Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag"

Transkript

1 Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag. Der indkom i alt 436 besvarelser. Besvarelserne er fordelt således: 251 mænd og 185 kvinder 327 privat ansatte, 73 offentligt ansatte og 36 selvstændige 50 projektledere, 179 mellemledere, 114 afdelingschefer, 64 direktører og 29 andet. Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har over 100 valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Alle disse personlige kommentarer vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Overordnede konklusioner Der kan drages mange konklusioner af undersøgelsen. Her skal nogle af de væsentligste fremhæves: Mere end hver 4. leder har ikke fået nogen egentlig. Det behøver jo ikke i sig selv have nogen betydning for kvaliteten af den udøvede ledelse, da god ledelse både handler om at have de faglige kompetencer og de personlige kompetencer. Men en vil oftest hjælpe lederen et godt stykke på vej. Lederuddannelse er vejen frem til topstillingerne Hvis man gerne vil have en lederstilling på topniveau, er der noget der kunne tyde på, at det er en god idé at tage en egentlig. Samtidig viser undersøgelse også, at mænd typisk har mere end kvinderne. Måske et fingerpeg til kvinder, er gerne vil have en på topniveau. Forskel på fokus Det er oplevelsen at den overordnede ledelse udøver en form for controlling funktion og har fokus på alt, hvad der kan måles og vejes. Lederne selv bruger mest tid på medarbejderne og har mest fokus på de bløde værdier. Der bruges meget tid på administration Administration fylder relativt meget i ledernes hverdag. Således angiver mere end hver 3. leder, at administration er en af de 5 ledelsesopgaver, de bruger mest tid på. Til gengæld føler de ikke, at opgaven er ret vigtigt. Kun 3% af lederne anser administration som en af de vigtigste opgaver. Lederne får tillagt stor selvstændig kompetence men mangler klare mål og rammer Lige knapt halvdelen af lederne har angivet, at de har fået tillagt stor kompetence til at løse deres opgaver. Til gengæld kniber det lidt mere med at få klare mål og rammer fra den overordnede ledelse. Således angiver 4 ud af 10 ledere angiver, at de ikke får klare mål og rammer fra deres overordnede ledelse.

2 Mellemlederne føler sig ofte ladt i stikken Mellemlederguppen har ofte de vanskeligste ledelsesvilkår. Lige knapt halvdelen af mellemlederne slås med utilstrækkelige ressourcer til at løse opgaverne mod f.eks. kun 12% af direktørerne. Hver 3. mellemleder oplever ikke i det daglige at kunne få støtte og sparring fra deres overordnede ledelse. Og lige knapt halvdelen af mellemlederne oplever ikke at få klare mål og rammer. Hver 3. helt nye leder lades alene For at få succes i ledelsesrollen har en helt ny leder selvfølgelig brug for støtte, sparring, coaching og i det hele taget positiv opmærksomhed fra sin nærmeste leder. Det er imidlertid ikke virkeligheden for ca. hver 3. leder med mindre end 1 års ledererfaring. De føler sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse ledelsesopgaven og de kan heller ikke regne med at få støtte og sparring fra deres overordnede ledelse samtidig med at de heller ikke får klare mål og rammer for deres virker. For lidt tid til at udvikle sig som leder Det er tydeligvis svært at få sat tid af til at udvikle sig som leder. 4 ud af 10 ledere ville gerne have mere tid, end de rent faktisk har til at kunne udvikle sig som ledere. Det er interessant, at de ledere, som i forvejen har meget, også er de ledere, som har størst fokus på fortsat at videreudvikle sig. Glem alt om 37 arbejdsuge, når du er leder Tilsyneladende er det de færreste, der kan forene lederjobbet med en 37 timers arbejdsuge. Således angiver 9 ud af 10 ledere, at de arbejder mere end 37 timer om ugen. Og 4 ud af 10 ledere oplyser, at de i gennemsnit arbejder mere end 45 timer om ugen. Uddrag af resultater fra undersøgelsen Mere end hver 4. leder har ikke nogen Mere end hver 4. deltager i undersøgelsen har ikke fået nogen egentlig. Det behøver jo ikke i sig selv have nogen betydning for kvaliteten af den udøvede ledelse, da god ledelse både handler om at have de faglige kompetencer og de personlige kompetencer. Men en vil oftest hjælpe lederen et godt stykke på vej. Mange virksomheder har da også erkendt, at ledelse er en disciplin, som for en del kan læres og at det oftest er en god investering at sende lederne af sted på en eller anden form for. Således har ca. hver 3. deltager i undersøgelsen fået en intern og hver 4. har fået en ekstern. Under hver 10.deltager i undersøgelsen har fået en længerevarende i form af en MBA eller lignende. 2

3 1 Nej, ikke en egentlig 2 Jeg har fået enkelte kortere lederkurser 3 Ja, jeg har fået en intern 4 Ja, Jeg har fået en ekstern 5 Ja, jeg har taget en MBA, MPA el.l. 6 Andet Mændene har typisk mere end kvinderne Uden at det siger noget om ledelseskvaliteten i sig selv, viser undersøgelsen, at mændene er relativt bedre lederuddannet end kvinderne. Således har eksempelvis knapt hver 3. mandlige leder en ekstern mod kun hver 5. kvindelige leder. Og når det kommer til en MBAuddannelse er mændene også i overtal, 11% af mændene har taget en MBA mod kun 6% af kvinderne. 1 Nej, ikke en egentlig 2 Jeg har fået enkelte kortere lederkurser 3 Ja, jeg har fået en intern 4 Ja, Jeg har fået en ekstern 5 Ja, jeg har taget en MBA, MPA el.l. 6 Andet Lederuddannelse er vejen frem til topstillingerne Hvis man gerne vil have en lederstilling på topniveau, er der noget der kunne tyde på, at det er en god idé at tage en egentlig. Således har hele 27% af direktørerne i undersøgelsen taget en MBA og 33% har en ekstern og/eller en intern. 3

4 Undersøgelsen viser dog også, at en ikke er en betingelse for at komme til tops. Knapt hver 4. direktør og afdelingschef har således ikke nogen egentlig. Undersøgelsen kunne være et fingerpeg til kvinderne om, at gå efter de længerevarende r, hvis de gerne vil forøge chancerne for en lederstilling på topniveau. 1 Nej, ikke en egentlig 2 Jeg har fået enkelte kortere lederkurser 3 Ja, jeg har fået en intern 4 Ja, Jeg har fået en ekstern 5 Ja, jeg har taget en MBA, MPA el.l. 6 Andet Forskel på fokus Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om, at give deres vurdering af, hvilke 5 ledelsesopgaver, der har den overordnede ledelses fokus, hvad man selv som leder bruger mest tid på og hvilke ledelsesopgaver, man selv anser for vigtigst. Resultaterne fremgår af figuren nedenfor: Overordnedes fokus Lederen bruger mest tid på Lederen anser selv for vigtigst 1. prioritet 65,4% - At vi når målene 58,7% - At udøve god personaleledelse 67% - At udøve god personaleledelse 2. prioritet 47,7% - Økonomistyring vi overholder budgetterne 57,6% - At vi når målene 62,4% - At jeg tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere 3. prioritet 42,7% - At vi effektiviserer når mere med færre ressourcer 50,2% - At skabe et godt arbejdsmiljø 4. prioritet 34,6% - At vi øger salget 39,7% - At vi holder kvaliteten 5. prioritet 33,9% - At vi holder kvaliteten 36,2% - At jeg tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere 58,5% - Udvikling af vision og strategier 56,7% - At vi når målene 53,4% - At skabe et godt arbejdsmiljø 4

5 1 Udvikling af vision og strategier 2 Økonomistyring - vi overholder budgetterne 3 At vi når målene 4 At vi effektiviserer - når mere med færre ressourcer 5 At vi holder kvaliteten 6 At få fusionen/organisationsændringen til at blive en succes 7 At vi udvikler nye produkter/ydelser 8 At vi udvikler kvaliteten 9 At virksomheden vokser 10 At vi øger salget 11 At vi øger overskuddet 12 Administration 13 At jeg kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere 14 At jeg udøver god personaleledelse 15 At jeg skaber et godt arbejdsmiljø 16 At der kommer gode historier i pressen 17 At vi undgår de dårlige historier i pressen 18 Andet Den overordnede ledelse bruger tid på controlling Oplevelsen er, at den overordnede ledelse på mange måder udøver en form for controlling funktion. Den overordnede ledelse har fokus på alt, hvad der kan måles og vejes at målene nås, at budgetterne overholdes, at der effektiviseres, at salget øges og at kvaliteten holdes. Lederne bruger imidlertid deres tid på noget helt andet nemlig alt det bløde, alt det der umiddelbart kan være sværere at måle og veje - medarbejderne. Lederne prioriterer medarbejderne Der er ingen slinger i valsen, lederne har tilsyneladende helt fat i, at resultaterne alt det der kan måles og vejes, skabes af medarbejderne. Derfor giver det god mening, at bruge meget tid på medarbejderne for på den måde at sikre, at medarbejderne har de bedste vilkår til at skabe de resultater, som lederne i den sidste ende blive målt på af deres overordnede. Udvikling af visioner og strategier fylder ikke meget Det er meget slående, at udvikling af visioner og strategier fylder meget lidt i hverdagen. I hverdagen er der i højere grad fokus på management fremfor leadership. Kun hver 3. af lederne vurderer, at deres overordnede ledelse har fokus på udvikling af visioner og strategier. Selvom hele 80% af lederne på direktørniveau anser udvikling af visioner og strategier som en af deres vigtigste arbejdsopgaver, som er det kun godt 55% af direktørerne, der angiver det som en af de 5 opgaver de bruger mest tid på. Heri behøver der faktisk ikke være noget misforhold. Udvikling af visioner og strategier er ikke noget man gør dagligt. En vision skal gerne have flere års holdbarhed, hvor strategierne er noget der jævnligt kan tages op og revideres. 5

6 Der bruges meget tid på administration Administration fylder også relativt meget i ledernes hverdag. Således angiver mere end hver 3. leder, at administration er en af de 5 ledelsesopgaver, de bruger mest tid på. Til gengæld føler de ikke, at opgaven er ret vigtigt. Kun 3% af lederne anser administration som en af de vigtigste opgaver. Her skulle lederne måske overveje om de i højere grad kunne delegere de administrative opgaver, så der blive mere plads til at arbejde med udvikling af vision og strategier, som de selv anser for en af de vigtigste opgaver. Mænd har mere fokus på målene og den overordnede ledelse Der er visse kønsmæssige forskelle i ledernes prioriteringer. Således angiver f.eks. 64% af de mandlige ledere, at de bruger meget tid på at nå målene mod kun 49% af de kvindelige ledere. Til gengæld er der en lille overvægt i kvindernes fokus på den bløde del af ledelsen. Således angiver eksempelvis 56% af kvinderne at de bruger meget tid på at skabe et godt arbejdsmiljø mod kun 46% af mændene. Og kvinderne angiver også personaleledelse, som en af de ledelsesopgaver, der anser for vigtigst. 75% af kvinderne angiver personaleledelse som en af de vigtigste opgaver mod kun 61% af mændene. Man kan måske sige, at der er en tendens til, at de mandlige ledere i højere grad end de kvindelige ledere orienterer sig mod den overordnede ledelse og hvad de bliver målt på af den overordnede ledelse. Offentlige ledere bruger mere tid på udvikling af vision og strategier Privatansatte ledere har i langt højere grad en offentligt ansatte ledere fokus på at nå målene. Således angiver 62% af de privatansatte ledere, at det at nå målene er en af de 5 ledelsesopgaver, de bruger mest tid på mod kun 44% af de offentligt ansatte ledere. Til gengæld bruger offentlige ansatte ledere tilsyneladende mere tid på udvikling af vision og strategier, således har 39% angivet at formulering af vision og strategier er en af de 5 ledelsesopgaver, de bruger mest tid på mod kun 23% af de privatansatte ledere. Ledelsesvilkårene har stor betydning I undersøgelsen er lederne blevet bedt om at forholde sig til, hvad det er for vilkår de udøver ledelse under. 1 Jeg får klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 2 Jeg har fået stor kompetence til at løse mine opgaver 3 Jeg har tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 4 Jeg føler mig tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 5 Jeg kan oftest få støtte og sparring fra min overordnede ledelse 6 Jeg får ikke klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 7 Jeg har ikke fået tillagt den nødvendige kompetence til at løse mine opgaver 8 Jeg har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 9 Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 10 Jeg får sjældent støtte og sparring fra min overordnede ledelse 11 Andet 6

7 Det er positivt at se, at tilliden generelt er høj til lederne. Dette kommer til udtryk ved, at lige knapt halvdelen af lederne har angivet, at de har fået tillagt stor kompetence til at løse deres opgaver. Til gengæld kniber det lidt mere med at få klare mål og rammer fra den overordnede ledelse. Således angiver lige knapt hver 4. leder at de har klare mål og rammer, hvorimod 4 ud af 10 ledere angiver, at de ikke får klare mål og rammer fra deres overordnede ledelse. Stor selvstændig kompetence og uklare mål og rammer kan godt være en farlig cocktail. Det kan føre til udvikling af små selvstændige kongedømmer i virksomheden, hvor man ikke nødvendigvis arbejder efter samme mål. Så uddelegering af kompetence bør helt klart hænge sammen med angivelse af klare mål og rammer. Dårlige ledelsesvilkår giver mere administration Ledere har forskellige vilkår for at udøve deres ledelse. Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem de ledelsesopgaver, man bruger mest tid på og ledelsesvilkårene. Således angiver 41% af lederne med dårlige vilkår for ledelse, at de bruger meget tid på administration mod kun 30% af lederne med gode vilkår for ledelse. Tilsvarende bruger ledere med gode ledelsesvilkår også mere tid og fokus på udvikling af vision og strategier. 30% af lederne med gode ledelsesvilkår angiver at udvikling af vision og strategier er en af de ledelsesopgaver, de bruger mest tid på mod kun 20% af lederne med dårlige ledelsesvilkår. Lederne bliver presset på ressourcer 4 ud af 10 ledere mener, at de har for få ressourcer til at løse de opgaver, de har ansvaret for. Det er sådanne vilkår, der kan være med til at skabe stress hos lederne eller hos deres medarbejdere. Mænd føler sig bedre rustet end kvinderne til ledelsesopgaven Der er kønsmæssige forskelle på, hvor godt man føler sig klædt på til ledelsesopgaven. 45% af de mandlige ledere mod 37% af de kvindelige ledere føler sig godt rustet til at klare ledelsesopgaverne. Til gengæld føler 17% af de kvindelige ledere sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse deres opgaver mod kun 7% af mændene. Denne kønsmæssige forskel kan ikke kun forklares med det faktum, at mange af mændene har mere end de kvindelige ledere. Hvis man sammenligner de kvindelige og 7

8 mandlige ledere, som angiver at de har fået en ekstern og/eller en MBA, så er der stadig en kønsmæssig forskel, som det ses af figuren nedenfor: 1 Jeg får klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 2 Jeg har fået stor kompetence til at løse mine opgaver 3 Jeg har tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 4 Jeg føler mig tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 5 Jeg kan oftest få støtte og sparring fra min overordnede ledelse 6 Jeg får ikke klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 7 Jeg har ikke fået tillagt den nødvendige kompetence til at løse mine opgaver 8 Jeg har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 9 Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 10 Jeg får sjældent støtte og sparring fra min overordnede ledelse 11 Andet Det er interessant at se, at når man trække de mænd og kvinder ud, som har en ekstern og en MBA, så er der stadig flere mænd end kvinder, der føler sig tilstrækkeligt klædt på til ledelsesopgaverne. Og tilsvarende er der flere kvinder nemlig ca. hver 10. kvinde mod hver 20. mand, som ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på til ledelsesopgaverne. En forklaring kan være, at kvinder stadig slås lidt med selvtilliden. En anden kan være at mænd måske overvurderer sig selv mere. Begge forklaringer kan spille ind. 8

9 Mellemlederne føler sig ofte ladt i stikken 1 Jeg får klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 2 Jeg har fået stor kompetence til at løse mine opgaver 3 Jeg har tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 4 Jeg føler mig tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 5 Jeg kan oftest få støtte og sparring fra min overordnede ledelse 6 Jeg får ikke klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 7 Jeg har ikke fået tillagt den nødvendige kompetence til at løse mine opgaver 8 Jeg har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 9 Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 10 Jeg får sjældent støtte og sparring fra min overordnede ledelse 11 Andet Som figuren viser, er mellemlederen ofte den leder, der har de vanskeligste ledelsesvilkår. Lige 48% af mellemlederne slås med utilstrækkelige ressourcer til at løse opgaverne mod f.eks. kun 12% af direktørerne. Hver 3. mellemleder oplever ikke i det daglige at kunne få støtte og sparring fra deres overordnede ledelse. Og lige knapt halvdelen af mellemlederne oplever ikke at få klare mål og rammer. At lade mellemlederne i stikken er sådan set, noget at dårligste man kan gøre rent ledelsesmæssigt. Det er mellemlederne der har det direkte ansvar for at få ført visioner og strategier ud i livet og for den daglige ledelse af medarbejderne. Hvis mellemlederne lades i stikken er der ret stor risiko for, at virksomheden ikke levere de resultater, som den overordnede ledelse ønsker. Hver 3. helt nye leder lades alene For at få succes i ledelsesrollen har en helt ny leder selvfølgelig brug for støtte, sparring, coaching og i det hele taget positiv opmærksomhed fra sin nærmeste leder. Det er imidlertid ikke virkeligheden for ca. hver 3. leder med mindre end 1 års ledererfaring. De føler sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse ledelsesopgaven og de kan heller ikke regne med at få støtte og sparring fra deres overordnede ledelse samtidig med at de heller ikke får klare mål og rammer for deres virker. Det er en synd og skam, hvis man ansætter eller udnævne helt nye ledere og ikke samtidig sørger for, at de får tilstrækkeligt rygstød og opbakning til at løfte opgaven. I bedste fald har man et naturtalent, der selv udvikler sig i rollen i værste fald får man en led der måske enten knækker 9

10 nakken eller udvikler sig til en rigtig dårlig leder, hvor det både kommer til at gå ud over medarbejderne og formentlig også kommer til at gå ud over virksomhedens resultater. For lidt tid til at udvikle sig som leder Det er tydeligvis svært at få sat tid af til at udvikle sig som leder. 4 ud af 10 ledere ville gerne have mere tid, end de rent faktisk har til at kunne udvikle sig som ledere. Det der tilsyneladende er lettest at afsætte tid til er læsning af relevant ledelseslitteratur. Halvdelen af lederne forsøger at holde sig opdateret ved at læse ledelseslitteratur. Hver 3. leder deltager i en eller anden form for ledernetværk. Herudover er der relativt mange ledere, nemlig hver 5. leder, som har en personlig sparringspartner/mentor/coach. 1 Det har desværre alt for lidt tid til 2 Jeg læser relevant ledelseslitteratur 3 Jeg går på kurser 4 Jeg går til konferencer 5 Jeg er med i ledernetværk 6 Jeg har en personlig sparringspartner/mentor/coach 7 Andet En personlig coach er mere brugt i det private Der er forskel på, hvordan man udvikler sig som leder i det offentlige og i det private. Således er offentlige ledere tilsyneladende flittigere til at læse relevant ledelseslitteratur. Således angiver 59% offentlige ledere, at de læser ledelseslitteratur mod kun 47% private ledere. 1 Det har desværre alt for lidt tid til 2 Jeg læser relevant ledelseslitteratur 3 Jeg går på kurser 4 Jeg går til konferencer 5 Jeg er med i ledernetværk 6 Jeg har en personlig sparringspartner/mentor/coach 7 Andet 10

11 De offentlige ledere deltager også i let højere grad i forskellige former for ledernetværk. Således 41% af de offentlige ledere med en et ledernetværk mod kun 30% af de privatansatte ledere. Til gengæld bruger de privatansatte ledere i langt højere grad en personlig sparringspartner eller coach. Således angiver ca. hver 5. privatansatte leder, at de har en personlig sparringspartner mod kun hver 12. offentlige leder. Jo bedre uddannet leder desto mere fokus på fortsat at udvikle sig Det er interessant, at de ledere, som i forvejen har meget, også er de ledere, som har størst fokus på fortsat at videreudvikle sig. Kun hver 5. leder med en ekstern eller en MBA har for lidt tid til at udvikle sig mod mere end halvdelen af de ledere, som ikke har nogen overhovedet. 1 Det har desværre alt for lidt tid til 2 Jeg læser relevant ledelseslitteratur 3 Jeg går på kurser 4 Jeg går til konferencer 5 Jeg er med i ledernetværk 6 Jeg har en personlig sparringspartner/mentor/coach 7 Andet Ledere med en længerevarende læser relevant ledelseslitteratur og deltager i højere grad i forskellige former for ledernetværk. Nu er der jo ingen garanti for, at man bliver en god leder, fordi man læser ledelseslitteratur og i det hele taget har fokus på at udvikle sig som leder, men chancen er da uendeligt meget større end de ledere, der ikke har nogen som helst form for og i øvrigt ikke sætter ressourcer af på at udvikle sig. Virksomhederne bør i langt højere grad sikre, at alle lederne har tilstrækkeligt fokus på at udvikle sig som ledere. 11

12 Glem alt om 37 arbejdsuge, når du er leder Tilsyneladende er det de færreste, der kan forene lederjobbet med en 37 timers arbejdsuge. Således angiver 9 ud af 10 ledere, at de arbejder mere end 37 timer om ugen. Og det er for det meste ikke kun et par enkelte timer, der lægges mere om ugen. Således oplyser 4 ud af 10 ledere, at de i gennemsnit arbejder mere end 45 timer om ugen. 1 Under 37 timer 2 37 timer timer timer timer 6 Mere end 50 timer For nogen er det en livsstil at arbejde meget Lederne arbejder meget og synes også selv, at det er for meget. 7 ud af 10 ledere angiver, at de har for meget at lave. For nogle ledere må det imidlertid være lidt af en livsstil at arbejde meget. Således angiver ca. hver 3. leder som arbejder 46 timer eller mere om ugen, at de finder deres arbejdsmængde passende. 1 Jeg har tilpas arbejdsmængde 2 Jeg har for lidt at lave 3 Jeg har for meget at lave 4 Jeg har alt for meget at lave 5 Kommentar 12

13 Jo mere erfaren leder desto flere arbejdstimer Man skulle tro, at nye ledere lagde flere timer på arbejdet, netop fordi var nye og havde meget at lære og fordi erfaringerne var mindre. Men sådan forholder det sig ikke. Tværtimod arbejder erfarne ledere langt mere end helt nye ledere. Omkring hver 5. leder med mere en 6 års ledererfaring på bagen lægger flere end 50 timers arbejde om ugen. Tilsvarende er det mindre end hver 10. leder med und 6 års erfaring der lægger så mange timers arbejde om ugen. 1 Under 37 timer 2 37 timer timer timer timer 6 Mere end 50 timer Yngre leder prioriterer tilsyneladende anderledes end ældre ledere. Det kan handle om, at yngre ledere måske i højere grad har fokus på det hele liv og også ønsker at have tid til et liv uden for arbejdet. Kvindelige ledere har for meget at lave Både mandlige og kvindelige ledere lægger mange timer på deres arbejde. Når vi taler om et gennemsnit på 46 timer eller derover om ugen, så er der væsentlig flere mænd end kvinder, der lægger de mange timer, selvom om kvinderne nu også er godt med efterhånden. De kvindelige ledere er generelt mere utilfredse med de mange timer på arbejdet. Således angiver 60% af kvindelige ledere at de har for meget eller alt for meget at lave mod 46% af de mandige ledere. Det kan handle om, at kvinder prioriterer anderledes. Det kan også være, at det stadig handler om, at kvinderne lægger flere timers arbejde i hjemmet end mændene. 13

14 1 Jeg har tilpas arbejdsmængde 2 Jeg har for lidt at lave 3 Jeg har for meget at lave 4 Jeg har alt for meget at lave 5 Kommentar Personlige kommentarer Jeg synes, at undersøgelsen tydeligt viser, at ledere gerne vil god ledelse. Det er også meget tydeligt, at langt størsteparten af lederne anser ledelse af medarbejdere som en meget vigtig ledelsesopgave, som de giver høj prioritet i det daglige. Det er meget glædeligt. Derimod er det ret trist at relativt mange ledere og her taler vi særligt om mellemledere og helt unge ledere lades i stikken af den overordnede ledelse. De får ikke tilstrækkeligt gode vilkår til at kunne udøve og udvikle deres ledelse. Og det kan faktisk godt gå hen og blive katastrofalt både her og nu men også på længere sigt. Det kan betyde, at den enkelte leder får det unødigt svært og kommer til at lave en masse fejl, der kunne have været undgået med noget opmærksomhed og coaching fra lederen ovenover. I værste fald, kan lederen gå hen og udvikle sig til en fiasko, hvilket er synd og skam både for lederen men i høj grad også for medarbejderne. De fleste ledere er arbejdsomme. De lægger mange timer om ugen på deres arbejde. Samtidig har de fleste ledere også store ambitioner og vil gerne levere en ordentlig ledelsesindsats. Mange ledere har imidlertid ikke ordentlige vilkår for at udøve god ledelse. Coacktailen af mange timer på arbejdet, følelsen af ikke at have tilstrækkelig tid til de opgaver, man finder for vigtigst og måske oven i købet ikke at have tilstrækkelig opbakning eller ledelsesmæssig balast, så er der desværre dækket op til stress og dårlig ledelse. Jeg håber, at denne undersøgelse kan være med til at sætte fokus på at skabe gode vilkår for at udøve god ledelse og ikke mindst at pege på topledelsens store ansvar i den forbindelse. Om analysen Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen er gennemført ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos hjemmeside og en række andre portaler. Alle besvarelser er anonyme. 14

15 Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent. Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med ledelse, projektledelse, karriererådgivning, web-analyser, udvikling af organisation og medarbejdere. Se mere på

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige Styrk ledelsesudvikling i det offentlige 2 0. - 2 1. a u g u s t 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Tilmeld dig samtidigt workshoppen Systematisk lederevaluering Skærpede krav

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for et nyt inspirationsmøde, som jeg udbyder: Hvad kan ledere lære af militær ledelse?

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

femte drømmer om en dag at blive ledere.

femte drømmer om en dag at blive ledere. Hver femte drømmer om at blive leder Teknikeren #06 2011 En ud af fem TL ere kunne tænke sig at blive leder med personaleansvar. Dobbelt så mange mænd som kvinder har lederambitioner. Tekst: Morten Terp

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.700 Kære læser! Ingen tvivl i mit sind, vi kan blive bedre ledere, hvis vi tør lade os udfordre. Læs artiklen og lad mig udfordre

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2008 5. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2008 5. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2008 5. årgang Kære læser! Det kan svare sig at arbejde med at udvikle ledergruppen. Læs de spændende resultater fra undersøgelsen om ledergruppens arbejde. Det er også i

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2007 4. årgang Kære læser! Som leder står man ofte i et dilemma, der handler om, hvor langt den enkelte vil acceptere at gå, hvor går den enkeltes grænser, det kan være fagligt,

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang Kære læser! Kender du talenterne i din virksomhed? En virksomheds overlevelse kan afhænge af, om man får spottet talenterne og de meget dygtige medarbejdere i

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Fra trivselsmåling til succesmåling

Fra trivselsmåling til succesmåling Fra trivselsmåling til succesmåling af Claus Albrechtsen, partner i Scandinavian Training Design Trivselsmålinger eller medarbejdertilfredsheds- / klimamålinger er en naturlig del af mange organisationers

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker?

Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker? Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker? Workshop. Personalepolitisk Messe 2006. 31. august, 2006 Tage Søndergård Kristensen AMI Psykisk arbejdsmiljø De tre hovedproblemer:

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi lægger ud med en særdeles spændende og også meget tragisk historie. Den handler om tragedien på Mount Everest i 1996

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere