Elevhåndbog HF Højere Forberedelseseksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen"

Transkript

1 Elevhåndbog HF Højere Forberedelseseksamen 1

2 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus er sammen med kommunikationsafdelingen med til at fortælle om deres uddannelsessted og studiemiljø på siden. Vi vil også gerne høre fra dig! Du finder os på facebook her: facebook.com/campusbornholm

3 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Pia Nielsen har ordet 5 Adgang til skolen 6 Biblioteket 6 Bøger 7 Kursistråd og elevdemokrati 6 Elevtilfredshed 7 Lommeregnere 7 Fredagscafé 7 Intranet Lectio 8 IT i undervisningen 8 Skoledage/fridage skoleåret Teamlærere 10 Tutorer 10 Kopiering og print 11 Lektiecafé 11 Mødepligt 12 Ringetider 12 Skemaændringer 12 Sikkerhed 13 Studie- og ordensregler 14 Studierejser 16 Studievalg Danmark på Bornholm 17 Studievejledning 18 Statens Uddannelsesstøtte SU gode råd til gymnasie-elev-forældre! 20 Lærere og ansatte i Krystalgade 21 Plantegning over skolen 22

4 Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet KÆRE ELEV Velkommen til HF på Campus Bornholm. Mens du er her, vil der ske en stor og gennemgribende udvikling med dig. Lige nu er du naturligt nok interesseret i at lære dit nye uddannelsessted at kende; dine klassekammerater, lærerene, det sociale miljø, stoffets sværhedsgrad, lektiemængde osv. Alt det der skal danne rammen om de næste 2 år af dit liv. Du har allerede med dit valg af ungdomsuddannelse truffet et vigtigt valg. Det er også et svært valg, hvis man forståeligt nok ikke helt ved, hvad man skal bruge sin ungdomsuddannelse til. Man er måske bange for, at ens valg afskærer en fra andre muligheder. Til dig, der har det sådan, vil jeg sige: Der er mange veje til Rom. Det vigtigste er, at du engagerer dig i din uddannelse, dine fag, dine kammerater ja hele dit skoleliv. At du arbejder hårdt på at få et så godt resultat som muligt. Den mest effektive måde at afskære sig fra muligheder er ved ikke at udnytte sit potentiale. At gøre det mindre godt end man kunne have gjort. Vi vil som skole give dig mulighed for at blive så dygtig, som du kan hvis du vil. Og det vil du jo, det ved jeg! Det er jo derfor, du er her! Det, som sker for dig, er en intellektuel, menneskelig og social udvikling, som gør dig til en god borger i et demokratisk samfund og en glimrende studerende på en videregående uddannelse. Det gør ikke noget, det er sjovt at være her, men det skal gerne være på grund af ikke på trods af skolearbejdet. Jeg ønsker dig 2 fantastiske år på Campus Bornholm, hvor du med begejstring og glubende appetit kaster dig over studierne, således at du med eksamen i hånden er klar til din drømmeuddannelse. Klaus Kristiansen uddannelseschef 4

5 Uddannelsesleder Pia Nielsen har ordet VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET Vi håber, du over de næste par år vil komme til at holde af vores skønne gamle bygning, som tidligere har heddet Dams Hotel eller Dams Gård og ligger i Krystalgade. De kommende to år skal du tilbringe meget tid her, så vi håber, du vil påtage dig opgaven med at være aktiv og engageret, så du og dine kammerater får det bedst mulige eksamensresultat, men også at du vil bruge tid og kræfter på at danne venskaber og fællesskaber med dine medstuderende, og med de andre uddannelsesretninger, vi har i huset. For mange er HF-uddannelsen første gang, man starter på en uddannelse, man selv har valgt. Valg indebærer ansvar for at tage opgaven på sig, men lærerne står klar til at hjælpe dig i gang, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at du får et godt forløb her. Der vil sikkert være stunder, hvor huen ser ud til at være meget langt væk, men vi håber, du ikke mister målet af syne. Med en god HF-eksamen er du klar til en videregående uddannelse, så af og til må du bide tænderne sammen og klø på. Vi håber, at du vil finde udfordring og lyst i arbejdet med skriftlige opgaver, udvidelse af din viden og i de nye faglige og sociale fællesskaber, du skal indgå i, og jeg er sikker på, at vi kan tilbyde både stor faglig udfordring og menneskelig udvikling. I denne håndbog kan du finde mange praktiske oplysninger, så jeg vil opfordre dig til at læse den grundigt. Dine forældre må meget gerne læse med, da det er vigtigt, at de også kender lidt til stedet, reglerne og uddannelsen, så de kan bakke dig op, hvis du skulle få brug for deres hjælp. Velkommen til HF! Pia Nielsen uddannelsesleder

6 Adgang til skolen Du har mulighed for at blive på skolen efter undervisningen og lave lektier og anvende skolens PC er. Pedellerne lukker dørene kl. ca Skolens åbningstider: Mandag - fredag kl Studiekort Bruges som ID, hvis du bliver sent på skolen samt ved fester. Studiekortet laves i starten af skoleåret, når der er taget billeder af de nye elever. Biblioteket Krystalgade Biblioteket på HF befinder sig i lokale V6. Hos bibliotekarerne kan du bl.a. modtage hjælp til informationssøgning, bestille litteratur til dine opgaver og eksaminer, samt låne og afhente biblioteksmaterialer. Som elev er du automatisk oprettet som låner på biblioteket, typisk med dit CPR-nummer som lånernummer. Med lånernummeret har du mulighed for at bestille materialer, enten via skolens biblioteksbase, eller bibliotek.dk. Biblioteksbasen finder du på Campus startside: På startsiden er der ligeledes adgang til SkoDa, hvor du med dit Uni-login har adgang til en lang række e-resurser. Ved bestilling af materialer må der påregnes en vis leveringstid: Filialerne på Merkurvej og Søborgstræde: ca. 1 dag, Bornholms Folkebiblioteker: ca. 1-3 dage øvrige biblioteker (fjernlån): ca. 5-7 dage. En god hovedregel er derfor at bestille i god tid! Biblioteket Krystalgades åbningstider fremgår herunder, og udenfor åbningstiden kan bibliotekarerne kontaktes via Bibliotekets samlede services fremgår af vores hjemmeside vælg fanebladet CB biblioteker på startsiden: Bibliotekets åbningstider: Se tiderne på bibliotekets dør. Bibliotekarerne i biblioteket Krystalgade er: Lene Gregersen / ) Henrik Elkær Jensen / ) 6

7 Bøger Du får gratis udleveret de lærebøger, som du skal bruge i de forskellige fag. Du er selv ansvarlig for de lærebøger, som du låner af skolen, så husk at binde dem ind og skriv navn, klasse og årstal i dem. De skal returneres i slutningen af skoleåret, og hvis bøgerne er blevet beskadiget eller er bortkommet, skal du erstatte dem. Kursistråd og elevdemokrati Kursistrådet er en vigtig del af livet på VUC. Som medlem af kursistrådet har du stor mulighed for at have indflydelse på skolens hverdag og for at være med til at bestemme, hvad der skal ske i løbet af året. Der er valg til kursistrådet i alle klasser umiddelbart efter skolestart i august, så kursistrådet hurtigt kan komme i gang med arbejdet. Du opfordres hermed til at stille om som repræsentant for din klasse i kursistrådet. På det første møde vælges repræsentanter til en række råd og udvalg på Campus Bornholm. Der er således elevrepræsentanter i skolens bestyrelse, PRmøderne (lærernes råd), ligesom VUC er repræsenteret i det fælles elevråd for Campus Bornholm. Kursistrådet fungerer som en vigtig kontakt til skolen, dvs. både ledelsen og de ansatte. Det betyder, at kursistrådet kan tage sager op af fælles interesse for eleverne som helhed, og skolen vil bede kursistrådet give indstillinger om fælles sager. Har du et godt forslag så tag det op i kursistrådet! Der er en postkasse ved indgangen, hvor du kan indsende gode forslag. Elevtilfredshed Vi ønsker, at undervisningsmiljøet på HF er åbent og imødekommende, og at du føler dig velkommen. Dine lærere og de øvrige ansatte gør en stor indsats i dagligdagen for at tilrettelægge undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Skulle der alligevel opstå en situation, hvor du føler dig uretfærdigt behandlet, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt snakker direkte med den pågældende. I de fleste tilfælde vil det løse problemet at få snakket sagen igennem stille og roligt. Såfremt du ikke mener, at en sådan samtale har løst dit problem på en tilfredsstillende måde, kan du rette henvendelse til Pia Nielsen. Hun vil tage initiativ til at mødes med både dig og den pågældende ansatte, sammen eller hver for sig, og finde en løsning på problemet. Såfremt du ønsker at klage over en eksamen, findes der særlige regler, og dem finder du i skolens eksamensreglement. Skolen har en plan for evaluering af elevernes trivsel og tilfredshed. Hver elev bliver bedt om at besvare et elektronisk evalueringsskema i oktober, desuden evalueres undervisningen løbende, både med hensyn til den sociale trivsel og den faglige udvikling. Du opfordres til at deltage aktivt i disse evalueringer og give din mening til kende, så vi hele tiden kan forbedre undervisningsmiljøet på skolen. 7

8 Lommeregnere Til matematik skal du bruge en lommeregner. I matematik på C-niveau anbefales en lommeregner fra Texas Instruments af typen TI-30 eller af tilsvarende karakter (tilsvarende karakter dækker også over lommeregner på ipads og tablets). Af matematik programmer til computer anbefales WordMat og GeoGebra. WordMat fungerer under Windows og skolen giver mulighed for at få Officepakken til egen computer. Hvis man udelukkende bruger computer, kan man godt undvære lommeregner, men det vil tit være mest praktisk at have en lommeregner i undervisningen. Fredagscafé Ca. en gang om måneden afholdes der fredagsbar. Det foregår på den måde, at efter skoletid kl. 14 mødes kursister og andet godtfolk i kantinen, hvor festudvalget har sørget for musik og evt. forskellige spil og indkøbt lidt øl, sodavand, Sommersby og lignende. Fredagscaféen har åbent indtil kl , hvor alle hjælper med oprydningen. Intranet Lectio Meget af kommunikationen mellem lærere og kursister foregår via Lectio. Her vil man finde oplysninger om skema, skemaændringer, lektier, fravær. Du skal aflevere skriftlige opgaver her, og læreren kan lægge undervisningsmaterialer, links og dokumenter. Som elev har du pligt til at holde dig opdateret her. Alle nye kursister får tildelt et login og et password ved skolestarten. Pas godt på det, for du skal bruge det i mange sammenhænge, mens du går på skolen. Password kan du ændre til dit personlige password - brug et, som du nemt kan huske, men som andre ikke kan gætte! IT i undervisningen Vi bruger IT til alt, og vi forventer, at du også gør det! Der er trådløst netværk på hele skolen, og skolens IT-supportere assisterer dig i en vis udstrækning med både netværk og programmer. På skolen har vi nogle få PC ere, som kan anvendes til gruppearbejde samt efter skoletid. Vi anbefaler, at du gemmer dine dokumenter på skolens fælles drev så kan vi hjælpe dig med at gendanne evt. mistede filer. Du får introduktion til IT brug i undervisningen i starten af 1HF; derefter forventer vi, at du selv aktivt opsøger den viden, du har brug for. Mange programmer lærer du, mens du anvender dem! Excel regneark, Power Point og Word tekstbehandling er programmer, der anvendes hyppigt i undervisningen af både lærere og elever. I hvert undervisningslokale er der en projektor med højttalere tilkoblet. Hver lærer har sin egen bærbare PC er, som medbringes i klasselokalet, og lærerne anvender ofte Power Point eller andet digitalt materiale i undervisningen. Som du kan læse gennem ovenstående opremsning, anvendes IT overalt, og derfor skal du fra starten tilegne dig gode IT vaner. Dels mht. sikkerhed dvs. gemme dine dokumenter og data med genkendelige fil-navne. Du skal gemme og huske dine koder, og du skal tage back-up, så du ikke mister data den dag, din bærbare bryder sammen! Dels skal du vænne dig til at administrere dit forbrug af IT-programmer, så du holder fokus på skolearbejdet og ikke spilder din undervisningstid på spil og privat kommunikation. 8

9 IT regler IT er efterhånden blevet integreret i alle fag, og du har mulighed for at få teknisk assistance fra vores IT-personale ØK2 hver onsdag formiddag i IT-lokalet på 1. sal. Da undervisningen på skolen og skolens elever er afhængig af, at IT-udstyret fungerer korrekt, er det vigtigt at overholde de følgende regler: Alt IT-udstyr skal behandles ordentligt, og skal lægges tilbage på rette hylde i IT-skabet sammen med tilhørende strømforsyning efter brug. Slik, sodavand, mad og lignende må ikke forefindes ved skolens computere. Når du forlader IT-udstyret, skal du logge dig af. Internettet skal bruges med omtanke overhold de gængse regler for god opførsel på nettet. Brug af Netradio og TV belaster nettet konstant, derfor er det ikke tilladt at bruge det. Når du aflytter videoindslag til brug i undervisningen, skal du benytte høretelefoner. Passwords til skolens systemer er fortrolige - du er derfor ansvarlig for at holde dit eget password hemmeligt, og du er selv ansvarlig ved misbrug. Der må aldrig installeres programmer på skolens computere uden en lærers tilladelse. Det er ikke tilladt at køre fremmede programmer på skolens computere. Der må ikke ændres på computernes opsætning. Det er forbudt at bruge skolens internetforbindelse til ikke-skole-relaterede formål (herunder download af pornografi, satellitkoder eller video og musikfiler) og den må under ingen omstændigheder anvendes til formål, der strider imod dansk lov herunder bl.a. hacking, piratkopiering og ulovlig download. Alle 9

10 forsøg på at opnå udvidede privilegier på skolens eller andres EDB-systemer - herunder forsøg på at misbruge andre elevers passwords - vil blive betragtet som hacking. Fri anvendelse Elever kan frit anvende en hvilken som helst bærbar/ tablet med et hvilket som helst operativsystem og sprog i skolens netværk (Windows pc er dog at foretrække af hensyn til programmer og support). Netværksudstyr Elevernes eget netværksudstyr (routere, switch o.l.) må under ingen omstændigheder bringes i anvendelse på skolens område, uanset om de kobles til vores netværk, da det med det samme vil forårsage en voldsom hastighedsnedsættelse, idet trådløse routere kan genere skolens eget trådløse netværk så meget, at der opstår områder uden forbindelse. Ferier og fridage Torsdag 6. august 2015 Fredag 21. august 2015 Mandag 12. oktober til fredag 16. oktober 2015 Mandag 21. december 2015 til søndag 3. januar 2016 Mandag 15. februar til fredag 21. februar 2016 Mandag 21. marts til mandag 28. marts 2016 Fredag 22. april 2016 Torsdag den 5. maj til fredag 6. maj Mandag den 27. juni 2016 Elevernes skolestart Fridag (Lærerene holder pædagogisk dag) Efterårsferie (uge 42) Juleferie Vinterferie (uge 7) Påskeferie Store bededag Kristi himmelfartsferie Sommerferie Teamlærere Hver klasse har tilknyttet 2 teamlærere, og alle nye kursister møder teamlærerne på den første skoledag. Teamlærerne tager sig af det sociale miljø i klassen samt den enkeltes trivsel. Tutorer Alle nye kursister får en personlig tutor, som samtidig er en af klassens lærere. I løbet af skoleåret afholder tutor og kursist et par samtaler, der har til formål at: styrke den enkelte kursists studiekompetencer fastholde fokus på den enkelte kursists læringsproces 10

11 styrke den enkelte kursists faglige motivation, samlede studiemotivation og dermed fastholdelse i uddannelsen støtte kursisten i bestræbelserne på at udvikle evnen til at gøre studiemæssig status over for sig selv med hensyn til: ambitionsniveau studiemæssigt stærke og svage sider progression i undervisningen justering af læreprocessen selvevaluering. Kopiering og print Som kursist på HF har du brug for at kopiere og printe materiale ud enten til gennemlæsning eller opgaver, du skal aflevere. Begge dele er meget nødvendige, men det kan samtidig blive meget dyrt. Derfor beder vi dig om at spare på både kopiering og print brug det, der er nødvendigt, men heller ikke mere end det! Lektiecafé På HF er der lektiecafé to gange om ugen. Hensigten er, at alle kan henvende sig og få hjælp til at: få overblik over aftaler og afleveringsfrister disponere tid få faglig hjælp til løsning af skriftlige opgaver Tid og sted bliver annonceret i Lectio og på skolens opslagstavler, når skoleåret starter. Hold øje med opslag og lyt til, hvad dine faglærere oplyser dig om dette tilbud. 11

12 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og derfor registreres det ved hver times begyndelse, om du er til stede eller ej. Dit fravær bliver jævnligt gjort op. Du kan følge med i registreringen i Lectio. Hvis du på forhånd ved, at du af tvingende årsager må forsømme din undervisning, er det vigtigt, at du informerer din studievejleder om dato samt årsag til dit fravær. Desuden skal du tage kontakt til dine faglærere og sikre dig, at du får information om hjemmearbejde, afleveringsopgaver og lignende, der foregår under dit fravær. Såfremt dit planlagte fravær er af en uges varighed eller mere, skal du udforme en skriftlig ansøgning til uddannelsesleder Pia Nielsen. Afhængigt af dit øvrige fravær og din studieaktivitet kan en uges fravær medføre en skriftlig advarsel. Et for stort fravær kan have alvorlige konsekvenser for dig såvel indlæringsmæssigt som muligheden for at fortsætte/bestå læs videre om det i afsnittet om Studie- og ordensregler. Ringetider 1. lektion Pause 15 minutter 2. lektion Pause 40 minutter 3. lektion Pause 15 minutter 4. lektion Skemaændringer Der kommer skemaændringer i løbet af et skoleår. Dine lærere kan, lige som du selv, blive syge, og de skal af og til på kursus, så de hele tiden er fagligt opdaterede. Endelig gennemfører lærerne projekter, hvor der kan opstå behov for at flytte om på undervisningen for at gøre det aktuelt og interessant. Alle skemaændringer kan du følge med i via Lectio, som løbende opdateres. Såfremt morgentimer ændres med kort varsel, kan det forekomme, at vi aflyser i så tilfælde får du tilsendt en sms, og aflysningen fremgår af skemaet i Lectio. Generelt forsøger vi at ændre skemaet, således at andre lærere overtager de timer, der ikke kan afholdes. De timer, der bliver aflyst, bliver lagt i skemaet på et senere tidspunkt på den måde sørger vi for, at du altid får den undervisning, der hører til de enkelte fag! 12

13 Sikkerhed Ved brand Opdager du en brand, skal du omgående aktivere den nærmeste brandalarm. Når brandalarmen lyder, skal alle omgående forlade bygningen gå den direkte vej ud og gå ikke igennem røgfyldte lokaler, brug evt. vinduet til at forlade bygningen. Ved ulykker Ved ulykker er det vigtigt, at du bevarer roen og undgår panik. Skab overblik over situationen, før du alarmerer. 1. Stands ulykken 2. Giv livreddende førstehjælp 3. Alarmér - ring 112 a) Oplys fuldt navn b) Oplys hvorfra der ringes adresse, afdeling, telefonnummer c) Beskriv hvad der er sket d) Fortæl hvor mange personer der er kommet til skade 4. Sørg for personer til at modtage ambulance og vise vej 5. Sørg for ledsager med mobil telefon til den tilskadekomne 6. Nedskriv ledsagers navn og mobil nummer Kontakt skolen tlf og oplys om alarmeringen, samt hvem der er kommet til skade. Ved uheld hvor en person skal på skadestuen Kontakt skolens kontor (tlf ) og oplys om skaden, og hvem der er kommet til skade, så bestiller sekretæren transport. Sikkerhed i laboratoriet Der er særlige sikkerhedsregler i laboratoriet følg lærerens anvisninger og læs de opslag, der er om sikkerhed i laboratoriet. Generelt: der er opsat kasser med førstehjælps udstyr, samt øjenskylleflasker flere steder i laboratoriet. 13

14 Studie- og ordensregler Dette er en forkortet udgave af gældende Studie- og Ordensregler for Campus Bornholm se hele teksten på ALMINDELIGE ORDENSREGLER vis hensyn til og respekt for andre mennesker, både på skolen og på de sociale medier! overhold gældende lovgivning følg lærernes såvel som øvrige ansattes anvisninger hold dig orienteret via Lectio, opslag og fællesmøder behandl bygninger, inventar og udstyr ordentligt ryd op i klasseværelset og laboratoriet I studiearbejdsmiljøerne i kantinen og i gruppearbejdsrummene gælder følgende: tal dæmpet i området spil ikke spil eller skriv private mails sæt din mobiltelefon på lydløs ryd op efter dig RYGNING Rygning er totalt forbudt både ude og inde på alle Campus Bornholms adresser. Rygeforbuddet kan ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester og lignende. Campus Bornholm anviser elever, der ryger, til områder udenfor skolens område, hvor der må ryges. På VUC er det området inde i gården ved den grønne bænk. Der må ikke ryges andre steder. Overtrædelse af anvisninger kan medføre sanktioner i henhold til skolens studie- og ordensreglement. E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter i ovenstående. Campus Bornholm henstiller til, at eventuelle rygere betænker skolens image og ansvar, når der ryges i det offentlige rum. Rygere skal: følge skolens anvisninger på, hvor der ikke må ryges undgå at ryge steder, hvor røgen kan sive ind i nærved liggende bygninger lægge cigaretskod i de dertil indrettede beholdere ryge et sted, hvor man er til mindst mulig gene for andre udvise godt naboskab til skolens naboer ALKOHOL OG RUSMIDLER Det er forbudt at indtage eller være under påvirkning af alkohol i undervisningstiden eller i forbindelse med undervisningsrelaterede arrangementer. Der kan ved ganske særlige lejligheder gives tilladelse af uddannelseslederen til indtagelse af alkohol på skolen i forbindelse med ikke-undervisningsrelaterede arrangementer. Ved sådanne tilfælde skal alkoholindtagelsen altid ske i moderate mængder, da du ellers kan blive bortvist fra/nægtet adgang til arrangementet. 14

15 For elevfester gælder følgende kodeks: Berusede elever nægtes adgang til festen Det er ikke tilladt at medtage alkohol til festen Ingen elever under 18 år har adgang til serveringsområdet i baren Der må ikke serveres alkohol til stærkt berusede elever Stærkt berusede elever sendes hjem fra festen Elever, der kaster op eller sendes til udpumpning får karantæne; i første omgang til den efterfølgende fest, og i gentagelsestilfælde til alle de resterende elevfester i skoleåret Kun elever, der har købt billet, og som har gyldigt studiekort, har adgang til festen. Gamle elever kan dog opnå adgang ved på forhånd at erhverve en billet. Fredagscafeer og lignende er eftermiddagssammenkomster på skolen med vægt på forskellige former for sociale eller kulturelle aktiviteter, og der må således kun sælges øl i begrænset omfang. Det er forbudt at være påvirket af eller være i besiddelse af øvrige rusmidler eller euforiserende stoffer. Dette forbud gælder alle sammenhænge såvel undervisnings- som ikke undervisningsrelaterede. Et brud på dette forbud vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Campus Bornholm samarbejder med politiet for at forebygge og bekæmpe kriminalitet, herunder omgang med rusmidler og euforiserende stoffer, hærværk, tyveri, hæleri og ulovlig besiddelse. REGLER FOR DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Det betyder, at du skal: møde frem til undervisningen aflevere alle skriftlige opgaver, som stilles i forbindelse med undervisningen deltage i terminsprøver, årsprøver og lign deltage i ekskursioner og andre planlagte undervisningsaktiviteter Det forventes, at du møder til undervisningen velforberedt og til tiden. Mobiltelefoner skal altid være slukkede i forbindelse med undervisningen, medmindre læreren giver tilladelse til brug i forbindelse med undervisningen. Bøger skal forsynes med bogbind. Ødelagte eller bortkomne bøger skal erstattes. SYGDOM Uddannelseslederen har ret til at få oplyst årsagen til en elevs fravær fra undervisningen og kan kræve en elevs sygdom dokumenteret ved en lægeerklæring. FRAVÆR Der er mødepligt til undervisningen. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Et for stort fravær kan medføre sanktioner. 15

16 SKRIFTLIGT FRAVÆR Alle skriftlige opgaver skal afleveres til tiden og godkendes som værende afleveret. Et for stort skriftligt fravær kan medføre sanktioner. SANKTIONER Tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre følgende sanktioner: Midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag på det aktuelle klassetrin. Permanent bortvisning. Ingen sanktioner iværksættes uden en forudgående skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved et nyt skoleårs begyndelse. TAB AF RETTEN TIL SU Det er en betingelse for at kunne få Statens Uddannelsesstøtte (SU), at du er studieaktiv. En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan efter uddannelseslederens vurdering medføre, at din ret til SU bortfalder. Se endvidere: BEK nr 1222 af 04/12/2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser Studierejser I 1. HF ligger der i foråret en 3-dages tur til København. Skolen sørger for transport til og fra hovedstaden, mens intern transport, entréer, overnatning og mad er op til dig selv. Programmet udarbejdes af teamlærerne, og som regel er der tre fag repræsenteret, så man har en dag med hvert fag. Det er vigtigt, at alle kommer med på turen, for det man oplever i København bruges aktivt i eksamen. Hvis du alligevel ikke kan komme med, får du enten en skriftlig opgave eller bliver sat ind i en anden klasse. 16

17 Studievalg Danmark på Bornholm Gymnasiale uddannelser, HHX, HTX, STX og HF er studieforberedende uddannelser. Dvs. det er målet, at du efter din gymnasiale uddannelse skal fortsætte på en videregående uddannelse en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en universitetsuddannelse. Hvilken uddannelse du skal tage, er selvfølgelig DIT valg men det kan godt være svært at vælge mellem det store udbud af uddannelser, der findes. Derfor findes STUDIEVALG BORNHOLM, der netop vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv. At vælge uddannelse forudsætter viden og information om det videregående uddannelsessystem, optagelseskrav mv., kendskab til egne evner og interesser, inspiration, men måske også, at nogen udfordrer dit valg og prikker til dig, så du kan sætte dig nogle realistiske mål for din fremtid. Det gør Studievalg på flere måder: Større obligatoriske klassearrangementer, der gennem din HF-tid fører dig fra en præsentation af Studievalg og det at vælge uddannelse over introduktion til det videregående uddannelsessystem, og hvordan du skaffer dig viden om sammenhæng mellem dine ønsker/behov og dine muligheder hen til en gennemgang af, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet til din ønskeuddannelse. Temamøder, der afholdes som informationsmøder for specielt interesserede elever med titler som f.eks. Konstruktivt sabbatår eller Uddannelse i udlandet Individuel vejledning, hvor du kan få en vejledningssnak med Studievalg Bornholms vejleder. Den individuelle vejledning er dels en åben træffetid med en ofte kort faktuel vejledning dels en vejledning, der henvender sig til elever med specielle behov for vejledning, og som måske skal igennem flere vejledningssamtaler med Studievalgs vejleder for at få afklaret sit uddannelsesvalg. STUDIEVALG BORNHOLMS VEJLEDER KAN TRÆFFES: Elever på gymnasierne: Via mail og Lectio og træffetider på gymnasierne kan ses i Lectio Tidligere elever med gymnasial uddannelse: Hver torsdag i Studievalgs Åbne Vejledning, Ungeporten, Merkurvej 10. Skriv til og få et link, hvor du kan booke en samtaletid, der passer dig. Nyttigt link til dit uddannelsesvalg er også og når du skal søge optagelse foregår det på Claus Gjerrild, Studievalg København/Bornholm 17

18 Studievejledning Studievejledningen på HF skal støtte dig i den tid, du er her, så du får din eksamen med det størst mulige faglige og personlige udbytte. Her kan du få støtte og hjælp til alle spørgsmål, som du måtte have. Studievejlederen har tavshedspligt. På HF hedder studievejlederne Jane Keil Strandmark og Nanna Rybak. Deres primære opgave er at understøtte og vejlede dig, så du kommer bedst muligt og nemmest gennem din uddannelse, og de er med til at hjælpe og vejlede dig, så du tager de rigtige valg i løbet af din HF-tid. Hvis du har problemer af den ene eller anden art, eller hvis du går og overvejer, hvad du nu skal, kan du altid komme forbi studievejledningen. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse problemet sammen, kan vi altid finde nogen, som kan hjælpe dig. Derudover er studievejledningen ansvarlig for at vejlede jer i større grupper om bl.a.: Valg af studieretning og valgfag Eksamen og eksamensregler Eksamensangst SU regler og muligheder i samarbejde med kontoret og meget andet Studievejledningen har kontor ved siden af elevatoren i stueetagen enten i den daglige åbningstid (se opslag på døren), eller du kan lave en aftale med en studievejleder på et andet tidspunkt. I løbet af august kommer studievejlederne rundt til alle klasser og fortæller om, hvad du kan bruge studievejledningen til. 18

19 SU - Statens Uddannelsesstøtte 2015 Fra kvartalet efter du fylder 18, kan du få Statens Uddannelsesstøtte - SU. Du skal søge på hvor du også kan bestille NemID, som du skal bruge for at kunne søge SU. Hvor meget du får, er afhængig af dine forældres indkomst. Som noget nyt er det fra ikke kun dine biologiske forældres indkomst men også evt. nye samlevere/ægtefælle, som din bopælsforælder bor sammen med. Satser 2015 (før skat) Kr. pr. md ved uddannelsesstart før 1. juli 2014 Kr. pr. md. ved start af ny uddannelse efter 1. juli 2014 Grundsats (før skat): kr. 916 kr. Maksimalt tillæg til hjemmeboende, kr kr. afhængig af dine forældres indkomst (før skat): Maksimum i alt (før skat): kr kr. Satser (før skat) for udeboende med særlig godkendelse (gælder uanset dato for studiestart) Grundsats kr. Maksimalt tillæg afhængig af dine forældres indkomst (før skat): kr. Maksimum i alt (før skat): kr. *Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende. Også selvom du er flyttet/flytter hjemmefra men spørg på studievejledningen! Derudover kan du få et studielån som jo skal betales tilbage. FORÆLDREINDKOMST OG TILLÆG TIL GRUNDSATSEN Er du 18 eller 19 år og går du på en ungdomsuddannelse, kan du få et tillæg til grundsatsen, hvis dine forældre tjener mindre end den maksimale grænse for forældreindkomst pr. år. Satser for SU, når du er 20 år eller derover HJEMMEBOENDE Du er begyndt på din uddannelse før 1. juli 2014 Satsen er kr. pr. måned før skat hele året. Du er begyndt på din uddannelse den 1. juli 2014 eller senere Hvis du er startet på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere er din SU-sats fra og med juli 2015 afhængig af dine forældres indkomst. Der er forskellige satser i første og andet halvår halvår halvår 2015 Grundsats 916 kr kr. Maksimalt tillæg afhængig af dine forældres indkomst kr kr. Maksimum i alt kr. UDEBOENDE Satsen er kr. pr. måned før skat hele året. Læs mere på Log på med din NEM ID 19

20 10 gode råd til HF-elev-forældre! Det kan være svært at være forældre til en HF-elev og at vide, hvornår og hvordan (og hvor meget) man skal blande sig i den unges liv, mens de går på HF. Men vores erfaring er, at mange unge er glade for og har brug for - forældre, der blander sig. Derfor har vi lavet denne 10 gode råd -liste. Giv opbakning, tillid, kærlighed og omsorg og støt dit barn i at: få 8 timers søvn hver nat møde til tiden spise sundt og motionere huske taske med bøger og penalhus holde styr på lektier og afleveringer læse lektier et sted, hvor den unge kan koncentrere sig bruge 1-2 timer dagligt på lektier (og ekstra tid i weekenden på skriftlige opgaver) opsøge relevant information bruge højst 8-10 timer på fritidsjob om ugen (kun) holde ferie i skolens ferieperioder Som forældre er du/i altid velkomne til at henvende dig til uddannelsesleder Pia Nielsen. 20

21 Lærere og ansatte i Krystalgade Klaus Kristiansen [kk] Uddannelseschef Pia Kofoed Nielsen [pn] Uddannelsesleder Psykologi, samfundsfag Birgitte Kjøller Pedersen [bp] Engelsk, filosofi Christian Christiansen [cc] Matematik, filosofi Gitte Goldschmidt [ggo] Kemi Henning Søby Andersen [hsa] Historie, tysk, studievejleder Jane Keil Strandmark [jak] Spansk, studievejleder Jette Sylvest [js] Dansk Lasse Harder Kirkegaard [lhk] Geografi Malene Møhl [mam] Biologi Maria Kragbæk [mkb] Engelsk, fransk Nanna Rybak [na] Biologi, naturfag, studievejleder Niels Geckler [ng] Historie Pernille Koch Laursen [pkl] Dansk Rud Sletterød [rs] Skolepsykolog Sidsel Toft Christensen [stc] Dansk, filosofi Tom Stæhr [ts] Dansk, billedkunst Henrik Elkær Jensen [hej] Bibliotekar Lene Gregersen [lg] Bibliotekar Inge Lise Mattsson [ilm], Assistent Anne Marie Andersen [aa] Sekretær Sanne Hansen [sh] Sekretær 21

22 22

23

24 Krystalgade Rønne. T

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-information Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

STX Alment Gymnasium. Elevhåndbog 2013-14

STX Alment Gymnasium. Elevhåndbog 2013-14 STX Alment Gymnasium Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Torben Lassen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Alkohol og rusmiddelpolitik

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød 1 2 Velkommen til Teknisk Gymnasium Med denne studiehåndbog byder vi dig velkommen til skoleåret 2014-15. Vi håber at det vil blive et godt skoleår for

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016 eucnord.dk Velkommen VELKOMMEN TIL VORE NYE ELEVER Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige

Læs mere

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING UM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNAS NASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GY SIUM TEKNISK ELEV-INFO GYMNASIUM

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere