HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502"

Transkript

1 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Det store kattetoilet er fjernet. Nyt fra afdelingsbestyrelsen og beboere - Navneskift - Aktivitetshus - Antenneforhold - Varmeledninger - Dom i boligretten -Sommerfesten - Området i øjeblikket - Knallertkørsel - Vis hensyn - Fradrag for hjælp og istandsættelse af i hjemmet - Bestyrelsens sammensætning.

2 Juli 2011 Sommernummer. Beboer Nyt udkommer efter behov, normalt 3-4 gange om året, men her i sommer har vi fundet det vigtigt at komme med et sommernummer, for at gøre alle beboere opmærksomme på vigtige ting, herunder afstemningen om aktivitetshus og mulighederne for skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet og for endnu en gang at reklamere lidt for vores sommerfest. Der kommer i øvrigt mere om sommerfesten, når vi nærmer os den. Men indstil jer allerede nu på at være med. Nyt navn. Den 1 juli 2011 skiftede vores boligselskab navn til. Aktivitetshus. Så foreligger resultatet af urafstemningen vedr. aktivitetshuset, resultatet blev et nej fra beboerne i afd og 2525, stemmerne fordelte sig således - afd. 2502, 99 nej stemmer - 57 ja stemmer - afd. 2525, 62 nej stemmer - 48 ja stemmer. Der bliver således ikke noget aktivitetshus i denne omgang. Antenneforhold. Driftchef Kim Brokmann fra Domea meddeler, som i sikkert selv har bemærket er der ikke kommet noget fra You See vedr. ophør af antenneforeningen. Selskabet oplyser dog at alle har mulighed for at se den store pakke fra 1. juli You See vil i den kommende tid tilsende os et pakkeudvalgskort. I vil blive opkrævet fra 1 juli 2011 ud fra hvilket pakkevalg man ønsker. Udskiftning af varmeledninger. I sidste nr. af Beboernyt blev det meddelt, at inden næste varmesæson skulle vi have udskiftet varmeledningerne, hvorefter de ville blive overdraget til Halsnæs Fjernvarmeværk. Nu viser det sig, at ingen har tænkt på at projektet skal i offentlig udbud, varmeværket har ikke foretaget sig noget i den retning, så nu må Domea selv sætte projektet i udbud. Det må derfor påregnes at projektet vil blive forsinket, hvor meget og hvordan det videre forløb vil blive meddeles senere. Dom i boligretten. Der er for nylig faldet dom i boligretten i Hillerød, hvor en tidligere beboer havde anlagt sag mod Boligselskabet Domea Afd for et fremsat krav om betaling af et stort beløb for istandsættelse af fraflyttet lejlighed. Retten gav ikke boligselskabet medhold i de fremsatte krav og nedsatte beløbet som den tidligere beboer skulle betale ganske betydeligt. Godt for beboeren ja, men hvad med beløbet som boligselskabet skal betale for istandsættelsen? ja, det kan man så gøre sig nogle tanker om, er der evt. 2

3 noget der skal laves om så sådanne krav ikke opstår? skal procedurer ændres? måske, for dette tilfælde er sikkert ikke det eneste, de andre har vi bare ikke hørt om, hvorfor ikke? ja det kan der kun gisnes om!!! Datoen for sommerfesten er ændret til! Lørdag den 3. september Husk at notere ændringen. Som tidligere meddelt er sommerfesten flyttet fordi Sejer Anneberg ikke kunne komme og underholde den fastsatte dato. Datoen er nu ændret til lørdag den 3. september 2011 kl Man skal selv medbringe kaffe, the og kage, ligesom man selv skal medbringe kød til grillen samt noget at sidde på. Bestyrelsen sørger for grill og optænding. Sommerfesten vil blive aflyst, hvis det er dårligt vejr, men vi håber på lige så godt vejr som sidste år. Vær indstillet på at møde op til en festlig beboer-eftermiddag- og aften. Området i øjeblikket. Fugninger er overstået og der er skiftet døre på 1. sal. Husk at kontrollere at arbejdet er færdiggjort hos dig, hvis ikke så giv ejendomskontoret besked med det samme, se også efter om døren hænger m.v.. Der er fældet flere træer på fællesarealet og som det ses på billedet er stubbene fræset op. Som nogle sikkert har bemærket er der ved at blive etableret nye affaldsøer i vores område. Vi håber at disse vil være medvirkende til lidt mindre gener end hidtil, men alt er op til os selv. 3

4 Husk stadig at - Binde poserne godt til Lægge poserne i beholderne i stedet for at smide dem i Pakke fiskeaffald ind i papir og derefter i bioposen Holde affaldsbeholderne ude af direkte sollys Knallertkørsel. 4

5 Det har hjulpet lidt med knallertkørslen på stierne i området, men der er stadig nogle få som ikke har forstået budskabet, knallertkørsel i området er ikke tilladt, for alles skyld STOP. Tag hensyn til din nabo. Vi gentager! Sommeren er over os og vi kan glæde os over at sidde uden for og hygge os med kaffe eller god mad. Men vi skal alle sammen være her. Derfor vil vi bede om, at man tager størst muligt hensyn: - Spil ikke høj musik for åbne vinduer - Sørg for at holde din hund i snor, når den færdes i terrænet og sørg for at fjerne dens efterladenskaber i den medbragte plasticpose. - Hold din kat inde på grunden. Vi har i år fået temmelig mange henvendelser fra lejere, der er godt trætte af, at andres katte kommer og graver i deres haver og efterlader deres eskrementer. Sørg dog for at holde kattene hos jer selv og ha en udendørs kattebakke. Fradrag for hjælp og istandsættelse af lejeboliger. Domeas jurist har set på lovgivningen omkring fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, som folketinget vedtog for kort tid siden, fortolkningen kan læses herunder - Som de fleste nok allerede har bemærket, så har Folketinget som led i ønsket om at øge beskæftigelsen og komme sort arbejde til livs - vedtaget et nyt sæt regler, der giver private mulighed for at få fradrag for udgifter til hjælp i hjemmet og til istandsættelse af boligen. Reglerne gælder for både ejer-, andels- og lejeboliger. Men for så vidt angår udgifter til istandsættelse af boligen opnår lejere (og til dels andelshavere) ikke samme fordele, som boligejere. I det følgende redegøres derfor alene for, hvilke muligheder vores lejere har for at udnytte fradraget. Hvem kan få fradraget Fradraget gives for udgifter til arbejdsløn, der er betalt og dokumenteret af lejeren. Der gælder herudover følgende betingelser: Arbejdet skal udføres og betales i perioden fra den 1. juni 2011 til og med 31. december

6 Fradraget gives til personer over 18 år, som har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres. Arbejdet skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Serviceopgaver kan også udføres af en person, der er 18 år og skattepligtig i Danmark. Serviceattest kan findes på SKAT s hjemmeside. Det skal fremgå af fakturaen, hvad der dækker udgifter til arbejdsløn, og hvad der dækker udgifter til materialer (hvis det er tilfældet), da det kun er udgifter til arbejdsløn, der kan fradrages. Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune, og kan maksimalt udgøre kr. årligt pr. person. Bemærk særligt, at ægtefæller og samboende hver for sig kan fradrage op til ,- årligt. Det er ikke et krav, at regningerne bliver betalt hver for sig. Det er heller ikke nødvendigt, at der udstedes en faktura til hver. Arbejdet skal indberettes til SKAT på en måde, der fastsættes nærmere af SKAT. Se: Hvad omfatter hjælp i hjemmet Følgende ydelser er pt. omfattet og giver derfor ret til fradrag: Almindelig rengøring Vask og aftørring af flader i boligen. Rengøring af toilet og bad. Støvsugning, gulvvask og boning. Opvask, tøjvask og strygning. Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m. Vinduespudsning Indvendig. Udvendig. Børnepasning Børnepasning i hjemmet. 6

7 Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter. Almindeligt havearbejde m.m. Græsslåning. Hækkeklipning. Lugning. Beskæring af buske og træer. Snerydning. Listen over udgifter der er omfattet offentliggøres af SKAT, og den pt. gældende kan findes her: Hvad omfatter istandsættelse af boligen Lejeren kan få fradrag for sine udgifter til individuel råderet. Begrundelsen er, at det er lejeren, der selv får udført arbejdet, og selv står for finansieringen. Herudover kan en lejer få fradrag for sine udgifter til fx maling af boligen, lakering af gulvet, tapetsering o.l., men kun under forudsætning af, at lejeren faktisk bor i lejemålet, har sin folkeregisteradresse der, og at lejeren selv afholder udgiften. Er lejeren fraflyttet, så er der ikke adgang til fradrag. Det betyder følgende: Kollektiv råderet / almindelige forbedringer i afdelingen: Er ikke omfattet af ordningen, og giver dermed ikke ret til fradrag. Det skyldes, at det ikke er lejeren, der står for finansieringen, men afdelingen dette uanset at lejeren (evt.) får et lejetillæg. Vedligeholdelsesarbejder: Udgifter til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen giver heller ikke ret til fradag. 7

8 Midler på vedligeholdelseskonto: Udgifter, der afholdes af midler fra den indvendige vedligeholdelseskonto, giver heller ikke ret til fradrag, da midlerne ikke tilhører lejeren, og dermed ikke kan anses for afholdt af lejeren ved anvendelse. Den lejer, der således får boligen malet ved anvendelse af midler fra vedligeholdelseskontoen, har ikke ret til fradrag. Istandsættelse ved fraflytning: Istandsættelse af boligen for lejerens regning efter fraflytning er heller ikke omfattet, da lejeren ikke opfylder betingelsen om, at lejeren bebor lejemålet. Spørgsmål og svar Det er Skatteministeriet v/skat, der har reglerne som ressortområde, og det er derfor SKAT, som løbende orienterer om, hvordan reglerne skal forstås. Jeg vil derfor opfordre til, at I løbende holder jer ajour med SKAT s vejledninger inden for området, der kan findes her: Bestyrelsens sammensætning: Formand: Bjarne Nederby Jessen, Vinderød Enghavevej 73 Næstformand: Povl Povlsen, Vinderød Enghavevej 105 Kasserer: Bente Jensen, Lathyrusvej 100 Sekretær: Trine Feldstedt, Vinderød Enghavevej 77 Bestyrelsesmedlem: Peter Christensen, Vinderød Enghavevej suppleant: Anne Marie Madsen, Vinderød Enghavevej suppleant: Thomas Hagelund, Vinderød Enghavevej 153 Fortsat god sommer. p.b.v Bjarne Nederby Jessen 8

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2010-11 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner Fotograf: Jan Pedersen DHF AALBORG NR. 3 AUGUST 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Agurketid... side 5 Adgang for alle...

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011

LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011 LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011 Privat udlejning LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Bornholmsk lejer vandt 59.000 kr I stedet for at lejeren skulle betale 49.000 kr til udlejeren

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT.

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT. Information Nr. 55 September 2011 Side 2 JOBBOLIGPLANEN Kært barn har mange navne. Servicefradrag er et af dem det giver fradrag for lønudgifter til både håndværkere, vinduespudsere og børnepassere. Læs

Læs mere

Sort arbejde eller vennetjeneste?

Sort arbejde eller vennetjeneste? Sort arbejde eller vennetjeneste? Med denne guide hjælper Berlingske dig dels til at forstå lovpakken mod sort arbejde, og hvilke konsekvenser den har for dig. Dels til at få et overblik over hvilke ydelser,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret.

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Birkerød d. 30. november 2011 Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013 Afdelingsmødet 2013 1 Kort Præsentation Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for Bymidten; Claus Olsson Formand hele Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund; Kurt Jørgensen Kundechef i Domea; Finn Korgård

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011 Afdelingsmødet 2011 1 Præsentation af gæster Lars Juhl, ejendomsmester i Driftsfællesskabet har fået overdraget Afd. 928 Bymidten står for regnskab og konteringer. Michael Lundby nystartet Driftschef for

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere