Neurologisk undersøgelse, Vagn Eskesen. Sakset og rettet lidt til fra manan.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neurologisk undersøgelse, Vagn Eskesen. Sakset og rettet lidt til fra manan.dk"

Transkript

1 Neurologisk undersøgelse, Vagn Eskesen. Sakset og rettet lidt til fra manan.dk BAGGRUND: Neurosygdomme er hyppige. Ca. 20% af danskere rammes på et tidspunkt af en sygdom eller skade, der involverer hjernen, og mere end 10% lever med en neurologisk sygdom. Apopleksi er de n 3. hyppigste dødsårsag i Danmark. Hjernelæsioner udgør ca. 50% af de alvorlige skader ved ulykker. Neurosygdomme udgør 27% af det samlede forbrug af sengedage på sygehusene, 25% af samtlige samfundsøkonomiske belastninger i Danmark og ialt ca. 3 5% af de årligt tilkendte førtidspensioner.viden om diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdomme og skader i nervesystemet er derfor væsentlig. Diagnostik er forudsætningen for behandling og prognose, og kan opdeles i følgende trin : ANAMNESE + NEUROLOGISK UNDERSØGELSE Tolkning af symptomer + obj. fund i lyset af anatomi og fysiologi (Er en læsion I nervesystemet sandsynlig? ) Formulering af "syndrom" og lokalisation af læsionen (ANATOMISK DIAGNOSE) (Hvor er sygdommen/skaden lokaliseret? ) (Hvilke patologiske tilstande vides at kunne forårsage sygdom/skade sv.til denne lokalisation? ) Anatomisk diagnose + evt. revurdering af symtomdebut og -forløb + andre medicinske data + relevante undersøgelser (PATOLOGISK/ÆTIOLOGISK DIAGNOSE) (Hvilke af de overvejede patologiske tilstande er mest sandsynlig hos denne patient? ) I neurofagene er anamnese og neurologisk undersøgelse så vigtige, at de alene vil føre klinikeren ¾ af vejen mod en diagnose. MÅL: 1. Optage en neurologisk anamnese. 2. Viden om neurologisk undersøgelse, spec. på baggrund af neuroanatomi og neurofysiologi. 3. Gennemføre en neurologisk undersøgelse. 4. Tolke resultatet af den neurologiske undersøgelse. manan.dk Side 1 af 10

2 manan.dk Side 2 af 10

3 BEVIDSTHEDSPLAN: Anvend GLASGOW COMA SKALA, der tester: MOTORISK RESPONS ØJENÅBNING VERBALT RESPONS Anvend enten TILALE eller SMERTESTIMULATION. HØJERE CEREBRALE FUNKTIONER: ORIENTERING o Tid: Hvilken dag er det i dag? etc. o Sted: Hvad hedder det sted hvor vi opholder os nu? etc o Egne data: Hvad hedder du? Hvornår har du fødselsdag? etc. OPMÆRKSOMHED o Talspændvidde: Lad pt. gentage forskellige tal med 3, 4, 5,cifre. (normalt : 7 forfra, 5 bagfra ) HUKOMMELSE o Umiddelbar hukommelse: Bed pt. huske et personnavn og adresse, som du vil give: f.eks. Gerda Jensen, Smallegade 8, Hillerød. Pt. skal straks gentage. o Kortidshukommelse: Bed pt. gentage dette personnavn og adresse efter 5 minutters forløb. o Langtidshukommelse: Test almindelig viden: Hvad hedder prinserne? Hvad hedder statsministeren? etc. KALKULATION o Præsenter pt. for forskellige små regnestykker, evt. skriftligt. Obs. Tag pt.s formodede tidligere regnefærdigheder i betragtning. ABSTRAKT TÆNKNING o Bed pt. forklare meningen med enkelte ordsprog: "Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus" SPATIAL PERCEPTION o Bed pt. tegne et ur med tal, efterfulgt af placering af de to visere til et bestemt klokkeslæt: f.eks: 10 minnutter over 9. o Bed pt. kopiere en 5-takket stjerne. VISUEL & KROPS-PERCEPTION o Genkendelse af ansigt: Bed pt. identificere kendte personers ansigter i en avis/ugeblad o Bed pt. vise sin pegefinger. o Bed pt. sætte sin venstre pegefinger på sit højre øre. o Bed pt. lukke sine øjne; placer herefter en ting i pt.s ene hånd og lad ham identificere tingen. o Bed pt. lukke sine øjne: Tegn et tal ellerbogstav i pt.s håndflade og bed ham identificere APRAKSI manan.dk Side 3 af 10

4 o Bed pt. om: Vis mig hvordan man reder sit hår med en kam, børster tænder, etc. Vis mig hvordan man stryger en tændstik og puster den ud! Vis mig hvordan man pudser vinduer! Ovennævnte test kræver intakte tale-sprogfunktioner. KRANIENERVER: 1. N. OLFACTORIUS o Lad patienten dufte til kaffe eller lavendelolie med først det ene og dernæst det andet næsebor, idet det modsidige holdes lukket med en finger. 2. N. OPTICUS o Synsstyrke: Test hvert øje for sig! a) Snellens tavle b) Synskort c) Sengebordsmateriale: Aviser, ugeblade etc. d) Tælling af fingre i 1 meters afstand e) Registre håndbevægelser? f) Registrere lys? o Synsfelt: Anvend konfrontationstest. o Fundus oculi : Undersøges med ofthalmoskop: Dæmp lyset I lokalet. Sæt dig overfor pt. Bed pt. fixere et punkt bag dig i øjenhøjde. Ved ofthalmoscopi af højre øje: Tag ofthalmoskopet I din højre hånd og sæt det op til dit eget øje. Kig på pt.s øje gennem ofthalmoskopet i samme horisontale plan som øjet, i en vinkel på ca. 15 grader fra fiksationslinien. Fang den "røde refleks". Nærm dig herefter pt.s øje uden at flytte ofthalmoskopet og bliv stadig i horisontalplanet med øjet. 1-2 cm fra øjet kan papillen identificeres. Fokuser på denne. o Pupiller: Registrer: Størrelse, form, ensartethed, reaktioner på lys og konvergens 3. N. OCULOMOTORIUS + 4. N. TROCHLEARIS + 6. N. ABDUCENS o Registrer evt. ptose, øjenakser, øjenbevægelser: Hold din finger 50 cm foran pts øjne. Lad ham følge din finger uden at bevæge hovedet (støt hagen). Fingeren flyttes horisontalt og hefter op og ned i yderstillinger (følgebevægelser). Lad pt. flytte øjnene på kommando til begge sider (kommandobevægelser). o Er der dobbeltsyn? Er der nystagmus (retningen bestemmes efter den hurtige fase)? 5. N. TRIGEMINUS o Test sensibiliteten for stik og berøring i hele ansigtet. Sammenlign de to sider. Sensoriske defekter kortlægges ved at teste fra en abnorm region til en normal. o Test cornea-refleksen: Berør cornea med en vattot. Et blinke-respons bør udløses på begge sider. o Registrer evt. atrofi af tyggemusklerne. Bed pt. bide tænderne hårdt sammen. Palper m. temporalis og m. masseter. Forsøg at åbne pt.s mund ved at lægge pres på hagen. o Bed pt. åbne munden. Ved deviation af kæben er der muligvis parese af samsidige m. pterygiodeus. o Kæberefleks: Bed pt. slappe af i kæberne. Placer din finger på pt. hage, bank med reflekshammeren på fingeren. 7. N. FACIALIS o Registrer om der er symmetri i ansigtet: Nasolabial furer, panderynker, bemærk spontanbevægelser som smil og øjenblink. Bed pt.vise tænder, fløjte, lukke øjnene fast i, prøv at åbne øjnene, se op i loftet. manan.dk Side 4 af 10

5 8. N. ACUSTICUS o Test hørelsen, et øre af gangen: Hvisk tal, gnid fingre, eller hold et tikkende ur for øret. o Ved høretab: Skeln mellem konduktivt og perceptivt høretab ved hjælp af Webers prøve (Placer en anslået stemmegaffel midt på hovedet: Bed pt. fortælle hvor lyden høres tydeligst) og Rinnes prøve (Placer en anslået stemmegaffel ud for og herefterbag øret. Bed pt. fortælle hvor lyden var tydeligst). 8. N. VESTIBULARIS o Undersøgelse af vestibulærfunktionen er en otologisk opgave. 9. N. GLOSSOPHARYNGEUS N. VAGUS o Registrer pt.s stemme, og om der er synkebesvær. o Bed pt. sige "Ah": Observer ganesejlet o Kløgerefleks: Berør gane, pharynx eller tonsil og registrer evt. kløge-reaktion. 11. N. ACCESSORIUS o Registrer evt. atrofi af m. sternocleidomastoideus og m. trapezius. o Bed pt. dreje hovedet til siderne mod modstand, trække på skuldrene. 12. N. HYPOGLOSSUS o Inspicer pt.s tunge. Registrer evt. atrofi, fasciculationer. o Bed pt. række tungen frem. MOTORISKE SYSTEM: UDSEENDE o Er der asymmetri eller defekter? o Muskel-ATROFI? o Muskel-HYPERTROFI? o FASCICULATIONER? TONUS o Sikr' dig at pt. er afslappet. o Tag pt.s hånd: proner/supiner undearmen; rul derefter pt.s hånd omkring håndleddet. o Tag pt om albuen og bevæg underarmen ved flexion/extention i albueleddet. o Rul pt.s strakte ben fra side til side. o Anbring din hånd i pt.s knæhase-løft benet pludseligt, registrer spec. hælen. o Hold om pt.s knæ og fodled og flekter/extender i knæleddet. o Hold om pt.s fodled og flekter/extender foden KRAFT o Muskelkraft graderes efter flg.skala: 5: Normal 4+: Submaximal mod modstand - 75% 4: Moderat mod modstand - 50% 3: Bevæges mod tyngden -modstand 2: Bevæges med ophævet tyngde manan.dk Side 5 af 10

6 1: Synlig kontraktion uden bevægelse 0: Ingen reaktioner KRAFT I OVEREKSTREMITETER: Bevægelse Muskel Nerve Rod skulderabduktion m. m. deltoideus n. axillaris C5 albueflexion m. biceps brachii n. musculocutaneus C5, C6 albueextension m. triceps n. radialis (C6), C7, (C8) fingerextension m. extensor dig. n. radialis C7, (C8) fingerflexion. m. flexor dig n. medianus C8 sup/prof n. ulnaris fingerabduktion m. interosseus n. ulnaris T1 dorsalis I fingeradduktion m. interosseus n. ulnaris Tl m.serratus ant n. thoracicus long. C5, C6, C7 m. supraspinatus n. suprascapularis C5 m. infraspinatus n. suprascapularis C5, C6 m. brachioradialis n. radialis C6 KRAFT I UNDEREKSTREMITETER: Bevægelse Muskel Nerve Rod hofteflexion m. iliopsoas Plexus lumbosacralis Ll, L2 hofteextension m. gluteus max n. gluteus inferior L5, S1 knæextension m. quadriceps n. femoralis L3, L4 knæflexion m. semimem./ten n. ischiadicus L5, S1 dorsalflexion m. tibialis anterior n. peroneus profun. L4, L5 plantarflexion m. gastrocnemius n. tibialis post. S1 1. tå -extension m. ext. dig long n. peroneus profun. L5 tæer- extension m. ext. dig.brevis n. peroneus profun. L5, Sl hofte-abduktorer m. glut. med./max n. gluteus superior L4, L5 hofte-adduktorer m. adductor n. obturatorius L2, L3 fod-eversion m. peron. long/brev n. peroneus sup. L5, S1 fod- inversion m. tibialis posterior n. tibialis L4, L5 SENSORISKE SYSTEM: BERØRING manan.dk Side 6 af 10

7 STIK o Anvend en vatpind. o Bed pt. lukke Øjnene. Begynd distalt, stimuler punkter indenfor dermatomer og evt. svarende til perifere nerver. o Sammenlign de to sider. o Ved defekter: Begynd altid fra områder med ændret følesans til normale. o Anvend en sikkerhedsnål. o Herefter som for berøring VIBRATIONSSANS o Anvend en stemmegaffel (128 Hz). o Demonstrer testen. Bed pt, lukke øjnene. o Placer den anslåede stemmegaffel på knogleprominenser, fingerspidser, over interphalangealled, metacarpolphalangealled, håndled/albueled, skulderled, tåspidser, metatarsophalangealled, mediale malleol, tuberositas tibiae, spina iliaca ant. sup. o Begynd distalt, bed pt. angive når stemmegaflen holder op med at vibrere. Du stopper gaflen på forskellige tidspunkter efter påsætning. LED-POSITIONSSANS o Demonstrer for pt. o Hold distale phalanx på en finger eller tå imellem din tommel og pegfinger. Bevæg finger- eller tåstykket op/ned. Bed pt. lukke øjnene.gentag testen og lad pt. anføre bevægeretning. TO-PUNKTSDISKRIMINATION o Anvend en "passer". Demonstrer først. o Stimuler med enten et eller to ben. Bed pt. lukke øjnene. Test med gradvis reduktion af afstanden mellem de to ben. o Normalt: pegefinger: <5mm lillefinger: <7mm storetå: <l0mm (afhænger dog af hudtykkelse) REFLEKSER Reflekser kan graderes : o 3+ : klonus o 2+: hyperakti v o 1+: normal o +/-: afsvækket o 0: ophævet Ved refleksundersøgelser med brug af hammer skal du lade hele længden af hammeren "arbejde", "lad hammeren svinge". Sikr' dig at pt. er afslappet. Undgå at bede pt om at slappe af, da det uvægerligt vil føre til spændinger ("tal om noget andet"). Hvis en refleks er afsvækket eller ophævet, behøver det ikke at være patologisk, idet mange pt. "spænder" ufrivilligt. Hvis andre manan.dk Side 7 af 10

8 muskler aktiveres voluntært er det ofte muligt at fremkalde en normal refleks: refleksundersøgelse efter "reinforcering": I OE kan man lade pt. bide tænderne sammen, eller knytte modsidige hånd. I UE kan man bede pt "kroge" fingrene på de to hænder foran kroppen, og herefter trække armene kraftigt fra hinanden (Jendrassek's håndgreb). Refleks Stimulus Nerve Rod BICEPS Læg pt.s hænder på abdomen. Anbring n.musculocutaneus C5,(C6) din pegefinger på bicepssenen, slå på denne med hammeren. BRACHIORADIALIS Lad pt.s hænder forblive på abdomen. n. radialis C6,(C5) Slå på senen ud for tuberositas radii. TRICEPS Træk pt.s arm henover brystkassen til albueleddet er flekteret 90 grader. Slå på tricepssenen direkte med hammeren. n. radialis C7 FINGERFLEK- TIONSREFLEKS KNÆREFLEKS Hold pt.s fingre omvendt med dine fingre. Slå på dorsalsiden af dine egne fingre Placer din venstre hånd (på højkant) i pt.s knæhase, så knæet er flekteret 90 grader. Slå på quadriceps senen under knæskallen. ACHILLESREFLEKS Løft og hold pt.s ben, flekteret 90 grader I hofte og knæ. Dorsalflekter pt. s fod med din venstre hånd. Slå på Achillessenen med skaftet af hammeren, ikke hovedet n. medianus n. ulnaris C8 n. femoralis L3,L4 n. tibialis S1, S2 KUTANE-REFLEKSER: Refleks Test Segment ABDOMINAL- REFLEKS CREMASTER ANAL- REFLEKS PLANTAR- REFLEKS Pt. skal ligge fladt. Forbered pt. på at noget vil berøre maveskindet. Stryg huden på abdomen let med en stump genstand, udefra og indefter. Test hver af de 4 kvadranter Pt. skal ligge eller stå. Stryg indersiden af låret, oppefra og nedefter Stryg med en stump genstand den perianale hud Begynd med at lejre pt.s ben let flekteret i knæleddet og udadroteret i hofteleddet. Stryg bagfra og fremad, EPIGASTRIET: T7-9 ØVRE ABDOM.: T9-11 NEDRE ABDOM.: T L1-L2 S4-S5 manan.dk Side 8 af 10

9 lateralt på fodsålen, drej ind over forreste fodbalde til storetåens grundled: Normal: Alle tæer flekterer Babinskis tåfænomen: Storetåen extenderer, de andre tæer viftespreder Extensiv: Storetåen extenderer uden viftespredning af øvrige tæer Atypisk respons: Vekslende tendens til extension af storetåen No response: Ingen bevægelighed KOORDINATION: STRAKT-ARM-TEST o Bed pt. holde armene strakt ud foran kroppen med håndfladerne opad. Registrer bevægelserne og hvor godt stillingen holdes. Bed pt. holde armene i denne stilling: Du puffer nu kvikt til armene, en af gangen. Observer stillingsændringerne og pt.s evne til at bringe armen tilbage til den oprindelige stilling. o Test med både åbne og lukkede pt.øjne. o Pres hver arm godt nedad og giv pludselig slip. Observer stillingsændringerne. FINGER-NÆSE-FORSØG o Bed pt. holde sine arme i "hænderne op "-stilling.bed pt. placere sin pegefinger i en stor bue på sin egen næsetip.observer pt.s valg af korrekt pegefinger, hvor "glat" bevægelsen gennemføres, hvor præcist næsen rammes, og den stabilitet hvormed fingeren holdes på næsen i få sekunder. o Testen gentages med lukkede øjne. o Testen kan udvides til at lade pt. føre sin pegefinger fra sin næse til din udstrakte pegefinger, og herefter frem og tilbage flere gange, idet du flytter din pegefinger imellem hver "tur". KNÆ-HÆL-FORSØG o Bed pt. føre sin ene hæl til modsige knæskal og herefter føre hælen nedover skinnebenet. Observer som for FNF. DIADOKINESE o Bed pt. sidde med sine underarme lodret foran sig, med flekterede albueled, og håndfladerne foran sig. Bed ham derefter rotere hurtigt i håndleddet GANG: Det første indtryk, både visuelt og auditivt, af pt.s gang er ofte mere værdifuld end en formel undersøgelse. Ved afslutningen af undersøgelsen skal man lade pt. gå nogle meter, vende og herefter gå tilbage. Er gangen SYMMETRISK? Hvis symmetrisk: SKRIDTLÆNGDE? manan.dk Side 9 af 10

10 KORT: NORMAL: Se holdning og medsving af arme Se afstanden imellem fødderne. Se om knæene løftes højt. Se om der er rotation i bækken og skuldre. Se på hele bevægelsen Hvis asymmetrisk: Har pt. smerter? Se om der er en knogledeformitet Svinger det ene ben ud til siden Se højden af knæene (dropfod) Bed pt. gå på en linie evt. som tandemgang, på tæer og hæle. ROMBERGS TEST: Bed pt. stå med samlede ben I nogle sekunder. Fortæl ham, at du er parat til at gribe ham, hvis han falder. Bed pt. lukke øjnene. Romberg negativ: Ubesværet stand med både åbne og lukkede øjne. Er normalt. Romberg positiv: Ubesværet stand med åbne øjne, fald med lukkede øjne (tyder på et tab af ledpositionssans) OBS : Rombergs test kan ikke gennemfores, hvis pt ikke kan stå uden støtte med samlede ben og åbne øjne. SFINKTERUNIDERSØGELSE : 1.Undersøg abdomen for en fyldt blære. 2. Registrer evt. urin eller fæcesinkontinens. 3. Foretag en rectal exploration med us. af: 1. Sfinktertonus 2. Voluntære sfinkterkontraktio n 3. Ano-anal refleks (Mens din finger er I analkanalen, skub pludseligt til analsfinkter. Registrer om sfinkter kontraherer sig (normalt). manan.dk Side 10 af 10

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Ny serie af bittesmå øvelser revolutionerer din krop toptuner dine nervebaner forbedrer din præstation. fjerner genstridige. skader.

Ny serie af bittesmå øvelser revolutionerer din krop toptuner dine nervebaner forbedrer din præstation. fjerner genstridige. skader. fjerner genstridige skader Ny serie af bittesmå øvelser revolutionerer din krop toptuner dine nervebaner forbedrer din præstation Health Hurtigere og fri for skader på under ét sekund Et hurtigt blink

Læs mere

Hvorfor - Hvordan. Kort introduktion til. behandlingskoncepter brugt på

Hvorfor - Hvordan. Kort introduktion til. behandlingskoncepter brugt på Hvorfor - Hvordan Kort introduktion til behandlingskoncepter brugt på Geriatrisk afdeling 16 og afdeling 22 2002 1 Forord Dette materiale er en kort teoretisk indføring og supplement til Afdeling 16/22

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Træningsmanual. Hver lektion varer ca. 50 min.

Træningsmanual. Hver lektion varer ca. 50 min. 1 Træningsmanual Hver lektion varer ca. 50 min. Hver lektion indeholder følgende elementer: Opvarmning Kredsløbstræning Balance Styrke Stabilitet- og koordinationstræning Udspænding Kropsbevidsthedstræning

Læs mere

Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Træning

Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Træning Idrætsskader Hvad gør man - kend din rolle Træning INDHOLD Side Indledning... 2 Skadetyper... 3 Når skaden er sket - hvad så?... 4 Det første døgn... 6 Efter førstebehandlingen - hvad så?... 6 Genoptræning...

Læs mere

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen og Louise Hjerting Nielsen træning og Parkinsons sygdom Træning og Parkinsons sygdom 3 4 7 9 12 15 18 20 22 24 24 26 28 28 28 30 31 Formål Træningslære Konditionstræning

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skulderproblemer

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skulderproblemer Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skulderproblemer 2 www.krop-fysik.dk Fakta Stadig flere danskere oplever at få skulderproblemer. Det kan skyldes at flere af os arbejder i mange timer med ensidigt

Læs mere

minimotion odensevej 56 5800 nyborg www.minimotion.dk rikke@minimotion.dk, juli 2012

minimotion odensevej 56 5800 nyborg www.minimotion.dk rikke@minimotion.dk, juli 2012 1 12 måder at lægge dit barn på maven på - så der bliver sjovt og spændende for din baby Redigeret af børnefysioterapeut Karoline Winterø En STOR tak til søde Charlotte og søde Ida, som har stået model

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Onkologisk Afdeling D Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Undersøgelse - Kæbeleddet

Undersøgelse - Kæbeleddet Undersøgelse - Kæbeleddet 4,11 A 1. Anamnese: (side 2,00A) 2. Inspektion: a) Holding: Protraheret hoved, kæbens stilling, læbebid, tungepres, protese b) Muskulær balance: m.masseter, m.temporalis, m.sternocleidomastoid.,

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere