En Akset styring SERIE P9511

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Akset styring SERIE P9511"

Transkript

1 SERIE P9511 En Akset styring Kompakt konstruktion Simpel Go-to operation Integreret Relæ udgang Integreret strømforsyning ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon 07731/9339-0, Telefax 07731/ de P9511.SN000.SV001.V2-8(E3) KW 27/98 TP Måleteknik ApS Korskildelund Greve Tlf Fax

2 1 GENEREL 3 2 EGENSKABER To hastigheds betjening Tre hastigheds betjening Standard Funktioner Sæt nulpunkt/gå til nulpunkt Encoder overvågning Styk tæller Fejl overvågning 5 3 FRONT PANEL Display Funktion af tastatur 7 4 BETJENING AF STYRING Absolut Positionering Inkremental positionering Tælning Alternativ Inkremental betjening 8 5 PARAMETER INDGIVELSE 9 6 PARAMETER LISTE 10 7 BESKRIVELSE AF PARAMETER 11 RELÆ KONFIGURATION 18 8 TILSLUTNING 21 9 TEKNISKE DATA BESTILLINGS KODE 23 2

3 1 Generel P9511 styringen har følgende egenskaber:- 2 eller 3 hastigheds positionering Absolut og inkremental positionering Betjening i enkel positionering Styk tæller med udgang Fleksibel gangefaktor for Display kalibrering Presæt nulpunkt rutine Værktøjs offset kompensation i inkremental Inkremental fejl kompensation Backlash kompensation Tolerance kompensation Encoder og servo fejl overvågning Maximum Encoder frekvens 20 khz Denne styring er velegnet til betjening af enhver type 2 eller 3 hastigheds motor eller variabel motor med 1,2 eller 4 kvadrant styring. Opnået ydeevne og nøjagtighed er afhængig af den valgte type servo. Udgang for stepmotorer er relæer. Disse udgange kan konfigureres på mange forskellige måder og tilpasses til forskellige typer servokredsløb. Den absolute position overvåges af en encoder. Strømforsyningen kan indbygges. Styringen kan bruges til at positionere maskinen i alle absolute positioner. Alternativt, kan styringen bruges til at føde materiale gennem en proces. 2 Egenskaber 2.1 To hastigheds betjening Positioneringen sker ved at bruge en to hastigheds motor ( hurtig (& langsom) krybe ønsket position stop offset P 3 krybe punkt P 2 NB: Sæt P1 = P2 > P3 Den aktuelle position af aksen er altid vist, og den ønskede position indgives i det nederste Display. Når start er aktiveret, beregner styringen forskellen mellem de to dimensioner og sætter udgangen med den ønskede retning og hastighed, for at bevæge sig mod den ønskede position. Hvis afstanden er større end værdien sat i Parameter P1, vil motoren starte med høj hastighed. Når afstanden til ønsket position nås som er lig med P1, vil motoren gå fra høj hastighed og ned til den presatte krybehastighed. 3

4 2.2 Tre hastigheds betjening Der er nogle opgaver hvor det er ønsket at bruge 3 hastigheds betjening. Hvis, f.eks., lastmomentet er stort og friktionen er lav, skal punktet for langsom hastighed sættet højt. Dette betyder at enhver bevægelse indenfor dette område, vil kun ske med langsom hastighed og gøre maskinen langsom. En middel hastighed kan vælges, for at øge bearbejdnings hastigheden. Positionering sker på følgende måde :- hurtig g langsom krybe ønsket position stop offset krybe punkt langsom punkt P 3 P 2 P 1 NB: Sæt P1 > P2 > P3 I principet er betjeningen præcis som ved 2 hastigheds betjening. 2.3 Standard Funktioner Sæt nulpunkt/gå til nulpunkt Nulpunktet kan sættes på forskellige måder. Måden vælges i Parameter P8/3. værdi = 0: Nulpunkt til P7. Lukke indgang St1/10, overfører værdien sat i P7 til aktuel værdi i Display. værdi = 1: Sættes til Presæt. Lukker ekstern indgang, overfører ønsket Display værdi til aktuel Display værdi. værdi = 2: Automatisk nulsætning - retningen positiv værdi = 3: værdi = 4: Automatisk nulsætning - retning negativ Nulpunkt til P7 ved at bruge tastatur istedet for St1/10 Værdirn af P7 er overført til aktuel Display ved at taste > efterfulgt af F. Automatisk nulpunkt sætning. Hvis P8/3 er sat til enten 2 eller 3, vil aktivering af St1/10 betyde at motoren vil rotere frem (eller tilbage). Når ende-switch er aktiveret (og holdt), vil motoren fortsætte i tiden sat i P10. Den vil så reverser og køre med krybe-tilspænding. Når sensor reference puls kommer, vil motoren stoppe og værdien af P7 vil blive sat ind i aktuel Display. 4

5 2.3.2 Sensor overvågning Hvis der, efter positionering er aktiveret, ikke er kommet en sensor puls inden tiden sat i P19 (0.1 til 9.9 sek) udløber, vil positioneringen stoppe og fejl 01 vil blive vist. Hvis P19 sættes til 0.0 sek., er denne funktion ikke aktiv Styk tæller Styk tælleren er programmerbar. Måden at tælle på er sat i Parameter P18/6. Værdi = 1 Automatisk fratrækning Den presatte værdi vil reduceres automatisk efter hver bevægelse. Når antal = nul, gives udgangsignal antal nået (hvsi valgt i P8/5) og start er forhindret. Værdi = 2 Den indgivne værdi huskes. Når positionerings vinduet er valgt, vil tæller vinduet sættes til nul. Tælleren øges med én efter hver bevægelse. Når tælleren når antal = presæt, gives antal nået udgangssignal (hvis valgt i P8/5) og start er forhindret. Værdi = 3 Manuel fratrækning Som værdi = 1 men tæller fratrækker ved ekstern indgang. Værdi = 4 Manual addering Som værdi = 2 men tæller tillægger ved ekstern indgang Fejl overvågning Når der opstår en fejl, vil dens nummer vises i Display. Fejl Nummer: 01 = Sensor 02 = Ende grænse minimum 03 = Ende grænse maksimum 04 = Aktuel Position < Min Software grænse (P13) - Manuel Ønsket Position < Min Software grænse (P13) - Enkel 05 = Aktuel Position > Max Software grænse (P14) - Manuel Ønsket position < Max Software grænse (P14) - Enkel 06 = Software fejl 08 = Position ude af tolerance *STOP = Ekstern Stop indgang aktiveret eller kabelbrud Fejlmeddelelsen slettes ved at trykke på en vilkårlig tast. * NB: Ekstern stop indgang skal forbindes før systemet virker. Derfor, hvis ekstern n/c tast ikke er monteret skal der indsættes en lus. Stop blinker også hvis Stop på fronten af panelet er aktiveret midt i ovennævnte. 5

6 3 Front Panel LED 1 LED 2 LED 3 Vindue valg aktuel position display Ønsket position display Antal Vælg parameter mode F > start positionering Start C stop positionering Stop ELGO ELECTRIC P9511 Clear 3.1 Display Aktuel Position Ønsket Position Antal LED1 LED2 LED3 Viser aksens aktuelle position Her kan indgives den ønskede position Viser hvor mange stykker der endnu skal skæres; (eller) Hvor mange yderligere bevægelser som endnu skal ske Negativ sign. symbol Oplyses også når Parameter indgivelse er valgt Oplyses når Ønsket position eller Parameter indgivelse kan indgives. Oplyses når Ønsket antal kan indgives 6

7 3.2 Funktion af tastatur F > Start C Stop ELGO ELECTRIC P9511 F Hvis tasten holdes i 3 sek. vil styringen skifte fra betjening til Parameter indgivelse. START Start positioning. Start er ikke aktiv i Parameter mode og manuel mode. STOP Stop positioning. I programmering mode, sættes af-slut-program. > Pil stasten vil :- Ved kørsel Vælg: Ønsket antal I Parameter mode Vælg skiftevis og fortløbende Parameter Nummer Parameter Værdi C Clearer valgte funktion eller parameter værdi. Clearer også Ønsket Værdi i Enkel kørsel mode 0-9 Numerisk tastatur for indgivelse af værdier. 7

8 4 Betjening af styring 4.1 Absolut Positionering Vælg Ønsket vindue ved at bruge > tasten Clear eksisterende værdi ved at bruge C tasten Indgiv ønsket position ved at bruge de numeriske tastatur Vælg Antal vindue ved at bruge > tasten Clear eksisterende vindue ved at bruge C tasten Indgiv nyt Ønsket Antal ved at bruge tastaturet Vælg Ønsket vindue igen ved at bruge > tasten Tast Start. Aksen vil nu bevæge sig til den ønskede position. 4.2 Inkremental positionering Hvis Inkremental mode er valgt i P18/3, vil Ønsket Vindue være afstanden der bevæges, mere end den absolute ønskede position. Aktuel Position Vindue viser altid den absolute position af aksen. 4.3 Tælning I absolut sætning mode, er det normalt at en eksternt indgang styre tælleren (eks. det antal plader der skal skæres i den størrelse). I inkremetal sætning mode, kan tælleren automatisk tælle ned efter hver bevægelse ved hjælp af ekstern indgang, som ønsket. 4.4 Alternativ Inkremental betjening Parameter P18/3 relaterer til normal start indgang, P82 = 4. Alternativt start indgang kan vælges i P Værdi = 10 Selvom sætning af P18/3 = 0 eks Positioning Absolut, aktivering af denne indgang vil forudsætte Ønskede er inkremental +ve. Aktuel værdi display forbliver absolut. Værdi = 11 Som værdi = 10, men operation i inkremental -ve. Værdi = 12 Denne indgang resætter den Aktuel værdi display til nul ved hver start og bevægelsen er inkremental uden grænse. Denne egenskab skal bruges til inkremental rulle fødning eller ligende. 8

9 5 Parameter indgivelse Tast F for 3 sekunder. LED1 oplyses. Aktuel Værdi Vindue viser nu Parameter Adresse Parameter 98 (Sikkerheds Parameter) er vist i begyndelsen, hvis Parametre er låst. Parameter værdi kan ikke ændres for en Sikkerheds kode er indgivet. Tast > Ønsket Vindue viser alle nul Indgiv (Sikkerheds kode) Tast > Aktuel Værdi Vindue nu vises 01 (eks. Parameter 1) Tast 0-9 for at indgive det ønskede Parameter nummer Tast > Værdien af denne Parameter er nu vist i Ønsket Vindue LED 2 oplyses også Tast C for at slette den eksisterende værdi Tast 0-9 for at indgive ny Parameter værdi Tast > den nye værdi er nu gemt Det næste Parameter nummer vises nu i Aktuel Vindue Tast > Værdien af den nye Parameter er vist i Ønsket Vindue Osv osv Brug > for at gå gennem Parameter listen For at gå ud af Parameter sætning mode, Tast F Aktuel Position vil igen blive vist. Man kan igen komme ind i Parameter, ved at taste F for 3 sekunder. Parameter låses, ved enten Slukke for styringen eller Vælge Parameter 98, tast >, tast F 9

10 6 Parameter Liste Parameter Funktion Opløsning Standard Kunde spec. 01 Afstand til langsom hastighed 0.1 mm 10.0* 02 Afstand til Krybe-hastighed 0.1 mm 5.0* 03 Stop offset 0.1 mm Backlash kompensation 0.1 mm Vende afstand 0.1 mm Værktøjs brede 0.1 mm Nul punkts værdi 0.1 mm System Param Position nået pulse 0.1 s 1.0 (0=hold) 10 Backlash dvæle tid 0.1 s Antal nået puls 0.1 s 1.0 (0=hold) 12 Tolerance vindue 0.1 mm Min software grænse 0.1 mm Max software grænse 0.1 mm Sensor puls multiplikation til Display lus 00 til System Param Sensor puls overvågnings tid 0.1 s Komma placering 0,1, Sensor flanke gangefaktor 1,2, Tids forsinkelse for relæ 2,3,4 når P08/5 er sat til s Tid for Gen-prøv 0.1 s Indgang St3/13 definition Indgang St3/12 definition Indgang St3/11 definition Indgang St3/10 definition Indgang St3/9 definition Sikkerheds område ve 0.1 mm Sikkerheds område + ve 0.1 mm System Param Sikkerheds kode Service Logisk sekvens værdi som denne skal altid være der, uanset om der bruges 3, 2 eller 1 hastigheds moter. P1 > P2 > P3 for 3 hastigheds motor P1 = P2 >P3 for 2 hastighed eller 1 hastigheds motor 10

11 7 Beskrivelse af Parameter P01 Afstand til Langsom hastighed Afstanden hvor styringen skifter fra hurtig til langsom hastighed. Udgang Høj Hastighed afbrydes. P02 Afstand til Krybe-tilspænding Afstanden til den Ønskede position hvor styringen skifter fra Langsom Hastighed til Krybetilspænding. P03 Stop offset afstand Overløbsafstanden kan programmeres for at kompensere for afstanden fra switch-off punktet til motoren står stille. For eksakt positionering, skal overløb afstanden være meget lille (0.0 til 0.5 mm). Derfor skal den mekaniske friktion være meget stabil og krybe-tilspændingen være meget lav. P04 Backlash overløb For at undgå slør i spindel og gear, skal man altid køre til den ønskede position fra én retning. Der vil derfor i positiv retning ske et overløb af den ønskede position med værdien i P4 og blive ført tilbage med krybe-tilspænding efter en pause af P10, til den ønskede position. P05 Tilbageførings afstand Der kan anvendel forskellige metoder i P9511, disse vælges i Parameter P18/2. Hvis P18/2 = 0 Tilbageføres Position = Aktuel + P5 Hvis P18/2 = 1 Tilbageføres Position = Værdi af P5 Mens at indgang St1/11 er aktiv, vil slæden køre til tilbageførings positionen. Når input stopper, vil slæden returnerer til oprindelig position. Hvis P18/2 = 2 Tilbageføres Position = Værdi af P5 Når indgang St1/11 er aktiveret, føres slæden til positionen som sat i P5 og vil ikke returnerer til oprendelig position. Hvis P18/2 = 3 Tilbageføres Position = Aktuel + P5 Hvis P18/2 = 4 Tilbageføres Position = Aktuel -P5 P06 Værktøj offset kompensation Ved kørsel i inkremental, er det ofte tilfældet at en underliggende funktion er et klip, som fjerner materiale fra emnet. Selvom at der skal klippes nøjagtigt, er det nødvendigt at køre den Ønskede længde plus "Værktøjs Offset". P07 Nulpunkt Nulpunkts værdien er gemt i denne Parameter. Værdien kan bruges på forskellige måder, i.h.t. værdien af P8/3 11

12 P08 Systemparameter 1 Denne Parameter sætter basis betjenings funktionen af enheden Backlash 0 = ingen backlash kompensation 1 = negativ backlash komp. 2 = positiv backlash komp. 3 = genprøv med negativ backlash 4 = genprøv med positiv backlash Output Relæ Config 0 = 3 hastigheds betjening 1 = Fremad + tilbage 2 = Kør + Reverser 3 = Uafhængigt output 4 = Hurtig kun i reverse 5 = 3 hastighed Binær kodet 6 = 3 hastighed binær + Pos tilbage 7 = 3 hastighed binær + Q tilbage 8 = 1 hastighed + Pos + Q tilbage 9 = Relæ 1 sættes omgående, 2,3&4 forsinket med P70 Option Nulpunkt 0 = Nulpunkt til P7 1 = Ønsket pos som nulpunkt 2 = Nulpunkt sekvens +ve 3 = Nulpunkt sekvens -ve 4 = Nulpunkt til P7 med tastatur Option P09 Tid ved position nået Type af positioning 0 = Hurtig/langsom/stop Efter hver bevægelse, giver styringen et output, som signal "i position". Længden af denne puls er sat i P9. Sætning 0.0 giver et vedholdende output. P10 Backlash dvæle tid Når maskinen stopper efter af overløb, er det som regel ønskeligt at have en kort forsinkelse. Denne tid er sat i denne Parameter. 12

13 P11 Puls "Antal komplet" Når Styk-tælleren går fra 1 til 0, gives der en output puls. Længden af denne puls er sat i P11. Sætning 0.0 giver et konstant output. P12 Tolerance vindue Det er muligt at indgive en værdi i Parameter P12 som angiver en acceptabel tolerence eks. 0.1 mm. Når den aktuelle position er indenfor dette vindue, er den viste aktuelle position gjort lig med den Ønskede position. Den aktuelle fejl er ikke tabt, da styringen kender den sande position. P13/P14 Min/Max software grænse Fejl besked Ønsket < grænse P13 = 04 Ønsket > grænse P14 = 05 Omgående efter et start signal, checker styringen software grænserne. Hvis den ønskede position er større eller mindre end den tilhørende grænse, vil styringen stoppe og vise fejlmeddelelsen i Display. Backlash afstanden i P4 er medregnet i check af max. Software grænse, hvis backlash afstanden er aktiveret i P8/6. P15 Puls multiplikation I denne Parameter kan der indgives en faktor ( til ). Den indkommende puls vil blive ganget med denne faktor, for at opnå den ønskede opløsning i Displayet. Hvis der ikke ønskes nogen gangefaktor, skal denne Parameter sættes til P17 Display lys Med denne Parameter kan man ændre lysstyrken i Displayet. 0.0 = mørk, 9.9 = max lys. P18 Systemparameter 2 13

14 Denne Parameter sætter funktionen af styringen P19 Sensor overvågning Antal tæller 0 = Tæller slået fra 1 = automatisk subtraktion 2 = automatisk addering 3 = manuel subtraktion 4 = manuel addering Option Option Positioning (for normal start input, P82 = 4) 0 = Absolut 1 = Inkremental +ve 2 = Inkremental -ve Tilbagetrækning 0 = tilbagetrækning til Aktuel + P5 1 = tilbagetrækning til P5 2 = tilbagetrækning til P5 (uden returnering) 3 = tilbagetrækning til Aktuel + P5 (uden returnering) 4 = tilbagetrækning til Aktuel - P5 (uden returnering) Seriel forbindelse 0 = ingen Hvis der ikke er kommet et Sensor signal efter at positioneringen er aktiveret, inden for tiden sat i P19, vil positioneringen stoppe og fejl 01 vil blive vist. Sættes P19 til 0.0, vil der ikke være Sensor signal overvågning. P20 Komma placering Decimal visningen på Displayet er kun optisk. Opløsningen af systemet ændres ikke. 0 = ingen dicimaler efter komma 1 = = = P56 Sensor flanke interpolation 1 = x1 2 = x2 4 = x4 P70 Relæ forsinkelse Betjeningen af relæ 2 3 & 4 kan forsinkes, hvis ønsket. Tidsforsinkelsen sættes i denne Parameter. Denne tid er kun aktiv når P8/5 er sat til 9. P71 Automatisk genforsøg og Stop offset beregning 14

15 Når P8/6 = 3 eller 4, vil positionering automatisk blive forsøgt igen, hvis den nåede position falder udenfor Tolerence vinduet. I det tilfælde, efter en tid sat i P71 (0.1 til sek.), stop offset Parameter P3 er genberegnet og gemt til : gammel stop offset + fejl mellem Ønsket og Aktuel Motoren genstarter automatisk, og genpositionerer med den nye offset værdi. Hvis den igen stopper udenfor Tolerence vinduet, vil der ikke blive gjort nyt forsøg, men istedet vises fejl 8. Tolerance må ikke sættes til nul helst mindst 0.2 mm. P80-84 Konfiguration af indgange Funktionen af indgangene kan sættes i disse Parametre. Parameterne vælger hvilke funktioner til hvilke indgange. Sætning: Parameter 80 > Pin13 (Stand. Værdi = 2) 81 > Pin12 (Stand. Værdi = 3) 82 > Pin11 (Stand. Værdi = 4) 83 > Pin10 (Stand. Værdi = 5) 84 > Pin9 (Stand. Værdi = 6) Disse funktioner er defineret som:- Reference puls værdi = 1 (kun ved Pin13) Start 2 Stop 3 Tilbagetræk 4 Nulpunkt 5 Styk tæller 6 Ende grænse ve 8 Ende grænse +ve 9 Start inkremental + ve 10 Start inkremental - ve 11 Start fra nul 12 NB: Stop input er sikret mod kabelbrud. Den skal være aktiv før at positionering kan finde sted. P86 Sikkerheds område retning - ve Kun aktiv når P88/5 = 2 Front Start skal spærres ved at sætte P88/3 = 1. Det eksterne start input ved kørsel tilbage vil virke som start/stop, under denne værdi. P87 Sikkerheds område retning + ve Kun aktiv når P88/5 = 2 Front Start skal spærres ved at sætte P88/3 = 1 Det eksterne start input ved kørsel fremad vil virke som start/stop, over denne værdi. P88 Systemparameter 3 15

16 Disse Parameter sætter yderligere basis funktioner af styringen Inkremental fejl kompensation 0 = ikke aktiv 1 = aktiv Start input 0 = +ve flanke trigget 1 = -ve flanke trigget 2 = Sikkerheds start/stop Option P98 Sikkerheds kode Start tast 0 = aktiv 1 = spærret Tomme/metric 0 = mm display 1 = tomme display Indgiv for åbne og ændre Parametre 16

17 P99 Service Parameter Kun aktiv når P98 er åben. P99 skal genvælges efter aktivering af enhver nedenfor stående tast. Tast 0 Ved aktivering af denne tast indlæses standard værdier i alle Parameter Tast 6 Vælges udlæsning af Hardware indgange og udgange, for testning Input Output Terminal R Relæ Højt niveau Lavt niveau Højt niveau Lavt niveau For at teste udgange: 1. Indgiv ønsket værdi 2. Tryk start. Det specifike input / output vil ændre niveau i Display) 3. Ved position nået, kan en ny Ønsket værdi indgives For at teste indgange: Aktiver ekstern indgang og bemærk ændring i Display Slut test operationen med tasten ÑCÑ Tast 7 - giver detailjer på software i enheden Eks.: SN 000 Software nr. SV 001 Software version v 2-8 Version update 17

18 Relæ Konfiguration Disse afhænger af Parameter P8/5 Værdi = 0 3 hastigheds betjening (Elgo standard opsætning) 3 hastigheder valgt ved relæ er 1,2&3 Relæ 4 sætter retning tilbage Relæ Krybe fremad x Langsom fremad x x Hurtig fremad x x x Krybe tilbage x x Langsom tilbage x x x Hurtig tilbage x x x x R1 = Kør. R2 & R3 er langsom & hurtig kombineret med kør. Hvis der vælges 2 hastigheder, kan der bruges enten R1 eller R2 for hurtig. Kan også bruges med enkel hastighed. Værdi = 1 2 hastigheds betjening Uafhængigt output fremad og tilbage Uafhængigt output hurtig og langsom Relæ Krybe fremad x x Langsom fremad Hurtig fremad x x Krybe tilbage x x Langsom tilbage Hurtig tilbage x x R1 = Kør Frem, R4 = Kør tilbage. R2 & R3 uafhængigt Værdi = 2 2 hastigheds betjening Hastighed sat ved Relæ 2 & 3 Retning sat ved Relæ 4 Relæ Krybe fremad x x Langsom fremad Hurtig fremad x x Krybe tilbage x x x Langsom tilbage Hurtig tilbage x x x R1 = Positionering (motor stoppet eller bremse) R2 & R3 uafhængig 18

19 Værdi = 3 2 hastigheds betjening Uafhængigt output for retning og hastighed Relæ Krybe fremad x Langsom fremad Hurtig fremad x Krybe tilbage x Langsom tilbage Hurtig tilbage x Værdi = 4 3 hastigheds betjening Fremad - 3 relæer sætter hastigheden Tilbage altid hurtig Output 4 = Tilbage Relæ Krybe fremad x Langsom fremad x x Hurtig fremad x x x Krybe tilbage x x x x Langsom tilbage x x x x Hurtig tilbage x x x x Værdi = 5 3 hastigheds betjening Binær kode Relæ Krybe fremad x Langsom fremad x Hurtig fremad x x Krybe tilbage x Langsom tilbage x x Hurtig tilbage x x Værdi = 6 3 hastigheds betjening (binær kode) med "Position nået" output "P" Relæ Krybe femad x P Langsom fremad x P Hurtig fremad x x P Krybe tilbage x P x Langsom tilbage x P x Hurtig tilbage x x P x For 2 hastigheder (P1 = P2): R1 = Kør, R2 = Hurtig. Kan også bruges med 1 hastighed. Værdi = 7 3 hastigheds betjening (binær kode) 19

20 med "Antal nået" output "Q" Relæ Krybe fremad x Q Langsom fremad x Q Hurtig fremad x x Q Krybe tilbage x Q x Langsom tilbage x Q x Hurtig tilbage x x Q x Værdi = 8 1 hastigheds betjening med "Position nået" output "P" med "Antal nået" output "Q" Relæ Krybe fremad x Q P Langsom fremad x Q P Hurtig fremad x Q P Krybe tilbage x Q P Langsom tilbage x Q P Hurtig tilbage x Q P Værdi = 9 3 hastigheds betjening Hastighed sat ved Relæer 1-3 Output 4 sætter tilbage Relæ 1 er sat omgående Relæer 2, 3 & 4 er sat efter forsinkelsen P70 Relæ Krybe fremad x Langsom fremad x x Hurtig fremad x x x Krybe tilbage x x Langsom tilbage x x x Hurtig tilbage x x x x 20

21 8 Tilslutning PCB VIEW - BACK REMOVED ST 1 ST V internal links 115 V internal links CUT Tilslutning ST1 13 polet Input Tilslutning ST2 8 polet Output relæer Pin Funktion (Standard) Pin Funktion (Standard) 13 Start 1 Relæ 1 (Krybe = kør) 12 Stop 2 11 Tilbage 3 Relæ 2 (langsom) 10 Nulpunkt 4 9 Styk 5 Relæ 3 (hurtig) 8 +24v 6 7 Kanal A 7 Relæ 4 (tilbage) 6 Kanal B 8 5 Sensor +24v supply 4 Sensor 0v forsyning n/o kontakt 3 Jord & Skærmning 2 230/115v ac forsyning* 1 230/115v ac forsyning* Sætter Terminal 9 ñ 13 op til 24V (Terminal 8), til aktiver. *Sættes ved intern forbindelse (se ovenfor). 21

22 9 Tekniske Data Strømforsyning 230/115 v ac 50/60 Hz (vælges ved intern forbindelse) Forbrug 15 VA Sensor forsyning 24v dc max belastning 100 ma Input signal PNP standard, NPN option Output n/o relæ kontakt 250v 0.3A undertryk ekstern spole Hukommelse med NiCad batteri. Levetid 5 år Tilslutning RIA Display Low power LED 7 segment 10mm højt Hardware 16 bit Microprocessor med 32 Kbytes E-Prom og 16 Kbytes RAM System nøjagtighed +/- 1 bit Tæller frekvens 20 khz, højere ved forespørgsel Kabinet Sort metal, for montering i kontrol panel 72w x 96h x 90d plus 30 for tilslutninger Udskæring 67 x 93 Omgivelses temp 0 til +45 deg C 22

23 10 Ordre kode P SN 000. SV 001. V 2-3. RP 230. xxxxxx Position styring Serie Program hukommelse 1 = ingen 2 = med Antal af akser Konstruktion 000 = standard 001 = 1 st special version osv. Software Nummer 001 = standard 002 = 1 st special version osv. Software Update 1-0 = original 1-1 = 1 st change osv 2-0 = større update 2-1 = 1 st ændring osv. Indbygget PSU og Relæer Strømforsyning 230 eller 115 v ac Spec. egenskaber M = egnet for linealer G05P = 5v PNP Sensor G05N = 5v NPN Sensor 23

En akset styring SERIE P9521

En akset styring SERIE P9521 SERIE P9521 En akset styring Kompakt konstruktion Program hukommelse Integreret Relæ udgang Integreret strømforsyning Manuel betjening ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen,

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM SERIE MIX MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM Ideel for aggressive miljøer Berøringsløs måling Opløsning fra 1,0 til 0,00 mm Mulighed for reference puls Firkant digital "Sensor" output signal i TTL eller HTL Vel

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr Serie P9511 En akset styring Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC P9511-000-DK_14-10-2010 Doku Art. Nr. 799000077 1. Tilslutninger ST1 13 polet stik ( indgange) Alle indgange skifter ved

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Programmérbar digital tæller for Inkremental og Absolut målesystemer

Programmérbar digital tæller for Inkremental og Absolut målesystemer SERIE Z58-6XX Programmérbar digital tæller for Inkremental og Absolut målesystemer Tilslutning af ELGO målesystemer inkremental - eller Absolut Standard funktioner (F.eks. pulsfaktor, Interpoleringsfaktor,

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Magnetisk Længde Målesystem

Magnetisk Længde Målesystem SERIE EMIX3 Magnetisk Længde Målesystem Berøringsfri måling Opløsning 0.01 mm Med periodisk Index Puls Gentagelses nøjagtighed 0.01 mm Hastighed proportional real time firkant puls output Ideel i forurenende

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GSM / SMS kontrol system

GSM / SMS kontrol system 17.1.2012 GSM / SMS kontrol system 2 stk. Indgange for temperatur med direkte kontrol eller SMS 4 stk. Digitale indgange med egen tekst til SMS besked 4 stk. Udgange kontrolleret TIL/FRA via SMS besked

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

DAGLIG BETJENING AF PS4

DAGLIG BETJENING AF PS4 INDHOLD: DAGLIG BETJENING AF PS STOP TASTEN... DRIFT TASTEN... ALT TASTEN... SPECIELLE FUNKTIONER TASTEN... DOSERING SETUP... PRØVEUDT.SETUP... ALARM TILSTAND TASTEN... START STOP NIVEAU TASTEN... RESET

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 IC O1 O2 O3 O4 OC +10V +10V RS232 RJ45 I²C RJ11 Error Power +10V E5 E4 E3 E2 E1 M1+ P- P+ 12-36VDC M1- M2- M2+ Impac230 Beskrivelse Impac230 er som hele impac-serien designet med

Læs mere