sag: Præsteboligen Klostervænget 2 B - synsudskrift (354) - Ringsted Præsteboligen Klostervænget 2 B - synsudskrift 2008 synsudskrift for præsteboligen Klostervænget 2B. 10 Præsteboligen Graversensvej 8 - Sag: Præsteboligen Graversensvej 8 - synsudskrift (355) - Ringsted Præsteboligen Graversensvej 8 - synsudskrift 2008 synsudskrift for præsteboligen Graversensvej 8. Referat, Side: 3

4 11 Udflytningssyn præsteboligen Eriksvej Ringsted Sag: Præsteboligen Eriksvej 87 (356) - Ringsted Udflytningssyn præsteboligen Eriksvej Ringsted Provsten fremsender provstesynsrapport fra udflytningssyn på præsteboligen Eriksvej Slaglille, Bjernede og Fjenneslev Kirke regulativ for kirkesanger Marit Hansen Sag: Kirkesanger Marit Hansen (343) - Slaglille Slaglille, Bjernede og Fjenneslev Kirke regulativ for kirkesanger Marit Hansen Slaglille, Bjernede og Fjenneslev Menighedsråd fremsender regulativ for kirkesanger Marit Hansen - ansat ved de 3 kirker pr. 1. juni Forpagtningskontrakt Hejreskovvej 30, Alsted - Præstegårdskonsulentens udtalelse Sag: Forpagtningskontrakt Slaglille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev præsteembede (169) - Slaglille Provstiudvalget besluttede at tilbagesende forpagtningskontrakten med henvisning til præstegårdskonsulentens bemærkninger af 23. oktober Forpagtningskontrakt Hejreskovvej 30, Alsted - Præstegårdskonsulentens udtalelse Præstekonsulenten fremsender 23. oktober 2008 vedlagte udtalelse vedrørende forpatningskontrakten, Hejreskovvej 30 i Alsted. Det skal hertil bemærkes, at præstekonsulenten ikke har påtegnet forpagtningskontrakten. Foorpagtningskontrakten vedlægges. 14 egård Stenmagle - Stenlille. Sag: egård i Stenmagle og Stenlille (271) - Stenlille egård Stenmagle - Stenlille. Stenmagle og Stenlille Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 23. oktober 2008 om Provstiets tilladelse til at disponere over et beløb på ca. kr til sognegårdens projektfase, idet der henvises til, at beløbet eventuelt kan bevilges fra salget af Mejerivej 8, eller gives fra Provstiudvalgets 5 % pulje. Provstiudvalget har godkendt, at de kr til sognegårdens projektfase, kan afholdes fra salget af Mejerivej 8. Provstiudvalget gør opmærksom på, at restkøbesummen skal indsættes på en prohiberet konto. Referat, Side: 4

5 15 Renovering af Stenmagle Præstegård - midler fra salg af Mejerivej 8 Sag: Stenmagle/Stenlille 5% (60) - Stenmagle Renovering af Stenmagle Præstegård - midler fra salg af Mejerivej 8 Stenmagle - Stenlille Præstegårdsudvalg anmoder i vedlagte skrivelse om tilladelse til at anvende kr fra salget af Mejerivej 8, til renovering af Stenmagle Præstegård. Til Provstiudvalgets orientering vedlægges skrivelse af 7. februar 2007 til Præstegårdsudvalget fra Provstiudvalgets møde d. 31. januar Afregning/betaling for varme, vand, vandafledningsafgift og el Sag: Ulla Toft sognepræst Vetterslev-Høm (160) - Vetterslev Afregning/betaling for varme, vand, vandafledningsafgift og el Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender 29. oktober 2008 til Provstiudvalgets godkendelse vedlagte aftale med sognepræst Ulla Toft om afregning/betaling for varme, vand, vandafledningsafgift og el. 17 Kontormøbler Sag: Terslev Præstegård - renovering (239) - Ørslev Provstiudvalget har godkendt, at der bevilges kr af 5 % puljen til kontomøbler. Kontormøbler Tryggevælde Provsti fremsender 10. november 2008 referat fra deres Provstiudvalgsmøde 5. november 2008, hvor de har bevilget kr af 5 % puljen til kontormøbler i Terslev Præstegård og skriver, at den anden halvdel betales af Ringsted-Sorø Provsti. Til orientering vedlægges Terslev og Ørslev Menighedsråds ansøgning til Tryggevælde Provsti. 18 Diverse sager til afgørelse 1 sag - se pkt. 19. Referat, Side: 5

6 19 Anvendelse af arv til Slaglille Kirke Sag: Arv (6) - Slaglille Anvendelse af arv til Slaglille Kirke Slaglille Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 12. november 2008 om anvendelse af arvemidler til renovering af Slaglille Kirkegård - et beløb på ca Provstiudvalget har godkendt, at der anvendes arvemidler til renovering af Slaglille Kirkegård. Sagen fremsendes til stiftet. Endvidere godkendt, at der kan lånes i 5 % puljen, indtil beløb er frigivet i stiftet. Endvidere anmoder menighedsrådet om, at få midlertidig hjælp fra 5 % puljen på grund af lang behandlingstid for frigivelse af beløb. Referat, Side: 6

7 Orientering 20 Alsted Kirke - nyansættelse graver Poul Erik Malthe pr. 1. december 2008 Sag: Graver Poul Erik Malthe (344) - Alsted Alsted Kirke - nyansættelse graver Poul Erik Malthe pr. 1. december 2008 Alsted Menighedsråd meddeler i skrivelse af 23. oktober 2008, at de har ansat Poul Erik Malthe som graver ved Alsted Kirke pr. 1. december Vi fremsender ansættelsen tjenstligt til stiftet. Ansættelse af graver ved Alsted Kirke Roskilde Stift fremsender 5. november 2008: Ansættelse af Poul Erik Malthe, jf. vedlagte. 21 Anmodning om frigivelse af midler på prohiberede konti. Sag: Anmodning om frigivelse af midler på prohiberede konti. (358) - Munke Bjergby Anmodning om frigivelse af midler på prohiberede konti. Munke Bjergby Menighedsråd har i mail af 10. november 2008 anmodet om frigivelse af 2 prohiberede konti i Sparekassen Sjælland til betaling af udført arbejde ved Munke Bjergby Kirke og Kirkegård - arbejdet er udført af E. Sunekær og Sønner. Vi fremsender godkendelse om frigivelse til Sparekassen. 22 Øde Førslev - ny præstegård - 5 % puljen Sag: Præstegård i Øde Førslev (62) - Sneslev Øde Førslev - ny præstegård - 5 % puljen Vi har d. 12. november 2008 overført det lovede beløb på kr til Øde Førslev - Sneslev Præstegårdskasse - beløb til opførelse af ny præstegård i Øde Førslev. Til dokumentation for udgifternes afholdelse har kassereren fremsendt regninger på over kr Referat, Side: 7

8 Orientering 23 Sorø Klosterkirke - byggeregnskab Sag: Sorø Klosterkirke - handicapramper m.m. (252) - Sorø Sorø Klosterkirke - byggeregnskab Sorø Menighedsråd fremsender 6. november 2008 til Provstiudvalgets orientering vedlagte byggeregnskab for Sorø Klosterkirke - tilbygning ud for nordre korsarm og toiletbygning i nordre sideskib. 24 Notat fra møde på Stenlille Kirkegård Sag: Stenlille Kirkegård (348) - Stenlille Notat fra møde på Stenlille Kirkegård Susanne Guldager fremsender 16. oktober 2008 notat fra møde på Stenlille Kirkegård, jf. vedlagte 25 Stenmagle Kirkegård - kirkegårdens træer Sag: Stenmagle Kirkegård (349) - Stenmagle Stenmagle Kirkegård - kirkegårdens træer Susanne Guldager fremsender 16. oktober 2008: Stenmagle Kirkegård - kirkegårdens træer, jf. vedlagte. 26 Opmåling af graverstilling ved Valsølille kirke. Sag: Graverstillingen (293) - Valsølille Opmåling af graverstilling ved Valsølille kirke. Valsølille Menighedsråd fremsender 1. november 2008 vedlagte skema m/bilag vedrørende fastsættelse af beskæftigelsesgrad for graveren ved Valsølille Kirke. Vi fremsender skemaet tjenstligt til stiftet. 27 Rådgivning fra kgl. bygningsinspektør Sag: Rådgivning fra kgl. bygningsinspektør (346) - Roskilde Stift Rådgivning fra kgl. bygningsinspektør Roskilde Stifts svar af 29. oktober 2008 til Skælskør Provsti vedrørende honorar til den kgl. bygningsinspektør. Referat, Side: 8

9 Orientering 28 Invitation til reception Sag: Invitation til reception (362) - Roskilde Stift Invitation til reception Invitation til reception i anledning af konfirmandarrangement i Roskilde onsdag den 26. november Valg til Provstiudvalg i 2009 Drøftet. Pkt. medtages til næste møde. Afventer bekendtgørelse m.m. fra Kirkeministeriet. Orienteringsmødet bliver formentlig tirsdag d. 27. januar Eventuelt Intet. 31 Underskrifter Således vedtaget - oplæst Lars Poulsen Jørgen Henriksen Poul O. Nielsen Dorte Nørgaard Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Mødet afsluttet kl Referat, Side: 9

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift. Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417)

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Der var afbud fra Gunvor S. Hansen. Øvrige var mødt. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere