Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr."

Transkript

1 Budget Fritids- og Kulturudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 770 Fritidsfaciliteter 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 773 Folkebiblioteker 774 Kulturelle opgaver 1

2 770 Fritidsfaciliteter Bevillingens indhold kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Hovedtotal Overordnede målsætninger for bevillingen Optimal brugerindflydelse og medbestemmelse. Optimal udnyttelse af medarbejderressourcerne. Optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Mulighed for en højere grad af egenindtjening og dermed forbedrede økonomiske ressourcer. Bevillingen opgaveområder Bevillingen afgrænses i følgende opgaveområder: Opgaveområder Fritidsfaciliteter Afgrænsning i kontoplanen Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Fritidsfaciliteter Fokus på tilgængelighed Lokalefordeling sker i overensstemmelse med brugernes behov gennem Idrættens Samråd Idrættens Samråd godkender lokalefordeling Optimal anvendelse af økonomiske ressourcer Optimal anvendelse af personaleressourcer Ressourcer til bygningsvedligeholdelse anvendes hvor behovet er størst Personaleressourcer anvendes hvor behovet er, under hensyn til den daglige drift Løbende opfølgning Løbende opfølgning 2

3 Der er 13 kommunale idrætsanlæg i Høje-Taastrup Kommune. Hertil kommer 2 selvejende haller. Der er 2 svømmehaller placeret i hver sin ende af kommunen. I tilknytning til idrætsanlæggene er der 45 græsfodboldbaner, 6 grusbaner, 21 tennisbaner, 6 petanquebaner, én bueskydningsbane, én rulleskøjte/hockeybane, én streetbasketballbane, én skaterbane samt tre beachvolleybaner, der etableres i I tilknytning til folkeskolerne er der 17 græsfodboldbaner og to skole/atletik baner. En uddybende oversigt over kommunens idrætsfaciliteter kan findes på kommunens hjemmeside. Der er udført en gennemgribende renovering af stadion i Taastrup Idrætspark. Selve fodboldbanen er nyanlagt, baneområdet er udvidet og der er forbedrede toiletfaciliteter. I budgettet for 2006 er der afsat midler til etablering af handicaplifte i Taastrup og Fløng svømmehaller. Herudover er der afsat midler til maling af bassinerne i begge svømmehaller. Samlet er der afsat 1,6 mio. kr. Udgifter til fritidsfaciliteter 2006 Tusind kroner Budget 2006 Personale Fast ejendom Arealer og pladser Inventar og redskaber 550 Tilskud til selvejende haller Administration 211 Løsøreforsikring 28 Indtægter Løsøreforsikring 22 Total Den samlede udgift i 2005 til fritidsfaciliteter er på 24,3 mio. kr. Den største udgiftspost er personaleudgifter på 9,3 mio. kr. Dette budget dækker udgifter til 5 halinspektører, 23 normeringer til assistenter samt 2 normering til rengøring. Udgifter til fast ejendom og tilskud til de selvejende haller er to store poster på hhv. 7,2 mio. kr. og 5,0 mio. kr. Indtægterne stammer primært fra salg af badebilletter i svømmehallerne. I sammenligning med kommunerne i Københavns Amt og alle landets kommuner har Høje-Taastrup Kommune et relativt højt udgiftsniveau til idrætsanlæg, jf. nedenstående tabel. Sammenligning af udgifter til idrætsanlæg 2005 Kr. pr. indb. Høje-Taastrup Kommune Københavns Amt Hele landet 0.31 Stadion, idrætsanlæg kr. indb Idræts- og svømmehaller kr. indb. Kilde: ECO- Analyse A/S

4 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevillingens indhold kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Parker og legepladser Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Daghøjskoler Elevtilskud Hovedtotal Overordnede målsætninger for bevillingen Støtte og udvikle den folkeoplysende virksomhed Støtte fra kommunen via Folkeoplysningsloven til foreninger for børn og unge. Indirekte støtte ved at stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed for den folkeoplysende virksomhed. Bevillingen opgaveområder Bevillingen afgrænses i følgende opgaveområder: Opgaveområder Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Afgrænsning i kontoplanen Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Elevtilskud Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Sommerferieaktiviteter Der skal være min. 30 aktiviteter Der udarbejdes en redegørelse ved sommerferieaktiviteter til Fritids- og Kulturudvalget 4

5 Børnekulturnat Webbooking til Sommerferieaktiviteter Antallet af besøgende til Børnekulturnatten skal være omkring 250. Der skal etableres et webbookingsystem til Sommerferieaktiviteter Der udarbejdes en redegørelse til Fritids- og Kulturudvalget Systemet skal kunne anvendes ved Sommerferieaktiviteter 2006 Der er tre hovedområder under folkeoplysning og fritidsaktiviteter: Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning vedrører tilskud til voksenundervisning, dvs. tilskud til oplysningsforbund. Byrådet vedtager en årlig ramme, som herefter fordeles af Folkeoplysningsudvalget til de godkendte oplysningsforbund i forhold til godkendt undervisningstimetal. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde vedrører tilskud til foreninger, f.eks. idrætsforeninger, spejdere og kulturelle foreninger. Tilskuddene fordeles af Folkeoplysningsudvalget. Lokaletilskud vedrører tilskud til foreningers leje og bestemte udgifter til lokaler mv. Byrådet har vedtaget at yde 100 pct. lokaletilskud. Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven omfatter en række forskellige aktiviteter, f.eks. sommerferieaktiviteter, Gadeplan, SSP-samarbejde, børnekulturnat og fritidslokaler. Disse tilskud og aktiviteter er ikke styret af Folkeoplysningsloven. Udgifter til folkeoplysningsområdet 2005 Kr. pr. indb. HTK Kbh. Amt DK 3.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Elevtilskud Total Kilde: Danmarks Statistik, Nøgletal viser, at Høje-Taastrup Kommune har et lavere udgiftsniveau på folkeoplysningsområdet end gennemsnittet af landets kommuner og kommunerne i Københavns Amt. Dog har Høje-Taastrup Kommune et højt udgiftsniveau på fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Dette dækker f.eks. over Gadeplan, Sommerferieaktiviteter, Børnekulturnat, kørsel og vedligeholdelse af idrætsmateriel samt fritidslokaler. 5

6 773 Folkebiblioteker Bevillingens indhold kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Folkebiblioteker Hovedtotal Overordnede målsætninger for bevillingen Åbningstiderne er bekvemme og relevante for brugergrupperne. Betjeningen er professionel, fejlfri, venlig og imødekommende. Kommunens borgere er velorienterede om bibliotekernes beliggenhed, åbningstider og tilbud, herunder samarbejde med andre informationsformidlere. Bibliotekets udvikling sker i overensstemmelse med brugernes behov. Virksomheden fremtidsrettes i takt med den informationsteknologiske udvikling. Materialerne er præsenteret på en brugervenlig, overskuelig og sammenhængende måde. Information og viden gøres let tilgængelig for alle borgere. Bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag. Bevillingens opgaveområder Bevillingen afgrænses i følgende opgaveområder: Opgaveområder Folkebiblioteker Afgrænsning i kontoplanen Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kommunens borgere er velorienterede om bibliotekerne Bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag Der foretages en undersøgelse af bibliotekets muligheder, åbningstider og anvendelse. Der afholdes mindst fem arrangementer for børn og unge i 2006 Undersøgelsen forelægges Fritids- og Kulturudvalget og indgår i arbejdet med at udvikle bibliotekernes service. Der udarbejdes beretning for bibliotekets virksomhed. 6

7 Enhver kommune er ifølge Lov om folkebiblioteksvirksomhed forpligtet til enten alene eller i fællesskab med andre kommuner at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne. I Høje-Taastrup Kommune er der afsat midler til drift af et biblioteksvæsen med 1 hovedbibliotek placeret i Stationscentret og 7 filialer. I november 2005 åbnede den nye biblioteksfilial på Rådhuset. En af bibliotekets opgaver er bl.a. formidling af kommunal og anden offentlig information. Ved at placere biblioteket i Rådhuset, vil bibliotek og Rådhus i fællesskab kunne skabe et kulturelt og folkeligt tyngdepunkt, og det vil være muligt at udnytte fællesfaciliteter som kantine, mødefaciliteter, toiletter og parkeringspladser. Byrådet har besluttet, at der efter ibrugtagningen af Rådhusbiblioteket skal iværksættes et udredningsarbejde om fremtidens bibliotekstilbud i Høje-Taastrup Kommune. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af Bibliotekets budget anvendes til indkøb af bøger mv., personale, arrangementer mv. Budgettet fordeler sig således: kr. R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Personale Fast ejendom Bøger m.v Tj.vgn. og bogbusser Rengøring Inventar og av-app Kulturelle arr., voksne Kulturelle arr., børn Administration m.v Andre udlånsmaterialer Indtægter Total Den største udgiftspost er således personale, og bibliotekerne har en samlet normering på 65,423 årsværk, ekskl. rengøring. Indkøb af bøger og andre udlånsmaterialer udgør 4,6 mio. kr. Filialstrukturen betyder, at der er relativt høje udgifter til ejendomme, både i form af vedligeholdelse og leje af bygninger. I sammenligning med andre kommuner har Høje-Taastrup Kommune et højt udgiftsniveau til folkebiblioteker. Det skyldes bl.a. ejendomsudgifter og et relativt højt udgiftsniveau til indkøb af nye materialer. Biblioteksstatistik Høje- Taastrup Nettodriftsudgifter (kr. pr. indb.) Materialeudgifter (kr. pr. indb.) Monografier* i alt (bestand pr. indb.) Tilvækst af monografier (pr. indb.) ,70 0,56 7

8 Kbh. Amts ,86 0,49 Gladsaxe ,37 0,42 Helsingør ,00 0,45 Roskilde ,07 0,56 *Monografier er en samlet betegnelse for bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer og andre materialer. Kilde: Folkebiblioteksstatistik

9 774 Kulturelle formål Bevillingens indhold kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Skulpturer * Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Hovedtotal * Placeret under funktionen Vejvedligeholdelse mv.. Overordnede målsætninger for bevillingen Skabe attraktive mødesteder for foreningerne, således at det medvirker til et godt og bredt fritids- og kulturliv. Det er vigtigt, at borgerne kender denne fortid, herunder også egnens fortid. Formidling af historien er med til at skabe lokalidentitet og en tilknytning til den egn, man bor i. Teatervirksomheden i Høje-Taastrup kommune skal tilgodese alle borgere, såvel børn og unge, som voksne. Der lægges vægt på at sikre et dynamisk og konstruktivt samspil mellem det professionelle og de amatørbaserede teatermiljøer i kommunen. Musikskolen skal medvirke til at styrke det lokale musiske og kulturelle liv samt understøtte foreningslivet. Bevillingens opgaveområder Bevillingen afgrænses i følgende opgaveområder: Opgaveområder Museum Teater og Dramaskole Musikskole Andre kulturelle opgaver Afgrænsning i kontoplanen Museer Teatre Musikarrangementer Vejvedligeholdelse mv. (skulpturer) Andre kulturelle opgaver Museum At formidle menneskets og samfundets udvikling i by og land fra oldtid til nutid og i fremtiden At arbejde for en modernisering af de fysiske forhold på Kroppedal. Der udarbejdes beretning for museets virksomhed. 9

10 At markedsføre museet og formidle dets arbejde, så der skabes synlighed i museets arbejde. Omdrejningspunktet for det lokale museumsarbejde i Høje-Taastrup kommune er den selvejende institution, Kroppedal - Museum for Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. Museet er statsanerkendt og blev etableret 1. januar 2002 i et samarbejde mellem Albertslund og Høje-Taastrup kommuner og Københavns Amt. Ud over det statslige tilskud modtager institutionen driftstilskud fra sine tre grundlæggere. Museet varetager tre hovedansvarsområder. Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. Museet modtager fra Høje-Taastrup Kommune et tilskud på 3,8 mio. kr. i Sammenlignes forbruget i 2005 med andre kommuner, brugte Høje-Taastrup Kommune 78 kr. pr. indb. til museer, mens kommunerne i Københavns Amt i gennemsnit brugte 34 kr. pr. indb. På landsplan brugte kommunerne 73 kr. pr. indb. på museer. Teater og Dramaskole Teatervirksomheden i Høje- Taastrup kommune skal tilgodese alle borgere, såvel børn og unge, som voksne. At producere stationært og turnerende teater for børn, unge og voksne. At udøve dramapædagogisk virksomhed. Tre forestillinger om året. Administrationen er i løbende dialog med Taastrup Teater og Dramaskolen. Teatervirksomhed i Høje-Taastrup Kommune omfatter Taastrup Teater, tilskud til Høje-Taastrup Teaterforening og Taastrup Amatørscene samt tilskud til skolers og institutioners køb af forestillinger i Taastrup Teater. Taastrup Teater er egnsteater og har til formål at udøve professionel teatervirksomhed i henhold til teaterloven. Det betyder blandt andet, at staten afholder halvdelen af teatrets budgetterede driftsomkostninger. Teatret er organiseret som en kommunal institution, der har som primær opgave at producere stationært og turnerende teater, der skal medvirke til at styrke kommunens profil. Teatret skal producere tre teaterforestillinger årligt som minimum. I valg af repertoire, lægges der stor vægt på at vælge forestillinger, der også henvender sig til børn og unge. Som sekundær opgave kan teatret desuden arrangere en række kulturelle aktiviteter. Muligheden for at arrangere gæstespil og egnsspil, afholde festivaler, undervise og udøve dramapædagogisk virksomhed udnyttes i stigende grad. F.eks. huser teatret Dramaskolen, der organisatorisk blev lagt ind under teatret i

11 Musikskole Musikskolen arbejder for at sammensætte et alsidigt program med undervisningstilbud af høj kvalitet. Skabe muligheder for videregående elever, der evt. vil inddrage musikken i en videre uddannelse. Styrke det lokale musiske- og kulturelle liv samt understøtte foreningslivet. Årlig opgørelse af elevtal og udbud af aktiviteter Musikskolen tilbyder musik- og sangundervisning samt kor og orkestersammenspil til børn og unge mellem 0 og 25 år. Skolens mange aktiviteter og arrangementer udgør en vital del af det kulturelle liv i kommunen. Hvert år arrangeres en række succesfulde koncerter på kommunens skoler og i de tre kultur- og fritidscentre. Desuden samarbejder Musikskolen med en række af de øvrige kulturinstitutioner i kommunen om f.eks. Børnekulturnatten og Talentudvikling af børn og unge. I 2005 anvender Høje-Taastrup Kommune brutto (dvs. før statsrefusion) 4,7 mio. kr. til musikskolen, svarende til 103 kr. pr. indb. I sammenligning med kommunerne i Københavns Amt og hele landet ligger det knap gennemsnitlig (hhv. 108 kr. pr. ind. og 105 kr. pr. indb.). En del af musikskolens udgifter refunderes af staten. Således modtog Høje-Taastrup Kommune 0,6 mio. kr. i refusion i Andre kulturelle opgaver Kulturhusene skal skabe attraktive mødesteder for foreningerne, således at det medvirker til et godt og bredt fritids- og kulturliv Kulturhusene skal tilgodese flest mulige brugere Løbende dialog med kulturhusene og brugere. Dette opgaveområde omfatter et bredt spektrum af udgifter til kultur - driftstilskud til kulturelle foreninger, udgifter til indkøb af kunst til kommunen, udgifter i forbindelse med fernisering af kunstudstillinger på rådhuset, tilskud til foreninger til afvikling af forskellige kulturelle arrangementer, drift af Fritidscentret Hedehuset, drift af Lokalhistorisk arkiv og Samling på Blåkildegård samt Høje- Taastrup Kommunes andel af udgifterne til det fælleskommunale Vestskovsprojekt. Budgettet indeholder ligeledes kommunens tilskud til de selvejende institutioner Taastrup Kulturcenter, Taastrup Medborgerhus, Fløng Forsamlingshus og Reerslev Forsamlingshus. Kommunen har 1 fritidscenter, 1 kulturcenter og 1 medborgerhus. Taastrup Kulturcenter og Taastrup Medborgerhus er selvejende institutioner i kommunale bygninger, som modtager kommunalt tilskud. Husenes funktion er beskrevet i vedtægter og driftsoverenskomster. Fritidscentret Hedehuset er en 11

12 kommunal institution indviet i Alle foreninger/grupper af mennesker hjemmehørende i Høje- Taastrup Kommune kan låne lokaler til aktiviteter. Husenes hovedformål er at skabe attraktive mødesteder for foreningerne og at skabe gode rammer og muligheder for kommunens fritids- og kulturliv. Lokalerne i husene anvendes af kommunens forskellige foreninger og oplysningsforbund både i dag- og aftentimerne. Høje-Taastrup Kommune benytter lokalerne i dagtimerne til møder, kurser og seminarer m.v. Samtidig fungerer husene som samlingssted for kommunens dag-plejemødre. Derudover arrangerer husenes ledelse selv forskellige fritidsog kulturaktiviteter. Der er ikke speciel lovgivning vedrørende drift af fritids- og kulturcentre. Folkeoplysningsloven pålægger kommunen enten at stille almindelige lokaler til rådighed for oplysningsforbundene, eller at yde tilskud til forbundenes egne almindelige lokaler. Almindelige lokaler er undervisningslokaler, der ikke er faglokaler. Byrådet har vedtaget at give foreningsstøtte til kulturelle voksenforeninger. Kulturelt Samråd hører organisatorisk under Folkeoplysningsudvalget og fordeler midlerne på baggrund af indkomne ansøgninger. Kulturelt Samråd indkøber kunst til kommunens kunstsamling. Kommunen råder over 802 billeder og kunstværker. Langt de fleste er udlånt til institutioner, skoler, biblioteker, kontorer m.v. i kommunen. Derudover yder Kulturelt Samråd tilskud/underskudsgaranti fra budgettet til særlige arrangementer i årets løb. Budgettet anvendes tillige til udgifter til forsikringer og kulturpris. Høje-Taastrup Kommune anvender i ,9 mio. kr. til kulturhuse mv. Heraf går 8,1 mio. kr. til kulturhuse, forsamlingshuse mv. Resten (1,8 mio. kr.) anvendes bl.a. til Kulturelt Samråd, Hedeland, Vestskovsprojekt og Blåkildegård: kr. (netto) R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Fællesudgifter og -indtægter Bidrag til kulturelle formål Kulturelt Samråd Mødecentret, Poppel Alle Fløng forsamlingshus Hedehuset Fløng kulturcenter Reerslev forsamlingshus Medborgerhuset Blåkildegård Vestskovsprojektet Taastrup Kulturcenter Teater Hedeland Hovedtotal I sammenligning med andre kommuner anvender Høje-Taastrup Kommune 211 kr. pr. indb. til kulturhuse mv. Gennemsnittet af kommuner i Københavns Amt anvender 170 kr. pr. indb., mens alle kommuner i hele landet i gennemsnit anvender 115 kr. pr. indb. Høje-Taastrup Kommune har således et højt udgiftsniveau på dette område. 12

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Budget 2004-2007. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver

Budget 2004-2007. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag 4-18 Budget 2004-2007 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Budget 2005-2008. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver

Budget 2005-2008. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-19 Budget 2005-2008 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Budget 2004-2007. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Budget 2004-2007. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag 4-17 Budget 2004-2007 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids-

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt Dialogmøde 2011-2012 Fritid og Kultur Den 8. maj 2012 Idræt Dagsorden for idrætsområdet 1. Budget for Fritids- og Kultur området 2. Status på Idræts- og bevægelses-politikken 1. Herunder orientering om

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET Forord Statusrapporten for 2014 indeholder en status over antallet af foreninger, medlemsudviklingen samt udviklingen i tilskud til foreninger

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Børn og Kultursekretariatet Roskilde Kommune, april 2010 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Poul Knopp

Læs mere

STATUS 2015 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET

STATUS 2015 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET STATUS 2015 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET Forord Statusrapporten for 2015 indeholder en status over antallet af foreninger, medlemsudviklingen samt udviklingen i tilskud til foreninger

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15.

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15. Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice KFU den 15. januar 2014 Center for Kultur og Fritid Side 2 Kulturinstitutioner

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Aftaleenheder 97,3

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 123 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritid 124 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for

Læs mere

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ). Sagsnr. 274223 Brevid. 2240305 NOTAT: Temaanalyse vedr. kultur, fritid og bibliotek 17. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget

Læs mere

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 022 Kultur og Fritid * 43.933 35.339 35.172 34.063 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Budgetmæssig status Fritidsområdet

Læs mere

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen Indhold Baggrund... 2 Udgiftsniveau kontra Serviceniveau og produktivitet... 2 Biblioteksvæsen... 3 Regressionsanalyse... 3 Analyse af biblioteksvæsen... 3 Andel indbyggere

Læs mere

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Oprindeligt budget 2013

Oprindeligt budget 2013 Hovedoversigt Udvalg: Kulturudvalget Politikområder Biblioteker 37.009 37.503-539 36.964-46 Museer 10.166 8.629 1.118 9.747-419 Musikaktiviteter 5.087 5.208 70 5.279 192 Idræt 22.540 23.644 952 24.596

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Regnskab 2013. 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 150 107 107 109 I -54-205 -87-89

Regnskab 2013. 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 150 107 107 109 I -54-205 -87-89 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Kultur og Fritid U 40.021 59.493 60.217 60.104 I -5.401-6.605-6.487-6.614

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korr. budget

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korr. budget KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korr. budget 01.08. 2012* Budget 2013 022 Kultur og Fritid U 40.103 40.203 40.109 39.511

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Orientering om økonomien i MKB

Orientering om økonomien i MKB Orientering om økonomien i MKB Dagsorden: MKB sdecentraliseringsordning MKB s samlede regnskab 2006-2013 MKB ssamlede ramme 2015-2018 MKB s ramme 2015 opsplittet på forvaltningsniveauer 7 hovedområder

Læs mere