Studie- og ordensregler HHX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler HHX"

Transkript

1 Studie- og ordensregler HHX

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær Normer for adfærd/skolens værdier Ansvarlighed Samarbejde Tillid Ordentlighed Nærvær Anvendelse af registreringssystemet Bogudlevering og - aflevering Brug af it-udstyr og it-lokaler Brug af mobiltelefon Parkering Rygning Brug af egen bærbar pc Vandpjaskeri Alkohol og rusmidler Øvrige regler Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær Regler for aktiv deltagelse i undervisningen Fremmødepligt Aflevering af skriftlige opgaver Deltagelse i anden undervisning Fremmødepligt til tvungen lektiecafe Sanktioner Oprykning Ret til at klage og klagevejledning Klage over tildelt sanktion Klage over nægtet oprykning Klagevejledning... 14

3 1.0 Almindelige regler for orden og samvær 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier Vejen Business College forventer, at du som elev naturligvis er bekendt med og følger almindelige normer for god orden og samvær. Skolen forventer også, at du som elev respekterer Vejen Business Colleges værdigrundlag (ASTON), som består af følgende værdier: 1. Ansvarlighed Ansvarlighed er blandt andet ensbetydende med at eleverne hver især, eleverne indbyrdes og eleverne i samarbejde med lærerne udviser en fælles ansvarsfølelse overfor undervisningen. 2. Samarbejde Samarbejde er blandt andet ensbetydende med at eleverne forstår og accepterer hinandens kompetencer (stærke/svage sider) og udviser hjælpsomhed overfor hinanden. 3. Tillid Elever og lærere har tillid til og forventer at alle gør deres bedste. 4. Ordentlighed Eleverne leverer kvalitet overfor lærerne (f.eks. i relation til afleveringsopgaver, forberedelse og gruppearbejde) og lærerne leverer kvalitet i undervisningen (f.eks. i form af forskellige undervisningsformer og elevmedindflydelse omkring undervisningens indhold og form). Løbende evaluering af elever og undervisningen er med til at sikre denne kvalitet. Alle taler/skriver ordentligt til og om hinanden. Brug af øgenavne, skældsord og anden form for mobning er uacceptabelt. Alle udviser respekt for hinanden og giver hinanden rum for udfoldelse 5. Nærvær Både elever og lærere viser interesse, lytter aktivt, fokuserer og er tilstedeværende i forbindelse med undervisningen.

4 1.2. Anvendelse af registreringssystemet Du skal ALTID logge IND, når du møder, og logge UD når du forlader skolen igen. Glemmer du at logge ind når du møder, skal du kontakte Elevservice hurtigst muligt. Hvis ikke du får logget ind, vil du få en fejlmeddelelse, når du prøver at logge ud. Glemmer du at logge ud, når du går, kan du ikke logge ind den næste dag. Kontakt derfor Elevservice hurtigst muligt. Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt time, skal du også logge ud til den time og ind igen til næste time. Når du logger ind/ud på terminalen, skal du vente til der står OK på displayet. Kommer der en fejlmelding, eller er du i tvivl om, du er blevet registreret, skal du ALTID gå ind på elevservice, så tjekker vi det for dig. Du får hver uge (lørdag) pr. tilsendt en oversigt over dit fravær. Det er vigtigt, at du også selv fører dit fravær hver eneste uge. Stemmer dit fravær fra systemet ikke overens med dine egne notater skal du henvende dig på Elevservice den efterfølgende mandag. DU KAN KUN FÅ RETTET DIT FRAVÆR 1 EN UGE TILBAGE. Opfølgning på protokolsystemet sker ved stikprøver, hvor der kontrolleres, om alle indstemplede elever er til stede i undervisningen. Misbrug af systemet vil medføre: Først en skriftlig advarsel og dernæst bortvisning! Ofte stillede spørgsmål vedrørende registreringssystemet. Spørgsmål 1.: Hvornår skal jeg logge ind/ud? Svar: Du skal altid logge ind, når du møder på skolen, og altid logge ud når du forlader skolen igen. Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt time eller vælger at forlade skolen i én af dine pauser, skal du også logge ud og efterfølgende logge ind igen til næste time. Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt time er det meget vigtigt, at du husker at logge ud før timen starter. Husk at tjekke, at terminalen har registreret dit valg (ok på displayet). Spørgsmål 2.: Hvad gør jeg, hvis der kommer en fejlmelding når jeg logger ind/ud? Svar: Kommer der en fejlmelding, når du forsøger at logge ind/ud, eller er du i tvivl om, du er blevet registreret, skal du altid gå ind på Elevservice og meddele dette, så tjekker vi det for dig.

5 Spørgsmål 3.: Hvordan kan jeg se, hvor meget fravær jeg har? Svar: Du får hver uge (lørdag) pr. tilsendt en oversigt over dit fravær. Tjek den derfor hver uge og kontakt Elevservice den efterfølgende mandag, såfremt du er uenig i det registrerede fravær i systemet. Spørgsmål 4: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at logge ind? Svar: Glemmer du at logge ind når du møder på skolen, skal du altid kontakte Elevservice hurtigst muligt. Hvis du har glemt at logge ind, vil du få en fejlmelding på displayet på terminalen, når du prøver at logge ud. Har du glemt at logge ind kan du eventuelt få din lærer/dine lærere til at attestere, at du har været til stede i timen/timerne. Elevservice vejleder dig herom. Spørgsmål 5: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at logge ud? Glemmer du at logge ud når du går, kan du ikke logge ind den næste dag. Kontakt derfor Elevservice hurtigst muligt. Har du glemt at logge ud kan du eventuelt få din lærer/dine lærere til at attestere, at du har været til stede i timen/timerne. Elevservice vejleder dig herom. Spørgsmål 6: Hvad gør jeg, hvis jeg tror der er fejl i skolens registrering af mit fravær? Svar: Det er vigtigt, at du selv fører en oversigt over dit fravær hver eneste uge. (Skriv det evt. op i din lektiebog eller fremsøg fraværsblanketten på skolens G-drev - udfyld den og gem den på dit H-drev se nærmere beskrivelse nedenfor) Stemmer skolens registrering af dit fravær ikke overens med dine egne notater, kan du henvende dig på Elevservice den efterfølgende mandag kl Du kan kun få rettet dit fravær for 1 uge tilbage. Derfor er det vigtigt, at du hver uge tjekker din fraværsmail. Spørgsmål 7: Hvordan kontrollerer skolen om jeg er til stede, når jeg har logget ind? Svar: Opfølgning på protokolsystemet sker ved stikprøver, hvor der kontrolleres, om alle indstemplede elever er til stede i undervisningen. Denne kontrol kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt på dagen og på et hvilket som helst tidspunkt i den enkelte lektion. Der kan således forekomme kontrol umiddelbart i starten af en lektion, midt i en lektion eller i slutningen af en lektion. Der er derfor helt afgørende, at du, hvis du har valgt at være fraværende i en skemalagt lektion, logger ud før lektionen starter.

6 Spørgsmål 8: Hvad sker der, hvis jeg misbruger ind- og udstemplingssystemet? Svar: Misbrug af systemet vil medføre først en skriftlig advarsel og dernæst bortvisning (:udmeldelse af skolen). Spørgsmål 9: Hvad gør jeg, hvis jeg har været fraværende? Svar: Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Du skal, hvis du har været fraværende, udfylde en fraværs-blanket. Blanketten med filnavnet Fraværsregistrering.xls er lagt permanent ud på skolens G:/drev. Blanketten skal udfyldes den første skoledag, efter du har været fraværende. Det er dit ansvar, at blanketten altid er ajourført. Du skal i løbet af skoleåret kun anvende en blanket. Alt hvad du måtte have af fravær registreres altså på den samme blanket. Når du har udfyldt blanketten, skal du gemme den udfyldte blanket på dit eget H:/drev Bogudlevering og - aflevering Skoleårets start (udlevering) Bogudleveringen foregår i skolens bogkælder i løbet af den første skoleuge. Du skal til bogudleveringen medbringe dit gule sygesikringskort. Alle de bøger du får udleveret registreres elektronisk på dit CPR nummer når du anvender dit sygesikringskort. Du er således personlig ansvarlig for alle dine udleverede bøger indtil de igen ved skoleårets afslutning skal afleveres. Præcis på samme måde som du kender det fra biblioteket. Pas derfor på dine bøger og sørg for ikke at få forbyttet dine bøger i løbet af skoleåret med en kammerats, da du så ikke ved skoleårets afslutning kan aflevere de bøger, der er registreret på dit CPR-nummer. Skoleårets afslutning (aflevering) Du skal ved skoleårets afslutning aflevere alle de bøger, som du i gennem skoleåret er blevet registreret som låner af via dit sygesikringskort. Datoen får du besked på fra skolen. Afleverer du ikke bøgerne på det fastsatte tidspunkt, vil du blive afkrævet et beløb svarende til genanskaffelsesprisen på de bøger, som du ikke har afleveret plus et rykkergebyr på kr. 100,00.

7 Betales bøgerne herefter ikke på et nærmere fastsat tidspunkt sender skolen sin fordring videre til Skat som sørger for at inddrive skolens gæld f.eks. ved at tilbageholde beløbet i din fremtidige løn som en skat. Hvis du har betalt genanskaffelsesprisen for bøger, som du ikke har afleveret rettidigt kan du ikke på et senere tidspunkt hvis bøgerne skulle blive fundet aflevere disse bøger og kræve det betalte beløb retur. Til gengæld kan du beholde bøgerne, da du jo har betalt for dem Brug af it-udstyr og it-lokaler Som edb-bruger har du følgende rettigheder: Du får et personligt login og et password, som giver adgang til alt undervisningsudstyr på skolen. Du får adgang til internettet og du får en personlig adresse. Du får et personligt katalog (Netdrev H:) på skolens server. Her kan du gemme alle dine opgaver. Når du undervises i et edb-lokale har du ret til en pc. I øvrige edb-lokaler kan du have lignende adgang, hvis der ikke foregår undervisning. Du må kopiere opgaver til og fra egen pc, hvis du har mulighed for det. Som edb-bruger har du følgende pligter: Det forventes at du behandler skolens system godt, - det vil bl.a. sige, at du: lukker Windows ned, før du slukker din pc. forsøger at holde egen computer virusfri, hvis du har en hjemme og kopierer mellem hjemmet og skolens anlæg. meddeler den systemansvarlige, lærer eller skolen, hvis der er mistanke om virusangreb eller lign. uregelmæssigheder. i øvrigt sørger for at holde orden på dit skrivebord (Windows) og i dit katalog. Følgende er forbudt: Du må ikke anvende skolens system til noget, som kan skade skolens renommé. Du må ikke installere/downloade programmer på skolens anlæg. De kan udgøre en virusfare. Specielt spil er særligt ofte smittekilder. Desuden hører spil hjemme i fritiden og ikke på en arbejdsplads. (Dog accepteres de små spil som installeres med Windows.) Andre programmer kan være beskyttet af copyright, og så kan det være direkte ulovligt at have kopier liggende. I det hele taget må du naturligvis ikke gøre noget ulovligt på skolens computere. Det gælder også hacking og misbrug af passwords.

8 Du må ikke benytte computere i ledige lokaler, hvis du samtidig forsømmer anden undervisning. Flasker, porcelæn, bestik, mad, drikkevarer etc. må ikke medbringes/- nydes i itlokalerne. Overtrædelse af reglerne kan føre til tab af brugerrettighederne i kortere eller længere tid (mindst 1 uge.) I alvorlige tilfælde kan det medføre bortvisning (:udmeldelse) fra skolen, og hvis det drejer sig om noget kriminelt, kan man risikere politianmeldelse Brug af mobiltelefon Mobiltelefoner må ikke ligge fremme eller på anden måde virke forstyrrende, når der er undervisning Parkering Cykler stilles i cykelskuret ved Allégade (Indgang ved kantinen), og i cykelstativet over for den nye hovedindgang. Biler parkeres på P-pladsen foran kantinen Rygning Der er rygeforbud på skolens område. Der er ligeledes forbud mod brug af e-cigaretter på skolens område Brug af egen bærbar pc Egen bærbar pc må i timerne kun anvendes i relation til undervisningen. Dette indebærer også at din bærbare pc kun må være tændt og skærmen slået op, når læreren har givet tilladelse hertil. Overtrædelse af ovennævnte, medfører 1 måneds forbud mod at medbringe/benytte bærbar pc i timerne. Fornyet overtrædelse af reglen medfører, at du ikke må medbringe/benytte bærbar pc i timerne resten af skoleåret Vandpjaskeri Al form for vandpjaskeri f.eks. i relation til markeringen af sidste skoledag er forbudt. Overtrædelse af forbuddet vil medføre bortvisning (:udmeldelse). (jf. sanktion 5 i afsnit 3.0 om sanktioner)

9 1.10. Alkohol og rusmidler Der er forbudt at nyde alkohol og andre rusmidler i undervisningstiden. Det er ligeledes forbudt at være synligt påvirket i undervisningstiden. Overtrædelse af forbuddet medfører en sanktion i forhold til skolens sanktioner, jf. afsnit Øvrige regler a) Bortset fra flasker med skruelåg må porcelæn, bestik, drikkevarer, mad etc. ikke medbringes/nydes i undervisningslokalerne. (se specielle regler for it-lokalerne). b) Husk selvoprydning i kantinen (porcelæn og bestik mv. sættes på kantinens afrydningsvogne). Stolene stilles på plads efter brug. c) Bøger og andre undervisningsmaterialer skal når undervisningen er slut enten bringes med hjem eller opbevares i klasses skabe, dueslag eller aflåselige skabe (nøgle udleveres hos skolens pedel). Skolen accepterer således ikke indsigelser for bortkomne rapporter, bøger, opgaver osv., hvis de ikke har været opbevaret som foreskrevet Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær kan medføre sanktioner afhængig af overtrædelsen karakter og størrelse. Under punktet sanktioner gennemgås de generelle sanktioner og brugen af dem. Hvis der er specielle sanktioner til et bestemt område, er de nævnt ved omtalen af dette område Regler for aktiv deltagelse i undervisningen 2.1. Fremmødepligt Du har mødepligt til al undervisning på skolen. Det gælder også projekter, prøver og lignende. Du skal overholde mødetidspunktet. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet.

10 Hvis du har været fraværende skal du udfylde en fraværsblanket. Blanketten med filnavnet Fraværsregistrering.xls er lagt permanent ud på skolens G:/drev. Blanketten skal udfyldes den første skoledag efter du har været fraværende. Det er dit ansvar at blanketten altid er ajourført. Du skal i løbet af skoleåret kun anvende en blanket. Alt hvad du måtte have af fravær registreres altså på den samme blanket. Når du har udfyldt blanketten skal du gemme den udfyldte blanket på dit eget H:/drev. Fraværskoordinatoren, dine lærere, studievejlederne samt skolens ledelse har adgang til blanketten, som du udfylder, vedrørende årsagerne til dit fravær. Bliver du indkaldt til en samtale omkring dit fravær vil din fraværskoordinator før samtalen således se, hvad der står registreret på din fraværsblanket. Din deltagelse i undervisningen vil blive registreret ud fra din ind - og udstempling. Du vil normalt en gang om ugen få tilsendt en oversigt over dit fremmøde, så du har mulighed for at følge og kontrollere registreringen. Skolen følger løbende med i dit fremmøde og evt. fravær. Ved for et for stort fravær vil fraværskoordinatoren kontakte dig. Hvis fraværet fortsætter, vil du af fraværskoordinatoren blive indkaldt til en 1. samtale. Et fortsat for højt fravær vil medføre, at du får en skriftlig advarsel og samtidig bliver indkaldt til den 2. samtale med fraværskoordinatoren. Til stede vil være fraværskoordinatoren og uddannelseschefen. Sanktioner, der kan iværksættes, kan være de, der står som 3, 4 og 5 (jf. afsnit 3.0 om sanktioner). Hvis fraværet stadig fortsætter, vil du blive indkaldt til en 3. samtale, hvor du samtidig får en skriftlig advarsel. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre også blive indbudt. Til stede vil være fraværskoordinatoren og uddannelseschefen. Skolen vil i hele forløbet se på arten af fravær, og om der således skal tages særlige hensyn f.eks. på grund af sygdom. Skolen kan i den sammenhæng stille krav om lægeerklæring. Skolen betaler din første lægeerklæring pr. skoleår. Hvis dit fravær under hensyntagen til ovenstående afsnit er på 10 % eller derover kan du blive udmeldt af skolen, ligesom du kan tabe evnen til at gå til eksamen, jf. sanktioner i kapitel 3.0 punkt 3 og 4.

11 2.2. Aflevering af skriftlige opgaver Alle stillede hjemmeopgaver skal du aflevere på det tidspunkt, der er aftalt med den enkelte faglærer. Du skal aflevere mindst 80 % (målt i elevtid) af de stillede opgaver i et skoleår i det enkelte fag, og du skal aflevere dem regelmæssigt i løbet af året. De afleverede opgaver skal have et minimum af kvalitet for at kunne godkendes som afleveringer. Faglæreren fastsætter som udgangspunkt, hvad dette minimum er. Du får hvert kvartal en oversigt opgjort i elevtid over dine afleveringer i forhold til de stillede opgaver i hvert enkelt fag. Du kan på elevnet, under din klassebetegnelse/årgangsbetegnelse, løbende følge med i hvilke afleveringsopgaver, der er stillet i det enkelte fag, hvornår disse opgaver skal afleveres og hvilken elevtid den enkelte opgave udløser. Du har selv pligt til at holde dig orienteret på elevnet om dine afleveringsopgaver. I samarbejde med faglærerne følger fraværskoordinatoren løbende din afleveringsprocent. Hvis du i løbet af skoleåret mangler at aflevere så mange opgaver i et fag, så du ikke vil kunne nå de 80 % på et skoleår, vil du i første omgang blive indkaldt til en samtale med fraværskoordinatoren. Hvis problemet fortsætter eller senere gentager sig, vil du modtage en skriftlig advarsel og blive indkaldt til en ny samtale. Skolen kan i forbindelse med denne samtale tildele dig en sanktion (jf. sanktion 6 i afsnit 3.0) Hvis det så stadig fortsætter eller gentager sig, vil skolen kunne iværksætte en sanktion i forbindelse med den tredje samtale. Sanktioner kan være dem, der står som 3, 4, og 7 (jf. afsnit 3.0 om sanktioner) Hvis du snyder med dine besvarelser herunder skriver af fra en anden opgave, vil den ikke tælle som en aflevering, foruden at du kan blive udsat for en sanktion Deltagelse i anden undervisning Du har pligt til at deltage i anden slags undervisning herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning. Ved den virtuelle undervisning vil skolen udarbejde et system, der kan registrere omfanget af din aktive deltagelse.

12 2.4. Fremmødepligt til tvungen lektiecafe Du har mødepligt til tvungen lektiecafe. Du skal overholde mødetidspunktet for lektiecafeen. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Din deltagelse i lektie-cafeen vil blive registreret manuelt af den tilstedeværende lærer. Skolen følger løbende med i dit fremmøde og evt. fravær fra lektiecafeen. Ved et for stort fravær vil fraværskoordinatoren kontakte dig. Hvis du er fraværende tre enkelt gange fra lektiecafeen, vil du af fraværskoordinatoren blive indkaldt til en 1. samtale. Et fortsat fravær vil medføre, at du bliver indkaldt til den 2. samtale med fraværskoordinatoren, og at du samtidig kan få en skriftlig advarsel. Hvis fraværet fra lektiecafeen fortsætter, vil du blive indkaldt til en 3. samtale i forbindelse med, at skolen kan iværksætte en sanktion. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre også blive indbudt. Til stede vil være fraværskoordinatoren og uddannelseschefen. Sanktioner kan være dem, der står som 3, 4, og 7 (jf. afsnit 3.0 om sanktioner) Skolen vil i hele forløbet se på arten af fravær fra lektiecafeen, og om der således skal tages særlige hensyn f.eks. på grund af sygdom. Skolen kan i den sammenhæng stille krav om lægeerklæring. Skolen betaler din første lægeerklæring pr. skoleår. Generelt gælder registrering af deltagelse i tvungen lektiecafe for et skoleår ad gangen. Men hvis du har et stor fravær fra den tvungne lektiecafe i et skoleår og fortsætter med det i det følgende skoleår, kan det forrige skoleår også tælle med i vurderingen i forhold til evt. sanktioner Sanktioner Følgende sanktioner kan sættes i værk ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler herunder for stort fravær fra undervisningen/tvungen lektiecafe og manglende afleveringer: 1. Du kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 2. Du kan midlertidig udelukkes fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

13 3. Du skal aflægge prøve i alle fag i det pågældende klassetrin i det pågældende år. Årskarakterer bortfalder. 4. Du taber retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, som du afslutter det pågældende år. Prøverne skal du aflægge i det følgende skoleår, enten ved at du går klassetrinnet om, eller hvis du er sikret oprykning til næste klassetrin, at du der aflægger prøverne i det eller de pågældende fag. 5. Du bliver bortvist (udmeldt) i særligt graverende tilfælde. 6. Du skal ugentligt deltage i skolens lektiecafe indtil problemet med de manglende afleveringer er bragt i orden. Manglende deltagelse i lektiecafeen vil blive registreret som fravær og vil således tælle med i dit samlede fravær på skolen. 7. Du fortaber retten til SU (Statens uddannelsesstøtte). Hvis skolens uddannelseschef afgør, at du ikke er studieaktiv, bliver SU en stoppet fra måneden efter. SU-retten kan generhverves, når du på ny skønnes at være studieaktiv Oprykning Skolen kan nægte dig oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt (årskarakterer) eller opnåede gennemsnit (eksamenskarakterer plus overførte årskarakterer) ved skoleårets afslutning er under 02, og hvis skolen vurderer, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkelig. Hvis du nægtes oprykning til næste klassetrin, kan skolen give dig lov til at gå det pågældende klassetrin om én gang. Du må dog højst tage 5 år om din HH-uddannelse Ret til at klage og klagevejledning 5.1. Klage over tildelt sanktion Du (eller, hvis du er under 18 år, dine forældre) har mulighed for skriftligt at klage til Undervisningsministeriet over en sanktion, som skolen iværksætter over for dig. Ved afgørelsen har du krav på, at den ledsages af en klagevejledning (se denne)

14 Hvis du klager, laver skolen en skriftlig udtalelse om sagen. Denne udtalelse har du ret til at kommentere skriftligt. Skolens udtalelse samt din evt. kommentar til udtalelsen sendes med klagen til ministeriet Klage over nægtet oprykning Du (eller, hvis du er under 18 år, dine forældre) har mulighed for skriftligt at klage til Undervisningsministeriet, hvis du nægtes oprykning. Ved afgørelsen har du krav på, at der medfølger en klagevejledning (se denne). Hvis du klager, laver skolen en skriftlig udtalelse om sagen. Denne udtalelse har du ret til at kommentere skriftligt. Skolens udtalelse samt din evt. kommentar til udtalelsen sendes med klagen til ministeriet Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelse, skal den afleveres hos skolens forstander senest 2 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skolen har herefter en uge til at kommentere din klage. Du har derefter mulighed for inden for en uges frist at kommentere skolens udtalelse. Skolen sender derefter din klage, skolens udtalelse og din eventuelle kommentar til skolens udtalelse videre til Undervisningsministeriet (UVM).

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Praktisk Info:... 2 SU... 4. Ungdomskort... 5. Lærer- og lokaleoversigt... 6. Ringetider og ferieplan... 7. Ferieplan 2014-2015...

Praktisk Info:... 2 SU... 4. Ungdomskort... 5. Lærer- og lokaleoversigt... 6. Ringetider og ferieplan... 7. Ferieplan 2014-2015... Velkommen til HG Indholdsfortegnelse Praktisk Info:... 2 SU... 4 Ungdomskort... 5 Lærer- og lokaleoversigt... 6 Ringetider og ferieplan... 7 Ferieplan 2014-2015... 7 Vejledning om praktikplads... 8 Studie-

Læs mere

Anvendelsen af ind - og udstemplingskort. (elektronisk fraværsregistrering)

Anvendelsen af ind - og udstemplingskort. (elektronisk fraværsregistrering) Anvendelsen af ind - og udstemplingskort (elektronisk fraværsregistrering) Tidligere praksis (manuelt førte protokoller) Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium tog for ca. ti år siden den beslutning at

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret november 2016 Opdateret november 2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere