Yderligere information investeringsservice. Corporate actions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information investeringsservice. Corporate actions"

Transkript

1 Yderligere information investeringsservice Corporate actions

2 Indledning I Yderligere informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler, som DEGIRO har indgået med dig i Klientaftalen og en yderligere uddybning af dens tjenester og overenskomster. Du kan også læse i dette opslagsværk, hvilke generelle og specifikke risici, der er forbundet med investeringer. Vi råder dig til at sætte dig ind i Yderligere Information om Investeringsservice og at forberede dig grundigt på investering, så du kan gøre det på en ansvarlig måde. Yderligere Information Investeringsservice er en del af Klientaftalen. Ord, der er skrevet med stort begyndlesesbogstav i denne Yderligere Information om Investeringsservice har betydning som defineret i Klientaftalen eller nærmere angivet i denne Yderligere Information om Investeringsservice. Hvis du har spørgsmål, kommentarer og/eller forslag kontakt da venligst Kundeservice & Ordremodtagelsen hos DEGIRO ved at sende en til eller ring til Vi har åbent mandag til og med fredag fra kl til Dokumenter De Yderligere Informationer om Investeringsservice består af følgende dokumenter: Webtrader Investeringsbeviser Investeringsservice Ordrer- og udførelsespolitik Corporate actions (dette dokument) Tariffer Funktioner og risici ved finansielle instrumenter Sikkerhedsværdi, risiko, debet penge og debet effekter DEGIRO B.V. er registreret som investeringsinstitut hos Autoriteit Financiële Markten. 2/7

3 Corporate actions, udløbsdatoer og administrative handlinger 1. Informationsbestemmelser Webtrader (endnu ikke tilgængelig) Inden for din porteføljeoversigt i Webtrader findes en speciel sektion, der viser alle corporate actions (CA's) CA's i din portefølje inddeles klart i typer som herunder. Hastende CA's står visuelt åbne. Beslutningen om, hvorvidt noget er hastende sker via en automatiseret proces. Først står her om der kræves et valg fra dig, og om dette udløber inden for X antal dage. Alle øvrige CA's står som standard visuelt lukket i oversigten, ved at klikke på plus-tegnet foran får du vist alle detaljer. Visuelt lukkede CA's står sorteret efter produkttype. For CA's, hvor der kræves et valg fra dig, sender vi inden deadline-datoen en på best effort basis. 2. Generelt om afgivelse af instrukser For Corporate Actions (CA's) gælder, at såfremt det er muligt, kan du stadig ændre dit valg indtil deadline-datoen. Den deadline, som DEGIRO håndterer for CA's, kan afvige fra den reelle deadline for CA. Det gør vi, fordi vi selvfølgelig skal kunne nå at følge dine instrukser, og at vi vil undgå last minute-fejl. Videresendelse via Webtrader (endnu ikke tilgængelig) Du kan sende dine instrukser til en CA gennem Webtrader. Telefoniske ordrer Du kan sende dine valg ved en CA gennem vores ordreafdeling. ordrer Du kan sende dine valg ved en CA via en til vores ordreafdeling. 3. Corporate actions effekter Valg af udbytte (endnu ikke tilgængelig): Valget af denne type udbytte står automatisk på "stock" for dig (du modtager så dit udbytte i form af de pågældende aktiver), det kan ændres til "cash" (så modtager du dit udbytte i penge) via de generelle indstillinger. Du kan også vælge at få en del af udbyttet i stock og resten cash. Tegningsrette: afhængigt af hvad DEGIRO tilbyder ved den pågældende right, kan du gennemføre en right frem til datoen for deadline. Det kræver at du råder over en tilstrækkelig frie middler på din konto. Du kan også gennemføre en del af Tegningsretterne. Hvis du ikke har udnyttet din right, så udløber denne uden værdi, uagtet værdien af Tegningsretten. DEGIRO B.V. er registreret som investeringsinstitut hos Autoriteit Financiële Markten. 3/7

4 DEGIRO kan beslutte af udføre din Tegningsret, der udløber, i hvert enkelt tilfælde. Et eventuelt positivt resultat af denne transaktion skal deles med dig som kunde med 50%. Et eventuelt tab står 100 % for DEGIRO konto. Konvertible obligationer: Omveksling af disse obligationer til aktier er fra den 1. exercise dato til udløbsdatoen. Du kan også anmelde en del af en position obligationer. Hvis du ikke konverterer din obligation til aktier, så modtager du den pålydende værdi på udløbsdatoen (med mindre der er sket en kreditbegivenhed). IPOs (børsintroduktioner): Såfremt DEGIRO tilbyder det, kan du indskrive dig for en IPO. Indskrivningen sker ved at angive det antal stykker, som du vil købe ved emission. DEGIRO kontrollerer derefter, om du råder over tilstrækkelig kapital (200%) til rådighed. Dette rådighedsbeløb skal reserveres fuldstændigt indtil det øjeblik, hvor det står klart hvor mange styks der er til rådighed og til hvilken pris. Aktietilbagekøbsprogrammer: Såfremt DEGIRO gør det muligt, kan du tilmelde dig til et tilbagekøbsprogram. Tilmelding sker ved at oplyse om antal styks du ønsker at sælgei forbindelse med tilbagekøbsprogrammet. Din anmeldte position bliver midlertidigt blokeret og er således ikke længere salgbar. Aktionærmøder: Du kan melde dig til aktionærmøder. Du skal oplyse med hvor mange aktier. Disse aktier er blokeret indtil mødedatoen og således ikke salgbare. Acquisition i penge: Du kan vælge om alle dine papirer eller kun en del af dem skal tilmeldes til buddet. Tilmelding til buddet har som konsekvens, at dine aktier midlertidigt blokeres. Under blokeringen kan du ikke sælge papirerne. Indtil udløb af deadline, er det endnu muligt at tilpasse dit valg. Papirerne, der ikke længere er tilmeldt, kan sælges igen. Ved tilmelding og lukning af buddet modtager du det budte beløb på betalingsdatoen. Acquisition i Effekter: Du kan vælge om alle dine papirer eller kun en del af dem skal tilmeldes til buddet. Tilmelding til buddet i Effekter har som konsekvens, at dine aktier midlertidigt blokeres. Under blokeringen kan du ikke sælge papirerne. Indtil udløb af deadline, er det endnu muligt at tilpasse dit valg. Papirerne, der ikke længere er tilmeldt, kan sælges igen. Ved tilmelding og lukning af buddet modtager du de tilbudte aktier på betalingsdatoen. Acquisition i aktier & penge: Du kan vælge om alle dine papirer eller kun en del af dem skal tilmeldes til aktie & penge buddet. Tilmelding til aktier & penge-buddet har som konsekvens, at dine aktier midlertidigt blokeres. Under blokeringen kan du ikke sælge papirerne. Indtil udløb af deadline, er det endnu muligt at tilpasse dit valg. Papirerne, der ikke længere er tilmeldt, kan sælges igen. Ved tilmelding og lukning af aktie & penge tilbuddet modtager du de tilbudte aktier plus beløbet i penge på betalingsdatoen. DEGIRO B.V. er registreret som investeringsinstitut hos Autoriteit Financiële Markten. 4/7

5 4. Corporate actions long positioner i derivater American style cash settled optioner: Det er når som helst muligt at udføre american style cash settled optioner. Såfremt du ikke foretager dig noget, vil forskellen mellem udløbskursen og disse cash settled optioner, såfremt positiv, ved udløb blive krediteret dit tilgodehavende. American style stock settled optioner: Det er når som helst muligt at udføre disse optioner. Du kan også gennemføre en del af en optionsposition. Når du ikke gennemfører dine long stock settled optioner, så udløber dine optioner som værdiløse, uanset værdien af optionen. DEGIRO kan beslutte af udføre din right, der udløber, hvert enkelt tilfælde. Et eventuelt positivt resultat af denne transaktion skal deles med dig som kunde med 50%. Et eventuelt tab står 100 % for DEGIRO konto. Early exercise: Aktiehavere, der vil komme i betragtning til dividende, skal execise deres warrant inden kl på dagen før EX-date. En ordre, der afgives efter kl , bliver først behandlet den følgende børsdag (EX-date). Du modtager ingen dividende. European style cash settled optioner: Gennemførelsen af disse optioner er kun mulig på udløbsdatoen. Såfremt du ikke foretager dig noget, vil forskellen mellem udløbs- og strikepris, såfremt positiv, blive krediteret. European style stock settled optioner: Gennemførelsen af disse optioner er kun mulig på udløbsdatoen. Du kan også gennemføre en del af optionspositionen. Når du ikke udfører long stock settled option, så udløber dine optioner som værdiløse, uanset værdien af optionen. DEGIRO kan beslutte af udføre din udløbende right hvert enkelt tilfælde. Et eventuelt positivt resultat af denne transaktion skal deles med dig som kunde med 50%. Et eventuelt tab står 100 % for DEGIRO konto. Physical og stock settled futures: Såfremt en position, opbevaret i det underliggende instrument, ikke er tilgængeligt hos DEGIRO (du kan for eksempel ikke opbevare kartofler eller guld hos DEGIRO) bliver disse positioner automatisk lukket efter at deadlinedatoen er overskredet. Denne lukning sker som beskyttelse. American style cash settled warrants: Det er når som helst muligt at udføre disse warrants. Såfremt du ikke foretager dig noget, vil forskellen mellem udløbskursen og disse cash settled warrants, såfremt positiv, ved udløb blive krediteret dit tilgodehavende. American style stock settled warrants: Det er når som helst muligt at udføre disse warrants. Du kan også gennemføre en del af warrantspositionen. Når du ikke udfører long stock settled warrants, så udløber dine warrants som værdiløse, uanset værdien af optionen. DEGIRO kan beslutte af udføre din udløbende warrant, hvert tilfælde vurderes separat. Et eventuelt positivt resultat af denne transaktion skal deles med dig som kunde med 50%. Et eventuelt tab står 100 % for DEGIRO konto. DEGIRO B.V. er registreret som investeringsinstitut hos Autoriteit Financiële Markten. 5/7

6 Early exercise: såfremt du vil komme i betragtning til dividende, skal du udføre en call-option på cum-dato (dagen inden aktien går EX) inden kl OBS. En ordre, der afgives på cum-datoen efter kl , bliver først behandlet den følgende børsdag (ex-dato). Du modtager ingen dividende. European style cash settled warrants: Gennemførelsen af disse warrants er kun mulig på udløbsdatoen. Såfremt du ikke foretager dig noget, vil forskellen mellem udløbs- og strikepris for denne cash settled warrant, såfremt positiv, blive krediteret. European style stock settled warrants: Gennemførelsen af disse warrants er kun mulig på udløbdsdatoen. Du kan også gennemføre en del af warrantspositionen. Når du ikke udfører long stock settled warrants, så udløber dine warrants som værdiløse, uanset værdien af warranten. DEGIRO kan beslutte af udføre din udløbende warrant separat hvert tilfælde separat. Et eventuelt positivt resultat af denne transaktion skal deles med dig som kunde med 50%. Et eventuelt tab står 100 % for DEGIRO konto. I Webtrader står dit valg automatisk på "ikke udføre", det kan ændres via den generelle indstilling (endnu ikke tilgængelig). Bermudan style stock settled warrants: Gennemførelse af denne warrant er kun mulig fra den 1. åbningsdag til udløbsdatoen. Du kan også gennemføre en del af warrantspositionen. Når du ikke udfører long stock settled warrants, så udløber dine warrants som værdiløse, uanset værdien af warranten. DEGIRO kan beslutte af udføre din udløbende warrant separat hvert tilfælde. Et eventuelt positivt resultat af denne transaktion skal deles med dig som kunde med 50%. Et eventuelt tab står 100 % for DEGIRO konto. 5. Short positioner derivater Såfremt du opbevarer en short position i et derivat, hvorved det ikke er tilladt at gå short i det underliggende produkt hos DEGIRO, så giver vi dig inden udløb muligheden for (for eksempel via CA-delen), sammen med deadline, dato og tidspunkt, hvor du er bedst tjent med at have lukket positionerne. Hvis det ikke er sket efter deadline, så skal DEGIRO automatisk lukke denne position. Lukningen af positionerne af DEGIRO sker af sikkerhedsgrunde, her vil du dog blive konteret ekstra udgifter. Hvis du råde over en lang position i din portefølje af de pågældende underliggende værdier, så bliver disse positioner blokeret fra deadlinedato til dagen efter udløb. Ved opgaven overføres aktiverne fra din portefølje for at kunne opfylde leveringen. Ved et derivat, hvor det er muligt at gå short hos DEGIRO i det underliggende produkt, tilrådes det, at der er tilstrækkelig friværdi på udløbstidspunktet. Såfremt du ikke har opbygget positionen op til deadlinedatoen, blokere vi beløbet i dine frie midler, som er nødvendigt for at levere effekterne. Hvis du ikke råder over tilstrækkelige frie midler bliver positionerne automatisk lukket efter at deadline er overskredet. Denne lukning sker af sikkerhedsgrunde og der er forbundet med ekstra omkostninger. DEGIRO B.V. er registreret som investeringsinstitut hos Autoriteit Financiële Markten. 6/7

7 DEGIRO B.V. er registreret som investeringsinstitut hos Autoriteit Financiële Markten. 7/7

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere