Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk"

Transkript

1 - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og Grundsubstansen i ordningen er den samme som i den tidligere ordning. Men det er samtidig tanken at udvide ordningen til at omfatte også fritidsboliger i Danmark og udlandet, dog først med virkning fra 22. april BoligJobordningen har levet en omskiftelig tilværelse, siden ordningen blev søsat første gang med virkning fra 1. juni Der var tale om en forsøgsordning, der oprindeligt skulle løbe frem til 31. december Da den nuværende regering tiltrådte, blev ordningen imidlertid afkortet med et år i slutningen af 2011, således at ordningen ophørte med udgangen af Men nu er det aftalt mellem forligspartierne i en delaftale om Vækstplan DK, at ordningen genindføres med fuld virkning i 2013 og Samtidig er det aftalt at udvide ordningen. Skatteministeriet har den 8. maj 2013 offentliggjort et udkast til et lovforslag om den nye ordning. Lovudkastet er på nuværende tidspunkt sendt i høring til en række organisationer og foreninger, og lovudkastet vil naturligvis kunne blive ændret såvel efter denne høring som i forbindelse med Folketingets behandling og vedtagelse af nye regler på området. Som lovudkastet ser ud nu, vil den ny BoligJobordning få følgende indhold:

2 - 2 Ny BoligJobordning. Som allerede nævnt svarer grundsubstansen i den kommende ordning til den tidligere ordning, der ophørte med udgangen af Den tidligere ordning er omtalt i Spørg om Penge den 12. januar Det betyder i første række, at der er skattemæssig fradragsret for betalte, dokumenterede udgifter på op til kr. årligt til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ægtefæller kan hver især fratrække udgifter på op til kr. pr. år. Der gælder som udgangspunkt samme betingelser som efter den tidligere ordning for fradragsret, jf. nedenfor. Det nye er, at reglerne om fradragsret også skal gælde for udgifter til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse vedrørende fritidsboliger. En ejer af både en helårsbolig og en fritidsbolig kan i alt opnå et årligt fradrag på kr. for fradragsberettiget arbejde vedrørende helårsboligen og/eller fritidsboligen. Særligt om fritidsboliger Efter aftalen af 21. april 2013 mellem regeringen og blå blok skulle BoligJobordningen fremadrettet omfatte sommer- og fritidshuse. I det lovudkast, der nu er fremlagt af Skatteministeriet, er der lagt op til, at fradragsretten skal gælde arbejde udført vedrørende en fritidsbolig, hvor ejeren er omfattet af reglerne om ejendomsværdiskat på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres. Hvis ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, vil ejeren således som udgangspunkt kunne fratrække udgifter omfattet af BoligJobordningen. Efter lovudkastet skal alle former for fritidsboliger, som kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, være omfattet af BoligJobordningen. Lovudkastet omfatter således forskellige former for sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder. Der vil efter lovudkastet være mulighed for fradragsret, uanset om boligen er beliggende i Danmark eller i udlandet.

3 - 3 Endvidere vil såkaldte fleksboliger, dvs. helårsboliger, hvor ejeren får lov til at anvende boligen som fritidsbolig, efter lovudkastet blive omfattet af de nye regler. Tanken er, at de arbejdsydelser, som der efter de hidtil gældende regler har været fradragsret for, i forhold til helårsboliger, som udgangspunkt også giver fradrag i relation til fritidsboliger. For at undgå risiko for dobbeltfradrag foreslås det dog i lovudkastet, at personer, der udlejer deres fritidsbolig, ikke skal kunne få fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen efter BoligJobordningen. Fradragsberettigede håndværkerudgifter Fradragsretten omfatter som hidtil udgifter dels til hjælp og dels til istandsættelse i hjemmet eller i fritidsboligen. Hjælp omfatter serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig som f.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde. Istandsættelse omfatter vedligeholdelses- og reparationsarbejde på eksisterende helårsboliger eller fritidsboliger. Skatteministeriet udstedte i marts 2012 en bekendtgørelse, der nærmere beskriver, hvilke arbejdsydelser, der er omfattet. Bekendtgørelsen kan ses på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Grundbetingelser for fradragsret Der gælder som hidtil en række objektive betingelser for at opnå fradrag for udgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i fritidsboligen.

4 - 4 Det er således en forudsætning for at kunne opnå fradrag for sådanne udgifter, at den, der får arbejdet udført, er fyldt 18 år. Ligeledes er det en betingelse, at arbejdet vedrører en helårsbolig, hvor den pågældende har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet vedrører en fritidsbolig, hvor ejeren skal svare ejendomsværdiskat på tidspunktet for arbejdets udførelse. Som hidtil kræves det for fradragsret, at den, der får arbejdet udført, indberetter det fradragsberettigede beløb til skattevæsenet med oplysning om, hvem der har udført arbejdet. Og som hidtil er det som udgangspunkt en betingelse for fradrag, at arbejdet udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller - ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde - af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark. Denne sidste betingelse er dog i sagens natur modificeret for udgifter til arbejdsydelser vedrørende fritidsboliger beliggende i udlandet. For disse fritidsboliger er betingelsen således opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og have-arbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb af fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØSland. Er fritidsboligen ikke beliggende i et EU/EØS-land, er betingelsen opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed i det pågældende land, der er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb af fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende land.

5 - 5 Uanset om fritidsboligen er beliggende i et EU/EØS-land eller ej, er det herudover en yderligere betingelse, at det pågældende land udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Fradragstidspunktet Fradraget skal som udgangspunkt henføres til det år, hvor der er betalt for arbejdet. Betales arbejdet inden 1. marts i året efter det år, hvor arbejdet er udført, bliver fradraget dog henført til udførelsesåret. For personer med forskudt indkomstår henføres fradraget til udførelsesåret, hvis der er betalt for arbejdet inden to måneder efter indkomstårets udløb. Fra hvornår Efter lovudkastet vil fradragsretten som udgangspunkt omfatte arbejde udført i perioden fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december Personer, der har fået udført fradragsberettiget arbejde i hjemmet i perioden fra og med den 1. januar 2013 og frem til det tidspunkt, hvor de nye regler træder i kraft, vil således efter lovudkastet også kunne foretage fradrag for lønudgifterne, forudsat at betingelserne i ordningen i øvrigt er opfyldt. For så vidt angår udgifter vedrørende fritidsboliger er der efter lovudkastet fradrag for udgifter til arbejde udført fra og med den 22. april 2013, uanset loven endnu ikke er vedtaget. o

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012. Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 Nye skatteregler for medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2011

statsautoriserede revisorer 3-2011 statsautoriserede revisorer 3-2011 Diskrimination på arbejdsmarkedet 2 Generalfuldmagter 3 Boligjobplanen 4 Beskatning af aktiviteter og udlodninger fra personale- og kunstforeninger 4 Skattefritagelse

Læs mere

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom 2-2013 2 4 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for 2013-2020. En plan hvor regeringen og aftaleparterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

01/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

01/2014 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 01/2014

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v

Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v - 1 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere