Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi"

Transkript

1 Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen og Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse Porteføljens formål s.3 Uddannelsesplan s.4 Beskrivelse af afdelingens overordnede rammer og uddannelsesstruktur s.6 Notering af klinisk vejledning og supervision, inkl. læringskontrakter s.8 Vurdering af det kliniske arbejde og udvalgte patientforløb s.11 Beskrivelse af læringsprocesserne og deres betingelser s.14 Læringsdagbog s.15 Logbog s.19 Kompetencekort s.28 Operationsliste s. 37 Bevis for gennemførte og godkendte kurser s.39 Attestation for gennemførte specialespecifikke kurser i den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse s.40 Anbefalet litteratur og hjemmesider ortopædiske I- og H- læger s. 41 Bevis for deltagelse i kongresser mm. s.43 Læst litteratur s.44 2

3 Porteføljens formål Formålet med porteføljen i speciallægeuddannelsen er: at sikre, at opnåede kompetencer bliver registreret. at anvendes som et redskab til træning af selvstyret og reflekteret læring. at sætte en personlig kompetenceudvikling i gang at fungere som fundament for samtale og vejledning at facilitere uddannelsesskift og overgange at sikre et overblik over den samlede uddannelse at tydeliggøre den uddannelsessøgende læges udviklingsbehov, motivation og konkrete mål at indarbejde faglige såvel som personlige mål og forudsætninger i uddannelsesplanlægningen at give mulighed for at kvalificere læring, der ikke umiddelbart er planlagt 3

4 Uddannelsesplan Uddannelsesplanen udformes individuelt tilpasset den uddannelsessøgende. Den uddannelsesansvarlige overlæge og/eller vejlederen har ansvaret for dette i samarbejde med den uddannelsessøgende og uddannelsesplanen udarbejdes på baggrund af afdelingens uddannelsesprogram. Uddannelsesplanen skal medføre at den uddannelsessøgende erhverver sig de kompetencer som målbeskrivelse anviser indenfor alle 7 lægeroller. Uddannelsesplanen skal godkendes af den uddannelsesansvarlige overlæge, vejleder eller mentor. Uddannelsesprogrammet og checklisten gennemgås. Den uddannelsessøgendes allerede erhvervede kompetencer noteres. Mål for og forventninger til alle 7 lægeroller diskuteres og prioriteres Læringsstrategierne for de forskellige mål diskuteres og aftales, herunder anbefalet læsning. Evalueringsmetoderne gennemgås og aftales nærmere Følgende spørgsmål diskuteres ved udarbejdelsen af planen: 1) Forudsætninger: Hvad ved du allerede om specialet? Hvilken indsigt og hvilke erfaringer vurderer du selv, du er i besiddelse af for at kunne varetage de forskellige arbejdsopgaver i afdelingen? Hvordan vil du kunne udnytte den viden og de erfaringer, du allerede har? Andet 2) Mål og forventninger til opholdet i afdelingen: Egne mål og forventninger relateret til: Klinisk arbejde Særlige patientgrupper og symptomkomplekser/sagsområder og problemstillinger Undervisning og vejledning Opgradering af teoretisk viden Projektarbejde/videnskabeligt arbejde Administrativt arbejde Andet

5 3) Beskrivelse af strategier til at indfri de opstillede mål og forventninger: Hvilke kompetencer opfylder du? Hvilke kompetencer vil du arbejde med primært og sekundært? Hvordan? Teoretisk? Praktisk? Hvilke ressourcer vil du inddrage? og hvornår? (teori, kolleger, mentor, vejleder) Hvilke aktiviteter vil du iværksætte? Hvor lang tid regner du med at bruge? Hvordan vil du selv vurdere, at du har indfriet dine personlige målsætninger og forventninger? Andet 5

6 Beskrivelse af afdelingens overordnede rammer og uddannelsesstruktur (Beskrives af afdelingen og udfyldes af den uddannelsessøgende og vejlederen) Afsnittet skal fokusere på de ydre vilkår og rammer, som er væsentlige for uddannelse og læringen på den pågældende afdeling. Rammerne er med til at påvirke, hvad der bliver lært, hvordan det bliver lært, og hvordan det lærte bruges i praksis. Afsnittet skal anvendes til justering af uddannelsen i samarbejde mellem vejleder/mentor og den uddannelsessøgende. Læringsrammer refererer til mulighederne for uddannelse på den pågældende afdeling og betinges af en række forhold. Undervisningsmiljøet og læreprocesserne der er til rådighed er meget væsentlige. Miljøet skabes af hele afdelingen og den uddannelsessøgende er en del heraf. Motivationen for det at være lærer (at undervise) og for at lære (at modtage undervisning) er væsentlig for at skabe et frugtbart miljø. Grundlaget for miljøet betinges af afdelingens organisation. Det er væsentlig, at der er afsat tid til undervisning, både hvad angår de teoretiske og praktiske færdigheder. Der skal foreligge arbejdsplaner, hvoraf det fremgår, hvad den uddannelsessøgende skal udføre dagligt. Følgende punkter skal beskrives: Evalueringssystemet: Hvordan foregår introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtalerne? Foregår relevant opfølgning og justering undervejs i forløbet? Vejledning: Hvem er din vejleder?.hvem er din mentor? Har du klarhed over hvilke roller de hver især skal udfylde? Hvad er der afsat af tid og ressourcer til vejlederfunktionen? Er det passende? Konferencer og anden mødevirksomhed: Hvordan udnyttes dine ressourcer ved konferencerne/møderne? Hvad er din rolle? Hvordan sikres det, at du har mulighed for at deltage? Har du et relevant udbytte af afdelingens konferencer/møder? Undervisning: Hvem fastlægger indholdet og hvordan tilrettelægges undervisningen? I hvilket omfang, og hvordan, indgår dine egne mål, forudsætninger og egenskaber i uddannelsesplanlægningen? Hvordan sikres du mulighed for at deltage i den teoretiske undervisning? Hvordan er dine muligheder for ekstern kursusdeltagelse? Kongresser o. lign.? Forsknings-, udviklings- og kvalitetsarbejde: Har uddannelsesstedet en forsknings-, udviklings- og kvalitetspolitik, og har du kendskab til dem? Hvor mange projekter er der på nuværende tidspunkt i gang på afdelingen, og hvilke områder indgår? Inddrages du som deltager? 6

7 Arbejdstilrettelæggelse: I hvilket omfang sikrer arbejdstilrettelæggelsen, at du superviseres i og udfører relevante opgaver i henhold til afdelingens uddannelsesprogrammer og checklister? I hvor høj grad er der skemalagt arbejdstid mellem dig og uddannelsesgivende læger? Uddannelsesmiljø: Hvordan sikres det, at du ser de patientkategorier/sagsområder, som er nødvendige for at kunne indfri de opstillede målsætninger for din uddannelse? Har du i tilstrækkelig grad mulighed for at varetage de arbejdsfunktioner, som er nødvendige for at kunne indfri de opstillede målsætninger for din uddannelse? I hvor høj grad anerkendes godt arbejde og nye ideer samt initiativer fra ledelse, dig og de øvrige personalegrupper? I hvor høj grad er der plads til uddannelse inden for de eksisterende rammer, eksempelvis arbejdstider, organisatoriske forhold (inkl. vejlederen), kultur? 7

8 Notering af klinisk vejledning og supervision. Specifikke aftaler mellem vejleder og den uddannelsessøgende. Formålet med nedenfor nævnte punkter er at få skemalagt datoer for samtaler og indhold med henblik på løbende justering af uddannelsens (rammer, uddannelsesplan, logbog etc.). Udfyldes af vejleder og uddannelsessøgende. Dato tid hvor aftalt? ad hoc? Emner Formål er de forventede kompetencer opnåede? Overordnet indhold justeringer Type af vejledning ændringer? Vejlederens rolle justering Kan logbogen og vejledningssamtalerne fungere sammen? Andet? Læringskontrakt som redskab til specifikke aftaler mellem vejleder og den uddannelsessøgende. Læringskontrakt: En tidsbesparende og effektiv metode til selvstyret læring Et gennemgående træk i læring i klinisk praksis er fra vejlederens side mangel på tid til supervision og vejledning, og fra den uddannelsessøgendes side ligeledes manglende indsigt i, hvordan man bedst griber læringen an. Resultatet bliver som oftest for vejlederen en konstant dårlig samvittighed i forhold til den uddannelsessøgende og en usikkerhed om, hvorvidt denne erhverver kompetencerne eller ej. For den uddannelsessøgende opleves situationen som mangel på vejledning. Regelmæssig brug af en gensidig læringskontrakt kan være med til at rette op på dette. Formålet med læringskontrakten er at bevidstgøre den uddannelsessøgende om indholdet af en kompetence (delmålene) bevidstgøre den uddannelsessøgende om, hvor kompetencen kan blive lært gøre den uddannelsessøgende ansvarlig for sin egen læring bevidstgøre vejlederen om, hvad der kræves af ham/hende definere arbejdsopgaverne: Hvem gør hvad, og hvornår 8

9 Det foregår på den følgende måde:. 1. Vejlederen og den uddannelsessøgende mødes på et aftalt tidspunkt. De vælger fra uddannelsesplanen den/de kompetencer, som skal læres i den kommende periode (uge, måned, halve år, etc.). Formål: Afgrænse opgaven 2. Vejlederne spørger den uddannelsessøgende, hvad han/hun mener, indgår i kompetencen. Dette skrives i formularen. Vejlederen kan supplere, men først efter den uddannelsessøgende har gjort sin analyse. Formål: Definere og anskueliggøre delmålene. 3. Vejlederen spørger den uddannelsessøgende, hvor og hvordan delmålene kan blive lært. Resultaterne af denne diskussion skrives også i formularen. Formål: Gøre den uddannelsessøgende bevidst om mulighederne for egen læring. 4. Der indgås en aftale om feed back og evt. evaluering. Formål: Gøre vejlederen bevidst om den vejledning og evaluering, der kræves, og hvornår den skal ske. Vejlederen og den uddannelsessøgende udfylder hver sin Formular til læringskontrakt, og begge parter kan gemme deres eksemplarer i en mappe for at registrere, hvad der bliver gjort, og opnår på denne måde bedre overblik over hele uddannelsesforløbet. Selve gennemgangen af kompetencen og kontraktskrivningen plejer ikke at tage mere end maksimum 15 minutter. Den uddannelsessøgende vil oftest finde ud af, at store dele af kompetencen kan erhverves ved egen aktivitet, og at feed back undervejs kan gives af forskellige personer. Herigennem aflastes vejlederen i at arrangere læringssituationer. Vejlederen får også herved en bedre mulighed for realistisk i sit ugeskema at indføje tidspunktet for den vejledende feed back og den summative bedømmelse. Varigheden af denne bedømmelse varierer selvsagt med kompetencens indhold, men er som oftest kortere end forventet, fordi dens indhold i forvejen er gennemtænkt og defineret. Læringskontrakt er bedst egnet til hjælp ved tilegnelse af komplekse kompetencer, fx medicinsk problemløsning (Modtage, påbegynde udredning og initial behandling samt videregive behandlingsansvaret for patienter med ). 9

10 Formular til læringskontrakt Planlægning af træning af lægelig kompetence. (Udfyldes i samarbejde med vejleder) Læge Vejleder Måned / Uge Månedens / Ugens kompetencemål er: Delkompetencer Arbejde der skal gøres Tilbagemelding Planlægning for måneden/ugen Uge 1/ Mandag Uge 4 / Torsdag Uge 2 / Tirsdag Fredag Uge 3 / Onsdag Det Nationale Råds Udvalg vedr. Målbeskrivelser og Logbøger

11 Vurdering af det kliniske arbejde og udvalgte patientforløb Udfyldes af den uddannelsessøgende læge. Afsnittets formål: 1) At skabe grundlag for refleksion over egen arbejdspraksis 2) At fungere som fundament for samtale og vejledning 3) At være et redskab til at vurdere progressionen i den uddannelsessøgende læges kompetencebeherskelse Data fra udvalgte patientforløb beskrives af den uddannelsessøgende tillige med en refleksion over det, der er foregået med henblik på efterfølgende samtale og evaluering med mentor/vejleder. Antal forløb og herunder hvilken type aftales. Følgende overvejes: Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Og hvorfor? Forsøg at beskrive forløbet ud fra patientens, de pårørendes og dine kollegaers/plejepersonalets synsvinkel. Hvordan forestiller du dig, at de har oplevet forløbet? Hvilke kompetencer blev anvendt? Hvad skal der arbejdes videre med? Gennemgang af patientforløb i et kollegialt forum er en velkendt metode til erfaringsbaseret læring i medicinske sammenhænge. Som oftest bliver den brugt til instruerende undervisning og ikke til reflekterende læring. I voksenpædagogisk sammenhæng er reflekterende læring mere effektiv (1). Den beskrives ofte i termer fra Kolbs cirkel som er: 1. Man beskriver en konkret oplevelse 4. Man afprøver hvordan begreberne fungerer i nye situationer 2. Man observerer og reflekterer 3. Man generaliserer og danner nye begreber Materialet hentes fra et selvvalgt og aktuelt case som af deltageren opleves som eksemplarisk eller problematisk. Caset analyseres fra: Hvad var eksemplarisk/problematisk? Hvilke faktorer førte til dette? Hvordan kunne man yderligere have optimeret forløbet? Hvordan kunne man have undgået det problematiske forløb? Hvad kan vi generalisere ud fra dette forløb? 11

12 Formen kan være, at man arbejder 1/ enkeltvis eller 2/ i gruppe. Hvis man vælger at arbejde enkeltvis, bliver forløbet tildelt opgave fulgt af vejledersamtale / fremlæggelse på konference. Hvis man ønsker arbejde i gruppe, kan sammenkomsten med fordel struktureres efter case-metoden (2). Man bør være opmærksom på, at gruppeøvelser udfra significant events som oftest medfører betragtelige emotionelle reaktioner hos deltagerne, og derfor skal ledes af personer som har kompetence til at håndtere situationen. Referencer 1. Pedersen OB et al. Livslang læring hvordan lærer leger? Nordisk Medicin 1997; 112: 14-16, Egidius H. PBL och casemetodik. Lund: Studentlitteratur Litteratur til fordybelse Bradley C. Turning Anecdotes into Data The Critical Incident Technique. Family Practice 1992; 9: Lichstein PR, Young G. My Most Meaningful Patient. Reflective Learning on a General Medical Service. J Gen Int Med 1996; 11: Sim MGB, Kamein M, Diamond MR: From novice to proficient general practitioner: a crtitcal incident study. Austr Fam Physician 1996; 25 (Suppl 2): Henderson E, Berlin A, Freeman G, Fulller J. Twelve Tips for promoting significant event analysis to enhance reflection in undergraduate medical students. Medical Teacher 2002; 24: Henderson E, Hogan H, Grant A, Berlin A. Conflict and coping strategies: a qualitative study of student attitudes to significant event analysis. Medical Education 2003; 37:

13 Registrering af gennemgåede cases eller hændelsesforløb ( significant patients / significant events ) Case nr. Dato Diagnose Hændelse Fremlagt ved konference Drøftet med vejleder Vejleder underskrigt

14 De enkelte cases beskrives i fri tekst herunder: Beskrivelse af læreprocesserne og deres betingelser Læreprocesserne vurderes af den uddannelsessøgende læge og kan indgå i samtale med vejlederen. Hvor er jeg nu? Hvor skal jeg hen? Hvordan kommer jeg derhen? Vurdering af læreprocesserne: Hvad har jeg lært? Nåede jeg målene egne/afdelingens? Hvorfor hvorfor ikke? Hvilke muligheder/hindringer har jeg personligt haft for at handle og lære i arbejdssituationerne? Lærte jeg det, jeg havde planlagt, eller lærte jeg noget andet? Hvad lærte jeg af? Hvilke læringsrammer har virket understøttende/hindrende? Hvad kan jeg gøre for at lære mere? Har jeg brug for at inddrage andres ressourcer? Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang? 14

15 Læringsdagbog Læringsdagbogen skal fungere som et redskab til at forstå arbejdspraksis med særligt fokus på de personlige læreprocesser og problemstillinger. Læringsdagbogen er til den uddannelsessøgende læges eget brug. Læringsdagbogen er en ganske god metode til at reflektere over dagens arbejde og vil for de fleste kræve en indsats initialt, da det drejer sig om en ny vane. Den kan ikke kræves fremlagt mod den uddannelsessøgendes ønske og anvendes kun såfremt det aftales. Emner kan f.eks. være: Refleksion over særlig betydningsfulde hændelser Kommunikative problemstillinger Etiske problemstillinger Andet 15

16 Læringsdagbog egne notater. 16

17 17

18 18

19 Logbog for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi 19

20 Forord til logbog Logbogen indeholder alle målbeskrivelsens kompetencer indenfor de 7 speciallægeroller. Logbogens formål er, at fungere som et juridisk dokument til registrering af opnåede kompetencer i uddannelsen til speciallæge. Den skal i hele uddannelsesforløbet opbevares af den uddannelsessøgende læge. Opnåede kompetencer bekræftes ved underskrift af den uddannelsesansvarlige overlæge. Ansvaret for dette kan delegeres til anden læge i afdelingen med vejlederfunktion. Når alle logbogens kompetencer er opnået og signeret, skal den uddannelsessøgende læge fremsende logbogen, sammen med bevis over godkendte obligatoriske kurser, til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med ansøgning om autorisation. Når en ansættelse der indgår i et forløb ophører, opbevares kopi af logbogen hos den uddannelsesansvarlige overlæge i den pågældende afdeling. 20

21 Introduktionsuddannelsen 4.2 Medicinsk ekspert Generelt Mål 1 Skal kunne aseptisk procedure, operationsafdækning, bandagerings- og sutur-teknik, eks. ved knæskopi og hofteosteosyntese Tidspunkt i forløbet Først K1,K4 Kompetencen opnået Dato og signatur 2 Behandling af akutte sår Først, K7 3 Skal kunne redegøre for indikationer for billeddiagnostik: Først Rtg, CT, UL og MR Sidst 4 Redegøre for hyppigste postoperative komplikationer og iværksætte udredning og behandling a. infektion i sår b. DVT c. kompartmentsyndrom d. blødning/shock/sepsis e. pareser K7 Midt K7 5 Skal kunne vurdere præoperative parakliniske undersøgelser med henblik på anæstesiologisk tilsyn Sidst K7 6. Skal kunne aspekter af smertebehandling Sidst K7

22 4.2.2 Traumatologi Mål 1 Alment: Skal kunne modtage og indlede primær behandling af den tilskadekomne patient, redegøre for primær og sekundær gennemgang, GCS score 2 Skal kunne diagnosticere, primært behandle og visitere distorsioner, a.ligamentskader og b. luksationer a. MCL, ACL, ulnar collateralligament, ankel b. skulder,ac-led albue, fingerled, patella. 3 Skal kunne diagnosticere og behandle patienter med hoftenære femurfrakturer, f.eks. : a. collum femoris fraktur, garden1+2 b. pertrokantær fraktur, stabile typer til DHS c. osteosyntese af min. 5 hoftenære frakturer 4 Skal kunne redegøre for diagnostik og behandlings strategi for de hyppigst forekomne frakturer. a. collum chirurgicum fraktur b. antebrachium fraktur c. Colles fraktur d. os scaphoideum fraktur e. kompressionsfraktur. ryg f. hoftenær fraktur. g. malleol fraktur. h. olecranon fraktur i. clavikel fraktur j. finger fraktur 5 Skal kunne foretage konservativ behandling og lukket reponering af distal antebrachium fraktur (inkl. Colles) 6 Skal kunne diagnosticere muskel-, sene-, kar- og nervelæsioner a. differentialdiagnostik hos skadestuept. og redegørelse med baggrund i anatomisk gennemgang. b. ex: extensor og flexorsenelæsion fingre, rotatorcuff og akilles sener, a. radialis, n. ulnaris/n. peroneus og følger efter luxationer. 7 Skal kunne modtage og iværksætte primær behandling og udredning af multitraumatiseret eller svært Tidspunkt i forløbet Først K3 Først K5,K7 Først, midt K1,K8 Sidst K2,K7 Først K2 Først K7 Først K3,K7 Kompetencen opnået Dato og signatur 22

23 tilskadekommet patient (herunder patient med kranietraume) Infektionslidelser og andre Mål 1 Skal kunne diagnosticere de hyppigste ledinfektioner herunder kunne foretage ledpunktur a. ex: knæled (punktur, behandlingsstrategi, visitation) 2 Skal kunne diagnosticere infektioner i bløddele og behandle subkutan absces, diskutere anvendelse af UL, CT, RTG. 3 Skal kunne diagnosticere de hyppigste, ikketraumatisk betingede lidelser i bevægeapparatet: Bursit, traktionstendinit, akut nervekompression og ekstremitets iskæmi 4 Skal kunne foretage diagnostisk del af knæledsartroskopi under supervision. Tidspunkt i forløbet Midt K4 Først Midt K7 Sidst K7 Sidst K4,K8 Kompetencen opnået Dato og signatur 23

24 4.3 Kommunikator God patient-kommunikation medfører tilfredse patienter med god kompliance og kan have afgørende indflydelse på udfaldet af patientbehandlingen. Mål 1 Skal kunne etablere kontakt og kommunikere med patient og pårørende på et niveau og i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient 2 Skal kunne informere patienter og pårørende om behandlings-procedurer vedrørende forventelig effekt, forløb, mulige bivirkninger/komplikationer/ Tidspunkt i forløbet Først, Midt K6 Først, Midt, K6 Kompetencen opnået Dato og signatur 3 Skal kunne informere pårørende om dødsfald, herunder regler for obduktion og om mulighed for organdonation 4 Skal kunne etablere kontakt med kolleger, andet sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere herunder kommunikation i team 5 Skal kunne undervise og vejlede kolleger, andre personalegrupper og medicin-studerende 6 Skal kunne fremlægge case, instruks el. lign., samt kunne afrapportere sufficient efter vagt Først, Midt K6 Først K1,K6,K8 Midt Sidst K6 Midt K7 7 Skal kunne demonstrere entydig journalføring og fyldestgørende epikrise Midt K6,K7 24

25 4.4 Samarbejder Mål 1 Skal kunne samarbejde med patient med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlings- og optræningsplaner Tidspunkt i forløbet Midt K6 Kompetencen opnået Dato og signatur 2 Skal kunne samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale/praktiserende læger med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlingsplaner Midt K6 4.5 Leder og administrator Mål 1 Skal kunne prioritere egen tid og egne ressourcer 2 Skal kunne varetage lederrollen i mindre behandlingsteams i skadestuen og på operationsgangen 3 Skal kunne prioritere og administrere egen uddannelse 4 Skal kunne udfærdige attester Simple forsikrings, sociale og politiattester 5 Skal kunne redegøre for sundhedsvæsenets opbygning, det regionale politiske system, økonomiske styringsforhold og forvaltningsmæssige og organisatorisk forhold. Tidspunkt i forløbet Midt K6 Midt K1,K6,K8 Først Først Sidst Kompetencen opnået Dato og signatur 25

26 4.6 Sundhedsfremmer Mål 1 Skal kunne oplyse om profylakse i forhold til arbejds- og fritidsulykker 2 Skal kunne informere om profylaktiske tiltag (rygeophør, alkohol, osteoporose mm) 3 Skal kunne oplyse om risikofaktorer for komplikation ved operation, herunder infektion, blødning Kar/nerveskader, og deres relevans samt hyppighed Tidspunkt i forløbet Først K7 Først K7 Midt K7 Kompetencen opnået Dato og signatur 4.7 Akademiker Mål 1 Ved selvstudier kunne erhverve seneste faglig viden, søge i databaser (pubmed) 2 Skal under supervision kunne formulere videnskabelig baseret hypotese og udarbejde projektprotokol og evt. gennemføre videnskabeligt studie 3 Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå vedr. emner i målbeskrivelsen. 4 Skal kunne varetage uddannelsesfunktion overfor kolleger, andre faggrupper og patienter Tidspunkt i forløbet Først Sidst Midt Sidst K6 Kompetencen opnået Dato og signatur 26

27 4.8 Professionel Mål 1 Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende 2 Skal kunne praktisere lægelig adfærd i overensstemmelse med lægelovens faglige og etiske regelsæt 3 Skal kunne udvise medicinsk ekspertise og omhu i medikolegale sager 4 Skal kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser Tidspunkt i forløbet Først K6 Først K6 Først K6 Først K6 Kompetencen opnået Dato og signatur 27

28 Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen : 1. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur 3. Traumepatienten 4. Artroskopi 5. Distorsio genus graders evaluering 7. Rapport over patientforløb 8. Struktureret observation af kirurgisk færdighed 28

29 1. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: Hoftenær fraktur JA NEJ Kan sikre korrekt identifikation af patient og markering af operationsside Kan lejre patienten korrekt på ekstensionsleje Kan reponere frakturen tilfredsstillende Kan demonstrere hensigtsmæssig og sikker brug af røntgengennemlysning. Kan demonstrere anatomi og operativ adgang Kan demonstrere instrumentkendskab og korrekt instrumenthåndtering under operationen Kan superviseret gennemføre operativ procedure ved osteosyntese med glideskrue og kanylerede skruer (instrumentarium, teknik) Kan samarbejde med operations -og anæstesipersonalet på operationsstuen Kompetence vedr. behandling af hoftenær fraktur er tilfredsstillende Dato Supervisor, navn: Underskrift... Denne kompetence opnås ved direkte observation 29

30 2. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: Colles fraktur JA NEJ Kan give fyldestgørende information om det forestående indgreb Kan foretage klinisk vurdering af underarm og hånd Kan vurdere røntgen-optagelser af håndled m.h.p. fraktur Kan vurdere behov for evt. supplerende røntgenoptagelser/ct-scanning Kan demonstrere steril teknik i forbindelse med anlæggelse af lokal analgesi Kan foretage lukket reposition og bandagering Kan informere patient og pårørende om behandling og forløb (herunder forventninger til resultat) Kan planlægge ambulant forløb og efterbehandling Kompetence vedr. behandling af Colles fraktur er tilfredsstillende Dato Supervisor, navn: Underskrift... Denne kompetence opnås ved direkte observation 30

31 3. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: Traumepatienten JA NEJ Skal kunne redegøre for den primære gennemgang af den tilskadekomne (ABC). Skal kunne identificere ABCDE problemer og redegøre for terapeutiske muligheder. Skal kunne vurdere bevidsthedsniveau (GCS). Skal kunne redegøre for konsekvenser af GCS score. Skal kunne diskutere behov for supplerende undersøgelser inkl. relevans af CT. Beskrive principper for sekundær gennemgang. Skal kunne redegøre for organisation af teamet i forbindelse med modtagelse af den svært tilskadekomne patient. Kompetence vedr. traumepatienten er tilfredsstillende Dato Supervisor, navn: Underskrift... Denne kompetence opnås ved direkte observation 31

32 4. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: Artroskopi JA NEJ Kan sikre korrekt identifikation af patient og markering af operationsside. Kan foretage relevant undersøgelse af knæet på den bedøvede patient. Kan markere relevante portaler. Kan introducere artroskopet sikkert. Kan etablere udløbskanyle og instrumentportal på en sikker måde. Kan demonstrere de relevante anatomiske fixpunkter. Kan etablere kontakt med introduceret krog. Kan identificere patologi. Kan håndtere artroskop og instrumenter. Kan kommunikere og samarbejde med operations- og anæstesipersonalet. Kompetence vedr artroskopi er tilfredsstillende Dato Supervisor, navn: Underskrift... Denne kompetence opnås ved direkte observation 32

33 5. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: Distorsio genus JA NEJ Kan give fyldestgørende information om den forestående undersøgelse. Kan foretage klinisk vurdering af knæ: Kan udføre test af bevægelighed Kan udføre test for sideløshed Kan udføre test for forreste og bageste korsbåndslæsion Kan undersøge for ansamling Kan vurdere behov for røntgenundersøgelse. Kan beslutte om der skal foretages knæpunktur. Kan planlægge behandling og videre forløb Kan informere patient og pårørende. Kompetence vedr. behandling af distorsio genus er tilfredsstillende Dato Supervisor, navn: Underskrift... Denne kompetence opnås ved direkte observation 33

34 6. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: 360 graders evaluering Procedure: Den uddannelsessøgende uddeler 10 skemaer blandt relevante faggrupper (kolleger, sygeplejepersonale og sekretærer). Skemaerne sendes til vejleder/uddannelsesansvarlig, der sammen med den uddannelsessøgende gennemgår resultatet. Den uddannelsessøgende læge: Kan bidrage med specialespecifik ekspertise i teamarbejde med plejepersonale og kollegaer. Utilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Kan ikke bedømmes Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Udviser respekt for kolleger i andre specialer og deres roller og meninger i teamsamarbejde. Kan håndtere interessekonflikter Kender sit eget kompetenceniveau og kontakter ældre kollega ved tvivlsspørgsmål Kan uddelegere opgaver og supervisere Kan lede konferencer vedrørende patientbehandling Påtager sig ansvar og lederrolle i akutte, kritiske situationer Udviser ansvarsfuldhed i forhold til journalføring Optræder høfligt og hensynsfuldt i forhold til patienter og pårørende Involverer patienter i beslutning vedr. deres behandling Kan varetage en stuegang Svarer og kommer når det ønskes at en patient bedømmes Kan prioritere egen tid Kommentarer : (skal udfyldes, hvis der er afkrydset i boksen utilfredsstillende): Udfyldt af: Stilling: Navn: Signatur: 34

35 7. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: Rapport over patientforløb Procedure: På baggrund af en journal gennemgås et patientforløb. Der skrives en kort redegørelse, der indeholder teoretiske overvejelser i relation til de praktiske omstændigheder og forhold med fokus på følgende punkter: JA NEJ Relevant anamnese i forhold til aktuelle problematik Beskrivelse af objektiv undersøgelse og fund. Beskrivelse af røntgenfund og vurdering af disse med henblik på behandlingsstrategi, herunder klassifikation af frakturtype. Vurdering af behov for supplerende røntgen undersøgelse eller skanning. Vurdere for og imod konservativ behandling. Stille indikation for operation og type, hvis dette er relevant. Præoperativ information og accept fra patient og/eller pårørende. Lejring af patienten i forbindelse med operation og risici i forbindelse hermed. Fyldestgørende operationsbeskrivelse og plan for det videre forløb, herunder behov for ortopædkirurgisk efterbehandling. Genoptræningsplan. Forebyggende tiltag. Kompetence vedr. rapport over patientforløb er godkendt Dato Vejleder, navn: Underskrift 35

36 8. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: Struktureret observation af kirurgisk færdighed Den uddannelsessøgendes navn Dato Operation Kode Hospital/afsnit Supervisor Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsesøgende læges udførelse indenfor hver kategori uden at tage hensyn til lægens uddannelsesniveau. Respekt for vævsstrukturer Tid og bevægelser Instrument- håndtering Kendskab til instrumenter Fremdrift i operationen Anvendelsen af assistent Hyppigt og unødvendig Mange unødvendige Bruger instrumenterne Spørger ofte efter forkerte Stopper tit operationen Placerer konsekvent belastning af væv eller bevægelser uhensigtsmæssigt ved instrumenter eller og synes ubekendt med assistenten dårlig eller beskadigelse ved uhensigtsmæssig forsigtige, tøvende eller anvender forkerte in- næste skridt undgår at bruge denne brug af klodsede bevægelser strumenter instrumenter Omhyggelig håndtering af væv, men forårsager lejlighedsvis uhensigtsmæssig vævsskade 3 Effektiv tid / bevægelsesmønster, men enkelte unød-vendige bevægelser 3 Kompetent anvendelse af instrumenterne, men virker lejlighedsvis stiv eller klodset 3 Kender navnene på de fleste instrumenter og anvender de rigtige 3 Demonstrerer en vis forud planlægning af indgrebet og har en rimelig fremdrift i dets forløb 3 Anvender assistenterne hensigtsmæssigt det meste af tiden Kendskab til den specifikke procedure 1 Utilstrækkeligt kendskab. Har behov for specifik instruktion for hver fase af operationen 3 Kender alle vigtige faser i operationen Håndterer væv hensigtsmæssigt med minimal vævsskade 5 Tydelig økonomisering med bevægelserne og maksimal effektivitet Generelt har lægen løst opgaven 5 Flydende anvendelse af instrumenterne og ingen klodsethed 5 Tydelig fortrolig med instrumenternene og deres navne 5 Tydeligt forud planlagt operationsforløb med uanstrengt overgang fra den ene fase til den næste 5 Anvender assistenter strategisk korrekt og med størst udbytte i alle faser 5 Demonstrerer fortrolighed med alle faser af operationen Tilfredsstillende Utilfredsstillende Evt. bemærkninger

37 Operationsliste til brug ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling i Ortopædisk Kirurgi Der udfyldes og attesteres en liste for hver afdeling med ortopædkirurgisk funktion, hvor ansøgeren har været ansat. Kun ortopædkirurgiske operationer med ansøgeren som selvstændig eller superviseret - operatør er tællende. I rubrikken Andet anføres operationer, som ikke er anført i listen. De regionale bedømmelsesudvalg afgør, om de anførte operationer er tællende. Det fastslås på forhånd, at incision af subcutane abscesser, lukket reponering af frakturer/luksationer og fjernelse af eksternt fiksationsudstyr ikke er tællende. Kun operativ aktivitet anført i (kopi af) dette skema er kvalificerende. Indgreb Ekstern fiksation af fraktur Intern osteosyntese på overekstremitet Intern osteosyntese på underekstremitet Intern osteosyntese af hoftenær fraktur Hemialloplastik, hofte Total alloplastik hofte/knæ Amputation, femur/crus Assisteret til (antal) Udført m. supervision (antal) Udført selvstændigt (antal) Indgreb (fortsat) Assisteret til (antal) Udført m. supervision (antal) Udført selvstændigt (antal) Artroskopisk indgreb, diagnostisk, knæ Artroskopisk indgreb, terapeutisk, knæ Artroskopisk indgreb, anden lokalisation

38 Knæpunktur Dekompression nerver Sene-sutur Anlæggelse af pleuradræn Fjernelse af internt fiksationsudstyr Andet; beskriv Indgreb i alt Listen attesteres ved den afdeling, hvor ovenstående operationerne er udført. Stillingens ESK-nr. (eventuelt) Afd. stempel Afdeling Sygehus Ansættelsesperiode Attesterende speciallæge Underskrift Uddannelsesansvarlig overlæge Underskrift 38

39 Bevis for gennemførte og godkendte kurser Generelle tværfaglige kurser i introduktionsuddannelsen Kursusnavn Varighed Uddannelsesansvarlige overlæges underskrift og dato 39

40 Attestation for gennemførte specialespecifikke kurser i den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse Kursusnavn Varighed Uddannelsesansvarlige overlæges underskrift og dato Dette skema underskrives af den på kursustidspunktet uddannelsesansvarlige overlæge på basis af kursusbeviser for gennemførte kurser. 40

41 Anbefalet litteratur og hjemmesider ortopædiske I- og H- læger Ortopædisk Kirurgi (FADL s forlag. Editor: Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid) o En rigtig god basis bog, specielt for I-læger, som på dansk fint beskriver såvel undersøgelses-teknikker som generelle og specifikke ortopædiske lidelser. Surgical Exposures in Orthopaedics. (Lippincott Williams and Wilkins. Editor: Stanley Hoppenfeld, Piet deboer). o Et sublimt opslagsværk, som bør være tilgængelig på alle afdelinger. Beskriver deltaljeret og flot illustreret de kirurgiske adgange. Campbell s Operative Orthopaedics. (Mosby. Editor: S. Terry Canale) o Opslagsværk, som dækker ortopædkirurgien bredt. Rockwood and Green s Fractures in Adults (Lippincott Williams and Wilkins. Editor: Bucholz, Heckman, Court-Brown) o Opslagsværk, som dækker fraktur behandling systematisk og detaljeret Rockwood and Wilkin s Fractures In Children (Lippincott Williams and Wilkins. Editor: Beaty, Kasser) o Opslagsværk, som dækker børne-frakturer behandling systematisk og detaljeret Handkirurgi en introduktion, Göran Lundborg, Studenterlitteratur, Lund ATLS student course manual. o ATLS bogen, som anvendes på ATLS kursus. Bogen gives i forbindelse med ATLS kurset, men kan formentlig lånes af læger på afdelingen, som allerede har været på kursus. Den seneste version (8. edition) er rigt illustreret og let-læselig. Bogen fokuserer på initielle traume-modtagelse og kendskab til indholdet vil lette kommunikationen med øvrige deltagere i traume-modtagelse. Hjemmesider. o Hjemmeside for Dansk Ortopædisk Selskab, hvor man bl.a. finder nyt om kurser og kongresser. Uddannelses-udvalgets nyttige information om kvalifikation til hoveduddannelse, log-bøger, operationslister etc. links til de forskellige sub-specialer under DOS de danske reference-programmer (Colles-fraktur, hoftenær fraktur, total hofte-alloplastik) o Hjemmeside for Dansk Ortopædisk Traumeselskab. Under undervisning kan findes tidligere DOT mini-symposier med nyttige tips and tricks omkring bl.a. marvsømning, ankel-frakturer etc. o Under education findes: AO Surgery Reference: meget illustrativ og brugbar guide for frakturer med indikationer for operation, kirurgiske adgange, lejring, osteosyntese guides, etc. 41

42 e-learning modul: her kan man lære om generelle principper for de forskellige osteosyntesetyper (skinner, skruer, marvsøm, extern fixation) AO Video. Se osteosynteseteknikkerne på video inden operation AO Traumaline. Gennemlæst litteratur inden for de forskellige fraktur typer med beskrivelse af evidens-niveau for de forskellige behandlinger. o Brochurer, som PDF-filer, for implantater der anvendes i forbindelse med osteosynteser i Danmark 42

43 Deltagelse i kongresser, symposier, workshops, møder og kurser (udover de obligatoriske) ned sundhedsfaglig relevans. Mødet /kursets navn Sted og dato Emne Poster/foredrag navn Aktiv/passiv deltagelse Abstract +/- 43

44 Læst litteratur, specielt til anvendelse i forbindelse med undervisning i afdelingen. Dato Lærebogsafsnit Monografier Artikler Editorials o.l. 44

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Introduktionsstilling: fra / til / ved: Hoveduddannelsesforløb: fra / til / ved: fra / til / ved: fra / til / ved: 1 1: Informationer

Læs mere

Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen og Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2014 Indholdsfortegnelse Porteføljens formål... 5 Uddannelsesplan... 6 Følgende spørgsmål

Læs mere

Uddannelsessøgendes navn

Uddannelsessøgendes navn 3RUWHI OMH IRU,QWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ L 2UWRS GLVN.LUXUJL 6XQGKHGVVW\UHOVHQ RJ 'DQVN2UWRS GLVN6HOVNDE $SULO ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 3RUWHI OMHQVIRUPnOV 8GGDQQHOVHVSODQV %HVNULYHOVHDIDIGHOLQJHQVRYHURUGQHGHUDPPHURJXGGDQQHOVHVVWUXNWXUV

Læs mere

3.januar 2004. Side 1 af 9

3.januar 2004. Side 1 af 9 3.januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret i

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER ORTOPÆDISK KIRURGI PÅ RANDERS CENTRALSYGEHUS 1.1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Ortopædkirurgisk afdeling SVS Revideret okt. 2012/TV 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af afdelingen side 4 3. Uddannelses forløb side

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

3. januar Side 1 af 9

3. januar Side 1 af 9 3. januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Portefølje. Den Karkirurgiske Hoveduddannelse. for. Sundhedsstyrelsen

Portefølje. Den Karkirurgiske Hoveduddannelse. for. Sundhedsstyrelsen Portefølje for Den Karkirurgiske Hoveduddannelse Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab Februar 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i relation til Den Karkirurgiske Hoveduddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab September 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Retningslinier for udfærdigelse af logbøger

Retningslinier for udfærdigelse af logbøger Retningslinier for udfærdigelse af logbøger ISBN nr. 87-91232-28-7 Retningslinier for udfærdigelse af logbøger Appendiks til Retningslinier for udfærdigelse af målbeskrivelser og logbøger (bilag D) Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i speciallægeuddannelsen er: at sikre, at opnåede kompetencer bliver registreret. at anvendes

Læs mere

Portefølje. Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse. for. Sundhedsstyrelsen

Portefølje. Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse. for. Sundhedsstyrelsen Portefølje for Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab April 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i relation til Den Fælleskirurgiske

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

De 7 lægeroller. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors. -og vurdering heraf

De 7 lægeroller. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors. -og vurdering heraf De 7 lægeroller -og vurdering heraf Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Sygehus Thy-Mors Medicinsk ekspert Kliniske færdigheder Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign. Dato Modtage,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus 3. januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning 1.1 Beskrivelse af specialet Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse,

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling. i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling. i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring 3. januar 2004 1.1 Indledning Beskrivelse af specialet Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder:

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesforløb indtil nu (angiv stilling, afdeling og antal måneder):

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk

Læs mere

KIRURGI. Faglig profil

KIRURGI. Faglig profil KIRURGI Det kirurgiske speciale omfatter grundspecialet kirurgi med fagområderne øvre og nedre mave-tarmkirurgi, mamma- og endokrinkirurgi og børnekirurgi. Den øvre mave-tarmkirurgi varetager kirurgisk

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin. Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin. Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk afd. O

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk afd. O Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk afd. O AL 24. juli 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning side 3 2. Præsentation af afd. O, OUH side 4 3. Uddannelsesforløbet

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Herning. Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Herning. Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Herning Hospitalsenheden Vest Kære kollega Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2011 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Ortopædisk kirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. I den ny speciallægeuddannelse er fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Logbog klinikophold C

Logbog klinikophold C Logbog klinikophold C Ophold i Privat Praksis Godkendt af studienævnet for klinisk biomekanik d.???? 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Overordnede mål... 3 Placering... 3 De studerendes niveau...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk afdeling K Regionshospitalet Randers Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Vendsyssel

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Vendsyssel Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Sygehus Vendsyssel Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere