Bestyrelsesmøde nr. 35, onsdag den 21. maj 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 35, onsdag den 21. maj 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted"

Transkript

1 G Y M N A S I U M Referat 28. maj 2014 Bestyrelsesmøde nr. 35, onsdag den 21. maj 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Kirsten Gibson, Mogens Hansen, Joachim Lindkvist, Jonas Priess Sørensen, Steen Donner, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff, Pernille Pia Dahl Olsen Helle Kjørnæs tom. Pkt. 3 og Mette Vedel pkt. 5. Fraværende Referent Morten Slotved Annette Skieller 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 34. møde af marts Referat fra møde d. marts Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Konstituering af bestyrelsen, præsentation af medlemmer og skole Dette møde er det første møde i den nye bestyrelse for Rungsted Gymnasium. Bestyrelsen skal konstitueres med en formand. Mødet vil starte med en præsentation af samtlige medlemmer. Rektor Mogens Hansen vil desuden byde velkommen med en kort præsentation af skolen, dens værdier og aktuelle situation Oversigt over bestyrelsesmedlemmer Det indstilles, at der vælges en formand for bestyrelsen. Isabella Meyer blev genvalgt som formand. Der var en kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. Den nye bestyrelse Rungsted Gymnasium Rungsted Kyst EAN: CVR:

2 blev budt velkommen. Rektor Mogens Hansen præsenterede gymnasiet med orientering om skolen og en rundvisning. 3. Kvartalsregnskab og justering af renoveringsplan Kvartalsregnskabet viser, at overskuddet i forhold til det budgetterede (2 kr.) er faldet til knap 1 kr. Dette skyldes primært en række forskellige stigninger i lønudgifterne, som følge af sygemelding og afskedigelser. Dette har som konsekvens, at ledelsen vil have meget fokus på lønudgifterne ved holdoprettelse og klassedannelse. Mht. renoveringsplan foreslås det, at ombygningen af toiletterne på lærerværelset udskydes 1 år og slås sammen med renoveringen af administrationen Samtidig foreslå det, at udskiftningen af vinduer evt. udskydes fra jul til vinterferie hvis det er nødvendigt af hensyn til likviditeten i Der arbejdes på, at der kan ske en ombygning af studiecenteret i evt. Dette vil blive forelagt bestyrelsen senere Kvartalsregnskab, renoveringsplan Det indstilles, at kvartalsregnskabet tages til efterretning og at den justerede renoveringsplan vedtages. Kvartalsregnskabet taget til efterretning. Kommende renoveringer blev diskuteret. Budgettet blev vedtaget. Det blev besluttet, at der fortsættes med renoveringen af al planlagt ventilation. 4. Kollegiebyggeri Bestyrelsen har tidligere besluttet at give ledelsen mandat til at sælge jord fra til et evt. kommende kollegiebyggeri. Sagen har været drøftet med repræsentanter for det almennyttige boligselskab i Hørsholm. Disse er positive over for ideen og også for den placering, som er foreslået af skolen. Boligselskabet vil nu arbejde videre i forhold til de relevante myndigheder.

3 Det indstilles, at ledelsen følger sagen op i forhold til boligselskabet og løbende orienterer bestyrelsen. Der var spørgsmål om beboersammensætning - om det eventuelt også kunne være internationale studerende. Det er boligselskabets kollegium, ikke skolens - i samarbejde med kommunen. Kommunen vedtager kriterierne, at beboerne skal være uddannelsessøgende. Det undersøges, hvor mange kvadratmeter jord der skal sælges, og om jorden eventuelt kan lejes ud i stedet. Der skal laves ny cykelparkering i samme forbindelse. Ledelsen blev indstillet til at følge sagen op og orientere bestyrelsen. 5. Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) Der har været gennemført en M T U på skolen i foråret Resultatet af denne vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet sammen med en handlingsplan, der tager udgangspunkt i M T U fremlægges samme dag som bestyrelsesmødet i skolens Samarbejdsudvalg Handleplan på baggrund af M T U 5.2. Resultatet af M T U forår 2014 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter ledelsens udspil til handleplan. Taget til efterretning. Bedre kommunikation, dialog med faggrupper for at støtte og hjælpe hinanden og dialog om større gennemsigtighed blev drøftet. 6. Søgetal og Rungsted Gymnasium har de sidste 5 år oplevet en stigning i antal prioritetsansøgere på mere end 50%. Dette er primært på grund af en bedre søgning far lokalområdet en en stigning i antal ansøgere fra Kokkedal/Nivå-området. Det har været en meget bevidst strategi for skolens side dels at nå op på en størrelse, som sikrer et godt udbud af studieretninger og valgfag og dels at en mere blandet elevsammensætning. Dette kan vi i dag konstatere er opnået. Befolkningsprognoser og søgemønster Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

4 Taget til efterretning. 7. Fraværsstatistik V i har de senere gjort en betydelig indsats for at nedbringe fraværet. Som det ses af bilag 7.1 er der ikke sket et fald i fraværet. Det kan konstateres, at farværet er "skævt" fordelt, således at der er mindre gruppe af elever, der har meget fravær. For yderligere at styrke indsatsen har alle klasser nu en studieleder, som bl.a. har til ansvar løbende at følge fraværet i den enkelte klasse. Det er håbet, at dette kan styrke den tidlige indsats mod fravær, da det erfaringsmæssigt er svært at bringe et fraværsmønster ned hos elev, når dette har udviklet sig i uheldig retning. 7.1 Fraværsstatistik Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og at ledelsen pålægges løbende at orientere bestyrelsen om udviklingen i fraværet og indsatsen mod denne. Taget til efterretning. Ledelsen orienterer bestyrelsen løbende. 8. Orientering om den fortsatte sag vedr. vandskade Se bilag 8.1 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt retssagen skal fortsættes. Det blev besluttet, at retssagen stoppes. 9. Status for og fagfordeling samt ansættelser Status over ansættelser fremgår af bilag 9.1. Oprindeligt havde bestyrelsen sat skolens kapacitet til 9 klasser, men på baggrund af prioritetsansøgerne blev dette hævet til klasser. Da det medio maj har vist sig, at der var en meget stor gruppe elever i som ikke umiddelbart kunne placeres på et gymnasium, har rektor indvilliget i at oprette en Langt de fleste af de ekstra elever har valgt skolen som 2. eller 3. prioritet.

5 G Y M N A S I U M Oversigt over ansættelser Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning. 10. Årshjul 14/15 Forslag til årshjul fremgår af bilag Forslag til årshjul Bestyrelsen melder tilbage til Annette Skieller, hvis datoerne ikke passer. 11. Evt. Bestyrelsen takkede elevrådsformand Joachim Lindkvist for hans gode og konstruktive arbejde i bestyrelsen. Næste møde er onsdag d. 10. september 2014 kl.

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 13. juni 2012 Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Tilstede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted, Jonas Harding, Mogens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 29, onsdag den 12. december 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 29, onsdag den 12. december 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 13. december 2012 Bestyrelsesmøde nr. 29, onsdag den 12. december 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted, Mogens Hansen,

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Referat af møde i bestyrelsen den 29. september 2015 Til stede

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 23. oktober 2015 Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser 4) Opfølgning

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 12:00-16:00 Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV) Niels Vangkilde (NV) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT)

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde, onsdag d 2.9.15

Referat fra skolebestyrelsesmøde, onsdag d 2.9.15 Referat fra skolebestyrelsesmøde, onsdag d 2.9.15 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Jette Navntofte (JN), Karsten Geertsen (KG), Hanne Gammelgaard (HG), Tove Thomassen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: Peter Lykke-Olesen (PLO), Chris Rævsgaard Hansen (CRH), Knud Vestergaard Nielsen (KVN), Britta Bang (BB), Thomas Mortensen(TM), Erik Fyhn (EF), Preben

Læs mere

Referat fra møde i Odder Gymnasiums bestyrelse, mandag d. 20.9.2010

Referat fra møde i Odder Gymnasiums bestyrelse, mandag d. 20.9.2010 23.09.2010 Referat fra møde i Odder Gymnasiums bestyrelse, mandag d. 20.9.2010 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Elvin Hansen (EH), Steffen Svendsen (SS), Karsten Geertsen (KG) Hanne Gammelgaard

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 17.5.-18.5.2011

BESTYRELSESMØDE 17.5.-18.5.2011 BESTYRELSESMØDE 17.5.-18.5.2011 Bestyrelsesmødet er holdt i forbindelse med bestyrelsesseminaret 17. 18. maj 2011 på Hindsgavl. Punkt 8 og 9 behandledes 18. maj. Til stede: Erik Knudsen, Flemming Mahler

Læs mere