Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser"

Transkript

1 Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse kan det hurtigt henlede tankerne på at noget er forkert og burde være anderledes. Indebærer det så, at der er noget der er rigtigt, noget andet man skal være frem for forstyrret? Kan man gøre sig til dommer over om noget eller nogen er rigtig eller forkert, normalt eller unormalt, godt eller skidt? Hvad sker der, hvis man forsøger at fjerne det (eller den), der er forstyrret, forkert? Og hvordan ville det se ud, hvis man i stedet betragtede spiseforstyrrelser som løsninger frem for problemer, som noget, der er rigtigt for den enkelte i mødet med livets grundvilkår? Diagnoser og generelle kriterier Diagnosen spiseforstyrrelse vurderes af psykiatere, der har en grunduddannelse som læge. Lægers typiske tankegang bevæger sig indenfor polerne syg-rask, og har som forudsætning et generelt billede af hvilke fysiske tegn tyder på at et menneske er rask eller sygt, normalt velfungerende eller unormal. Indenfor diagnosticering af psykiske lidelser lader det til at psykiateren forudsætter et tilsvarende billede, blot kigger man efter psykiske tegn på sundhed eller sygdom. Ganske vist forsøger man at nuancere billedet ved at tale om symptomer, man kan have mere eller mindre af, stærkere eller svagere. Men alligevel vil jeg spørge, om ikke man med en sådan tankegang reducerer mennesket til en maskine, der kun har mulighed for to positioner, hvoraf den ene er rigtig og den anden er forkert? En tankegang, der mener at kunne sige noget om det falske og sande menneske og giver sig i kast med at dømme ud fra nogle generelle kriterier i mødet med noget så komplekst som et unikt menneske, der lever sit særegne liv! Hvem eller hvad styrer? En anden overvejelse i forbindelse med ordet forstyrrelse kunne være det at opleve sig som for-styret, at man forud for noget er styret eller lader sig styre af noget andet end sig selv. Det kan man ofte høre i udsagn som at spiseforstyrrelsen styrer én eller at det er spiseforstyrrelsens skyld. Og det er forståeligt ud fra den betragtning, at det kan være rart at have noget at hænge dét op på, som man ikke forstår - en ydre modstander, som man også kan give skylden for alt det onde og uforståelige. Ja man kan ligefrem bruge spiseforstyrrelsen til at retfærdiggøre sine egne eller andres

2 handlinger, et middel til at undskylde noget, der i andre sammenhænge ikke ville tillades af andre eller af den enkelte selv. Problemet er bare, at man med en sådan måde at sprogliggøre sine oplevelser gør den enkelte til offer for noget han eller hun ikke har magt over og hvis man ikke har haft mulighed for at styre sig selv, men har oplevelsen af at noget andet har styret én indtil nu hvordan kan man så tro på, at man har styringen fremover? Samtidig er man med en sådan sprogliggørelse også med til at frarøve den enkelte sit ansvar, svaret på livet, og sin frihed til at forholde sig og vælge mellem flere valgmuligheder; altid har den enkelte mulighed for at gøre noget frem for noget andet. Man kunne altid have valgt at forholde sig anderledes! Handler det om noget specifikt eller noget generelt? Eksistenspsykologien er ikke optaget af at dømme mennesker efter nogle sandhedskriterier eller at tale om sygdomme; om noget der ligger uden for det enkelte menneskes kontrol. Den retter sit fokus mod det særligt alment menneskelige, nemlig den frie vilje, ansvaret og friheden til at forholde os til os selv og vælge mellem flere valgmuligheder i enhver given situation. Det gælder også når man har fokus på kostog motionsvaner, som er et emne mennesker kan lade sin opmærksomhed og livsudøvelse centrere sig omkring. En sådan navngivning af emnet (frem for spiseforstyrrelser) synes jeg giver en bedre og bredere forståelse af de mange mennesker som i dag søger hjælp hos diætister, vægtvogterne, fitnesscentre og Livet er fedt -kurser. Men med sådanne tilbud støtter man antagelsen om at give deres handlinger en forklaring indenfor rammerne af deres fokus på kost- og motionsvaner. Man indsnævrer den kompleksitet et andet menneskes livsforståelse og livsudøvelse udgør til at handle om en specifik manglende viden eller forståelse for kost- og motionsvaner. En tilsvarende indsnævring af målgruppen ser man inden for det psykiatriske system. Her har man ikke kapacitet til at behandle alle disse mennesker med et sådant fokus, hvorfor man ikke kan kalde dem spiseforstyrrede og hvis man alligevel gør det, skal de være så meget nede eller oppe i vægt, at det vurderes som livstruende for den enkelte. En stor gruppe mennesker står derfor tilbage og forsøgs tilgodeset gennem programmer som netop søger at give dem en specifik teoretisk og praktisk viden om hvordan man skal spise og bevæge sig for at leve et såkaldt normalt liv. Det kan være, det er en støtte for nogle mennesker. Ikke fag-viden, men selv-viden Men igen tror jeg sådanne programmer glemmer ydmygheden i forhold til det enkelte menneskes unikke virkelighedsopfattelse. Vi er i vores del af verden særdeles oplyste og veluddannede, har en stor og bred viden om mange vigtige emner, deriblandt kost

3 og motion. Derimod mener jeg vi har sværere ved at orientere os i forhold til vores egen livsudøvelse; viden omkring hvordan man kan anskue livet og håndtere sin egen måde at være i det på. Så det er ikke en egentlig fagviden, men en selvviden, man har brug for; en bred viden om hvad det er man vil opnå og undgå med sin aktuelle livsudøvelse, for øver sig på livet det gør man hele tiden, nogle mennesker ved at centrere sin opmærksomhed omkring kost- og motionsvaner. At øve sig i livet gennem mødet med nogle grundvilkår Generelt kan man ud fra en eksistens-psykologisk betragtning se det sådan, at vi gennem hele livet øver os på at blive os selv, og det gør vi i samspil med blandt andet to af livets grundvilkår; Frihed og Tryghed. Friheden oplever og søger vi ved at udvide mulighederne for vores livsudfoldelse; overskride vores egne, andres og livets grænser i det hele taget; ved at gribe friheden og mulighederne gennem opløsning af vores faste overbevisninger og vores selvbillede. Og en sådan grundlæggende stræben er afgørende for udvikling af os selv og vores samfund. Iværksættere og kunstnere gør det konstant. Men det kan også blive for meget af det gode!!! Det ses fx ved fokus på et stort forbrug af stoffer, af fitness, lykkepiller og plastikoperationer eller ved dét hele tiden at være på vej videre, ville opleve noget nyt og revolutionerende; dét konstant at være utålmodig og rastløs. Overspisere og bulimikere søger friheden En sådan bliven for meget af det gode kan bl.a. ses hos de mennesker man kalder overspisere og bulimikere. De søger med deres ædeorgier friheden; at favne alle mulighederne, at opløse antagelser om at man fx ikke kan overkomme at spise eller gøre alt. Det kan hænge sammen med at man har svært ved at træffe valg, når det indebærer afgrænsninger og fravalg. Men friheden eksisterer ikke uden nødvendigheder og begrænsninger! Og det forsøger nogle mennesker at omgås ved at gøre valget om fx ved opkastning, afføringsmidler eller strenge slankekure i perioder. Det skaber tryghed og grænser i det kaos af muligheder, man ellers har øje for. Ud over at udvide mulighederne for livsudfoldelse, søger vi nemlig også at skabe tryghed ved at afgrænse vores muligheder; at afskære os fra det nye, fra alternativer, og skabe rutiner og strukturer, som kan være med til en fastholde vores faste overbevisninger og vores selvbillede. Og en sådan grundlæggende stræben er afgørende for at blive klogere på os selv og det samfund vi lever i. Videnskabsfolk og økonomer gør det konstant. Men det kan også blive for meget af det gode! Det ses fx ved et hengivet medlemskab af religiøse eller spirituelle bevægelser, overdrevne rengøringstendenser, eller ved det hele tiden at ville skabe orden og kontrollere sig selv og sine omgivelser; at mistrives uden ro og regelmæssighed.

4 Anorektikere søger trygheden En sådan bliven for meget af det gode kan bl.a. ses hos de mennesker man kalder anorektikere. De søger med deres kalorieregnskab og maratonløb trygheden; at begrænse livets muligheder og fastholde antagelser om at man fx bliver fed, hvis ikke man har total kontrol over alting. Det kan hænge samme med at man beskytter sig mod erkendelsen af at man i enhver valgsituation også havde andre muligheder og kunne have valgt anderledes. For trygheden er netop sammenhængende med at man ikke kan afgøre hvad er nødvendigt før man kender sine muligheder! Og det forsøger nogle mennesker at omgås fx ved at lade andre træffe valget for en, som fx diætisten, der laver en individuel kostplan, men det er i det mindste en åbning for mulighederne, for at der findes mange måder at spise og leve på. Og en sådan begrænsning skaber blik for at turde skue ind i de muligheder, man ellers forsøger at afgrænse sig fra. Ethvert svar skal anerkendes og forstås, ikke problematiseres og sygeliggøres Så fokus på kost- og motionsvaner bliver fra sådan et perspektiv ikke anskuet som et problem eller en sygdom, men netop som den enkeltes unikke løsning på de grundvilkår livet byder alle mennesker, men som man håndterer forskelligt. En form for selv-styring, hvad enten man har blik for friheden og mulighederne eller for trygheden og begrænsningerne. Et fokus på kost- og motionsvaner, som kan blive for meget af det gode, er netop menneskers svar på livet, på dets grundvilkår, og i den forstand forsøger den enkelte at løse og opløse de frustrationer, der kan være forbundet med det. Hvis man derimod ser det emne, deres livsudøvelse centrere sig om som et problem, noget der skal fjernes og erstattes med noget andet, så frarøver man dem deres svar på livet, deres forsøg på at tage ansvar for sit eget liv i overensstemmelse med noget så komplekst som deres virkelighedsopfattelse. Man kan ifølge eksistenspsykologien ikke dømme om en livsudøvelse er rigtig eller forkert, bedre eller mere sand end den anden. Og man kan ikke tage ansvaret fra et andet menneske og forsøge at styre det i en bestemt retning. Men man kan støtte et andet menneske i at styre sig selv ikke dømme det som forstyrret eller se det som for-styret af noget andet end sig selv, men støtte ham eller hende i at bedømme, ikke fordømme, sin egen livsudøvelse. For den frie vilje til at vælge og gøre noget frem for noget andet, har Eksistens Psykologien som sin opgave at støtte mennesker i at erfare. Eksistens Psykologiens anvendelsesmuligheder Fra et Eksistens Psykologisk perspektiv kunne en bestræbelse være at skabe rammerne for et møde, hvor den enkelte udforsker sin livs-forståelse og livsudøvelse; sine glæder og sorger, frustrationer og begejstring, sine ønsker og bange anelser, sin

5 tomhed og sin rastløshed. Et sted hvor man kan definere og få mod på at undersøge sine valgmuligheder. Det kunne være i samspil med den nære familie eller venner, som med evt. rådgivning fra pårørende netværk, fra selvhjælpsgrupper eller fra en eksistens-orienteret psykolog forsøger at skabe sådanne rammer. Det kunne også være gennem den enkeltes interesser i individuelle samtaler med en eksistensorienteret psykolog, eller gennem gruppesamtaler hvor den enkelte får mulighed for at dele og udveksle erfaringer med andre i en lignende situation rammesat af en eksistens-orienteret psykolog. Et fri-rum med blik for de almene grundvilkår vi alle tilstræber at balance, i forhold til den måde vi ønsker at leve vores liv. En balancegang som kan blive for meget af det gode! Psykolog Gitte Bach Jensen Kig forbi til en kop kaffe og en gratis for-samtale eller en samtale om mulighederne for et fremtidigt samarbejde!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG

BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG Foretaget d. 16.03.14 med studiepsykolog på RUC, Santos Paz Pérez 1. Kan du som fagperson definere begrebet [angst]? 5 10 Oh, det er svært, jeg vil sige i har sikkert

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere