Studietur til Lorient, Angers og Nantes. - BRT og letbaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studietur til Lorient, Angers og Nantes. - BRT og letbaner"

Transkript

1 Studietur til Lorient, Angers og Nantes - BRT og letbaner juli 2012

2 Indledning Styregruppen for Aalborg Letbaneprojektet gennemført en studietur til det vestlige Frankrig den juli Styregruppen besøgte Lorient, Angers og Nantes. Program og deltagerliste fremgår af bilag. Denne afrapportering er opbygget omkring de centrale temaer for studieturen. Først er der en kort beskrivelse af letbaner og BRT-systemer. Dernæst er de forskellige temaer beskrevet og diskuteret. Grundlaget er den indsamlede viden fra de tre byer, som blev besøgt på studieturen. Indholdsfortegnelse Indledning...1 Oversigt over Lorient, Angers og Nantes...2 Letbane og BRT...3 Strategisk byudvikling...4 Ændring af transportmønstre...5 Design af byrum...6 Information og oplysning til borgere...7 Fra modstand til utålmodighed...8 Depot, værksted og fjernstyringscentral...9 Øvrige centrale erfaringer Bilag Program Deltagerliste

3 Oversigt over Lorient, Angers og Nantes Lorient Ca indbyggere ( i regionen). BRT system kaldet Le Triskell med 15 stationer åbnede i Projektet er et regionalt projekt og ikke kun etableret for bybusdriften i Lorient. Første etape åbnede i 2007 med en længde på ca. 5 km i tre korriodrer. I de tre korridorer kører der 12 linjer med 80 busser og passagerer pr. Dag. Stigning i passagertal på ca. 5 %. Lav tæthed i byen og stigende urban sprawl betød at det ikke var aktuelt at bygge letbane. I alle kryds er der prioriteret for busserne. Ingen fødelinjer til BRT-systemet, idet de regionale buslinier ikke er afkortet men også anvender korridorerne. Letbane blev fravalgt på grund af ønsket om integration af regionale og lokale buslinier og for at undgå omstigninger. Der er igangsat en foranalyse af anden etape. Angers Ca indbyggere ( i regionen). 12 km letbane med 25 stationer åbnet i Planlægningsstart i Anlægssum 287,5 mio.. Det er ca. 180 mio. kr. pr. km. Næste etape under planlægning. 6 minutters frekvens i myldretiden. 19 timers driftstid på hverdage. Rejsehastigheden er 20 km/t. Der er rejsende om dagen på letbanelinien. Vision om en bilfri midtby. Busserne fungerer som fødelinjer til sporvognen. Det er muligt at medtage cyklen i letbanen uden for myldretiden. Samme funktioner langs korridoren som i Aalborg. Byudviklingsstrategier og byvisioner - styrke bylivet i det historiske centrum og skabe levende byrum (reducere parkeringsarealer). 2 ledningsfri strækninger i centrale områder. Der anvendes induktion. Befolkningstætheden i korridoren er steget. Kommunikation har været en vigtig del i processen, i Angers har der således været afsat 1,5 % af det samlede budget til kommunikation. Direkte dialog med interessenter og borgere - samt synlighed i gadebilledet. Letbaneudstilling og informationsventer i anlægsfasen. Nantes indbyggere ( i regionen). 3 letbanelinjer á 17, 12 og 14 km. 1 BRT-linje á 7 km. BRT-linjen opført pga. manglende finansiering af ny letbanelinje. Stort antal buslinjer, herunder 4 ekspresbuslinjer. BRT og letbaner som en del af byfornyelse og sammenbinding af forskellige sociale områder. Reduktion af vejbaner til biltrafikken. Restriktiv parkeringspolitik i midtbyen. Gode park and ride forhold, hvor 80 % af pladserne er belagt på hverdage. Centrale omstigningssteder/hubs. De fleste med tilknytning af både cykel- og bilparkering. 2

4 Letbane og BRT I forbindelse med foranalysen af Aalborg Letbane belyses både letbane og BRT. Derfor besøgte gruppen byen Lorient, som har et BRT-system, Angers, som har et letbanesystem og Nantes, som har begge dele. Letbane En letbane er en moderne sporvogn med, høj komfort, lave rejsetider og stor pålidelighed og er mindre støjende end gamle sporvogne og har kapacitet som et tog. Letbanevognene ligner slanke busser, men kører på skinner. Letbanen kan blandes med anden trafik på en smidig måde, men af hensyn til letbanens fremkommelighed bør dette kun ske i begrænset omfang. Letbanetog er hovedsagligt eldrevne, men kan også køre på diesel, eller gas. I de senere år er der etableret eldrevne letbaner, hvor strømmen tilføres fra batteri eller gennem induktion fra vejbanen på centrale strækninger, hvor man vil undgå køreledninger. Dermed anses letbaner for at være et bæredygtigt transportmiddel. Togene er altid førerbetjent. Figur 1 Letbane i Angers (t.v.) og Nantes (t.h.) BRT Bus Rapid Transit (BRT) ansås tidligere oftest kun som kollektiv trafikløsning i tredje verdens lande. I dag er det implementeret i flere byer, med gode erfaringer i Frankrig. En BRT-løsning er et højklasset busbaseret trafiksystem, hvor busser kører i eget areal i gademidten. Stoppestederne er ligeledes udformet og placeret ligesom for letbaner. Figur 2 BRT-tracé i Nantes (t.v.) og BRT-stoppested i Lorient (t.h.) Letbaner og BRT-systemer har hver deres fordele og ulemper, som bl.a. vil blive belyst i de følgende afsnit. 3

5 Strategisk byudvikling En højklasset kollekt tracé kan i høj grad være med til at påvirke byudviklingen. Især letbaner anvendes til at strategisk byudvikling, da de er meget synlige i bybilledet. I 1996 vedtog man i Angers en ny politik om nedbringelse af luftforureningen. Dette lagde grunden for en ny strategi om mere kollektiv transport. Det primære mål for byens udvikling var at bevare livet i det historiske center, danne nye centre udenfor bymidten og binde dem sammen. Samme tilgang har man anvendt i Nantes, hvor første etape af letbanen (den grønne linje) skulle sikre let adgang til midtbyen fra forstæderne. Figur 3 Oversigtskort over letbaner og busway i Nantes (t.v.) og letbanen i Angers (t.h.) Et højklasset kollektivt tracé kan både bruges som en generator for byvækst og som et led i et kvarterløft. Det er populært at bosætte sig og drive forretning omkring stationerne og dermed opstår helt nye centre i byen. Dette kan aflæses i prisstigningerne på de stationsnære områder. Figur 4 Stoppested og tracé i Angers Langs tracéet i Angers er der sket store opkøb af grunde, hvor der bliver fortættet eller bygget helt nyt tæt byggeri. Bl.a. er den gamle lufthavn blevet flyttet ud af byen og jorden gjort klar til et nyt byområde. 4

6 Ændring af transportmønstre De højklassede kollektive tracéer i byerne har medført en ændring i borgernes transportmønstre. Den forventede stigning i antallet af biler er udeblevet og en del af trafikvæksten er flyttet til den kollektive trafik. Dette skyldes både komforten i de ny letbaner og BRT-systemer og ikke mindst prioriteringen af dem. Både letbaner og BRT-løsninger har fuld prioritet i forhold til den øvrige trafik. I Nantes kører bussen direkte gennem rundkørslerne, mens bilerne må holde tilbage for den. Dette betyder, at bussen kommer hurtigere frem og bilisterne holder i kø. En anden mulighed er helt at udelukke bilerne fra visse områder. I Angers har man omdannet det centrale torv og de tilstødende gader til bilfrie områder, hvor der kun er afgang for letbanen. Det betydet flere passagerer, og har medført et roligt byliv, hvilket opleves positivt fra butikkernes side. Figur 5 Bilerne holder tilbage for bussen i Nantes (t.v.) og bilerne er forment adgang i centrum i Angers (t.h.) Forholdene omkring letbaner og BRT-systemer er ligeledes vigtige. I Nantes er der opført en række skiftestationer (hubs), hvor der er korrespondance mellem busvejen, der kører i øverste niveau, og fødebuslinier i nederste niveau. Det giver gode skiftemuligheder. Der er ligeledes opført en række park and ride pladser udenfor centrum med parkering for både cykler og biler. Ved køb af en billet til den kollektive trafik sikrer man sig samtidig gratis parkering. Erfaringer fra Angers viser, at det er vigtigt at begrænse antallet af parkeringspladser i midtbyen for at holde bilerne ude af centrum. Der er et park and ride anlæg ved letbanen, men det er ikke meget benyttet. Det diskuteres, om parkeringstaksterne skal hæves i centrum. Figur 6 Omstigningsstation og Park and Ride anlæg til både cykler og biler i Nantes I forhold til den samlede kollektive trafik er det vigtigt at definere et samlet net bestående af både hovedfærdselsårer med højklassede tilbud og underliggende net, der fungerer som fødelinjer. I den forbindelse er det vigtigt fortsat at sikre en god betjening og frekvens på de underliggende net. 5

7 Design af byrum Implementeringen af en letbane medfører et stort indgreb i de eksisterende byrum. I den forbindelse er det vigtigt at sikre helhedsorienterede løsninger, der giver de mest optimale forhold for de som færdes i byrummene. Oftest er det muligt at nytænke eksisterende byrum og bringe nye elementer i spil. I Angers har man for eksempel omdannet byens centrale plads fra et trafikområde for både biler og busser til en fredelig plads kun for letbanen. Stationen er udført i et minimalt stilistisk design, og optager dermed ikke unødig plads i det store byrum. Man har tilmed lagt kørestrømmen ned i jorden, så køreledningerne ikke skæmmer den store plads. Efter omdannelsen er det opstået et rigt café- og restaurantmiljø på pladsen. Der er et stort parkeringsanlæg for biler under pladsen, så centrum stadig er tilgængelig også for biltrafik. Letbanen kører ensporet gennem en central indkøbsgade, over en strækning på ca. 300 meter, hvor der kun er 9,6 meter mellem facaderne. Der er signaler i begge ender, der viser om et tog er på vej i modsat retning. Der vil ikke være kapacitet til yderligere etaper gennem denne gade. En anden oplagt mulighed er at indføre grønne elementer i vejarealerne ved at anlægge græs i letbanetracéet. Dette giver et flot og grønt visuelt udtryk. Samtidig kan området anvendes til at aflede regnvand. For at holde græsset er der i Angers etableret vandingssystem langs tracéen. Figur 7 Ensporet gade for letbanen i Angers (t.v.) og græs i tracéet inkl. vandingssystem langs letbanen (t.h.) Det er vigtigt, at byrummene spiller godt sammen med den kollektive trafik. Ved at sikre let indstigning for især ældre og handicappede gøres både byen og den kollektive trafik mere attraktiv. Det er også vigtigt at sikre gode muligheder for billettering på stationer og stoppesteder. Køb af billet inden påstigning medvirker endvidere til en langt højere rejsehastighed. Endelig er det vigtigt for passagererne at kunne oplyse sig om bussernes og letbanens reelle afgangstider, hvilket skaber en større sikkerhed for den enkelte. Figur 8 Let indstigning, mulighed for billettering og realtidsinformation på stationen er med til at sikre en god rejse 6

8 Information og oplysning til borgere Erfaringer fra Angers viser, at kommunikation er særdeles vigtigt for letbanens succes. I Angers afsatte man ca. 1,5 % af det samlede budget til kommunikation. Under hele anlægsfasen har der været ansat tre kommunikationsmedarbejdere. De tre kommunikationsarbejdere indrettede en i centralt beliggende bygning et informationscenter med mødelokaler, udstillinger, informationsskranke og en model af en letbanevogn. Udgangspunktet for al kommunikation var regnbuens farver, som skulle medvirke til en positiv opfatning af projektet. Figur 9 Informationsskranke (t.v.) og model i fuld størrelse af en letbanevogn (t.h.) Under etableringsfasen, som varede knap tre år, øgedes antallet af kommunikationsmedarbejdere til 15. De bevægede sig synligt rundt i gaderummene, hvor anlægsarbejder fandt sted, for at forsøge at afhjælpe problemer for borgere, butiksdrivende. Derudover implementeredes en gratis hotline, en hjemmeside med interaktive kort, SMS-service, ugentlige informationsbreve, aftaler med de lokale medier (radio og tv), skilte på anlægspladserne samt et informationspunkt med personlig betjening. Figur 10 Kommunikationsmedarbejdere bevæger rundt i Angers gader og sikrer oplysning om projektet Erfaringerne fra Angers er, at det store kommunikationsarbejde har betydet accept af både anlægsarbejdet og letbanen. Processen gennemført stort set gnidningsløst, hvilket er med til at bane vejen for næste etape. 7

9 Fra modstand til utålmodighed I Angers var der, ligesom i mange andre letbanebyer, modstand imod planerne om at etablere en letbane i byen. Det var især de ældre borgere, der var mest skeptiske. Folk syntes det var for dyrt og ville ødelægge byen. Men efter indvielsen af første etape af letbanen er der nu generelt stor utålmodighed blandt borgerne efter anden etape, og stemningen i pressen er vendt. Som udgangspunkt var især de erhvervsdrivende i byen bekymrede for at miste omsætning, da veje blev midlertidigt lukket under konstruktionsfasen, og adgangen til butikkerne dermed blev besværliggjort. For at imødekomme tilgængeligheden for varetransporter til butikker oprettede man otte lettilgængelige pakkecentraler i midtbyen, hvor fragtmændene kunne aflevere pakkerne til butikkerne. Fra pakkecentralerne sørgede aktiverede personer ( ung-i-arbejde ) at aflevere pakkerne til de pågældende butikker. Figur 11 Midlertidig lukning af vej under konstruktionsfasen (t.v.) og en pakkecentral (t.h.) Under konstruktionsfasen oplevedes ikke nogen væsentlig påvirkning på salget i butikkerne. Grundet det gode informationsarbejde havde kunderne let ved at finde frem til butikkerne. Samtidig var der afsat penge til at kompensere butikkerne omkring letbanekorridoren for nedgang i omsætningen (i alt ca. 1 mio. Euro). Grundet den store indsats under anlægsfasen og den gennemførte letbaneløsning er der i dag stor enighed om, at letbanen er en succes. Derfor er der fælles tilslutning til at opføre en linje til og arbejdet er påbegyndt. Figur 12 Foranalysen for anden etape af letbanen i Angers er godt i gang I Lorient blev den centrale hovedgade ligeledes omdannet fra en trafikmaskine med mange lyskryds til en langt mere fredelig vej med bustracé i midten og en række rundkørsler, som busserne kører midt igennem og kun en vejbane for biler i hver retning. Også her er der stor utålmodighed efter anden etape. 8

10 Depot, værksted og fjernstyringscentral Ved anlæg af en letbane skal der også anvendes et areal til depot, værksted og fjernstyringscentral. Dette er pladskrævende aktiviteter. I Angers har man anvendt m 2 til et dette. Foruden servicering og depot for de 17 letbanetog er der depot og service for 40 busser. Den samlede pris for det færdige anlæg er ca. 25 mio.. Der er rigeligt areal til udvidelser af antal letbanetog. Ved placering af depot og værksted er der forskellige forhold at tage stilling til. Det er vigtigt, at det placeres relativt tæt på letbanetracéet for at minimere tomkørsel. Omvendt kan det være uforholdsmæssigt at placere depot og værksted på en centralt beliggende grund i midtbyen, da grundprisen her vil være højere end for grunde i periferien af byen. Endvidere bør depot og værksted placeres, så de ikke generer støjfølsomme naboer. Figur 13 Depot og værksted til letbanevognene (t.v.) som bl.a. indeholder en hjulafdrejningsbænk (t.h.) Fjernstyringscentralen, som i Angers er placeret sammen med depot og værksted, er nervesystemet i letbanedriften. Her overvåges letbanevognene, stationerne, krydsningerne og andre steder med en øget sikkerhedsrisiko i hele driftsdøgnet. Figur 14 Vaskeanlæg til letbanevognene (t.v.) og fjernstyringscentral (t.h.) Ved planlægning og opførelse af depot, værksted og fjernstyringscentral til en letbane det vigtigt at have fremtidige etaper af systemet med i planlægningen. Nye etaper vil medføre et behov for flere letbanevogne, som vil kræve værksteds- og depotplads. Er der ikke plads til at udvide det første opførte depot og værksted risikerer man, at må placere bygningerne et andet sted, hvilket bl.a. kan medføre uforholdsmæssige logistiske forhold. 9

11 Øvrige centrale erfaringer Materiel I Angers er der to strækninger, hvor letbanen strømforsynes fra jorden via induktion. Det er p.t. kun Alstom, der kan levere sådanne tog. Det er vurderet af Axel Kühn i forbindelse med Stavanger-projektet, at induktionsløsning ikke vil være egnet under nordiske forhold. I Angers oplystes dog, at der ikke havde været problemer i den forgangne vinter, hvor der havde været sne i gaderne. Figur 15 Ledningsfri station og strækning i Angers Cykler I Frankrigs storbyer er andelen af cyklister generelt mindre end i Danmark større byer. Til trods for det oplever man i Frankrig flere steder udfordringer med at planlægge for cyklister og letbane. Både i Lorient og Angers kører cykler i bus- og letbanetracéerne, de steder hvor gaderne er for smalle til at lave både cykelsti og kollektivt tracé. Dermed har busserne og letbanevognene ikke mulighed for at køre forbi cyklisterne, og bliver dermed fanget bag cyklisten. Økonomi I Frankrig finansieres anlæggene delvist gennem en særlig skat, hvor alle arbejdspladser med over 9 ansatte skal indbetale en vis procentdel af lønsummen til anlæg for kollektiv trafik. Procentsatsen varierer efter størrelsen af byen, men ligger mellem 0,5 og 2 %. Den kan midlertidigt sættes op i forbindelse med store anlæg, men ikke til over 2 %. I forbindelse med opførelsen af de højklassede kollektive tracéer har der været udført væsentlige omlægninger af ledninger i gaderne. Disse omlægninger var af betydelig økonomisk karakter og betaltes af ledningsejerne. Det samme vil gøre sig gældende i Aalborg, hvor Gæsteprincippet, som er vedtaget i Vejloven, vil være gældende. Billettaksterne i Frankrig er lave sammenlignet med Danmark. Brugerne betaler ca % af driftsudgifterne, hvor de danske bruge ca. betaler 50 %. En væsentlig grund er at mange franskmænd rejser næsten gratis, da de kan opnå væsentlige rabatter beregnet bl.a. ud fra alder, husholdningsindkomst bopæl, arbejdsplads osv. 10

12 Bilag Program Søndag den 1. juli Afgang fra Aalborg Lufthavn til Nantes med flyskifte i Amsterdam Ankomst til Nantes og transport til Lorient med bus Ankomst til Lorient med overnatning på Hôtel Cleria Mandag den 2. juli Afgang fra hotellet til byens rådhus Introduktion til BRT-systemet i Lorient (Le Triskell). Herunder baggrund for, og effekter af, BRTsystemet og kommende/planlagte etaper. Samt køretur i BRT-systemet Frokost Besøg hos STX Europe. Introduktion til supercondensators, zero emission færge og rundvisning på fabrikken Afgang fra Lorient til Angers. Undervejs styregruppemøde i bussen Ankomst til Angers og check in på Hôtel Angers Tirsdag den 3. juli Afgang fra hotellet til informationscentret for letbaneprojektet Introduktion til letbanen i Angers Frokost Site visit Afgang fra Angers til Nantes. Overnatning på Hôtel Kyriad Nantes Onsdag den 4. juli Afgang fra hotellet i selskab med Christine Lassalle fra Semitan 09:30 Site visits BRT og letbane Frokost Oplæg om BRT og letbane hos Semitan Afgang til lufthavnen i Nantes Afrejse fra Nantes med ankomst til Aalborg kl

13 Deltagerliste Dorte Stigaard, direktør for Regional Udvikling Bente Graversen, direktør for SBU Christian Bjerg, direktør for Teknik & Miljø Peder Baltzer, stadsarkitekt Jan Øhlenschlæger, afdelingsleder Svend Tøfting, projektleder Jens Otto Størup, direktør Ole Schleemann, underdirektør Christian Trankjær, projektleder Niels Melchior, associeret rådgiver Ole Jensen, projektleder Peter Fenger Sonja Stockmarr Region Nordjylland Aalborg Kommune Aalborg Kommune Aalborg Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland NT NT NT NT Cowi Cowi Henning Larsen Architects Figur 15 Studieturens deltagere 12

Letbaner i danske byer

Letbaner i danske byer Letbaner i danske byer Paper til indlæg på Aalborg Trafikdage 2009 Helge Bay, Atkins Danmark Erik Kjærgaard, Atkins Danmark Beslutningstagerne tøver med at forbedre bymiljøer i Danmark Bilerne har stadig

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT Letbanesekretariatet er nedsat af Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune med henblik på realisering af

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik KOLLEKTIV TRAFIK Flere passagerer MINDRE TRÆNGSEL BEDRE MILJØ Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Foranalyse af letbane i Aalborg

Foranalyse af letbane i Aalborg Foranalyse af letbane i Aalborg Reservering af letbanetracé ved godsbanearealet og det nye Universitetssygehus Juni 2010 Atkins Danmark Sønderhøj 1, 8260 Viby J Tlf.: +45 8233 9801 Fax: +45 8233 9899 Foranalyse

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Fra papirflytteri til digital styring

Fra papirflytteri til digital styring Fra papirflytteri til digital styring Ny belægningstype med lav rullemodstand Dimensionering af havne- og industribelægninger Cykelfokus i Københavns vejprojekter INDHOLD N0. 04 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse,

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 NÆSTE ETAPES LETBANELINJER OVERVEJES ALLEREDE SIDE 2 Sideløbende med etape 1 arbejdes der med at fastlægge, hvilke af de 11 mulige udbygningsetaper,

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

Letbane. byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER

Letbane. byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER Letbane & byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER 1 2 LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER Dette notat er udarbejdet af professor Jens Kvorning efter opdrag

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg Fra: Ole Bang Jensen [mailto:oleb@stofanet.dk] Sendt: 29. juni 2015 19:09 Til: By og Landskab ekstern Emne: (intet emne) Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere