Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland"

Transkript

1 Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box Nuuk Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010 Januar 2011

2 1. Indledning Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland er nedsat i henhold til Landtingslov nr. 11 af 11. november om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. I henhold til rådets kommissorium udarbejdes en årsberetning til Naalakkersuisut om udviklingen i alkohol- og narkotika situationen, og fremsættes anbefalinger og råd om initiativer til forebyggelse eller nedbringelse af (mis)brug af alkohol og/eller narkotiske stoffer. 2. Kommissorium og forretningsorden for Alkohol- og Narkotikarådet Kommissoriet beskriver rådets opgaver, funktion og sammensætning. Forretningsorden beskriver regler for forretningsgang for mødeaktiviteter, medlemmernes og sekretariatets funktionerer. 3. Alkohol- og Narkotikarådets sammensætning/medlemmer i 2010 Rådet bestod af følgende medlemmer ved udgangen af 2010 Repræsentanter for børn og unge v/ privat praktiserende psykolog Inuk Bourup-Nielsen, formand for rådet. Repræsentanter for børn og unge formand for Pædagogernes Landsforening PIP Kaaliina Skifte, næstformand for rådet. Repræsentant fra KANUKOKA, v/helga Nielsen Politimesteren i Grønland, v/bjørn Bay Tegner Landslægeembedet v/turid Skifte Departementet for Sundhed, Birgit Niclasen Departementet for Sociale Anliggender, Andu S. Olsen Grønlands Idrætsforbund, Akara Skifte Repræsentant fra folkeskolen/kiiin Kirsten Olsen Sekretær for Alkohol- og Narkotikarådet, Berti Bourup 4. Gennemgang af rådets mødeaktivitet 2010 med tilhørende beskrivelse af de punkter, der er blevet drøftet Alkohol- og Narkotikarådet har i henhold til forretningsordens 5 afholdt 2 møder i 2010, der blev afholdt 1 møde i februar, 1 møde i september. Under det første møde, drøftedes blandt andet på anmodning fra Peqqissutsimut Naalakkersuisoq Agathe Fontain, hvorledes den eksisterende alkoholpolitik kan styrkes, så den mere effektivt modvirker alkoholisme, 2/6

3 alkoholrelaterede vold og andre alkoholrelaterede personovergreb samt misbrug af børn. Dette i henhold til EM26/2009. Konklusion blev, at Inatsisartut drøftelse af EM26/2009 i flere henseende falder i tråd med det rådet gennem flere møder har drøftet og bemærket. Der har resulteret i, at man overfor Naalakkersuisoq anbefalede afholdelse af landsdækkende alkoholseminar. Rådet anbefaler ikke yderligere stramninger af nugældende alkohollovgivning, men rådet anser hele området som en samfundsopgave, hvor der er behov for at man gennemgående drøfter alkoholkulturen i Grønland. Senest lignende tiltag skete i 1985, hvor der blev afholdt alkoholpolitisk seminar. Rådet har valgt at fortsætte sit tema fra 2009 omkring Alkoholkultur i samfundet, hvor kræfterne konkret skal koncentreres om planlægning af alkoholseminar i Peqqissutsimut Naalakkersuisoq støtter tanken af alkoholseminaret, og vil, i samråd med rådet, stå for arrangementet. Konferencen planlægges afholdt september 2011, Styregruppe nedsættes. Indholdet i konferencen skal afspejle Peqqissutsimut Naalakkersuisoq s samt rådets holdninger. Under rådets andet møde blev Sundhedsstyrelsen 7 nye anbefalinger til genstandsgrænser drøftet. Grønland følger Den danske Sundhedsstyrelses anbefaling om maksimalgrænsen for indtagelse af alkohol, hvor det anbefalede er, at kvinder maksimalt drikker 14 genstande om ugen og mænd maksimalt 21. Grænserne gælder for voksne personer. Det nye anbefalede er blandt andet, at kvinder kun bør drikke op til 7 genstande om ugen, og at mænd skal holde sig under 14 genstande om ugen samt at det anbefales, at man stopper før 5 genstande ved samme lejlighed. Blandt medlemmerne er nedsat en arbejdsgruppe, som ser nærmere på de seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen. Rådet fremsender deres anbefaling til Naalakkersuisut. Omkring ansvarsfuld servering hvor der især sættes fokus på servering og salg til personer under 18 år samt berusere samt på at personer under 18 år står for servering og salg af alkoholiske drikke, er et problemområde, som Peqqissutsimut Naalakkersuisoq vil have afdækket i samarbejde med restaurationsbranchen og Handelsstandsforeningen samt Politimesterembedet. Rådet deler Peqqissutsimut Naalakkersuisoq s bekymring og støtter op i forhold til bedre tiltag. Naalakkersuisoq samt sekretariatet har i december 2010 afholdt møde med nævnte instanser. Der var enighed om, at der fremover skal være løbende møder. Under mødet erfares, at problemet med salg til unge under 18 år muligvis primært ligger i lejlighedsbevillinger. Sekretariatet har igangsat produktion af plakater med budskab om, at der ikke må sælges alkohol til personer under 18 år samt berusere, samt at personalet skal være fyldt 18 år. Plakaterne skal ophænges synligt ved forretninger og serveringssteder. Endvidere udkommer en lille folder omkring alkohollovgivningen, der synliggør rettigheder og sanktionsmuligheder. 3/6

4 Omkring hashområdet vil der årets første måned 2011 udsendes TV-kampagne omkring hashproblematikken. 5. Øvrige aktiviteter: I august deltog rådet med 3 medlemmer i Departementet for Sundhed temadage om behandlingssituationen i Grønland. En række af rådets tidligere drøftelser på behandlingssituationen og anbefalinger til Naalakkersuisut blev løftet og synliggjort. Kommunerne er villige til at overtage behandlingsområdet, men ønsker midler i forhold til opgavernes omfang. En af konklusionerne falder i tråd med Rådet tidligere anbefalinger omkring krav til behandlere, hvor der anbefales grundlæggende uddannelse i misbrugsbehandling. Samt vigtigheden i, at de, der visiterer, ved, hvad de visiterer til og hvilke muligheder der er. Rådet er orienteret om sekretariatets deltagelse i Nordisk rusmiddelseminar, der blev afholdt for 26 gang. Året tema for seminaret var: konsumudvikling for rusmiddelområdet social ulighed og alkohol viden og perspektiver for indsats Alkohol og arbejdsliv Et overblik viden og perspektiver for indsats Forældrerollen i rusmiddelarbejdet. Det konstateres, at Grønland mangler socioøkonomisk forskning på området. Rådet vil i samarbejde med Inerisaavik udvikle et program, til folkeskolelærerne, om hvorledes man kan varetage undervisning på rusmiddelområdet, hvor forældre inddrages. Endvidere har Peqqissutsimut Naalakkersuisoq samt Afdelingschefen i Paarisa deltaget i Nordisk Narkotikaforum. Under mødet fik deltagerne indblik i Grønlands arbejde med bekæmpelse og forebyggelse af alkohol og rusmidler på såvel central som kommunalt hold. 6. Forbrug af alkohol og narkotika Der blev i 2009 indført ca liter ren alkohol i drikkevarer jf. figuren nedenunder i forhold til året før steg indførelsen med ca liter, eller knap 1,4 pct. Indførslen svarer til 10,67 liter ren alkohol pr. person over 14 år, jf. tabel nedenunder. Det er en stigning pr 1,1 pct. i forhold til sidste år, hvor indførslen svarer til 10,55 liter ren alkohol pr. person over 14 år. 4/6

5 Indførelse af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år. Liter ren alkohol Pr. person 8,68 9,08 8,81 9,05 8,04 8,15 Pr. person over 14 år 11,65 12,12 11,68 11,97 10,55 10,67 Hash I 2009 blev der beslaglagt i alt 183,5 kg. hash mod 43 kg. hash i 2008, - dvs. en stor stigning af beslaglagt/overtrædelse af hash. Distriktsvis anmeldelser for 2008 og 2009 Tasiilaq/Ittoqqortoormiut Pituffik/Qaanaaq Upernavik Uummannaq Ilulissat Qasigiannguit Qeqertarsuaq Aasiaat Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Nuuk Paamiut Narsaq Qaqortoq Nanortalik /6

6 7. Anbefalinger til Naalakkersuisut Rådet fremkom med følgende anbefalinger, skrevet i overskriftsform: 1. GIHR Institut for Sundhedsforskning samt KIIIA s forskningsenhed bør informeres og inddrages for bearbejdning af valide data fra undersøgelser i Grønland i forhold til effekten af rusmiddelproblematikken, mhp målrettet indsats. 2. Rådet anbefaler fortsat, at indsatsen især skal rettes mod børn og unge, der endnu ikke er brugere dette er i tråd med folkesundhedsprogrammet Inuuneritta. Basisoplysningerne fra PAARISA er gode, men at det er meget vigtigt, at der fortsat og yderligere forebygges indenfor børn og unge området, især i forhold til alkohol- og hashproblematikken. Dette gøres ved udarbejdelse af undervisningsplan, i lighed med politiet arbejde omkring Samtale i stedet for vold. 3. At HBSC-sekretariatet fremover fremsender forebyggelseskonsulenterne tilbagemeldinger fra skolebørnsundersøgelserne som skolerne modtager, med det formål, at konsulenterne kan bruge konkrete tal og viden i deres lokale arbejde og som diskussionsoplæg lokalt og i Forebyggelsesudvalgets arbejde. 4. Med det formål at lave en samlet indsats, anbefales at der i Strategi for Børn og unge medtager drøftelser omkring rusmidler generelt. 5. Rådet anbefaler og støtter konklusioner fra Temadage om alkoholbehandling. 6. At Naalakkersuisut i henhold til alkohollovgivningens 26 stk. 3 udsteder et særligt påbud om, at der på samtlige arbejdspladser skal være krav om udfærdigelse af en rusmiddelpolitik. 7. Rådet anbefaler, at rusmidler inddrages i selvmordsforebyggelse. 8. Rådet anbefaler, at der gives større opmærksomhed omkring drikkemønstret og disses følgeskadevirkninger; sædelighedsforbrydelser, vold og drab. Ligesom børns snifningsproblematik, bør gives større opmærksomhed. 9. Rådet anbefaler, at seneste udmeldinger omkring genstandsgrænser fra Sundhedsstyrelsen følges. 8. Tema for næste år Temaet bliver alkoholkulturen i Grønland, hvor der sættes fokus på det kommende alkoholseminar. Berti Bourup Sekretær for Rådet 6/6

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1160 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2009 Januar

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

INUUNERITTA. Årsrapport for 2008

INUUNERITTA. Årsrapport for 2008 Namminersorlutik Oqartussat/Grønlands Selvstyre Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik /Departementet for Sundhed PAARISA INUUNERITTA Årsrapport for 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...3

Læs mere

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012 namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Spædbarnsdødelighed...4 Andel med fødselsvægt under 2500 gram...4 Middellevetid...4 Selvvurderet helbred...5

Spædbarnsdødelighed...4 Andel med fødselsvægt under 2500 gram...4 Middellevetid...4 Selvvurderet helbred...5 PAARISA Ilaqutariinnermut Pitssaaliuinermullu Aqutsisoqarfik/Familie og Forebyggelsesstyrelsen Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik /Departement for Familie og Sundhed Namminersornerullutik

Læs mere

Inuuneritta II. Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 2013-2019

Inuuneritta II. Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 2013-2019 Inuuneritta II Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 2013-2019 Sundhed er ikke bare en modsætning til sygdom, men har også en bredere betydning som mål for et godt liv. Et godt

Læs mere

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015 Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling Departementet for Sundhed, FM 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume... 4 2. Baggrund for arbejdet... 10 2.1. Redegørelsens hovedfund...

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Forebyggelse af alkoholmisbrug. Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren

Forebyggelse af alkoholmisbrug. Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren Forebyggelse af alkoholmisbrug Rapport fra et udvalg nedsat af sundhedsministeren Sundhedsministeriet Betænkning nr. 1175 Juni 1989 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Udvalgets nedsættelse,

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Evaluering af familiecentre 2010/2011

Evaluering af familiecentre 2010/2011 Evaluering af familiecentre 2010/2011 Sammenfatning og familiecenterguide Udarbejdet af Cand.scient., Ph.d., Christina Warrer Schnohr på vegne af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere