Ændring af BoligJobordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af BoligJobordningen"

Transkript

1 - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har det dog med BoligJobordningen været muligt for private at fradrage udgifter til arbejdsløn for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen skulle have været gældende til og med Den nuværende regeringens har besluttet at ophæve denne ordning med virkning fra udgangen af 2012 og lade den erstatte af en ny energirenoveringspulje for boliger, der træder i kraft den 1. januar Med en lov fra 21. december 2011 er der dog sket en række justeringer af loven med virkning for Reglerne for 2012 omtales nærmere i det følgende. Udgifter, der kan fratrækkes På samme måde som hidtil er det muligt at fratrække betalte og dokumenterede udgifter til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet på op til kr. årligt pr. person. Det er en forudsætning for at kunne opnå fradrag, at den skattepligtige er fyldt 18 år. Det er videre en betingelse, at fradraget knytter sig til personer, som har folkeregisteradresse i den bolig, hvor arbejdsydelsen udføres. Vedrørende boligens ydre rammer har de hidtil gældende regler omfattet reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb, reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, reparation eller udskiftning af

2 - 2 yderdøre, terrassedøre m.v., reparation, maling og isolering af ydervægge, forbedring af boligens tilgængelighed for handicappede, fornyelse eller etablering af dræn, radonsikring samt installation af solfangere og solceller. Hidtil har husstandsvindmøller ikke været omfattet af ordningen. Dette er nu ændret med loven af 21. december 2012, således at husstandsvindmøller også er omfattet. Vedrørende boligens indre rammer har de hidtil gældende regler omfattet reparation eller fornyelse af køkken og bad, gulvarbejder brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer, installation eller forbedring af ventilation, installation eller forbedring af afløbsinstallationer, reparation eller udskiftning af vandinstallationer, reparation eller fornyelse af elinstallationer, reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, udskiftning eller reparation af fjernvarme units, installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg, maler- og tapetserarbejder. Med de nye regler gældende for 2012 udgår installation, reparation eller udskiftning af oliefyr. For så vidt angår arbejde i forbindelse med udvendig og indvendig vedligeholdelse og reparation af boligen, skal arbejdet være udført af en virksomhed, der er momsregistreret. Loven omfatter endelig en række serviceydelser i hjemmet, herunder almindelig rengøring m.v., vask og aftørring af flader i boligen, rengøring af toilet og bad, støvsugning, gulvvask og boning, rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.v., opvask, tøjvask, strygning samt indvendig og udvendig vinduespudsning. Videre kan nævnes børnepasning, herunder aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet. almindeligt havearbejde, snerydning m.v. Det er en betingelse, at arbejdet er udført af en virksomhed eller af personer, der er fyldt 18 år.

3 - 3 Husstandsvindmøller bliver omfattet Selv om solcelleanlæg og husstandsvindmøller i store træk skattemæssigt er omfattet af de samme lovgivningsmæssige rammer, har husstandsvindmøller i modsætning til eksempelvis solceller ikke været omfattet af BoligJobordningen. Med lovændringen vil lønudgifter til arbejde vedrørende installation, reparation og udskiftning af husstandsvindmøller fremover være fradragsberettiget efter ordningen. Udvidelse til husstandsvindmøller omfatter både husstandsvindmøller og småvindmøller. Ved en husstandsvindmølle forstås normalt en mindre, enkeltstående vindmølle med en totalhøjde på under 25 meter, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land typisk i landzone. Ved småvindmøller forstås normalt enkeltplacerede vindmøller med et rotorareal på enten op til 1 m2 rotorareal m2 (»mini-vindmølle«). Møllen kan evt. være monteret på en bygning. Det er en forudsætning, at de øvrige betingelser for fradraget er opfyldt, herunder at husstandsvindmøllen ikke anvendes erhvervsmæssigt. Arbejde vedrørende oliefyr udgår Samtidig fjernes muligheden for at tage fradrag for installation, reparation og udskiftning af oliefyr, således at lønudgifter hertil fra 1. januar 2012 ikke længere vil være fradragsberettiget. Denne ændring blev under lovens behandling kritiseret, da der skønnes der at være ca boliger uden for kollektivt forsynede områder opvarmet med oliefyr, men denne kritik blev afvist og ændringen blev altså fastholdt.

4 - 4 Løn til beboere i hjemmet udgår Med lovændringen er det ikke længere muligt at tage fradrag for lønudgifter betalt til andre beboere i hjemmet, dvs. personer over 18 år med fast bopæl på samme adresse som den skattepligtige. Ændringen vil bl.a. betyde, at ægtefæller, hjemmeboende børn, og au pair-ansatte ikke længere vil kunne udføre fradragsberettiget arbejde i eget hjem. Udelukkelse af dobbelt fradrag m. v. Med lovændringen udelukkes det videre at opnå fradrag, hvis den skattepligtige efter andre bestemmelser har foretaget fradrag i skattepligtig indkomst for samme udgift. Der er tale om en præcisering af et almindeligt skatteretligt princip. Ejendomsavancebeskatningsloven er ændret, således at forbedringsudgifter, der kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ikke også kan tillægges anskaffelsessummen. Denne ændring har virkning vedrørende forbedringsudgifter for arbejder, der udføres fra 1. januar 2012 og senere. Sommerhuse fortsat ikke omfattet Under lovens behandling, blev der rejst spørgsmål om hvorvidt sommerhuse kunne blive omfattet af ordningen. Dette blev afvist med henvisning til, at regeringen mener, at det vigtigst er at få renoveret helårsboligerne, altså der hvor familierne bor og opholder sig i hverdagen, frem for et sommerhus, hvor man kun opholder sig i kortere tid i ferier. Det vil også være i helårsboligerne, at energirenoveringer vil gøre mest nytte. Derfor har man prioriteret at bruge pengene på helårsboligerne. Andelsboliger fortsat ikke omfattet Under lovens behandling, blev der endvidere rejst spørgsmål om, hvorvidt andelsboliger kunne blive omfattet af ordningen. Dette blev afvist med henvisning til de grundlæggende principper i ordningen, hvorefter fradraget kun gives til personer og ikke til foreninger.

5 - 5 Ordningen ophører med virkning fra den 1. januar 2013 Det er tanken, at BoligJobordningen ophævest med virkning fra den 1. januar Det betyder, at fradrag efter ordningen kun kan opnås for arbejde, der er udført og - hvilket fremhæves - betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december Kravet om indberetning til skattemyndighederne af oplysninger om lønudgiften, og hvem der har udført arbejdet, gælder forsat for så vidt angår arbejde, der er udført og betalt i 2011 og Indberetningen skal foretages via SKATs TastSelv-system inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget. For ikke at stille pensionister, der bruger hjemmeserviceordningen eller BoligJobordningen til rengøring eller andre serviceydelser i hjemmet, ringere efter 2012, har regeringen besluttet, at man vil åbne for optagelse af nye pensionister i Hjemmeserviceordningen fra o

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT.

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT. Information Nr. 55 September 2011 Side 2 JOBBOLIGPLANEN Kært barn har mange navne. Servicefradrag er et af dem det giver fradrag for lønudgifter til både håndværkere, vinduespudsere og børnepassere. Læs

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2011 Kapitalejerlån og selvfinansiering... side 3-4 Fradrag for service og vedligeholdelse... side 5-7 Skattefritagelse for personalegoder... side 8-9 Skybrud og it... side

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner Fotograf: Jan Pedersen DHF AALBORG NR. 3 AUGUST 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Agurketid... side 5 Adgang for alle...

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forbedringskontoen efter lejelovens 63 a 4 2.1 Forbedringskontoen

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 Nye skatteregler for medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen

Læs mere