Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer"

Transkript

1 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Nationalbanken har konkluderet, at Danmark er inde i et solidt opsving, og økonomien er på vej ind i en højkonjunktur. Konklusionen kan forekomme overraskende efter et år, hvor fokus har været rettet mod manglen på vækst. Nationalbankens konklusion kommer på baggrund af, at Danmarks Statistik har revideret væksttallene for de seneste år op og da arbejdsmarkedet er stramt med lav ledighed, konkluderer Nationalbanken nu, at vi er på vej ind i en højkonjunktur. At vi er på vej ind i en højkonjunktur betyder, at finanspolitikken skal strammes, men det betyder desværre ikke, at den kommende tid vil opleves, som en dans på økonomiske roser. Det ændrer heller ikke ved, at de seneste år har budt på meget lav vækst, når vi sammenligner med den historiske udvikling. Vi deler Nationalbanken vurdering af den økonomiske konjunktur. Men det er en blodfattigt højkonjunktur: Væksten er lav, og da antallet af indbyggere stiger mere end normalt i disse år, udvikler både BNP og BNI per indbygger sig ekstremt svagt. BNP pr. indbygger er fortsat lavere end i slutningen af 2007, og med udgangspunkt i Nationalbankens prognose, vil det også være tilfældet i udgangen af BNI pr. indbygger har været faldende det seneste 1,5 år, og niveauet er kun 1,6% højere, end inden krisen ramte. Havde vi i perioden fra slutningen af 2004 til i dag haft en normal vækst dvs. hverken en overophedning eller en krise med efterfølgende lavvækst, så ville BNP pr. indbygger i dag være 16-20% højere, end det faktisk er BNI per indbygger ligger 12-18% under, hvad det burde. Hver dansker burde således være kroner rigere, end de faktisk er. Dansk økonomi kalder med andre ord på reformer, som kan sikre højere vækst, så højkonjunkturen kan mærkes som stigende velstand. Vi kunne have været mindst kroner rigere pr. indbygger, hvis væksten i bruttonationalindkomsten havde været normal i perioden siden Der er behov for reformer, som kan sikre, at den lave vækst pr. indbygger afløses af mere reel fremgang Figur 1 Det burde have været så meget bedre BNI pr. indbygger, faktisk BNI pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet BNI pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet BNI pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, se note til figur 10. DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2017 # 1

2 BNP stiger kun langsomt Danmarks Statistik reviderede i midten af november sidste år nationalregnskabstallene for dansk økonomi. Det betød, at BNP blev revideret ganske betydeligt op. Baggrunden var 1) en revurdering af produktivitetsvæksten i den offentlige sektor modsat hvad man tror, er det offentlige forbrug faktisk steget de seneste år 2) en mere korrekt inddragelse af eksport og reeksport, som ikke nødvendigvis krydser grænsen til Danmark. Med de nye tal, så har væksten de seneste år været højere end tidligere vurderet men selvom væksten har været højere, så er den fortsat lav i en historisk kontekst. I figur 2 er den aktuelle vækst i dansk økonomi sammenholdt med den historiske udvikling. Uanset hvilket historisk gennemsnit man sammenligner med, så har væksten i årene efter krisen ligget lavt. Kun et år nemlig 2010 har vi haft vækst, som har været på niveau med det historiske gennemsnit, og de kommende år vil ifølge Nationalbankens seneste prognose byde på den fortsættelse af den tendens. Der har med andre ord ikke været nogen genindhentning efter krisen Figur 2 BNP-væksten er lav sammenlignet med, hvad der er normalt Væksten i dansk økonomi er lavere end normalt for dansk økonomi Vækst i BNP Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Nationalbankens prognose for I figuren ovenfor fokuserer vi på udviklingen i BNP per år. Kigger vi på udviklingen på kvartaler, så kan vi bedre illustrere, at niveauet for BNP ikke er steget meget de seneste år. BNP toppede i 4. kvartal 2007 trods, at vi nu er på vej ind i en højkonjunktur ligger BNP nu kun 2,2% højere end dengang. Vi har med andre ord på en periode på knap ni år kun haft en vækst, som vi i tiden inden overophedningen og krisen ville have haft på blot et år. DANSK ERHVERV 2

3 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 Figur 3 BNP er kun steget med 2,2% på knap ni år BNP pr. kvartal, mia. kroner, faste priser Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger BNP pr. indbygger ligger fortsat under niveauet inden krisen Vi bliver flere indbyggere i Danmark disse år. I nogle år stiger antallet af indbyggere meget, mens det i andre år stiger mindre. I disse år stiger antallet af indbyggere mere end normalt faktisk bliver 2016 efter alt at dømme det år i de seneste mange år, hvor befolkningen er steget kraftigst. Det skal ses i lyset af, at den gennemsnitlige levealder er stigende, samtidig med at vi har haft en betydelig nettoindvandring. Et stigende antal indbyggere medfører, at vi er flere om at dele den danske velstand, men vi er også flere til at skabe den. I en økonomi med et stigende antal indbyggere er det mere retvisende at kigge på udviklingen i BNP pr. indbygger, særligt når antallet af indbyggere i disse år stiger med 0,8% om året, jf. figur 4. Det er en ganske kraftig vækst i antallet af mennesker, som skal dele en samfundsøkonomisk kage, som ikke rigtigt vokser i disse år. Befolkningen vokser ganske meget i øjeblikket. I 2016 blev befolkningsvæksten 0,8% Når befolkningen i 2016 steg med 0,8%, mens BNP vurderes kun at være steget med 1%, som tilfældet var sidste år, betyder det, at BNP per indbygger kun steg med 0,2%. Det er ikke bare lavt det er så lavt, at man normalt ville kalde det krise. Nu kalder vi det så i stedet med Nationalbankens ord for indgangen til en højkonjunktur. DANSK ERHVERV 3

4 Figur 4 Antallet af indbyggere stiger mere end normalt i disse år 0,9 0,8 0,7 Befolkningsvækst pr. år i % 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Vi har konservativt anvendt befolkningsprognosen fra I befolkningsprognosen fra 2016 er forventninger til befolkningsvæksten betydeligt højere i 2017 og Da nettoindvandringen dog ikke synes at stige i samme tempo som det er antaget i den befolkningsprognose har vi anvendt den faktiske befolkningsudvikling frem til primo 4. kvartal 2016, hvorefter befolkningstallene er forskrevet med stigningstakten i prognose fra Det er en meget konservativ vurdering. Hvis vi sammenligner udviklingen i BNP per indbygger med de historiske gennemsnit, er det tydeligt, at vi har at gøre med endog meget lave vækstrater i dansk økonomi aktuelt set. Afhængig af hvilken periode, man kigger på historisk, så har den gennemsnitlige vækst i BNP per indbygger ligget på 1,4-1,9%. Uanset hvilket gennemsnit man sammenligner med, har væksten i BNP per indbygger været under det normale niveau efter krisen. Og der er heller ikke udsigt til, at vi over de kommende år kommer tilbage på et normalt vækstniveau. I 2016 vurderes BNP per indbygger at være steget med 0,2%. I år ventes en vækst på i størrelsesordenen 0,8%, mens vi måske i 2018 kryber op på 1,1% pr. indbygger. Det er historisk set lavt, jf. figur 5. Med høj befolkningsvækst, så skal BNP væksten være høj, hvis velstanden bare skal fastholdes Figur 5 Ekstremt lav vækst i BNP pr. indbygger efter finanskrise Vækst i BNP per indbygger Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prognosen bygger på Nationalbankens prognose for BNP væksten kombineret med en forsigtig befolkningsprognose, jf. kommentaren til figur 4. DANSK ERHVERV 4

5 jan-00 sep-00 maj-01 jan-02 sep-02 maj-03 jan-04 sep-04 maj-05 jan-06 sep-06 maj-07 jan-08 sep-08 maj-09 jan-10 sep-10 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 Tager man udgangspunkt i Nationalbankens prognose for de kommende år, vil BNP per indbygger frem til udgangen af 2018 fortsat været lavere, end tilfældet var i Selvom den samfundsøkonomiske kage er vokset, så bliver vi støt så mange flere danskere, at kagestykkerne fortsat er mindre, end inden krisen satte ind, jf. figur 6. Vi taler således om mere end et tabt årti, hvad angår udviklingen i BNP per indbygger og vi taler om en højkonjunktur med vækst, der ikke bare er lavere end, hvad der er normalt i højkonjunkturer, det er også lavere, end hvad vi som gennemsnit har i dansk økonomi. Det tegner med andre ord til at blive en meget blodfattig højkonjunktur. BNP per indbygger er pt. 2,5% lavere end inden krisen og tidligst ved udgangen af 2018 vil niveauet fra før krisen nås. Figur 6 BNP per indbygger vil også ved udgangen af 2018 være lavere end før krisen 88,0 86,0 Pr. kvartal, faste priser, kroner 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 BNP per indbygger Prognose pba. Nationalbanken 74,0 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prognosen bygger på Nationalbankens prognose for BNP væksten kombineret med en forsigtig befolkningsprognose, jf. kommentaren til figur 4. BNI er steget lidt mere end BNP Hvis man skal måle en økonomis præstationer, er der mange pejlemærker. BNP måler den indenlandske værdiskabelse og produktion, men vi har i Danmark over de seneste år også nydt gavn af, at vi har haft bygget en betydelig nettoformue op, hvilket gør, at vi løbende modtager en positiv forretning af vores nettoformue. Denne formueindkomst er ikke inkluderet i BNP det kan derfor være hensigtsmæssigt at supplere analysen af udviklingen i BNP med en analyse af udviklingen i BNI, hvor indkomst fra udlandet inkluderes i beregningen. BNI er et godt supplement til BNP men hverken BNP eller BNI er perfekte mål BNI er steget noget mere end BNP over de seneste år men også når vi taler BNI væksten har væksten i de fleste år siden 2007 været lavere, end den historisk set normale vækst i BNI, jf. figur 7. Der har dermed ikke rigtigt været nogen genindhentning af det tabte i forbindelse med finanskrisen. Det er derudover værd at bemærke, at BNI væksten i 2015 BNI er steget noget mere end BNP men væksten i BNI har også været lavere end normalt DANSK ERHVERV 5

6 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 var lav og endda lavere end BNP væksten og i 2016 ser BNI ud til at skrumpe. Det er med andre ord ikke altid sådan, at BNI stiger mere end BNP. Lige nu er vores samlede nationale indkomst faktisk faldende det er normalt ikke det, som man forbinder med en højkonjunktur. Figur 7 BNI væksten har også været lavere end normalt særligt de seneste år 6 % Vækst i BNI i faste priser Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Anm.: Tallet for 2016 er baseret på forløbet til og med 3. kvartal og med en vækst på 0,4% i 4. kvartal Som vist ovenfor er både BNI og BNP dog ikke specielt retvisende som mål, når befolkningens størrelse ændres. Vi bliver flere og flere mennesker herhjemme og dermed skal indkomsterne deles blandt flere. Figur 8 BNI per indbygger falder og er kun marginalt højere end inden krisen BNI per indbygger, kroner pr. kvartal, faste priser BNI per indbygger er samlet set steget 1,6% siden krisen det er ekstremt lidt på ni år. Det seneste halvandet år har BNI per indbygger været faldende Kilde: Danmark Statistik DANSK ERHVERV 6

7 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 Kigger vi på BNI per indbygger, så er det siden 4. kvartal 2007 steget med samlet set 1,6%. Det er mindre end den gennemsnitlige vækst på bare et år. Som nævnt ovenfor, så er BNI per indbygger faktisk faldende i øjeblikket. Fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 har væksten i BNI per indbygger været -0,5%. Så over det seneste år er vi i gennemsnit blevet fattigere, da antallet af indbyggere er steget i et højere tempo end BNI. Dansk økonomi har præstereret langt under det normale Når man sammenligner BNP og BNI i dag med tiden inden krisen, så hører man ofte argumentet, at det er en unfair sammenligning, da dansk økonomi jo overophedede i For at imødegå den kritik har vi i det følgende kigget på, hvor dansk økonomi ville have været, hvis vi både havde undgået overophedningen af dansk økonomi og den efterfølgende krise, men i steget blot havde haft samme vækst, som vi plejer at have i henholdsvis BNP og BNI pr. indbygger fra slutningen af 2004 frem til 3. kvartal 2016, som jo er det seneste kvartal, som vi kender rent statistisk. I figur 9 er det faktiske forløb i BNP per indbygger sammenlignet med, hvordan udviklingen ville have været uden højkonjunktur og efterfølgende krise. Budskabet er tydeligt BNP per indbygger ligger aktuelt 16-20% under, hvad det burde og forskellen vokser år for år den bliver ikke indsnævret. Dansk økonomi præsterer således langt under det normale til trods for, at vi står ved indgangen til en højkonjunktur. BNP ligger 16-20% under hvad det ville have gjort i en situation uden overophedning og efterfølgende krise Figur 9 BNP per indbygger sakker mere og mere bagefter det normale Faktisk BNP pr. indbygger BNP pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet BNP pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet BNP pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet Kilde: Danmarks Statistik Anm.: I de tre alternative forløb er BNP per indbygger forlænget fra 1. kvt og frem med den gennemsnitlige vækst i BNP per indbygger. Det er målt i faste priser og kroner per. indbygger DANSK ERHVERV 7

8 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 I figur 10 er samme beregning fortaget med udgangspunkt i BNI per indbygger. Konklusionen er grundlæggende den samme. Havde vi i stedet for en overophedning og krise haft et normalt forløb i dansk økonomi, ville BNI per indbygger have været 12-18% højere, end det er tilfældet i dag. Når vi taler BNI per indbygger, så er det endnu mere tydeligt, at forskellen udvides mellem, hvad der sker i økonomien aktuelt, og hvad der er normalt for økonomien. For aktuelt falder BNI per indbygger faktisk. Så på nationalt plan bliver vi fattigere per indbygger i øjeblikket, det er bestemt ikke normalt for dansk økonomi. BNI per indbygger ligger 12-18% under, hvad det burde have gjort i en normal situation BNI per indbygger var i 3. kvartal 2016 på kroner målt i løbende priser og opregnet til årsniveau. Med normal vækst fra 2005 og frem ville det tal have været 12-18% højere. Det svarer til, at vi i gennemsnit ville have været kroner rigere, end vi faktisk er. Finanskrisen og den meget lave vækst i årene efter koster med andre ord, og den er særlig dyr, når antallet af indbyggere stiger kraftigt, som tilfældet er pt. Figur 10 BNI per indbygger sakker mere og mere bagefter det normale BNI pr. indbygger, faktisk BNI pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet BNI pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet BNI pr. indbygger med vækst fra 2005 lig snittet Kilde: Danmarks Statistik Anm.: I de tre alternative forløb er BNI per indbygger forlænget fra 1. kvt og frem med den gennemsnitlige vækst i BNI per indbygger. Det er målt i faste priser og kroner per indbygger. Afrunding Dansk økonomi er på vej ind i en højkonjunktur og der er heldigvis tale om en højkonjunktur med fremgang på arbejdsmarkedet. Samtidig må vi dog også konstatere, at momentum i dansk økonomi er meget lavt og når vi samtidig har et stigende antal indbyggere, så vokser den økonomiske velstand stort set ikke, når man måler det per dansker. Med Nationalbankens prognose var væksten i BNP per indbygger 0,2% sidste år, stigende til o,8% i 2017 og 1,1% i Det er i alle år lavere end den normale vækst i dansk økonomi. Med Nationalbankens forventninger vil BNP per indbygger først i 2019 DANSK ERHVERV 8

9 være over niveauet inden krisen. BNI per indbygger har været faldende siden starten af 2015 og niveauet er kun marginalt over niveauet inden krisen. Uanset om man kigger på BNP eller BNI, så har dansk økonomi gennem de seneste mange år haft en vækst, der har været meget lavere end normalt. Målet med vækst er, at vi får velstand, som vi siden kan fordele på henholdsvis offentlige og private ydelser. Den lave vækst gør imidlertid, at velstanden per indbygger ligger underdrejet. Sådan plejer det ikke at være. Vi skal derfor sætte fokus på initiativer, som kan øge vækstpotentialet i dansk økonomi over de kommende år. Vi skal ikke føre traditionel ekspansiv finanspolitik, men vi skal gennemføre reformer, som øger potentialet i økonomien. Den type reformer hedder strukturreformer og indeholder initiativer, som kan øge produktivitetsvæksten og arbejdsudbuddet. Kravene til vækst er højere i disse år end tidligere, da befolkningen vokser ganske meget. Det betyder eksempelvis, at vi i 2016 skulle have en vækst på over 0,8% for, at samfundskagen voksede nok til, at kagestykkerne rent faktisk blev større. Det var kun lige med nød og næppe, at det lykkedes, men vi skal have ambitioner om at gøre det meget bedre. DANSK ERHVERV 9

10 OM DENNE UDGAVE Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer er første nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 12. januar OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Steen Bocian på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; cheføkonom Steen Bocian, cand. polit.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; chefkonsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol, ph.d.-stip.; økonom Jens Uhrskov Hjarsbech, cand. polit.; direktionssekretær Lotte Holmstrup NOTER DANSK ERHVERV 10

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

Vækstkrise med beskæftigelsesfest noget går ikke op

Vækstkrise med beskæftigelsesfest noget går ikke op Vækstkrise med beskæftigelsesfest noget går ikke op AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Dansk økonomi har længe været i vækstmæssig krise. Trods den nærmest ikkeeksisterende vækst er beskæftigelsen

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Her skabes arbejdspladserne

Her skabes arbejdspladserne Her skabes arbejdspladserne AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.POLIT RESUMÉ Siden arbejdsmarkedet vendte i 2013, er beskæftigelsen steget med knap 160.000 personer og beskæftigelsen er nu på samme niveau

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Her kan det blive det svært at hyre

Her kan det blive det svært at hyre Her kan det blive det svært at hyre AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Arbejdsmarkedet er strammet betydeligt til de seneste år, men der er store forskelle på tværs af landet. Vi har derfor

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Høj dansk selskabsskat reducerer investeringerne i Danmark Et af de helt store problemer i dansk økonomi er, at der bliver

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Resumé Der er stor fremgang i rådgiverbranchen. 2017 var det sjette

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget Nov 01, 2017 Nov 03, 2017 Nov 07, 2017 Nov 09, 2017 Nov 13, 2017 Nov 15, 2017 Nov 17, 2017 Nov 21, 2017 Nov 24, 2017 Nov 28, 2017 Nov 30, 2017 Dec 04, 2017 Dec 06, 2017 Dec 08, 2017 Dec 12, 2017 Dec 14,

Læs mere

Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer

Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA. POLIT. Resumé Over tid kan et samfunds indbyggere reelt

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Selskabsskat på 19 pct. øger rådighedsbeløb med 2.500 kr. Det er ikke nødvendigvis den virksomhed, der indbetaler selskabsskatten

Læs mere

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT, UDDANNELSES OG FORSKNINGSPOLITISK CHEF

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Risiko for overophedning ved lav varme

Risiko for overophedning ved lav varme Risiko for overophedning ved lav varme AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det går fremad i dansk økonomi, og det økonomiske opsving begynder at tage mere og mere form. I 2016 blev væksten på

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Uinteresserede jobansøgere er et stort problem for danske virksomheder Den danske økonomi buldrer fremad, og virksomhederne

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Optimisme i videnserviceerhvervene

Optimisme i videnserviceerhvervene Optimisme i videnserviceerhvervene AF CHEFKONSULENT TORBEN MARK PEDERSEN, CAND.POLIT., PH.D., OG CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL. RESUME En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund 319.000 fuldtidsbeskæftigede afhængige af det indre marked Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet både

Læs mere

413 milliarder i investeringsunderskud

413 milliarder i investeringsunderskud 413 milliarder i investeringsunderskud AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Det er vigtigt for Danmark at tiltrække investeringer fra udlandet, da det tilfører tiltrængt kapital, fastholder og

Læs mere

Milliardpotentiale i at gøre Danmark til idéernes land

Milliardpotentiale i at gøre Danmark til idéernes land Milliardpotentiale i at gøre Danmark til idéernes land AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Virksomheder, der tænker nyt, er også de virksomheder, der har størst succes. Det er kort fortalt konklusionen

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON RESUME Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet.

Læs mere

Topskat straffer vækstiværksætteri

Topskat straffer vækstiværksætteri Topskat straffer vækstiværksætteri AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT RESUMÉ Vækstiværksættere er vigtige for vækst og jobskabelse. De starter virksomheder, der vokser hurtigt og skaber flere nye arbejdspladser

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

De positive effekter af offentlige produktivitetsstigninger

De positive effekter af offentlige produktivitetsstigninger De positive effekter af offentlige produktivitetsstigninger AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Flere analyser

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder,

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Opsving, men vi sakker langsomt bagud

Opsving, men vi sakker langsomt bagud Opsving, men vi sakker langsomt bagud AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.POLIT RESUMÉ Opsvinget har bidt sig fast i dansk økonomi trods et overraskende stort fald i BNP i 3. kvartal i år. Efter nogle år

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Dagens nationalregnskabstal viser et opsparingsoverskud i den private sektor på ikke mindre end 17 mia.kr. i 212. Rekorden kommer oven på

Læs mere

Informationsniveauet i høringer af lovforslag er ofte utilstrækkeligt

Informationsniveauet i høringer af lovforslag er ofte utilstrækkeligt Informationsniveauet i høringer af lovforslag er ofte utilstrækkeligt AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., PH.D.-STIP. OG CHEFKONSULENT LOUISE HØGH, ADVOKAT i RESUMÉ Private

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 2018M01 NØGLETAL UGE 14 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Investeringsfattigt opsving Dansk økonomi er i fremdrift, og beskæftigelsen er kraftigt stigende og passerer i skrivende stund

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP

Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON RESUMÉ Gennem længere tid har de økonomiske indikatorer vist, at dansk økonomi er gået et gear

Læs mere

Service bag 334.000 eksportarbejdspladser

Service bag 334.000 eksportarbejdspladser 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212* 213* Service bag 334. eksportarbejdspladser AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt !

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt ! NØGLETAL UGE 12 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 2.728.761! Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uges klart vigtigste økonomiske nøgletal var tallene

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten? NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge har vi fået tal for både bilsalget,

Læs mere