Undersøgelse omkring afskedigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse omkring afskedigelse"

Transkript

1 Undersøgelse omkring afskedigelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone A/S en større internetbaseret undersøgelse af afskedigelse, hvordan det opleves for den enkelte og hvordan det er blevet håndteret af virksomhederne. Der indkom i alt 618 besvarelser. Besvarelserne er fordelt således: 281 mænd og 337 kvinder. 533 privatansatte, 37 kommunalt ansatt, 22 ansatte i staten og 26 andet Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har over 500 valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Alle disse personlige kommentarer vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Overordnede konklusioner Der kan drages mange konklusioner af undersøgelsen. Her skal nogle af de væsentligste fremhæves: Dårligt samarbejde med chefen er hyppigste afskedigelsesårsag. Når forholdet mellem chef og medarbejder er anstrengt, er der risiko for at samarbejdet på et tidspunkt må ophøre. Således har mere end hver 4. deltager i undersøgelsen prøvet at blive afskediget på grund af dårligt samarbejde med chefen. De færreste afskedigelser bliver gennemført professionelt. Det rammer hårdt at blive afskediget også selv det måske nok var ventet. Hver 3. afskedigede medarbejder karakteriserer afskedigelsen som meget uprofessionelt gennemført. Kun hver 5. betragter processen som professionelt gennemført. Private virksomheder afskediger mere professionelt end offentlige. Hver 5. af de privatansatte oplevede at deres afskedigelse blev håndteret professionelt mod kun hver kun hver 15. offentlige ansatte. Virksomheder der hjælper medarbejderne videre opfattes mere professionelle. Undersøgelsen viser, at virksomheder, der hjælper afskedigede medarbejdere videre, bliver efterfølgende opfattet langt mere professionelle i deres håndtering af afskedigelsen end virksomheder, der intet gør for at hjælpe medarbejderne videre. Samarbejdsproblemer med chefen øger risikoen for uprofessionel afskedigelse. Undersøgelsen viser meget tydeligt, at når det drejer sig om samarbejdsproblemer mellem chef og medarbejder, så bliver det meget sværere for chefen at håndtere afskedigelsen professionelt. Professionel afskedigelse bringer hurtigere folk i job igen. Således viser undersøgelsen, at 45% af dem, der oplevede at blive afskediget på en professionel måde kom i nyt job inden for de første 3 måneder. Modsvarende var kun 37% af dem der var blevet afskediget på en uprofessionel måde kommet i job igen indenfor de første 3 måneder.

2 Mere hjælp til medarbejdere, hvis årsag til afsked findes hos virksomheden. Virksomheden påtager sig et større ansvar for at hjælpe medarbejderne videre, hvis årsagen til afskedigelsen skal findes hos virksomheden, eksempelvis ved generelle besparelser, bortfald af arbejdsopgaver eller ved masseafskedigelser. Hvis årsagen til afskedigelsen skal findes omkring medarbejderens person og særligt ved dårligt samarbejde med chefen, så er der mindre hjælp at hente. Uddrag af resultater fra undersøgelsen Mange har prøvet at blive afskediget mere end 1 gang Det er almindeligt på et eller andet tidspunkt i sit arbejdsliv at have været udsat for at blive afskediget. Det er så almindeligt, at halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen har prøvet at blive afskediget mere end 1 gang. Har du prøvet at blive afskediget? 1 Aldrig 2 Ja, 1 gang 3 Ja, 2 gange 4 Ja, flere end 2 gange 5 Kommentar Dårligt samarbejde med chefen er hyppigste afskedigelsesårsag Når samarbejdet knaser mellem chef og medarbejder, så er risikoen stor for at vejene på et tidspunkt må skilles. Og det er langt oftest medarbejderen, der må sige farvel til jobbet uanset, hvem af parterne, der er årsag til det dårlige samarbejde. Dårligt samarbejde med chefen angives som den hyppigste årsag til, at man er blevet afskediget. Således har mere end hver 4. deltager i undersøgelsen prøvet at blive afskediget på grund af dårligt samarbejde med chefen. 2

3 Hvad var årsagen til afskedigelsen? 1 Virksomheden skulle spare 2 Arbejdsopgaverne bortfaldt 3 Det var en del af en masseafskedigelse 4 Dårligt samarbejde med chefen 5 Dårligt samarbejde med kollegaerne 6 For meget fravær 7 Jeg kunne ikke løse opgaverne tilfredsstillende 8 Det ved jeg faktisk ikke 9 Anden årsag Besparelser, bortfald af arbejdsopgaver og masseafskedigelser er også meget hyppige årsager til afskedigelser. Deltagerne i undersøgelsen har haft mulighed for at angive andre årsager til, at de blev afskediget. Årsagerne er næppe blevet angivet som afskedigelsesgrunden, men er medarbejdernes egen opfattelse af den egentlige årsag. Mange af årsagerne er usaglige og i nogle tilfælde decideret udtryk for dårlig ledelse. Derudover giver det også indtryk af, at der går mange mennesker rundt med en stor vrede og bitterhed mod deres tidligere arbejdsplads: Jeg var gravid og de havde fundet ud af det, før jeg skulle sige det Formandens gode ven skulle have jobbet!! Salgsdirektøren var alkoholiker. Den nye leder kunne ikke lide mig Skulle rydde op det bliver man ikke populær af. Jeg skulle gennemgår en stor operation, de ville ikke bekoste rekonvalescens perioden på 2 måneder. Chefen forestår afskedigelsen Det er næsten altid en leder, der forestår afskedigelsen og kun i meget få tifælde er det HR-chefen eller en HR-konsulent, der gennemfører afskedigelsen. I godt halvdelen af tilfældene er det den nærmeste chef. Men i næsten hver 5. tilfælde er det enten chefen ovenover nærmeste chef eller den øverste chef i virksomheden, der påtager sig det tunge ansvar og den ubehagelige opgave, det er at skulle afskedige en medarbejder. 3

4 Hvem afskedigede dig? 1 Min nærmeste chef 2 Chefen ovenover min nærmeste chef 3 Den øverste chef i virksomheden 4 En fra HR-afdelingen 5 HR-chefen 6 Anden? 3 ud af 4 bliver afskediget ved en personlig samtale Det er ubehageligt at skulle afskedige en medarbejder. Så mange chefer kunne måske lade sig friste af at afskedige pr. distance, det vil sige pr. brev eller mail eller over telefonen, så man undgår den direkte konfrontation. Men heldigvis falder de færreste chefer i den grøft. 3 ud af 4 chefer foretager afskedigelse direkte og personligt. På hvilken måde blev afskedigelsen gennemført? 1 Jeg blev kaldt ind til en personlig samtale 2 Jeg blev afskediget pr. brev 3 Jeg blev afskediget pr. mail 4 Jeg blev afskediget pr. telefon 5 Jeg blev afskediget pr. SMS 6 Andet? Desværre bliver hver 4. afskediget på anden måde en ved en personlig samtale. I enkelte tilfælde kan det selvfølgelig skyldes, at andet ikke var muligt. Men som udgangspunkt er det bestemt ikke godt nok at afskedige pr. mail, brev eller telefon. Deltagerne i undersøgelsen har i deres kommentarer beskrevet, hvorledes de på forskellig uprofessionel vis er blevet afskediget, eksempelvis: 4

5 Fik indstillingen pr. telefon, men den skriftlige opsigelse blev afleveret til min kæreste, som viderebragte den til mig. Jeg blev afskediget på en parkeringsplads. I personalerummet stående midt i kaffebrygning. Jeg så min opsigelse ligge fremme på direktørens bord, da jeg skulle lægge et brev ind til ham. Ved forklædt sygebesøg. Jeg blev opsagt i forretningen mens en kollega var til stede. Ovenstående eksempler er af de mere grove slags, som vidner om chefer, som ikke er deres opgave voksen. De færreste afskedigelser bliver gennemført professionelt Det rammer hårdt at blive afskediget også selv det måske nok var ventet. En uprofessionel gennemført afskedigelse kan være med til at gøre det vanskeligere at komme videre. Derfor er det trist at se, at så mange af deltagerne i undersøgelsen har oplevet at være udsat for generel dårlig håndtering af afskedigelsessituationen. Hver 3. afskedigede medarbejder karakteriserer afskedigelsen som meget uprofessionelt gennemført. Kun hver 5. betragter processen som professionelt gennemført. Hvordan blev afskedigelsen gennemført? 1 Meget professionelt 2 Det kunne have været håndteret bedre 3 Det blev ikke håndteret særligt godt 4 Meget uprofessionelt Private virksomheder afskediger mere professionelt end offentlige Hver 5. af de privatansatte oplevede at deres afskedigelse blev håndteret professionelt mod kun hver kun hver 15. offentlige ansatte. Generelt har offentlige ansatte større kritik af selve afskedigelsesprocessen end de privatansatte. 5

6 Dette kan undre, da man jo i offentlige virksomheder har meget faste procedurer med anvendelse af bisiddere, høring og forhandling. Det kunne måske være værd at gå ind og kigge på om enten afskedigelsesprocessen kan forbedres eller om cheferne skal klædes bedre på i det offentlige. Hvordan blev afskedigelsen gennemført? 1 Meget professionelt 2 Det kunne have været håndteret bedre 3 Det blev ikke håndteret særligt godt 4 Meget uprofessionelt Virksomheder der hjælper medarbejderne videre opfattes mere professionelle Mange virksomheder tænker ikke over, at det har stor betydning for deres eftermægle, hvordan de skiller sig af med medarbejderne. Undersøgelsen viser, at virksomheder der hjælper afskedigede medarbejdere videre bliver efterfølgende opfattet langt mere professionelle i deres håndteringen af afskedigelsen end virksomhederne, der intet gør for at hjælpe medarbejderne videre. Hvordan blev afskedigelsen gennemført? Fik ingen hjælp/fik hjælp 1 Meget professionelt 2 Det kunne have været håndteret bedre 3 Det blev ikke håndteret særligt godt 4 Meget uprofessionelt Undersøgelsen viser også, at på den korte bane - det vil sige inden for de 3 første måneder - gør det ingen forskel, om de afskedigede medarbejdere har fået hjælp eller ej. Lige mange får job indenfor denne periode. Efter de første 3 måneder viser undersøgelsen også, at afskedigede medarbejdere kommer lidt hurtigere i job en medarbejdere, der ikke har fået nogen hjælp. 6

7 Samarbejdsproblemer med chefen øger risikoen for uprofessionel afskedigelse Det er interessant at se betydningen af personlig involvering. Undersøgelsen viser meget tydeligt, at når det drejer sig om samarbejdsproblemer mellem chef og medarbejder, så bliver det meget sværere for chefen at håndtere afskedigelsen professionelt. Netop i disse tilfælde, når afskedigelse involverer de personlige relationer, kan det være en rigtig god idé at chefen allierer sig med en professionel til dels at klæde sig på til at gennemføre afskedigelsen eller måske endnu bedre forsøge at finde en anden løsning end afskedigelse! Hvad var årsagen til afskedigelsen? Professionelt/uprofessionelt håndteret 1 Virksomheden skulle spare 2 Arbejdsopgaverne bortfaldt 3 Det var en del af en masseafskedigelse 4 Dårligt samarbejde med chefen 5 Dårligt samarbejde med kollegaerne 6 For meget fravær 7 Jeg kunne ikke løse opgaverne tilfredsstillende 8 Det ved jeg faktisk ikke 9 Anden årsag Citater fra deltagerne i undersøgelsen Igen har deltagerne i undersøgelsen leveret rigtig mange dårlige eksempler på uprofessionelt gennemførte afskedigelser, eksempelvis: Det gik først op for mig lidt efter, at jeg egentlig var blevet fyret. Jeg blev kaldt til samtale kl da kl. var og fik ikke lov til at sige farvel til kollegaerne, skulle aflevere alt med det samme. Jeg havde været ansat i 5 år i virksomheden og blev sat på gaden uden mere. Først under afskedigelsen tog han punkter op, vi burde have talt om tidligere. Jeg manglede information om, hvordan han ønskede jobbet udført. Uprofessionelt chefen var ikke i stand til at formidle budskabet uden at drage paralleller til egne oplevelser. Hun havde haft godt af at blive coachet til opgaven, inden hun tog samtalen med mig. Jeg fik pr. telefon og uden varsel valget mellem selv at sige op eller at blive afskediget. Chefen mente, at det ville se pænere ud på mit CV, hvis jeg selv sagde op. Det gjorde jeg ikke. 7

8 Samtale foregik i en åben kantine, hvor andre medarbejdere gik forbi, hentede kaffe og kunne følge med i vores samtale. Det var meget ubehageligt og ydmygende. Min nærmeste chef ringede og hørte hvordan det gik med min depression. Hun ville gerne have at jeg kom forbi og sagde hej en dag, hvis jeg havde mod på det. Hun var faktisk oversød. Da jeg kom så fyrede hun mig. Ovenstående er bare et udpluk af de mange forskellige beretninger. Og blandt de hundrede vis af mere eller mindre rædselsberetninger om dårlige oplevelser kan det tælles på få hænder, hvor den afskedigede medarbejder sidder tilbage med oplevelse af, at det var en okay proces, når nu det skulle være. Halvdelen er totalt uforberedte på afskedigelsen En afskedigelse bør som udgangspunkt ikke komme helt bag på nogen. Der bør havde været et eller andet forvarsel enten i kraft af virksomhedens situation eller ved den enkelte medarbejders arbejdsforhold. Hvis afskedigelse er begrundet i forhold omkring medarbejderen så bør der som minimum havde været forskellige former for samtaler, evalueringer og opfølgning op til afskedigelsen. Imidlertid oplever omkring halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, at afskedigelsen kommer som lyn fra en klar himmel. Var afskedigelsen ventet? 1 Ja, det kom ikke helt bag på mig 2 Ja, jeg havde fået en advarsel 3 Nej, det kom som lyn fra en klar himmel 4 Kommentar: Under halvdelen får arbejde igen inden for de første 3 måneder Undersøgelsen viser, at det kan være svært at komme op i sadlen igen, når man er blevet smidt af hesten. Således er det kun 38% af deltagerne i undersøgelsen, der får job indenfor de første 3 måneder efter afskedigelsen. Knapt hver 10. har oplevet at det tog længere tid end 1 år at få et nyt job igen. 8

9 Hvor lang tid gik der, inden du fik nyt job igen? 1 Jeg har stadig ikke fået nyt job 2 1 måned 3 2 måneder 4 3 måneder måneder måneder 7 Mere end 1 år Når så mange, der har prøvet at blive afskediget ikke lige går ud og får et nyt job, så handler det ofte om, at de først skal have bearbejdet oplevelsen. Der går kan godt gå en rum tid, inden den afskedigede er parat til at søge et nyt job. Og den tid bliver der sjældent givet fra arbejdsgivers side. 68% af arbejdsgiverne giver ikke længere opsigelsesvarsel, end de er forpligtet til i henhold til love, overenskomster og aftaler. Til gengæld viser undersøgelsen, at der som en del af fratrædelsesvilkårene ofte bliver aftalt fritstilling og det kan selvfølgelig medvirke til, at den enkelte får bedre tid til at bearbejde oplevelserne og blive klar til at søge nyt job samt i øvrigt får den fornødne tid til at søge job. Professionel afskedigelse bringer hurtigere folk i job igen Der er en sammenhæng mellem, hvordan den afskedigede oplevede gennemførelsen af afskedigelsen og det tidsrum der går, inden den afskedigede er i job igen. Således viser undersøgelsen, at 45% af dem, der oplevede at blive afskediget på en professionel måde kom i nyt job inden for de første 3 måneder. Modsvarende var kun 37% af dem der var blevet afskediget på en uprofessionel måde kommet i job igen indenfor de første 3 måneder. Årsagen til at afskedigede kommer hurtigere i job, hvis de har været udsat for en professionel håndteret afskedigelse, handler formentlig for en stor del om, at det er lettere at bearbejde en professionelt håndteret afsked og derefter at komme videre. 9

10 Hvor lang tid gik der, inden du fik nyt job igen? Professionelt/uprofessionelt håndteret 1 Jeg har stadig ikke fået nyt job 2 1 måned 3 2 måneder 4 3 måneder måneder måneder 7 Mere end 1 år De fleste virksomheder hjælpe ikke medarbejderne videre Langt de fleste medarbejdere eller 70% er overladt til selv, når først de har modtaget deres fyreseddel. Enkelte virksomheder giver tilbud om hjælp til at skrive ansøgninger, kvalificerende kurser eller ekstern professionel hjælp. Fik du hjælp fra din arbejdsplads til at komme videre? 1 Nej, jeg fik ingen hjælp 2 Ja, de hjalp mig med ansøgninger 3 Ja, jeg fik et beløb til kvalificerende kurser 4 Ja, jeg fik ekstern professionel hjælp til jobsøgning 5 Ja, jeg fik et jobsøgningskursus 6 Andet? Mere hjælp til medarbejdere, hvis årsag til afsked findes hos virksomheden Virksomheden påtager sig et større ansvar for at hjælpe medarbejderne videre, hvis årsagen til afskedigelsen skal findes i virksomheden, eksempelvis ved generelle besparelser, bortfald af 10

11 arbejdsopgaver eller ved masseafskedigelser. Hvis årsagen til afskedigelsen skal findes omkring medarbejderens person og særligt ved dårligt samarbejde med chefen, så er der mindre hjælp at hente. Hvad var årsagen til afskedigelsen? Fik ingen hjælp/fik hjælp 1 Virksomheden skulle spare 2 Arbejdsopgaverne bortfaldt 3 Det var en del af en masseafskedigelse 4 Dårligt samarbejde med chefen 5 Dårligt samarbejde med kollegaerne 6 For meget fravær 7 Jeg kunne ikke løse opgaverne tilfredsstillende 8 Det ved jeg faktisk ikke 9 Anden årsag Mere hjælp fra det private end det offentlige ved afsked Selvom de fleste er ladt noget alene og må klare sig selv, når de er blevet afskediget, så er det dog mere hjælp at hente, hvis man er privatansat end hvis man er offentlig ansat. Således fik 68,7% privatansatte ingen hjælp til at komme videre mod hele 86,4% offentligt ansatte. Dette kan måske være en af årsagerne til, at medarbejdere der er blevet afskediget fra en offentlig virksomhed betegner processen som mere uprofessionelt håndteret en medarbejder der er blevet afskediget fra en privat virksomhed. Fik du hjælp fra din arbejdsplads til at komme videre? 1 Nej, jeg fik ingen hjælp 2 Ja, de hjalp mig med ansøgninger 3 Ja, jeg fik et beløb til kvalificerende kurser 4 Ja, jeg fik ekstern professionel hjælp til jobsøgning 5 Ja, jeg fik et jobsøgningskursus 6 Andet? 11

12 Forskellige citater fra undersøgelsen Det har berørt mig meget at læse de mange bemærkninger, kommentarer og personlige beretninger fra deltagerne i undersøgelsen. Et par enkelte eksempler kommer her: Det er et stort chok lige pludselig at stå uden arbejde, når man ikke havde regnet med det (samme sted i 8 år og drømmejobbet. Savner sine gode kollegaer og jobbet, som jeg var rigtig glad for. Svært at falde til i sit nye job, synes der ligesom mangler noget. Det er ydmygende, nedværdigende og kan være direkte identitetstruende at blive afskediget. En svag bestyrelsesformand og misbrug af kommandoveje, private sammenkomster mellem dele af bestyrelse og enkelte medarbejdere/ledere. Bestyrelse der dækker over dårlige medarbejdere. - Dette er født til problemer, jeg betalte. Til trods for at jeg er en meget stærk personlighed med meget stor selvtillid så er det voldsomt hårdt at blive kasseret. Det burde firmaer tænke lidt over og sikre sig at man kan håndtere. Jeg er faktisk pissesur på virksomheden 4 år efter. Da arbejdet og den status du har på dit job betyder rigtig meget for ens egen person føles det som et dødsfald eller en skilsmisse. Generelt er en fyring ren nedtur, men jeg mener at arbejdsgiver har et ansvar for at fyringen foregår på en ordentlig måde, således at ansatte har en mulighed for at komme hel ud på den anden side. Jeg har været nødt til at tage ufaglært arbejde p.t. for at i det mindste få en positiv oplevelse af arbejdsmarkedet, ovenpå den meget negative oplevelse jeg lige har haft. Jeg har aldrig talt om det og skammer mig, fordi det skete for mig. Jeg fik ingen hjælp fra min fagforening, fordi det ville de gemme til 'alvorlige sager'. Har ingen kontakt med mit gamle liv. Alt for mange ledere/chefer er konfliktsky hvilket resultere i afskedigelser der efterfølgende er svære at håndtere. Mange chefer er fagligt dygtige men rigtig mange af dem har ingen empati eller følelse for den menneskelige dimension. Jeg er blevet udsat for offentlig ydmygelse af det ene af mine arbejdsgivere. Det er jeg endnu ikke kommet mig over og jeg føler mig i den situation magtesløs overfor arbejdsgiveren som efterfølgende afskedigede mig. Det tog mig lang tid at finde et nyt job og min karriere er ikke den samme mere. Lad os slutte af med en lille historie om den gode afskedigelse: Efter i god ro og orden at have gennemgået mine fremtidige muligheder valgte jeg at blive selvstændig. Min tidligere arbejdsplads hjalp mig med at komme i gang ved at tegne en et-årig kontrakt med mig, så jeg havde en god start. I dag 6 år efter er virksomheden stadig blandt mine kunder. 12

13 Personlige kommentarer Som karriererådgiver har jeg gennem tiden mødt mange mennesker, som på et eller tidspunkt har prøvet at blive afskediget. For det første har det været slående, hvor mange der har været udsat for dårligt og uprofessionelt gennemførte afskedigelser og også hvor meget det efterfølgende har påvirket den person, der har været udsat for det. Det bliver meget svært at slippe også selvom man sidenhen får nyt job. Denne undersøgelse bekræfter de historier og oplevelser jeg har mødt gennem tiden. Når virksomheder ikke bruger ret meget energi på at gennemføre en ordentlig afskedigelsesproces, så skyder de på mange måder sig selv i foden. For det første skaber de en række badwill ambassadører gennem de afskedigede medarbejdere. De fortæller efterfølgende gerne vidt og bredt om de dårlige oplevelser, de har haft på navngivne arbejdspladser. Men virksomheden er ofte heller ikke opmærksom på, den store betydning det har internt i organisationen. De fleste afskedigede medarbejdere har gode kollegaer, som har det dårligt med at se en kollega få en dårlig og uprofessionel behandling. En uprofessionel håndtering af en afskedigelse skaber uro og kan i nogle tilfælde få andre medarbejdere i virksomheden til at søge væk. At afskedige en medarbejder bør aldrig blive en rutine, det bør altid håndteres med en etik og en ordentlighed i forhold til den enkelte medarbejder og ikke mindst bør det håndteres professionelt. Det kan være svært at håndtere det professionelt, hvis man enten er uerfaren inden for afskedigelser eller hvis man selv er personligt involveret. I disse tilfælde bør man inddrage andre enten interne eller eksterne til at støtte sig i processen. Og så kan det på mange måder svare sig, at give afskedigede medarbejdere hjælp til at komme videre. For det første kommer medarbejdere lettere igennem afskedigelsen, for det andet kommer medarbejderen hurtigere i job og for det tredje opfatter den afskedigede virksomhed langt mere positivt. Jeg håber, at vi med denne undersøgelse har fået sat fokus på, at der i høj grad er behov for at professionalisere håndteringen af afskedigelser. Om analysen Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen er gennemført ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos og StepStones hjemmeside og en række andre portaler. Alle besvarelser er anonyme. Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent. 13

14 Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med ledelse, projektledelse, karriererådgivning, web-analyser, udvikling af organisation og medarbejdere. Se mere på September

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2007 4. årgang Kære læser! Nogle mennesker har en naturlig gennemslagskraft, kommer let igennem med deres budskaber og skaber en naturlig respekt omkring deres person. Andre

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Lisberg Executive Outplacement

Lisberg Executive Outplacement Executive Outplacement Outplacement Interim management Kandidat Leadership Development Executive Search Hvorfor outplacement? Hvorfor købe professionel hjælp til afskedigelse og outplacement? Afskedigelse

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Regler om afsked 2010

Regler om afsked 2010 Regler om afsked 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at afskedigelsesprocessen gennemføres på en værdig, korrekt og professionel måde 2 Regler om afsked Reglerne indeholder følgende: Afsked....

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opsigelse fra krise til muligheder!

Opsigelse fra krise til muligheder! Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentlig snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder som

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation.

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation. Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentligt snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune For ledere i Næstved Kommune 1 Indledning I forbindelse med besparelser foreligger et forløb, der kan være vanskeligt som leder at have overblik over samt håndtere. Derfor har Center for personale og HR-udvikling

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse omkring den krise, alle taler om. Er krisen

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Selvom vi har haft krise og de fleste både offentlige og private virksomheder har været igennem afskedigelsesrunder, så er

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel 23. Maj 2014 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Oversættelsesteori Hvordan læses strategier? Hvordan oversættes strategier? Hvad er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

En værdig afskedigelse?

En værdig afskedigelse? En værdig afskedigelse? Udarbejdet af HK/Kommunal i samarbejde med Søren Christiansen fra A/S-3 og scand.scient.soc. Kirsten Kullberg fra Social/Psykologisk rådgivning 2 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2007 4. årgang Kære læser! Ledelse er ikke bare ledelse. At lave skiftet fra at have direkte ledelse af medarbejdere til at lede gennem ledere er faktisk en stor udfordring,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Håndtering af afskedigelser Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Afskedigelsestyper Afsked begrundet i personrelaterede forhold. Afsked begrundet i nedskæringer. Afsked begrundet i personrelaterede

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005 Kære læser! Med dette sidste nyhedsbrev i indeværende år, vil jeg gerne takke for alle kommentarerne og forslag i løbet af året. Det er godt og inspirerende at få feedback,

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere