Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 I sag nr.: A Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Kirstine Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver (tidligere HORESTA Arbejdsgiver) på egne vegne og for Hotel Guldsmeden Axel ApS, Hotel Guldsmeden Bertrams ApS og Hotel Guldsmeden Carlton A/S (advokat Tine B. Skyum) Dommere: Børge Elgaard, Ulrik Jørgensen, Erik Kjærgaard, Henrik Lind, Jens Pors, Benny Rosberg og Per Sørensen (retsformand). INDLEDNING På et mæglingsmøde den 13. juli 2007 indgik repræsentanter for HORESTA Arbejdsgiver og 3F Hotel og Restauration et forlig, ifølge hvilket de indklagede virksomheder, Hotel Guldsmeden Axel ApS, Hotel Guldsmeden Bertrams ApS og Hotel Guldsmeden Carlton A/S, til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav, forbundet havde rejst i sagen, skulle betale kr. til forbundet. Som et led i forliget skulle 3F Hotel og Restauration på nærmere angiven måde dementere nogle 1

2 beskyldninger, som forbundet havde fremsat offentligt mod virksomheden. Denne sag angår spørgsmålet, om 3F har misligholdt forliget med den virkning, at virksomheden ikke er forpligtet til at betale hele det aftalte beløb på 1,2 mio. kr. Såfremt 3F for sit vedkommende har overholdt forliget, er spørgsmålet, om virksomhederne og Dansk Erhverv Arbejdsgiver skal betale bod til forbundet. PÅSTANDE Klagerne, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt følgende påstande: 1. Hotel Guldsmeden Axel ApS, Hotel Guldsmeden Bertrams ApS og Hotel Guldsmeden Carlton A/S, skal overholde forlig af 13. juli De tre indklagede virksomheder skal til 3F Privat Service, Hotel og Restauration, København, betale kr med procesrente fra sagens anlæg den 14. november De tre indklagede virksomheder skal til 3F Privat Service, Hotel og Restauration betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. 4. Dansk Erhverv Arbejdsgiver skal til 3F Privat Service, Hotel og restauration betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. De indklagede, Hotel Guldsmeden Axel ApS, Hotel Guldsmeden Bertrams ApS, Hotel Guldsmeden Carlton A/S og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, har alle påstået frifindelse, subsidiært bortfald af bod. SAGEN Forliget af 13. juli 2007 Forliget, sagen drejer sig om, blev indgået på et mæglingsmøde den 13. juli 2007 og lyder således: Sagen forhandledes og parterne enedes om, at virksomheden uden præjudice til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav i anledning af den rejste sag indtil d.d. betaler kr ,00 inkl. feriepenge og eventuel pension af efterbetalingsbeløbet. 2

3 Beløbet betales til 3F Hotel og Restauration senest 1. august F indestår for korrekte skatteoplysninger, feriepengeafregning og eventuel pensionsafregning mv. Parterne er enige om, at det er en forudsætning for dette forlig, at det er fortroligt. I forbindelse med indgåelse af forliget er der samtidig udarbejdet vedlagte dementi af 3F Hotel og Restauration i tilknytning til den hidtidige pressedækning. Som forudsætning for indgåelse af nærværende forlig er 3F forpligtet til i dag at indføre dementiets ordlyd på sin hjemmeside samt at distribuere dementiet til samtlige tidligere benyttede medier. 3F skal senest mandag den 16. juli 2007 kl forsyne HORESTA Arbejdsgiver med mailingliste over de medier, hvortil den oprindelige historie som nu dementeres, er sendt samt mailingliste over de medier, hvortil dementiet er sendt. Endelig er 3F forpligtet til at sende dementiet til de medier som på eget initiativ har bragt den nu dementerede historie. Herudover har 3F en særlig forpligtelse til i dag at kontakte Morgenavisen Jyllandsposten, DR Nyheder (tv og radio herunder P4) og TV2 Lorry og orientere om dette dementi. Det vedlagte dementi lød således: 3F gik for vidt i angreb på hotelkæde Vi indrømmer, at vi i dag ikke har belæg for vores beskyldninger mod Hotelkæden Guldsmeden, siger 3F. 3F s lokalafdeling for Hotel & Restauration måtte fredag på et mæglingsmøde med Horesta og Hotelkæden Guldsmeden trække alle beskyldninger tilbage mod hotellet for at have fremsat trusler mod polske rengøringsassistenter. Vi har intet beløg for at fremsætte beskyldningerne og har derfor trukket dem tilbage siger faglig sekretær Olfert Kristensen. Hotel Guldsmeden blev for et par uger siden beskyldt for i flere medier bl.a. DR s TV-avisen og TV 2 Nyhederne for at have beskæftiget illegal arbejdskraft. Det skete ved 3Fs mellemkomst. Vi har i dag set bevis for, 3

4 at virksomheden er forhåndsgodkendt af myndighederne til at beskæftige østeuropæisk arbejdskraft. Olfert Kristensen fastholder, at stuepigerne har fået for lidt i betaling, som er udlignet på dagens mæglingsmøde. Venlig hilsen 3F Hotel & Restauration København, den 13. juli Sagens baggrund 1. Den 28. juni 2007 indlogerede repræsentanter for 3F sig på Hotel Guldsmeden Carlton, Vesterbrogade 66, under falske navne. Baggrunden herfor var, at 3F s repræsentanter ønskede at foretage en nærmere undersøgelse af de ansattes lønog arbejdsvilkår, idet forbundet havde en formodning om, at der var ansat illegal udenlandsk arbejdskraft, der blev underbetalt i forhold til overenskomsten. Den 29. juni 2007 og 30. juli 2007 bragte henholdsvis Ritzaus Bureau og Jyllandsposten artikler, hvoraf bl.a. fremgik: 30 polske rengøringsfolk arbejder illegalt på den danske hotelkæde, Guldsmeden, hvor underbetaling, overarbejde og sorte penge til stråmænd er hverdag. Nyhedsbrevet 3F kan i dag afsløre massiv svindel, underbetaling og udnyttelse på tre store hoteller i København, Carlton, Bertram og Axel. Hotellerne, der er en del af Hotel Guldsmeden kæden, reklamerer med, at de går meget op i økologi og har en høj social bevidsthed. Men der er meget langt fra den sociale bevidsthed og til virkelighedens verden på hotellerne. - Det er direkte ækelt og noget af det værste, jeg nogen siden har oplevet, siger Olfert Kristensen faglig sekretær i 3F Hotel og Restauration. - Vi er kommet i kontakt med flere af de ansatte. De er forståeligt bange for repressalier, men heldigvis er der flere og flere af dem, der begynder at fortælle om deres ansættelsesforhold. Og det er helt hen i vejret. De får kroner hver tredje måned, siger Olfert Kristensen til Nyhedsbrevet 3F. 4

5 Derfor laver 3F Hotel og Restauration her til morgen en aktion på hotellerne. Hele formiddagen vil de dele løbesedler ud til rengøringspersonalet. Løbesedlerne skal gøre de resterende ansatte opmærksom på den udnyttelse, de udsættes for. 3F har beregnet, at de ansatte har mindst 2,25 millioner kroner til gode. 3F indgav politianmeldelse mod Guldsmeden, og den 6. juli 2007 modtog Dansk Erhverv Arbejdsgiver en indkaldelse til mæglingsmøde. Indkaldelsen var dateret den 27. juni Mæglingsmødet blev afholdt den 13. juli I dagene op til mødet bragte en række medier historier om hotelkæden, hvori beskyldningerne om anvendelse af underbetalt illegalt udenlandsk arbejdskraft blev gentaget. Af forskellige artikler fremgik bl.a., at der bestod efterbetalingskrav på ca. 6 mio. kr. Mæglingsmødet blev afholdt på Hotel Guldsmeden Bertrams. Da repræsentanter for virksomheden ankom til mæglingsmødet om formiddagen, blev de i hotellet mødt af journalister og fotografer, der var blev orienteret om mødet af 3F. Mens mæglingsmødet blev afholdt, fremkom der på 3F s hjemmeside og kort efter på Ritzaus og Jyllandspostens hjemmesider indlæg om, at polske kvinder inden mæglingsmødet var blevet truet med vold, hærværk og brand. På 3F s hjemmeside hed det bl.a.: Det var tydeligt rystede og bange polske kvinder, der dukkede op til mæglingsmødet mellem hotelkæden Guldsmeden, Horesta og 3F Hotelog Restauration på Hotel Bertrams fredag formiddag. 3. Under mødet, hvor parterne havde drøftet spørgsmålet, om overenskomsten var blevet overholdt eller ej, blev mødedeltagerne orienteret om disse nye udsagn. Hotellernes ledelse og dennes rådgivere fandt, at der forelå så grove beskyldninger, at det var magtpåliggende for virksomheden straks at søge at begrænse skadevirkningerne heraf. Under de følgende drøftelser erklærede 3F sig villig til at udsende et dementi, idet forbundet dog ønskede at sammenkæde dette tema med det oprindelige tema om, hvorvidt overenskomsten havde været overholdt. Mæglingsmødet blev afholdt en fredag, og det var derfor vigtigt for virksomhedens ledelse at få udsendt dementiet inden redaktionernes deadline samme eftermiddag. 5

6 Ud over repræsentanten for Dansk Erhverv Arbejdsgiver, markedsdirektør Morten Brustad, var virksomheden under drøftelserne repræsenteret af advokat Hans Juhler og konsulent Mogens Gyde, der er medierådgiver. Forbundet var repræsenteret af faglig sekretær Olfert Kristensen og faglig sekretær Peter Moesgaard. Udkastet til forligsteksten blev udarbejdet af arbejdsgiversiden, og efter underskrivelsen af forliget sluttede mødet ca. kl Efter mæglingsmødet tog 3F s repræsentanter kontakt med 3F s hjemmeside med henblik på offentliggørelsen af 3F s dementi. Forbundets fagblad valgte at bringe nyhederne i form af en selvstændig journalistisk historie, hvori der var et link til forligsteksten, der nu havde fået overskriften Pressemeddelelse fra 3F. Artiklen i fagbladet, der blev indlagt på hjemmesiden den 13. juli 2007 kl , havde foroven et billede af repræsentanter for 3F med følgende undertekst: Faglig sekretær Olfert Kristensen, 3F Hotel og Restauration i København, måtte i dag trække alle sine beskyldninger om illegal arbejdskraft på hotelkæden Guldsmeden tilbage. I artiklen hed det i øvrigt bl.a.: Beskyldninger mod hotelkæde grundløse 3F Hotel og Restauration i København gik for vidt i anklager mod hotelkæden Guldsmeden. Det indrømmer faglig sekretær. Af Kristian Jessen, Fagbladet 3F De massive anklager om illegal arbejdskraft på hotelkæden Guldsmeden har nu vist sig at være grundløse. Det kom frem under et mæglingsmøde mellem 3F Hotel og Restauration i København, Horesta og hotelkædens direktør, Sandra Plesner Weinert, i dag fredag. Under beskydning 6

7 Hotelkæden har siden 29. juni været under beskydning af 3F Hotel og Restauration for at have ansat op til 30 polske illegale medarbejdere og underbetalt dem. Hotel og restauration afleverede både politianmeldelse mod hotelkæden samt et efterbetalingskrav for manglende løn og overarbejde på seks millioner kroner. Faglig sekretær i 3F Hotel og Restauration, Olfert Kristensen, har i adskillige medier fortalt, at det er det værste, han har oplevet. Baggrunden for udtalelserne skyldes samtaler med de ansatte på hotellerne. Beskyldninger faldt til jorden Men under mæglingsmødet faldt anklagerne om illegalt arbejde hurtigt til jorden, da hotelkædens direktør kunne fremvise forhåndsgodkendelser fra myndighederne til at beskæftige østeuropæisk arbejdskraft. I en pressemeddelelse udsendt af faglig sekretær, Olfert Kristensen og 3F Hotel og Restauration, København, står der blandt andet: Vi indrømmer, at vi i dag ikke har belæg for vores beskyldninger mod hotelkæden Guldsmeden. Ifølge pressemeddelelsen fremgår det, at de polske stuepiger, der har fået for lidt i betaling, har fået udlignet lønnen. Det fremgår ikke, hvor mange penge det drejer sig om. Ingen kommentarer Nyhedsbrevet 3F ville gerne have haft en kommentar fra faglig sekretær Olfert Kristensen. Vi ville gerne have spurgt ham, hvordan de fejlagtige beskyldninger opstod, og hvor mange penge stuepigerne havde til gode. Men trods adskillige henvendelser, har det ikke været muligt at få fat i Olfert Kristensen. Ifølge et notat af 22. august 2007, udarbejdet af konsulent i 3F Bent Moos, havde faglig sekretær Olfert Kristensen den 13. juli 2007 kl en mobiltelefonsamtale med DR-radio P4 i form af et telefoninterview, der blev bragt direkte. Under samtalen, der varede i 11 min., redegjorde Olfert Kristensen for tilbagekaldelsen af beskyldningerne. Kl havde Olfert Kristensen en ny samtale med DR, hvor han fortalte om forliget og om en pressemeddelelse fra 3F. Kl talte han med TV Lorry og fortalte om forliget og om en pressemeddelelse. Kl bragtes et indslag 7

8 i TV Lorry om dementiet et nyhedsindslag blev bragt den følgende dag kl og omkring samme tidspunkt talte Olfert Kristensen med DR TV, der derefter bragte indslag på tekst-tv om dementiet. Af DR s hjemmeside fremgår bl.a.: 3F erkender grundløse beskyldninger mod hotelkæde 13. jul Penge De omfattende anklager om illegal arbejdskraft på hotelkæden Guldsmeden har nu vist sig at være grundløse. Det kom frem under et mæglingsmøde mellem 3F, Horesta og hotelkædens direktør, skriver Nyhedsbrevet 3F. Hotelkæden har været under beskydning af 3F Hotel og restauration for at have ansat op til 30 polske illegale medarbejdere og underbetalt dem. Anklager faldt til jorden Faglig sekretær i 3F Hotel og Restauration, Olfert Kristensen, har i adskillige medier fortalt, at det er det værste, han har oplevet. Men under mæglingsmødet faldt anklagerne om illegalt arbejde hurtigt til jorden, da hotelkædens direktør kunne fremvise forhåndsgodkendelser til at beskæftige østeuropæisk arbejdskraft. I en pressemeddelelse udsendt af Olfert Kristensen hedder det blandt andet: Vi indrømmer, at vi i dag ikke har belæg for vores beskyldninger mod hotelkæden Guldsmeden. Sammen aften bragte Ritzaus Bureau følgende tekst om forliget: 3F Hotel og Restauration i København gik for vidt i anklager mod hotelkæden Guldsmeden. Det indrømmer faglig sekretær, skriver Nyhedsbrevet 3F. De massive anklager om illegal arbejdskraft på hotelkæden Guldsmeden har nu vist sig at være grundløse. Det kom frem under et mæglingsmøde mellem 3F Hotel og Restauration i København, Horesta og hotelkædens direktør, Sandra Plesner Weinert, i dag fredag. Hotelkæden har siden 29. juni været under beskydning af 3F Hotel og Restauration for at have ansat op til 30 polske illegale medarbejdere og underbetalt dem. Hotel og Restauration afleverede både politianmeldelse mod hotelkæden samt et efterbetalingskrav for manglende løn og overarbejde på seks millioner kroner. 8

9 Faglig sekretær i 3F Hotel og Restauration, Olfert Kristensen, har i adskillige medier fortalt, at det er det værste, han har oplevet. Baggrunden for udtalelserne skyldes samtaler med den ansatte på hotellerne. Men under mæglingsmødet faldt anklagerne om illegalt arbejde hurtigt til jorden, da hotelkædens direktør kunne fremvise forhåndsgodkendelser fra myndighederne til at beskæftige østeuropæisk arbejdskraft. Af pressemeddelelse udsendt af faglig sekretær, Olfert Kristensen og 3F Hotel og Restauration, København, står der blandt andet: Vi indrømmer, at vi i dag ikke har belæg for vores beskyldninger mod hotelkæden Guldsmeden. Ifølge pressemeddelelsen fremgår det, at de polske stuepiger, der har fået for lidt i betaling, har fået udlignet lønnen. Det fremgår ikke, hvor mange penge det drejer sig om. Nyhedsbrevet 3F ville gerne have haft en kommentar fra faglig sekretær, Olfert Kristensen. Vi ville gerne have spurgt ham, hvordan de fejlagtige beskyldninger opstod, og hvor mange penge stuepigerne havde til gode. Men trods adskillige henvendelser, har det ikke været muligt at få fat i Olfert Kristensen. Inden Olfert Kristensen havde nået at kontakte Jyllandsposten, bragte dette blad historien om dementiet samme aften kl Ifølge forliget skulle 3F senest mandag den 16. juli 2007 kl forsyne arbejdsgiverforeningen med mailliste over de medier, hvortil den oprindelige historie, som nu blev dementeret, var sendt, samt mailliste over de medier, hvortil dementiet var sendt. Da arbejdsgiverforeningen ikke havde modtaget listerne inden det nævnte tidspunkt, kontaktede arbejdsgiverforeningen 3F, der nu oplyste, at der ikke eksisterede nogen maillister som angivet i forliget. Dette var baggrunden for, at forbundet ikke havde sendt nogen liste. Forbundet henviste til, at forliget nu var blevet bragt på hjemmesiden og i 3F s Nyhedsbrev, og at alle abonnenter herved var blevet orienteret. Desuden havde forbundet kontaktet de forskellige medier, man havde været forpligtet til at orientere om forliget. I øvrigt, oplyste forbundet, er alle medier af betydning tilmeldt 3F s Nyhedsbrev. 6. Efter at forbundet havde forsynet Dansk Erhverv Arbejdsgiver med sit notat af 22. august 2007 og med en yderligere redegørelse af 7. september 2007, sendte Dansk 9

10 Erhverv et brev til indehaveren af Guldsmeden, Sandra Plesner Weinert. I brevet der blev sendt i kopi til advokat Hans Juhler og Bent Moos, hedder det bl.a.: Forliget med 3F Tak for bemærkningerne til 3Fs redegørelse vedrørende distribution af dementiet af 13. juli For god ordens skyld skal jeg præcisere, at der er vor opfattelse, at dementiet som var en forudsætning for indgåelse af det fagretlig forlig alene knytter sig til de beskyldninger om trusler og hærværk, der blev fremsat af 3F den 13. juli 2007 om eftermiddagen. I vurderingen af, hvorvidt 3F væsentligt har misligholdt forpligtelsen til at distribuere forliget, er det efter vor opfattelse ikke relevant at inddrage andre og tidligere bragte historier. I forlængelse af de betragtninger, der fremgår af vort brev af 4. september 2007, er det på det nu forelagte grundlag vor opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at Arbejdsretten enten ikke vil anse vilkåret om distribution af dementiet misligholdt fra 3Fs side, eller ikke anse samme vilkår misligholdt i en sådan grad, at det samlede forlig om den fagretlige efterbetaling, som begge parter underskrev den 13. juli 2007, kan anses for bortfaldet. I denne vurdering er der henset til, at der i det samlede efterbetalingskrav er indeholdt efterbetaling af løn til et ikke kendt antal polske statsborgere, der i forskelligt regi, har udført arbejde på virksomheden. Jeg skal derfor anbefale, at virksomheden straks betaler det aftalte beløb i overensstemmelse med gældende vilkår fastsat i mæglingsmødereferatet af 13. juli Derefter betalte de tre hoteller i alt kr. til forbundet. Da der ikke blev betalt yderligere, afholdtes der fællesmøde den 24. oktober I referatet heraf hedder det bl.a.: 10

11 Sagen forhandledes. Arbejdstagersiden fastholdt klagen i sin helhed, og opfordrede Dansk Erhverv Arbejdsgiver til at pålægge virksomhederne at efterleve mæglingsmødereferatet. Fra arbejdsgiverside anførte man, at 3F efter arbejdsgiversidens opfattelse på væsentlige punkter havde undladt at opfylde sine forpligtelser i relation til distribuering og orientering om det på mæglingsmødet aftalte dementi. Man oplyste, at de indklagede virksomheder har betalt i alt ca. kr ,- svarende til de af virksomhederne opgjorte efterbetalingskrav m.v. Enighed kunne ikke opnås. Arbejdstagersiden forbeholdt sig at videreføre sagen for Arbejdsretten og herunder at gøre organisationsansvar gældende over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Arbejdsgiversiden bestred, at der var grundlag for organisationsansvar. Da virksomhederne og arbejdsgiverforeningen fastholdt standpunktet på fællesmødet, blev denne sag af LO på 3F s vegne indbragt for Arbejdsretten ved klageskrift af 14. november Af sagens oplysninger fremgår, at beløbet på kr., der er indbetalt til 3F, fremkommer ved, at virksomheden efter en teknisk gennemgang af kravene er nået til, at de pågældende 8 deltidsansattes krav for perioden januar maj 2007 udgør i alt kr. Herudover har virksomheden accepteret at betale en bod på kr. til forbundet for manglende overholdelse af overenskomsten. DA har endvidere oplyst, at virksomheden direkte til de ansatte har efterbetalt i alt kr. for perioden fra den 1. juni til den 13. juli DA har derfor anført, at virksomheden har betalt i alt kr., jf. herved oplysningen ovenfor i referatet af fællesmødet. FORKLARINGER Olfert Kristensen har forklaret, at han har været faglig sekretær i 3F i ca. 2½ år. Han anser optakten til sagen og 3F s håndtering af den for at være en normal faglig sag. Han var blevet kontaktet af fire polske piger, der havde vist ham en masse 11

12 mærkelige papirer, der for ham at se ikke hang sammen. Meget tydede på, at forholdene, pigerne arbejdede under på de tre hoteller, var unormale, idet de ikke fik overenskomstmæssig løn. Han og en af hans kolleger indlogerede sig derfor på hotellet under falske navne, idet de under opholdet forsøgte at få nærmere oplysninger fra og at udlevere oplysninger til de ansatte. De drøftede ikke forholdene med repræsentanter for hotellet, heller ikke inden de indgav anmeldelse til politiet om, at hotellet anvendte udenlandsk arbejdskraft. Efterhånden voksede og voksede sagen, og han orienterede forbundets blad, Fagbladet, om den. Efterhånden som han og kollegerne talte med flere og flere af de ansatte, blev disses efterbetalingskrav efter hans opfattelse stadig større. Natten inden afholdelsen af mæglingsmødet den 13. juli 2007 blev han orienteret om, at en af de polske piger på hotellet var blevet truet. Han blev enig med sig selv om, at han måtte foretage sig noget, også for at berolige den pågældende pige. Forud for mødet talte han bl.a. med en journalist fra Jyllandsposten. Sammen med Peter Moesgård deltog han som 3F s repræsentanter på mæglingsmødet. Dette varede ganske længe, men da det var afsluttet, gik han straks i gang med de henvendelser til pressen, som 3F var forpligtet til i henhold til forliget. Han har sammen med Bent Moos udarbejdet notatet af 22. august 2007, hvoraf de ting, som han foretog sig, nærmere fremgår. Under sine samtaler med de forskellige journalister undlod han omhyggeligt at udlægge forliget, idet han alene henviste til det dementi, der var vedlagt det i øvrigt fortrolige forlig. Det hele var meget hektisk, og han blev under samtaler med flere af journalisterne klar over, at de allerede var blevet bekendt med pressemeddelelsen. Da man indgik forliget på mæglingsmødet, vidste han ikke, at der ikke fandtes nogen maillister. Det var 3F s fagblad, der forud for afholdelsen af mæglingsmødet havde haft den nærmere kontakt med pressen, og han forstod, at indsættelsen af historien på hjemmesiden og linket ville nå ud til de kredse, som skulle orienteres. Da han orienterede Morten Brustad fra Dansk Erhverv om, at der ikke var nogen mailliste, var Morten Brustads reaktion, at det afgørende var, at dementiet kom ordentligt ud. 12

13 Peter Moesgård har forklaret, at han har været i forbundet i 15 år. Efter at en af de polske piger havde haft lejlighed til at afgive forklaring for deltagerne på mæglingsmødet den 13. juli 2007, gik man i gang med at foretage en skønsmæssig beregning af størrelsen af efterbetalingsbeløbene. Kun repræsentanterne fra arbejdsgiverforeningen og 3F deltog, men efter ca. 2 timer kom advokat Hans Juhler ind. Han var meget vred over de beskyldninger om trusler, vold, hærværk mv., der nu var dukket op. Det viste sig, at en af journalisterne, der havde været til stede i hotellet umiddelbart inden mødet, havde talt med en af de polske piger. Derpå blev mødet ganske kaotisk. Hans Juhler truede med sagsanlæg, og han selv og Olfert Kristensen indså efterhånden, at 3F selv måtte påtage sig noget af ansvaret for sagens udvikling. HORESTA krævede, at 3F skulle trække de nye beskyldninger tilbage. Det kunne forbundet dog ikke, da det ikke var forbundet selv, der var kommet med dem. Han og Olfert Kristensen var imidlertid villige til at få sagen lukket ved, at virksomhederne betalte et beløb. Forbundets udspil var 2 mio. kr., men efterhånden nåede man efter almindelig købmandsforretning frem til de 1,2 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse. Hans Juhler og medierådgiver Mogens Gyde udarbejdede udkastet til vedlagte dementi, der senere blev til pressemeddelelsen. Efter hans og Olfert Kristensens opfattelse var udkastet for vidtgående, men efterhånden blev man enige om teksten. Det var vigtigt for ham at få ordene i dag ind i sætningen om, at man havde set bevis for, at virksomheden var forhåndsgodkendt af myndighederne. Først samme dag havde han set godkendelserne. Han var ikke selv klar over, at der rent faktisk ikke fandtes maillister over dem, der var blevet orienteret om historien forud for mæglingsmødet. Selv opfattede han kravet om fremskaffelsen af listerne på den måde, at de skulle fremskaffes, hvis de fandtes. Afgørende var dog, at budskabet kom klart og bredt ud til offentligheden. Lørdag den 14. juli orienterede han telefonisk Morten Brustad om, at der ikke var maillister. De var enige om, at dementiet havde fået en så stor udbredelse i pressen, fordi 3F havde erkendt at have taget fejl. Bent Moos har forklaret, at han er konsulent i 3F. Det er sædvanligt, at det er de lokale folk i 3F, der deltager i mæglingsmøder. Han kom ind i sagen, fordi virksomheden ikke betalte i overensstemmelse med forliget. Da forbundet modtog kopien af Dansk Erhvervs brev af 12. september 2007, gik han ud fra, at sagen nu ville blive bragt i orden. Han gik derfor også ud fra, at der ville blive tale om en enkel 13

14 sag på fællesmødet. Han var derfor meget overrasket over, at Dansk Erhverv nu ikke længere mente, at 3F havde opfyldt forliget. Brian Pabst har forklaret, at han er redaktør på 3F Fagbladet og har det daglige ansvar for Nyhedsbrevet. Redaktionen er selvstændig og kan ikke pålægges noget af de enkelte afdelinger. Fagbladet udsendes elektronisk alle hverdage ca. kl , men i øvrigt lægges gode historier løbende ud. Alt løbende bliver sendt til en mailbox, således at alle, der har tilmeldt sig som aftager, modtager Nyhedsbrevet. Det drejer om ca abonnenter. For år tilbage havde man særlige maillister med navne på de journalister, som man forsynede med nyheder. Nu sker udsendelsen automatisk til alle abonnenter, og desuden lægges de samme historier på forbundets hjemmeside. I denne sag skete det da også om aftenen den 13. juli Rosalina Dias Larsen har forklaret, at hun er free-lance journalist og i juni 2007 var ansat på DR ved TV-avisen. Før 3F foretog sin aktion på hotel Guldsmeden på Vesterbrogade, var hun af sin chef blevet spurgt, om hun kunne tænke sig at dække historien. Pressen var således på forhånd blevet orienteret om, hvad der skulle ske. Hun skulle stå for koordineringen, men på grund af tekniske problemer, nåede de ikke ud og filme selve aktionen, således som det ellers var meningen. Historien blev bragt samme aften i TV-avisen, hvorunder hun interviewede en af de polske piger. Efter mæglingsmødet den 13. juli 2007 blev hun ringet op af Olfert Kristensen, der fortalte, hvad der var sket på mødet. Hun var imidlertid ikke på arbejde den pågældende dag, hvad hun også sagde til Olfert Kristensen. Han orienterede hende om, at der ville blive udsendt en pressemeddelelse. Hun bad ham om at sende den til sig, men hun kan ikke huske, om hun selv modtog pressemeddelelsen. I det hele taget kom hun ikke til at beskæftige sig med sagen derefter. Sandra Plesner Weinert har forklaret, at hun er indehaver af hotelkæden Guldsmeden. Hun startede sin virksomhed i Århus i 1999 og blev straks medlem af arbejdsgiverforeningen. Hun har aldrig tidligere haft nogen form for kontakt med det 14

15 tidligere RBF eller med 3F. Hun driver sin virksomhed efter bæredygtige økonomiske og socialbevidste principper. Der gælder ens regler for alle, og der er i det hele taget en meget flad organisation i virksomheden. Hun støtter forskellige velgørende projekter og giver de ansatte en løn, der langt overstiger den overenskomstmæssige. Hun ansatte de polske piger, fordi det i sommeren 2006 var umuligt at finde arbejdskraft herhjemme til Hotel Guldsmeden Bertrams. Hun kom op på 25 fuldtidsansatte rengøringsmedarbejdere fra østlandene. Efter hendes opfattelse var forløbet af 3F s aktion og medieomtale meget voldsom, og dette billede forstærkedes op til afholdelsen af mæglingsmødet. Da hun indfandt sig på hotellet, hvor mæglingsmødet skulle afholdes, blev hun mødt af en samling af journalister og fotografer. De blev dog straks vist ud. Under mødet fremkom beskyldningerne om trusler og tærsk, og Hans Juhler blev meget vred. Mødet trak meget længe ud, hvad hun selv var utilfreds med, fordi det var meget vigtigt at få et dementi ud så hurtigt som muligt. Det havde ikke på nogen måde været hendes hensigt at omgå den såkaldte østaftale, og da hun efterfølgende blev klar over, at der kunne være problemer i forhold til denne aftale, valgte hun at efterbetale et betydeligt beløb. Morten Brustad har forklaret, at han er markedsdirektør i Dansk Erhverv. Han deltog i mæglingsmødet den 13. juli 2007, der fik et højst usædvanligt forløb. Inden mødet troppede 3F op med journalister og kameramænd, hvilket var ganske uhørt. På mødet fik de forelagt de forskellige oplysninger, som nogle af de polske piger afgav. Det blev herunder klart, at der kunne være tale om visse overtrædelser af overenskomsten. Beløbsmæssigt var de krav, 3F indledningsvis fremsatte, dog alt for store. Efter et par timer blev de bekendt med det nye udsagn om trusler mv. i pressen, og det ændrede helt sagens karakter. Virksomheden var dybt rystet, både fordi der var tale om helt urimelige beskyldninger, og fordi der kunne blive tale om betydelige skadevirkninger for virksomheden. Det var for arbejdsgiversiden helt uacceptabelt, hvis de rygter, der nu var blevet udbredt, ikke blev dementeret snarest muligt. Hans Juhler deltog ikke i selve mæglingsmødet, men rådgav løbende virksomheden, og alle var efterhånden interesseret i at få lukket sagen hurtigst muligt. Grunden til, at forligsbeløbet blev så højt som 1,2 mio. kr., var udelukkende det pres, virksomheden var blevet udsat for. Det var ikke udslag af en fagretlig, teknisk beregning, men da uret tikkede, så arbejdsgiveren sig nødsaget til at gå med til de 1,2 mio. kr. Bemærkningen om maillisterne i forliget blev indsat efter råd fra 15

16 medierådgiveren. Forligets tekst blev formuleret omhyggeligt, fordi erfaringen viser, at det er vigtig at få fastlagt alt for at undgå, at noget kikser efterfølgende. Der blev ikke på nogen måde taget forbehold fra forbundets side med hensyn til at forsynes virksomheden med maillisterne. Først mandag eftermiddag eller tirsdag formiddag blev han bekendt med, at listerne alligevel ikke kunne leveres. Han måtte derfor tage forbehold for, om forbundet kunne anses for at have overholdt sin del af forliget. På den anden side turde han ikke risikere, at der kom til at rulle en mediesag igen, og efter at være blevet orienteret om, hvad forbundet havde foretaget sig for at udbrede dementiet, valgte han at skrive brevet af 12. september Han anbefalede virksomheden at betale ud fra en vurdering af procesrisikoen ved at fortsætte sagen, men der var ikke tale om et pålæg til virksomheden. Efterfølgende har han gentagne gange bedt forbundet om at komme med en mere nøjagtig beregning af størrelsen af efterbetalingskravet. Dansk Erhvervs afståelse fra at give virksomheden et egentlig pålæg om at betale er baseret på samtlige faktorer i sagen, herunder den stærkt urimelige måde, sagen er opstået på, og det store beløb på 1,2 mio. kr. er fremkommet på. Hans Juhler har forklaret, at han den 8. juli 2007 blev kontaktet af virksomheden, der ønskede, at han supplerende bistod Dansk Erhverv i sagen. Den 11. juli 2007 ringede han til Olfert Kristensen, idet han ønskede en forhandling om en forligsmæssig løsning. Dette stillede Olfert Kristensen sig dog helt afvisende overfor. Svaret var, at mæglingsmødet skulle afholdes, og at han ikke selv ville få lov til at deltage i mødet. Forbundets anvendelse af pressen som instrument i den faglige strid var massiv. De journalister og fotografer, der havde indfundet sig i hotellet forud for mæglingsmødet, blev dog vist ud. Han blev selv nægtet adgang til mæglingsmødet. Mens mødet foregik, blev han pludselig af sit kontor orienteret om fremsættelsen af beskyldningerne om trusler mv. Denne nye udvikling bekræftede hans anelse om, at der var tale om et tilrettelagt komplot. Han blev meget vred, og han gjorde øjeblikkelig de deltagende i mødet bekendt hermed. Peter Moesgård og Olfert Kristensen bedyrede, at de ikke havde noget ansvar for den seneste udvikling. Han gav udtryk for, at der var tale om en højst usædvanlig situation, hvor der var fremkommet beskyldninger mod virksomheden om alvorlige strafbare handlinger, og han bebudede, at der ville blive fremsat store erstatningskrav mod såvel enkeltpersoner som mod forbundet. Baggrunden herfor var, at netop denne 16

17 virksomhed mediemæssigt er meget følsom. Det var også baggrunden for, at han bad Mogens Gyde om at bistå som medierådgiver ved udformningen af dementiet. Det var meget vigtigt, at dette kom ud meget hurtigt og effektivt, idet man var klar over, at der arbejdedes med deadline de forskellige steder. Han deltog ikke selv i drøftelsen af den økonomiske del af forliget. Da kravet om tilsendelse af maillister blev indsat, var dette ikke noget problem for forbundets deltagere. Han tilkendegav selv, at uanset om de to repræsentanter fra forbundet kunne styre Fagbladet eller ej, måtte 3F påtage sig ansvaret for miseren. Oversigten over maillisterne var helt nødvendig for at give virksomheden mulighed for at kontrollere, om forliget i enhver henseende var blevet opfyldt. De skulle udgøre et kontrolinstrument med henblik på at få genopbygget virksomhedens renomme. Formålet med at modtage maillisterne blev da også klart tilkendegivet på mødet. Det er rigtigt, at han tillige tilkendegav, at det, virksomheden fik for de 1,2 mio. kr., også var et dementi. Der var en klar sammenhæng mellem dementiet og betalingen. PARTERNES ARGUMENTER LO har anført, at 3F s afdeling Privat Service, Hotel og Restauration fuldt ud har opfyldt forliget af 13. juli Ifølge forliget skulle 3F offentliggøre og distribuere vedlagte dementi. Den nøjagtige tekst hertil fremgik af det stykke papir, der blev udarbejdet af Dansk Erhvervs og de indklagede hotellers egne rådgivere, herunder medierådgiveren, og det er denne tekst, der af 3F blev udsendt som en pressemeddelelse, idet den under Dokumenter blev udsendt som link til den selvstændige journalistiske historie, der samme aften kl blev bragt på forbundets hjemmeside. Af artiklen fremgår klart, at beskyldningerne mod hotelkæden var grundløse og var blevet trukket tilbage. Herudover henvendte Olfert Kristensen sig samme aften til de forskellige medier, som ifølge forliget skulle kontaktes, og af de fremlagte bilag fremgår, at alle de relevante medier bragte indslag om historien. Således bragte Jyllandsposten historien om dementiet samme aften kl , det vil sige allerede inden afdelingen havde lovet at kontakte mediet, og også DR Nyheder/Penge P4 København, som Olfert Kristensen havde talt med, og TV 2 Lorry bragte historien samme aften. Det eneste punkt, forliget ikke blev overholdt på, var pligten til at forsyne HORESTA med maillister over de medier, hvortil de oprindelige historier og dementiet var sendt. Forklaringen herpå var, at der 17

18 hvad 3F s forhandlere ikke var klar over, da forliget blev indgået ikke eksisterede nogen maillister som angivet i forliget. Dette fik imidlertid ikke nogen betydning for 3F s overholdelse af forpligtelsen til at udbrede forliget. Af forklaringerne fremgår således, at selve den omstændighed, at pressemeddelelsen blev udsendt som link til den journalistiske historie på hjemmesiden og ligeledes blev udsendt med Nyhedsbrevet mandag den 16. juli 2007, bevirkede, at dementiet blev udsendt til alle abonnenter, herunder pressen, og dermed til dem, der skulle gøres bekendt med dementiet. LO har endvidere anført, at det er uden betydning, at selve pressemeddelelsen ikke indeholder ordet dementi. Som anført var denne tekst udfærdiget af arbejdsgiversidens egne rådgivere, og af teksten fremgår, at alle beskyldninger mod hotellerne for at have fremsat trusler mod polske rengøringsassistenter blev trukket tilbage. Samtidig fremgår det af teksten, at 3F erklærede, at de nu havde set det fornødne bevis for, at virksomheden ikke beskæftigede illegal arbejdskraft. Da 3F således straks opfyldte sin del af forliget, har de tre hoteller begået brud på de fagretlige regler ved ikke for deres vedkommende at have efterlevet forliget i form af indbetaling af det fulde beløb på 1,2 mio. kr. til forbundet. Sagen drejer sig ikke om, hvorvidt dette beløb har været for stort, men alene, om forliget er overholdt. De indklagedes synspunkter om, at hotellerne efterfølgende har været berettiget til at indbetale et andet og mindre beløb, er en ren efterrationalisering. Beløbet fremkom gennem en forhandling, og der er ikke noget i teksten, der støtter, at beløbet reelt er en betaling for at få 3F til at gå med til dementiet. Med hensyn til påstanden om, at Dansk Erhverv Arbejdsgiver skal betale en bod, har LO anført, at arbejdsgiverforeningen har pådraget sig et organisationsansvar ved ikke at pålægge medlemsvirksomhederne at efterleve forliget. Det er en skærpende omstændighed, at Dansk Erhverv har handlet i strid med sin egen anbefaling af 12. september 2007 om straks [at betale] det omtalte beløb i overensstemmelse med gældende vilkår fastsat i mæglingsmødereferatet af 13. juli

19 DA har anført, at der er tale om en ganske usædvanlig sag. Den er opstået, fordi 3F førte en helt urimelig kampagne, der var tilrettelagt som et plot mod en hotelkæde. Dette fremgår klart af oplysningerne om, at pressen løbende blev informeret af 3F, inden aktionen blev sat i gang, og af, at 3F foranledigede pressen til at dukke op på hotellet, hvor mæglingsmødet skulle afholdes. Kombineret med de helt urimelige beskyldninger, der var blevet fremsat, kom virksomhederne under et meget stort pres på selve mæglingsmødet. Det er på denne baggrund, forligets indhold skal ses. For hotellerne var det af yderste vigtighed, at 3F overholdt sin del af forliget til punkt og prikke. Dementiet var en forudsætning for, at hotellerne ville gå med til at betale et så stort beløb som 1,2 mio. kr. Ifølge dementiet skulle såvel beskyldningerne om fremsættelse af trusler over for de polske medarbejdere som beskyldningerne om anvendelse af illegal arbejdskraft trækkes tilbage. I lyset af den meget betydelige pris, der skulle betales for dementiet, var kravene til 3F s minutiøse opfyldelse af dets forpligtelser i henhold til forliget skærpet væsentligt. Imidlertid har 3F ikke godtgjort, at dementiet af 13. juli 2007 blev distribueret til samtlige tidligere benyttede medier og til medier, som på eget initiativ havde bragt den oprindelige historie, der nu blev dementeret. Hverken inden for den aftalte tidsfrist eller senere forsynede 3F HORESTA arbejdsgiver med maillister i henhold til forliget, og det må i hvert fald lægges til grund, at 3F ikke fuldt ud har opfyldt sine forpligtelser til at kontakte de nærmere angivne medier. Dertil kommer, at 3F har handlet illoyalt i forhold til forliget ved konsekvent at anvende betegnelsen pressemeddelelse i stedet for dementi. Som forklaret også af advokat Hans Juhler var maillisterne over de medier, som beskyldningerne var udbredt til, virksomhedernes eneste mulighed for at kontrollere, om dementiet blev udbredt til de rette medier. Det må herved i øvrigt lægges til grund, at dementiet ikke blev udsendt til abonnenterne på 3F Nyhedsbrev som aftalt og forudsat. På denne baggrund er forudsætningerne for hotellernes betaling af det fulde beløb på 1,2 mio. kr. bortfaldet. For det tilfælde, at LO s betalingspåstand bliver taget til følge, har DA anført, at sagen i det hele må bedømmes i lyset dels af den helt urimelige og dybt skadelige hetz, hotelkæden har været udsat for fra 3F s side, dels af det betydelige pres, som 19

20 virksomheden kom under, da oplysningen om de offentliggjorte beskyldninger om vold og trusler m.v. fremkom under mæglingsmødet. Der er derfor ikke grundlag for at pålægge virksomhederne at betale bod. For så vidt angår LO s påstand om, at Dansk Erhverv skal betale en bod, har DA anført, at der ikke er noget grundlag herfor, eftersom de indklagede selskaber bør frifindes. I hvert fald er der ikke noget grundlag for at pålægge Dansk Erhverv en bod, da arbejdsgiverforeningens rolle i sagen generelt må vurderes i lyset af sagens helt særlige omstændigheder. Det er uden betydning for vurderingen af spørgsmålet om organisationsansvar, at arbejdsgiverforeningen i først omgang anbefalede virksomheden at betale i henhold til forliget. At betalingen alene blev anbefalet skal ses på baggrund af 3F s egen adfærd og af, at der er tale om en højst usædvanlig og særligt kompliceret sag. ARBEJDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT Ved forliget af 13. juli 2007 forpligtede de tre hotelvirksomheder sig til uden præjudice til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav at betale 1,2 mio. kr. til 3F. Samtidig forpligtede 3F sig til på nærmere angiven måde at sørge for dementi af beskyldningerne mod hotellerne. I forligsteksten blev ordet dementi anvendt, men dette ord fremgik ikke af den tekst, der skulle udsendes til medierne, og som var udarbejdet af arbejdsgiversidens egne rådgivere. Sagens spørgsmål, som det er forelagt for Arbejdsretten, er alene om 3F har overholdt sine forpligtelser i henhold til forliget. Af dementiet, der af 3F fik betegnelsen Pressemeddelelse, fremgår, at 3F havde trukket beskyldningerne mod hotellet for at have fremsat trusler mod polske rengøringsassistenter tilbage, og at 3F i dag havde set bevis for, at virksomheden var forhåndsgodkendt af myndighederne til at beskæftige østeuropæisk arbejdskraft. Det må lægges til grund, at denne tekst i sin helhed blev offentliggjort på 3F s hjemmeside samme aften, efter at mæglingsmødet var slut, og tillige kom til at fremgå af Nyhedsbrevet, der blev udsendt mandag den 16. juli Ud over 20

21 offentliggørelsen i form af link på hjemmesiden blev historien journalistisk bearbejdet, således at det af hjemmesiden og tillige hos de forskellige medier, der skulle kontaktes om dementiet, af overskrifterne kom til at fremgå, at beskyldningerne mod hotelkæden var grundløse. Det var en fejl fra 3F s forhandleres side, at de under forligsforhandlingen tilsluttede sig vilkåret om, at forbundet skulle forsyne arbejdsgiverforeningen med maillister over de medier, hvortil den oprindelige historie var blevet udsendt, og de medier, hvortil dementiet var blevet sendt, men det kan ikke antages, at denne fejl fik nogen reel betydning for forbundets overholdelse af sine forpligtelser i henhold til forliget. Ganske vist fik arbejdsgiversiden ikke den kontrolmulighed, den havde forlangt et forhold, som forbundet øjeblikkeligt burde have orienteret arbejdsgiversiden om men det kan ikke antages, at den manglende overholdelse af forliget på dette punkt fik nogen betydning for forbundets forpligtelse til at udbrede dementiet. Arbejdsretten finder herefter, at 3F ikke kan anses for at have misligholdt sine forpligtelser i henhold til forliget med den virkning, at virksomhedernes forpligtelse til at betale beløbet på 1,2 mio. kr. er bortfaldet. LO s påstand 1 tages derfor til følge. Ifølge forliget skal betalingen af de kr. ske til 3F. Der er enighed mellem parterne om, at virksomhederne har betalt kr. til forbundet. Som sagen er forelagt, skal derfor også restbeløbet på betales til forbundet. Herefter tages også LO s påstand 2 til følge. Som anført af DA opstod sagen på baggrund af nogle meget alvorlige beskyldninger, som dels var blevet fremsat af 3F, dels var fremkommet på baggrund af 3F s håndtering af sagen i forhold til medierne. På mæglingsmødet den 13. juli 2007 trak 3F alle beskyldningerne mod hotellet for at have fremsat trusler mod polske rengøringsassistenter tilbage, og efter anerkendelsen af, at hotellerne havde fået godkendelse til at beskæftige østeuropæisk arbejdskraft, tilbagestod alene spørgsmålet om eventuel efterbetaling til personalet. Det usædvanlige forløb af mæglingsmødet må ses i lyset af, at beskyldningerne kunne medføre alvorlige 21

22 skadevirkninger for hotellerne, og at disse derfor havde en forståelig interesse i at sikre sig, at 3F til fulde opfyldte sin del af forliget. På denne baggrund, og når henses til, at det ikke kan bebrejdes virksomhederne eller Dansk Erhverv, at der i en efterfølgende fase kunne være en vis faktisk og retlig tvivl om, hvorvidt 3F havde overholdt sine forpligtelser i henhold til forliget, finder Arbejdsretten efter en samlet vurdering, at der ikke er det fornødne grundlag for at pålægge virksomhederne eller Dansk Erhverv bod. LO s påstande herom tages derfor ikke til følge. T H I K E N D E S F O R R E T : Hotel Guldsmeden Axel ApS, Hotel Guldsmeden Bertram ApS og Hotel Guldsmeden Carlton A/S skal overholde forlig af 13. juli De tre virksomheder skal til 3F Privat Service Hotel og Restauration, København, betale kr. med procesrente fra den 14. november I øvrigt frifindes de tre virksomheder. Dansk Erhverv frifindes. Per Sørensen 22

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007 i sag nr. A2007.109: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (ved advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. november 2011

Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 i sag nr. A2010.0535: KL for Københavns Kommune og for en række selvejende institutioner (advokat Jørgen Vinding) mod Landsorganisationen i Danmark for FOA Fag og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 I sag nr.: AR2011.0291 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-forbund og Dansk Metal (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. oktober 2008.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. oktober 2008. København, den 11. juni 2009 J.nr. 2008-02-1019 PBI/PBI K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat Per Harder på vegne klagerne, Mogens de Linde og Lorentz Jørgensen, klaget over indklagede,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere