Nyhedsbrev. Slutspurt sikrede flotte aktieafkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Slutspurt sikrede flotte aktieafkast"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2017 Aktieoptur, stigende renter og en styrket dollar i 4. kvartal 2016 var et godt investeringsår Stærke afkast i Bankvalg Slutspurt sikrede flotte aktieafkast I 4. kvartal var den helt store overraskelse Donald Trump, som noget uventet løb med sejren ved det amerikanske præsidentvalg i november. Aktiemarkedernes reaktion var dog overvejende positiv, hvilket bl.a. skyldes, at investorerne håber på skattelettelser og betydelige investeringer i infrastruktur i USA. Udenlandske aktier drog fordel af denne udvikling og steg 8,7 pct. i 4. kvartal, hvilket bragte årets afkast op på 11,2 pct. Det var lidt bedre end den generelle markedsudvikling, hvilket bl.a. skyldes en høj andel af selskaber fra udviklingsøkonomierne i emerging markets, der som følge af kraftige stigninger i olie- og råvarepriserne klarede sig bedre end de øvrige aktiemarkeder. Mere beskedent var afkastet i puljen Danske aktier, som steg 0,4 pct. i 4. kvartal, og endte 2016 med et afkast på 4,8 pct. Især en negativ udvikling i Novo Nordisk tyngede de danske aktier. Puljens afkast var bedre end den generelle markedsudvikling målt ved det brede danske aktieindeks, hvilket især skyldes vores investeringer i NKT og Genmab, som var en af årets højdespringere på fondsbørsen. Puljen Alternative investeringer opnåede i 4. kvartal et afkast på 7,0 pct., hvilket bragte afkastet for 2016 op på 12,1 pct. årets højeste afkast blandt de forskellige puljer. Puljens investeringer i ikke-børsnoterede aktier samt en Puljeafkast i 2016 Procent Korte obligationer Lange obligationer Indeksobligationer Udenlandske obligationer Højrenteobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Alternative investeringer Indlån gunstig udvikling i dollar overfor danske kroner bidrog i særlig grad positivt til det samlede afkast. Pæne obligationsafkast i 2016 trods rentestigninger i 4. kvartal Forventninger om stigende inflation som følge af en mere ekspansiv finanspolitik fik renterne til at stige i USA i 4. kvartal. Også i Europa steg renterne omend i mindre omfang. Puljerne Korte obligationer og Lange obligationer gav i 4. kvartal afkast på henholdsvis 0,1 pct. og -0,7 pct., hvilket bragte afkastet for 2016 på henholdsvis 1,9 pct. og 6,2 pct. Puljen Lange obligationers afkast er betydeligt højere end for den korte. Dette skal ses i lyset af, at lange obligationer har en højere følsomhed overfor renteændringer. Dette gælder også for puljen Indeksobligationer, der faldt 0,5 pct. i 4. kvartal, men sluttede året med et afkast på 3,6 pct. De pæne obligationsafkast i 2016 skyldes, at den europæiske centralbank fortsatte sin politik med støtteopkøb af obligationer, og at den amerikanske centralbank ventede til december med at hæve renten. Årets afkast i puljerne Korte og Lange obligationer er en del bedre end den generelle markedsudvikling. Dette skyldes primært overvægt af konverterbare obligationer, der klarede sig bedre end tilsvarende statsobligationer. Puljen Udenlandske obligationer var også påvirket af rentestigningerne i 4. kvartal og gav et negativt afkast på 3,5 pct., hvilket halverede det afkast, der var opnået ved indgangen til kvartalet. Årets afkast blev skabt i 1. halvår, hvor rentefald og en markant styrkelse af yen overfor danske kroner prægede markedet. Puljen Højrenteobligationer opnåede i 4. kvartal et negativt afkast på 1,3 pct. Dette kunne dog ikke ændre på, at 2016 var et godt år for puljen, idet det samlede afkast endte på 10,7 pct. Puljen drog fordel af et generelt fald i renterne og en stigning i olieprisen på næsten 50 pct., der især har begunstiget virksomhedsobligationer udstedt af energiselskaber og obligationer fra lande i udviklingsøkonomierne Fortsætter på side 2

2 Udviklingen på de finansielle markeder i blev indledt med dramatiske kursfald på aktiemarkederne, faldende renter og et styrtdyk i olieprisen. Den negative start på året tog afsæt i skuffende nøgletal fra Kina, mens stigende produktion af skiferolie i USA medvirkede til det kraftige fald i olieprisen. Olieprisen nåede i januar det laveste niveau siden Siden da er olieprisen dog mere end fordoblet. Det skortede ikke på vigtige politiske begivenheder i I juni stemte briterne nej til fortsat medlemskab af EU, og det gav kortvarigt et fald i risikoappetitten og sendte aktiekurserne og obligationsrenterne ned. Aktiekurserne rettede sig dog hurtigt igen - selv de britiske aktier endte året tæt på det højeste niveau nogensinde godt hjulpet af en svækkelse af pundet. Obligationsrenterne udviklede sig meget forskelligt i I Europa endte renterne på lavere niveauer end ved indgangen til året, mens renterne i USA steg ganske kraftigt mens renterne i USA steg ganske kraftigt. Det skyldes dels valgsejren til Trump, som sendte inflationsforventningerne i vejret, og dels rentemødet i den amerikanske centralbank, som hævede renten og lod forstå, at der er mere i vente. De danske obligationsrenter startede året med drastiske fald, og den faldende tendens fortsatte indtil efteråret, hvor inflationen begyndte at tikke lidt i vejret, og der opstod spekulationer om, at ECB snart ville trappe ned for de månedlige opkøb. De stigende renter i USA trak også de lange europæiske og danske renter med op, men stigningen var mere begrænset, og efter rentemødet i ECB i december, hvor ECB forlængede opkøbsprogrammet, faldt renterne lidt tilbage igen. Den generelt faldende rentetendens har givet positive afkast til danske obligationer i Obligationer med høj rentefølsomhed har givet de bedste afkast, mens de lave og i mange tilfælde negative korte renter har betydet, at afkastet på korte obligationer har været begrænset. God slutspurt for danske aktier Det danske C20 Cap-indeks sluttede året stærkt, og den gode slutspurt betød, at de danske aktier akkurat endte året i plus. Mærsk var årets højdespringer i indekset med en stigning på ca. 30 pct. Rederiet afholdt den meget imødesete kapitalmarkedsdag i december, hvilket satte fut under aktien. Kapitalmarkedsdagen underbyggede tiltroen til, at den kommende opsplitning af selskabet vil føre til større værdi, samtidig med at Mærsk vil blive i stand til at spare sig til et større overskud. Biotekselskabet Genmab steg næsten 30 pct. i 2016, hvilket rakte til en fornem andenplads. Over de seneste fem år er Genmab steget næsten pct. Novo Nordisk genvandt lidt terræn i december med en stigning på 7 pct., men det var ikke nok til at ændre på, at medicinalselskabet endte på sidstepladsen for året i C20-indekset med et markant kursfald på hele 34,5 pct....fortsat fra side 1 i emerging markets, hvor der findes flere eksportører af olie. Stærke aktieafkast i 4. kvartal løftede Bankvalg yderligere Den stærke udvikling for udenlandske aktier og alternative investeringer i 4. kvartal er også afspejlet i Bankvalg. Her opnåede de tre risikokategorier Lav, Middel og Høj afkast på henholdsvis 2,1, 3,9 og 4,9 pct. For 2016 som helhed endte Bankvalg Lav, Middel og Høj risiko på henholdsvis 7,0, 9,0 og 9,9 pct., især trukket op af udenlandske aktier, højrenteobligationer samt de alternative investeringer. I 2016 har vi øget andelen af udenlandske aktier og højrenteobligationer i Bankvalg. Energi- og råvareaktier i front i 2016 De globale aktiemarkeder steg knap 3 pct. i december trukket af især de europæiske aktier. For hele 2016 endte det med en stigning for globale aktier på ca. 10 pct. i danske kroner, og her trak især aktierne i Latinamerika og USA op i det samlede regnskab med stigninger på henholdsvis 21 og 11 pct. Bundskraberen var Kina med et fald på 11 pct. For 2016 som helhed var retningen klar: energiaktierne lå i top og steg hele 31 pct. tæt fulgt af råvareaktierne med 25 pct. I bunden trak især medicinalaktierne ned for hele året med et fald på 6 pct. De var presset af stigende politisk fokus på medicinpriserne. Markedsafkast i pct. 4. kvartal ,0% Danske Stat StL ,13% -0,16% 4,0% Nykredit 3 D ,65% 3,59% 5,0% Nykredit 3 D ,80% 4,36% 2,5% Nykredit ,41% 4,39% Merrill Lynch Global High Yield 1,10% 14,01% JP Morgan EmergingMarkets Bond Index -4,46% 8,49% OMX Copenhagen Benchmark Cap Index -0,64% 1,47% OMX Copenhagen Benchmark -1,69% -9,78% OMX Copenhagen 20-1,46% -12,84% JP Morgan Global Bond Index -2,44% 4,22% MSCI World (NDR) 8,37% 10,32% 2

3 Bankvalg Har du valgt Bankvalg, sammensætter banken din op sparing ud fra otte forskellige værdipapirpuljer. Du kan vælge mellem Lav, Middel og Høj risiko. Jo flere aktier, desto større risiko og dermed også højere forventet afkast. Andelen i aktiepuljer og alternative investeringer er pr. 1. januar 33 pct. ved Lav risiko, 57 pct. ved Middel risiko og 71 pct. ved Høj risiko, når investeringshorisonten er mere end 5 år. Vi tilpasser løbende sammensætningen af puljerne i Bankvalg ud fra forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne og din investeringshorisont. Når der er 5 år eller mindre til udbetaling, begynder der en nedtrapning af andele i aktiepuljerne, og andele i obligationspuljer øges. Se skemaerne med fordelinger. På aldersopsparing, kapitalpension, selvpension og børneopsparing måles investeringshorisonten frem til den aftalte udbetalings dato. På ratepension måles der til midten af den aftalte udbetalingsperiode. Fx hvis udbetalingsperioden er 10 år, begynder ned trapningen omkring det tidspunkt, hvor ud betalingerne begynder. Du er altid velkommen til at tale med din rådgiver Fordeling pr. 1. januar 2017 Lav risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over Middel risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over Høj risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over om dit valg af risikoprofil og drøfte, om de aftalte udbetalinger passer med dine behov ved pensionering. Afkast i Bankvalg Afkastet er beregnet for Bankvalg med mere end 5 år i investeringshorisont. I 2016 har fordeling og afkast været: Lav risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Jan-feb Marts April Maj-sep Okt-nov Dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 0,5427 0,0690 0, kvartal 1,6808 0,0679 1, kvartal 2,7088 0,0814 2, kvartal 2,1049 0,0809 2, ,0372 0,2992 6,7380 Middel risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Jan-feb Marts April Maj-sep Okt-nov Dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal -0,4059 0,1108-0, kvartal 1,6592 0,1099 1, kvartal 3,8998 0,1310 3, kvartal 3,8783 0,1297 3, ,0314 0,4814 8,5500 Høj risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Jan-feb Marts April Maj-sep Okt-nov Dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal -0,8759 0,1327-1, kvartal 1,4731 0,1311 1, kvartal 4,4474 0,1521 4, kvartal 4,8544 0,1508 4, ,8990 0,5667 9,3323 3

4 Puljen Korte obligationer Januar 0,3098 0,3098 Februar 0,0541 0,0541 Marts 0,3618 0, kvartal 0,7257 0,7257 Fordeling April 0,0049 0,0049 Maj 0,3043 0,3043 Juni 0,3691 0, kvartal 0,6783 0,6783 Juli 0,0145 0,0145 August 0,1585 0,1585 September 0,2389 0, kvartal 0,4119 0,4119 Oktober -0,2254-0,2254 November 0,0355 0,0355 December 0,2800 0, kvartal 0,0901 0, ,9060 1,9060 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 62,2% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 34,7% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 1,1% Udtrukne obligationer 2,0% Renteindtægter af obligationer 101,3 Kursavance på obligationer 23,3 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 124,6 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 124,6 Samlet varighed ultimo 2016 var 4,71 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2016 var 1,7 år. Obligationer 6.588, ,3 97 Kontantbeholdning 109, ,9 2 Vedhængende renter 29,4 1 52,2 1 Aktiver i alt 6.727, ,

5 Puljen Lange obligationer Januar 1,4733 1,4733 Februar 0,4586 0,4586 Marts 0,9268 0, kvartal 2,8587 2,8587 Varighedsfordeling April -0,0373-0,0373 Maj 1,0875 1,0875 Juni 1,4715 1, kvartal 2,5217 2,5217 Juli 0,2465 0,2465 August 0,5522 0,5522 September 0,7804 0, kvartal 1,5791 1,5791 Oktober -1,2516-1,2516 November -0,5002-0,5002 December 1,0231 1, kvartal -0,7287-0, ,2308 6,2308 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 1,3% Inkonverterbare realkreditobligationer 20,4% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 78,0% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 0,1% Udtrukne obligationer 0,2% Renteindtægter af obligationer 87,0 Kursavance på obligationer 140,3 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 227,3 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 227,3 Samlet varighed ultimo 2016 var 11,4 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2016 var 5,11 år. Obligationer 3.686, ,0 97 Kontantbeholdning 55,4 2 63,0 2 Vedhængende renter 15,0 0 17,7 1 Aktiver i alt 3.757, ,

6 Puljen Indeksobligationer Januar 0,3084 0,3084 Februar 0,5185 0,5185 Marts 0,3673 0, kvartal 1,1942 1,1942 Typefordeling April 0,7869 0,7869 Maj 0,5591 0,5591 Juni 0,5374 0, kvartal 1,8834 1,8834 Juli 0,0799 0,0799 August 0,7674 0,7674 September 0,1526 0, kvartal 0,9999 0,9999 Oktober -0,1424-0,1424 November -0,0219-0,0219 December -0,3403-0, kvartal -0,5046-0, ,5729 3,5729 Korte indeksobligationer 4,1% Mellemlange indeksobligationer 23,4% Lange indeksobligationer 67,3% Øvrige obligationer 5,2% Udtrukne obligationer 0,0% Renteindtægter af indeksobligationer 17,7 Kursavance på indeksobligationer 12,6 Indeksregulering - avance 11,8 Valutakursavance -0,3 Afkast af indeksobligationer 41,8 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 41,8 Samlet varighed ultimo 2016 var 8,61 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2016 var 8,39 år. Indeksobligationer 1.157, ,6 97 Kontantbeholdning 23,4 2 22,9 2 Vedhængende renter 4,5 0 8,0 1 Aktiver i alt 1.185, ,

7 Puljen Udenlandske obligationer Januar 1,6319 1,6079 Februar 2,6674 2,6422 Marts -1,9800-2, kvartal 2,3193 0,0732 2,2461 Varighedsfordeling April -1,0387-1,0615 Maj 2,6684 2,6457 Juni 3,6534 3, kvartal 5,2831 0,0719 5,2112 Juli -0,6335-0,6587 August 0,2152 0,1876 September -0,1337-0, kvartal -0,5520 0,0792-0,6312 Oktober -1,8085-1,8337 November -1,2832-1,3096 December -0,4363-0, kvartal -3,5280 0,0768-3, ,5224 0,3011 3, år 21,8% 3-6 år 25,3% 6-9 år 21,5% Over 9 år 31,4% Renteindtægter af obligationer 50,7 Kursavance på obligationer -24,0 Valutakursavance 10,2 Afkast af obligationer 36,9 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger -3,6 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 33,3 Samlet varighed ultimo 2016 var 6,21 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2016 var 6,13 år. Fordeling Udenlandske obligationer 1.186, ,0 95 Kontantbeholdning 30,8 2 86,3 4 Andre aktiver 6,6 1 6,5 1 Aktiver i alt 1.223, ,8 100 Nordea Invest Globale Obligationer 80,1% Øvrige obligationer 15,5% Kontanter 4,4% 7

8 Puljen Højrenteobligationer Januar -1,3460-1,3979 Februar 0,4188 0,3642 Marts 3,6050 3, kvartal 2,6778 0,1603 2,5175 Varighedsfordeling April 2,2873 2,2303 Maj 0,2351 0,1800 Juni 1,2219 1, kvartal 3,7443 0,1764 3,5679 Juli 2,9768 2,9139 August 2,1811 2,1107 September 0,4807 0, kvartal 5,6386 0,2002 5,4384 Oktober -0,2016-0,2688 November -3,1843-3,2533 December 2,0513 1, kvartal -1,3346 0,2028-1, ,7261 0,7397 9, år 40,6% 3-6 år 28,2% 6-9 år 17,2% Over 9 år 14,1% Renteindtægter af obligationer 0,0 Kursavance på obligationer 423,3 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 423,3 Handelsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 26,5 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 396,8 Fordeling Udenlandske obligationer 3.737, ,1 93 Kontantbeholdning 110, ,6 7 Andre aktiver 1,1 2,2 Aktiver i alt 3.848, ,9 100 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 1,7% Nordea Invest Engros Global High Yield 14,9% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 32,6% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 26,3% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 5,5% Nordea 1 - Emerging Financial Debt Fund 2,3% Nordea 1 - European Market Ccy Bond Fund 6,2% Nordea 1 Emerging Market Blend Bond Fund 3,5% Kontanter 7,0% 8

9 Puljen Danske aktier Januar -4,1235-4,1335 Februar 1,3020 1,2940 Marts 2,5594 2, kvartal -0,2621 0,0222 0,0222-0,2843 Branchefordeling April -0,3464-0,3588 Maj 6,9302 6,9241 Juni -6,3696-6, kvartal 0,2142 0,0284 0,0284 0,1858 Juli 3,6502 3,6453 August 2,2904 2,2761 September -1,5357-1, kvartal 4,4049 0,0302 0,0302 4,3747 Oktober -0,6370-0,6449 November -3,2896-3,2941 December 4,3224 4, kvartal 0,3958 0,0251 0,0251 0, ,7528 0,1059 0,1059 4,6469 Aktieudbytter 50,0 Kursavance på aktier 64,6 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 114,6 Handelsomkostninger 2,5 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 112,1 Puljen OMX Cap indeks Energi 0,0% 0,0% Materialer 1,9% 7,8% Industri 30,3% 25,8% Forbrugsgoder 9,0% 10,1% Konsumentvarer 6,3% 5,7% Sundhedspleje 26,8% 24,0% Finans 16,4% 16,3% IT 0,0% 4,0% Telekommunikation 1,8% 2,8% Forsyning 2,9% 3,3% Kontanter 0,0% 0,2% Danske aktier 2.362, ,8 96 Kontantbeholdning 49, ,8 4 Andre aktiver 0,1 0 Aktiver i alt 2.411, ,

10 Puljen Udenlandske aktier Januar -7,3697-7,4068 Februar 0,5492 0,5120 Marts 2,8087 2, kvartal -4,0118 0,1114-4,1232 Branchefordeling April 0,8330 0,7957 Maj 1,2662 1,2316 Juni -1,6437-1, kvartal 0,4555 0,1129 0,3426 Juli 4,9417 4,8859 August 0,9433 0,8812 September 0,1937 0, kvartal 6,0787 0,1773 5,9014 Oktober 0,5513 0,4964 November 4,3436 4,2852 December 3,8044 3, kvartal 8,6993 0,1734 8, ,2217 0, ,6467 Aktieudbytte efter skat 870,9 Kursavance på aktier 286,4 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 1.157,3 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 58,0 Renteindtægter 0,0 Periodens resultat 1.099,3 Puljen MSCI World Energi 3,9% 7,3% Materialer 3,8% 5,0% Industri 7,3% 11,2% Forbrugsgoder 9,9% 12,3% Konsumentvarer 6,8% 9,7% Sundhedspleje 15,6% 12,0% Finans 18,6% 18,0% IT 18,9% 14,6% Telekommunikation 6,9% 3,4% Ejendom 1,8% 3,2% Forsyning 3,5% 3,2% Kontanter 2,9% 0,0% Fordeling Udenlandske aktier 9.760, ,4 94 Kontantbeholdning 200, ,2 6 Andre aktiver 19,3 0 28,2 Aktiver i alt 9.980, ,9 100 Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 2,2% Nordea Invest Globale Udbytte Aktier 16,6% Nordea Invest Emerging Stars 3,0% Nordea Invest Emerging Markets 2,9% Nordea Invest Engros Internationale Aktier 52,1% Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 13,2% Nordea 2 - Global Small Cap Equity Fund BI-DKK 3,6% Andet 0,2% Kontanter 6,2% 10

11 Puljen Alternative investeringer Januar 0,0448-0,0972 Februar 0,9707 0,8231 Marts -0,3273-0, kvartal 0,6882 0,4334 0,2548 Fordeling April 1,2907 1,1466 Maj 0,3584 0,2216 Juni 1,1675 1, kvartal 2,8166 0,4113 2,4053 Juli -0,8479-0,9466 August 1,0775 0,9694 September 1,2898 1, kvartal 1,5194 0,3105 1,2089 Oktober 1,3142 1,2134 November 3,0428 2,9351 December 2,6817 2, kvartal 7,0387 0,3160 6, ,0629 1, ,5917 Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund DKK 9,3% Nordea 1 Alpha 15 4,7% Nordea SIF Global Private Equity 82,0% Nordea Bank AB (publ) Structured 0,5% Kontanter 3,5% Aktieudbytte efter skat 0,0 Kursavance på aktier 232,9 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 232,9 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger investeringsforeninger m.m. 28,7 Renteindtægter 0,0 Periodens resultat 204,2 Aktivkategorier, inkl. kontanter i underliggende investeringsforeninger. Alternative investeringer 1.944, ,6 96 Kontantbeholdning 48,8 2 74,5 4 Andre aktiver Aktiver i alt 1.993, ,1 100 Kapitalfonde 62,6% Andre aktiver 21,3% Kontanter 16,1% 11

12 Generel puljeinformation Afkastet i pct. er efter handelsomkostninger, opbevaringsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af pulje provision og pensionsafkastskat. Afkastet her i nyhedsbrevet er oplyst for en konto med samme saldo i hele perioden. Dit afkast afhænger af, hvilken saldo du har haft de enkelte dage, og hvilken procentfordeling du har haft mellem puljerne. Da afkastprocenterne svinger meget fra dag til dag, kan afkastet være forskelligt fra en konto med den samme saldo i hele perioden og til en konto, hvor saldoen ændrer sig, fx hvis der indbetales et beløb. Forvaltningen af puljerne er adskilt fra forvalt ningen af Nordeas øvrige beholdninger. Værdipapirerne i puljerne opbevares derfor i separate depoter. Se i øvrigt vilkår for Nordeas værdipapirpuljer på nordea.dk/puljer Historiske afkast Årligt afkast før skat i % Puljen Indlån Beholdningsoversigter Pension Se oversigt med puljernes investeringer på nordea.dk/puljer Børneopsparing Januar 0,0000 0,0212 Februar 0,0000 0,0198 Marts 0,0000 0, kvartal 0,0000 0,0622 April 0,0000 0,0205 Maj 0,0000 0,0212 Juni 0,0000 0, kvartal 0,0000 0,0622 Juli 0,0000 0,0212 August 0,0000 0,0212 September 0,0000 0, kvartal 0,0000 0,0628 Oktober 0,0000 0,0212 November 0,0000 0,0205 December 0,0000 0, kvartal 0,0000 0, ,0000 0,2500 Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. *Alter. Indlån Bankvalg Pension Bankvalg Børneops. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Pension Lav Middel Høj Lav Middel Høj Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre ,5 1,8-3,4-1,1 2,3 0,7 1,6 ** -4,8 2,5 2,1 1,7 1,3 2,3 1,9 1, ,5 6,0 5,7 16,5-21,4-48,5-41,6-36,1 3,0-10,8-19,0-26,1-10,9-19,0-26, ,3 9,0 8,8 0,7 47,5 51,9 34,9 4,9 1,9 18,4 24,5 29,3 18,4 24,5 29, ,7 4,9 6,1 14,4 13,3 28,9 18,2 17,7 0,7 10,7 14,3 17,6 10,7 14,3 17, ,7 8,7 10,8 9,0 1,5-23,9-4,9 2,8 0,6 0,1-1,8-3,4 0,1-1,8-3, ,5 6,5 8,3 1,6 18,1 27,3 12,8 17,6 0,3 8,8 11,8 14,0 8,8 11,8 14, ,4 1,0-4,0-7,3 1,1 36,5 15,5 10,1 0,2 5,4 9,0 11,6 5,4 9,0 11, ,5 8,0 5,9 15,1 4,8 23,0 16,9 13,1 0,2 7,9 12,0 14,1 7,9 12,0 14, ,4-1,3 2,4 9,6-0,5 37,6 9,0 10,2 0,0 3,2 6,6 9,0 3,2 6,6 9, ) 1,9 6,2 3,6 3,2 10,0 4,6 10,6 10,6 0,0 6,7 8,6 9,3 6,7 8,6 9, ) 1,9 6,2 3,6 3,5 10,7 4,8 11,2 12,1 0,0 7,0 9,0 9,9 7,0 9,0 9,9 Gennemsnit ,2 5,0 4,3 5,9 6,5 9,1 5,2 3,4 0,9 5,0 6,2 6,6 5,0 6,2 6, ,8 4,0 3,1 4,2 6,5 25,2 13,0 12,3 0,2 6,4 9,6 11,6 6,4 9,6 11, ,3 4,2 3,9 9,2 4,6 21,0 12,2 11,3 0,1 5,9 9,0 10,8 5,9 9,0 10,8 For 2016 vises afkastprocenter 1) Netto efter omkostninger 2) Brutto før omkostninger * Puljen er ændret fra Unoterede aktier pr. 1. april 2015 ** Afkast for 6 måneder. Puljen er startet 1. juli 2007 Savings & Wealth Offerings er en afdeling i Nordea Bank AB (publ), Sverige (banken). Dette materiale er udarbejdet af Savings & Wealth Offerings som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de kunder, som banken har udleveret materialet til. Materialet skal ikke opfattes som opfordring til indgåelse af bestemte opsparings-, pensions- eller forsikringsaftaler med banken eller som tilkøb om køb og salg af bestemte værdipapirer. Informationer om værdipapirpuljerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter og bankens vilkår for værdipapirpuljer gældende fra 2. januar Øvrige informationer er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Savings & Wealth Offerings garanterer ikke for, at oplysninger er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Savings & Wealth Offerings påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Nordea Bank AB (publ), Sverige og/eller andre selskaber i Nordea-gruppen kan være involveret i bankaktiviteter for virksomheder eller i handel med værdipapirer, der er omtalt i materialet. Investering i værdipapirpuljerne og i individuelle værdipapirer er forbundet med risiko for tab, idet afkastet af de investerede værdipapirer afhænger af udsving på værdipapirmarkederne. Historiske afkast i puljerne kan ikke bruges til at danne forventninger om fremtidige afkast. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Udgiver: Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige Ansvarshavende: Anne Buchardt Savings & Wealth Offerings Christiansbro, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C Tlf

Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal

Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2016 Revanche til aktier i 4. kvartal 2015 var et godt investeringsår for puljeinvestorerne Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal En positiv

Læs mere

Positive afkast til aktier

Positive afkast til aktier Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2016 Positive afkast til aktier Stigninger for aktier og højrenteobligationer i 3. kvartal Pæne afkast i Bankvalg 3. kvartal blev indledt med pæne

Læs mere

Positive overraskelser for de risikovillige

Positive overraskelser for de risikovillige Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2013 Positive overraskelser for de risikovillige 3. kvartal blev et overraskende positivt kvartal for de mere risikobehæftede aktiver. Således kunne

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Nyhedsbrev. Stærk start på året. Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg

Nyhedsbrev. Stærk start på året. Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2017 Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg Stærk start på året De finansielle

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Centralbank talte aktier ned i juni

Centralbank talte aktier ned i juni Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2013 Centralbank talte aktier ned i juni Den amerikanske centralbank skabte i juni en sur stemning, da den gjorde klart, at den snart ser en ende på

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår

Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2014 Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Trods store udsving i årets løb endte aktiepuljerne med flotte afkast, mens obli gationspuljerne

Læs mere

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Trods usikkerhed på de finansielle markeder, især skabt af udviklingen omkring Ukraine

Læs mere

Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015

Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Trods udfordringer blev 2014 endnu et godt investeringsår De finansielle markeder var trods store udsving i specielt 4. kvartal generelt præget

Læs mere

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

God start på året for aktiepuljerne

God start på året for aktiepuljerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2013 God start på året for aktiepuljerne Udviklingen i 1. kvartal kom især de mere risikofyldte aktivklasser til gode, og med et afkast på 11,8 pct.

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Politik dominerede markederne i 1. halvår

Politik dominerede markederne i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2016 Politik dominerede markederne i 1. halvår Begivenhedsrigt 1. halvår for investorerne 2. kvartal begyndte positivt, hvor april og maj bød på pæne

Læs mere

Positiv markedsstemning prægede 1. halvår

Positiv markedsstemning prægede 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST

AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST AFK AST 2014 1 I 2014 AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST 17491 2015.01 Udgiver Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 33 44 00 00 www.danskebank.dk Redaktion Ansvarshavende: Martin Kjærsgaard

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere