Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner"

Transkript

1 Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme hammel«er et godt gammelt udtryk for samarbejde. Udtrykket er højaktuelt i en tid med knappe økonomiske og personale ressourcer. Der kan det ofte være en god idé at se på nye muligheder. Med et fælles informationssystem om kommunens grundvand og drikkevand kan der opnås store fordele. I Jammerbugt Kommune fortæller Kristen Simonsen, at der er sket så store udskiftninger personalemæssigt, at man reelt begynder forfra, hver gang der ansættes en ny medarbejder indenfor grundvand og drikkevand. En situation, som betyder ressourcespild og irritation hos vandværksfolk. Ved at samle vandværkernes og landbrugets oplysninger i de årlige indberetninger om driften får alle parter, herunder kommunen, et bedre overblik og adgang til højaktuelle oplysninger om drikkevandets kvalitet og samtidig et værktøj til planlægning og fælles overvågning. Så behøver nye medarbejdere ved kommunen ikke at bruge kostbar tid på at indsamle tekniske oplysninger. Indsats efter behov! Et værktøj som DAVIS kan benyttes til konkret at vurdere behovet og omfanget af indsats hos de enkelte vandværker. Man opnår et fælles beslutningsgrundlag og undgår dyre og måske unødvendige beslut- 54

2 ninger, som man i dag kun gennemfører efter»forsigtighedsprincippet«. Beslutninger, som kan indebære en helt konkret risiko for, at de små vandværker bliver nedlagt, da de jo ikke kan magte vilkårene i en dyr indsatsplan. Fordele for alle parter på flere områder Vandværkerne opdaterer egne informationer og konkrete vandværksdata til eget brug i den daglige drift, samt udfører egenkontrol. Bestyrelserne og vandværkernes driftspersonale får let adgang til at følge udviklingen og dermed sammen finde fejl på det tekniske anlæg i tide. Landmændenes årlige indberetninger genanvendes uden ekstraarbejde for den enkelte landmand. Samtidig informeres landmanden jo løbende om, at han også deltager i produktionen af det lokale vandværks drikkevand på en positiv måde. Kommunen og den enkelte vandværksbestyrelse får årligt en prognose for udviklingen af det fremtidige drikkevand samt den aktuelle drikkevandskvalitet og dermed et værktøj serveret til deres brug for dynamisk indsatsplanlægning. Kontrolboringer er et godt instrument til at varsle. F.eks. ved Brovsts nye kildeplads er der to kontrolboringer, som løbende varsler om nitratindholdet i det øvre grundvand. Samtidig kan de benyttes til at vise, om DAVIS-beregningerne holder stik. Bedre og billigere med et fælles IT-system Indføres systemet i et samarbejde mellem vandværkerne i kommunen og kommunens tekniske forvaltning vil systemet blive bedre, da flere vandværksfolk med lokalt kendskab involveres, herunder de lokale landmænd, og billigere da det kun justeres efter det faktiske behov, som kan variere meget fra egn til egn. Med reelle oplysninger og data i ryggen bliver opbakningen også større, og der kan på den måde samarbejdes om tingene. Eksempel Vandforsyningen Brovst & Omegn og Åbybro Vand i Jammerbugt Kommune samt Samsø Vandforsyning får overvåget deres nydannede grundvand. Det sker ved modelberegninger udført af ConTerra i Foulum, præsenteret af GM Carl Bros IT-system, og DVN leverer via en teknisk hjemmeside aktuelle informationer om det indvundne grundvand, overvågningsresultater herunder dagsaktuel e-deklaration af forbrugernes drikkevand. Fakta om DAVIS Et værktøj til overvågning af udviklingen i vandværkets fremtidige drikkevand tilstand, trusler og behov for ekstra indsats i eget indvindingsopland. 55

3 Dataoversigt et godt grundlag for samarbejde med alle producenter af rent grundvand specielt landbruget. Står for Dansk Areal & Vand Informations System. Når man på Samsø valgte DAVIS, skyldes det følgende forhold Kommunen kan på sigt benytte det nye IT-system til at samarbejde med vandværkerne om tilsyn og vandforsyningsplanlægning. Kommunen kan overvåge kvalitetsudviklingen i grundvandet og grundvandsressourcen generelt på Samsø igen spiller samarbejdet med fælleskontoret for vandværkerne en rolle, da man benytter fælles data. Vandværkerne står for at ajourføre og evaluere egne data, men kommunen kan benytte dem, da man går ind for fuld åbenhed. Beregninger over foreløbig seks år i Brovst Kort over indvindingsopland med beregnede tabelværdier + graf for nitrat i det nydannede grundvand viser, at det nydannede grundvand ligger på et højt men acceptabel niveau, da der skal indregnes en vis reduktion af nitrat. Især vandværker med sårbare grundvandsmagasiner har et højaktuelt behov for viden om det nydannede grundvand. Behovet svinger meget på landsplan, men da udgiften til en IT-overvågning kan begrænses til ca ører pr. kubikmeter, vurderes det, at denne ekstra sikkerhed er godt givet ud. DAVIS systemet er især tiltænkt grupper af vandværker i kommuner eller evt. alle vandværker i kommunen, som prioriteringsværktøj ved selve indførelsen af indsatsplanlægning samt til opfølgning på kommunens indsatsplan. Kristen Simonsen har modtaget årets statusrapport fra ConTerra med tabeller, figur og graf. Han udtaler: Hvert år får vi en kort tilstandsrapport for vores indvindingsopland, og vi ser naturligvis mest på nitratudviklingen, da flere af vore boringer ligger højt i nitrat. Ellers går vi som bestyrelse ikke ned i detaljerne, men vi ved, at systemet giver mulighed herfor, og at vi ved hjælp af den lokale landbrugskonsulent kan få assistance til tolkningen, hvis det bliver nødvendigt på et tidspunkt. En anden nok så væsentlig ting er, at den lokale landbrugskonsulent også er bekendt med vores informationssystem og på den måde formidles viden om hvilke marker, der betyder mest for vores drikkevand, videre til de lokale landmænd, og der tages selvfølgelig hensyn hertil i markplanlægningen. På den måde føler bestyrelsen, at den selv får en årlig status og samtidig stiller viden til rådighed for de lokale landmænd. Den dag vi opdager, at der køres slam ud på vores indvindingsopland eller f.eks. de beregnede nitratkoncentrationer i det nydannede grundvand stiger for meget, kan vi med vores overvågning lettere få en faglig accept hos de lokale landmænd til at justere markdriften, så 56

4 vi igen har en bæredygtig udvikling. Lige nu ser gennemsnitstallene ud til at være i orden. Vi ser også årligt på udviklingen i vore kontrolboringer. Jeg anser det for meget vigtigt, at vi som bestyrelse og lægfolk kan få informationer ud af systemet, som er til at forstå. Det, tror jeg også, vil være vigtig for tilliden mellem landmænd, forbrugerne og vandværkernes bestyrelser. Hvert år leverer informationssystemet en kort statusrapport med oversigtbillede af indvindingsopland med f.eks. temaet nitrat samt tabel og graf. Nøgletal (overordnet) Vandværk Brovst Kildeplads Brovst Oplandsareal (ha): Nettonedbør (mm): 385 Grundvandsdannelse ( 1000 m 3 )

5 Nøgletal (landbrug) Første status: gødningsregnskabsdata for 2003 Seneste status: gødningsregnskabsdata for 2008 Gennemsnitstal for arealer helt eller delvist indenfor indvindingsområdet Parameter Enhed Husdyr-N kg/ha * Handels-N kg/ha N-overskud kg/ha Nitratkoncentration mg NO3/l Dyrket areal ha Total aktivtstof kg/ha *tal for 2006 er behæftet med en større usikkerhed pga. ufuldstændige gødningsregnskaber. Bemærkninger: Faldet i nitratkoncentrationen for 2005 og 2006 er delvist begrundet i, at der fra 2005 kunne søges støtte til ekstensive græsarealer. Disse har typisk en lav udvaskning og påvirker dermed den beregnede gennemsnitlige udvaskning. 58

Indsatsplanlægning med Internettet som platform

Indsatsplanlægning med Internettet som platform Indsatsplanlægning med Internettet som platform Af Anita Maj Klitgaard, DVN - Dansk Vand og Naturcenter 3 stærke Internetsystemer sættes sammen til 1 dynamisk værktøj til samarbejde om indsatsplanlægning.

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3 Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Statens opgaver 4 1.1. Vanddistrikter...4 1.2. Statens Miljøcentre...4 1.3. Vandplan...5 1.4.

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere