SALGSPROSPEKT Skolevej 1, 4960 Holeby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSPROSPEKT Skolevej 1, 4960 Holeby"

Transkript

1 - Hjulsporet Maribo Tlf Fax www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Smuk byejendom. Skolevej 1, 4960 Holeby Sag 5404 Erhvervsmæ glerfirma

2 . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Skolevej Holeby Matr.nr. 19 DB Holeby By, Holeby 19 DC Holeby By, Holeby 55 B Holeby By, Holeby KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Lolland Boligudlejningsejendom OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår Ombygningsår 1994 AREALER Grundareal 570 m², heraf vej 63 m². Bebygget areal 186 m² Erhvervsareal m/afskrivning 155 m² Erhvervsareal u/afskrivning 31 m² Boligareal 423 m² Etageareal i alt 609 m² OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD Ejendommen er p.t. forsikret således: Nykredit A/S, police nr Brand, insekt og svamp, glas og sanitet, elskade samt stikledningsog rørskade. ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldig energimærke foreligger ikke p.t. BESKRIVELSE Byfornyet investeringsejendom med bedste beliggenhed i Holeby. Ejendommen består af 2 erhvervslejemål, udlejet til tandlægepraksis, samt 4 beboelseslejemål. Ejendommen er overalt renoveret og fremstår velholdt. Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 2 af 12

3 UDENOMSAREALER Til ejendommen hører mindre have. OMRÅDE / KVARTER Ejendommen er beliggende centralt i Holeby By, tæt ved skole og offentlige transportmuligheder. P-FORHOLD Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen. SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr Finansieret handelspris kr Udbetaling kr KAPITALBEHOV Udbetaling kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Refusion forudbetalt leje kr Anslået kapitalbehov kr STARTFORRENTNING på kontantbasis ved finansieret handel 11,71 % 10,08 %. Kontantprisen er udregnet i overensstemmelse med gældende normkrav. Bl.a. gælder at der i beregningen er taget hensyn til kursforhold samt finansieringsudgifter. FINANSIERING / LIKVIDITET: LEJEINDTÆGTER TILBUDSPLIGT Der henvises til særskilt bilag. Samlede årlige lejeindtægter udgør kr , heraf anslået kr , fordelt som følger: Boliglejemål kr , heraf anslået kr Erhvervslejemål kr I øvrigt henvises til særskilt bilag. Tilbudspligt i h.t. lejelovgivningen finder ikke anvendelse, da ejendommen anvendes til blandede formål og indeholder mindre end 13 beboelseslejligheder. ØVRIGE FORHOLD Ejendommen udbydes på delvist på kontantvilkår uden forslag til finansiering. Syddan A/S står gerne til rådighed for anvisning af finansieringsmuligheder. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 3 af 12

4 KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som offentlig. OFFENTLIGE PLANER / ANVENDELSE Kommuneplanramme 1052C2 355 (Østervej 1-29,10-30,Skolev.Jernbanevej) Udskrift af plan kan rekvireres hos ejendomsmægler. BRANDMÆSSIGE FORHOLD Køber opfordres til at kontrollere de brandmæssige forhold ud fra købers påtænkte anvendelse. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Byrder Nr. Lyst Dok om færdselsret mv Dok om færdselsret mv Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 19DB Dok om fjernvarme/anlæg mv Dok om luftfartshindringer mv Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, Vedr 19DB Dok om huslejekontrol, Om resp se akt Øvrige oplysninger Aktnr.: RF DB Holeby By, Holeby App.dato: Areal(m2): 20 Vej(m2): 0 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME Ejendommen forsynes som følger: El: SEAS/NVE Vand: Offentligt vandværk Varme: Fjernvarme LØSØRE OG INVENTAR Eventuelt inventar fremgår af lejekontrakter, der beror hos ejendomsmægler. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 4 af 12

5 . FORURENING V1/V2 NIVEAU Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Forespørgsel om konkret jordforurening efter Jordforureningsloven fremgår af Ejendomsdatarapporten. (Kortlægning på vidensniveau 1 eller 2) DRIFTSUDGIFTER 2014 Ejendomsskatter 2015 kr Renovation / miljøafgifter kr Vand / vandafledning / el kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Administration kr Forsikringer, præmie kr Ydelsesstøtte 2014 kr Driftsudgifter år 2014, i alt anslået kr Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: Syddan A/S Hjulsporet Maribo Att.: Torben Christoffersen, Ejendomsmægler, valuar EA Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 5 af 12

6 X Bogmærke 1By g X Bogmærke 1By g BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 1927/ 1994 Bebygget areal 155 m² Antal etager 3 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Klinik 155 m² Erhvervsareal Ja Beboelse 423 m² Boligareal Nej Beskrivelse Bygningen er byfornyet i Ydervægge er af mursten. Tag som tegl. Bygningens anvendelse er i BBR registreret således: Etagebebyggelse (flerfamilieshus, herunder 2-familieshus) BYGNING NR. 2 BBR-nr. 2 Opført / ombygget år 1947 Bebygget areal 31 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Garage 31 m² Erhvervsareal Nej Beskrivelse Ydervægge er af mursten. Tag som eternit.. Bygningens anvendelse er i BBR registreret således: Garage 1-2 køretøjer. Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Lejeindtægter / Refunderede driftsudgifter FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Boliglejemål kr Erhvervslejemål kr I alt kr ANSLÅEDE LEJEINDTÆGTER Boliglejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. Anslåede lejeindtægter omfatter såvel lejeindtægter som refunderede driftsudgifter for uudlejede arealer. BEMÆRKNINGER Ejendommen er byfornyet efter reglerne i den tidligere Byfornyelseslov. Som følge heraf ydes der tilskud til Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 6 af 12

7 ejendommens finansiering af afledte ombygningsudgifter. Lolland Kommune skal godkende fremtidige lejeforhøjelser (Servitut nr. 7 af ). Finansiering - prioriteter til overtagelse - nye prioriteter FINANSIERING Prioritering Rente Restgæld Dato Ydelse Afdrag Nykredit 9,75 % kr Kontant udbetaling kr Salgspris kr Prioritetsydelser kr Renter og bidrag første år kr Afdrag første år kr Indtil tilsagn om gældsovertagelse og lånetilbud foreligger, er den anførte finansiering alene vejledende. PRIORITETER TIL OVERTAGELSE, specifikation: Prioritet nr. 1. som kontantlån Kontant hovedstol kr Restgældsdato Kontantrestgæld kr Kontantrente % 9,75 Obligationsrestgæld. kr Obligationsrente % 8,00 Antal terminer p.a. 4 Restløbetid i terminer 42 Ændret ydelse i løbetiden Nej Særlige indfrielsesvilkår Ja Indfrielsesvilkår: 2 mdr. til kreditortermin Ejerskiftevilkår: Debitorgodkendelse NYE PRIORITETER, specifikation BEMÆRKNINGER Ejendommen er byfornyet efter reglerne i den tidligere Byfornyelseslov. Som følge heraf, ydes tilskud til ejendommens finansiering af afledte ombygningsudgifter. For ejendommens 1. prioritet ydes delvis ydelsesstøtte. For ejendommens 2. og 3. prioritet ydes fuld ydelsesstøtte. Idet der på sidstnævnte lån ingen debitorydelser er, overtages disse lån udenfor købesummen. Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Prioritetsydelser kr Renter og bidrag kr Driftsudgifter kr kr Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 7 af 12

8 INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr kr Lejeindtægter, anslåede kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 23,50 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 23,50 % kr BEMÆRKNINGER Den anførte skattesats forudsætter drift som selskab - eller anvendelse af reglerne i Virksomhedsskatteloven. Driftsudgifter 2014, specificerede EJENDOMSSKATTER 2015 kr RENOVATION Renovation kr Miljøafgifter kr. 50 VAND / VANDAFLEDNING / EL Vandafgift kr Elforbrug kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr ADMINISTRATION Administration kr Varmeregnskab kr Vandregnskab kr FORSIKRINGER Præmie årligt forsikring I kr ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER Ydelsesstøtte 2014 kr Driftsudgifter i alt anslået kr Købesummens fordeling - Afskrivninger KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Obl. restgæld pr kr kurs 100 kr Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 8 af 12

9 Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms ekskl. evt. momsrefusion kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Ikke afskriv.berettiget bygninger kr Særlige installationer kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Særlige installationer 4,00 % x kr = kr Afskrivning 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Startforrentning KONTANTKØB Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion deposita kr Refusion forudbetalt leje kr Investeret kapital, omregnet kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1. år, vejledende: X 100 = 10,08 % (anslået) FINANSIERET KØB Købers kapitalbehov Kontant udbetaling kr Handelsomkostninger anslået kr Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 9 af 12

10 - Refusion deposita kr Refusion forudbetalt leje kr Investeret kapital kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. Budget kr Driftsudgifter iht. budget kr Renter og bidrag Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på finansieret køb, 1. år, vejledende X 100 = 11,71 % (anslået) Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 10 af 12

11 FOTO - KORTBILAG Eksempel på badeværelse - Skolevej 1 2. Eksempel på køkken - Skolevej 1 2. Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 11 af 12

12 Eksempel på interiør - Skolevej 1 2. Sag Skolevej 1, 4960 Holeby Side 12 af 12

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F - SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Arealer Etageareal 1.116 m 2 Grundareal 1.038 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.900.000,- INVESTERINGSEJENDOM I NYKØBING F. 3 erhvervslejemål Beliggende tæt ved

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606 Hotel og kursusvirksomhed med skøn beliggenhed i Kragenæs. Erhvervsmæ

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe Arealer Etageareal 752 m 2 Grundareal 3.554 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 6.925.000,- Ca. 9,62 % INVESTERINGSEJENDOM I RINGE Fuldt udlejet discountforretning

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter - Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972 SALGSPROSPEKT Investeringsejendom, delvist udlejet Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde Sag 94500010972 Flot præsentabel blandet kontor og lager/produktionsejendom Velegnet til mange formål Lys, venlig og spændende

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer bag ejendommen

SALGSPROSPEKT. Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer bag ejendommen Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 2143 1080 erhverv@maeglerteam.dk - www.maeglerteam.dk SALGSPROSPEKT Repræsentativ kontor- og forretningsejendom med facade til Strandvejen Store egne parkeringsarealer

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Boligudlejningsejendom Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1 Fantastisk beliggenhed

Læs mere

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ ½- SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Arealer Etageareal 3.080 m 2 Grundareal 6.263 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 18.750.000,- Ca. 9,32 % VELBELIGGENDE NYERE INVESTERINGSEJENDOM

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Fuldt udlejet investeringsejendom

Fuldt udlejet investeringsejendom Fuldt udlejet investeringsejendom Centralt beliggende i Hals Sag I1110-27 TIL SALG Hals - Midtergade 23, 45 & 47 3 erhvervsejerlejligheder Udlejet til Aldi, EDC og Home Kontantpris kr. 7.950.000 1. års

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom med bolig i Frederikshavn...

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom med bolig i Frederikshavn... SALGSOPSTILLING Erhvervsejendom med bolig i Frederikshavn... Etageareal 402 m 2 / Grundareal 771 m 2 Kontantpris kr. 1.538.000,00 / Udbetaling kr. 125.000,00 Højrupsvej 59, 9900 Frederikshavn Sag E775

Læs mere