Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus"

Transkript

1 Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus (rev. 6. juli 2012) Side 1

2 MBU.dk, juli 2012 Måske sidder du lige nu og spørger dig selv: Hvorfor skal jeg læse det her? Er du nået så langt vil jeg opfordre dig til at hænge på lidt endnu. Hvis du brænder for at gøre en forskel blandt børn og unge i DK eller er interesseret i hvordan det vigtige arbejde for kirken udvikler sig i Missionsforbundet så læs videre. Hvis du ikke rigtig kan se fidusen med det her MBU, så vil jeg opfordre dig til at læse videre og sætte dig ind hvad MBU arbejder for hvad formålet med MBU egentlig er. Hvis du ikke har ret meget tålmodighed, så spring straks videre til næste side og læs side 3-4 som kort beskriver MBU s byggesten. Hvis du synes du har et klart billede af hvad MBU er, så vil jeg udfordre dig til at læse om det igen. Nogen gange ser vi nye ting i det velkendte. Samtidig er det vigtigt at vedligeholde og måske genopdage hvad vores fællesskab i organisationen MBU drejer sig om. Hvis ikke du har brug for at opdage eller genopfriske din vide, så har du mulighed for at finde ud af hvad MBU s ledelse har af mere konkrete planer i de kommende år. Det kan du gøre fra side 5 og frem. Det er mit håb, at du vil blive lidt klogere på hvad fællesskabet MBU er til for hvis du ikke allerede har et klart billede af det. Samtidig er der en mulighed for at vi kommer til at tale samme sprog mbusk så vi bedre forstår hinanden og bedre kan være i dialog om hvad vi laver og hvad vi vil i fremtiden. Dette dokument afspejler at det er en levende proces at arbejde med målsætning og strategi. Vi er på vej (og vi er en lille flok som har plads til og brug for flere som vil gå sammen med os i lederfællesskabet). Derfor er dokumentet ikke en endelig og helt færdig strategi. Der er stadig plads til dine tanker og input. Processen som har ledt til dette dokument har taget sin begyndelse over de seneste år. I 2011 fik vi sat ord på fem områder vi ville have fokus på undervejs har det udviklet sig til at blive ord som ikke blot beskriver hvad vi vil have fokus på her og nu, men som peger på hvad der grundlæggende er det vigtige i det fælles arbejde som MBU udgør. Det vi kalder MBU s byggesten. Der er stadig brug for at beskrive hvad vi vil her og nu ligesom der er brug for at udpege en retning for vejen vi vil gå i fremtiden og det gør vi igennem at knytte konkrete mål og handlinger til vores fundament. På MBU s årsmøde 2012 har du mulighed for at tage del i beslutningen del dine tanker og vær på den måde med til at tage skridt i den retning vi gerne vil sammen. Dokumentet indeholder flg. 1. MBU s byggesten det afsnit, som fortælle enkelt hvad formålet med MBU er 2. MBU s byggesten og strategi det afsnit, som uddyber mål vi mere konkret og praktisk vil arbejde frem mod i de kommende år. 3. MBU s ledelsestrekanten det afsnit, der giver indblik i ledelsesarbejdet fokuspunkter i årene frem og de kendetegn som gerne skal præge MBU s ledelse. Forsat god læselyst. Nana Holm Green, formand, juni Side 2

3 MBU s byggesten MBU s primære indsats kan beskrives med fire elementer, og det er igennem fokus på disse tre: Menigheder, Begivenheder og Udrustning, at vi når vores mål, det fjerde element, at give børn og unge livskompetencer. Det følgende afsnit beskriver kort hvad der er formålet med MBU s arbejde. Det samme som danner grundlag for vores målsætning og handlingsplan. I de efterfølgende afsnit vil MBU s strategi blive uddybet. Side 3

4 MBU s byggesten Livskompetencer MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden. (formålsparagraffen i MBU s vedtægter). Livskompetencer er hovedformålet med MBU s aktiviteter, og det, som de øvrige fokusområder, skal pege hen på. Den vigtigste livskompetence er den personlige tro på Gud. Engagement, lederskab og demokrati hører også med til de kompetencer vi vil give igennem vores arbejde for vi vil vores børn og unge uanset om de kommer til personlig tro eller ej. Med livskompetencer i bagagen giver vi børn og unge grundlag for at gå ud og tjene i verden. Menigheder " Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og Menigheder dækker den vigtige lokale forankring som er bærende for MBU s arbejde. Vi består af lokalforeninger hvor det lokale børneog ungdomsarbejde samarbejder og koordinerer. Vi har fokus på lokalforeningen og styrkelsen af den vigtige og tætte kontakt med menighedsledelsen. Vi vil styrke synet på lokalforeningen og dens arbejdsgrene, som en vigtig del af menighedsfællesskabet. Vision: Som f.eks. menigheden i Odense er vokset ud af et lokalt børne- og ungdomsarbejde, så tror vi at nye menigheder i Missionsforbundet kan vokse ud af lokalforeningers arbejde. Begivenheder MBU har længe været kendetegnet ved at vi i fællesskab laver landslejre for børn, unge og spejdere. Begivenheder breder begrebet ud til ikke kun at være lejrrammen, men de særlige fælles arrangementer vi skaber rammerne for i MBU: Lejre, arrangementer på sommerstævne, konfi-lejre, lederkurser mv. Vi giver børn og unge livsbegivenheder, som gør en forskel og som de husker senere i livet. Vi skaber særlige rammer for fællesskab. Fællesskabet på landsplan giver muligheder, som lokalarbejdet ikke kan løfte. Udrustninger "MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv..." MBU vil ikke bare udruste, men vi vil gøre vores til at børn, unge og ledere får en udrustning med sig i livet og i deres gerning. En udrustning vi også vil hjælpe med at vedligeholde.. Vi tilbyder alderssvarende ledertræning af unge som voksne. Vi bidrager med ressourcer i form af materialer og rum for idéudveksling. Vores arbejde består også i at udruste børn og unge igennem at udruste ledere, lokalforeninger og menigheder. Vi vil, lokalt og nationalt, skabe rammer for at livskompetencer trænes i en atmosfære, hvor der er plads til at vokse og udvikle sig. Side 4

5 MBU s strategi [indledning: Kristenliv og kristentro kompetencer til hverdagsliv i verden generelt vi vil børn og unge uanset om de vælger den kristne tro.] Vigtigt Som det nævnt et andet sted i dette dokument, så er dette en del af en proces. Vi er på vej. Det samme er strategien. Derfor beskrives en del af de konkrete handlinger meget løst, da ledelsen stadig har til gode at konkretisere og prioritere, hvad der skal til for at nå vores mål. Du er meget velkommen til at bidrage med idéer og input. Visionen I fællesskab og med Jesus som forbillede - vil vi udruste børn og unge med livskompetencer. Livskompetencer MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden. (formålsparagraffen i MBU s vedtægter). Overordnede mål Livskompetencer er hovedformålet med MBU s virke og aktiviteter. De øvrige byggesten har livskompetencer som formål. Den vigtigste livskompetence vi vil give børn og unge er den personlige tro og vi peger på en personlig tro på den treenige Gud. Vi vil også give kompetencer indenfor engagement, lederskab og demokrati igennem vores arbejde. Uanset om vores børn og unge kommer til personlig tro, så vil vi udruste dem til livet. Vi vil give børn og unge stærke livskompetencer som en udrustning, der dem grundlag og lyst til at gå ud og tjene i verden. Konkrete mål for de kommende år MBU s råd, styrelse, lejrstabe og udvalg skal sætte ord på livskompetencer, som tilegnes igennem MBU s aktiviteter. De kompetencer vi lærer vores unge skal også bruges i resten af livet nu og fremtiden. Vi skal hjælpe med at oversætte de kompetencer som de får igennem MBU s arbejde til hverdagslivets udfordringer. Vi vil være med til at udruste forældre til at tage ansvar for barnets trosudvikling. Tro, der bygger bro skal være en længerevarende ramme, der bl.a. skaber en helhedsforståelse af arbejdet med børn og unge på tværs af hjemmet, arbejdsgrenene og menigheden. o Styrelse og råd bakker op om arbejdet med Tro, der bygger bro ved sikre at der også er synlige broer mellem: aldersgrupperne, arbejdsgrenene, MBU-DDM, dkdkdk Handlinger Frivillige eller ansat gennemgår og beskriver kompetencer som gives igennem MBU s ledertræningstilbud, lejre og lign. Side 5

6 Arbejdsgruppe (med folk fra både MBU og DDM) arbejder med at udvikle Tro, der bygger bro som ramme for en helhedsforståelse af arbejdet med børn og unge. Herunder hjælpe lokalforeninger og menigheder til at udvikle og tage ansvar for et lokalt Tro bygger bro arbejde. Styrelsen færdiggøre en oversigt, som tydeliggøre broerne mellem arbejdsgrenenes og aldergruppernes forskelligartede ledertræning, så missionsforbundere ikke er i tvivl om hvor de skal finde et overblik i vores ledertræningstilbud. Arbejdsgruppe skal udarbejde kursusbeviser og vejledning til lejrchefer som skal skrive anbefalinger til vores unge. Det skal hjælpe dem med at oversætte de kompetencer og erfaringer, som de får i vores sammenhæng til det som bl.a. uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv efterspørger. Begivenheder MBU har længe været kendetegnet ved at vi i fællesskab laver gode landslejre for børn, unge og spejdere. Lejre, som sidenhen har fået betydning for den enkelte og mange af os kan nævne lejre som særlige begivenheder i vores liv. Ordet begivenheder breder begrebet ud til ikke kun at være lejrrammen, men de særlige fælles arrangementer vi skaber rammerne for i MBU: Lejre, arrangementer på sommerstævne, konfi-lejre, lederkurser mv. Overordnede mål Vi giver børn og unge livsbegivenheder, som gør en forskel og som de husker senere i livet. Vi skaber særlige rammer for fællesskab, og fællesskabet på landsplan giver muligheder som lokalarbejdet ikke kan løfte. Vores begivenheder skal også formidle hvem der har skabt rammerne (fællesskabet i MBU). Konkrete mål Øget deltagelse på MBU s lejre Lejr- og arrangementsledelser skal ikke være i tvivl om hvilke rammer og formål der er sat for lejren/arrangementet. [KIDZ og TEENZ på sommerstævnet] Handling Arbejdet med MBU s lederhåndbog for lejrchefer og lejrstabe gøres til en wiki (læs om hvad en wiki er på: Alle kursusstabe skal alderssvarende formidle MBU-fællesskabet som grundlag til ledere og hjælpeledere. Ledertræning bl.a. teenager skal have elementer som fortæller om MBU som organisation, strukturen og formålet, så ingen der har været med på MBU s ledertræning er i tvivl om At alle ledere og hjælpere efter en lejre modtager en tak fra lejrchef, MBU's formand eller fra rådet. Rådene opsætter rammer og formål for lejrene (hvis det ikke allerede er tilfældet) Udrustninger "MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv..." MBU vil ikke bare udruste. Vi vil tage medansvar for at børn, unge og ledere får en udrustning med sig, der kan bruges i resten af livet og i deres gerning. En udrustning vi vil hjælpe med at vedligeholde Side 6

7 Overordnede mål Vores arbejde består også i at udruste børn og unge igennem at udruste ledere, lokalforeninger og menigheder. Vi tilbyder alderssvarende ledertræning af unge som voksne. Vi bidrager med ressourcer i form af materialer og rum for idéudveksling. Vi vil, lokalt og nationalt, skabe rammer for at livskompetencer trænes i en atmosfære, hvor der er plads til at vokse og udvikle sig. Konkrete mål: Der skal være et klart og sammenhængendeforløb i MBU s lederudvikling fra barn til voksen. Alle arbejdsgrene skal kende disse og der skal samarbejdes på tværs af arbejdsgrene, så udviklingsforløbet hænger sammen uanset hvilken arbejdsgren som har ansvaret (som en del af Tro bygger bro jf. tidligere punkter). De lokale ledelser skal kende (eller som min. vide hvor de kan finde) den røde tråd i MBU s ledertræning, så MBU kan være en medspiller i det lokale lederudviklingsarbejde. Kursusstaben skal have klare oplæg, så de ved inden for hvilke rammer de planlægger ledertræning. Vores ledertræning og kurser skal skabe grundlag for nye unge ledere som kender MBU og får lyst til at træde ind i det fælles ledelsesarbejde. MBU skal kommunikere og promovere vores ressourcer og mulighed for idéudveksling. MBU skal have en ressourcebank for alle arbejdsgrene Lederhåndbøger og vejledninger skal være blandt tilgængelige værktøjer online. Handling: LEAD konsolideres. Råd og styrelse skal tydeliggøre den røde tråd (mål og delmål) i al MBU ledertræning. Råd og styrelse (evt. via frivillige eller en ansat) sætter ord på hvilke livskompetencer, der gives eller trænes. Alle kursusstabe skal formidle MBU-fællesskabet som grundlag. Ledertræningen skal have elementer som fortæller om organisationen, strukturen og formålet, så der skabes grundlag for at der hele tiden kommer nye til som løfter den fælles opgave. Oprettelse af sted hvor ledere kan idé udveksle (deltidsansættelse eller projektansættelse) Oprettelse af online ressourcebank (deltidsansættelse eller projektansættlse) Liste over links: Andre steder at finde ressourcer. Lederhåndbøger fra rådene og BUS skal være tilgængelige online og udvalgte superbrugere har adgang til at lave redigeringsforslag (evt. ved deltids- eller projektansættelse). Projektansættelser til nyudvikling i det omfang det er nødvendigt Side 7

8 MBU s ledelsestrekant (juni 2012) I de kommende år vil MBU s ledelse arbejde på at tre egenskaber præger ledelsesarbejdet. De tre punkter udgør en trekant deraf navnet MBU s ledelsestrekant. Det er som sådan ikke en ledelsestrekant, der er tiltænkt det lokale arbejdes ledelse, men vi vil gerne tydeliggøre hvad vi håber vil præge vores ledelsesarbejde i fællesarbejdet. En synliggørelse af de værdier som præger sam- og ledelsesarbejdet i MBU er også nødvendig, da vi i en årrække har haft problemer med at få valgt frivillige til de ledige pladser i vores styrelse og råd. Med synliggørelsen af ledelsesværdierne og en særlig indsats for rekruttering håber vi at vende denne tendens. Visionen I MBU s råd og styrelse skal vi være en synlig ledelse med Fællesskabs- og holdånd: Holdånden er vigtig for det enkelte råd, men det er også vigtig med en fællesskabsånd den samlede ledelse imellem. Hvis vi vil skabe en identitet som MBU ere og fungere som fællesorganisation, så skal vi have et fællesskab, som afspejler at vi vitterlig oplever vigtigheden af at være på samme hold. Den rette holdånd, som byder nye ind i ledelsesfælleskabet, kan også være med til at trække nye folk med i ledelsen. Fællesskabsånden er ikke blot en vision internt i MBU, men skal også dyrkes i vores forhold til DDM s ledelse og udvalg. Gud i centrum: MBU s ledelse er et lederfællesskab med Gud i centrum. Fællesskab på tværs: MBU som organisation består af forskellige råd (og arbejdsgrene). Det er vigtigt for organisationen og Missionsforbundet at vi har et fællesskab og en holdånd på tværs af arbejdsgrene som Missionsforbundere. Side 8

9 Holdånder vigtigt for de enkelte råds arbejde Inspiration: Det som skal kendetegne holdånden i MBU's ledelse (råd, styrelse, lejrstabe mv.) 1. Pet. 4, 8-11 Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen. Ambitioner: Der er brug for ambitioner til at drive og motivere os. Ambitionerne, og de mål som bliver en konsekvens af ambitionerne, skal synliggøre hvad vi arbejder med som ledelse og organisation det skal være tydeligt hvilke mål vi har valgt at gå hen imod. Konkretisering: Det skal være konkret og tydeligt hvilke mål vi er på vej hen imod. Prioritering: Når vi er konkrete ifht. hvilke mål vi sætter for vores ambitioner skal vi også prioritere. Vi har begrænsede ressourcer som udgangspunkt og derfor er det vigtigt at prioritere hvad vi kan nå med de forhåndenværende ressourcer (mennesker, tid, penge osv.) Justering: Ambitionerne skal hele tiden justeres efterhånden som øgede ressourcer opnås. Opnåeligt: Ambitionerne skal være opnåelige, så vi ikke ender med at blive demotiveret. Inspiration: Ef. 3, Vi skal gøre det med Guds kraft ikke vores egen. Han formår mere end vi beder om eller forstår. Det er Gud der skal æres for det som sker og bliver. Forenkling: Det skal ikke være unødigt besværligt at være leder i MBU hvad enten du er det lokalt eller i fællesarbejdet. Derfor skal vi som ledelse tænke i hvordan vi med det gode fra strukturering, med digitale værktøjer og lign. kan forenkle rådenes, styrelsens og de lokale lederes arbejde. Centralt sted for fildeling af rådenes og BUS dokumenter og materialer Lederhåndbøger laves om til wikis skaber dynamik og giver mulighed for at flere kan bidrage til deres løbende udvikling og så de hele tiden opleves som brugbare værktøjer. Fælles online kalender Se praktiske forslag på næste side. Side 9

10 Praktiske forslag til arbejdet med MBU s ledelsestrekant 1) Styrelse og bus inddrager ledelsestrekantens tre punkter i sit arbejde 2) Forslag: Deltidsansat Som supplement til den halvtids stilling som forretningsfører, der allerede eksisterer i MBU, så foreslås det at der ansættes en støttefunktion til administration på deltid og projekt- eller tidsbegrænset. Det kan være både som studiejob, giv et år volontørstilling eller deltidsjob. Med støttefunktion til administrationen menes den del som ikke har med økonomi og DUF-regler at gøre en støtte til den type administrativt arbejde som er med til at lette det daglige arbejde for organisationens ledere, lokalforeninger og medlemmer. Nedenstående opgaver er af en type som sagtens kan klares af en fælles ansat og ikke af en specifik rådskonsulent. Et vigtigt formål med ansættelsen er at det skal være rådene til gavn. Råd og styrelse skal direkte og indirekte for frigjort ressourcer til indsatsen for det lokale (som de ansatte også medvirker til). Vi har nogle praktiske opgaver i rådene og styrelsen som er med til at lette det for de lokale ledere og lejrstabe, men med den nuværende underbemanding er det svært at løfte disse opgaver på en tilfredsstillende måde. Det kan med fordel tænkes i projektansættelser, da listen af praktiske opgaver kræver en bred vifte af kompetencer. Derfor kan vi opdele opgaverne i prioriterede projekter til hvilke, der ansættes præcis den person, som har kvalifikationer og kompetencer for at løse opgaven professionelt og effektivt. F.eks. kunne det være en projektstilling hvor de elektroniske værktøjer bliver etableret og siden hen en deltidsstilling, hvor de tages i anvendelse og bruges. Det er vigtigt for både den eksisterende stilling som forretningsfører og en evt. ny deltidsansat at råd og styrelse tænker fremad og giver mulighed for planlægning. Det stiller derfor krav til både råd og styrelse at de tænker fremad og planlægger, så de ansatte forvarsles hvilke opgaver, som vi ønsker løst i løbet af året. Opgaverne for den deltidsansatte skal helt overordnet være: Støtte til råd og BUS forenklingsindsats og evt. kommunikationsopgaver. F.eks.: Opdatering af rådenes lederhåndbøger, vejledninger og lign. Etablering af central fildeling hvor alle rådenes dokumenter samles og opdateres (f.eks. lederhåndbøger, vejledninger, kursusbeskrivelser, tidligere bestilte materiale (så de nemt kan genbestilles), referater, bilag og lign.) Rådene skal selv bidrage med at holde det ved lige, men der er brug for en medarbejder, som etablerer og hjælper rådene til at blive selvhjulpne i det omfang, som det er muligt. Samling af f.eks. lokalforeningernes vedtægter og arbejdsbeskrivelser, så andre lokalforeninger kan få dem til inspiration. Hjælp til indsamling af stof til nyhedsbrev og evt. fabrikation af nyhedsbreve. Hjælp til hjemmeside opdatering. Hjælp med bestilling af PR-materialer f.eks. stofmærker, t-shirts, trykning af invitationer, postkort eller lign. Tro bygger bro materiale: Det praktiske omkring at få det udarbejdet, trykt, formidlet, pakket og sendt og hvad der ellers følger med at praktiske opgaver omkring Tro bygger bro. Opbyning af ressourcedatabase med idéudveksling og vidensdeling lokale ledere imellem. Side 10

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

MBU s årsmøde 31. juli 2012

MBU s årsmøde 31. juli 2012 MBU s årsmøde 31. juli 2012 Program og dagsorden med bilag MBU s Årsmøde 2012 Informationer: Tid: 31. juli 2012 kl. 13.30 17.00 Sted: Skolerne i Mariager, Gl. Hobrovej 10B, 9550 Mariager (mødets placering

Læs mere

Udarbejdet oktober 2000 Revideret af Grønlandsudvalget 2003 (Mindre tilpasning april 2005)

Udarbejdet oktober 2000 Revideret af Grønlandsudvalget 2003 (Mindre tilpasning april 2005) Handlingsplan for DDM s Missionsengagement i Grønland Udarbejdet oktober 2000 Revideret af Grønlandsudvalget 2003 (Mindre tilpasning april 2005) Beskrivelse af arbejdet Det Danske Missionsforbunds arbejde

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

udgangspunkt må jeg gå ud i livet. Med den som fundament kan jeg bare bygge løs i livet, for det skal nok holde og bære. For jeg er frelst.

udgangspunkt må jeg gå ud i livet. Med den som fundament kan jeg bare bygge løs i livet, for det skal nok holde og bære. For jeg er frelst. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. august 2014 Kirkedag: 8.s.e.Trin/B Tekst: Matt 7,22-29 Salmer: SK: 408 *447 * 449 * 300 * 672 * 474 * 429 LL: 408 *447 * 300 * 672 * 427 Der er opmærksomhed

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

JUNI 2009. Nyhedsbrev til lederne i Missionsforbundets Spejdere

JUNI 2009. Nyhedsbrev til lederne i Missionsforbundets Spejdere JUNI 2009 MS-leder Nyhedsbrev til lederne i Missionsforbundets Spejdere Indhold i dette nyhedsbrev MS-ledertræf 10 Spejderrådet og kontaktpersoner til grupperne Køb et multifunktions tørklæde og støt missionsprojekterne

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

INDHOLD GUD ER KONGE 3

INDHOLD GUD ER KONGE 3 INDHOLD INDHOLD 3 INDLEDNING SIDE 3 HVORDAN GUD SER PÅ OS Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE SIDE 9 (Pottemageren) Lektion 2 ELSKET FORDI DU ER DIG SIDE 21 Lektion 3 GUD ØNSKER AT VÆRE SAMMEN MED OS

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

INDHOLD GUD ER KONGE 5

INDHOLD GUD ER KONGE 5 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING SIDE 4 VENSKAB Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) SIDE 8 Lektion 2 DEN GYLDNE REGEL (Den barmhjertige samaritaner) SIDE 17 Lektion 3 VEN MED JESUS (Marta og Maria)

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Om frivillighed i DK Der er mange foreninger

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

VELKOMMEN TIL SENDT MED NÅDE OG KRAFT APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING M/NATIONALRÅD 2015 LØRDAG DEN 9 MAJ KL. 09.00-16.00 TEMA

VELKOMMEN TIL SENDT MED NÅDE OG KRAFT APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING M/NATIONALRÅD 2015 LØRDAG DEN 9 MAJ KL. 09.00-16.00 TEMA VELKOMMEN TIL APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING M/NATIONALRÅD 2015 LØRDAG DEN 9 MAJ KL. 09.00-16.00 TEMA SENDT MED NÅDE OG KRAFT 2 Velkommen til en dag, hvor vi samler Apostolsk Kirkes nationalrådssamling

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

7 faktorer - der fastholder de unge i spejderarbejdet!

7 faktorer - der fastholder de unge i spejderarbejdet! Indledning I perioden januar 2005 juni 2005 har Spørg de unge arbejdsgruppen under Intern Komite arbejdet med at kortlægge hvilke elementer der fastholder unge i spejderarbejdet. Dette er sket ved hjælp

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for lærere og team Revideret version juni 2009 Indhold 1. Lærerens og teamets rolle i MARS-processen 2 2. Vejledning i selvevaluering 2 3.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Dagtilbud & Skole. Netværk for læringsagenter d.26.11.2015. Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne

Dagtilbud & Skole. Netværk for læringsagenter d.26.11.2015. Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne Dagsorden og Referat 1. Tjek ind: siden sidst. 1 stjerne + 1 ønske (max 1 min pr. deltager;) Der er rigtig mange processer og projekter i gang

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE. Nytårsdag

DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE. Nytårsdag DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE Nytårsdag 2015 har været præget af de fremmede. Tusindvis af flygtninge fra Syrien, Libyen og Afghanistan har oversvømmet Europa. Det har skabt stor bekymring og uro

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

MBU s årsmøde 21. juli 2015 Program og dagsorden med bilag Missionsforbundets Børn og Unge

MBU s årsmøde 21. juli 2015 Program og dagsorden med bilag Missionsforbundets Børn og Unge MBU s årsmøde 21. juli 2015 Program og dagsorden med bilag Missionsforbundets Børn og Unge - 1 - MBU s Årsmøde 2015 Informationer: Tid: 21. juli 2015 kl. 13.30 17.00 Sted: Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej

Læs mere