Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015"

Transkript

1 Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution Side 1

2 Udarbejdet af Projekt Nærvær i Nærmiljøet, september 2014 i samarbejde med en gruppe af repræsentanter fra Humble skoles samlede integrerede institution. Herunder også repræsentanter fra forældrebestyrelsen 2014 Foto af elever fra Humble Skoles integrerede institution: Layout: Julian Roy Radzik Langeland Kommune Projekt Nærvær i Nærmiljøet er et sundhedsprojekt, der arbejder med indsatser ift. kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed Side 2

3 Forord Langeland Kommune har en overordnet kost- og bevægelsespolitik, der gælder for alle kommuneskoler i Langeland Kommune. Mad- og måltidspolitikken for Humble Skoles samlede integrerede institution skal ses som et supplement til Langeland Kommunes overordnede politik og er udarbejdet i samarbejde med lokale repræsentanter fra hele den samlede institution. Foruden skoleområdet omfatter politikken SFO, skolefritidsordningen (Fritter), asylklasser, børnehave og produktionskøkkenet under Humble Skole. Processen med måltidspolitikken har været undervejs over en længere periode, hvor skolen har gennnemgået flere kostrelaterede indsatser målrettet både elever, lærere, pædagoger og forældre. Blandt andet har skolen gennemført flere procesmøder og diskuteret, hvordan det pædagogiske måltid står sig bedst i et tværgående samarbejde mellem alle skolens institutioner. Sideløbende med dette har køkkenpersonalet, i samarbejde med lærere inden for faget maddannelse, haft et kursusforløb med opmærksomhed på, hvordan de to fagligheder kan bruge hinanden, gennem maden, som fælles interessefelt. Forældrerepræsentanterne har sammen med resten af arbejdsgruppen været tilbudt et kursus om brainfood, sundhed og kvikkere børn med oplæg af Per Brændegaard (cand. scient.), Vibeke Manniche (læge Ph.D.) og Søren Tage Kristensen (lektor Ph.D.) Det er med afsæt i dette forløb, at mad- og måltidspolitikken er blevet en realitet. Arbejdsgruppen har prioriteret, at kostpolitikken fra hver institution skal fremgå tydeligt i kostpolitikken. Det betyder, at der overordnet er en del gentagelser i opsætningen af de fælles regelsæt, og at der umiddelbart kan forekomme at være en hel del materiale at læse. Vi prøver at imødekomme dette ved at markere hver institution med forskellig baggrundsfarve på siderne, så forældre og ansatte har mulighed for nemt at finde den kostpolitk, der relaterer til den eller de institutioner, der er mest relevante for dem. Side 3

4 Indholdsfortegnelse Mad og måltidspolitikken for den integrerede instititution Humble Skole 7 1. Formålet med mad- og måltidspolitikken 8 2. Ansvarfordeling i skoler Ansvarsfordeling i Børnehave Ansvarsfordeling i SFO/fritter Ansvarsfordeling i Asylklub Ansvarsfordeling i Asylklassen kostpolitikker Kostpolitik 8. Vi serverer mad efter Fødevarestyrelsens kostråd og anbefaler, at madpakken følger kostrådene Spis frugt og mange grøntsager - 6 om dagen Spis mere fisk Vælg fuldkorn Vælg magert kød og kødpålæg Vælg magre mejeriprodukter Spis mindre mættet fedt Spis mad med mindre salt Spis mindre sukker Sluk tørsten i vand Handleplan for 1. kostpolitik for hele den samlede institution Kostpolitik 3. Kostpolitik 4. Kostpolitik 5. Kostpolitik 6. Kostpolitik 9. Vi sikrer, at børnene får de måltider om dagen som anbefales, når de er i skole eller pasningsordning, så deres energibehov dækkes Handleplaner for den samlede integrerede institution Vi giver børnene gode fysiske rammer for måltiderne Handleplan for den samlede integrerede institution Vi sikrer, at børnene har den fornødne tid til spisning Handleplan for den samlede integrerede institution Vi sikrer god bordskik Handleplan for den samlede integrerede institution Maden fungerer som et tværgående pædagogisk redskab både tværfagligt og på tværs af institutionen Handleplan for hele den samlede integrerede institution Side 4

5 7. Kostpolitik 8. Kostpoliti 9. Kostpolitik 10. Kostpolitik 14. Diætkost skal være lægeligt begrundet Handleplan for den samlede integrerede institution Indkøb af fødevarer skal være miljø- og ressourcebevidste Handleplan for den samlede integrerede institution Kostpolitikken er også gældende ved særlige lejligheder Handleplan for den samlede integrerede institution Humble Skoles integrerede institution og forældrebestyrelse har repræsentanter, som er primært kostansvarlige Handleplan for den samlede integrerede institution Prioriterede målbare mål for mad- og måltidspoltikken Skoleåret 2014/ Litteraturliste 54 Den samlede integrerede institution (farvekoder) Børnehave Skole SFO Asylklub Asylklasse Kantine Forældre Side 5

6 Side 6

7 Mad- og måltidspolitik for den integrerede institution, Humble Skole Langeland Kommune har udarbejdet en overordnet mad- og måltidspolitik. Nærværende kost- og måltidspolitik beskriver, hvordan Langeland Kommunes politik kommer til udtryk på Humble skole som en integreret institution, der omfatter: Rævehøj Børnehave Søbanke Naturbørnehave SFO/fritter Asylklub Skole Asylklassen 3-6 år 3-6 år 6-9 år (0.-3. kl.) 6-13 år (0.-6. kl.) 6-13 år ( kl.) 6-13 år (0.-6. kl. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra: Skolebestyrelsen Lærergruppen Børnehave SFO/fritter Klub Skole Asyklassen Side 7

8 1. Formål med mad- og måltidspolitikken Den udarbejdede kostpolitik på Humble Skoles samlede integrerede institution tager primært afsæt i de officielle kostråd udarbejdet af Fødevarestyrelsen, deres anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner og Langeland Kommunes overordnede mad-, måltids- og bevægelsespolitik Formålet med mad- og måltidspolitikken: At få skabt bevidsthed om, hvad en sund og varieret kost er. Herved øge antallet af borgere der spiser sundt og varieret, samt reducere antallet af borgere der er fejlernærede, herunder overvægtige eller undervægtige. At sikre, at personale og forældre har mulighed for at forholde sig til, hvilke rammer og betingelser børnene skal have for maden og måltiderne At skabe en overordnet ramme der omfatter hele Humble Skole integrerede institution, så forældre og personale har samme retningslinjer. At sikre at også nye børn, forældre og personaler bliver introduceret til retningslinjerne om mad og måltider At give børnene ensartede rammer for sundhed på tværs af alle institutionerne som de besøger At skabe sunde kostvaner hos børn og unge med henblik på fremme af sundhed og velvære defineret efter velfunderede retningslinjer. At forebygge kostrelaterede sygdomme på lang sigt At åbne muligheder for netværk om kost på tværs af Humble Skoles integrerede institution Hjælpe til at sikre, at børnene indtager sund mad og drikke i passende mængder At børnene lærer om sunde kostvaner samt kender forskellen på sund og usund kost At Skabe mulighed for et styreredskab for arbejdet med mad og måltider Specielt vedr. børnehaven: Skabe muligheder for positiv dialog om kost med forældre Give personalet mulighed for at være sundhedsbevidste rollemodeller og vise omgivelserne, at de har en klar holdning til børnenes mad og måltider Give børnene bedre mulighed for at få energi til at være oplagte, tolerante og nysgerrige i løbet af dagen. Øge personalets muligheder for at integrere en sund kost ved hjælp af det pædagogiske arbejde således at børnene kender forskel på sund og usund kost Give børnene kendskab til råvarer, så de lærer hvor det kommer fra Specielt vedr. skoler: At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen At skolens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad, og de oplever måltidet som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om. At styrke skolens mulighed for at arbejde på en fælles forståelse af sund/usund mad blandt elever, forældre og personale At styrke skolens mulighed for at vælge sunde fødevarer med henblik på salg Specielt vedr. SFO: Skabe muligheder for positiv dialog om kost med forældre Give personalet mulighed for at være sundhedsbevidste rollemodeller og vise omgivelserne, at de har en holdning til børnenes mad og måltider Give børnene bedre mulighed for at få energi til at være oplagte, tolerante og nysgerrige i løbet af dagen. Øge personalets muligheder for at integrere en sund kost ved hjælp af det pædagogiske arbejde således at børnene kender forskel på sund og usund kost Give børnene kendskab til råvarer, så de lærer hvor det kommer fra Side 8

9 Specielt vedr. asylklub: Skabe muligheder for positiv dialog om kost med forældre Give personalet mulighed for at være sundhedsbevidste rollemodeller og vise omgivelserne, at de har en holdning til børnenes mad og måltider Give børnene bedre mulighed for at få energi til at være oplagte, tolerante og nysgerrige i løbet af dagen. Øge personalets muligheder for at integrere en sund kost ved hjælp af det pædagogiske arbejde således at børnene kender forskel på sund og usund kost Give børnene kendskab til råvarer, så de lærer hvor det kommer fra Specielt vedr. kantine: At kosten, som den tilbydes fra køkkenet skaber en tværgående ramme om Humble Skoles Integrerede Institution Sikre en ernæringsrigtig kostsammensætning ift. fødevarestyrelsens anbefalinger Sikre at fagligheden omkring kost og ernæring prioriteres, og bakkes op af ledelse Sikre at fødevarestyrelsens nøglehulsmærke og fuldkornsmærke som minimum anvendes som retningslinje ved indkøbte varer Specielt vedr. Asylklassen: At fremme eleverne koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen At skolens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad, og de oplever måltidet som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om. At styrke skolens mulighed for at arbejde på en fælles forståelse af sund/usund mad blandt elever, forældre og personale At styrke skolens mulighed for at vælge sunde fødevarer med henblik på salg Skabe opmærksomhedspunkter og dialog ift. sammenhængen mellem kost, sundhed og velvære Side 9

10 2. Ansvarsfordeling i Skoler Ledelsens overordnede ansvar: Sikre at personalet har kendskab til og efterlever kostpolitikken Fremme personalets bevidsthed om at være sundhedsbevidste rollemodeller Sikre at forældre og elever har kendskab til kostpolitikken Sikre at personale og elever har mulighed for at have den bedst mulige fysiske spisesituation Sikre et tværgående og proaktivt samarbejde omkring kost, og kostpolitikken på tværs af Humble skoles samlede integrerede institution samt forældre Vedligeholde den udarbejdede kostpolitik i samarbejde med de kostansvarlige Personalets ansvar: Give mulighed for positiv dialog med forældre omkring kost Kende til, og efterleve den overordnede kostpolitik At være opmærksom på børn, som ikke til dagligt får sund kost og tage en dialog med eleven, forældre og/ eller skolen ift. at arbejde hen imod forbedringer At være bevidst om sin rollemodel i forhold til eleverne Sikrer at information om sund kost, kostpolitikken og forslag til den sunde madpakke gives ved forskellige lejligheder hvor forældre inviteres til møder, oplæg, events på skolen Kantineansvarlig: Udarbejde en alsidig og ernæringsrigtig kostplan der over et helt skoleår sikrer at elevernes kost er varieret, sund og at deres energibehov dækkes Sikrer at information omkring nye kosttiltag, problemstillinger indenfor ernæringsområdet underrettes til kostansvarlige skoleledelse, skolebestyrelse og personale Der tilbydes altid salatbar anrettet som buffet, der giver eleverne mulighed for individuelt at sætte deres kost sammen, dog med opmærksomhed på at eleverne prøver nyt og sammensætter en alsidig blandet salat på tallerkenen Der tilbydes børnebuffet - et fad med brød, pålæg og grøntsager i regi af børnehaverne. Denne giver børnene mulighed for individuelt at sætte deres kost sammen, dog med opmærksomhed på, at børnene prøver nyt og sammensætter en alsididg diæt Forældrenes ansvar: At eleverne får passende og sund mad i løbet af skoledagen, enten i form af medbragte madpakker og/ eller penge til køb af mad i skolens madordning At bakke op om den overordnede kostpolitik Være en del af et samarbejde med skolen ift. udarbejdelse af kostpolitik og handleplaner gennem bl. a. skolebestyrelsessamarbejdet At være bevidste om at de er rollemodeller overfor deres børn ift. kost og trivsel Side 10

11 3. Ansvarsfordeling i Børnehave Ledelsens overordnede ansvar: Sikre at personalet har kendskab til og efterlever kostpolitikken Sikre at forældre og evt. børnene har kendskab til kostpolitikken Kende og efterleve den overordnede kostpolitik Gøre personalet bevidst om at være gode rollemodeller i forhold til kost Udpege en kostansvarlig, til at tage vare om kost? Sikre tværgående proaktivt samarbejde omkring kost og kostpolitikken på tværs af Humble skoles samlede integrerede institution samt forældre Personalets ansvar: Give mulighed for positiv dialog med forældre omkring kost At kende til, og efterleve den overordnede kostpolitik At opmuntre/opfordre børnene til det sunde valg og variation i den mad, børnene spiser Forældrenes ansvar: At efterleve den overordnede kostpolitik og støtte op omkring den At være en del af et samarbejde med skolen ift. kost - også på mrækedage, koloniture, ved fællesarrangementr og lign. Herunder f.eks. udarbejdelse af kostpolitik og handleplaner gennem bl.a. bestyrelsessamarbejdet At være bevidste om at de er rollemodeller overfor deres børn ift. kost og trivsel At forældre bidrage med frugt eller grønt, som personalet fordeler blandt børnene i børnehaven Kantineansvarlig: Udarbejde en alsidig og ernæringsrigtig kostplan der over et helt skoleår sikrer at elevernes kost er varieret, sund og at deres energibehov dækkes Sikrer at information omkring nye kosttiltag, problemstillinger indenfor ernæringsområdet underrettes til kostansvarlige skoleledelse, skolebestyrelse og per Side 11

12 4. Ansvarsfordeling i SFO/fritter Ledelsens overordnede ansvar: Sikre at personalet har kendskab til og efterlever kostpolitikken Samarbejde med forældre omkring kost Gøre personalet bevidst om at være gode rollemodeller i forhold til kost Sikre tværgående proaktivt samarbejde omkring kost og kostpolitikken på tværs af Humble Skoles samlede integrerede institution, samt forældre Personalets ansvar: Give mulighed for et positivt samarbejde med forældre omkring kost Efterleve den overordnede kostpolitik At opmuntre/opfordre børnene til det sunde valg og variation i den mad børnene spiser At sikre at information om sund kost, kostpolitikken og forslag til den sunde madpakke gives ved forskellige lejligheder, hvor forældre inviteres til møder, oplæg, events på skolen Forældrenes ansvar: At efterleve den overordnede kostpolitik og støtte op omkring den. Være en del af et samarbejde med skolen ift. til kost- også på mærkedage, koloniture, ved fællesarrangementer og lign. Herunder f.eks. udarbejdelse af kostpolitik og handleplaner gennem bl. a. bestyrelsessamarbejdet At være bevidste om at de er rollemodeller overfor deres børn ift. kost og trivsel Kantineansvarlig: Udarbejde en alsidig og ernæringsrigtig kostplan, der over et helt skoleår sikrer at børnenes kost er varieret, sund og at deres energibehov dækkes Sikrer at information omkring nye kosttiltag, problemstillinger indenfor ernæringsområdet underrettes til kostansvarlige skoleledelse, skolebestyrelse og personale Side 12

13 5. Ansvarsfordeling i Asylklub Ledelsens overordnede ansvar: Sikre at personalet har kendskab til og efterlever kostpolitikken Samarbejde med forældre omkring kost Gøre personalet bevidst om at være gode rollemodeller i forhold til kost Sikre et tværgående proaktivt samarbejde omkring kost og kostpolitikken på tværs af Humble Skoles samlede integrerede institution, samt forældre Personalets ansvar: Give mulighed for positivt samarbejde med forældre omkring kost Efterleve den overordnede kostplitik Opmuntre/opfordre børnene til det sunde valg og variation i det mad børnene spiser Sikre at information om sund kost (jævnfør Fødevarestyrelsens anbefalinger), kostpolitikken og forslag til den sunde madpakke gives ved forskellige lejligheder hvor forældre inviteres til møder, oplæg, events på skolen Forældrenes ansvar: Forholde sig til den overordnede kostpolitik og støtte op omkring den Være en del af et samarbejde med skolen ift. til kost- også på mærkedage, koloniture, ved fællesarrangementer og lign. Herunder f.eks. udarbejdelse af kostpolitik og handleplaner gennem bl. a. bestyrelsessamarbejdet At være bevidste om at de er rollemodeller overfor deres børn ift. kost og trivsel Kantineansvarlig: Udarbejde en alsidig og ernæringsrigtig kostplan,der over et helt skoleår sikrer at børnenes/elevernes kost er varieret, sund og at deres energibehov dækkes Sikre at information omkring nye kosttiltag, problemstillinger indenfor ernæringsområdet underrettes til kostansvarlige skoleledelse, skolebestyrelse og personale Side 13

14 6. Ansvarsfordeling i Asylklassen Ledelsens overordnede ansvar: Sikre at forældre og elever har kendskab til og efterlever kostpolitikken Sikre at personalet har kendskab til og efterlever kostpolitikken Fremme personalets bevidsthed om at være sundhedsbevidste rollemodeller Sikre at personale og elever har mulighed for at have den bedst mulige fysiske spisesituation Sikrer et tværgående og proaktivt samarbejde omkring kost, og kostpolitikken på tværs af Humble skoles samlede integrerede institution samt forældre Vedligeholde den udarbejdede kostpolitik i samarbejde med de kostansvarlige Personalets ansvar: Give mulighed for positiv dialog med forældre omkring kost Kende og efterleve den overordnede kostpolitik At være opmærksom på børn, som ikke til dagligt får sund/varieret kost At være bevidst om sin rollemodel i forhold til eleverne Sikre at information om sund kost, kostpolitikken og forslag til den sunde madpakke gives ved forskellige lejligheder hvor forældre inviteres til møder, oplæg, events på skolen Sikre at forældre modtager Fødevarestyrelsens folder Får du D-vitamin nok? kan downloades og printes i forskellige sprog Forældrenes ansvar: At eleverne får passende og sund mad i løbet af skoledagen, enten i form af deres madpakker eller under kantineordningen At bakke op om kostpolitikken Være en del af et samarbejde med skolen ift. udarbejdelse af kostpolitik og handleplaner gennem bl. a. skolebestyrelsessamarbejdet At være bevidste om at de er rollemodeller overfor deres børn ift. kost og trivsel Kantineansvarlig: Sikre en alsidig og ernæringsrigtig kostplan der over et helt skoleår underbygger en varieret og sund kost til eleverne, og at deres energibehov dækkes Sikre at information omkring nye kosttiltag, problemstillinger indenfor ernæringsområdet underrettes til kostansvarlige skoleledelse, skolebestyrelse og personale Side 14

15 7. 10 kostpolitikker 1. Vi serverer mad efter Fødevarestyrelsens kostråd og anbefaler at madpakken også følger kostrådene 2. Vi sikrer, at børnene får de måltider om dagen som anbefales, på Humble Skoles integrerede institution, så deres energibehov dækkes 3. Vi giver børnene gode fysiske rammer 4. Vi sikrer, at børnene har den fornødne tid til spisning i skole og pasningsordning 5. Vi sikrer god bordskik 6. Maden fungerer som et tværgående pædagogisk redskab både tværfagligt og på tværs af institutionerne 7. Diætkost skal være lægeligt begrundet 8. Indkøb af fødevarer skal være miljø og ressourcebevidste 9. Kostpolitikken er gældende, også ved særlige lejligheder 10.Humble Skoles samlede integrerede institution og forældrebestyrelse, har repræsentanter som er primært kostansvarlige Side 15

16 11. Kostpolitik 8. Vi serverer mad efter Fødevarestyrelsens kostråd og anbefaler, at madpakken også følger kostrådene Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv. Når du spiser varieret, har du de bedste muligheder for at få de næringsstoffer, du skal bruge for at holde dig sund og rask. Det er vigtigt, at du ikke spiser for meget og er fysisk aktiv. På den måde styrker du også dit fysiske velvære og forebygger en række livstilssygdomme. Børn har en medfødt skepsis over for fødevarer, de ikke kender. Undersøgelser viser, at børn skal prøve at smage nye fødevarer 8-10 gange, før de vænner sig til en ny smag. Kendetegnende ved Humble skoles samlede integrerede institutions kostpolitik er derfor, at der skal serveres et bredt udvalg af fødevarer og at der således nødes til smagsprøver, og samtidig fungerer som normgivende ift. at tilbyde, spise og kunne lide varieret mad. Her følger en gennemgang af hvert kostråd jævnfør Fødevarestyrelsens anbefalinger, der danner grundlag for hele mad- og måltidspolitikken. 8.1 Spis frugt og mange grøntsager 6 om dagen Spis 6 om dagen, det svarer til ca. 600 gram grøntsager og frugt. Mindst halvdelen skal være grøntsager. Hvad tæller med: o Rå eller tilberedt frugt o Rå eller tilberedt grønt o Et glas juice o Tørret frugt og nødder o Frossen optøet tilberedt grønt o Grøntsager på dåse Hvad tæller ikke med: o Kartofler o Mere end ét glas juice Anbefalinger for aldersgrupper: Børn 4-10 år Det anbefales at spise gram frugt og grønt om dagen Mængderne gælder for tilberedt mad og ikke den rå madvares vægt Børn over 10 år Anbefalingerne lyder som de voksne, spis 600 gram frugt og grønt om dagen Mængderne gælder for tilberedt mad og ikke den rå madvares vægt. 100 g. svarer til: 1 stor tomat 1 stor gulerod 1 peberfrugt 1/4 agurk 3 1/2 dl ærter 1 ½ grønne bønner 3 dl snittet kål 1 æble 1 pære 1 appelsin 1 banan 1 fersken 1 stor båd melon 1 håndfuld vindruer 1 lille glas juice 1-2 blommer 1-2 klementiner 1-2 kiwi 1 ½ dl bær ½ dl tørret frugt el. usaltede nødder Fine og grove grøntsager: Grøntsager kan opdeles i fine og grove grøntsager, hvor de grove grøntsager er kendetegnet ved at have et højere indhold af fibre end de fine. Fine grøntsager Indeholder som regel max 1,5 g. kostfibre pr. 100 gram o Frugter, f.eks. tomat, agurk, peberfrugt og squash o Bladgrøntsager f. eks. salat, bladselleri og spinat Grove grøntsager Indeholder som regel 2-6 g. kostfibre pr. 100 g. o Rodfrugter f.eks. gulerod, rødbede, selleri, persillerod og pastinak o Kål f.eks. broccoli, blomkål, rosenkål, spidskål, hvidkål, rødkål og grønkål Side 16

17 8.2 Spis mere fisk Spis fisk mindst 2 gange om ugen som hovedret, og flere gange om ugen som pålæg I alt skal du have 350 g. fisk om ugen, heraf skal ca. 200 g. være fed fisk som laks, ørred, makrel og sild. Hvad tæller med: Fersk fisk Røget fisk Frossen fisk Marineret fisk Skaldyr Fiskefrikadeller og fiskemousse Fiskekonserves, f.eks. makrel i tomat, torskerogn og tun i dåse Anbefalinger for aldersgrupper: Børn fra 3 år Spis g fisk om ugen Pga. forurening er der specielanbefaling vedr. spisning af rovfisk: Børn fra 3-14 år bør højst spise 100 gram rovfisk om ugen Rovfisk er: Rokke Helleflynder Oliefisk Escolar Sværdfisk Sildehaj Gedde Aborre Sandart Tunfisk I Regi af Humble Skoles integrerede institution købes fisk lokalt. Dermed undgås importerede fisk i menuen, idet disse fiskegrupper kan indeholde store mængder penicillin og farvestof. Afviges reglen om lokale fisk sikres det at fisken er MSC certificeret og dermed sikres at fødevaren udgør bæredygtig produktion. 8.3 Vælg fuldkorn Vælg altid fuldkorn. Fuldkorn finder du i mad der er lavet af kornprodukter, hvor hele kornet er taget med. 75 g. fuldkorn svarer f.eks. til 2 dl. havregryn og en skrive fuldkornsrugbrød Gå efter fuldkornsmærket. Der er en række krav til, hvor meget fuldkorn de forskellige varegrupper skal indeholde. Alle melprodukter og ris skal indeholde 100 procent fuldkorn for at få mærket. I brødprodukter som rugbrød og boller skal 50 procent af tørstoffet i produktet indeholde fuldkorn, mens knækbrød, pasta og morgenmadsprodukter skal indeholde 60 procent fuldkorn. Derudover er der også krav til, hvor meget fedt, sukker, kostfibre og natrium produkterne må indeholde.fuldkorn er brød bagt af mel, hvor alle dele af kornet er malemt med. Hele kerner i, ellr oven på brødet gør det ikke til fuldkornsbrød. Fuldkornsprodukter er: Rugbrød Havregryn Fuldkornspasta Brune og vilde ris Bulgur Groft brød, hvor en stor del af melet er fuldkorn, f.eks. grahamsmel, havregryn Anbefalinger for aldersgrupper: Børn fra 1 år Børn anbefales at spise kartofler mindst 4 gange om ugen og ris/pasta maks. 3 gange om ugen. Ift. brød og fuldkornsprodukter, så skal mindst halvdelen være rugbrød og havregryn, så kan resten varieres mellem fuldkornsprodukter og lidt finere brød. Side 17

18 8.4 Vælg magert kød og kødpålæg Vælg kød og kødprodukter med maks. 10% fedt pr. 100 gram kød. Spis højst 500 gr. tilberedt kød om ugen fra okse, kalv, lam eller svin. Vælg fjerkræ, fisk, æg, grøntsager eller bælgfrugter de øvrige dage og som pålæg. Kød er: Fjerkræ Okse Kalv Svin Lam Indmad Tilberedt kød som frikadeller, farsbrød, kødsovs Kødpålæg som hamburgerryg, leverpostej, skinke mm Frisk eller frossen kød med maks. 10 gram fedt pr. 100 gram kan mærkes med Nøglehullet. Kødprodukter og -pålæg med Nøglehullet lever op til følgende krav: mindst 50% kød (leverpostej dog mindst 35% kød) maks. 10 gram fedt pr. 100 gram maks. 5 gram sukker pr. 100 gram Gå derfor efter nøglemærket når du køber pålæg. 8.5 Vælg magre mejeriprodukter Vælg skummet, -mini eller kærnemælk. Vælg surmælksprodukter f.eks. yoghurt, med maks. 0,7% fedt og oste med maks 17% fedt (30+). Hold igen med at bruge mejeriprodukter med højt fedtindhold. F.eks. fløde og smør Mejeriprodukter er: Mælk/fløde Smør Syrnede produkter som f.eks. ymer, youghurt, ylette, creme fraiche, kærnemælk Ost som f.eks. skæreoste, skimmeloste, friskoste Anbefalinger for aldersgrupper: Børn over 3 år Det anbefales alle at drikke ½ liter mager mælkeprodukt dagligt. Det er bedst at drikke mælken fordelt på dagen og derfor også et glas til frokost. 8.6 Spis mindre mættet fedt Skær ned på dit forbrug af mættet fedt. Vælg planteolier, f.eks. rapsolie og olivenolie, flydende margarine og blød margarine i stedet for smørblandinger og hård margarine. Umættet fedt: Anbefalinger for aldersgrupper: Børn fra 3 år (kød) Det anbefales at spise kød med maks. 10 gram fedt pr. 100 gram kød. Derfor anbefales det kun at spise ribbensteg, spegepølse, bacon, medisterpølse og lignende en gang i mellem. Det anbefales at skære synligt fedt væk. Børn fra 3 år (æg) Det anbefales maks. at spise 3-4 stk. per uge. Æg kan erstatte kød. En tommelfingerregel siger, at jo blødere margarinen og smørret er ved køleskabstemperatur, jo mere umættet fedt er der. Umættet fedt er primært vegetabilske produkter: Olivenolie Hørføolie Græskarolie Majsolie Rapsolie Solsikkeolie Sesamolie Plantemargarine Anbefalinger til aldersgrupper: Børn over 2 år For børn over 2 år bør højst 30% af det samlede energiindtag komme fra fedt. Side 18

19 8.7 Spis mad med mindre salt 8.8 Spis mindre sukker Køb madvarer med mindre salt. Skær ned på brugen af salt i din madlavning og på din mad. Smag på maden, før du salter. Både når du laver mad og ved bordet. Salt er en naturlig del af mange råvarer i form af natrium og bidrager med ca. 15% af vores daglige saltindtag. Salt bruges også som krydderi, smagsforstærker og konserveringsmiddel. Op mod 70% af det salt, vi indtager dagligt, kommer fra forarbejdede fødevarer f.eks. brød, convenience produkter som f.eks. halvfærdige og færdige retter samt fra fastfood. Stort set al fastfood indeholder store mængder salt, helt op til 10 gram pr. portion. Salt måles i megajoule pr. 100 gram: Forskellige produkters varedeklarationer angiver normalt energiniveauet i kilojoule. For at regne kilojoule om til magejoule skal man blot flytte kommaet 3 pladser til venstre. Skær ned på de søde sager og drikke både i hverdagen og på fridage. Server vand eller nøglehulsmærket mælk til måltiderne. Over 80% af sukkeret får vi gennem slik, is, kager. Vi får ca. 10% fra søde morgenmadsprodukter og syrnede mælkeprodukter med tilsat sukker, som f.eks. frugtyoughurt. Køb ikke sodavand, slik og kager. Når du har søde sager inden for rækkevidde, fristes du til at spise for meget af den. Det skjulte sukker tæller også med: Sukker i morgenmadsprodukter, frugtyoughurt, drikkeyoughurt og kakaomælk. Sådanne produkter bør mere henregnes som en slags dessert, der kun spises/drikkes en gang imellem og ikke til hverdag. I en flaske sodavand (½ liter) er der 50 gram sukker, og så er dagsrationen let overskredet Hvis varedeklarationen kun viser natrium, skal mængden ganges med 2,5 for at man får saltindholdet. Anbefalinger for aldersgrupper: Anbefalinger for børn fra 2-10 år For børn mellem 2-10 år bør indtagelsen være begrænset til 3-4 gram pr. dag. Anbefalinger fra 10 år Kvinder 6 gram Mænd 7 gram Side 19

20 8.9 Sluk tørsten i vand 8.10 Handleplan for 1. kostpolitik for den samlede integrerede institution Vand tilfører kroppen væske uden at tilføre kalorier fra sukker, alkohol eller fedt. Vand fra hanen i Danmark er rent og indeholder mineralerne kalcium, jod og magnesium. Vand er derfor den bedste måde at dække kroppens væskebehov på. Mange danske børn kæmper med overvægt, fordi de spiser og drikker forkert og får for lidt motion. Sukker fylder for meget i mange børns kost. Tidligere kom sukkeret især fra slik, chokolade, kager mm., men i dag kommer det meste fra sodavand og andre søde drikke. Derfor er det vigtigt at se på børns drikkevaner og det skjulte sukker. Sodavand, saft og mange andre søde drikke f.eks. cider og iste indeholder cirka lige meget sukker. I ½ liter er der 50 gram, hvad der svarer til 24 sukkerknalder. Drikker du meget af de søde drikke, øger det risikoen for at tage på i vægt. Sukkeret kan også give huller i tænderne. Det er ikke meget bedre at drikke sodavand uden sukker, fordi syren også er med til at skade tænderne. Hvad tæller: Drik gerne vand fra vandhanen Vand med brus Kildevand Anbefalinger for aldersgrupper: Børn og voksne Der er ingen begrænsning på mængden af drikkevand. Skolebørn har som tommelfingerregel brug for ca. 1-1/2 liter væske om dagen. Det er vejledende mængder, da behovet varierer meget og afhænger af barnets vægt, hvor meget det sveder, fysisk aktivitet mv. Børnehave Grønt: Halvdelen af grøntsagerne der tilbydes i frokostmåltidet er grove. Der tilbydes en variant af grønt. Der tilbydes årstidens grøntsager. Fisk: Når vi serverer rugbrød med pålæg, så vil børnene blive tilbudt og opmuntret til at spise fiskepålæg Fisk indgår altid i børne-buffeten, som tilbydes fra kantinen (forskelligt smørrebrød med pålæg og grønt. Kød: Kødpålæg er nøglehulsmærket og indeholder maks. 10% fedt. Brød: Der serveres fuldkornsbrød med pålæg Alt indkøbt brød er nøglehulsmærket Alt hjemmefremstillet indeholder minimum 50% fuldkorn jævnfør nøglehulsmærkningen Mejeriprodukter: Der er mulighed for 1 glas mælk, herefter tilbydes børnene vand. Mælken er enten skummet, mini eller kærnemælk. Der tilbydes mælk sammen med morgenmadsprodukterne Fedt: Der anvendes produkter baseret på vegetabilske fedtstoffer. Salt: Der står ikke salt på frokostbordet. Børn over 3 år Alle børn over 3 år bør drikke mere fedtfattigt, dvs. skummet, mini, og kærnemælk og lette surmælksprodukter. Side 20

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Håndbog om sunde skolekantiner et tiltag i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik Håndbogen om sunde skolekantiner er forankret i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik, hvor

Læs mere

VEJLEDNING. Mad der styrker barnets udvikling

VEJLEDNING. Mad der styrker barnets udvikling VEJLEDNING Mad der styrker barnets udvikling Forord Alle forældre ønsker, at deres barn skal have et liv med glæde, energi og gå på mod. Gennem mad, drikke og aktiv leg kan vi støtte barnets sunde udvikling

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse.

Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse. Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse. Indhold Formålet med undervisningsmaterialet... 5 Undervisningsmaterialets indhold og opbygning... 5 De officielle kostråd... 6 Spis varieret,

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet FRA MÅLSÆTNING TIL HANDLING 2 Målsætninger for en sund kantinedrift 3 Server frugt og grønt til måltider og møder 5 Server fisk eller fiskepålæg hver dag 7 Server kartofler, ris eller

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6 Mad i dagplejen Indhold Introduktion til materialet Å 1 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2 2. Dagens måltider Å 6 3. Lav frokost efter de 8 kostråd ernæringsanbefalinger til dagplejen Å 10 4. Madplaner

Læs mere

mad TIL BØRN Fra skemad til madpakker Gode råd og godt at vide

mad TIL BØRN Fra skemad til madpakker Gode råd og godt at vide mad TIL BØRN Fra skemad til madpakker Gode råd og godt at vide kære forælder På de følgende sider prøver vi at give korte svar på nogle af de spørgsmål, som du og tusindvis af andre forældre stiller hver

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge 0-16 år i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud... Kost og bevægelsespolitik

Læs mere

Mad til spædbørn & småbørn

Mad til spædbørn & småbørn Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2012 Dvd indlagt Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2012 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 13. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre 2 INDLEDNING........................................ 4 TIDLIG LOKAL SYGDOM...............................

Læs mere

Krudtuglens første mad

Krudtuglens første mad Krudtuglens første mad fra 4 måneder til 1 år Hvad, hvornår og hvorfor økologisk... 2 3 Kære læser 4 Al begyndelse behøver ikke at være svær 6 Grød 8 Frugt 10 Grøntsager 12 Brød, ris & pasta 14 Kød, fisk

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik for børn og unge i kommunale skoler, daginstitutioner og dagpleje Odder Kommune Forord Fokus på mad og måltider for børn og unge i Odder kommune Denne pjece indeholder Odder Kommunes

Læs mere

Mad for dit hjertes skyld

Mad for dit hjertes skyld Mad for dit hjertes skyld Har du for højt kolesterol, eller hjertekarsygdom? Indhold Har du for højt kolesterol, eller hjertekarsygdom?.... 3 Risikofaktorer.... 4 Fedtstoffer.... 6 8 Æg, rogn og skaldyr....

Læs mere

Mad til lungepatienter

Mad til lungepatienter Mad til lungepatienter En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Kend din vægt Kend din vægt...

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke?

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? 2 Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? En sund madkultur til idrætsaktive børn og unge Børn og unge er en aktiv del af Danmarks brede

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Mad for dit hjertes skyld

Mad for dit hjertes skyld Mad for dit hjertes skyld 2 Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom? s.3 Risikofaktorer s.4 De fede og ufede fedtstoffer s.6 Har du for højt kolesterol, eller lider du af hjertekarsygdom?

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Hvad har du i posen? Nøglehullet nemt at vælge sundere

Hvad har du i posen? Nøglehullet nemt at vælge sundere Et annoncetillæg fra Tabloid Nordic udarbejdet for Fødevarestyrelsen Mad Mad && Nøglehullet nemt at vælge sundere Sundhed Sundhed Hvad har du i posen? Det nye nøglehulsmærke gør det nemmere at finde de

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad til unge på høj og efterskoler

Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad til unge på høj og efterskoler Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til unge på høj og efterskoler Nr. 40845 Udviklet af: Karina Kyhn Andersen UCR - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde januar 2010 Indhold

Læs mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere 10 veje til vægttab Forudsætninger for, at de små skridt virker I bogen kan du se, hvad hvert et lille skridt teoretisk set vil føre til af vægttab i løbet af de første 12 måneder hvis du i øvrigt lever

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er

Mad- og måltidspolitik. - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er Mad- og måltidspolitik - for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO er 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Mad- og måltidspolitikken i Svendborg Kommune... 7

Læs mere