Studie- og ordensregler HHX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler HHX"

Transkript

1 Studie- og ordensregler HHX

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær Normer for adfærd/skolens værdier Ansvarlighed Samarbejde Tillid Ordentlighed Nærvær Anvendelse af registreringssystemet Bogudlevering og - aflevering Brug af it-udstyr og it-lokaler Brug af mobiltelefon Parkering Rygning Brug af egen bærbar pc Vandpjaskeri Alkohol og rusmidler Øvrige regler Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær Regler for aktiv deltagelse i undervisningen Fremmødepligt Aflevering af skriftlige opgaver Deltagelse i anden undervisning Fremmødepligt til tvungen lektiecafe Sanktioner Oprykning Ret til at klage og klagevejledning Klage over tildelt sanktion Klage over nægtet oprykning Klagevejledning... 14

3 1.0 Almindelige regler for orden og samvær 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier Vejen Business College forventer, at du som elev naturligvis er bekendt med og følger almindelige normer for god orden og samvær. Skolen forventer også, at du som elev respekterer Vejen Business Colleges værdigrundlag (ASTON), som består af følgende værdier: 1. Ansvarlighed Ansvarlighed er blandt andet ensbetydende med at eleverne hver især, eleverne indbyrdes og eleverne i samarbejde med lærerne udviser en fælles ansvarsfølelse overfor undervisningen. 2. Samarbejde Samarbejde er blandt andet ensbetydende med at eleverne forstår og accepterer hinandens kompetencer (stærke/svage sider) og udviser hjælpsomhed overfor hinanden. 3. Tillid Elever og lærere har tillid til og forventer at alle gør deres bedste. 4. Ordentlighed Eleverne leverer kvalitet overfor lærerne (f.eks. i relation til afleveringsopgaver, forberedelse og gruppearbejde) og lærerne leverer kvalitet i undervisningen (f.eks. i form af forskellige undervisningsformer og elevmedindflydelse omkring undervisningens indhold og form). Løbende evaluering af elever og undervisningen er med til at sikre denne kvalitet. Alle taler/skriver ordentligt til og om hinanden. Brug af øgenavne, skældsord og anden form for mobning er uacceptabelt. Alle udviser respekt for hinanden og giver hinanden rum for udfoldelse 5. Nærvær Både elever og lærere viser interesse, lytter aktivt, fokuserer og er tilstedeværende i forbindelse med undervisningen.

4 1.2. Anvendelse af registreringssystemet Du skal ALTID logge IND, når du møder, og logge UD når du forlader skolen igen. Glemmer du at logge ind når du møder, skal du kontakte Elevservice hurtigst muligt. Hvis ikke du får logget ind, vil du få en fejlmeddelelse, når du prøver at logge ud. Glemmer du at logge ud, når du går, kan du ikke logge ind den næste dag. Kontakt derfor Elevservice hurtigst muligt. Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt time, skal du også logge ud til den time og ind igen til næste time. Når du logger ind/ud på terminalen, skal du vente til der står OK på displayet. Kommer der en fejlmelding, eller er du i tvivl om, du er blevet registreret, skal du ALTID gå ind på elevservice, så tjekker vi det for dig. Du får hver uge (lørdag) pr. tilsendt en oversigt over dit fravær. Det er vigtigt, at du også selv fører dit fravær hver eneste uge. Stemmer dit fravær fra systemet ikke overens med dine egne notater skal du henvende dig på Elevservice den efterfølgende mandag. DU KAN KUN FÅ RETTET DIT FRAVÆR 1 EN UGE TILBAGE. Opfølgning på protokolsystemet sker ved stikprøver, hvor der kontrolleres, om alle indstemplede elever er til stede i undervisningen. Misbrug af systemet vil medføre: Først en skriftlig advarsel og dernæst bortvisning! Ofte stillede spørgsmål vedrørende registreringssystemet. Spørgsmål 1.: Hvornår skal jeg logge ind/ud? Svar: Du skal altid logge ind, når du møder på skolen, og altid logge ud når du forlader skolen igen. Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt time eller vælger at forlade skolen i én af dine pauser, skal du også logge ud og efterfølgende logge ind igen til næste time. Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt time er det meget vigtigt, at du husker at logge ud før timen starter. Husk at tjekke, at terminalen har registreret dit valg (ok på displayet). Spørgsmål 2.: Hvad gør jeg, hvis der kommer en fejlmelding når jeg logger ind/ud? Svar: Kommer der en fejlmelding, når du forsøger at logge ind/ud, eller er du i tvivl om, du er blevet registreret, skal du altid gå ind på Elevservice og meddele dette, så tjekker vi det for dig.

5 Spørgsmål 3.: Hvordan kan jeg se, hvor meget fravær jeg har? Svar: Du får hver uge (lørdag) pr. tilsendt en oversigt over dit fravær. Tjek den derfor hver uge og kontakt Elevservice den efterfølgende mandag, såfremt du er uenig i det registrerede fravær i systemet. Spørgsmål 4: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at logge ind? Svar: Glemmer du at logge ind når du møder på skolen, skal du altid kontakte Elevservice hurtigst muligt. Hvis du har glemt at logge ind, vil du få en fejlmelding på displayet på terminalen, når du prøver at logge ud. Har du glemt at logge ind kan du eventuelt få din lærer/dine lærere til at attestere, at du har været til stede i timen/timerne. Elevservice vejleder dig herom. Spørgsmål 5: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at logge ud? Glemmer du at logge ud når du går, kan du ikke logge ind den næste dag. Kontakt derfor Elevservice hurtigst muligt. Har du glemt at logge ud kan du eventuelt få din lærer/dine lærere til at attestere, at du har været til stede i timen/timerne. Elevservice vejleder dig herom. Spørgsmål 6: Hvad gør jeg, hvis jeg tror der er fejl i skolens registrering af mit fravær? Svar: Det er vigtigt, at du selv fører en oversigt over dit fravær hver eneste uge. (Skriv det evt. op i din lektiebog eller fremsøg fraværsblanketten på skolens G-drev - udfyld den og gem den på dit H-drev se nærmere beskrivelse nedenfor) Stemmer skolens registrering af dit fravær ikke overens med dine egne notater, kan du henvende dig på Elevservice den efterfølgende mandag kl Du kan kun få rettet dit fravær for 1 uge tilbage. Derfor er det vigtigt, at du hver uge tjekker din fraværsmail. Spørgsmål 7: Hvordan kontrollerer skolen om jeg er til stede, når jeg har logget ind? Svar: Opfølgning på protokolsystemet sker ved stikprøver, hvor der kontrolleres, om alle indstemplede elever er til stede i undervisningen. Denne kontrol kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt på dagen og på et hvilket som helst tidspunkt i den enkelte lektion. Der kan således forekomme kontrol umiddelbart i starten af en lektion, midt i en lektion eller i slutningen af en lektion. Der er derfor helt afgørende, at du, hvis du har valgt at være fraværende i en skemalagt lektion, logger ud før lektionen starter.

6 Spørgsmål 8: Hvad sker der, hvis jeg misbruger ind- og udstemplingssystemet? Svar: Misbrug af systemet vil medføre først en skriftlig advarsel og dernæst bortvisning (:udmeldelse af skolen). Spørgsmål 9: Hvad gør jeg, hvis jeg har været fraværende? Svar: Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Du skal, hvis du har været fraværende, udfylde en fraværs-blanket. Blanketten med filnavnet Fraværsregistrering.xls er lagt permanent ud på skolens G:/drev. Blanketten skal udfyldes den første skoledag, efter du har været fraværende. Det er dit ansvar, at blanketten altid er ajourført. Du skal i løbet af skoleåret kun anvende en blanket. Alt hvad du måtte have af fravær registreres altså på den samme blanket. Når du har udfyldt blanketten, skal du gemme den udfyldte blanket på dit eget H:/drev Bogudlevering og - aflevering Skoleårets start (udlevering) Bogudleveringen foregår i skolens bogkælder i løbet af den første skoleuge. Du skal til bogudleveringen medbringe dit gule sygesikringskort. Alle de bøger du får udleveret registreres elektronisk på dit CPR nummer når du anvender dit sygesikringskort. Du er således personlig ansvarlig for alle dine udleverede bøger indtil de igen ved skoleårets afslutning skal afleveres. Præcis på samme måde som du kender det fra biblioteket. Pas derfor på dine bøger og sørg for ikke at få forbyttet dine bøger i løbet af skoleåret med en kammerats, da du så ikke ved skoleårets afslutning kan aflevere de bøger, der er registreret på dit CPR-nummer. Skoleårets afslutning (aflevering) Du skal ved skoleårets afslutning aflevere alle de bøger, som du i gennem skoleåret er blevet registreret som låner af via dit sygesikringskort. Datoen får du besked på fra skolen. Afleverer du ikke bøgerne på det fastsatte tidspunkt, vil du blive afkrævet et beløb svarende til genanskaffelsesprisen på de bøger, som du ikke har afleveret plus et rykkergebyr på kr. 100,00.

7 Betales bøgerne herefter ikke på et nærmere fastsat tidspunkt sender skolen sin fordring videre til Skat som sørger for at inddrive skolens gæld f.eks. ved at tilbageholde beløbet i din fremtidige løn som en skat. Hvis du har betalt genanskaffelsesprisen for bøger, som du ikke har afleveret rettidigt kan du ikke på et senere tidspunkt hvis bøgerne skulle blive fundet aflevere disse bøger og kræve det betalte beløb retur. Til gengæld kan du beholde bøgerne, da du jo har betalt for dem Brug af it-udstyr og it-lokaler Som edb-bruger har du følgende rettigheder: Du får et personligt login og et password, som giver adgang til alt undervisningsudstyr på skolen. Du får adgang til internettet og du får en personlig adresse. Du får et personligt katalog (Netdrev H:) på skolens server. Her kan du gemme alle dine opgaver. Når du undervises i et edb-lokale har du ret til en pc. I øvrige edb-lokaler kan du have lignende adgang, hvis der ikke foregår undervisning. Du må kopiere opgaver til og fra egen pc, hvis du har mulighed for det. Som edb-bruger har du følgende pligter: Det forventes at du behandler skolens system godt, - det vil bl.a. sige, at du: lukker Windows ned, før du slukker din pc. forsøger at holde egen computer virusfri, hvis du har en hjemme og kopierer mellem hjemmet og skolens anlæg. meddeler den systemansvarlige, lærer eller skolen, hvis der er mistanke om virusangreb eller lign. uregelmæssigheder. i øvrigt sørger for at holde orden på dit skrivebord (Windows) og i dit katalog. Følgende er forbudt: Du må ikke anvende skolens system til noget, som kan skade skolens renommé. Du må ikke installere/downloade programmer på skolens anlæg. De kan udgøre en virusfare. Specielt spil er særligt ofte smittekilder. Desuden hører spil hjemme i fritiden og ikke på en arbejdsplads. (Dog accepteres de små spil som installeres med Windows.) Andre programmer kan være beskyttet af copyright, og så kan det være direkte ulovligt at have kopier liggende. I det hele taget må du naturligvis ikke gøre noget ulovligt på skolens computere. Det gælder også hacking og misbrug af passwords.

8 Du må ikke benytte computere i ledige lokaler, hvis du samtidig forsømmer anden undervisning. Flasker, porcelæn, bestik, mad, drikkevarer etc. må ikke medbringes/- nydes i itlokalerne. Overtrædelse af reglerne kan føre til tab af brugerrettighederne i kortere eller længere tid (mindst 1 uge.) I alvorlige tilfælde kan det medføre bortvisning (:udmeldelse) fra skolen, og hvis det drejer sig om noget kriminelt, kan man risikere politianmeldelse Brug af mobiltelefon Mobiltelefoner må ikke ligge fremme eller på anden måde virke forstyrrende, når der er undervisning Parkering Cykler stilles i cykelskuret ved Allégade (Indgang ved kantinen), og i cykelstativet over for den nye hovedindgang. Biler parkeres på P-pladsen foran kantinen Rygning Der er rygeforbud på skolens område. Der er ligeledes forbud mod brug af e-cigaretter på skolens område Brug af egen bærbar pc Egen bærbar pc må i timerne kun anvendes i relation til undervisningen. Dette indebærer også at din bærbare pc kun må være tændt og skærmen slået op, når læreren har givet tilladelse hertil. Overtrædelse af ovennævnte, medfører 1 måneds forbud mod at medbringe/benytte bærbar pc i timerne. Fornyet overtrædelse af reglen medfører, at du ikke må medbringe/benytte bærbar pc i timerne resten af skoleåret Vandpjaskeri Al form for vandpjaskeri f.eks. i relation til markeringen af sidste skoledag er forbudt. Overtrædelse af forbuddet vil medføre bortvisning (:udmeldelse). (jf. sanktion 5 i afsnit 3.0 om sanktioner)

9 1.10. Alkohol og rusmidler Der er forbudt at nyde alkohol og andre rusmidler i undervisningstiden. Det er ligeledes forbudt at være synligt påvirket i undervisningstiden. Overtrædelse af forbuddet medfører en sanktion i forhold til skolens sanktioner, jf. afsnit Øvrige regler a) Bortset fra flasker med skruelåg må porcelæn, bestik, drikkevarer, mad etc. ikke medbringes/nydes i undervisningslokalerne. (se specielle regler for it-lokalerne). b) Husk selvoprydning i kantinen (porcelæn og bestik mv. sættes på kantinens afrydningsvogne). Stolene stilles på plads efter brug. c) Bøger og andre undervisningsmaterialer skal når undervisningen er slut enten bringes med hjem eller opbevares i klasses skabe, dueslag eller aflåselige skabe (nøgle udleveres hos skolens pedel). Skolen accepterer således ikke indsigelser for bortkomne rapporter, bøger, opgaver osv., hvis de ikke har været opbevaret som foreskrevet Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær kan medføre sanktioner afhængig af overtrædelsen karakter og størrelse. Under punktet sanktioner gennemgås de generelle sanktioner og brugen af dem. Hvis der er specielle sanktioner til et bestemt område, er de nævnt ved omtalen af dette område Regler for aktiv deltagelse i undervisningen 2.1. Fremmødepligt Du har mødepligt til al undervisning på skolen. Det gælder også projekter, prøver og lignende. Du skal overholde mødetidspunktet. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet.

10 Hvis du har været fraværende skal du udfylde en fraværsblanket. Blanketten med filnavnet Fraværsregistrering.xls er lagt permanent ud på skolens G:/drev. Blanketten skal udfyldes den første skoledag efter du har været fraværende. Det er dit ansvar at blanketten altid er ajourført. Du skal i løbet af skoleåret kun anvende en blanket. Alt hvad du måtte have af fravær registreres altså på den samme blanket. Når du har udfyldt blanketten skal du gemme den udfyldte blanket på dit eget H:/drev. Fraværskoordinatoren, dine lærere, studievejlederne samt skolens ledelse har adgang til blanketten, som du udfylder, vedrørende årsagerne til dit fravær. Bliver du indkaldt til en samtale omkring dit fravær vil din fraværskoordinator før samtalen således se, hvad der står registreret på din fraværsblanket. Din deltagelse i undervisningen vil blive registreret ud fra din ind - og udstempling. Du vil normalt en gang om ugen få tilsendt en oversigt over dit fremmøde, så du har mulighed for at følge og kontrollere registreringen. Skolen følger løbende med i dit fremmøde og evt. fravær. Ved for et for stort fravær vil fraværskoordinatoren kontakte dig. Hvis fraværet fortsætter, vil du af fraværskoordinatoren blive indkaldt til en 1. samtale. Et fortsat for højt fravær vil medføre, at du får en skriftlig advarsel og samtidig bliver indkaldt til den 2. samtale med fraværskoordinatoren. Til stede vil være fraværskoordinatoren og uddannelseschefen. Sanktioner, der kan iværksættes, kan være de, der står som 3, 4 og 5 (jf. afsnit 3.0 om sanktioner). Hvis fraværet stadig fortsætter, vil du blive indkaldt til en 3. samtale, hvor du samtidig får en skriftlig advarsel. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre også blive indbudt. Til stede vil være fraværskoordinatoren og uddannelseschefen. Skolen vil i hele forløbet se på arten af fravær, og om der således skal tages særlige hensyn f.eks. på grund af sygdom. Skolen kan i den sammenhæng stille krav om lægeerklæring. Skolen betaler din første lægeerklæring pr. skoleår. Hvis dit fravær under hensyntagen til ovenstående afsnit er på 10 % eller derover kan du blive udmeldt af skolen, ligesom du kan tabe evnen til at gå til eksamen, jf. sanktioner i kapitel 3.0 punkt 3 og 4.

11 2.2. Aflevering af skriftlige opgaver Alle stillede hjemmeopgaver skal du aflevere på det tidspunkt, der er aftalt med den enkelte faglærer. Du skal aflevere mindst 80 % (målt i elevtid) af de stillede opgaver i et skoleår i det enkelte fag, og du skal aflevere dem regelmæssigt i løbet af året. De afleverede opgaver skal have et minimum af kvalitet for at kunne godkendes som afleveringer. Faglæreren fastsætter som udgangspunkt, hvad dette minimum er. Du får hvert kvartal en oversigt opgjort i elevtid over dine afleveringer i forhold til de stillede opgaver i hvert enkelt fag. Du kan på elevnet, under din klassebetegnelse/årgangsbetegnelse, løbende følge med i hvilke afleveringsopgaver, der er stillet i det enkelte fag, hvornår disse opgaver skal afleveres og hvilken elevtid den enkelte opgave udløser. Du har selv pligt til at holde dig orienteret på elevnet om dine afleveringsopgaver. I samarbejde med faglærerne følger fraværskoordinatoren løbende din afleveringsprocent. Hvis du i løbet af skoleåret mangler at aflevere så mange opgaver i et fag, så du ikke vil kunne nå de 80 % på et skoleår, vil du i første omgang blive indkaldt til en samtale med fraværskoordinatoren. Hvis problemet fortsætter eller senere gentager sig, vil du modtage en skriftlig advarsel og blive indkaldt til en ny samtale. Skolen kan i forbindelse med denne samtale tildele dig en sanktion (jf. sanktion 6 i afsnit 3.0) Hvis det så stadig fortsætter eller gentager sig, vil skolen kunne iværksætte en sanktion i forbindelse med den tredje samtale. Sanktioner kan være dem, der står som 3, 4, og 7 (jf. afsnit 3.0 om sanktioner) Hvis du snyder med dine besvarelser herunder skriver af fra en anden opgave, vil den ikke tælle som en aflevering, foruden at du kan blive udsat for en sanktion Deltagelse i anden undervisning Du har pligt til at deltage i anden slags undervisning herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning. Ved den virtuelle undervisning vil skolen udarbejde et system, der kan registrere omfanget af din aktive deltagelse.

12 2.4. Fremmødepligt til tvungen lektiecafe Du har mødepligt til tvungen lektiecafe. Du skal overholde mødetidspunktet for lektiecafeen. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Din deltagelse i lektie-cafeen vil blive registreret manuelt af den tilstedeværende lærer. Skolen følger løbende med i dit fremmøde og evt. fravær fra lektiecafeen. Ved et for stort fravær vil fraværskoordinatoren kontakte dig. Hvis du er fraværende tre enkelt gange fra lektiecafeen, vil du af fraværskoordinatoren blive indkaldt til en 1. samtale. Et fortsat fravær vil medføre, at du bliver indkaldt til den 2. samtale med fraværskoordinatoren, og at du samtidig kan få en skriftlig advarsel. Hvis fraværet fra lektiecafeen fortsætter, vil du blive indkaldt til en 3. samtale i forbindelse med, at skolen kan iværksætte en sanktion. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre også blive indbudt. Til stede vil være fraværskoordinatoren og uddannelseschefen. Sanktioner kan være dem, der står som 3, 4, og 7 (jf. afsnit 3.0 om sanktioner) Skolen vil i hele forløbet se på arten af fravær fra lektiecafeen, og om der således skal tages særlige hensyn f.eks. på grund af sygdom. Skolen kan i den sammenhæng stille krav om lægeerklæring. Skolen betaler din første lægeerklæring pr. skoleår. Generelt gælder registrering af deltagelse i tvungen lektiecafe for et skoleår ad gangen. Men hvis du har et stor fravær fra den tvungne lektiecafe i et skoleår og fortsætter med det i det følgende skoleår, kan det forrige skoleår også tælle med i vurderingen i forhold til evt. sanktioner Sanktioner Følgende sanktioner kan sættes i værk ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler herunder for stort fravær fra undervisningen/tvungen lektiecafe og manglende afleveringer: 1. Du kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 2. Du kan midlertidig udelukkes fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

13 3. Du skal aflægge prøve i alle fag i det pågældende klassetrin i det pågældende år. Årskarakterer bortfalder. 4. Du taber retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, som du afslutter det pågældende år. Prøverne skal du aflægge i det følgende skoleår, enten ved at du går klassetrinnet om, eller hvis du er sikret oprykning til næste klassetrin, at du der aflægger prøverne i det eller de pågældende fag. 5. Du bliver bortvist (udmeldt) i særligt graverende tilfælde. 6. Du skal ugentligt deltage i skolens lektiecafe indtil problemet med de manglende afleveringer er bragt i orden. Manglende deltagelse i lektiecafeen vil blive registreret som fravær og vil således tælle med i dit samlede fravær på skolen. 7. Du fortaber retten til SU (Statens uddannelsesstøtte). Hvis skolens uddannelseschef afgør, at du ikke er studieaktiv, bliver SU en stoppet fra måneden efter. SU-retten kan generhverves, når du på ny skønnes at være studieaktiv Oprykning Skolen kan nægte dig oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt (årskarakterer) eller opnåede gennemsnit (eksamenskarakterer plus overførte årskarakterer) ved skoleårets afslutning er under 02, og hvis skolen vurderer, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkelig. Hvis du nægtes oprykning til næste klassetrin, kan skolen give dig lov til at gå det pågældende klassetrin om én gang. Du må dog højst tage 5 år om din HH-uddannelse Ret til at klage og klagevejledning 5.1. Klage over tildelt sanktion Du (eller, hvis du er under 18 år, dine forældre) har mulighed for skriftligt at klage til Undervisningsministeriet over en sanktion, som skolen iværksætter over for dig. Ved afgørelsen har du krav på, at den ledsages af en klagevejledning (se denne)

14 Hvis du klager, laver skolen en skriftlig udtalelse om sagen. Denne udtalelse har du ret til at kommentere skriftligt. Skolens udtalelse samt din evt. kommentar til udtalelsen sendes med klagen til ministeriet Klage over nægtet oprykning Du (eller, hvis du er under 18 år, dine forældre) har mulighed for skriftligt at klage til Undervisningsministeriet, hvis du nægtes oprykning. Ved afgørelsen har du krav på, at der medfølger en klagevejledning (se denne). Hvis du klager, laver skolen en skriftlig udtalelse om sagen. Denne udtalelse har du ret til at kommentere skriftligt. Skolens udtalelse samt din evt. kommentar til udtalelsen sendes med klagen til ministeriet Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelse, skal den afleveres hos skolens forstander senest 2 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skolen har herefter en uge til at kommentere din klage. Du har derefter mulighed for inden for en uges frist at kommentere skolens udtalelse. Skolen sender derefter din klage, skolens udtalelse og din eventuelle kommentar til skolens udtalelse videre til Undervisningsministeriet (UVM).

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016 eucnord.dk Velkommen VELKOMMEN TIL VORE NYE ELEVER Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere