Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder meget resultat af undersøgelse"

Transkript

1 Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi arbejder, hvorfor vi arbejder meget og hvilke konsekvenser det har. Der indkom i alt 773 besvarelser fordelt på 475 mænd og 298 kvinder. Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har flere end 200 valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen. Hovedkonklusionerne Der kan drages mange konklusioner ud af undersøgelsen. Her skal fremhæves nogle af de væsentligste konklusioner: De fleste arbejder mere end 37 timer om ugen - også selvom de ikke får betaling for det. Vi vælger selv at arbejde meget, når vi har spændende opgaver og indflydelse. Vi betaler prisen for at arbejde meget. Således føler knapt halvdelen af de deltagerne i undersøgelsen, at de mange timer på arbejdet går udover familien og fritidsaktiviteterne. Og 42% af de adspurgte har svært ved at slappe af, når de kommer hjem. Jo højere stilling - desto flere timer lægges på arbejdet. Vandene skilles nogle arbejder mere og andre arbejder mindre end de gjorde for et par år siden. Således arbejder flere end hver 3. deltager i undersøgelsen mere i dag, end de gjorde for et par år siden. Topchefer trives mere, bliver mindre stressede og har færre sygedage. Og det selvom det er den gruppe, der oftest har en arbejds uge på 50 timer eller derover. De fleste arbejder mere end 37 timer om ugen Selvom normen hedder en 37 timers arbejdsuge, så viser undersøgelsen, at langt de fleste arbejder meget mere. Således har hele 94% af de adspurgte angivet, at de i gennemsnit arbejder mere end 37 timer om ugen. Og der lægges mange timer på arbejdspladserne. Hver 4. deltager i undersøgelsen lægger således mellem 46 og 50 timer i gennemsnit om ugen. Og ca. hver 10. af deltagerne i undersøgelsen lægger over 55 timer i gennemsnit om ugen.

2 a Under 37 timer b 37 timer c timer d timer e timer f timer g Over 55 timer Der er en markant forskel i arbejdstids mønstret mellem kvinder og mænd. Hvor ca. 60% af kvinderne i gennemsnit arbejder mellem 38 og 45 timer om ugen, så er det kun 48% af mændene. Derimod er der en klar overvægt af mænd, der lægger rigtig mange timer hver eneste uge på arbejdet. Således lægger hver 5. mand over 50 timer på arbejdet om ugen mod kun hver 8. kvinde. Forskellen i tidsforbruget på arbejdet skal måske søges i, at det stadig i langt de fleste tilfælde er kvinderne, der lægger flest timer i hjemmet og i forhold til børnene. Jo højere stilling desto mere arbejde Det kommer nok ikke bag på så mange, at man sjældent kommer sovende til en topstilling. Undersøgelsen viser da også tydeligt, at jo højere man kommer op i organisationen, desto flere timer lægger man på arbejdet. Således angiver ca. hver 4. direktør, at de i gennemsnit arbejder mere end 55 timer om ugen. Til sammenligning er det kun hver 7. chef og hver 20. medarbejder, der lægger flere en 55 timer om ugen på arbejdet. 2

3 a Under 37 timer b 37 timer c timer d timer e timer f timer g Over 55 timer Mellemlederne har ofte en særlig udfordring Mellemlederne lægger tydeligvis også mange timer på arbejdet i gennemsnit om ugen. Mellemlederne har ofte en særlig udfordring, idet de er udsat fra et krydspres både fra oven og fra medarbejdersiden. Mange mellemledere har ofte ikke noget valg om, de vil arbejde meget. Et par citater fra et par af deltagerne i undersøgelsen udtrykker mellemlederens situation meget klart: Som mellemleder er jeg jo mellemlederlus altså klemt mellem 2 negle: Egen chef og egne medarbejdere. Drift og personaleledelse tager jo meget tid det samme gør udviklingsopgaverne, som skal løses for chefen. Det kan være svært at finde ro/overskud til at tænke fornuftige tanker omkring udviklingsopgaver, hvor er vi på vej hen, hvad er vores mission osv og det er jo brændvigtigt. Er glad for mit job- men det har da omkostninger. Godt at have mange spændende opgaver også gerne flere end man lige kan nå, det holder dampen oppe og gryden kog. Det skal så bare accepteres hele veje rundt, at vi ikke altid når alle opgaver eller at nogle skibe sejler langsommere end beregnet. Som mellemleder har man både opgaver, ledelse og administration. Det er svært at nå det hele, så løsningen er at levere ekstra tid udenfor normal arbejdstid. Så det er det samlede opgavepres, der er årsagen. Det er ikke direkte pres ovenfra men ønske om at holde bordet rent, selvom det ikke kan gøres på 37 timer. 3

4 Vi arbejder mere også selv vi ikke får betaling for det Godt halvdelen af deltagerne i undersøgelsen lægger flere timer på arbejdet end de får løn for. Kvinderne er mere tilbøjelige til at arbejde mere uden lønkompensation end mændene. Således har 57,4% af kvinderne angivet, at de ikke bliver kompenseret for at arbejde mere end 37 timer mod kun 48,2% af mændene. Kun knapt hver 5. af deltagerne i undersøgelsen bliver altid kompenseret for at arbejde mere. Bliver du kompenseret for at arbejde mere end 37 timer? a Nej, b Ja, en gang imellem c Ja altid I figuren ovenfor indgår ikke besvarelser, hvor arbejdstiden ligger på 37 timer eller derunder. Vi synes selv, at vi arbejder for meget Ca. hver 3. har det helt fint med at arbejde meget. De har enten selv valgt det eller de kan lide at arbejde meget. Hovedparten af de adspurgte synes, at det indimellem bliver for mange timer. Og hver 6. mener, at de oftest arbejder for meget. 4

5 a Det er i orden, det er passende antal timer b Det er i orden, jeg kan lide at arbejde meget c Det er indimellem for mange timer d Det er oftest for mange timer e Andet Mere end hver 3. arbejder mere i dag end for et par år siden Der er 2 modsat rettede tendenser i forhold til, om man arbejder mere eller mindre nu end tidligere. En ret stor del af deltagerne i undersøgelsen har skruet arbejdstiden op indenfor de seneste par år. Således angiver ca. hver 3. at de arbejder mere nu end tidligere og knapt hver 10. angiver de arbejder meget mere. Til gengæld har knapt hver 4. af deltagerne i undersøgelsen reduceret arbejdstiden i forhold til tidligere. En af deltagerne i undersøgelsen udtrykker sit valg om reducere sin arbejdstid således: Jeg har tidligere arbejdet langt mere, men har efter et jobskifte bevidst sat arbejdstiden væsentligt ned (jeg er ansat til at være dygtig ikke til at arbejde længe). Tidligere havde en arbejdstid på omkring 60 timer om ugen negative konsekvenser for familielivet. Derudover er jeg i dag langt mere opmærksom på den helbredsmæssige risiko (gode venner er faldet væk på grund af for meget arbejde). a Nej, det er det samme b Nej, jeg arbejder mindre c Ja, jeg arbejder mere d Ja, jeg arbejder meget mere 5

6 Vi arbejder gerne mere end 37 timer, når opgaverne er spændende Det er som udgangspunkt hverken udsigten til at tjene flere penge eller frygten for at blive fyret, der driver folk til at arbejde meget. Det der driver værket er interessante og spændende arbejdsopgaver. Når vi synes, at opgaverne er spændende, så har vi svært ved at slippe dem. Så lægger vi ofte mange interessetimer på arbejdet. Således angiver 61%, at spændende opgaver er årsagen til, at de lægger mere end 37 timer på arbejdspladsen. For mange opgaver Der er imidlertid også en stor gruppe af medarbejdere, som arbejder flere end 37 timer om ugen, fordi der ikke er balance mellem mængden af opgaver og arbejdstiden. Således angiver 44,5% at de arbejder mere end 37 timer, fordi de har for mange opgaver. Som en af deltagerne i undersøgelsen udtrykker det: Jeg føler, at den meget overtid kan være skruen uden ende. Jeg har ofte fået at vide, at man bare skal være bedre til at sige nej, men nej et skal også accepteres af ens overordnede og ikke bare slås hen med en kvik bemærkning hvilket jeg desværre ofte oplever. Der er forskel mellem mænd og kvinder, hvor 50% af kvinderne angiver, at de arbejder mere end 37 timer om ugen, fordi de har for mange opgaver, er det kun godt 40% af mændene, der angiver for mange opgaver som årsag. Hvad er årsagen til at du arbejder mere end 37 timer om ugen? a Jeg synes mine opgaver er spændende b Jeg vælger selv at arbejde meget c Jeg gør det for pengenes skyld d Jeg regner med, at der fremmer min karriere e Jeg er bange for at blive fyret, hvis ikke jeg arbejder meget f Sådan er kulturen her, alle arbejder meget g Jeg har svært ved at sige nej til opgaverne h Jeg har for mange opgaver i Jeg føler mig presset af min chef til at arbejde meget j Andet I figuren ovenfor indgår ikke besvarelser, hvor arbejdstiden ligger på 37 timer eller derunder. 6

7 Hver 3. arbejder meget, fordi de har svært ved at sige nej til opgaverne Hver 3. arbejder meget, fordi de har svært ved at sige nej til opgaverne. Her ligger en af de væsentlige årsager til stress - når man arbejder mere end man egentlig magter eller har lyst til, men ikke kan sige fra, når der kommer yderligere opgaver ind. Virksomhedskulturen kan understøtte lange arbejdsdage På nogle arbejdspladser er det en del af virksomhedskulturen, at man arbejder meget. Således oplever godt hver 4. af deltagerne i undersøgelsen, at det er en af årsagerne til, at de lægger mere end 37 timer om ugen på deres arbejde. Det er vigtigt, at undersøge, om det er er en sund virksomhedskultur eller om der ligger noget usundt i det, således at det bliver svært for medarbejdere at være i virksomheden, hvis man som udgangspunkt tilstræber at have en gennemsnitlig arbejdsuge på omkring 37 timer. I nogle job eller virksomheder er rejseaktivitet en nødvendig del af arbejdet. Dette håndteres også meget forskelligt i virksomhederne, som en af deltagerne i undersøgelsen udtrykker det: Det er desværre blevet normalt at arbejde ulønnet 4-5 timer om ugen. Af en eller anden grund, regnes det som fritid at henslæbe mane timer i fly og lufthavne. Når mit arbejde i f.eks. Paris er slut kl. 17, arbejder jeg gratis, indtil jeg er hjemme l Næste morgen møder vi kl. 8 som normalt. Eller står op kl 5 for at nå et morgenfly. medregnet rejsetid er jeg nogle gange oppe på timer om ugen. Hver 4. håber, at det fremmer karrieren Hver 4 af deltagerne i undersøgelsen er villige til at lægge ekstra arbejdstimer i håb om, at det fremmer karrieren. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at man ikke fremmer en kultur, hvor det at sidde længe på sin arbejdsplads i sig selv bliver noget positivt fremfor at fokusere på, hvad der rent faktisk laves af resultater. Det har personlige konsekvenser, at arbejde meget For langt de fleste har det nogle personlige konsekvenser, at arbejde meget. Kun knapt hver 4. oplever, at der er en fin sammenhæng mellem deres arbejdsliv og privatlivet. Det er tilsyneladende lettere for mænd end for kvinder, at få skabt sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Således mener 27,2% af mændene, at der er fin sammenhæng mod kun 14,8% af kvinderne. 7

8 Har det nogen personlige konsekvenser, at du arbejder meget? a Nej, der er fin sammenhæng mellem mit arbejdsliv og mit fritidsliv b Ja, jeg har for lidt tid til familien c Ja, jeg har for lidt tid til mine fritidsinteresser d Ja, jeg har svært ved at slappe af, når jeg kommer hjem e Andet I figuren ovenfor indgår ikke besvarelser, hvor arbejdstiden ligger på 37 timer eller derunder. Det går både ud over familien og fritidsinteresserne For de fleste er det svært at få det hele til at gå op i en højere enhed, når man arbejder meget. Knapt halvdelen føler, at det går ud over familielivet og mere end halvdelen af de adspurgte føler, at de har for lidt tid til fritidsinteresserne. Det har alvorlige konsekvenser, at vi arbejder meget. Konstant meget arbejde med en tilsvarende nedprioritering af familien er en medvirkende årsag til mange skilsmisser. At nedprioritere vores fritidsinteresser i længere tid til fordel for arbejdet betyder både en forringelse af vores livskvalitet og kan også betyde, at vi bliver ret en-dimensionale og uinteressante mennesker at være sammen med. Vi kan ikke slippe arbejdet, når vi kommer hjem Ikke nok med at vi lægger mange timer på vores arbejde, men vi har også svært ved at slippe det, når først vi er kommet hjem. Således har 42% af deltagerne i undersøgelsen svært ved at slappe af, når først de er kommet hjem. Kvinder har i særlig grad svært ved at slippe arbejdet. Således har 58,6% af kvinderne svært ved at slappe af, når de kommer hjem mod kun 37,1% af mændene i undersøgelsen. At vi ikke kan slappe af, når først vi kommer hjem for arbejdet er nok den alvorligste konsekvens for helbredet. Det er her, vi ser årsagen til meget stress og stress relaterede sygdomme. Har man igennem længere tid været i den situation, bør man tage signalet alvorligt og se på, hvad man kan ændre i sin arbejdssituation. 8

9 Topchefer trives mere, bliver mindre stresset og har færre sygedage Undersøgelsen viser, at jo højere stilling man har, desto større chance er der for, at man trives på arbejdet. Således har 40,7% af direktørerne og 35,1% af cheferne angivet, at de stortrives på deres arbejde mod kun 17,6% af medarbejderne. a Ja jeg stortrives b Ja for det meste c Nej jeg trives ikke rigtig d Nej jeg trives overhovedet ikke Topchefer er mindre stressede Undersøgelsen viser, at medarbejdere oftere føler sig stresset end topchefer. Således angiver 44,5% af medarbejderne, at de ofte føler sig stresset mod kun 25,5% af cheferne og 32,1% af direktørerne. 9

10 a Nej aldring b Sjældent c Jeg føler mig ofte stresset d Jeg er stresset næsten hver dag Topchefer har færre sygedage Der er klar sammenhæng mellem stillingsniveau og antal sygedage. Således angiver lige knapt halvdelen af de chefer og direktører, som har deltaget i undersøgelsen, at de ikke har haft nogen sygedage indefor det seneste år. På medarbejderniveau er det derimod kun hver 4. medarbejder, der ikke har haft nogen sygedage indenfor det seneste år. 10

11 Hvor mange sygedage har du haft indenfor det seneste år? a Ingen b 1-3 sygedage c 4-5 sygedage d 6-10 sygedage e sygedage f Flere end 15 sygedage Øget indflydelse skaber større arbejdsglæde Undersøgelsen viser med klart, at det på mange måder føles bedre, jo højere man kommer op i organisationen. Jo højere stillingsniveau, desto større indflydelse har man oftest på egen arbejdssituation. Det er meget tydeligt, at topchefer er mere tilfredse, føler sig mindre stressede og har færre sygedage. Selvom det ser ud til at det på mange områder føles bedre at befinde sig på toppen, så er det jo ikke en reel mulighed for ret mange. Jo højere vi komme op i hierarkiet desto færre pladser er der. Øvelsen må således gå ud på at skaffe forhold også på medarbejderniveau, som øger trivslen, nedsætter stresset og reducerer sygedagene. Meget nærliggende kunne man kigge på muligheden for at øge den enkelte medarbejders egen indflydelse på egen arbejdssituation. Personlige kommentarer til undersøgelsen: Det som slår mig i undersøgelsen er, hvor tydeligt det er, at når vi drives af engagement og begejstring for arbejdet, så tæller vi ikke timerne. Så lægger vi gerne mange timer på arbejdet også selvom, vi ikke får mere i lønposen. Det er imidlertid vigtigt, at man ikke lader begejstringen løbe af med en. Man skal tænke på, at man skal være langtids holdbar. Stop op en gang imellem og kig på hele det levede liv og forhold dig til, om der er en fornuftig balance mellem arbejde, familie og fritidsliv. Forhold dig til, om de mange arbejdstimer er prisen værd. Jeg synes også, at det er vigtigt at reflektere lidt over, at topchefer tilsyneladende trives mere på jobbet, føler sig mindre stresset og har færre sygedage og det selvom det er den gruppe, som lægger allerflest timer i gennemsnit på arbejdet. En del af årsagen skal formentlig findes i det faktum, at topchefer ofte har meget stor indflydelse på deres egen arbejdssituation. På topchef niveau formuleres visionerne og målene. Når man er en del af processen, ligger der ofte en meget stor motivationsfaktor i at se sin vision og sine mål blive gjort til virkelighed. Tænk hvis man kunne tranformere de vilkår ned og ud i virksomheden! Jeg tror godt, at man 11

12 kan give den enkelte medarbejder langt større indflydelse på egen dagligdag end tilfældet er i dag. Det ville give langt større jobtilfredshed for den enkelte og helt sikkert også påvirke bundlinien positivt. Om analysen: Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen er gennemført ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos hjemmeside og en række andre portaler. Alle besvarelser er anonyme. Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent og karrierecoach. Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med ledelse, projektledelse, karriererådgivning, web-analyser, udvikling af organisation og medarbejdere. Se mere på 12

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere