Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser."

Transkript

1 Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret

2 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3 Betalingsbetingelser... 3 Ejendomsforbehold... 3 Aftalevilkår for hosted services... 4 Bindingsperiode... 4 Ændring... 4 Opsigelse... 4 Fortrydelsesret... 4 Brug... 4 Lov & ansvar... 4 Serverdrift... 5 Reklamation og garanti... 5 Returret... 5 Reparationer... 5 Tab af data... 6 Håndtering af data, ved aftale ophør... 6 Support... 6 Ansvarsbegrænsning... 6 Opbevaring af personoplysninger... 7 Tvist eller uoverensstemmelse... 7

3 Handelsbetingelser Med mindre andet er angivet er alle angivne priser eksklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer uden forudgående varsel. Bestilling Varer bestilles via telefon eller , enten direkte eller til hovedsæde. For at kunne købe produkter eller ydelser hos nyit.dk forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb kun etableres med skriftlig accept fra myndig værge. Kunden er selv forpligtet til at oplyse ændringer i kontaktoplysninger, herunder specielt , da al fakturering foregår elektronisk herigennem. Priser, levering og forsendelse Ved køb af produkter eller ydelser hos nyit.dk er vore salgs og leveringsbetingelser altid gældende. Ved salg er ufravigelig lovgivning altid gældende forud for de anførte bestemmelser. Salgspriser er altid ab nyit.dk's lager og ekskl. forsendelsesomkostninger og forsikring af varen. nyit.dk fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Vores leveringstid er altid en cirka leveringstid. Forsendelse foretages med Postens Erhvervspakker, GLS eller i følge aftale. Fakturering ved hosted services Såfremt andet ikke er aftalt, faktureres hosting ydelser og eventuelle tilhørende tilkøbte services for 12 mdr. ad gangen. nyit.dk ApS sender faktura pr. til kunden, overholdes betalingsfristen ikke vil servicen blive suspenderet indtil det fulde beløb samt rykkergebyrer og renter er nyit.dk i hænde. Er det fulde beløb ikke nyit.dk i hænde efter 3 rykkere, opsiges aftalen øjeblikkeligt og eventuel backup data slettes. Betalingsbetingelser Betalingsfrist er 8 dage netto. Påmindelse følger umiddelbart efter forfaldsdato. Rykker og rykkergebyrer, følger gældende lov om forsinket betaling. Faste månedlige ydelser faktureres som udgangspunkt forud 1 år ad gangen, med mindre andet er aftalt. Fakturering foregår umiddelbart efter levering af vare/ydelse og/eller opsætning af udstyr, herefter følger vore normale betalingsbetingelser. I særlige tilfælde kan nyit.dk kræve et depositum før ordre ekspederes, depositum udgør oftest 15 % af fakturabeløbet og returneres ikke, såfremt ordre annulleres. Ejendomsforbehold Al udstyr betragtes som værende nyit s egendom, indtil hele det aftalte beløb, samt rykkergebyr og renter er nyit i hænde. nyit forbeholder sig ret til at afhente al det leverede, såfremt det totale beløb ikke er indfriet senest 1 måned fra fakturadato.

4 Aftalevilkår for hosted services Bindingsperiode Med mindre andet er aftalt er bindingsperioden for alle hosted services 12 mdr. Aftalen fornys automatisk ved udgangen af perioden. Indsigelse til øjeblikkelig annullering, skal foregå senest en måned efter fornyelse. Ændring Kunden kan til enhver tid ændre en aftale til en anden type. Ændres aftalen til en dyrere løsning, vil en ekstraopkrævning blive tilsendt på prisforskellen mellem den allerede forudbetalte aftale og den nye. Ønskes en billigere løsning, vil pengene for en allerede forudbetalt periode ikke blive refunderet. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr. Ændringer skal ske med min. en måneds varsel. Opsigelse Opsiges abonnementet ikke min. 1 måned til den 1. i en måned før periodens udløb, bliver aftalen automatisk fornyet. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med en måneds varsel til udløbet af den igangværende bindingsperiode. nyit.dk kan opsige aftalen skriftligt med 3 måneders varsel, dog forbeholder nyit.dk sig ret til at opsige aftalen øjeblikkeligt ved misbrug heraf, uden yderligere varsel og nærmere specificeret grundlag. Opsigelse eller ændring skal ske skriftligt via ; eller pr. brevpost. Fortrydelsesret Kunden har 14 dages fuld fortrydelsesret på alle hosted services, etableringsgebyrer refunderes ikke. Brug Hos nyit.dk er der, med mindre andet er aftalt, fri trafik og fri båndbredde for alle hosted services, dog kan grov udnyttelse af dette medføre øjeblikkelig suspendering af services. Grov udnyttelse kan eksempelvis være hosting af større filarkiver/download sites og eller dedikerede streaming sites, uanset om dette er til offentligheden eller en lukket brugergruppe. Udsendelse af spam, phishing eller hosting af materiale der strider mod dansk og international lovgivning eller såfremt der hostes pornografisk eller andet kontroversielt materiale, forbeholder nyit.dk sig retten til øjeblikkeligt at lukke for services og adgang hertil, uden varsel og uden mulighed for genoprettelse eller refundering af forudbetalt abonnement. Dette er også gældende selv om ejeren af webhotellet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det. Lov & ansvar nyit.dk påtager sig intet ansvar overfor brugen af hostede ydelser.

5 Serverdrift nyit.dk tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. nyit.dk er dog berettiget til, uden foregående varsel, at afbryde driften, når tekniske forhold gør det nødvendigt. Det bestræbes dog altid på at gøre dette efter aftale med kunden og med så lidt nedetid som muligt. Reklamation og garanti Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles nyit.dk snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 4 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelse. Produkterne leveres med de garantier, som leverandøren tilbyder nyit.dk. nyit.dk fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede. nyit.dk indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle fejl vil blive rettet. Reklamation dækker fabrikations- og materialefejl. Reklamationsretten bortfalder hvis manglen eller fejlen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, eller ved ændringer i indstillinger, tilføjelse af andet software eller lign.. Reklamationsretten bortfalder endvidere hvis serienr., er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert. Garanti omfatter på ingen måde software, herunder firmware og lign. programmel. Garanti og reklamationsret følger iøvrigt den til enhver tid gældende danske lovgivning. Udvidet garanti og service ydelser er videreformidlet fra leverandør og det er dermed leverandørens betingelser herfor, der træder i kraft. Returret Returnering og kreditering af varer kan kun ske efter aftale med nyit.dk. Ved kreditering af skaffevare, opkræves et ekspeditionsgebyr på 15 % af fakturabeløbet. Fragt og evt. ekspeditionsgebyr krediteres ikke. Såfremt varen ikke er intakt, i original emballage eller dele heraf mangler, kan vi ikke påtage os at kreditere varen. Returnering af skal ske senest 2 dage efter returaftale med nyit.dk. Software tages ikke retur, hverken brudt eller ubrudt. Reparationer Varer til reparation kan indleveres på hverdage i dagtimerne. Ved fremsendelse af varer til reparation skal der altid foreligge en aftale med nyit.dk. Fakturakopi skal være vedlagt samt en fejlbeskrivelse. Hvis nyit.dk skal til at gætte eller teste udstyr for at finde fejl, faktureres køber er almindelig timepris. I tilfælde af fejl ved varer, som henhører under reklamationsret, returnerer nyit.dk varer uden forsendelsesomkostninger for køber. Varer skal være indleveret eller sendt sendt i forsendelsesegnet emballage. Varer der returneres i uforsvarlig emballage vil blive emballeret og der vil blive opkrævet kr. 100,- i gebyr for ny emballage.

6 Alle tilhørende manualer og al tilhørende software skal altid følge varen. nyit.dk forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, da nyit.dk ikke på forhånd ved hvornår fabrikanten returnerer varen. nyit.dk forpligter sig til at orientere kunden om en vares forventede reparationstid. Såfremt en vare der er blevet returneret til reparation, ikke fejler noget, vil køber blive faktureret et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- ekskl. moms + forsendelsomkostninger. Reparation af varer uden for garanti faktureres med almindelig timepris - i denne pris indgår ikke reservedele. Tab af data nyit.dk er ikke ansvarlig for tab af kundens data uanset omstændigheder. nyit.dk påpeger vigtigheden af sikkerhedskopiering. Håndtering af data, ved aftale ophør Opsiges en hosted service aftale kan eventuelle data udleveres under følgende betingelser; Data kan udleveres på følgende digitale medier: cd/dvd, USB udstyr og harddisk. Ved Secure Online Backup data, udleveres dette ukrypteret, såfremt kunden oplyser krypteringnøgle. Udlevering af data er gratis, dog vil der blive faktureret for eventuelt vare-forbrug og timeforbrug herpå, efter vore almene priser. Data udleveres tidsmæssigt efter bedste evne, i tilfælde af hastesager, vil der blive opkrævet hastegebyr på kr ,00, det må i øvrigt forventes at data ej kan udleveres hurtigere end udstyret kan levere det ønskede data på det ønskede medie. Support Mail-, telefon, online og onsite support faktureres efter vore almene vilkår. Der faktureres ikke for support, såfremt fejl skyldes linjenedbrud, uanset om det er hos kunden eller på vore sites. Der ydes kun support til Windows platforme. Ansvarsbegrænsning nyit.dk er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om nyit.dk har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om nyit.dk kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. nyit.dk er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg-skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om nyit.dk er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af nyit.dk's funktioner. nyit.dk s erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader på tilsluttet udstyr, direkte eller indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand.

7 nyit.dk ApS er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud, transmissionsadgang eller fejlagtig opsætning af software. nyit.dk ApS er ligeledes heller ikke ansvarlig for datatab i forbindelse med fejl på software eller udstyr. nyit.dk ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende ej heller i forbindelse med svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller indbrud og hærværk. nyit.dk ApS er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om nyit.dk ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af nyit.dk ApS's funktioner. nyit.dk ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende tilgængelighed, afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af nyit.dk ApS eller af trediepart leverede ydelser og services, eller uvedkommendes adgang tilkundens data. nyit.dk ApS's samlede erstatningsansvar er begrænset til refundering af abonnementsbeløb svarende til resterende abonemmentsperiode. Tredjemands software og ydelser, der leveres af nyit.dk ApS ifbm. levering af en ydelse til kunden, leveres som de nu er og forefindes uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder f.eks. garanti for funktionalitet, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret, og ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder. nyit.dk ApS garanterer ikke, at tredjemands software eller ydelser vil være fejlfri, eller at sådanne fejl vil blive udbedret. Medfølgende manualer kan være på engelsk og køber kan ikke rette krav mod nyit.dk om at disse skal være på dansk. Vi henviser i øvrigt til vareproducentens hjemmeside for nyeste og eventuelt danske manualer. Opbevaring af personoplysninger nyit.dk ApS opfylder den til enhver tid gældende lov om opbevaring af persondata. Tvist eller uoverensstemmelse Enhver tvist eller uoverensstemmelse der måtte forekomme som ikke kan løses i mindelighed mellem kunden og nyit.dk, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Sønderborg Aftalen reguleres af og skal fortolkes af dansk ret. Nyit.dk ApS

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting og support

Standardbetingelser. Hosting og support Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting og support Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud

1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud 1. Omfang og anvendelse Betingelserne omfatter samtlige W20 media I/S produkter og ydelser, som herefter vil blive betegnet som "Produktet". Enhver eksisterende eller potentiel aftager af W20 media I/S'

Læs mere

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER 13-09-2011 1/9 Restaurationsbranchen.dk skelner mellem tre typer af brugere, der kan oprette sig med log-in, nemlig en almindelig -bruger, en restauratør-bruger og en leverandør-bruger. En almindelig bruger

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere