Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus"

Transkript

1 Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus (rev. 6. juli 2012) Side 1

2 MBU.dk, juli 2012 Måske sidder du lige nu og spørger dig selv: Hvorfor skal jeg læse det her? Er du nået så langt vil jeg opfordre dig til at hænge på lidt endnu. Hvis du brænder for at gøre en forskel blandt børn og unge i DK eller er interesseret i hvordan det vigtige arbejde for kirken udvikler sig i Missionsforbundet så læs videre. Hvis du ikke rigtig kan se fidusen med det her MBU, så vil jeg opfordre dig til at læse videre og sætte dig ind hvad MBU arbejder for hvad formålet med MBU egentlig er. Hvis du ikke har ret meget tålmodighed, så spring straks videre til næste side og læs side 3-4 som kort beskriver MBU s byggesten. Hvis du synes du har et klart billede af hvad MBU er, så vil jeg udfordre dig til at læse om det igen. Nogen gange ser vi nye ting i det velkendte. Samtidig er det vigtigt at vedligeholde og måske genopdage hvad vores fællesskab i organisationen MBU drejer sig om. Hvis ikke du har brug for at opdage eller genopfriske din vide, så har du mulighed for at finde ud af hvad MBU s ledelse har af mere konkrete planer i de kommende år. Det kan du gøre fra side 5 og frem. Det er mit håb, at du vil blive lidt klogere på hvad fællesskabet MBU er til for hvis du ikke allerede har et klart billede af det. Samtidig er der en mulighed for at vi kommer til at tale samme sprog mbusk så vi bedre forstår hinanden og bedre kan være i dialog om hvad vi laver og hvad vi vil i fremtiden. Dette dokument afspejler at det er en levende proces at arbejde med målsætning og strategi. Vi er på vej (og vi er en lille flok som har plads til og brug for flere som vil gå sammen med os i lederfællesskabet). Derfor er dokumentet ikke en endelig og helt færdig strategi. Der er stadig plads til dine tanker og input. Processen som har ledt til dette dokument har taget sin begyndelse over de seneste år. I 2011 fik vi sat ord på fem områder vi ville have fokus på undervejs har det udviklet sig til at blive ord som ikke blot beskriver hvad vi vil have fokus på her og nu, men som peger på hvad der grundlæggende er det vigtige i det fælles arbejde som MBU udgør. Det vi kalder MBU s byggesten. Der er stadig brug for at beskrive hvad vi vil her og nu ligesom der er brug for at udpege en retning for vejen vi vil gå i fremtiden og det gør vi igennem at knytte konkrete mål og handlinger til vores fundament. På MBU s årsmøde 2012 har du mulighed for at tage del i beslutningen del dine tanker og vær på den måde med til at tage skridt i den retning vi gerne vil sammen. Dokumentet indeholder flg. 1. MBU s byggesten det afsnit, som fortælle enkelt hvad formålet med MBU er 2. MBU s byggesten og strategi det afsnit, som uddyber mål vi mere konkret og praktisk vil arbejde frem mod i de kommende år. 3. MBU s ledelsestrekanten det afsnit, der giver indblik i ledelsesarbejdet fokuspunkter i årene frem og de kendetegn som gerne skal præge MBU s ledelse. Forsat god læselyst. Nana Holm Green, formand, juni Side 2

3 MBU s byggesten MBU s primære indsats kan beskrives med fire elementer, og det er igennem fokus på disse tre: Menigheder, Begivenheder og Udrustning, at vi når vores mål, det fjerde element, at give børn og unge livskompetencer. Det følgende afsnit beskriver kort hvad der er formålet med MBU s arbejde. Det samme som danner grundlag for vores målsætning og handlingsplan. I de efterfølgende afsnit vil MBU s strategi blive uddybet. Side 3

4 MBU s byggesten Livskompetencer MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden. (formålsparagraffen i MBU s vedtægter). Livskompetencer er hovedformålet med MBU s aktiviteter, og det, som de øvrige fokusområder, skal pege hen på. Den vigtigste livskompetence er den personlige tro på Gud. Engagement, lederskab og demokrati hører også med til de kompetencer vi vil give igennem vores arbejde for vi vil vores børn og unge uanset om de kommer til personlig tro eller ej. Med livskompetencer i bagagen giver vi børn og unge grundlag for at gå ud og tjene i verden. Menigheder " Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og Menigheder dækker den vigtige lokale forankring som er bærende for MBU s arbejde. Vi består af lokalforeninger hvor det lokale børneog ungdomsarbejde samarbejder og koordinerer. Vi har fokus på lokalforeningen og styrkelsen af den vigtige og tætte kontakt med menighedsledelsen. Vi vil styrke synet på lokalforeningen og dens arbejdsgrene, som en vigtig del af menighedsfællesskabet. Vision: Som f.eks. menigheden i Odense er vokset ud af et lokalt børne- og ungdomsarbejde, så tror vi at nye menigheder i Missionsforbundet kan vokse ud af lokalforeningers arbejde. Begivenheder MBU har længe været kendetegnet ved at vi i fællesskab laver landslejre for børn, unge og spejdere. Begivenheder breder begrebet ud til ikke kun at være lejrrammen, men de særlige fælles arrangementer vi skaber rammerne for i MBU: Lejre, arrangementer på sommerstævne, konfi-lejre, lederkurser mv. Vi giver børn og unge livsbegivenheder, som gør en forskel og som de husker senere i livet. Vi skaber særlige rammer for fællesskab. Fællesskabet på landsplan giver muligheder, som lokalarbejdet ikke kan løfte. Udrustninger "MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv..." MBU vil ikke bare udruste, men vi vil gøre vores til at børn, unge og ledere får en udrustning med sig i livet og i deres gerning. En udrustning vi også vil hjælpe med at vedligeholde.. Vi tilbyder alderssvarende ledertræning af unge som voksne. Vi bidrager med ressourcer i form af materialer og rum for idéudveksling. Vores arbejde består også i at udruste børn og unge igennem at udruste ledere, lokalforeninger og menigheder. Vi vil, lokalt og nationalt, skabe rammer for at livskompetencer trænes i en atmosfære, hvor der er plads til at vokse og udvikle sig. Side 4

5 MBU s strategi [indledning: Kristenliv og kristentro kompetencer til hverdagsliv i verden generelt vi vil børn og unge uanset om de vælger den kristne tro.] Vigtigt Som det nævnt et andet sted i dette dokument, så er dette en del af en proces. Vi er på vej. Det samme er strategien. Derfor beskrives en del af de konkrete handlinger meget løst, da ledelsen stadig har til gode at konkretisere og prioritere, hvad der skal til for at nå vores mål. Du er meget velkommen til at bidrage med idéer og input. Visionen I fællesskab og med Jesus som forbillede - vil vi udruste børn og unge med livskompetencer. Livskompetencer MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden. (formålsparagraffen i MBU s vedtægter). Overordnede mål Livskompetencer er hovedformålet med MBU s virke og aktiviteter. De øvrige byggesten har livskompetencer som formål. Den vigtigste livskompetence vi vil give børn og unge er den personlige tro og vi peger på en personlig tro på den treenige Gud. Vi vil også give kompetencer indenfor engagement, lederskab og demokrati igennem vores arbejde. Uanset om vores børn og unge kommer til personlig tro, så vil vi udruste dem til livet. Vi vil give børn og unge stærke livskompetencer som en udrustning, der dem grundlag og lyst til at gå ud og tjene i verden. Konkrete mål for de kommende år MBU s råd, styrelse, lejrstabe og udvalg skal sætte ord på livskompetencer, som tilegnes igennem MBU s aktiviteter. De kompetencer vi lærer vores unge skal også bruges i resten af livet nu og fremtiden. Vi skal hjælpe med at oversætte de kompetencer som de får igennem MBU s arbejde til hverdagslivets udfordringer. Vi vil være med til at udruste forældre til at tage ansvar for barnets trosudvikling. Tro, der bygger bro skal være en længerevarende ramme, der bl.a. skaber en helhedsforståelse af arbejdet med børn og unge på tværs af hjemmet, arbejdsgrenene og menigheden. o Styrelse og råd bakker op om arbejdet med Tro, der bygger bro ved sikre at der også er synlige broer mellem: aldersgrupperne, arbejdsgrenene, MBU-DDM, dkdkdk Handlinger Frivillige eller ansat gennemgår og beskriver kompetencer som gives igennem MBU s ledertræningstilbud, lejre og lign. Side 5

6 Arbejdsgruppe (med folk fra både MBU og DDM) arbejder med at udvikle Tro, der bygger bro som ramme for en helhedsforståelse af arbejdet med børn og unge. Herunder hjælpe lokalforeninger og menigheder til at udvikle og tage ansvar for et lokalt Tro bygger bro arbejde. Styrelsen færdiggøre en oversigt, som tydeliggøre broerne mellem arbejdsgrenenes og aldergruppernes forskelligartede ledertræning, så missionsforbundere ikke er i tvivl om hvor de skal finde et overblik i vores ledertræningstilbud. Arbejdsgruppe skal udarbejde kursusbeviser og vejledning til lejrchefer som skal skrive anbefalinger til vores unge. Det skal hjælpe dem med at oversætte de kompetencer og erfaringer, som de får i vores sammenhæng til det som bl.a. uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv efterspørger. Begivenheder MBU har længe været kendetegnet ved at vi i fællesskab laver gode landslejre for børn, unge og spejdere. Lejre, som sidenhen har fået betydning for den enkelte og mange af os kan nævne lejre som særlige begivenheder i vores liv. Ordet begivenheder breder begrebet ud til ikke kun at være lejrrammen, men de særlige fælles arrangementer vi skaber rammerne for i MBU: Lejre, arrangementer på sommerstævne, konfi-lejre, lederkurser mv. Overordnede mål Vi giver børn og unge livsbegivenheder, som gør en forskel og som de husker senere i livet. Vi skaber særlige rammer for fællesskab, og fællesskabet på landsplan giver muligheder som lokalarbejdet ikke kan løfte. Vores begivenheder skal også formidle hvem der har skabt rammerne (fællesskabet i MBU). Konkrete mål Øget deltagelse på MBU s lejre Lejr- og arrangementsledelser skal ikke være i tvivl om hvilke rammer og formål der er sat for lejren/arrangementet. [KIDZ og TEENZ på sommerstævnet] Handling Arbejdet med MBU s lederhåndbog for lejrchefer og lejrstabe gøres til en wiki (læs om hvad en wiki er på: Alle kursusstabe skal alderssvarende formidle MBU-fællesskabet som grundlag til ledere og hjælpeledere. Ledertræning bl.a. teenager skal have elementer som fortæller om MBU som organisation, strukturen og formålet, så ingen der har været med på MBU s ledertræning er i tvivl om At alle ledere og hjælpere efter en lejre modtager en tak fra lejrchef, MBU's formand eller fra rådet. Rådene opsætter rammer og formål for lejrene (hvis det ikke allerede er tilfældet) Udrustninger "MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv..." MBU vil ikke bare udruste. Vi vil tage medansvar for at børn, unge og ledere får en udrustning med sig, der kan bruges i resten af livet og i deres gerning. En udrustning vi vil hjælpe med at vedligeholde Side 6

7 Overordnede mål Vores arbejde består også i at udruste børn og unge igennem at udruste ledere, lokalforeninger og menigheder. Vi tilbyder alderssvarende ledertræning af unge som voksne. Vi bidrager med ressourcer i form af materialer og rum for idéudveksling. Vi vil, lokalt og nationalt, skabe rammer for at livskompetencer trænes i en atmosfære, hvor der er plads til at vokse og udvikle sig. Konkrete mål: Der skal være et klart og sammenhængendeforløb i MBU s lederudvikling fra barn til voksen. Alle arbejdsgrene skal kende disse og der skal samarbejdes på tværs af arbejdsgrene, så udviklingsforløbet hænger sammen uanset hvilken arbejdsgren som har ansvaret (som en del af Tro bygger bro jf. tidligere punkter). De lokale ledelser skal kende (eller som min. vide hvor de kan finde) den røde tråd i MBU s ledertræning, så MBU kan være en medspiller i det lokale lederudviklingsarbejde. Kursusstaben skal have klare oplæg, så de ved inden for hvilke rammer de planlægger ledertræning. Vores ledertræning og kurser skal skabe grundlag for nye unge ledere som kender MBU og får lyst til at træde ind i det fælles ledelsesarbejde. MBU skal kommunikere og promovere vores ressourcer og mulighed for idéudveksling. MBU skal have en ressourcebank for alle arbejdsgrene Lederhåndbøger og vejledninger skal være blandt tilgængelige værktøjer online. Handling: LEAD konsolideres. Råd og styrelse skal tydeliggøre den røde tråd (mål og delmål) i al MBU ledertræning. Råd og styrelse (evt. via frivillige eller en ansat) sætter ord på hvilke livskompetencer, der gives eller trænes. Alle kursusstabe skal formidle MBU-fællesskabet som grundlag. Ledertræningen skal have elementer som fortæller om organisationen, strukturen og formålet, så der skabes grundlag for at der hele tiden kommer nye til som løfter den fælles opgave. Oprettelse af sted hvor ledere kan idé udveksle (deltidsansættelse eller projektansættelse) Oprettelse af online ressourcebank (deltidsansættelse eller projektansættlse) Liste over links: Andre steder at finde ressourcer. Lederhåndbøger fra rådene og BUS skal være tilgængelige online og udvalgte superbrugere har adgang til at lave redigeringsforslag (evt. ved deltids- eller projektansættelse). Projektansættelser til nyudvikling i det omfang det er nødvendigt Side 7

8 MBU s ledelsestrekant (juni 2012) I de kommende år vil MBU s ledelse arbejde på at tre egenskaber præger ledelsesarbejdet. De tre punkter udgør en trekant deraf navnet MBU s ledelsestrekant. Det er som sådan ikke en ledelsestrekant, der er tiltænkt det lokale arbejdes ledelse, men vi vil gerne tydeliggøre hvad vi håber vil præge vores ledelsesarbejde i fællesarbejdet. En synliggørelse af de værdier som præger sam- og ledelsesarbejdet i MBU er også nødvendig, da vi i en årrække har haft problemer med at få valgt frivillige til de ledige pladser i vores styrelse og råd. Med synliggørelsen af ledelsesværdierne og en særlig indsats for rekruttering håber vi at vende denne tendens. Visionen I MBU s råd og styrelse skal vi være en synlig ledelse med Fællesskabs- og holdånd: Holdånden er vigtig for det enkelte råd, men det er også vigtig med en fællesskabsånd den samlede ledelse imellem. Hvis vi vil skabe en identitet som MBU ere og fungere som fællesorganisation, så skal vi have et fællesskab, som afspejler at vi vitterlig oplever vigtigheden af at være på samme hold. Den rette holdånd, som byder nye ind i ledelsesfælleskabet, kan også være med til at trække nye folk med i ledelsen. Fællesskabsånden er ikke blot en vision internt i MBU, men skal også dyrkes i vores forhold til DDM s ledelse og udvalg. Gud i centrum: MBU s ledelse er et lederfællesskab med Gud i centrum. Fællesskab på tværs: MBU som organisation består af forskellige råd (og arbejdsgrene). Det er vigtigt for organisationen og Missionsforbundet at vi har et fællesskab og en holdånd på tværs af arbejdsgrene som Missionsforbundere. Side 8

9 Holdånder vigtigt for de enkelte råds arbejde Inspiration: Det som skal kendetegne holdånden i MBU's ledelse (råd, styrelse, lejrstabe mv.) 1. Pet. 4, 8-11 Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen. Ambitioner: Der er brug for ambitioner til at drive og motivere os. Ambitionerne, og de mål som bliver en konsekvens af ambitionerne, skal synliggøre hvad vi arbejder med som ledelse og organisation det skal være tydeligt hvilke mål vi har valgt at gå hen imod. Konkretisering: Det skal være konkret og tydeligt hvilke mål vi er på vej hen imod. Prioritering: Når vi er konkrete ifht. hvilke mål vi sætter for vores ambitioner skal vi også prioritere. Vi har begrænsede ressourcer som udgangspunkt og derfor er det vigtigt at prioritere hvad vi kan nå med de forhåndenværende ressourcer (mennesker, tid, penge osv.) Justering: Ambitionerne skal hele tiden justeres efterhånden som øgede ressourcer opnås. Opnåeligt: Ambitionerne skal være opnåelige, så vi ikke ender med at blive demotiveret. Inspiration: Ef. 3, Vi skal gøre det med Guds kraft ikke vores egen. Han formår mere end vi beder om eller forstår. Det er Gud der skal æres for det som sker og bliver. Forenkling: Det skal ikke være unødigt besværligt at være leder i MBU hvad enten du er det lokalt eller i fællesarbejdet. Derfor skal vi som ledelse tænke i hvordan vi med det gode fra strukturering, med digitale værktøjer og lign. kan forenkle rådenes, styrelsens og de lokale lederes arbejde. Centralt sted for fildeling af rådenes og BUS dokumenter og materialer Lederhåndbøger laves om til wikis skaber dynamik og giver mulighed for at flere kan bidrage til deres løbende udvikling og så de hele tiden opleves som brugbare værktøjer. Fælles online kalender Se praktiske forslag på næste side. Side 9

10 Praktiske forslag til arbejdet med MBU s ledelsestrekant 1) Styrelse og bus inddrager ledelsestrekantens tre punkter i sit arbejde 2) Forslag: Deltidsansat Som supplement til den halvtids stilling som forretningsfører, der allerede eksisterer i MBU, så foreslås det at der ansættes en støttefunktion til administration på deltid og projekt- eller tidsbegrænset. Det kan være både som studiejob, giv et år volontørstilling eller deltidsjob. Med støttefunktion til administrationen menes den del som ikke har med økonomi og DUF-regler at gøre en støtte til den type administrativt arbejde som er med til at lette det daglige arbejde for organisationens ledere, lokalforeninger og medlemmer. Nedenstående opgaver er af en type som sagtens kan klares af en fælles ansat og ikke af en specifik rådskonsulent. Et vigtigt formål med ansættelsen er at det skal være rådene til gavn. Råd og styrelse skal direkte og indirekte for frigjort ressourcer til indsatsen for det lokale (som de ansatte også medvirker til). Vi har nogle praktiske opgaver i rådene og styrelsen som er med til at lette det for de lokale ledere og lejrstabe, men med den nuværende underbemanding er det svært at løfte disse opgaver på en tilfredsstillende måde. Det kan med fordel tænkes i projektansættelser, da listen af praktiske opgaver kræver en bred vifte af kompetencer. Derfor kan vi opdele opgaverne i prioriterede projekter til hvilke, der ansættes præcis den person, som har kvalifikationer og kompetencer for at løse opgaven professionelt og effektivt. F.eks. kunne det være en projektstilling hvor de elektroniske værktøjer bliver etableret og siden hen en deltidsstilling, hvor de tages i anvendelse og bruges. Det er vigtigt for både den eksisterende stilling som forretningsfører og en evt. ny deltidsansat at råd og styrelse tænker fremad og giver mulighed for planlægning. Det stiller derfor krav til både råd og styrelse at de tænker fremad og planlægger, så de ansatte forvarsles hvilke opgaver, som vi ønsker løst i løbet af året. Opgaverne for den deltidsansatte skal helt overordnet være: Støtte til råd og BUS forenklingsindsats og evt. kommunikationsopgaver. F.eks.: Opdatering af rådenes lederhåndbøger, vejledninger og lign. Etablering af central fildeling hvor alle rådenes dokumenter samles og opdateres (f.eks. lederhåndbøger, vejledninger, kursusbeskrivelser, tidligere bestilte materiale (så de nemt kan genbestilles), referater, bilag og lign.) Rådene skal selv bidrage med at holde det ved lige, men der er brug for en medarbejder, som etablerer og hjælper rådene til at blive selvhjulpne i det omfang, som det er muligt. Samling af f.eks. lokalforeningernes vedtægter og arbejdsbeskrivelser, så andre lokalforeninger kan få dem til inspiration. Hjælp til indsamling af stof til nyhedsbrev og evt. fabrikation af nyhedsbreve. Hjælp til hjemmeside opdatering. Hjælp med bestilling af PR-materialer f.eks. stofmærker, t-shirts, trykning af invitationer, postkort eller lign. Tro bygger bro materiale: Det praktiske omkring at få det udarbejdet, trykt, formidlet, pakket og sendt og hvad der ellers følger med at praktiske opgaver omkring Tro bygger bro. Opbyning af ressourcedatabase med idéudveksling og vidensdeling lokale ledere imellem. Side 10

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang.

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk skridt for skridt guide til at komme i gang. Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang. Indholdsfortegnelse Begreber side 3 Indledning side 4 Typer af partnerskaber side 5 Eksempler

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Innovation i Praksis Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Forord Socialpsykiatrien står midt i både væsentlige udfordringer

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere