Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!"

Transkript

1 Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats!

2 Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

3 Sigtet med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé dvs. lave en problemformulering Fastsætte et mål dvs. beskrive projektets mission: Hvad vil du gerne opnå med opgaven? Planlægge projektet dvs. den praktiske udførelse på praktikstedet samt skrivning af opgaven Procesevaluere dvs. evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål

4 Rollefordeling Eleven som producent Den oplæringsansvarlige som rådgiver Skolen som konsulent

5 Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde i virksomheden

6 o Eleven er producent o Den oplæringsansvarlige er rådgiver o Skolen er konsulent

7 Valg af emne Det er vigtigt at vælge et emne, som man Har interesse for Har mulighed for at skaffe tilstrækkelig information om Har mulighed for at få støtte til på arbejdpladsen Det er ikke tilladt (fra Uddannelsesnævnets side), at skrive om Psykisk arbejdsmiljø Stress og Mobning Elevuddannelsen (praktisk og teoretisk) Deraf afledede emner

8 Disposition Indledning Problemformulering Metode/afgrænsninger Selve opgaven Konklusion Evaluering af egen arbejdsproces

9 Indledning En situationsbeskrivelse samt baggrunden for det emne, man skriver om. Jeg været elev i firmaets administrationsafdeling i 6 måneder. I den forbindelse har jeg lagt mærke til at.

10 Problemformulering Opgavens emne/tema Konklusionen på indledningen Skal ikke nødvendigvis være et problem (Emne eller Tema er også OK) Skal tage udgangspunkt i noget kendt, helst praktisk orienteret Bør være så kort som muligt, men præcis Bør ikke indeholde elementer af metode Bør formuleres, så man ikke låser sig selv fast på en bestemt løsning af opgaven

11 Problemformulering Kan være Noget I vil undersøge nærmere Noget I vil ændre eller foreslå ændret Noget I vil evaluere Noget I undrer jer over Noget, som nogen i virksomheden vil blive klogere af

12 Problemformulering Før I laver problemformuleringen bør i fastlægge fagprøvens mål. Målet er det, I ønsker at opnå med jeres fagprøve Ikke det samme som formål, som typisk er at bestå

13 Problemformulering Bør ikke lægge sig fast på en måske umulig løsning, men bør være åben, fx: ikke: At beskrive hvordan firma nn indføre det nye, nemme EDB system XX så kunderne bliver mere tilfredse. Men derimod: En undersøgelse af arbejdsgangen i forbindelse med indregistrering af biler i firma nn med henblik på at komme med forslag, der kan forbedre kunde- tilfredsheden.

14 Metode Opgavens kogebog eller køreplan Hvordan vil jeg løse min opgave Pinde fra metoden bliver ofte overskrifter i rapporten

15 Metode Jeg vil først beskrive den nuværende arbejdsgang. I den forbindelse vil jeg undersøge de reglerne for arbejdsgangen. Desuden vil jeg interviewe mine kolleger vedrørende den faktiske arbejdsgang. Jeg vil derefter analysere den faktiske arbejdsgang i forhold til de beskrevne, med henblik på at finde forskelle, og analysere årsagerne til disse. Jeg vil i den forbindelse blandt andet anvende teorierne omkring formel og uformel kommunikation. Endelig vil eventuelt jeg komme med forslag til, hvordan den faktiske arbejdsgang kan forbedres, hvis det viser sig, at denne er uhensigtsmæssig. Alternativt komme med forslag til, hvordan der kan skabes overensstemmelse mellem den faktiske og den beskrevne arbejdsgang.

16 Afgrænsninger Metodeafsnittet kan eventuelt indeholde måske yderligere afgrænsninger af opgaven, men man må ikke afgrænse sig væk fra emnet. Har man lovet at levere en bil, er det i orden at begrænse sig til varebiler, men ikke at komme med en budcykel.

17 Afgrænsninger Problemformulering: En undersøgelse af arbejdsgangen i forbindelse med indregistrering af biler i firma nn med henblik på at komme med forslag, der kan forbedre kundetilfredsheden. Afgrænsning i metodeafsnit: Da vi i virksomheden ikke sælger biler, men kun knallerter, har vil jeg begrænse mig til at se på denne type køretøjer. Der skulle have været valgt et andet emne!!

18 Afgrænsninger Problemformulering: En undersøgelse af arbejdsgangen i forbindelse med indregistrering af biler i firma nn med henblik på at komme med forslag, der kan forbedre kunde- tilfredsheden. Afgrænsning i metodeafsnit: Da det er svært, med det job jeg har, at overskue alle arbejdsgange og tiden samtidigt er knap, har jeg valgt kun at se på arbejdsgangen for så vidt angår udfyldelsen af blanketten til Centralregisteret for Motorkøretøjer, som er den opgave, jeg selv løser. IKKE OK!! Opgaven er afgrænset til ingenting i forhold til problemformuleringen.

19 Metode Problemformulering: En undersøgelse af arbejdsgangen i forbindelse med indregistrering af biler i firma nn med henblik på at komme med forslag, der kan forbedre kunde- tilfredsheden. Afgrænsning i metodeafsnit: Da den afdeling, jeg er ansat i, kun sælger varebiler, og registreringen af disse adskiller sig væsentligt fra registrering af personbiler, har jeg valgt at begrænse mig til denne type køretøjer. OK!! Opgaven er begrænset til det relevante.

20 Selve opgaven Styres af metodeafsnittet Er der noget i metodeafsnittet, der ikke kan udføres, kan metodeafsnittet tilpasses (Det kan problemformuleringen ikke!). En ændring af problemformuleringen undervejs kræver godkendelse af såvel arbejdsgiver som skole. Skal indeholde nogle fakta (data), en analyse af disse, og skal vise, at man har kendskab til relevant teori Opgaven skal afspejle problemformuleringen.

21 Konklusion Opsamling på beskrivelse og analyse Der kan evt. være delkonklusioner undervejs, som den samlede konklusion så resumerer. Svaret på problemformuleringen.

22 Evaluering af egen arbejdsproces Hvordan gik arbejdet? Var der noget, der ikke lykkedes og i givet fald hvorfor? Hvad kunne jeg have gjort anderledes?

23 Fagprøve, hvor der udarbejdes produkt I nogle fagprøver udarbejdes et produkt, fx elevhåndbøger, præsentationsmateriale osv. Produktet er IKKE fagprøven, men evt. et bilag til denne Fagprøven er overvejelserne og konklusionerne omkring produktet.

24 Den gode opgave står på tre ben Fagprøven En beskrivende opgave kan bestås, men ikke mere

25 Vejledernes rolle Arbejdsgiver Godkender det valgte emne Oplæringsansvarlig (eller evt. en vejleder i virksomheden): Hjælper med det virksomhedsfaglige Hjælper med at skaffe internt materiale Er IKKE ansvarlig for opgavens kvalitet! Skolen Godkender problemformulering Skolens vejleder Hjælper med til at overholde formalia Hjælper med til at opgaven ikke kører af sporet Giver gode råd undervejs/svarer på konkrete spørgsmål Kan/må ikke forhåndsgodkende eller forhåndsbedømme opgaven Er IKKE ansvarlig for opgavens kvalitet!

26 Formalia anbefalinger sider. Beregnet efter Times New Roman, 12 pkt. Venstre margen, 3,5 cm Højre margen, 2 cm Topmargen 3 cm Bundmargen 2 cm. Krav 1½ linieafstand Sidehoved med projektets navn og fodnoter medtælles Alle sider (bortset fra forsiden) nummereres Alle sider (bortset fra forsiden) forsynes med sidehoved med projektets navn Litteraturoversigt over al anvendt litteratur Husk relevante kildehenvisninger (i fodnoter) Anbefalinger

27 På forsiden anføres: På forsiden må du gerne være kreativ, men den skal indeholde Opgavens titel Skolens navn Elevens navn Klassebetegnelse Praktikstedets navn Afleveringsdato Evt. Vejleders navn

28 En analyse af arbejdsgangene omkring registrering af nye kunder Afsluttende fagprøve af: Beatrice Theodocia Amalie de Fine Marienskjold Jensen, Pernille Sørensen og mor A/S Hold nr.: 09ladm01-3 Erhvervsakademiet København Nord Vejleder: Jan Kronsell

29 Præsentation af eksamen

30 Gode råd Lav manuskript i stikord Forbered dit visuelle materiale Træn din præsentation Sænk tempo bevidst! Styr! Vær overbevist og virk overbevisende

31 I lokalet er der: Tavle, OH, flipover, projektor, video og pc med CD/DVD og USB indgang Form En præsentation, ja! Kunstnerisk frihed En præsentation består af noget talt og noget visuelt Ca % bruger powerpoint Resten bruger OH og flipover

32 Indhold Tilføjelse noget nyt En uddybning Erfaringen siden aflevering Udvikling f.eks. i medierne Et ekstra løsningsforslag Implementering fra ord til bord Gennemgang

33 Varighed Eksamen varer totalt ½ time Du må præsentere i ca min. Spørgsmål undervejs forlænger din præsentation

34 Styring DU bestemmer Må vi stille spørgsmål undervejs? Skal vi vente til efter din præsentation? Fordele og ulemper? Vejleder og censor må stille spørgsmål

35 Votering Begrundelse Eksamensforløbet Ind og klar Præsentation Debat Ud Ind Ud ½ time

36 Ind og klar 2 Votering Begrundelse 2Præsentation SKRÆK-versionen Debat Ca. 20 Ud 1 Ind Ud ½ time 1

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Sundhedsservicesekretær case opgave

Sundhedsservicesekretær case opgave 2012 Sundhedsservicesekretær case opgave Susanne Dimmock Aabenraa IBC Aabenraa Dr. Margrethesvej 6200 Aabenraa 10. februar 2012 Kære sundhedsservicesekretærer Så er tiden oprindet til den sidste og afsluttende

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere