Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag"

Transkript

1 Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag. Der indkom i alt 436 besvarelser. Besvarelserne er fordelt således: 251 mænd og 185 kvinder 327 privat ansatte, 73 offentligt ansatte og 36 selvstændige 50 projektledere, 179 mellemledere, 114 afdelingschefer, 64 direktører og 29 andet. Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har over 100 valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Alle disse personlige kommentarer vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Overordnede konklusioner Der kan drages mange konklusioner af undersøgelsen. Her skal nogle af de væsentligste fremhæves: Mere end hver 4. leder har ikke fået nogen egentlig. Det behøver jo ikke i sig selv have nogen betydning for kvaliteten af den udøvede ledelse, da god ledelse både handler om at have de faglige kompetencer og de personlige kompetencer. Men en vil oftest hjælpe lederen et godt stykke på vej. Lederuddannelse er vejen frem til topstillingerne Hvis man gerne vil have en lederstilling på topniveau, er der noget der kunne tyde på, at det er en god idé at tage en egentlig. Samtidig viser undersøgelse også, at mænd typisk har mere end kvinderne. Måske et fingerpeg til kvinder, er gerne vil have en på topniveau. Forskel på fokus Det er oplevelsen at den overordnede ledelse udøver en form for controlling funktion og har fokus på alt, hvad der kan måles og vejes. Lederne selv bruger mest tid på medarbejderne og har mest fokus på de bløde værdier. Der bruges meget tid på administration Administration fylder relativt meget i ledernes hverdag. Således angiver mere end hver 3. leder, at administration er en af de 5 ledelsesopgaver, de bruger mest tid på. Til gengæld føler de ikke, at opgaven er ret vigtigt. Kun 3% af lederne anser administration som en af de vigtigste opgaver. Lederne får tillagt stor selvstændig kompetence men mangler klare mål og rammer Lige knapt halvdelen af lederne har angivet, at de har fået tillagt stor kompetence til at løse deres opgaver. Til gengæld kniber det lidt mere med at få klare mål og rammer fra den overordnede ledelse. Således angiver 4 ud af 10 ledere angiver, at de ikke får klare mål og rammer fra deres overordnede ledelse.

2 Mellemlederne føler sig ofte ladt i stikken Mellemlederguppen har ofte de vanskeligste ledelsesvilkår. Lige knapt halvdelen af mellemlederne slås med utilstrækkelige ressourcer til at løse opgaverne mod f.eks. kun 12% af direktørerne. Hver 3. mellemleder oplever ikke i det daglige at kunne få støtte og sparring fra deres overordnede ledelse. Og lige knapt halvdelen af mellemlederne oplever ikke at få klare mål og rammer. Hver 3. helt nye leder lades alene For at få succes i ledelsesrollen har en helt ny leder selvfølgelig brug for støtte, sparring, coaching og i det hele taget positiv opmærksomhed fra sin nærmeste leder. Det er imidlertid ikke virkeligheden for ca. hver 3. leder med mindre end 1 års ledererfaring. De føler sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse ledelsesopgaven og de kan heller ikke regne med at få støtte og sparring fra deres overordnede ledelse samtidig med at de heller ikke får klare mål og rammer for deres virker. For lidt tid til at udvikle sig som leder Det er tydeligvis svært at få sat tid af til at udvikle sig som leder. 4 ud af 10 ledere ville gerne have mere tid, end de rent faktisk har til at kunne udvikle sig som ledere. Det er interessant, at de ledere, som i forvejen har meget, også er de ledere, som har størst fokus på fortsat at videreudvikle sig. Glem alt om 37 arbejdsuge, når du er leder Tilsyneladende er det de færreste, der kan forene lederjobbet med en 37 timers arbejdsuge. Således angiver 9 ud af 10 ledere, at de arbejder mere end 37 timer om ugen. Og 4 ud af 10 ledere oplyser, at de i gennemsnit arbejder mere end 45 timer om ugen. Uddrag af resultater fra undersøgelsen Mere end hver 4. leder har ikke nogen Mere end hver 4. deltager i undersøgelsen har ikke fået nogen egentlig. Det behøver jo ikke i sig selv have nogen betydning for kvaliteten af den udøvede ledelse, da god ledelse både handler om at have de faglige kompetencer og de personlige kompetencer. Men en vil oftest hjælpe lederen et godt stykke på vej. Mange virksomheder har da også erkendt, at ledelse er en disciplin, som for en del kan læres og at det oftest er en god investering at sende lederne af sted på en eller anden form for. Således har ca. hver 3. deltager i undersøgelsen fået en intern og hver 4. har fået en ekstern. Under hver 10.deltager i undersøgelsen har fået en længerevarende i form af en MBA eller lignende. 2

3 1 Nej, ikke en egentlig 2 Jeg har fået enkelte kortere lederkurser 3 Ja, jeg har fået en intern 4 Ja, Jeg har fået en ekstern 5 Ja, jeg har taget en MBA, MPA el.l. 6 Andet Mændene har typisk mere end kvinderne Uden at det siger noget om ledelseskvaliteten i sig selv, viser undersøgelsen, at mændene er relativt bedre lederuddannet end kvinderne. Således har eksempelvis knapt hver 3. mandlige leder en ekstern mod kun hver 5. kvindelige leder. Og når det kommer til en MBAuddannelse er mændene også i overtal, 11% af mændene har taget en MBA mod kun 6% af kvinderne. 1 Nej, ikke en egentlig 2 Jeg har fået enkelte kortere lederkurser 3 Ja, jeg har fået en intern 4 Ja, Jeg har fået en ekstern 5 Ja, jeg har taget en MBA, MPA el.l. 6 Andet Lederuddannelse er vejen frem til topstillingerne Hvis man gerne vil have en lederstilling på topniveau, er der noget der kunne tyde på, at det er en god idé at tage en egentlig. Således har hele 27% af direktørerne i undersøgelsen taget en MBA og 33% har en ekstern og/eller en intern. 3

4 Undersøgelsen viser dog også, at en ikke er en betingelse for at komme til tops. Knapt hver 4. direktør og afdelingschef har således ikke nogen egentlig. Undersøgelsen kunne være et fingerpeg til kvinderne om, at gå efter de længerevarende r, hvis de gerne vil forøge chancerne for en lederstilling på topniveau. 1 Nej, ikke en egentlig 2 Jeg har fået enkelte kortere lederkurser 3 Ja, jeg har fået en intern 4 Ja, Jeg har fået en ekstern 5 Ja, jeg har taget en MBA, MPA el.l. 6 Andet Forskel på fokus Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om, at give deres vurdering af, hvilke 5 ledelsesopgaver, der har den overordnede ledelses fokus, hvad man selv som leder bruger mest tid på og hvilke ledelsesopgaver, man selv anser for vigtigst. Resultaterne fremgår af figuren nedenfor: Overordnedes fokus Lederen bruger mest tid på Lederen anser selv for vigtigst 1. prioritet 65,4% - At vi når målene 58,7% - At udøve god personaleledelse 67% - At udøve god personaleledelse 2. prioritet 47,7% - Økonomistyring vi overholder budgetterne 57,6% - At vi når målene 62,4% - At jeg tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere 3. prioritet 42,7% - At vi effektiviserer når mere med færre ressourcer 50,2% - At skabe et godt arbejdsmiljø 4. prioritet 34,6% - At vi øger salget 39,7% - At vi holder kvaliteten 5. prioritet 33,9% - At vi holder kvaliteten 36,2% - At jeg tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere 58,5% - Udvikling af vision og strategier 56,7% - At vi når målene 53,4% - At skabe et godt arbejdsmiljø 4

5 1 Udvikling af vision og strategier 2 Økonomistyring - vi overholder budgetterne 3 At vi når målene 4 At vi effektiviserer - når mere med færre ressourcer 5 At vi holder kvaliteten 6 At få fusionen/organisationsændringen til at blive en succes 7 At vi udvikler nye produkter/ydelser 8 At vi udvikler kvaliteten 9 At virksomheden vokser 10 At vi øger salget 11 At vi øger overskuddet 12 Administration 13 At jeg kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere 14 At jeg udøver god personaleledelse 15 At jeg skaber et godt arbejdsmiljø 16 At der kommer gode historier i pressen 17 At vi undgår de dårlige historier i pressen 18 Andet Den overordnede ledelse bruger tid på controlling Oplevelsen er, at den overordnede ledelse på mange måder udøver en form for controlling funktion. Den overordnede ledelse har fokus på alt, hvad der kan måles og vejes at målene nås, at budgetterne overholdes, at der effektiviseres, at salget øges og at kvaliteten holdes. Lederne bruger imidlertid deres tid på noget helt andet nemlig alt det bløde, alt det der umiddelbart kan være sværere at måle og veje - medarbejderne. Lederne prioriterer medarbejderne Der er ingen slinger i valsen, lederne har tilsyneladende helt fat i, at resultaterne alt det der kan måles og vejes, skabes af medarbejderne. Derfor giver det god mening, at bruge meget tid på medarbejderne for på den måde at sikre, at medarbejderne har de bedste vilkår til at skabe de resultater, som lederne i den sidste ende blive målt på af deres overordnede. Udvikling af visioner og strategier fylder ikke meget Det er meget slående, at udvikling af visioner og strategier fylder meget lidt i hverdagen. I hverdagen er der i højere grad fokus på management fremfor leadership. Kun hver 3. af lederne vurderer, at deres overordnede ledelse har fokus på udvikling af visioner og strategier. Selvom hele 80% af lederne på direktørniveau anser udvikling af visioner og strategier som en af deres vigtigste arbejdsopgaver, som er det kun godt 55% af direktørerne, der angiver det som en af de 5 opgaver de bruger mest tid på. Heri behøver der faktisk ikke være noget misforhold. Udvikling af visioner og strategier er ikke noget man gør dagligt. En vision skal gerne have flere års holdbarhed, hvor strategierne er noget der jævnligt kan tages op og revideres. 5

6 Der bruges meget tid på administration Administration fylder også relativt meget i ledernes hverdag. Således angiver mere end hver 3. leder, at administration er en af de 5 ledelsesopgaver, de bruger mest tid på. Til gengæld føler de ikke, at opgaven er ret vigtigt. Kun 3% af lederne anser administration som en af de vigtigste opgaver. Her skulle lederne måske overveje om de i højere grad kunne delegere de administrative opgaver, så der blive mere plads til at arbejde med udvikling af vision og strategier, som de selv anser for en af de vigtigste opgaver. Mænd har mere fokus på målene og den overordnede ledelse Der er visse kønsmæssige forskelle i ledernes prioriteringer. Således angiver f.eks. 64% af de mandlige ledere, at de bruger meget tid på at nå målene mod kun 49% af de kvindelige ledere. Til gengæld er der en lille overvægt i kvindernes fokus på den bløde del af ledelsen. Således angiver eksempelvis 56% af kvinderne at de bruger meget tid på at skabe et godt arbejdsmiljø mod kun 46% af mændene. Og kvinderne angiver også personaleledelse, som en af de ledelsesopgaver, der anser for vigtigst. 75% af kvinderne angiver personaleledelse som en af de vigtigste opgaver mod kun 61% af mændene. Man kan måske sige, at der er en tendens til, at de mandlige ledere i højere grad end de kvindelige ledere orienterer sig mod den overordnede ledelse og hvad de bliver målt på af den overordnede ledelse. Offentlige ledere bruger mere tid på udvikling af vision og strategier Privatansatte ledere har i langt højere grad en offentligt ansatte ledere fokus på at nå målene. Således angiver 62% af de privatansatte ledere, at det at nå målene er en af de 5 ledelsesopgaver, de bruger mest tid på mod kun 44% af de offentligt ansatte ledere. Til gengæld bruger offentlige ansatte ledere tilsyneladende mere tid på udvikling af vision og strategier, således har 39% angivet at formulering af vision og strategier er en af de 5 ledelsesopgaver, de bruger mest tid på mod kun 23% af de privatansatte ledere. Ledelsesvilkårene har stor betydning I undersøgelsen er lederne blevet bedt om at forholde sig til, hvad det er for vilkår de udøver ledelse under. 1 Jeg får klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 2 Jeg har fået stor kompetence til at løse mine opgaver 3 Jeg har tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 4 Jeg føler mig tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 5 Jeg kan oftest få støtte og sparring fra min overordnede ledelse 6 Jeg får ikke klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 7 Jeg har ikke fået tillagt den nødvendige kompetence til at løse mine opgaver 8 Jeg har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 9 Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 10 Jeg får sjældent støtte og sparring fra min overordnede ledelse 11 Andet 6

7 Det er positivt at se, at tilliden generelt er høj til lederne. Dette kommer til udtryk ved, at lige knapt halvdelen af lederne har angivet, at de har fået tillagt stor kompetence til at løse deres opgaver. Til gengæld kniber det lidt mere med at få klare mål og rammer fra den overordnede ledelse. Således angiver lige knapt hver 4. leder at de har klare mål og rammer, hvorimod 4 ud af 10 ledere angiver, at de ikke får klare mål og rammer fra deres overordnede ledelse. Stor selvstændig kompetence og uklare mål og rammer kan godt være en farlig cocktail. Det kan føre til udvikling af små selvstændige kongedømmer i virksomheden, hvor man ikke nødvendigvis arbejder efter samme mål. Så uddelegering af kompetence bør helt klart hænge sammen med angivelse af klare mål og rammer. Dårlige ledelsesvilkår giver mere administration Ledere har forskellige vilkår for at udøve deres ledelse. Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem de ledelsesopgaver, man bruger mest tid på og ledelsesvilkårene. Således angiver 41% af lederne med dårlige vilkår for ledelse, at de bruger meget tid på administration mod kun 30% af lederne med gode vilkår for ledelse. Tilsvarende bruger ledere med gode ledelsesvilkår også mere tid og fokus på udvikling af vision og strategier. 30% af lederne med gode ledelsesvilkår angiver at udvikling af vision og strategier er en af de ledelsesopgaver, de bruger mest tid på mod kun 20% af lederne med dårlige ledelsesvilkår. Lederne bliver presset på ressourcer 4 ud af 10 ledere mener, at de har for få ressourcer til at løse de opgaver, de har ansvaret for. Det er sådanne vilkår, der kan være med til at skabe stress hos lederne eller hos deres medarbejdere. Mænd føler sig bedre rustet end kvinderne til ledelsesopgaven Der er kønsmæssige forskelle på, hvor godt man føler sig klædt på til ledelsesopgaven. 45% af de mandlige ledere mod 37% af de kvindelige ledere føler sig godt rustet til at klare ledelsesopgaverne. Til gengæld føler 17% af de kvindelige ledere sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse deres opgaver mod kun 7% af mændene. Denne kønsmæssige forskel kan ikke kun forklares med det faktum, at mange af mændene har mere end de kvindelige ledere. Hvis man sammenligner de kvindelige og 7

8 mandlige ledere, som angiver at de har fået en ekstern og/eller en MBA, så er der stadig en kønsmæssig forskel, som det ses af figuren nedenfor: 1 Jeg får klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 2 Jeg har fået stor kompetence til at løse mine opgaver 3 Jeg har tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 4 Jeg føler mig tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 5 Jeg kan oftest få støtte og sparring fra min overordnede ledelse 6 Jeg får ikke klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 7 Jeg har ikke fået tillagt den nødvendige kompetence til at løse mine opgaver 8 Jeg har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 9 Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 10 Jeg får sjældent støtte og sparring fra min overordnede ledelse 11 Andet Det er interessant at se, at når man trække de mænd og kvinder ud, som har en ekstern og en MBA, så er der stadig flere mænd end kvinder, der føler sig tilstrækkeligt klædt på til ledelsesopgaverne. Og tilsvarende er der flere kvinder nemlig ca. hver 10. kvinde mod hver 20. mand, som ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på til ledelsesopgaverne. En forklaring kan være, at kvinder stadig slås lidt med selvtilliden. En anden kan være at mænd måske overvurderer sig selv mere. Begge forklaringer kan spille ind. 8

9 Mellemlederne føler sig ofte ladt i stikken 1 Jeg får klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 2 Jeg har fået stor kompetence til at løse mine opgaver 3 Jeg har tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 4 Jeg føler mig tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 5 Jeg kan oftest få støtte og sparring fra min overordnede ledelse 6 Jeg får ikke klare mål og rammer fra min overordnede ledelse 7 Jeg har ikke fået tillagt den nødvendige kompetence til at løse mine opgaver 8 Jeg har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at løse mine opgaver 9 Jeg føler mig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse mine opgaver 10 Jeg får sjældent støtte og sparring fra min overordnede ledelse 11 Andet Som figuren viser, er mellemlederen ofte den leder, der har de vanskeligste ledelsesvilkår. Lige 48% af mellemlederne slås med utilstrækkelige ressourcer til at løse opgaverne mod f.eks. kun 12% af direktørerne. Hver 3. mellemleder oplever ikke i det daglige at kunne få støtte og sparring fra deres overordnede ledelse. Og lige knapt halvdelen af mellemlederne oplever ikke at få klare mål og rammer. At lade mellemlederne i stikken er sådan set, noget at dårligste man kan gøre rent ledelsesmæssigt. Det er mellemlederne der har det direkte ansvar for at få ført visioner og strategier ud i livet og for den daglige ledelse af medarbejderne. Hvis mellemlederne lades i stikken er der ret stor risiko for, at virksomheden ikke levere de resultater, som den overordnede ledelse ønsker. Hver 3. helt nye leder lades alene For at få succes i ledelsesrollen har en helt ny leder selvfølgelig brug for støtte, sparring, coaching og i det hele taget positiv opmærksomhed fra sin nærmeste leder. Det er imidlertid ikke virkeligheden for ca. hver 3. leder med mindre end 1 års ledererfaring. De føler sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse ledelsesopgaven og de kan heller ikke regne med at få støtte og sparring fra deres overordnede ledelse samtidig med at de heller ikke får klare mål og rammer for deres virker. Det er en synd og skam, hvis man ansætter eller udnævne helt nye ledere og ikke samtidig sørger for, at de får tilstrækkeligt rygstød og opbakning til at løfte opgaven. I bedste fald har man et naturtalent, der selv udvikler sig i rollen i værste fald får man en led der måske enten knækker 9

10 nakken eller udvikler sig til en rigtig dårlig leder, hvor det både kommer til at gå ud over medarbejderne og formentlig også kommer til at gå ud over virksomhedens resultater. For lidt tid til at udvikle sig som leder Det er tydeligvis svært at få sat tid af til at udvikle sig som leder. 4 ud af 10 ledere ville gerne have mere tid, end de rent faktisk har til at kunne udvikle sig som ledere. Det der tilsyneladende er lettest at afsætte tid til er læsning af relevant ledelseslitteratur. Halvdelen af lederne forsøger at holde sig opdateret ved at læse ledelseslitteratur. Hver 3. leder deltager i en eller anden form for ledernetværk. Herudover er der relativt mange ledere, nemlig hver 5. leder, som har en personlig sparringspartner/mentor/coach. 1 Det har desværre alt for lidt tid til 2 Jeg læser relevant ledelseslitteratur 3 Jeg går på kurser 4 Jeg går til konferencer 5 Jeg er med i ledernetværk 6 Jeg har en personlig sparringspartner/mentor/coach 7 Andet En personlig coach er mere brugt i det private Der er forskel på, hvordan man udvikler sig som leder i det offentlige og i det private. Således er offentlige ledere tilsyneladende flittigere til at læse relevant ledelseslitteratur. Således angiver 59% offentlige ledere, at de læser ledelseslitteratur mod kun 47% private ledere. 1 Det har desværre alt for lidt tid til 2 Jeg læser relevant ledelseslitteratur 3 Jeg går på kurser 4 Jeg går til konferencer 5 Jeg er med i ledernetværk 6 Jeg har en personlig sparringspartner/mentor/coach 7 Andet 10

11 De offentlige ledere deltager også i let højere grad i forskellige former for ledernetværk. Således 41% af de offentlige ledere med en et ledernetværk mod kun 30% af de privatansatte ledere. Til gengæld bruger de privatansatte ledere i langt højere grad en personlig sparringspartner eller coach. Således angiver ca. hver 5. privatansatte leder, at de har en personlig sparringspartner mod kun hver 12. offentlige leder. Jo bedre uddannet leder desto mere fokus på fortsat at udvikle sig Det er interessant, at de ledere, som i forvejen har meget, også er de ledere, som har størst fokus på fortsat at videreudvikle sig. Kun hver 5. leder med en ekstern eller en MBA har for lidt tid til at udvikle sig mod mere end halvdelen af de ledere, som ikke har nogen overhovedet. 1 Det har desværre alt for lidt tid til 2 Jeg læser relevant ledelseslitteratur 3 Jeg går på kurser 4 Jeg går til konferencer 5 Jeg er med i ledernetværk 6 Jeg har en personlig sparringspartner/mentor/coach 7 Andet Ledere med en længerevarende læser relevant ledelseslitteratur og deltager i højere grad i forskellige former for ledernetværk. Nu er der jo ingen garanti for, at man bliver en god leder, fordi man læser ledelseslitteratur og i det hele taget har fokus på at udvikle sig som leder, men chancen er da uendeligt meget større end de ledere, der ikke har nogen som helst form for og i øvrigt ikke sætter ressourcer af på at udvikle sig. Virksomhederne bør i langt højere grad sikre, at alle lederne har tilstrækkeligt fokus på at udvikle sig som ledere. 11

12 Glem alt om 37 arbejdsuge, når du er leder Tilsyneladende er det de færreste, der kan forene lederjobbet med en 37 timers arbejdsuge. Således angiver 9 ud af 10 ledere, at de arbejder mere end 37 timer om ugen. Og det er for det meste ikke kun et par enkelte timer, der lægges mere om ugen. Således oplyser 4 ud af 10 ledere, at de i gennemsnit arbejder mere end 45 timer om ugen. 1 Under 37 timer 2 37 timer timer timer timer 6 Mere end 50 timer For nogen er det en livsstil at arbejde meget Lederne arbejder meget og synes også selv, at det er for meget. 7 ud af 10 ledere angiver, at de har for meget at lave. For nogle ledere må det imidlertid være lidt af en livsstil at arbejde meget. Således angiver ca. hver 3. leder som arbejder 46 timer eller mere om ugen, at de finder deres arbejdsmængde passende. 1 Jeg har tilpas arbejdsmængde 2 Jeg har for lidt at lave 3 Jeg har for meget at lave 4 Jeg har alt for meget at lave 5 Kommentar 12

13 Jo mere erfaren leder desto flere arbejdstimer Man skulle tro, at nye ledere lagde flere timer på arbejdet, netop fordi var nye og havde meget at lære og fordi erfaringerne var mindre. Men sådan forholder det sig ikke. Tværtimod arbejder erfarne ledere langt mere end helt nye ledere. Omkring hver 5. leder med mere en 6 års ledererfaring på bagen lægger flere end 50 timers arbejde om ugen. Tilsvarende er det mindre end hver 10. leder med und 6 års erfaring der lægger så mange timers arbejde om ugen. 1 Under 37 timer 2 37 timer timer timer timer 6 Mere end 50 timer Yngre leder prioriterer tilsyneladende anderledes end ældre ledere. Det kan handle om, at yngre ledere måske i højere grad har fokus på det hele liv og også ønsker at have tid til et liv uden for arbejdet. Kvindelige ledere har for meget at lave Både mandlige og kvindelige ledere lægger mange timer på deres arbejde. Når vi taler om et gennemsnit på 46 timer eller derover om ugen, så er der væsentlig flere mænd end kvinder, der lægger de mange timer, selvom om kvinderne nu også er godt med efterhånden. De kvindelige ledere er generelt mere utilfredse med de mange timer på arbejdet. Således angiver 60% af kvindelige ledere at de har for meget eller alt for meget at lave mod 46% af de mandige ledere. Det kan handle om, at kvinder prioriterer anderledes. Det kan også være, at det stadig handler om, at kvinderne lægger flere timers arbejde i hjemmet end mændene. 13

14 1 Jeg har tilpas arbejdsmængde 2 Jeg har for lidt at lave 3 Jeg har for meget at lave 4 Jeg har alt for meget at lave 5 Kommentar Personlige kommentarer Jeg synes, at undersøgelsen tydeligt viser, at ledere gerne vil god ledelse. Det er også meget tydeligt, at langt størsteparten af lederne anser ledelse af medarbejdere som en meget vigtig ledelsesopgave, som de giver høj prioritet i det daglige. Det er meget glædeligt. Derimod er det ret trist at relativt mange ledere og her taler vi særligt om mellemledere og helt unge ledere lades i stikken af den overordnede ledelse. De får ikke tilstrækkeligt gode vilkår til at kunne udøve og udvikle deres ledelse. Og det kan faktisk godt gå hen og blive katastrofalt både her og nu men også på længere sigt. Det kan betyde, at den enkelte leder får det unødigt svært og kommer til at lave en masse fejl, der kunne have været undgået med noget opmærksomhed og coaching fra lederen ovenover. I værste fald, kan lederen gå hen og udvikle sig til en fiasko, hvilket er synd og skam både for lederen men i høj grad også for medarbejderne. De fleste ledere er arbejdsomme. De lægger mange timer om ugen på deres arbejde. Samtidig har de fleste ledere også store ambitioner og vil gerne levere en ordentlig ledelsesindsats. Mange ledere har imidlertid ikke ordentlige vilkår for at udøve god ledelse. Coacktailen af mange timer på arbejdet, følelsen af ikke at have tilstrækkelig tid til de opgaver, man finder for vigtigst og måske oven i købet ikke at have tilstrækkelig opbakning eller ledelsesmæssig balast, så er der desværre dækket op til stress og dårlig ledelse. Jeg håber, at denne undersøgelse kan være med til at sætte fokus på at skabe gode vilkår for at udøve god ledelse og ikke mindst at pege på topledelsens store ansvar i den forbindelse. Om analysen Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen er gennemført ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos hjemmeside og en række andre portaler. Alle besvarelser er anonyme. 14

15 Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent. Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med ledelse, projektledelse, karriererådgivning, web-analyser, udvikling af organisation og medarbejdere. Se mere på

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Undersøgelse omkring afskedigelse

Undersøgelse omkring afskedigelse Undersøgelse omkring afskedigelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone A/S en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2007 4. årgang Kære læser! Ledelse rummer mange forskellige udfordringer. I den første artikel skriver vi om den udfordring, det er at have en stjernemedarbejder, der har

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Coaching Analysen 2003 The Coaching Company Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Handelshøjskolen i København Datagrundlaget Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Civiløkonomerne Ledernes Hovedorganisation HumanConsult

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2007 4. årgang Kære læser! Ledelse er ikke bare ledelse. At lave skiftet fra at have direkte ledelse af medarbejdere til at lede gennem ledere er faktisk en stor udfordring,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse omkring den krise, alle taler om. Er krisen

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Tillid er en vigtig ingrediens, hvis man vil være en ledergruppe og ikke bare en gruppe af ledere. Tillid er en vigtig

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Selvom vinteren trækker ud, kan du godt gå foråret i møde. Vi har samlet en buket af artikler og gode tilbud til dig i dette

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600 Kære læser! Mange af læserne har deltaget i vores undersøgelse om mål og feedback. Vi bringer resultaterne af undersøgelsen i dette

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danske Fysioterapeuter.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danske Fysioterapeuter. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Spørgeskema til gruppen af andre ledere

Spørgeskema til gruppen af andre ledere INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SYDDANSK UNIVERSITET KURT KLAUDI KLAUSEN JOHANNES MICHELSEN DAN MICHAEL NIELSEN Spørgeskema til gruppen af andre ledere Introduktion Kære [navn] Kommunale ledere holder nøglen

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Er din dør altid åben for dine medarbejdere? Så kan det skyldes, at du aldrig er på dit kontor. Læs hvordan du kan sætte

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere