Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017"

Transkript

1 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv København V T F E info@lf.dk W Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst kendte mærkningsordninger for produkter på det danske marked - kun overgået i kendskab af det såkaldte Ø-mærke. Samtidig opfattes Fairtrade-mærket i høj grad som et troværdigt mærke. Der er dog stor forskel på, hvor ofte danskerne køber Fairtrademærkede produkter. Highlights: Analysen viser, at størstedelen af danskerne fortsat kender til Fairtrade-mærket og finder mærket meget troværdigt. Fairtrade-mærket er blandt de mest kendte mærker på det danske marked - kun overgået af Ø-mærket. Andelen som har hørt om Fairtrade-mærket og kender det godt er meget lig på tværs af alder, køn og regioner. Især de unge, kvinder og bosiddende i Region Hovedstaden kender Fairtrade-mærket godt. Over halvdelen af danskerne køber Fairtrade-mærkede produkter fra tid til anden - de fleste køber dem dog relativt sjældent. De fleste danskere kender Fairtrade-mærket Fortsat højt kendskab til Fairtrade-mærket 87 pct. af danskerne kender i større eller mindre grad Fairtrade-mærket. Mere end halvdelen af danskerne (62 pct.) angiver, at de kender mærket godt, mens en fjerdedel af danskerne svarer, at de har hørt om Fairtrademærket. Fairtrade-mærket er således særdeles godt kendt blandt størstedelen af den danske befolkning. Som figur 1 nedenfor viser, er kendskabet til Fairtrade-mærket blandt danskerne i 2017 på niveau med kendskabet fra tidligere undersøgelser. I de seneste 5 år har det samlede kendskab ligget på mellem 85 og 90 pct. I de tidligere undersøgelser har andelen af dem, som kender Fairtrademærket godt ligget relativt stabilt, hvilket også gælder den andel, som har hørt om Fairtrade-mærket. Samlet set viser undersøgelsen således, at danskerne i høj grad kender til Fairtrade-mærket og at kendskabet ligger på niveau med de foregående 5 år. Dermed viser undersøgelsen også, at andelen af danskere, som ikke kender Fairtrade-mærket (ca. 10 pct.) er uændret.

2 Figur 1: Hvilke af nedenstående mærker kender du eller har du hørt om? Kender godt Har hørt om Kendskab i alt Kilde: Notstat for Landbrug & Fødevarer, N= 1053 Anm.: I forbindelse med spørgsmålet er respondenterne også blevet vist billeder af de givne mærker. Fairtrade-mærket overgås af Ø-mærket i kendskab En anden måde at se på danskernes kendskab til Fairtrade-mærket, er at sammenligne den med kendskabet til andre mærkningsordninger på det danske marked. I figur 2 er danskernes kendskab til 5 udvalgte mærkningsordninger i 2017 vist. 97 pct. af danskerne kender Ø-mærket Det statslige danske økologimærke, det såkaldte Ø-mærke, er klart det bedst kendte af de 5 mærker. 97 pct. af deltagerene i 2017 har således svaret, at de enten har hørt om (13 pct.) eller kender Ø-mærket godt (84 pct.). Hernæst følger to mærker: Fairtrade-mærket og Svanemærket (Nordisk miljømærkning). Som tidligere nævnt angiver 87 pct. af deltagerne i undersøgelsen at de enten har hørt om eller kender Fairtrade-mærket godt, mens det gælder 81 pct. i forhold til Svanemærket. Der er således ingen tvivl om, at Ø-mærket klart er det mest kendte, dernæst Fairtrade-mærket efterfulgt af Svanemærket. Figur 2: Hvilke af nedenstående mærker kender du eller har du hørt om? Ø-mærket Fairtrade Svanemærket Rainforrest Alliance UTZ Kender godt Har hørt om Kender ikke Ikke sikker Kilde: Notstat for Landbrug & Fødevarer, N= 1053 Anm.: I forbindelse med spørgsmålet er respondenterne også blevet vist billeder af de givne mærker. Der findes som bekendt mange forskellige mærker på det danske marked, og særligt på fødevaremarkedet. Det er dog ikke alle, der er så velkendte som de tre, vi har set på indtil videre. Dette ses for eksempel på kendskabet Side 2 af 9

3 til Rainforrest Alliance og UTZ. To mærker som fornyeligt har bekendtgjort at de i løbet af 2017 vil fusionere. Med et samlet kendskab på 39 pct. er Rainforrest Alliance det mest kendte blandt danskerne af de to, mens bare 13 pct. af deltagerne i undersøgelsen kendte UTZ. Ud over at disse mærker er mindre kendte end de resterende mærker i undersøgelsen, er det også værd at bemærke at andelen af dem, som kender dem godt, er lavere for Rainforrest Alliance og UTZ. Fairtrade-mærket er bedst kendt blandt unge Ser man nærmere på forskellige dele af befolkningens kendskab til Fairtrade-mærket, er der på tværs af eksempelvis alder, køn og geografi forskel på, hvor mange som kender Fairtrade-mærket og hvor godt de kender det. Fairtrade-mærket er klart bedst kendt i aldersgruppen år, da pct. har angivet, at de har hørt om mærket eller kender det godt. For de øvrige aldersgrupper er det pct., som har hørt om mærket eller kender det godt. Dykker man længere ned og ser på, hvem det er som kender mærket godt og ikke blot har hørt om det, er det især den yngre del af befolkningen, som skiller sig ud. Figur 3 viser således, at pct. af befolkningen under 39 år, kender Fairtrade-mærket godt, mens det kun er 53 pct. af dem i alderen år. Figur 3: Hvilke af nedenstående mærker kender du eller har du hørt om? Fordelt på alder år år år år år Kender godt Har hørt om Kender ikke Ikke sikker Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= Fairtrade-mærket er således udbredt blandt samtlige aldersgrupper, men langt flere af de unge angiver, at de kender mærket godt, mens de ældre i højere grad blot har hørt om det. Kvinder kender Fairtrade-mærket bedre Udover forskellene i alder ses der også en forskel på, hvor kendt Fairtrademærket er blandt kønnene. 67 pct. af kvinderne har svaret at de kender Fairtrade-mærket godt, mens det blandt mændene er 57 pct. Omvendt er der 27 pct. af mændene mod 23 pct. af kvinderne, der har hørt om Fairtrade-mærket. Samlet set vil det altså sige, at 90 pct. af kvinderne kender eller har hørt om Fairtrade-mærket, Side 3 af 9

4 mens det for mændene gælder 84 pct. Fairtrade-mærket er således bedre kendt blandt kvinder end hos mænd. Region Nordjylland kender Fairtrade-mærket, men dårligst Kendskabet til Fairtrade-mærket er generelt meget udbredt i de enkelte regioner. Region Nordjylland er dog der, hvor færrest kender til Fairtrademærket. Her svarer 80 pct. af indbyggerne, at de kender mærket godt eller har hørt om det. I Region Hovedstaden er dette tal 89 pct. 70 pct. i Region Hovedstaden kender Fairtrade-mærket godt Også i forhold til geografien er der imidlertid forskel på intensiteten af kendskabet. Blandt indbyggerne i Region Hovedstaden svarer 70 pct. at de kender Fairtrade-mærket godt, mens den tilsvarende andel i Region Nordjylland er 48 pct. Der er omvendt flest i Region Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland, som har svaret, at de har hørt om Fairtrademærket, mens denne andel er lavere i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Figur 4: Hvilke af nedenstående mærker kender du eller har du hørt om? Fordelt på regioner Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kender godt Har hørt om Kender ikke Ikke sikker Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= Samlet set viser undersøgelsen altså, at størstedelen af danskerne kender Fairtrade-mærket, og at kendskabet stort set er lige på tværs af befolkningsgrupper. Særligt de unge, kvinderne og indbyggerne i Region Hovedstaden kender Fairtrade-mærket godt. Ø-mærket er det mærke flest danskere tænker på først Der er flere forskellige måder at måle kendskabet til et mærke, eller i dette tilfælde en mærkningsordning på. Den første er som ovenfor at spørge deltagerne om de kender specifikke mærker. En anden måde er omvendt at bede deltagerne nævne de mærkningsordninger de kender. Ø-mærket er det mærke flest danskere tænker på Spørger man danskerne, hvilke mærkningsordninger de kender, som garrenter for en vis standard (miljømæssig, etisk etc.) for produkter og den måde, de er produceret på, svarer 4 ud af 10 Ø-mærket. Efter økologimærket er de tre bedst kendte mærker Svanemærket (29 pct.), Nøglehulsmærket (27 pct.) og Fairtrade-mærket (12 pct.). Hernæst følger en række forskellige mærker, som alle er blevet nævnt af 5 pct. eller mindre af deltagerne i undersøgelsen. En tredjedel af danskerne kan ikke nævne nogle mærker, der står inde for en vis etisk og/eller miljømæssig standard og svarer ved ikke. Den relativt høje andel af ved ikke svar må alt andet lige Side 4 af 9

5 ses som et udtryk for, at mange danskere ikke umiddelbart kender mærkningsordningerne så godt, at de af sig selv kan nævne dem. Figur 5: Hvilke mærker på varer i dagligvarehandlen kan du komme i tanke om? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= Anm.: Andelen for Ø-mærket dækker over summen af besvarelserne: økomærket og økologisk/økologi Der er stor forskel på hvor mange, som kan nævne et mærke af egen hjælp, og når de bliver spurgt om de kender et specifikt mærke. Dette kan man eksempelvis se ved, at Rainforrest Alliance, som 39 pct. svarer, at de kender når man spørger dem direkte, ikke er nævnt blandt mærkerne i figur 5. Det vil derfor være forkert at se andelene i figur 5 som udtryk for, hvor mange danskere, som kender de givne mærker. I stedet kan man se dem som udtryk for, hvilke mærker de først tænker på, når de bliver bedt om, at tænke på mærkningsordninger. Derfor er det også interessant at se nærmere på, hvilke dele af befolkningen, som især nævner specifikke mærker. De unge nævner i højere grad Fairtrademærket Der er generelt omkring 10 pct. på tværs af befolkningsgrupper, der nævner Fairtrade-mærket, mens der er relativt flere helt unge og relativt færre i Midtog Nordjylland, som gør det. Konkret er der 17 pct. af de årige, der nævner Fairtrade-mærket sammenlignet med 13 pct. af de årige, 10 pct. af de årige og 7 pct. af de årige. Geografisk er den største andel af danskere, som nævner Fairtrade-mærket blandt de mærker de kender, at finde i Region Sjælland med 17 pct. Den laveste er omvendt i Region Nordjylland med 7 pct. og lidt højere i Region Midtjylland med 9 pct. I Region Syddanmark og Hovedstaden er andelen henholdsvis 13 og 14 pct. Fairtrade-mærket har høj i danskernes øjne En ting er at kende til et mærke, en anden er om man tør sætte sin lid til det. I undersøgelsen er danskerne derfor også blevet spurgt om, hvor troværdige de mener de enkelte mærkningsordninger er. Mere end 8 ud af 10 danskere mener, at Fairtrade-mærket har middel eller høj Langt størstedelen (86 pct.) af danskerne finder Fairtrade-mærket troværdigt. Figur 5 viser desuden, at 52 pct. af danskerne mener, at Fairtrade-mærket har en høj, mens omkring en tredjedel mener, at Fairtrade-mærket har en middel. Ses der på udviklingen i en af Fairtrade-mærket, har mærket gennemgået en positiv udvikling siden På blot fem år er andelen af Side 5 af 9

6 danskere, som kender Fairtrade-mærket og har angivet at mærket har en høj steget fra 46 pct. til 52 pct. Figur 6: Hvor troværdige finder du følgende mærker? Ingen Lav Middel Høj Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= Fairtrade (912) Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til dem der har kendskab til Fairtrade-mærket. Ved ikke Flere vurderer, at Ø- mærket har højere end Fairtrade-mærket Størstedelen af danskerne, som kender til Fairtrade-mærket, har således tillid til det. Men ser vi på tilliden i forhold til andre mærker, overgås Fairtrade-mærket af Ø-mærket og Svanemærket. Figur 6 viser således, at 92 pct. af danskerne som kender Ø-mærket, mener at mærket har en middel eller høj. For Svanemærket er det 90 pct. af befolkningen, mens det for Fairtrade-mærket er 86 pct. Til sammenligning er det kun et fåtal af danskerne, som mener, at Rainforrest Alliance og UTZ har middel eller høj. Positivt for alle mærkerne er, at kun relativt få af de adspurgte, som kender de respektive mærker, vurderer, at det har lav eller ingen. Denne andel er med 13 pct. højest for UTZ, mens den for de øvrige mærker ligger mellem 2 og 7 pct. Figur 7: Hvor troværdige finder du følgende mærker? 9 8 Ø-mærket Svanemærket Fairtrade Rainforrest Allience UTZ Ingen eller lav Middel Høj Ved ikke Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= 912, Nordisk Miljømærkning (Svanemærket) (852), Rainforrest Alliance (406), UTZ (138) og Ø-mærket (1017) Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til dem der har kendskab til Fairtrade. Side 6 af 9

7 Personer i Region Hovedstaden og Sjælland vurderer Fairtrade-mærket mere troværdigt end dem i Region Syddanmark Flere kvinder end mænd mener, at Fairtrademærket har høj Hovedstaden, Sjællændere og kvinder finder Fairtrade-mærket mere troværdigt I modsætning til hvad vi så ovenfor er der blandt de forskellige aldersgrupper ingen forskel på, hvordan de vurderer graden af Fairtrademærkets. Ses der på regioner er der dog en væsentlig forskel på, hvordan personer i Region Hovedstaden og Sjælland vurderer en i forhold til Region Syddanmark. 56 pct. af befolkningen, som bor i Hovedstaden eller på resten af Sjælland vurderer Fairtrademærkets som værende høj, mens det i Region Syddanmark kun er 44 pct. Udover forskelle i geografien er der også en mindre forskel imellem kønnenes vurdering af Fairtrade-mærkets. Figur 7 viser, der er lidt flere mænd (9 pct.), som mener Fairtrade-mærket har lav eller ingen, mens der er færre kvinder (2 pct.), som mener dette. Omvendt er der flere kvinder (59 pct.) end mænd (45 pct.), der mener Fairtrade-mærket har høj. Figur 8: Hvor troværdige finder du følgende mærker? Fordelt på køn Mand Kvinde Lav eller ingen Middel Høj Ved ikke Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N = mænd (442) og kvinder (470) Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til dem der har kendskab til Fairtrade-mærket. Forskel på hvor ofte danskerne køber Fairtrade-mærkede varer Størstedelen af danskerne kender altså til Fairtrade-mærket og mener, at Fairtrade-mærket er troværdigt. Men hvor mange danskere køber Fairtrademærkede produkter? To tredjedele af danskerne køber Fairtrade-mærkede varer Undersøgelsen viser, at to tredjedele (66 pct.) af den danske befolkning køber Fairtrade-mærkede produkter, 8 pct. gør det aldrig, mens 26 pct. har svaret ved ikke. Af årsager til, hvorfor 26 pct. af befolkningen ikke ved det kan bl.a. skyldes, at de ikke kan huske, at de har gjort det eller at de ikke ved, hvor ofte de gør det. Blandt andet derfor kan det være svært at konkludere, hvor stor en del af danskerne, som faktisk køber Fairtrademærkede produkter. Samtidig kan der også være forbundet en vis usikkerhed med, hvad undersøgelsens deltagere har svaret at de mener de gør og hvad de rent faktisk har gjort. Men der er altså tale om minimum 66 pct. og sandsynligvis også flere, som køber Fairtrade-mærkede produkter i Danmark. Side 7 af 9

8 Figur 9: Hvor ofte vil du sige, at du selv eller nogen i din hustand køber Fairtrademærkede varer? % 3 25% % 5% Mindst en gang om ugen Mindst en gang om måneden Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= 1053 Sjældnere Aldrig Ved ikke Andelen af danskere som køber Fairtrademærkede varer er stabil Andelen af danskere, som køber Fairtrade-mærkede produkter ligger umiddelbart på niveau med andelen fra de seneste tre års undersøgelser. Som nævnt er andelen af danskere som køber Fairtrade-mærkede varer i pct., mens den i de tidligere år har været mellem 61 og 70 pct. Det samme gør sig i vid udstrækning gældende, når man ser på frekvensen af, hvor ofte de køber Fairtrade-mærkede produkter. Samlet set giver undersøgelsen således et billede af, at flertallet af danskerne køber Fairtrade-mærkede produkter fra tid til anden, men også at de fleste køber dem relativt sjældent. Det mest væsentlige forbehold i denne forbindelse er den store andel, som har svaret ved ikke, der som nævnt ovenfor kan tænkes også at købe Fairtrade-mærkede produkter. Personer i Region Sjælland og Syddanmark køber oftest Fairtrademærkede vare på ugebasis Indkøbsfrekvensen varierer fra region til region Som figur 9 nedenfor viser, er der væsentligt flere indbyggere i Region Sjælland (20 pct.) og Syddanmark (18 pct.), som køber Fairtrade-mærkede produkter mindst en gang i ugen end der er i Region Nordjylland (10 pct.). I Region Hovedstaden (47 pct.) og Region Sjælland (47 pct.) køber væsentligt flere personer Fairtrade-mærkede produkter på månedsbasis i forhold til de øvrige regioner (39 pct.). Selvom man kan se variation i intensiteten af Fairtrade-mærkede køb på tværs af Regioner, og i mindre grad også mellem andre befolkningsgrupper, ændrer det således ikke ved det overordnede billede, nemlig at de fleste køber Fairtrade-mærkede produkter, men at andelen der gør det ofte er relativt lille. Side 8 af 9

9 Figur 10: Hvor ofte vil du sige at du selv eller nogen i din hustand køber Fairtrademærkede varer? Fordelt på Regioner 35% 3 25% 2 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 15% 5% Mindst en gang om ugen Mindst en gang om måneden Kilde Norstat for Landbrug & Fødevarer, N = 1053 Sjældnere Aldrig ved ikke Danskerne kender Fairtrade-mærket og har tillid til det Samlet set viser analysen, at størstedelen af danskerne fortsat kender til Fairtrade-mærket og finder mærket meget troværdigt. Fairtrade-mærket er således blandt de mest kendte mærker på det danske marked - kun overgået af Ø-mærket, som også vurderes som det mest troværdige mærke af de i undersøgelsen medtagede mærker. Det er især den yngre del af befolkningen, kvinder og bosiddende i Region Hovedstaden som kender mærket godt, mens andelen som har hørt om mærket og kender det godt er meget lig på tværs af alder, køn og regioner. Samlet set giver undersøgelsen således et billede af, at flertallet af danskerne som kender Fairtrade-mærke finder det troværdigt og køber Fairtrade-mærkede produkter fra tid til anden, men også at de fleste køber dem relativt sjældent. Om Fairtrade-mærket Fairtrade er en international mærkningsordning, der arbejder for at forbedre fremtiden for bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande. Bønderne tjener en mindstepris for deres råvarer, og arbejderne tjener en minimumsløn. Begge grupper tjener derudover en bonus, som de for eksempel kan bruge på at bygge en skole eller sundhedsklinik. Fairtrade betyder også, at miljøet skånes. Læs mere på fairtrade-maerket.dk Metode: Landbrug & Fødevarer har siden 2012 hvert år gennemført en repræsentativ undersøgelse om danskernes holdning til Fairtrade-mærkede produkter. Den seneste undersøgelse er gennemført i juni 2017 af Norstat for Landbrug & Fødevarer blandt 1053 deltagere (530 mænd og 523 kvinder) repræsentativt udvalgt for den danske befolkning i alderen år. Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E info@lf.dk Christie Nielsen chni@lf.dk 1609 København V F W Marianne Gregersen mgr@lf.dk

Markedsanalyse. 6. juni 2018

Markedsanalyse. 6. juni 2018 Markedsanalyse 6. juni 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Ø-mærket og Fairtrade-mærket Med flere og flere mærkningsordninger

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne

Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne August 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 7. august 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Markedsanalyse. Færre madpakker - men fortsat populært. 2. august 2017

Markedsanalyse. Færre madpakker - men fortsat populært. 2. august 2017 Markedsanalyse 2. august 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Færre madpakker - men fortsat populært Madpakker har i mange år været det, som

Læs mere

Markedsanalyse. 22. okt. 2018

Markedsanalyse. 22. okt. 2018 Markedsanalyse 22. okt. 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gå langt for økologien Økologiske er populære hos danskerne, og

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017 Markedsanalyse 17. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke Det statslige

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

Markedsanalyse. 25. september 2017

Markedsanalyse. 25. september 2017 Markedsanalyse 25. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Økologi bidrager til en bedre kvalitetsopfattelse ved spisesteder Danskerne

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018 Markedsanalyse 10. januar 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse En stor del af danskerne

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

Markedsanalyse. 30. april 2019

Markedsanalyse. 30. april 2019 Markedsanalyse 30. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne spiser flere æg Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes holdning

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights Markedsanalyse 4. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg Highlights Flertallet spiser pålæg

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Æg tilskrives stadigt større sundhedsmæssig værdi Landbrug & Fødevarer har igen

Læs mere

Økonomisk analyse. Julemiddagen er fyldt med traditioner

Økonomisk analyse. Julemiddagen er fyldt med traditioner Økonomisk analyse 13. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen er fyldt med traditioner Til de omkring en million julemiddage,

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Hvem har primært ansvar for befolkningens sundhed? Folk selv. Offentlige institutioner (f.eks. skoler, Politikerne. Fødevareproducenterne.

Hvem har primært ansvar for befolkningens sundhed? Folk selv. Offentlige institutioner (f.eks. skoler, Politikerne. Fødevareproducenterne. Økonomisk analyse 4. april 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Familie, venner og medierne kan påvirke befolkningens sundhed Highlights: 7 pct. af

Læs mere

Økonomisk analyse. Julehandel kan også være grænsehandel. 8. december 2015

Økonomisk analyse. Julehandel kan også være grænsehandel. 8. december 2015 Økonomisk analyse 8. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julehandel kan også være grænsehandel Highlights: - 16 pct. handler ind

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mangler kendskab til tilberedning af gris

Markedsanalyse. Danskerne mangler kendskab til tilberedning af gris Markedsanalyse 13. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mangler kendskab til tilberedning af gris Landbrug & Fødevarer ønsker

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights Markedsanalyse 27. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer Highlights De fleste

Læs mere

Markedsanalyse. Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer. 12. juli 2018

Markedsanalyse. Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer. 12. juli 2018 Markedsanalyse 12. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Madpakker er stadig et hit. Hvor ofte smøres der madpakke i husstanden? 3-4 gange ugentligt. 5 gange ugentligt

Madpakker er stadig et hit. Hvor ofte smøres der madpakke i husstanden? 3-4 gange ugentligt. 5 gange ugentligt Økonomisk analyse 1. august 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Madpakker er stadig et hit Highlights: Der smøres og spises dagligt omkring 2

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen

Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen Marts 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 21. marts 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Ingen jul uden fugl og flæsk

Økonomisk analyse. Ingen jul uden fugl og flæsk Økonomisk analyse 26. november 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ingen jul uden fugl og flæsk Danskerne holder fast i traditioner, når det kommer

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne siger farvel til kummefryseren

Markedsanalyse. Danskerne siger farvel til kummefryseren Markedsanalyse 1. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne siger farvel til kummefryseren Salget af frysere og køle/fryseskabe

Læs mere

Idealisterne er en attraktiv målgruppe

Idealisterne er en attraktiv målgruppe Idealisterne er en attraktiv målgruppe Oktober 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 5. oktober 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud

Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud Markedsanalyse 3. december 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes madspild af forskellige fødevarer Highlights: Det er især middagsrester,

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Markedsanalyse. Flere og flere danskere synes, at æg er sunde. 16. januar 2017

Markedsanalyse. Flere og flere danskere synes, at æg er sunde. 16. januar 2017 Markedsanalyse 16. januar 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere og flere danskere synes, at æg er sunde Landbrug & Fødevarer har siden

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke

Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 11. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje. Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje. Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 7. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år?

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år? 1/9 Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi Om dataindsamlingen: Data er indsamlet af analyseinstituttet Norstat i deres onlinepanel af danskere i maj 2018. Stikprøven er repræsentativ

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes spisevaner i sommerferien. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes spisevaner i sommerferien. Highlights Markedsanalyse 27. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes spisevaner i sommerferien Highlights Hver anden tilbringer sin sommerferie

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg?

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg? Økonomisk analyse 6. januar 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg E info@lf.dk W www.lf.dk En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer Økonomisk analyse 6. maj 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er gode til at købe økologisk Highlights - 9 pct. af danskerne køber i større

Læs mere

Danskerne vil have vækst

Danskerne vil have vækst Økonomisk analyse 4. oktober 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil have vækst Danskerne vil have vækst og bedre produktionsvilkår

Læs mere

Økonomisk analyse. Hvis du havde 10 kommunale millioner

Økonomisk analyse. Hvis du havde 10 kommunale millioner Økonomisk analyse 1. november 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvis du havde kommunale millioner I 12 havde kommunerne i gennemsnit 8.348 kr.

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Markedsanalyse. Alle vil gerne leve sundt men hvordan? 5. januar 2017

Markedsanalyse. Alle vil gerne leve sundt men hvordan? 5. januar 2017 Markedsanalyse 5. januar 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Alle vil gerne leve sundt men hvordan? Danskerne beskriver deres mad og drikke

Læs mere

Markedsanalyse. 19. juni 2017

Markedsanalyse. 19. juni 2017 Markedsanalyse 19. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kræsne børn? Forældre og børn er uenige Uden mad og drikke, dur helten ikke det

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Offentligt ansattes frokostpause

Offentligt ansattes frokostpause Offentligt ansattes frokostpause IDA har undersøgt de offentligt ansatte medlemmers frokostpause herunder: Om de holder pause i hele frokostpausen Om de oplever, at arbejdsgiveren forventer, at de står

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen Februar 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Foodservice er fremtidens fødevaremarked

Foodservice er fremtidens fødevaremarked Foodservice er fremtidens fødevaremarked August 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 22. august 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Danmarkspanel Uge E-mærket

Danmarkspanel Uge E-mærket Danmarkspanel Uge 39 216 E-mærket Hvilke af følgende nethandelsmærker kender du? Trustpilot 62 63,2 68,4 8,6 e-mærket 74,6 66,9 64,7 71,1 Figuren viser, hvilke af de illustrerede nethandelsmærker, forbrugerne

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere