3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE!"

Transkript

1

2 Agenda 1) Formalities 16:00 16:15 I. Choice of moderator II. Choice of minute taker (Sidsel) III. Approve minute from board meeting 10 (appendix I) IV. Approve agenda 2) Orientations (appendix II) 16:15 16:45 I. Messages from the Chairmanship II. Orientation from the Architect Committee III. Orientation from the Social Committee IV. Orientation from the Academic Committee V. Orientation from the Communication Committee VI. Other orientations 3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE! 17:45 18:00 5) Cooperation with RUCbar 18:00 19:00 I. Activities (appendix IV) II. Income and expenses (appendix IV) III. Reward of volunteers (appendix IV) IV. Board members in committees 6) Agreement with RUC (appendix V) 19:00 19:15 I. Subsidy 7) Budget 2014 (appendix VI) 19:15 19:30 8) Christmas and meeting plan (appendix VII) 19:30 19:45 9) AOB 19:45 20:00 Side 1 af 1

3 Bestyrelsesmøde / Board meeting [6. november 2013] [16:00 20:00] Project Room, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ziyad Signe G., Theis, Elisabeth, Signe R., Natasja, Jonas, Astrid, Anders, Asger, Frederik, Mads, Ziyad Sidsel Lina, Martin and Camilla Opsummering af referatet / Shot summation of the minute På dagens bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for de tre nye koordinatorer og snakkede kort om samarbejdet og organisering. Bestyrelsen blev derefter enige om en samlet indstilling til ændringer i vedtægterne, samt godkendte samarbejdsaftale med RUCbar og serviceaftale med Kaffekompagniet. Bestyrelsen diskuteret samarbejdsaftale med RUC som endelig foreligger og godkendte aftalen med kommentarer til enkelte punkter der skulle diskuteres med RUC. Bestyrelsen også kort åbningsfest og generalforsamling.

4 Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Fredagsbar skal ændres til RUCbar i foregående referat, 3. Paragraph er misledende og skal rettes. Elisabeth sender formuleringer til Theis Referat / Minute Change Fredagsbaren to Rucbar in previous minutes, 3 rd paragraph is misleading and needs correction, corrections will be sent by her to Theis Hvor meget var underskuddet fra årsfesten? Svaret 1400 er kr. Referat godkendt Question about the profit from the annual party, answer: 1400kr Minutes approved Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Send formuleringer til Theis Elisabeth ASAP Approve Agenda Kommentarer / Commets: Addition of point distribution of rooms Dagsorden er godkendt Agenda Approved Ændringer / Changes Diskussion af rumfordeling og retningslinjer for at have et rum i studenterhuset (Tages til sidst inden AOB)

5 Orienteringer / Orientations The Chairmanship Introduktion af koordinators Martin, andet år på SAMbach, Kommunikations Kooridator hjemmeside er oppe, møder + aktiviteter indtil jul Lina, Virksomhedsstudier, Social Koordinator. Afventer møde med frivillige. Cirka 15 mennesker i udvalget Camilla, Internationale udviklingsstudier, Akademisk Koordinator. Møde med frivillige næste uge. Cirka 16 medlemmer i udvalget. Alle koordinatorer vil forsøge at deltage i bestyrelsesmøder og orientere bestyrelsen om arbejdet i deres udvalg. Online gruppe med formandskab og kommunikationsbro mellem bestyrelse og koordinatorer Kom til Podio møde onsdag kl 16:00 Møde med DAF Astrid og Theis havde møde med DAF og de vil udarbejde et tilbud for deres service. Betaling til DAF forventes at blive dækket af tilskud fra RUC, separat fra de resterende midler. Introduction of Coordinators Martin, 2 nd Year SAMbach, Communication Coordinator - Webpage is online Meetings + Activities until Christmas Lina, Business Studies, Social Coordinator Update pending, meeting in pipeline 15 people involved in Soc. Com Camilla, Int. Developmental Studies, Academic Coordinator Update pending, meeting next week 16 members of Academic. Com. All coordinators will attend and present an orientation for each board meeting. Online group with chairmanship and the coordinators, as a communication bridge between the board and coordinators Coming Wednesday 4pm Podio meeting Meeting with DAF Astrid and Thies had a meeting with DAF and will be providing us an offer for their services. Payment of DAF is expected to be sponsored by RUC and to be separate from SH s approved budget. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Economic Committee

6 Bank: - Møde med bank 6/11/13 - Forventes snart på plads - Vi skal have ændret i vedtægterne så vi kan arbejde med DAF Budget: - RUC kr (30k+13k) fra studiemiljøpuljen ( øremærket til åbningsfest) Arbejder på procedure for udbetaling. Den bliver præsenteret for koordinatorer og bestyrelse Bank: - Meeting with bank on 06/11/13 - Expected soon - But, articles of association needs to be modified to be able to work with DAF Budget : - RUC45,000 from RUC - 43,000 (30k+13k) from Study environment Fund (13,000 earmarked for Opening Party) Working Procedure will be prepared for the board and the coordinators Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Architect Committee RuRadio har fået penge til at bygge deres studio. Vil gerne mødes snart RuRadio have received funds for the studio, and meeting is expected soon Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Kontakte arkitekt omkring lys ved scenerne / Contact architect Elisabeth about the lights at the scenes Tidsfrist / Deadline ASAP The Event Committee

7 Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Communication Committee Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline Andre orienteringer / Other orientations FS vil købe og låne udstyr til SH til cafe og fest God aftale med rengøring og cafe Visioner og praktiske ting for cafeen blev diskuteret på mødet 5/11/13. Referat vil snart kome FS will be buying and lending equipment to SH Café & Parties Lenient agreement with Café cleaning Visions and practicalities for the Café outlined in meeting 05/11/13, minutes will be available. Hjemmeside er ikke 100 % færdig, fx events Nummer på lokaler mangler Home page is not completely finished yet esp Events Numbers on every room needed Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

8 Nummerer lokalerne / Rooms need to be numbered Signe ASAP Foto af de resterende bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer / Signe Today Portraits of some board members and coordinators needed Referat fra møde med RUCbar / Minute from meeting with RUCbar Elisabeth ASAP

9 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Opening Reception Præsenteret af / Presented by Natasja, Theis Diskussion / Discussion: - Booked band: Dødspop patruljen - Reception kl 15:30 - Festen starter i kantinen og rykker til huset - RUCbar vil levere øl og måske økonomisk hjælp - Bestyrelsen skal være til stede til reception - Booked Band: dødspop patruljen - Reception at 3.30pm - Party start in the canteen and move to SH - RUCBar will be providing beer, and possible economic contribution - Board presence needed at reception Konklusioner / Conclusions: - Personer og organisationer der mangle på gæstelisten skal tilføjes - Alumne organisationen skal tilføjes - People and organizations missing from the Opening Reception needed to added on the list by - Alumni-organization need to be added to the list. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Gæsteliste / Invitation List Astrid ASAP Organisering / Organizing Natasja

10 Punkt på dagsorden / Item at the agenda General Assembly Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Konklusioner / Conclusions: Artikel 1 1 stk 1 Rejected Artikel 2 2 stk 2 Approved Artikel 3 3 stk 6 Approved 4 Rejected Artikel 4 7 stk 2 Approved 7 stk 3 - Approved 11 stk 1 - Rejected Artikel 6 11 stk 4 Rejected 14 stk 2 - Rejected 15 stk 1 - Rejected Artikel 7 16 stk 2 - Rejected 16 stk 3 Rejected 17 stk 3 - Approved Artikel 8 20 stk 1 - Rejected Artikel 9 21 stk 2 - Approved Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Update amendments from board Asger 14/ Send out material for GF Asger 14/

11 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Contract with RUCBar Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: - Kontrakt er på vej, ingen store uenigheder, positiv resultat - Contract on its way, no major disagreements, positive outlook Konklusioner / Conclusions: Kontrakt godkendes og mandat givet til kontraktudvalget til at færdiggøre Contract approved and mandate given to the contract committee to follow through Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

12 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Agreement with RUC Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Aftalen er underskrevet, men budget tallene for 2014 er ikke korrekte Afsnit 3: SR depot skal være permanente lokaler Afsnit 9: afklaring om forsikring af inventar Afsnit 16: afklaring om udlåning af lokaler Afsnit 18 #3: Mangerl aftale med mandag til onsdag alkohol servering / drive cafe Opdater fredagsbaraftale ift non-profit og åbning efter kl 16 KODA aftale: Afklaring om livemusik Agreement has been signed by Theis, but the budget figure for the year of 2014 has not been finalized yet Paragraph 3: SR Depot is required to be a permanent room Paragraph 9: Inventory insurance clarification Paragraph 16: Clarification of renting the premises Paragraph 18 #3: Missing agreement about Mon-Wed café and alcohol time and permit. Update the bar agreement in regards to nonprofit and 4pm -timing KODA Agreement: Clarification required Konklusioner / Conclusions: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Møde med RUC / Meeting with RUC Theis 18/

13 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Espresso Machine Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Serviceaftale med Larsen Kaffe Compagni Aps Serviceaftale vil være mellem Larsen Kaffe og SH Kaffen vil også blive købt af SH pga. rabatter, og så videresendt til RUCbar Oplæring vil være d november Maskinen vil blive installeret d november Service agreement with Larsen Kaffe Compagni ApS Service agreement will be bought by SH Coffee will also be bought be SH due to discount and then forwarded to RUCBar Training will be 18 th 19 th November Machine will be installed 17 th -18 th Konklusioner / Conclusions: Serviceaftale er godkendt Service agreement has been approved Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Order coffee Theis ASAP Plan training Theis & Elisabeth ASAP

14 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Additional to the present Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Konklusioner / Conclusions: - Ansvaret er hos RUCbar - Forslag: Øko-kaffe, chai latte, flest valgmuligheder. - Responsibility on RUCbar - Suggestions Eco Coffee, Chai Latte, maximum choices preferable Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline Evt. / AOB Housewarming gave event for åbningen (ide Natasja og Martin) Retningslinjer for fordeling af lokaler Kontrakt for lokaler skal fornyes årligt Mangler Indretnings Koordinator 1. Booking 2. Praktiske ting 3. Flytteplaner 4. Sikre en visual udvikling af huset 5. Tale med arkitekten Housewarming gift event for opening day (idea for Natasja & Martin) Procedure for allocation of rooms Contracts for rooms should be annually renewable Missing Interior Coordinator - Possible responsibilities 1. Booking 2. Practical fixing 3. Moving plans 4. Ensuring the constant visual evolution of the house 5. In talks with the architect

15 Lokaler skal nummeres efter de officielle RUC numre. Rooms will be number as per their official RUC numbering Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Procedure for allocation and use of rooms Interior Group ASAP Updating the job profile of the interior coordinator Architect Group 1 st December Room numbering Signe G. ASAP Payment for the website 21, 920 Ziyad 6 th December

16 Appendix II: Messages The Chairmanship: No messages The Architect Committee The Social Committee The coordinator will attend the meeting and give orientation The Academic Committee Der er på nuværende tidspunkt fire arrangementer, som planlægges at finde sted når forårssemesteret starter Disse er som følger; Tørstig Torsdag, Fest-Forelæsninger, Oplæg i Kombination med Mandagsmad/Fredagsmad samt Academia Slam Battle. Hvis der ønskes yderligere information om nævnte arrangementer og hvad de mere konkret kommer til at indebære, som der ser ud nu, er denne information at finde i referatet fra d. 14/11/13 på det faglige udvalg facebookside. Ellers kan dette selvfølgelig eftersendes. Der er desuden både blevet diskuteret muligheden for at indgå et samarbejde med SR vedrørende en Fagpakke målrettet de nye studerende. Udover dette har vi diskuteret mulighederne for Akademisk Speeddating samt en Lektiecafe. Dette er dog til stadighed nogle initiativer, hvortil der først synes at kunne blive nedsat nogle reelle arbejdsgrupper, når jeg har dannet mig et præcist overblik over, hvem der er med og hvor de frivilliges interesse og angegement ligger. Den største og på nuværende mest presserende udfordring har været at få de frivillige samlet, for derved at danne et overblik over hvem der er en del af udvalget, og hvem der ønsker at være hand. Jeg har endnu ikke været i stand til at samle de frivillige, og det har givet lidt problemer i forhold til at nedsætte arbejdsgrupper samt finde en ansvarlig for samme. Jeg håber meget på at der til næste møde torsdag. D 5. december viser sig at være et noget bedre fremmøde en sidst, således at udvalget kan forventningsafstemme samt at der kan findes en ansvarlig for hver arbejdsgruppe. Pt. Forholder det sig således at vi ikke får arrangementer op at stå før næste semester, men mit mål er at få skabt et overblik over, hvem der ønsker at være en del af udvalget og ligeledes undersøge, hvor meget tid hver enkelt ønsker at ligge i det- Med det mål for øje, at folk så småt, til trods for projekt, kan begynde at udarbejde konceptforslag samt kontakte, relevante folk. Jeg ønsker ikke at presse nogen til at sidde i en arbejdsgruppe, da jeg mener at disse udvalg er baseret på frivillig deltagelse og arrangement. Jeg har dog været i kontakt med et par folk fra forskellige fagudvalg, og derigennem bedt dem kontakte folk, som de mener allerede har en interesse i at forbedre det faglige miljø på RUC Jeg har ydermere været i kontakt med Anders Ottesen, siddende i Hum-Rådets bestyrelse. Anders har lovet at skaffe mig oplysningerne på alle fagudvalgene i Bach-husene. Endvidere har jeg været i kontakt med Sofie Viborg fra DM, og håber på at aftale i møde i starten af uge 49, omkring et fremtidigt samarbejde mellem DM og studenterhuset.

17 Slutteligt har jeg til sidste møde med de andre koordinatorer snakket om, at det ville være smart at underskrive en art kontrakt. Derudover ville det være rart med et reelt budget, så snart det ligger fast, således at der i udvalget er noget helt konkret at kunne forhold sig til, når der på sigt skal kunne tages stilling til, hvad vi kan tilbyde folk, ligeledes hvordan pengene ønskes fordeles ud over de to respektive semestre. - Camilla Frisgaard, Academic Coordinator The Communication Committee The coordinator will attend the meeting and give orientation

18 Appendix III: Presentation of new board Preface The general assemble have chosen a new board. The will use December and January to be introduced to the work and procedures, and take over after 1 st of February. Recommendation Say hallo The new board: Reelected: Theis Lykkegaard Asger Pedersen Jonas Mertz Natasja Nielsen Anders Carlsbæk New members: Mette Knoth Ida Stigaard Bruhn Rasmus Stampe Kirsten Riis Jane Lind Rasmus Aarup Suppleant: Alissa Rogova Sidsel Ørhøj

19 Appendix IV: Cooperation with RUCbar Preface Due to the boards earlier decision concerning operation of bar/café, the Student House have renounced it possibility to earn money. At least in the first semester, until RUCbar transfer its surplus, the Student House will have little chance of earning money. This leaves the Student House with some challenges concerning running an active and developing environment, and as being an attractive place to be. Recommendation The Chairmanship recommend that the board discuss the situation thoroughly and come up with suggestions to proceed. It is important that the board approach the situation with a constructive mind and consider how to solve the problem in good cooperation with RUCbar. Additional comments to appendix 1. Activities: Since we only got limited subsidies from RUC, and we cannot earn money. We estimate that we only be able to conduct two or three social events that entail an expense. These estimations build on cooperation with Gimle, that offers to pay half the expenses from e.g. Bands. The board should decide, whether it wishes to ensure more activity in the house or settle with the limited possibility. 2. Balance between income and expenses: When holding parties with many participate leaves a lot of money at the bar, but also a huge expense concerning cleaning and damage of the building and the furniture. Now, the balance between expenses and income are uneven and very vague defined. The board should discuss its approach towards RUCbar and the sharing/balance of income and expenses. How do we make a fair and solid agreement. 3. Volunteers: Many volunteers have put in a lot of work in our opening party and other matters. We have receive several request from these volunteers after the opening party, where many of them become aware of the difference in rewards respectively working for RUCbar or the Student House. If you work for the first mentioned you receive vouchers for the bar, working weekend including food and so on. If you work for the Student House you receive nothing. This unbalance have now been noted and some volunteers feel that they have been overlooked and that their effort and commitment are not appreciated. It is not that they demand rewards, but they tell that it is very unmotivating to put a lot of time in something, and then see that some gets rewarded and other do not they don t understand why there is a different. The board should therefore discuss the problems concerning unequal rewards of volunteer work, and decide whether it wished, and if so how it wishes, to reward its volunteers. Furthermore it should discuss possibilities to how we can give all volunteers, both in the student house and RUCbar equal working conditions.

20 Appendix VI: Budget 2013 Preface After negotiation with RUC we have ended out with an annual subsidy on kr. We started at and RUC at RUC s main argument for not giving more, is that according to the University Law, they are only allowed to give limited subsidy to student organization, and they are not allowed to give us more than they give to political organization (since these are first priority). After this statement, we have compile the following budget. This is a framework agreement, to insure that the committees themselves can compile budgets for their committee. There is many items on the budget with no money applied. This is because we originally wanted money for it, but after negotiations with RUC, we must realize that we cannot afford it all. Recommendation The Chairmanship recommend that the board briefly discuss the budget and approve it. Budget 2014 DRIFT / ADMIN: Efter samtale med RUC Total ,00 Transport - Bestyrelsesmøder 1.500,00 Opkvalificering af aktive - Opkvalificering af koordinatorer - Generalforsamling - Reception - Repræsentation - Revision ,00 Forsikring - Kontorhold - Diverse - DAF ,00 Serviceaftale (Kaffemaskine) 5.925,00 TOTAL ,00 KOMMUNIKATION / PR Tryk ,00 Layout - Hus-banner 5.000,00 Forplejning 1.500,00 Oplysningskampagne - Hjemmeside 1.500,00 Diverse - TOTAL ,00

21 SOCIALE AKTIVITETER Aktiviteter ,00 Forplejning 1.500,00 TOTAL ,00 FAGLIGE AKTIVITETER Aktiviteter ,00 Forplejning 1.500,00 TOTAL ,00 INDRETNING Generel vedligeholdese ,00 Forplejning 1.500,00 TOTAL ,00

22 Appendix VII: Meeting plan Preface Recommendation The Chairman recommend that the board briefly discuss the expectation for work over Christmas and decide on next board meeting. Suggested dates: Monday the 6 th of January

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting [6. november 2013] [16:00 20:00] Project Room, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Jonas Mertz Asger Pedersen [11. oktober

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting 04-02-2015 16:00 Projektrummet, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører /

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 10.02.14 16.00 Det store

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers - Jonas Theis Natasja, Jonas, Theis,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock

Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock Messages: RUC s Alumne Association RUC s Alumne Association has contacted us with the purpose of building up a relationship. They

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 13.03.14 16.00 20.00 Projektrummet,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 06 19th of June, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 06 19th of June, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 06 19th of June, 16:15 o clock Messages: Study trip to Jutland Members from the board had a very successful trip to Aalborg and Aarhus Student Houses. We heard

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Login til DOLL Visitor Center kalender

Login til DOLL Visitor Center kalender Log Ind C: Hjælp Venligst log ind Login til DOLL Visitor Center kalender Bruger Login Email: [din@email-adresse.dk Adgangskode:.,.. FILL IN TO LOGIN Hold mig logget ind O Husk min e-mail 0 Spørg mig hver

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere