Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Tema Hvordan implementerer man en stor innovativ automatiseringsløsning? Nordsjællands Hospital Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Tema Hvordan implementerer man en stor innovativ automatiseringsløsning? Nordsjællands Hospital Hillerød"

Transkript

1 Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internationalt Siemens Healthcare Hovedkontor Internationalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D Munich Germany Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 D Erlangen Germany Telephone: Lokal kontaktinformation Siemens Healthcare Diagnostics Borupvang Ballerup Danmark Telefon: NextLevel Siemens Healthcare Diagnostics 6. udgave. Forår 2013 Answers for life Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Trykt i Danmark Siemens Healthcare Diagnostics Inc. tilbyder et bredt udvalg af resultatorienterede instrumentløsninger, som er effektive hjælpemidler ved diagnostisering, overvågning og behandling af sygdomme. Vores produkter og tjenester kombinerer videnskab, teknik og praktisk anvendelighed, samt giver læger de vigtige oplysninger de har brug for til at give patienter bedre behandling overalt i verden. Alle associerede mærker er mærkevarer registreret af Siemens Healthcare Diagnostics. Alle andre varemærker tilhører det firma, som har registreret varemærket som sit eget. Global Division Siemens Healthcare Diagnostics Inc Deerfield Road Deerfield, IL USA Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? KPLL 10 år med automatisering Tema Hvordan implementerer man en stor innovativ automatiseringsløsning? Nordsjællands Hospital Hillerød Fremtidens bioanalytiker Vi har besøgt VIA University College i Aarhus til en snak om fremtidens bioanalytiker 2 - NextLevel 3 - NextLevel

2 Leder Automatisering er en uvuderlig hjælp for mange laboratorier 10 år med automatiseret laboratoriedrift Kære Læser Chefbioanalytiker Lone Christiansen Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium/Region Hovedstadens Elektive Laboratorium Siemens Healthcare Diagnostics byder her velkommen til NextLevel. Dette nummer er fyldt med interessant læsestof, om hvordan automatiseringsløsninger gennem mange år har været en uvurdelig hjælp. For mange laboratorier vil automatisering være et krav for at kunne klare de daglige opgaver i takt med tidens krav til effektivitet, kvalitet og økonomi. KPLL har, hvad mange måske ikke tænker over, haft 10 års jubilæum som totalautomatiseret laboratorium, og de har, om nogen, set og bevist, hvad det betyder for hverdagen på en travl arbejdsplads. Nordsjælland Hospital i Hillerød har, for kort tid siden, taget sin nye automatiseringsløsning i brug, og som I kan læse i artiklen, så har det resulteret i nye muligheder for bioanalytikerne samt hurtigere patientsvar. Behovet for automatisering er stort, og flere hospitaler slutter sig til med nye fuldautomatiserede laboratorieløsninger. Siemens medarbejdere står til jeres disposition med rådgivning i alt fra lean, workload- og workflow analyser, installation, service, undervisning og vejledning og vores mål er at blive den foretrukne samarbejdspartner, som sætter jeres behov i første række, så kvalitet og innovation mødes. God læselyst. Finn Sjeltoft Servicechef Et stort laboratorium Ved Pilestræde 65, tæt ved Runde Tårn i København ligger landets største klinisk biokemiske laboratorium. Det betjener praksissektoren i Københavns Kommune og i det tidligere Københavns Amt. I mange år hed det KPLL (Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium) - fra 1. januar 2013 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium. I det følgende anvendes betegnelsen KPLL, da artiklen beskriver erfaringer fra 2001 til primo Analyseproduktionen er samlet på hovedlaboratoriet i Pilestræde. Kalender KPLL har gennem årene haft stor fokus på automatiserings- og effektiviseringsprocesser, for alle processer der indgår fra valg af rekvisition, prøvetagning, transport, analyse, til resultatformidling. Webinars 25. april 2013 Optimizing the Success of Organ Transplants The Critical Role of Laboratory Diagnostics in Transplant Patient Management Tilmelding til webinarer foregår via invitation udsendt pr. mail fra Siemens. Er du interesseret i at modtage en invitation til ovenstående og/eller fremtidige webinars, så send os en mail på Afholdte webinars kan findes i arkivet via linket på under E-learning og Webinar. 1- NextLevel Danske og internationale arrangementer april 5th Danish Emergency Medicine Conference 2013 (DEKC5) i Århus april ECCMID i Berlin, Tyskland 30. april-2. maj DSKB kongres i Ringsted maj IFCC/EuroMedLab i Milano, Italien juni NordCoag i Tromsø, Norge 30 juli-1. august AACC i Houston, Texas, USA NextLevel udgives af: Siemens Healthcare Diagnostics, Danmark Redaktion: Merete Askestad, Rikke Pedersen Artiklerne i NextLevel afspejler ikke nødvendigvis Siemens Healthcare Diagnostics holdninger. Analyserepertoire Laboratoriet betjener praksissektoren med en bred vifte af klinisk biokemiske analyser samt EKG optagelser. Analyserepertoiret er tilpasset, så laboratoriet til enhver tid formidler relevante tidssvarende analyser til praksissektoren. I dag formidler laboratoriet mere end forskellige analyser. Heraf udfører KPLL de 220 analyser. Antal prøver udført på KPLL udgør ca. 98 % af de bestilte analyser. Dette er et udtryk for, at KPLL s analyserepertoire efterkommer praksissektorens behov. Prøver til de øvrige analyser fordeler KPLL til andre speciallaboratorier. Udførelser og formidling af de mange analyser indebærer, at lægerne i vidt omfang (fx alle blodprøver), har kunne nøjes KPLL betjener 1,2 million borgere, ca rekvirenter, heraf ca. 600 praktiserende læger. Produktion (2012): Antal rekvisitioner , Antal svar med ét laboratorium. Det giver nemmere arbejdsgange for lægerne. KPLL har store krav til kvalitet, og har siden september 2001 været DANAK akkrediteret på analyser og undersøgelser først efter ISO og derefter ISO Bestilling af analyser Lægerne bestiller i dag mere end 99 % af analyserne ved brug af det nationale elektroniske bestillingssystem (WebReq). Fra WebReq er der for den enkelte analyse links til KPLL s analysefortegnelse med relevant information for lægerne. Algoritmeudløste analyser De sidste års IT-udvikling har muliggjort en større brug af såkaldt algoritmeudløste analyser. Algoritmeudløste analyser indebærer betingede udredningsforløb på materiale fra samme prøvetagning. Resultatet af én eller flere analyser er afgørende for, om der skal udføres yderligere analyser og i givet fald hvilke. Nogle algoritmer er omfattende, og udløses ved at lægen bestiller disse. Det gælder for eksempel udredning for blodmangel (anæmiudredning). Andre er mere simple: Hvis analysen jern er bestilt, og det viser sig, at prøven er hæmolyseret, så prøvematerialet er uanvendeligt til bestemmelse af jern, så suppleres automatisk med analysen ferritin, hvis denne ikke allerede er bestilt. Samtidig påføres en kommentar, der forklarer lægen, hvorfor ferritin er blevet udført. Ferritin afspejler under normale forhold jerndepoternes størrelse og lægen får dermed svar på, om patienten har jernmangel, uden at patienten skal have taget en ny prøve til bestemmelse af jern. Automation af prøvehåndtering er en forudsætning for anvendelse af algoritmeudløste analyser. Brugen af algoritmeudløste analyser betyder, at antallet af udførte analyser begrænses til de relevante og nødvendige analyser i den givne situation. Blodprøvetagning Blodprøver kan tages hos patientens egen læge, og det sker for 60% af prøverne, hvilket i 2012 svarede til rekvisitioner. Prøver, som tages af egen læge afhentes og transporteres til analyse i Pilestræde. KPLL kører 2 afhentningsrunder dagligt, til alle læger der har behov for det. Om onsdagen køres, i en forsøgsperiode, desuden en 3. runde. 2 - NextLevel

3 En anden mulighed for patienterne er at tage til et af de 9 prøvetagnings steder fordelt i hovedstadsområdet, alle er placeret ved trafikknudepunkter og handelscentre. KPLL modtager besøg i ambulatorierne årligt, eller over dagligt. En tredje mulighed er for lægen at rekvirere blodprøvetagning og ekg i patientens eget hjem. I 2012 var antallet Ca. 5 % af disse besøg rekvireres af hospitalsafdelinger. Logistik og transport Logistik og transport omhandler transport i forbindelse med afhentning af prøver hos lægerne, prøvetagningsstederne, prøvetagning i patientens hjem, udbringning af utensilier til læger i praksissektoren, kørsel af prøver til hospitaler og andre laboratorier. Til de nævnte opgaver har KPLL 35 biler, der kører fra Pilestræde eller prøvetagningsstederne. Bilerne er forsynet med termoskabe der sikrer korrekt opbevaringstemperatur for prøverne. Indførelse af afhentningsordningen i 2005, indebar en bedre kvalitet af prøvematerialet. Ligeledes en økonomisk fordel, hvilket hang sammen med stigende posttakster. Fælles for alle transportopgaver er, at der anvendes samme planlægnings- og styresystem. Systemet er IT baseret og fungerer generelt ved, at patient- eller lægeadresser overføres til systemet, der derefter beregner de mest hensigtsmæssige ruter hvad angår tid og km. De planlagte ruter sendes derefter ud til bilerne, hvor chauffør/bioanalytiker får listet besøgsadresser. Bilernes positioner kan følges på logistikkontoret i Pilestræde. Præanalyse: Fra manuel til automatisk kontrol af prøvemateriale For at få et korrekt analyseresultat kontrollerer laboratoriet prøvematerialets egnethed til de analyser, lægen har bestilt. Prøven kan for eksempel være ta3 - NextLevel get i forkert rør, være blevet for gammel til analyse eller centrifugeret for sent. Med over rør om dagen og flere hundrede mulige analyser er det et arbejde, som kræver stor viden og arbejdsindsats af de bioanalytikere, der arbejder i prøvemodtagelsen. Personaleforbruget til kontrollen har ligeledes været stort. De første år af 2010 erne er denne kontrol sket automatisk i et avanceret samspil mellem udstyr, der sorterer og centrifugerer prøverne og IT-systemerne. Hvis en analyse ikke kan udføres på prøvematerialet, bliver analysen automatisk mislykket med en kommentar til lægen, om hvorfor analysen er mislykket. I forbindelse med anskaffelse af termoskabe hos lægerne, og den deraf følgende holdbarhed af ucentrifugeret prøvemateriale, er disse informationer også indlagt i IT systemerne. Automation af processen fra prøvetagning til analyse har frigjort personale til andre opgaver og været med til at sikre svar til tiden, mindske fejlhåndteringer og undgå belastende arbejdsstillinger. Automatisk analyseproduktion I analyseafdelingen Pilestræde 65 udføres alle de klinisk biokemiske analyser. Analyseafdelingen har altid været udstyret med det mest moderne analyseudstyr, som tiden kunne tilbyde. Dette for at sikre den højest opnåelige kvalitet og så effektiv og ressourcebesparende drift som muligt. I 80 erne og 90 erne kom de nye store halvautomatiske analysemaskiner, hvor mange analyser kunne udføres på samme prøverør på samme maskine. Sammen med IT-udviklingen muliggjorde det en meget større produktion på meget kortere tid. Personalebesparende var disse maskiner også, men de skulle stadig fødes manuelt og krævede i det hele taget en del personale. I 00 erne øgede KPLL automatiseringen af analyseproduktionen og indførte allerede i 2002 AutoLab (LabCells) med bl.a. transportbånd til prøverne. Ønsket var at have ét sammenhængende system til præanalyse, analyse og postanalyse, hvor prøverne sorteres og fremføres automatisk på transportbånd til de relevante analysemaskiner, hvor de kontrolleres, analyseres, og transporteres videre til opbevaring i køleskab. Anvendelse af algoritmer til reflekstest og kontrol er ligeledes et væsentligt element. I 00 erne steg produktionen årligt med ca. 5 %, samtidig med at der generelt blev uddannet for få bioanalytikere. Det var derfor nødvendigt at indføre øget automation. var derfor nødvendigt at indføre øget automation. Udover den væsentlige kapacitetsforøgelse og mindre risiko for fejlhåndteringer, gav indførelsen mulighed for at frigøre personale til eksisterende/ nye opgaver, reducere antallet af ensidige gentagne arbejdsstillinger og reducere antallet af gange en prøve skal håndteres. Kapaciteten blev væsentligt forøget og risikoen for fejlhåndtering mindre. Indførelsen af LabCells har medført en effektiv og økonomisk fordelagtig drift. Implementeringen af Labcells fra Siemens tog fra kontraktunderskrivelse til drift start under 1 år, heri indgik total ombygning af lokaliteter, ændring af IT systemer, ibrugtagning af nye instrumenter og analysemetoder. Alle arbejdsgange blev revurderet og forsøgt automatiseret, hvor det gav mening. Alt dette samtidig med at den eksisterende analyseproduktion skulle håndteres. Det krævede en kæmpeindsats fra hele personalet, som løftede i fælles flok. Alle var og er stolte over det moderne og automatiserede laboratorium, den største installation fra Siemens i Nordeuropa. Efter indførelse af LabCells har KPLL løbende været med til at udvikle og stille krav til Siemens og IT-leverandører for løsninger, der kunne udvikle produktet. Siden år 2002 har de praktiserende læger og hospitalernes læger kunne se resultater fra laboratoriet via KPLL s Patientdata Portal. Ikke kun de klinisk biokemiske resultater, men også hjertekardiogrammerne, blev gjort tilgængelige via portalen. Fra portalen kunne de biokemiske resultater nemt downloades til lægernes IT-systemer. Et par år senere var KPLL med til at integrere laboratorieresultater i sundhed.dk. Det skete ved, at KPLL og sundhed.dk i 2004 først definerede en web-service for udveksling af data på sundhedsdatanettet. Herefter var KPLL det første laboratorium i Danmark, der stillede de biokemiske resultater til rådighed via sundhed.dk Samlet har KPLL således de sidste 10 år gennemført en rivende udvikling i retning af fuldautomatiseret laboratoriedrift. Svarafgivelse og kommentering af resultater Fra tidligere tiders håndskrevne papirsvar udsendt med post afgår næsten 99 % af svarene i dag elektronisk direkte til lægens IT-system. For at gøre det optimalt for den enkelte læge, er resultater hvor det er muligt - forsynet med diagnose, behandlingsforslag og forslag til en eventuel yderligere udredning. I 00 erne steg produktionen årligt med ca. 5 %, samtidig med at der generelt blev uddannet for få bioanalytikere. Det 4 - NextLevel

4 Tema Aktiviteter i Nordsjællands Hospital Automatisering i verdensklasse Afdelingsledelsen påbegyndte den basale konceptudvikling af de tekniske funktioner for det robotautomatiserede laboratorium. Der blev taget kontakt til Region Hovedstadens Koncernindkøb mhp. drøftelse af detaljer i forskellige tekniske løsninger. Oplysninger om afdelingen Foto: Ole Konstantyner og Kresten Scheel Ledelsesmæssigt har vi haft fokus på kortere svartid på blodprøver, færre/kortere indlæggelser, øget patientsikkerhed samt driftsoptimering. Samtidig er der sket en nytænkning af bioanalytikernes arbejde, så de kan fungere som diagnostiske samarbejdspartnere. Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital betjener somatiske hospitaler, sundhedshus, primærsektor og psykiatri i Planlægningsområde Nord med biokemiske analyser i blod og andre kropsvæsker. Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital er det største hospitals-laboratorium i Region Hovedstaden. Baggrund Tankerne omkring robotautomatisering af laboratoriet startede i 2009, fordi KBA havde svært ved at leve op til sin egen vision om at agere proaktivt. Dels i forhold til Hillerød Hospitals Vision 2012 som Danmarks bedste akuthospital og dels i forhold til betjeningen af primærsektoren. Slidt apparaturpark. Centrale dele af apparaturparken var anskaffet mellem 2000 og 2004 og udtjent med hastigt stigende re- 5 - NextLevel parationsomkostninger og daglige nedbrud på udstyret, hvilket krævede re-analyse med deraf følgende øgede udgifter til personale, reagenser og kontroller. Utidssvarende fysiske rammer. Afdelingens fysiske rammerbevirkede, at analyseudstyr måtte placeres på 2 etager. Hvert udstyr krævede separat bemanding uden mulighed for konsolidering af analyseproduktionen. Der var mange manuelle flytninger af prøver i arbejdsprocessen. Desuden var transport af prøver udefra, fra de kliniske afdelinger til laboratoriet, særdeles tidskrævende. Forældet kølerum. Kølerum til reagensopbevaring var en væsentlig risikofaktor; det var 35 år gammelt og uden central overvågning. Der opbevaredes for ca. 4 mio kr. reagenser. Massive arbejdsmiljøproblemer. APV fra 2007, 2009 og 2011 viste, at der var problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Der var støjproblemer pga., at meget udstyr var opstillet på et meget lille areal. Varmeudvikling fra udstyr var forsøgt modvirket ved opsætning af lokale køleanlæg, dog skabte disse kulde og træk. Larm fra centrifuger, dårlig belysning, Undervejs har der været et omfattende vidensarbejde, kontakt med mange eksperter og studieture Først i Danmark og derefter i Skandinavien, og endelig til Japan i juni I Japan så vi, på daværende tidspunkt, verdens mest avancerede laboratoriesystemer. Men i japan bemærkede vi dog også optimeringsmuligheder, især inden for den præanalytiske blodprøvehåndtering og i It-systemerne. Georg Söletormos. Ledende overlæge dr.med. Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital indviede verdens mest automatiserede hospitals-laboratorium d. 25. januar Organisation For ikke at automatisere uhensigtsmæssige arbejdsgange foretog Lean-eksperter en grundig gennemgang af arbejdsprocesser i afdelingen, hvor uhensigtsmæssigheder med blodprøvernes vej gennem laboratoriet (præanalyse, analyse og postanalyse) blev afdækket. laboratorieinventar, der ikke kunne indstilles i højden og uhensigtsmæssige arbejdsgange, var de største udfordringer, der skulle løses. I 2010 gennemførte afdelingen en faglig trivselsundersøgelse, som også påpegede mangler ved de fysiske rammer. For at forebygge påbud fra Arbejdstilsynet, var det nødvendigt for KBA at løse de arbejdsmiljørelaterede udfordringer. Alt i alt bevirkede ovenstående forhold, at afdelingen havde svært ved at følge med behovet for laboratorieanalyser, samtidig med at tilgangen af bioanalytikere var aftagende. Afdelingsledelsen konstaterede at små lapperier, med udskiftning af enkeltapparater, på længere sigt ikke ville løse udfordringerne. Der skulle tænkes i nye arbejdsgange, bedre arbejdsmiljø, smartere tekniske løsninger og nye organisations- og samarbejdsformer. Organisationen omkring automatiseringsprocessen er vist i den grå søjle. Organisationen omkring automatiseringsprocessen Forløbet af automatiserings processen Klinisk Biokemisk Afdelings vision for automatiseringen: Systemet skal være automatisk fra prøven tages til svaret afgives. Procesforløb I april 2011 holdt vi en præsentationsdag. Fem interesserede firmaer havde hver én time til at præsentere deres mulige løsninger i forhold til den stillede opgave: Hvordan vil I opsætte en stor, innovativ automatisering inden for KBA s givne fysiske rammer og med udgangspunkt i afdelingens produktion? Hvorfor valgte vi Siemens som hovedleverandør? Vi kunne opnå størst mulig automatiseringsgrad. Højeste funktionalitet for bioanalytikernes arbejde. Kunne levere service og support fra Danmark. Konkurrencedygtig på prisen. Analysekvalitetet levede op til KBA s kravspecifikation. It-system til styring af automatiseringen (Nemo), et lagerstyringssystem og et kvalitetsstyresystem. >> > >

5 Tema Hvad skal man huske at overveje i forbindelse med automatisering og nybyggeri? Udstyr leveret af Siemens: 2 input/output moduler 1 bulk loader 3 centrifuger 2 decappere 1 recapper 1 alliquoter 1 Inpeco transportbånd 3 Dimension Vista 1500 hvor følgende analysemetoder er integreret i hvert apparat: ISE (Ion Selective Elektroder): Elektrolytter: Na, K og CL. Nephelometri: Specifikke proteiner. Homogent immunoassay LOCI. (Luminescent Oxygen Channeling Immunoassay): Hjertemarkører, tumormarkører, hormoner og anæmimarkører. Fotometri: Enzymer, medikamenter, standard klinisk biokemiske parametre som substrater og metabolitter. 2 ADVIA Centaur XP til immunkemiske analyser. Udstyr leveret af andre leverandører: Triolab har leveret 2 STAR-R til koagulationsanalyser Timedico har leveret 2 rørpostsystemer Norris Print Tech har leveret PDA er CSC har leveret laboratorieinformationssystemet LABKA. Zystm har leveret møblementet, skabe, borde og hylder, så laboratoriet designmæssigt fremstår ensartet, flot og brugervenligt. Vi har ikke selv udviklet eller opfundet noget af det nye udstyr. Alle delkomponenter i det robotautomatiserede udstyr er hyldevarer hos de forskellige leverandører. Kortere svar-tider Svar-tider på blodprøveundersøgelser kan nedsættes væsentligt. Lægen kan stille diagnosen hurtigere. Patienten kan få behandling tidligere, blive rask hurtigere og kan blive udskrevet tidligere. Eventuelt kan patienten helt undgå at blive indlagt. Større patientsikkerhed Vores nye apparatur øger desuden patientsikkerheden, fordi prøvehåndteringen fra blodprøvetagning til svarafgivelse er automatiseret, og manuelle procedurer er elimineret. Den Diagnostiske Samarbejdspartner Det nye udstyr har stor betydning for arbejdsrutinerne, da mange trivielle arbejdsgange f.eks. transportopgaver elimineres. Bioanalytikerne skal ud i de kliniske afdelinger, hvor de skal være med til at optimere patientforløb. Bioanalytiker faggruppen kan bruge deres faglighed, specialviden og erfaring på en helt anden måde, med nye arbejdsopgaver direkte i sengeafdelingerne, hvor de kan være med til, at der rekvireres de rigtige prøver på den rigtige patient på det rigtige tidspunkt. Udstyret skal naturligvis først og fremmest give fordele for patienterne. 7 - NextLevel Reducering af manuelle arbejdsgange (LEAN). Bioanalytikerne slipper bl.a. for håndtering af prøver i forbindelse med centrifugering, da centrifugering er inkluderet i den automatiserede præanalytiske prøvebehandling. Arbejde med nyt apparatur med stor brugervenlighed. Bioanalytikerne skal arbejde med at sikre analysekvaliteten og overvåge automatiseringen Fra kontrolfreak til Linemaster. Bioanalytikerne skal ud i de kliniske afdelinger, hvor de skal være med til at optimere patientforløb. Vi sparer penge på glas og reagenser. Robotautomatiseringen vil få stor betydning for driftsoptimering og effektivisering, da reagensforbruget og forbruget af prøverør til opsamling af blod fra patienterne, reduceres væsentligt. Hospitalet kan investere de sparede penge i nye effektiviseringstiltag.bioanalytikerne Hvad betyder automatiseringen for.patienten.hospitalet Vi kan udjævne peaks, så vi kan producere svar på blodprøver jævnt hen over døgnet og imødekomme hospitalets aktivitetsstigning. Vi imødekommer manglen på bioanalytikere..fremtiden Vi øver os på fremtiden Der er ingen tvivl om, at fremtidens analyseproduktion i klinisk biokemiske laboratorier vil blive yderligere konsolideret på robotautomatiseret udstyr. En del af formålet med den høje grad af automatisering, som vi har indført, er at forberede os på fremtiden i det nye Nordsjællands Hospital i Hillerød. Udviklingen går så hurtigt, at når afdelingen flytter i 2020, vil automatiseringsmulighederne have nået nye højder. Det er derfor vigtigt, at vi ikke bruger det nuværende udstyr som sovepude, men som springbræt til fortsat at følge udviklingen tæt og holde os i front. Økonomi Automatiseringen vil forrente sig i løbet af 2-3 år. Automatiseringen er gennemført uden reduktion af medarbejderstaben, fordi vi samtidigt implementerer Den Diagnostiske Samarbejdspartner. I automatiseringsperioden har vi haft en aktivitetsstigning på 12%. Laboratoriets placering i forhold til brugere Fleksible fysiske rammer Direkte adgangsforhold for lastbiler og leverandører af udstyr Et automatiseret laboratorium kræver køling og ventilation, herunder kølerum til reagenser Et automatiseret laboratorium kræver særligt vandanlæg Logistik med rørpost og transportrobotter Laboratorieudstyr er følsomt for strømafbrydelser Ansættelse af en god projektleder Svar på under én time for 90% af blodprøverne (fra blodprøven ankommer på laboratoriet til svaret foreligger).

6 Samarbejdspartner På billederne ses fra venstre: Lektor Lone Krause-Jensen, faglig pædagogisk leder Ann Lund og faglig pædagogisk leder Anne Sofie Landbo. mellem patient og læge Fremtidens bioanalytiker forlader reagensglassene og går i direkte dialog overalt i sundhedssystemet Journalist Tom Pedersen Foto: Fotograf Lars Aarø, Fokus Foto Udviklingen i sundhedsteknologien er en væsentlig årsag til, at bioanalytikerne er i gang med et rolleskift. Meget af det traditionelle analysearbejde er overtaget af avancerede automatiserede anlæg, der leverer resultater på samlebånd. Der er ikke så meget manuelt arbejde med reagensglas og mikroskoper længere. Klar til ny rolle De kemiske processer ligger efterhånden i apparaterne. Så de biologiske fagområder fylder mere i uddannelsen. Det samfundsvidenskabelige har også fået større plads i undervisningen, og det samme gælder viden om f.eks. etik og psykologi. Samtidig er der mere fokus på patienten i centrum og bioanalytikerens rolle i det tværprofessionelle samarbejde. Så på den måde er vi i fuld gang med at gøre fremtidens bioanalytikere klar til rollen som samarbejdspartner i sundhedssystemet, siger Ann Lund, faglig pædagogisk leder på bioanalytikeruddannelsen i Aarhus. Uddannelsen arbejder på at de studerende i højere grad får overblik over sundhedssektoren, samt hvordan professionen skal udvikle sig og hvilken placering, de færdige studerende skal have i hele sektoren. Dette sker i tæt samarbejde med aftagerne. Vi lægger samtidig meget vægt på at udvikle de studerendes bevidsthed om, at det er en profession, de uddanner sig til og det særlige, der kendetegner Bioanalytikerprofessionens virksomhedsfelt. Dette er hele grundlaget for, at bioanalytikerne i fremtiden bliver en vigtig dialogpartner overalt i sundhedssystemet, siger Ann Lund. Talentet plejes Hendes kollega Anne Sofie Landbo, faglig pædagogisk leder på bioanalytikeruddannelsen i Aarhus fremhæver nye initiativer, som skal understøtte denne pro-aktivitet. I vores studenter-væksthus VIDEA tilbyder vi forløb, som udvikler de studerendes entreprenørielle kompetencer. Der er fokus på innovation og entreprenørskab, og de studerende får her lov til at udvikle sig fra idéfasen til udførelse i praksis. I det hele taget er vi begyndt at gå mere op i talentpleje, siger Anne Sofie Landbo. Vi vil gerne være så fleksible så muligt, når vores studerende vil prøve kræfter med noget nyt eller noget ekstra currikulært. Denne fleksibilitet i uddannelsen skal selvfølgelig understøtte de færdige bioanalytikere, når de senere skal finde deres plads ude i fremtidens sundhedssystem. Fremtidens bioanalytiker vil være meget mere synlig i sundhedssystemet. Den nye rolle er uddannelserne i færd med at forberede de studerende på, og bioanalytiker-studerende fokuserer nu på, hvordan deres faglige kernekompetencer også kan bruges uden for laboratorierne. Ifølge lektor ved bioanalytikeruddannelsen ved VIA University College i Aarhus, Lone Krause-Jensen forudser Danske bioanalytikere, at bioanalytikerne i fremtiden bliver samarbejdspartnere mange steder i sundhedssystemet. Også i roller, som slet ikke findes endnu... Som eksempel på helt nye funktioner nævner hun jobs i den primære sundhedssektor og som samarbejdspartner mellem de praktiserende læger og deres patienter. Point-of-Care Testing vil blive meget udbredt og kalder på den professionelle viden, som bioanalytikeren har. I direkte dialog Her er fremtidens kodeord for bioanalytikeren deltagelse. Bioanalytikeren skal være i direkte dialog med lægen, og der skal samarbejdes om patienten, når den rette diagnose skal stilles. Bioanalytikeren kender alt til præcision og kvalitet i analyser, og fagligheden skal bruges til at sikre analyseresultatet uanset om prøvetagning og analysering sker på hospitalet, ved den praktiserende læge, i den kommunale sundhedssektor eller hjemme ved patienten. Bioanalytikeren kan med sin erfaring byde ind med viden om både analysen, resultaterne og om arbejdsgangene er optimale. Denne dialog vil bidrage meget væsentligt til det sammenhængende patientforløb, som man satser på i sundhedssektoren, siger lektoren. 9 - NextLevel

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008)

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium Gibosort et blik ind i fremtidens laboratorium Sessionsledere: Evy Ottesen, ledende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Marie Bay, Innovationskonsulent, Nyt Hospital Nordsjælland

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00-15.45 Det er svært at spå Program især om fremtiden (Storm P)

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

KPLL-nyt 2011-2 (december)

KPLL-nyt 2011-2 (december) KPLL-nyt 2011-2 (december) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergener på WebReq... 2 Et vågent øje... 4 PræLabCell... 4 Tilfredshedsundersøgelse... 5 Afhentning og indsendelse af prøver til KPLL

Læs mere

Fyraftensmøde for Almen Praksis

Fyraftensmøde for Almen Praksis Fyraftensmøde for Almen Praksis Opgaver Praktiske ting Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen og Hanne Lise Pedersen Klimaskab Global 8 C Leveres ultimo september af firmaet Vibocold Datoer er tilsendt

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Administrationschefens klumme

Administrationschefens klumme KPLL-nyt 2005-1 Indhold i dette nummer Administrationschefens klumme...............................................................................1 Ny Ballerup-filial..................................................................................................2

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Information fra laboratorierne

Information fra laboratorierne Information fra laboratorierne Kære praksis. Pr. 1. maj 2013 træder afhentningsordningen for praktiserende læger i Region Nordjylland i kraft. I den forbindelse vil der være nogle ændringer i forhold til

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse.

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse. OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Præanalyse - 2.01.16.01 Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Fyraftensmøde for almen praksis

Fyraftensmøde for almen praksis EXAM Reg. nr. 450 og 1010 Fyraftensmøde for almen praksis Afhentningsordning WebReq profiler Kræft- og Inflammationscentret Hvem er vi? Birgitte Brock Overlæge med ansvar for almen praksis Anne Dorthe

Læs mere

KPLL-nyt 2012-1 (sommer)

KPLL-nyt 2012-1 (sommer) KPLL-nyt 2012-1 (sommer) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergianalyser via WebReq... 2 Vitamin D... 3 HbA1c til diagnostik af type 2 Diabetes... 4 Ny adgang til patientens laboratoriesvar fra

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

SIDEN 1973 DET PERFEKTE VALG KONSULTATION TANDBEHANDLINGSRUM TEKNIKRUM LABORATORIUM FORBEREDELSESRUM RECEPTION PERSONALERUM KØKKEN BAD

SIDEN 1973 DET PERFEKTE VALG KONSULTATION TANDBEHANDLINGSRUM TEKNIKRUM LABORATORIUM FORBEREDELSESRUM RECEPTION PERSONALERUM KØKKEN BAD SIDEN 1973 DET PERFEKTE VALG KONSULTATION TANDBEHANDLINGSRUM TEKNIKRUM LABORATORIUM FORBEREDELSESRUM RECEPTION PERSONALERUM KØKKEN BAD VELKOMMEN ALT SAMLES OG PRØVEOPSTILLES INDEN AFSENDELSE VI SKABER

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Udvalgte emner Siemens Healthcare Diagnostics ApS Snoghøj 16-11-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren . Koncern Plan og Udvikling Enhed for Patientsikkerhed Til: Patientsikkerhedsrådet Afsnit 023 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 38623862 Direkte 38626964 Fax 36323607 Web www.regionh.dk

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007)

KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007) KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

1. Integrationer til de store eksterne systemer herunder FMK, Med.com and Labka

1. Integrationer til de store eksterne systemer herunder FMK, Med.com and Labka Sundhedsplatformen Lyngbyvej 20 2100 København Ø NOTAT Til: Forretningsudvalget i Region Sjælland Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.sundhedsplatform.dk Dato: 5. august 2016 Status på Sundhedsplatformen

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse

Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Udviklingshospital Bornholm og værdibaseret styring: Ændret ledelsesmæssig virkelighed?

Udviklingshospital Bornholm og værdibaseret styring: Ændret ledelsesmæssig virkelighed? Udviklingshospital Bornholm og værdibaseret styring: Ændret ledelsesmæssig virkelighed? Niels Reichstein Larsen Direktør Bornholms Hospital Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING MobiKOM er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på MobiKOM.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automation indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektromekanisk værksted Hos FH Automation A/S har vi mange års erfaring med automatisering, og vi

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere