Tema Læring: Arbejdsmønstre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema Læring: Arbejdsmønstre"

Transkript

1 Tema Læring: Arbejdsmønstre Formålet er, at eleven lærer at anvende viden om læreprocesser til at styrke egen læring og kan tage medansvar for egen læreproces. Det er generelt vigtigt, at det af opgaveforlægget tydeligt kan ses, at der lægges op til, at eleven tager ansvar for egen læring. Der gives eksempler til lærerne på, hvordan man kan styre læreprocessen igennem forskellige arbejdsformer, hvor elev- og lærerroller er forskellige. Herved tildeles eleverne forskellige ansvarsfordelinger og forskellige opgavetyper. Målet med undervisningen er, at eleverne bevidstgøres om de forskellige lærer- og elevroller, så eleverne ved, hvordan de skal arbejde og agere ved forskellige undervisningsformer/opgavetyper, og ikke er i tvivl om, hvordan en given opgave skal angribes. Eksempler på undervisningsformer kan være: Lærerstyret undervisning Lærer-elevstyret undervisning Elev-lærerstyret undervisning Elevstyret undervisning Ved lærerstyret undervisning forstås, at læreren har udvalgt stof, opgavetype, arbejdsform og evaluering. Eksempel kunne være en formidlingssituation. Ved lærer-elevstyret undervisning er der tale om en dialog, typisk ved at læreren stiller spørgsmål, og eleverne svarer. Det er læreren, der har udvalgt stof, opgavetype, arbejdsform og evaluering. Undervisningen er opgavestyret. Ved elev-lærerstyret undervisning lægger opgaverne op til, at eleverne selv skal arbejde og søge vejledning hos læreren, når det er nødvendigt. Læreren har også her formuleret opgaven. Opgaven lægger op til, at eleven vælger stofområdet. Læreren optræder som vejleder og har et ansvar for planlægning, udførelse og evaluering. Der vil være tale om lukkede og åbne cases. Ved lukkede cases forstås cases, som er praksisnære situationsbeskrivelser, som der stilles spørgsmål til ud fra et givet mål. Ved åbne cases er det praksisnære situationer, som eleverne selv formulerer spørgsmål til ud fra et givet mål. Ved elevstyret undervisning formulerer eleven selv opgaven ud fra målene, som er defineret af bekendtgørelsen og muligvis elevtilpasset fra lærerens side. Læreren optræder som vejleder og har et ansvar for planlægning, udførelse og evaluering. Der vil i praksis være tale om åbne cases og projektarbejde. Relevant litteratur Illeris, Knud: Tekster om læring. Roskilde Universitetsforlag, 2000.

2 Illeris, Knud: Læring: aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde Universitetsforlag, Bjørgen, Ivar A.: Ansvar for egen læring - den professionelle elev og student. Tapir, Kolb, David: Experimental Learning Experience of The Source of Learning and Development. Prentice Hall P T R, Englewoods Cliffs, New Jersey, Laursen, Per Fibæk: Den autentiske lærer - bliv en god og effektiv underviser - hvis du vil. Gyldendal, Hiim, Hilde og Else Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling - en studiebog i didaktik. Gyldendal, Nordbøge, Niels Jørgen: That's life: engelsk til efg. Munksgaard (bog og kassette). Arildsen, Bitten and Chris Plougheld: Windows on the world. Systime, Chapman, Tracy: Collection. Elektra Entertainment Group, (CD) Eksempler på undervisningsforløb se i bilagene: 1. Engelsk personlige forhold elev-lærerstyret undervisning 2. Spil-projektet elev-lærerstyret undervisning 3. Opsamlingsopgave lærerstyret undervisning

3 Bilag 1: Engelsk personlige forhold elev-lærerstyret undervisning Personlige forhold Being Young. Formålet med opgaven er, at du øver dig i at tale engelsk. Der tales engelsk under hele forløbet. Emnet for opgaven er Being Young. Vi starter med at se filmen Good Will Hunting. Tekster, som har med emnet at gøre. Det drejer sig om: What a Girl, That`s Life, ISBN nr The Awful Silence, do. A Married Man, do. The Beginning of Tomorrow, Windows on the World, ISBN nr Fast Car, sang af Tracy Chapman Du kan vælge at finde inspiration i disse tekster, eller du kan selv finde materiale. Du må også gerne tage udgangspunkt i din egen situation. Du skal forberede et oplæg af et kvarters varighed, som viser de forskellige aspekter ved Being Young, som du har valgt at arbejde med. Oplægget støttes af OH eller Power Point. Det materiale og de underemner, du vil arbejde med, skal godkendes. Gruppearbejde med maks. fire i gruppen. Tidsforbrug: 10 lektioner Evaluering: Der gives karakter for jeres fremlæggelse. Der lægges vægt på indholdet og sproget (mere ordforrådet og det, at du siger noget i sammenhæng, end grammatikken). God arbejdslyst.

4 Bilag 2: Spilprojektet elev-lærerstyret undervisning Projektoplæg til eksamensprojekt UDVIKLING AF SPIL TEMA 3: KØBMANDSKAB

5 Formål Formålet med dette projekt er, at I skal udvikle et spil. Det kan være et helt nyt spil eller en udbygning af et allerede eksisterende spil. I skal forestille jer, at I er ansat i Danspils udviklingsafdeling, og at I skal præsentere resultatet af jeres arbejde for produktchefen (jeres S&S lærer og ekstern censor). Spillet skal fremstilles i en spilbar prototype, med brikker, spørgsmålskort, terninger mv., der skal bruges. Rapport Det er ikke nok at udvikle et godt produkt. I projektet skal indgå jeres overvejelser med hensyn til, hvordan og til hvem produktet skal markedsføres, og jeres idé skal også sælges til produktionschefen og marketingchefen i Danspil (lærer i salg og service og censor) for at få spillet godkendt og sat i produktion i virksomheden. Til denne præsentation skal I dels beskrive jeres spilprojekt i detaljer i en rapport, dels udarbejde præsentationsmateriale, som I skal anvende, når I præsenterer jeres produkt, herunder jeres produktudvikling samt forslag til virksomhedens salg og markedsføring af jeres produkt. Husk, at I skal inddrage alle seks kompetenceområder. Formkrav Venstre og højre margen skal være på to cm., linieafstanden på 1½, skrifttypen Times New Roman og skriftstørrelse 12. Projektet skal afleveres i to eksemplarer i en særlig kuvert, som ligger i lokale 210. Husk selv at tage en udskrift til hvert gruppemedlem. Der er én gratis farvekopi pr. medlem i gruppen. Husk selv at medbringe lærebøger, noter, skrive- og tegneredskaber, sakse, lim, tape og evt. terning eller lignende til jeres spil.

6 Fravær Bliver I syge og dermed fraværende i projektdagene, skal I meddele dette til skolen i tidsrummet kl Hvis I har fravær, vil jeres lærer vurdere, om I skal træde ud af gruppen og lave projektet selv. Så bestil ikke læge, tandlæge, køretimer og lignende i projektugen! Arbejdsform I skal arbejde i grupper, som I selv vælger. Hver gruppe skal bestå af min. tre og maks. fire personer, og grupperne skal dannes inden for jeres eget hold. I skal føre dagbog hver dag, hvor I beskriver, hvad I har lavet, hvem der har lavet hvad, hvilke problemer der er opstået, og hvordan I løste problemerne. Desuden aftaler I hver dag, hvad der skal laves næste dag, og hvem der er ansvarlig. Projektdagbog til projekt, der er vedlagt projektet, anvendes og afleveres hver dag i den sidste lektion. Tidsramme Fremgår af jeres skema i uge 19 og 20. Afleveringstidspunkt Projektet afleveres torsdag d.13. maj i de sidste to lektioner til den lærer, der er i jeres skema. Evaluering Projektet vil efterfølgende blive bedømt af jeres lærer i salg og service og censor. Grupperne skal fremlægge deres projekter. I får to karakterer for dette projekt, og de kommer begge til at stå på jeres eksamensbevis. Dels får I en individuel karakter for, hvordan I hver især har arbejdet i selve projektugen og for jeres projekt, dels en individuel karakter for den mundtlige fremlæggelse af projektet til eksamen. Til den mundtlige eksamen bliver I evalueret på: Jeres fremlæggelse. Jeres kreativitet. Jeres faglige viden hvor bred den er, og hvor dybt den stikker. Projektkrav Projektopgaven skal minimum indeholde følgende punkter: 1. Forside: Skolens navn, fuldstændig navn på hvert gruppemedlem, afleveringsdato, vejleders navn

7 2. Indholdsfortegnelse: Husk sidenumre i rapporten 3. Indledning: Appetitvækker, som kort fortæller, hvad rapporten handler om 4. Problemformulering: Skal være godkendt af vejleder 5. Selve opgavebesvarelsen inkl. en lille folder på engelsk om spillet, som kan sidde på æsken, ligge i æsken, eller som er beregnet til at ligge på salgsstedet. 6. Faglig konklusion 7. Social konklusion (en pr. gruppemedlem vedlægges som bilag) Husk at inddrage de seks kompetenceområder!

8 Bilag 3: Opsamlingsopgave lærerstyret undervisning Formålet med opgaven er, at du samler op på det, du har lært i forløbet, om hvordan man lærer. Derved får du et arbejdspapir, du kan bruge, hvis du kommer i tvivl om, hvordan du skal arbejde i en given situation. Prøv at overveje de forskellige timer. Hvad skal du gøre? (Skal du sidde stille og lytte efter, hvad læreren siger, og evt. tage noter? Eller skal du måske selv bidrage ved at deltage aktivt på klassen eller i grupper ved at besvare spørgsmål? Eller er det noget helt tredje, der kræves af dig? F.eks. selv at finde ud af, hvad du skal arbejde med, og finde materialer. Typisk ved projektarbejde.) Hvad synes du, at de forskellige undervisningsformer kræver af dig? o Klasseundervisning, hvor læreren taler. o Klasseundervisning, hvor der er dialog mellem lærer og elev. o Gruppearbejde. o Projektarbejde. o Opgaver, hvor du skal besvare spørgsmål. o Opgaver, hvor du selv bestemmer, hvad du mere præcist vil arbejde med. o Andre måder at arbejde på. Hvad synes du bedst om? Begrund dit svar.

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere