Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001"

Transkript

1 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001 Projektaktiviteter i Videncentret Her gives en kort oversigt over udvalgte projekter og aktiviteter, som Videncentret aktuelt gennemfører selvstændigt eller i samarbejde med andre. Videncentrets aktiviteter og projekter beskrives løbende i handleplaner. Den aktuelle handleplan kan altid bestilles i Videncentret. Alle producerer i dag handleplaner og årsberetninger og sender dem til hinanden. Men får vi dem også læst? Videncenter for Synshandicap har valgt en meget selektiv udsendelse af Handleplan til modtagere inden for synsområdet og den amtslige handicaprådgivning. Ellers annonceres handleplanen her i nyhedsbrevet interesserede kan bestille hos Videncentret. For hvert projekt anføres der en kontaktperson. Netsted om blinde og svagsynede elever Formålet med dette projekt er at udvikle et netsted med grundlæggende oplysninger om blinde og svagsynede elever. Synskonsulenterne informerer skolerne som en del af deres vejledning. Denne information gives dels mundtligt, dels i form af læsestof til de enkelte lærere (klasselærer, støttelærer og enkeltfagslærer). For at samle den basisviden, der findes, og gøre rådgivningen mere effektiv har synskonsulenterne vurderet, at der er behov for et basismateriale, der kan anvendes på landsplan. Især er der behov for, at de lærere, som ikke tager kurser på Refsnæsskolen, har let adgang til information ved planlægning af undervisningen (småfagslærerne). Synskonsulenterne har peget på lærerne som den primære målgruppe, men materialet vil også kunne benyttes af forældre, pårørende, skolens sundhedsplejerske, PPR-kontorer m.fl. Indholdet skal dække både blinde og svagsynede i den almindelige folkeskole, herunder specialklasser. Materialet udarbejdes i en kollektiv proces, hvor en redaktionsgruppe trækker på forskellige forfattere (synskonsulenter, Refsnæsskolen m.fl.). I øjeblikket er projektet i indsamlings- og bearbejdningsfasen. Det forventes, at netstedet åbnes først på efteråret i en arbejdsversion. Kontaktperson: Bendt Nygaard Jensen Direkte tlf.: Ældre med høre- og/eller synsproblemer Sammen med tre andre videncentre har Videncenter for Synshandicap dannet en arbejdsgruppe, som analyserer aktiviteter og behov for information og viden vedrørende syns- og/eller hørehandicap hos ældre. Videncentrenes erfaringer er, at ældre er meget forskelligt stillet med hensyn til behandling og kompensation for høre- og/eller synshandicap. Der arbejdes på følgende felter: Generel indsamling af viden om problemstillingen. Undersøgelse af igangværende og kommende initiativer inden for problemfeltet ved kontakt til og koordinering med andre aktører. Undersøgelse af videnniveau om høre- og/eller synshandicap hos plejehjemspersonale. Der er udført en pilotundersøgelse med interview på 15 plejehjem om kendskab til beboere med høre- I dette nummer: fortsættes side 2 Projektaktiviteter i Videncentret 1 Nye bøger om børn 3 Doktordisputats om læsning 4 Forskningspris 5 Kartoffelhøst på Refsnæsskolen 6 Nordisk designkonkurrence om offentlig transport 6 Hellere spritbilist end svagsynet? 7 Ledsageteknik for børn 8 Rehabiliteringsforum Danmark 8 Konferencer og kurser 9 Nye artikler i Videncentret1 10 Nye bøger i Videncentret 11 Surfbrættet 12 Juli 2001

2 og/eller synshandicap samt intern viden om handicap og handicaprådgivning. Undersøgelse af interesse og behov for viden, uddannelsestilbud og information bl.a. i samarbejde med kommune og amt. Målsætningen er at formidle viden til det kommunale ældreområde om sansehandicap hos ældre. Viden, som kan medvirke til, at man opdager og kompenserer for sansehandicap. Kontaktperson: Bendt Nygaard Jensen Punkt & Pædagogik Baggrunden for 'Punkt & Pædagogik' er bl.a., at den teoretiske basis for punktundervisningen ikke er opdateret i forhold til nyere læseforskning. Punktundervisningen bygger således på "gammel" viden, og initiativtagerne ønsker derfor, at projektet skal samle ny viden ind og sætte den i forhold til punktundervisningen. Et andet punkt er selve prioriteringen af undervisningen: I stedet for at tilpasse undervisningen af det blinde barn for at følge med den seende klasse kunne man måske prøve at finde frem til den optimale undervisning for det blinde barn og så se, hvordan der kan skabes sammenhæng den anden vej. Som udløber af projektet er der bl.a. afholdt en temadag med synspædagog Randi Rusten, Tambartun Kompetansesenter, Norge, og der er udgivet en artikelsamling (Nye perspektiver på punktskrift). Der er også planer om at udarbejde en håndbog (evt. elektronisk) med ideer, metoder og inspiration til pædagoger, forældre og lærere. Kontaktperson: Dorte H. Silver Direkte tlf.: Pilotprojekt: ADL- og mobilityinstruktion Danmark har en af verdens højeste frekvenser af uddannede ADL/mobilityinstruktører i forhold til befolkningstallet. Hvordan anvendes denne ressource i praksis? Projektet kan omfatte analyse af uddannelsen, funktionsbeskrivelser, antal instruktionstimer, indhold, ventetider, akut indsats og effekt, herunder inddragelse af brugernes erfaringer. Undersøgelsen tænkes gennemført som pilotprojekt i samarbejde med udvalgte amter/synsrådgivninger og instruktøruddannelsen. Projektbeskrivelse er under udarbejdelse. Pilotundersøgelsen forventes rapporteret i Kontaktperson: Bendt Nygaard Jensen Matematikundervisning Dette projekt er endnu på tegnebrættet; planerne omfatter opsamling af viden om matematikmaterialer og om, hvad der er væsentligt ved vejledning om matematik for blinde og svagsynede, udarbejdelse af en vejledning om eksamensopgaver, eksamen og dispensationer. Projektet planlægges og udføres i samarbejde med Synskonsulenternes Samråd. Kontaktperson: Bendt Nygaard Jensen Arbejdsgruppe om seksualitet Kontaktperson: Dorte H. Silver Som udløber af en temadag om seksualvejledning for blinde og svagsynede i folkeskolen er der for ganske nylig etableret en arbejdsgruppe om emnet. Gruppen skal samle repræsentanter for rådgivningen vedr. småbørn, skole og unge (inkl. specialområdet) og vil indsamle og formidle viden til især lærere, pædagoger og konsulenter. Edb-undervisningsprogrammer og -spil for blinde børn Projektets hovedformål er at fremstille spil for blinde børn og unge. Projektet skal gerne være igangsætter for andre initiativer om at producere spil for blinde. For seende børn og unge udgives der dagligt nye multimediespil. Men for blinde børn og unge er udvalget meget begrænset, og der er ofte tale om udenlandske spil. Mange henvendelser fra blinde børn og unge, forældre og synskonsulenter har vist, at er der er et behov for danskproducerede spil for blinde. Projektet modtager økonomisk og praktisk støtte fra Videncentret. Arbejdet forestås af Refsnæsskolen. Vil du vide mere Bestil evt. "Handleplan samt Tillæg til Handleplan ", eller kontakt os, hvis du er interesseret i bestemte emner eller har forslag til projekter og aktiviteter. Bendt Nygaard Jensen 2 Synshandicap 2/2001

3 Ny bog: Mit handicappede barn For nogle forældre er oplysningen om, at deres barn har en alvorlig, varig funktionsnedsættelse, en bekræftelse på det, de godt selv vidste eller anede, men som andre måske har affærdiget. For andre er det et helt uventet chok. Under alle omstændigheder er man med et i en verden, man slet ikke kender, med mere eller mindre forstående og støttende rådgivere omkring sig. Vi måtte sige farvel til det barn, vore drømme havde skabt, og byde et helt andet barn velkommen til verden. citat fra bogen Mange føler sig alene og savner kvalificeret og konstruktiv hjælp til at skabe det nye liv, man nu som familie skal leve. Det gælder både praktiske spørgsmål omkring behandling, hjælpemidler, skolevalg osv. og ikke mindst de følelser, man som mor eller far (eller bedstemor eller bedstefar) har i den nye situation. Pædagog Annette Pontoppidan blev i 1981 mor til en søn med cerebral parese og har i samarbejde med Peter Olesen og Johan Zimsen Kristiansen taget initiativ til at få skrevet og udgivet den bog, hun selv forgæves ledte efter dengang. I bogen "Mit handicappede barn" fortæller 20 forældre om det at have et handicappet barn. Det er ikke en drøm. Lukker man øjnene og tror det er væk, når man åbner dem igen, bliver man sørgeligt skuffet. Men der er kærligheden, og den lader sig Gud ske lov ikke fornægte. Og med den viljen til livet på trods. citat fra bogen Det er 20 bevægende beretninger, som ikke kun vil have interesse for andre forældre og pårørende i samme situation, men også for de fagfolk, som skal rådgive og støtte familierne. Fortællingerne er meget forskellige, bl.a. er forløbene præget af, om familien har mødt den rette forståelse hos læger, pædagoger m.fl., eller om denne kontakt er oplevet som en kamp. Et fælles træk er naturligvis bekymringen for det handicappede barns fremtid og mulighed for et godt liv med mening og kærlighed. Flere har oplevet, at ægteskabet ikke holdt fordi man ikke længere har overskud til at skyde eksisterende problemer i baggrunden: "Det var som at få pudset brillerne, og selv om det, jeg så, ikke var behageligt, så var det virkeligheden bag pynten og de pæne ord." Andre har oplevet, at båndene og sammenholdet i familien er blevet styrket. Livet er ikke retfærdigt, men det er en gave, vi må tage imod og prøve at forvalte så godt, vi kan. citat fra bogen Bogen koster 229 kr., se yderligere fakta på oversigten side 11 i dette nr. af "Synshandicap". dhs Ny bog: Min verden er usynlig Carsten Søgaard Christensen: Min verden er usynlig, Tiderne skifter, 95 sider, 175 kr. Fotografen Carsten Søgaard Christense har fulgt Nina, fra hun var seks, til hun var otte år. Nina er født blind og oplever sin verden gennem hørelse, følesans, lugtesans og smagssans. I bogen "Min verden er usynlig" fortæller Nina selv og hendes mor om Ninas hverdag hjemme og i skolen og sammen med seende og blinde kammerater. Gennem disse beretninger og de fine billeder får man et indblik i Ninas måde at opleve verden på. En verden, der er den samme som alle andres den er bare usynlig. Bogen anmeldes i næste nummer af Synshandicap. Synshandicap 2/2001 3

4 Doktordisputats om svagsynedes læsning Tale-hørepædagog Linda Jansen anmelder en svensk doktorafhandling om læsning hos ældre svagsynede. Linda Jansen har mange års erfaring fra arbejdet på Læse-synsklinikken på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Doktordisputats I Sverige har man en god tradition for at redegøre for resultaterne af den pædagogiske indsats på synsområdet, en indsats der for alvor tog fart i begyndelsen af 1970'erne og siden er udviklet til et landsdækkende tilbud, og som har været til inspiration også i Danmark. Nu har den svenske synspædagog Örjan Bäckman i en doktorafhandling givet en samlet beskrivelse af arbejdet med læserevalidering blandt ældre. Disputatsens overordnede mål har været at vurdere korttidsog langtidseffekter af læserevalidering af ældre med synsnedsættele. Det analyserede materiale er indsamlet i forbindelse med projektet "Synsskadades läsning. Resultat av lästräning, läsprövning och ordination av läshjälpmedel vid femton syncentraler", der blev gennemført af Lärarhögskolan i Stocdkholm Grundlag for undervisningen Det meste af stoffet i disputatsen vil være kendt af "Læse- Synsdanmark", idet det har været publiceret i artikler og i bøgerne Synsskadades Läsning I-IV (Myrberg/Fellenius m.fl.). For begyndere inden for området vil det imidlertid være en god indføring, idet Bäckman indledningsvis redegør for de holdninger og undervisningsmodeller, der ligger til grund for læsetræningen. Her skal specielt den systematiske gennemgang af træning for grupperinger af forskellige øjensygdomme fremhæves: personer med centralscotom personer med nystagmus eller andre dysfunktioner i øjenbevægelser personer med synsfeltindskrænkninger og personer med både central og perifer synsnedsættelse. Desuden giver Bäckman oversigter over tidligere undersøgelser og forskellige læseteorier. Helhedssyn på kursisterne I vurderingen af det tilbud, den enkelte kursist skal have, tages der udgangspunkt i ikke bare den visuelle, men også den kognitive formåen samt i læsebehovet. I denne sammenhæng gengives en læsefunktionsmodel (i Fellenius' udgave fra 1996). Modellen er udformet som en trappe med fire trin, der fra neden er ADL-læsning (opskrifter, post m.m.) Informationslæsning (overskrifter, annoncer, radio/tv-programmer m.m.) Fritidslæsning (bøger, tidsskrifter m.m.) "Pligtlæsning" (faglitteratur og anden arbejdsrelevant læsning) Men ud over de direkte læserelaterede aspekter berører Bäckman også emner som livskvalitet, livsstil og aldring, og han giver i kraft af de forskellige undersøgelsesresultater og målemetoder ideer, der kan danne grundlag for tilrættelæggelse af en læseundervisning. Interaktiv læsemodel Som udgangspunkt for læseundervisning af synshandicappede har Myrberg og Bäckman opstillet en model, der fokuserer på en stadig interaktion under læsning mellem "bottom-up"- og "top-down"- processer, dvs. mellem afkodning og forståelse (ud fra konteksten), afhængigt af tekstens visuelle og indholdsmæssige sværhedsgrad. Tretrinsmodel I overensstemmelse med den beskrevne læsemodel anvises en tretrinsmodel for læseundervisning og -træning: 1.Tilvænning til optik (eller andre læsehjælpemidler). 2. Tilvænning til nye læseteknikker og træning, indtil de nye teknikker er automatiseret, og konteksten kan inddrages i forståelsen. 3. Udvikling af effektive strategier til funktionel læsning af forskellige dagligdags teksttyper. Resultater Blandt de undersøgte forhold viste synsstyrken sig at være den enkeltfaktor, der påvirkede muligheden for at opnå læsefærdighed med optik mest. (Et resultat, som også flere andre, internationale undersøgelser har vist.) 4 Synshandicap 2/2001

5 Ved en genundersøgelse af ældre, der ved en første måling havde læst med optik, fandt man, at nogle tre år senere ikke længere anvendte optik, men at de, der fortsat kunne læse på denne måde, havde bedret deres læsefærdighed yderligere. Forklaringen på, om læsningen var bibeholdt, var ifølge Bäckman ikke ændret synsstatus, men snarere andre faktorer som aldring og dens konsekvenser. I tråd hermed har det vist sig, at personer med den bedste læseevne også var flittigere brugere af andre medier (radio, tv osv.). Størst risiko for at blive passive havde de ældre, der havde den ringeste syns- og læsestatus. Som konsekvens af undersøgelsen finder Bäckman, at ordination af optiske læsehjælpemidler altid bør følges op af en systematisk læsetræning kombineret med kognitiv træning. Især for ældre mennesker med stærkt nedsat syn er dette af stor betydning. Han understreger, at undervisningen bør være individuelt tilrettelagt og omfatte forskellige læsestrategier til forskellige slags læseopgaver. Også målsætningen for træningen skal være individuel, idet selv en lav læsehastighed kan være værdifuld for den ældres livskvalitet. Konklusion Samlet er "Re-establishing Reading Skills of Elderly Low Vision Patients" en god introduktion til forskellige problemstillinger i forbindelse med rehabilitering inden for synsområdet. Fordi Bäckman tager udgangspunkt i samspillet mellem mange faktorer, vil disputatsen (hvor fem tidligere publicerede artikler er bragt som bilag) kunne danne grundlag for mange væsentlige pædagogiske drøftelser i uddannelsen af synsmedarbejdere. Örjean Bäckman: Re-establishing Reading Skills of Elderly Low Vision Patients, Stockholm sider plus bilag. Afhandlingen er skrevet på engelsk. Et resume på svensk findes på adressen kc-syn/avhandling.html Afhandlingen kan lånes i Videncentrets bibliotek. Forskningspris Det spanske blindeforbund ONCE udbyder en forskningspris på i alt 2,2 mio. kr. til forsknings- og udviklingsprojekter inden for IT, telekommunikation og bioteknologi, der kan gavne blinde og svagsynede. Vinderprojektet modtager 1,3 mio. kr., mens anden- og tredjeprisen hver er på kr. Konkurrencen er åben for deltagere fra hele verden, som enten allerede er i gang med et projekt eller skal til at påbegynde et. Prisen blev indstiftet i Dengang blev der indsendt 75 projekter fra hele verden. Førsteprisen i 1998 gik til projektet Multivis ved Glasgow Universitet i Skotland. Multivis er et interaktivt multimediesystem, som skal gøre det muligt for blinde at fortolke grafik og talopstillinger gennem hørelse og følesans. Sidste frist for indsendelse af ansøgning og projektbeskrivelser er 31. december Prisen uddeles inden 30. juni Yderligere information The SECRETARIAT, O.N.C.E. International Prize for R&D O.N.C.E. General Council Calle José Ortega y Gasset, Madrid Spanien Fon: eller E-post: Netsted: Synshandicap 2/2001 5

6 Flot kartoffelhøst på Refsnæsskolen Med omhu og kreativitet kan selv de enkleste råvarer blive til overraskende gastronomiske oplevelser. Refsnæsskolen har fx opskriften på, hvordan man kan lave en kartoffel om til en luksusanretning med eksotisk frugt, økologiske delikatesser og chokolade, en pæn sum penge og et besøg på en af Københavns finere adresser! Dét var resultatet, da Ungdomsgruppen på Refsnæsskolen deltog i EU-projektet "Ernæring mad med glæde". Ungdomsgruppens projekt "Rundt om kartoffelen" vandt andenpræmien i konkurrence med 34 skoleklasser fra hele landet; vinderen var 5. klasse på Randers Lille Skole. Ungdomsgruppen har sammen med lærerne Kirsten Larsen og Jan Bjørnshøj arbejdet med projektet to hele skoledage om ugen fra november 2000 til maj Som led i projektet er der blandt andet afholdt en temadag om kartofler med smagsprøver, gættekonkurrencer m.m. Projektet er også mundet ud i en kogebog med kartoffelretter fra en række EUlande samt USA. Kogebogen er skrevet specielt for synshandicappede; den fås i en trykt version (med større bogstavtyper, end man normalt bruger) og på punktskrift. Kogebogen findes også som pdf-fil på Internettet, så det er muligt at hente enkelte opskrifter efter behov. På Internettet findes også "Kartoffelposten", en avis, der blev udgivet i forbindelse med temadagen, og en projektrapport. Yderligere oplysninger Henv. vedr. projektet rettes til lærer Kirsten Larsen, Refsnæsskolen, tlf , e-post: Ungdomsgruppen og deres lærere siger tak for sølvmedaljen med en hjemmelavet kartoffelrap! Materialer på Internettet Kogebog: Rundtomkartoffelen.pdf Projektrapport: Projekt-Kartoflen.pdf Kartoffelposten: Kartoffelposten.pdf Nordisk designkonkurrence: Den moderne rejse Tilgængelighed fra dør til dør med offentlig transport det er visionen med designkonkurrencen "Den moderne rejse", som er arrangeret af de nordiske trafikministerier i samarbejde med Nordisk Handicappolitisk Råd. Konkurrencen henvender sig især til designstuderende og etablerede designere i Norden, men den er åben for alle. Ved åbningskonferencen i København i april blev der præsenteret problemer og løsninger fra alle de nordiske lande. Disse kan man læse om i den rapport fra åbningskonferencen, der findes på konkurrencens netsted. Tidsplan For at deltage skal man tilmelde sig senest 28. september 2001 og indsende sit forslag senest 14. december Vinderen vælges i marts 2002 og præsenteres ved en konference i april I juryen sidder bl.a. designere og repræsentanter for nordiske handicaporganisationer. Netsted: Læs mere på Den_moderna_resan.htm. Her findes konkurrenceprogram, rapport fra åbningskonferencen m.m. 6 Synshandicap 2/2001

7 Hellere spritbilist end svagsynet? I december 2000 afholdt det svenske rehabiliterings- og uddannelsescenter Tomteboda Resource Center (TRC) i Sverige et seminar med den amerikanske specialpædagog Anne Corn. Seminaret havde tre temaer. Et tema var "Finding Wheels", som er et undervisningsmateriale for blinde og svagsynede unge, som ikke kan få kørekort. Et andet tema var arbejdet med at skabe en national handleplan for undervisningen af blinde og svagsynede unge. Det tredje tema var kompenserende optik. I denne artikel opridses nogle af hovedpunkterne fra de to førstnævnte temaer. "Finding Wheels" I USA er kørekortet et centralt element i teenageres selvstændiggørelse, og mange unge ejer deres egen bil. Rent praktisk giver bilen frihed og uafhængighed, fordi man selv kan transportere sig derhen, hvor ens venner er, køre med til stranden osv. I de nordiske lande kan man ofte klare sig med cykel eller offentlig transport, men i USA er afstandene ofte store, og den offentlige transport ofte stærkt begrænset. Ud over de praktiske aspekter har bilen også stor symbolsk betydning, og kørekortet giver også i bredere forstand prestige, kontrol og autonomi. Endelig indebærer bilen et "voksent" økonomisk ansvar, idet man fx skal sørge for at have penge til benzin og betale forsikring og vedligeholdelse. For amerikanske teenagedrenge har bilen bl.a. særlig betydning, når de skal ud med en pige; de forventes at hente pigen i bil og køre hende hjem igen bagefter. Mange svagsynede søger som teenagere at dække over deres synsnedsættelse, og i forbindelse med projektet Finding Wheels har flere unge mænd fortalt, at de valgte at sige, at deres kørekort var inddraget på grund af spirituskørsel. Spirituskørsel fordømmes stærkt i de fleste kredse, men disse unge følte, at det ville være værre at skulle indrømme, at de havde en synsnedsættelse. I 1994 gennemførte Anne Corn og Sharon Z. Sacks en undersøgelse af, hvad det betød for blinde og svagsynede voksne, at de ikke selv kan køre bil. Deltagerne i undersøgelsen nævnte som de største problemer, at de ikke kunne lægge planer uafhængigt af andre, at de ofte måtte vente på dem, de havde aftalt at køre med, og at de ofte var nødt til at gå til fods gennem områder, de ikke var trygge ved at færdes i. Mange angav, at transporthensyn havde haft afgørende indflydelse på deres valg af bopæl, job (studiejob og/eller fuldtidsjob) og sociale aktiviteter. "Finding Wheels" er et undervisningsmateriale, der tager disse problemer op på kurser for blinde og svagsynede. Alene det at sætte ord på problemet er en hjælp for mange, idet de oplever, at de ikke står alene med deres oplevelser. Materialet lægger dernæst op til, at man udvikler strategier til at håndtere problemet, fx at de unge lærer at benytte den offentlige transport, der findes, at de betaler for benzinen, når de kører med andre (så man ikke altid skal bede om tjenester, men også selv bidrager), m.m. Materialet kan købes for 34 dollars (+ forsendelse) hos forlaget Pro-Ed, 8700 Shoal Creek Blvd. Austin, Texas , USA, netsted: National handleplan Det andet tema, Anne Corn fortalte om, var udviklingen af en national handleplan for undervisningen af blinde og svagsynede børn og unge, herunder også elever med flere handicap. I handleplanen opstilles otte overordnede mål samt en række centrale indsatsområder. Planen er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem brugerforeningen National Federation for the Blind, forældre og fagfolk. Der er udviklet en struktur med en national styregruppe, en rådgivende følgegruppe samt koordinatorer og ansvarlige på delstatsniveau. Den første udgave af handleplanen blev udgivet i 1995, senere er den revideret flere gange. På baggrund af den nationale plan udvikler de enkelte delstater planer for de konkrete lokale initiativer, man vil sætte i værk for at leve op til den overordnede, nationale målsætning. Man kan læse mere om den nationale handleplan og om delstaternes initiativer og aktiviteter på netstedet dhs Synshandicap 2/2001 7

8 Ledsageteknik for børn Ledsageteknik er betegnelsen for en række metoder, som begge parter bør kende til og benytte, når en seende fungerer som ledsager for en person, der er blind eller stærkt svagsynet. Meget af det materiale, der findes om emnet, fokuserer imidlertid på voksne, og derfor har mobilityinstruktør Anne Nordskov, Refsnæsskolen, skrevet et hæfte om ledsagning af børn. Hæftet er på 34 sider og udkom i november sidste år. Grundelementerne i ledsageteknikken er de samme ledsageren skal kontakte barnet, barnet skal tage fat i den voksne, ledsageren går lidt foran osv. Men udførelsen er anderledes, når det drejer sig om et barn. Det gælder fx den måde, barnet holder fast i den voksne på. Det grundlæggende greb i ledsageteknik for voksne er det såkaldte gaffelgreb, hvor den blinde eller svagsynede griber om ledsagerens arm lige over albuen. På grund af højdeforskellen vil et barn ikke kunne benytte dette greb, men skal i stedet holde fast om ledsagerens hånd. Hovedvægten i beskrivelserne er lagt på ledsagelse af mindre børn; separate afsnit forklarer, hvordan det bør foregå, når man i stedet ledsager større børn. Hæftet er gennemillustreret med fotografier, der detaljeret viser de forskellige teknikker i praksis. Målgruppen spænder fra barnets familie til faggrupper som lærere, fysio/ergoterapeuter, pædagoger m.fl. Bestilling Hæftet hedder "Ledsageteknik med mindre børn". Det kan bestilles på Refsnæsskolen, tlf , e-post: Fotos: Peter Mølgaard Rehabiliteringsforum Danmark I maj 2001 stiftede en række organisationer, institutioner og enkeltpersoner inden for handicap- og rehabiliteringsområdet en ny forening: Rehabiliteringsforum Danmark. Stifterne repræsenterer bl.a. handicaporganisationer, rehabiliteringssteder, faggrupper inden for rehabiliteringsområdet m.fl. Foreningen har til formål at sætte fokus på rehabilitering af mennesker med handicap og bidrage til en udvikling både af den begrebsmæssige forståelse af, hvad rehabilitering er, og af de konkrete rehabiliteringstilbud i Danmark. Foreningens første arrangement var en dialogkonference med ca. 120 deltagere. Dialogkonferencen fandt sted samme dag som stiftelsen, den 21. maj På konferencen blev der fokuseret på tre overordnede emner: en fælles forståelse af begrebet rehabilitering, grænserne for brugerinddragelse (og hvordan grænserne evt. kan flyttes) samt tværsektorielt samarbejde. Konferencen foregik som cafe-dialog, hvor man først udveksler ideer og tanker i mindre grupper, hvorefter man går på besøg i de andre grupper og hører, hvad de har talt om. Derefter vender man hjem til sin egen gruppe igen og fortæller, hvad man har oplevet på sine besøg hos de andre. Få mere at vide Rehabiliteringsforum Danmark har en hjemmeside, hvor man kan læse mere om formål, medlemmer og aktiviteter; her findes bl.a. et referat fra dialogkonferencen. Rehabiliteringsforum Denmark er medlem af det internationale forum Rehabilitation International: 8 Synshandicap 2/2001

9 Konferencer og kurser Nordisk seminar om ADL & sociale kompetencer HIT-messe 2001 Ældreomsorg management eller menneskelighed? Closing the gap Ældrepædagogik lære for livet, aldringens muligheder. 2. nordiske kongres i ældrepædagogik Language and Visualisation Temadag om kvalitet i amternes rådgivning på handicapområdet CSUN 2002 Technology and persons with disabilities Braille Symposium Braille in the Age of Digitisation september 2001, Instituttet for Blinde og Svagsynede Information: Ergoterapeut Inge Kyhl, Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. Tlf , e-post: Netsted: september 2001, Hotel Nyborg Strand Information: Hjælpemiddelinstituttet, Afd. for teknologi, kommunikation og specialundervisning, Graham Bells Vej 1A, 8200 Århus N Kontaktpersoner: Connie Zäll, tlf , E-post: eller Birgit Sørensen, tlf , e-post: Netsted: 1. oktober 2001, Comwell Scanticon Hotel, Kolding Information: Videnscenter på Ældreområdet, Aurehøjvej 24, 2900 Hellerup. Fon: , fax: E-post: Netsted:http://www.aeldreviden.dk/ oktober 2001, Bloomington, Minnesota, USA Information: november 2001, København Information: Kongressekretariatet, Jydsk Pædagog-Seminarium, Skejbyvej 29, 8240 Risskov, tlf , fax E-post: november 2001, Stockholm Information: Yvonne Eriksson eller Björn Westling, TPB, Enskede, Sverige E-post: eller Netsted: 14. november 2001, H.C. Andersens Hotel, Odense Information: Udviklingscenter for Specialrådgivning, Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Tlf , fax , e-post: marts 2002, Californien, USA Information: april 2002, Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup Information: Se omtale på netsted hos Instituttet for Blinde og Svagsynede: Se evt. yderligere oplysninger om arrangementerne på På home.swipnet.se/macula-lutea findes en omfattende oversigt over begivenheder inden for specialrådgivningsområdet, som vedligeholdes af Harry Svensson, Tomteboda Resource Center, Sverige. Synshandicap 2/2001 9

10 Nye artikler i Videncentret Et udvalg af nye artikler i tidsskrifter, som Videncentret modtager. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). Hvis man vil læse artiklen, kan man skaffe tidsskriftet hjem via sit bibliotek eller kontakte Videncentret. Se evt. mere om artiklerne på Læsning Graeme Douglas m.fl.: A comparison between reading from paper and computer screen by children with a visual impairment, BJVI vol. 19, nr. 1, 2001, VIEW Publication Trust, Coventry, UK, (s ) Lyd Rachel McCrindle og David Symons: Levelling the playing field. Creating computer games for blind children, i3 magazine nr. 10, 2001, i3 net Edinburgh (s. 7-11). Artiklen findes som pdf-fil på Internettet: Tony Brooks: Mr Beam. The Soundscapes concept and the Personics sensor system, i3 magazine nr. 10, 2001, i3 net, Edinburgh (s. 2-6, ). Om Soundbeam, et interaktivt lydsystem. Artiklen findes som pdf-fil på Internettet: Gordon Kent og Mike Mandel: Product evaluation - Feel the music: A review of music production software, AccessWorld vol. 2, nr. 2, 2001, AFB Press, New York, (s. 5, 7-21). Evaluering af en række edbprogrammer til musik. Der ses både på produkternes generelle egenskaber og på deres tilgængelighed for blinde og svagsynede brugere Katriona Goode: The power of sound, eye contact nr. 29, 2001, RNIB, London (s ). Etniske minoriteter Decembernummeret af Social Forskning er et temanummer om etniske minoriteter i velfærdssamfundet. Socialforskningsinstituttet, København, 2000 (104 s.) Synsfunktion Mette Warburg: Vurdering af synet hos Spæde og Småbørn, Om spæd&småbørn 10. årg., nr. 1, 2001 (s. 3-6) Anne-Mette Bredahl: Krop, syn og udvikling, Psykologisk Set 18. årg., nr. 41, 2001 (s ) Kommunikation og edb IT-information årgang 3, nr. 1, 2001, er et temanummer om specialundervisning og kommunikation. Bladet udgives af edb-firmaet Mikro Værkstedet, Odense. Karen Altschul: Tastaturtræningsprogrammet Keyboard Pro, B-information nr. 42, 2001, Instituttet for Blinde og Svagsynede (s ). Liv, håb, drømme Miles Hilton-Barber: Chasing the midnight sun, New Beacon vol. 85, nr. 995, RNIB, London, 2001 (s ). Forfatteren, som er blind, fortæller om sine oplevelser som deltager i et forsøg på at nå Sydpolen på ski. Kevin Carey: Reverie on a rainy night, BJVI vol. 19, nr. 1, 2001, VIEW Publication Trust, Coventry, UK, (s ) Forfatteren, som har været blind i mange år, lader tankerne vandre en regnfuld aften på et billigt hotel. Hans fokus er blindes adgang til information og viden om deres omverden fra det at finde vej og betjene apparater til mode og kunstneriske oplevelser. Michael Tobin og Eileen Hill: Unfolding lives. Who are they? Where are they?, New Beacon vol. 85, nr. 997, 2001, s , RNIB, London (6 s.) Et forskerhold genoptager her kontakten med nogle af de 120 blinde og svagsynede, som forskerne fulgte i en årrække, fra børnene var fem år gamle. Nu er de i 30'erne hvordan er det gået dem? Sorg og krise Richard Cox: A pile of bricks to cry on, Focus nr. 32, 2001, RNIB, London. (s. 9-15) Mobility John W. Stevenson: Pedestrian clearance intervals, JVIB vol. 95, nr. 4, 2001, AFB Press, New York, USA (s ). Beregning af den nødvendige varighed af "grønt" ved regulerede fodgængerovergange. Forkortelser: AFB = American Foundation for the Blind (USA) JVIB = Journal of Visual Impairment & Blindness (USA) RNIB = Royal National Institute for the Blind (UK) 10 Synshandicap 2/2001

11 Nye bøger i Videncentret Et udvalg af nye bøger, rapporter m.m. i Videncentrets bibliotek, opstillet alfabetisk efter titel. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). De fleste tekster vil kunne bestilles på biblioteket, hos boghandleren eller hos udgiveren. Hvis dette ikke er muligt, kan bøgerne lånes hos Videncentret. Tekster på dansk Børn og unge med nedsat synsfunktion. En spørgeskemaundersøgelse om synsstatus, skole & fritid, synskonsulentens vejledning, hjælpemidler, Synscentralen, Storstrøms Amt, 2000 (22 s.) Forældre/barntilknytning. Et metodeudviklingsprojekt, Frederiksborg Amts Børnecenter, Om at fremme tilknytningen mellem forældre og et handicappet barn. (54 s s. bilag) Kirsten Rud Bentholm m.fl. (red.): Legetøjets muligheder. Idékatalog med lege og legetøj til børn med handicap, HMI, Århus, 2001 (125 s) Annette Pontoppidan m.fl. (red.): Mit handicappede barn. 20 forældre skriver om at have et handicappet barn, Kroghs Forlag, Vejle, DK, 2001 (200 s.) (Se evt. omtale side 3.) Flemming Simonsen og Mogens Damsø: Revalidering - en praktisk vejledning, Frydenlund Grafisk, (186 s.) Kirsten Larsen (red.:): Rundt om kartoffelen. Lokale og globale kartoffelopskrifter, Refsnæsskolen, Kalundborg, 2001 (141 s.) (Se evt. omtale side 6.) Seksualitet uanset handicap, Vejledning, 2001, Socialministeriet, 2001 (59 s.) Pernille Steensbech Lemée m.fl.: Skrivgodt.dk, Frydenlund og Grandjean Kommunikation, København, 2001 (95 s.) Om at skrive læsevenlige tekster til Internettet. Lisbeth Trinskjær m.fl. (red.): Snegle kan flyve! Om bibliotekernes tilbud til børn med handicap, Danmarks Blindebibliotek, 2001 (77 s.) Videncentret har kun den trykte udgave, men hæftet fås også på lyd og diskette ved henvendelse til Danmarks Blindebibliotek. Sidsel Bang: Webkommunikation informationsarkitektur til interaktive medier, Dafolo Forlag, Frederikshavn, 2000 (90 s.) Tekster på andre sprog CARESS Creating Aesthetically Resonant Environments in Sound, Slutrapport fra EU-projekt (under ESPRIT-programmet) om lydterapi for børn med særlige behov. En del af resultaterne vil indgå i videreudviklingen af Soundbeam, et interaktivt lydbaseret system. John Gill: Keeping step? Scientific and technological research for visually impaired people, RNIB - Royal National Institute for the Blind, London, UK, 2001 (28 s.) A.C. Koijman m.fl. (red.): Low vision. Research and new developments in rehabilitation, IOS Press, Holland, (596 s.). Bind 11 i serien Studies in Health Technology and Informatics. Toke Bek, Torstein Bertelsen, Niels Ehlers, Per Fagerholm, Björn Tengroth: Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas, 13. udgave, Studia, Norge, (410 s.) Hans-Werner Wahl og Hans- Eugen Schulze (red.): On the special needs of blind and low vision seniors. Research and practice concepts, IOS Press, Holland, 2000 (351 s.) (Artikelsamling) Play it my way. Learning through play with your visually impaired child, The Stationery Office, London, 1995 (139 s.) Inspiration, ideer og forslag til leg og aktiviteter med blinde eller svagsynede børn. Reading for all. Ideas for stories and reading for children and young adults with severe and profound learning disabilities, Mencap, London, UK, (114 s.) Synshandicap 2/

12 Postbesørget blad (0900 KHC) Surfbrættet tips om gode netsteder Gratis abonnement på nyt om tidsskriftartikler Firmaet Taylor & Francis Group tilbyder et gratis abonnement på indholdsfortegnelser fra over 500 fagtidsskrifter. Man vælger de tidsskrifter eller områder, man er interesseret i, og får derefter på udgivelsesdagen tilsendt en oversigt over artiklerne i de relevante tidsskrifter. Denne service er gratis. Oversigten indeholder link til en side, hvor man mod betaling kan hente enkelte artikler ned. En anden mulighed er at skaffe artiklen hjem gennem det almindelige danske bibliotekssystem. Man kan til enhver tid opsige sit abonnement eller tilpasse sin profil (tilføje eller fjerne titler fra listen over tidsskrifter, man ønsker at modtage informationer fra). Tilmelding sker via Beskrivelser af undergrundsstationer i London "Describe Online" er en ny service for blinde og svagsynede i Storbritannien. Gennem denne service kan man via Internettet få adgang til tekstbeskrivelser af britiske tog- og undergrundsstationer. I ren tekst får man beskrevet stationens beliggenhed, hvordan man kan komme dertil med offentlig transport, samt oplysninger om taxa- og busholdepladser m.m. Man får også oplysninger om andre faciliteter som toiletter, telefoner og automater samt om stationens overordnede opbygning, placering og antal af perroner, adgangsforhold (trapper og elevatorer) m.m. samt det samlede rutenet. Her et meget kort uddrag af vejledningen for Baker Street Station: "Stationen ligger i det nordøstlige hjørne af krydset mellem Baker Street og Marylebone Road. Der er fire indgange: Baker Street North, fra østsiden af Baker Street. Stoppestederne for bus nr. 13, 113, 139, 189, N13 og N139 mod Oxford Circus ligger ud for denne indgang." (Herefter følger de øvrige tre indgange.) Man kan læse vejledningerne på RNIB's Reference Library online Europas største forskningsbibliotek og dokumentationscenter RNIB Reference Library er nu online. Det er muligt at søge i bibliotekets samling (ca titler). Kun personer, der bor i Storbritannien, kan låne bøger hjem, men mod betaling kan man fra hele verden få tilsendt fotokopier af mindre tekster. Man kan også se en liste over de tidsskrifter, der findes i samlingen, og der er et særligt link til de ca. 75 tidsskrifter, der er tilgængelige online. Nogle af disse tidsskrifter kan man kun få adgang til, hvis man er registreret (og evt. betalende) bruger, men mange er frit tilgængelige. Nogle tilbyder kun indholdsoversigter, mens andre tilbyder fri adgang til nogle eller alle artikler. Der er desuden links til enkelte andre online biblioteker med særligt fokus på synshandicap. Adresse: Nyhedsbrevet Synshandicap udgives af Videncenter for Synshandicap og udkommer fire gange om året som almindeligt tryk, på punkt, lyd og diskette. Abonnement er gratis. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Videncenter for Synshandicap indsamler, bearbejder og formidler viden om synshandicap; centret finansieres af amterne. Redaktion: Dorte Herholdt Silver Ansvh. redaktør: Bendt Nygaard Jensen Tryk: Illemann Tryk ApS ISSN Videncenter for Synshandicap Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Fon: , fax: E-post: Hjemmeside: Synshandicap 2/2001

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Af Gill Levy, RNIB Bearbejdet af øjenlæge Mette Warburg Videncenter for Synshandicap Vær opmærksom på synsproblemer

Læs mere

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy 1 Denne pjece er lavet på baggund af RNIB's

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap 1 Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy 1 Denne pjece er skrevet

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Sådan følges I ad. når den ene er synshandicappet. Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Sådan følges I ad. når den ene er synshandicappet. Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede Sådan følges I ad når den ene er synshandicappet Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede Udgivet af: Instituttet for Blinde og Svagsynede & Videncenter for Synshandicap Udgivet af: Instituttet

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Sådan følges I ad. når den ene er blind eller svagsynet. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Sådan følges I ad. når den ene er blind eller svagsynet. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede Udgivet af: Instituttet for Blinde og Svagsynede Videncenter for Synshandicap Udgivet af:

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT

NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT Som det eneste sted i Skandinavien er Instituttet certificeret til at tilbyde NVTforløb. Den unikke teknik træner brugen af halvsidigt syn efter hjerneskade, så man efter cirka

Læs mere

ÆUDRE FORUM. Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt

ÆUDRE FORUM. Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt ÆUDRE Socialudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K. ÆldreForum Edisonsvej 18,1. 5000 Odense

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid Hvad ser mit barn? Synsnedsættelse hos børn Denne pjece henvender sig først og fremmest til forældre til børn med synsnedsættelse. Det er imidlertid også vores håb, at den vil blive læst af professionelle,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der bør afsættes 575.000 kr. (2005-priser) til at udarbejde informationsmateriale om handicaptilgængelighed

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Ledsageteknik med mindre børn

Ledsageteknik med mindre børn Ledsageteknik med mindre børn ANNE NORDSKOV, Synscenter Refsnæs C 143 1 Forord Kendskab og viden omkring ledsageteknik er en vigtig disiplin, når man følges med synshandicappede personer. På Refsnæsskolen

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

It-abonnementer. som også kan være. til gavn og glæde derhjemme

It-abonnementer. som også kan være. til gavn og glæde derhjemme It-abonnementer som også kan være til gavn og glæde derhjemme Amagerskolen Skolebiblioteket 2012 Kære forælder ved Amagerskolen I forskellige undervisningssituationer bruger eleverne på Amagerskolen forskellige

Læs mere

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT Dialog en vej til sundhedsfremme 4 Man skal væk fra forsagelsesideologien og i stedet undersøge og udfolde

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Nordisk Konference 13. og 14. marts 2013

Nordisk Konference 13. og 14. marts 2013 Nordisk Konference 13. og 14. marts 2013 HØREBOGEN Audiologi i øjenhøjde 2 Susanne Axø Aïda Regel Poulsen Dorte Skovgaard Jette Gertz Østergaard Hørepædagogisk perspektiv Småbørn Skolebørn Leksikon 3 Småbørn

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Handicappede og arbejdsmarkedet

Handicappede og arbejdsmarkedet Den 8. Nordiske Kongres for Synspædagoger: Handicappede og arbejdsmarkedet ved Finn Amby Email: finn.amby@gmail.com Mobil: (+45) 41 30 15 45 Oslo, 6. maj 2015 Kort præsentation Født 1959. Født svagsynet

Læs mere