Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Trods udfordringer blev 2014 endnu et godt investeringsår De finansielle markeder var trods store udsving i specielt 4. kvartal generelt præget af en positiv stemning i 2014, og både aktier og obligationer opnåede pæne absolutte afkast. Baggrunden skal findes i flere forhold, heriblandt økonomisk bedring med USA i front og massiv centralbankstøtte. Hen over året var der geopolitiske bump på vejen, som følge af uroligheder rundt om i verden, heriblandt krigshandlinger i Ukraine samt Syrien og Irak og det dramatiske fald i olieprisen i 2. halvår, men investorerne skubbede gang på gang bekymringerne til side og pressede aktiekurserne op og renten ned. Puljerne var også påvirket af den gode stemning og især puljerne med aktier klarede sig godt. Puljen Danske aktier klarede sig med et afkast på 23,2 pct. bedst, mens næstbedste afkast blev opnået i puljen Udenlandske aktier, der sluttede 2014 med et plus på 17,5 pct. Puljen Unoterede aktier opnåede 15,0 pct Puljeafkast i Procent Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg Korte obligationer Lange obligationer Indeksobligationer Udenlandske obligationer Højrenteobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Indlån Pæne obligationsafkast Obligationsrenterne faldt ganske betydeligt i 2014 som følge af lav inflation og udsigt til lave styringsrenter fra Den Europæiske Centralbank, ECB, så langt øjet rækker. Mange iagttagere havde ved indgangen til året ellers vurderet, at renteniveauet nu var så lavt, at der kun var begrænsede muligheder for yderligere fald. Renten på 10-årige danske statsobligationer faldt fra 2,0 pct. til 0,8 pct., mens renten på 2-årige danske statsobligationer faldt til 0 pct. Rentefaldet har været mest udtalt for de lange obligationer, hvilket medførte, at de lange obligationer gav rigtig pæne afkast både i 4. kvartal og for året som helhed. Puljerne Udenlandske obligationer og Lange obligationer drog fordel af rentefaldet og endte 2014 med afkast på henholdsvis 15,5 pct. og 8,0 pct., mens puljen Korte obligationer ikke helt kunne følge med, da mulighederne for rentefald allerede var begrænsede ved indgangen til året. Puljen opnåede dog et afkast på 1,5 pct. Puljen Højrenteobligationer opnåede i 4. kvartal et negativt afkast på 1,4 pct., hvilket trak årets afkast ned på 5,5 pct. Årsagen skal findes i det markante olieprisfald, der især har ramt amerikanske high yield obligationer. Blandt udstederne af disse findes en del energiselskaber, der har haft det svært. Både aktier og obligationer løftede afkastet i Bankvalg Afkastet i Bankvalg var især positivt påvirket af udviklingen i de mere risikobetonede aktiepuljer, men også obligationer specielt de længereløbende bidrog positivt. Bankvalg Lav, Middel og Høj Risiko opnåede i 4. kvartal afkast i niveauet 2,0-3,7 pct. og 2014 som helhed gav afkast på henholdsvis 8,2, 12,5, og 14,8 pct. i de tre risikokategorier. Andelen af aktier i Bank- Fortsætter på side 2

2 Udviklingen på de finansielle markeder i 2014 Amerikansk økonomi viste i høj grad muskler i 2014, mens Europa og Japan begge har svært ved at vriste sig fri af krisen. Det viste sig også hos de toneangivende central banker, der trak i hver sin retning. I USA nedtrappede centralbanken således sin ekspansive pengepolitik, mens kollegaerne i Japan og Europa lempede pengepolitikken yderligere. I USA var væksten så stærk, at centralbanken i perioden fra januar 2014 til oktober 2014 valgte at udfase sine støtteopkøb af statsobligationer. Den europæiske økonomi viste fortsat svaghedstegn. I et forsøg på at få ny gang i væksten iværksatte ECB en række initiativer, som bl.a. omfattede en nedsættelse af renten til et rundt nul, nye lånefaciliteter samt støtteopkøb af obligationer. Japan var ligesom Europa præget af svag vækst og en lav inflation. For at skubbe økonomien ud af denne stilstand vil centralbanken lempe pengepolitikken med hvad, der svarer til 15 pct. af bruttonationalproduktet. Dramatisk fald i olieprisen Stigende global vækst og geopolitisk uro i de største olieproducerende udløser normalt stigende oliepriser. Dog ikke i 2014, idet olieprisen alene i 2. halvår faldt mere end 40 pct. Årsagen er ikke entydig, men stigende udbud af blandt andet skifergas i USA har en væsentlig indflydelse. For de olieimporterende lande har den faldende oliepris i betydelig grad understøttet den økonomiske vækst, mens de olieeksporterende lande i betydelig grad blev påvirket negativt. Positive aktiemarkeder i 2014 Den tiltagende globale vækst, især drevet af USA, påvirkede de globale aktiemarkeder positivt i såvel 4. kvartal som i de øvrige kvartaler. Hertil kom, at regnskaber fra toneangivende globale selskaber generelt overgik forventningerne. I 4. kvartal steg de globale aktiemarkeder godt 5 pct., hvilket bragte afkastet for 2014 op på knap 20 pct. For en dansk investor spillede udviklingen i de store valutaer, dollar, euro og japanske yen samt i emerging markets også en væsentlig rolle. Således gav aktiemarkedet i USA høje afkast mere end 27 pct. i danske kroner bl.a. takket være en styrket dollar. De europæiske aktiemarkeder opnåede i 4. kvartal et beskedent negativt resultat og året endte med et afkast, der lå noget under de globale aktier. Det skyldes bl.a. Ukraine-krisen samt aftagende vækst i primært Tyskland, da landets eksportsektor blev ramt af en svag udvikling i verdenshandlen. Også Japan udviklede sig svagt. Det skyldes usikkerhed omkring den japanske regerings evne til at skabe vækst. Blandt Emerging Markets-landene var der både vindere og tabere. Blandt de store aktiemarkeder i regionen gav det indiske marked det absolut højeste afkast med en stigning på over 40 pct., bl.a. på grund af en ny reformvenlig regering og den lave oliepris. Modsat faldt aktiemarkederne i Østeuropa markant i 2014 trukket ned af især det russiske aktiemarked, der bl.a. led under et fald i den russiske rubel på over 35 pct. Danmark Det brede danske aktieindeks, OMX Copenhagen (20) faldt 2,1 pct. i 4. kvartal, hvilket medførte at årets samlede afkast endte på 21 pct.. Trods faldet i 4. kvartal er det danske aktiemarked blandt de markeder, som på globalt plan gav det højeste afkast i De store stigninger kan dels henføres til, at dansk økonomi af internationale investorer bliver opfattet som relativt solid, dels var en række af de største danske selskaber, herunder Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas og Pandora præget af en række positive selskabsspecifikke nyheder. Fortsat fra side 1 valg har i 2014 generelt været taktisk forhøjet med ca. 5 procentpoint, hvilket samlet set bidrog positivt til afkastet med ca. 1,0 procentpoint. Markedsafkast i pct. 4. kvartal ,0% Danske Stat StL ,03 2,12 4,0% Nykredit 3 D ,39 1,46 5,0% Nykredit 3 D ,19-0,02 2,5% Nykredit ,41 2,90 2,5% Nykredit ,07 5,90 Merrill Lynch Global High Yield -1,55 2,13 JP Morgan EmergingMarkets Bond Index -0,70 6,96 OMX Copenhagen Benchmark Cap Index 1,57 15,99 OMX Copenhagen Benchmark -2,19 21,51 OMX Copenhagen 20-2,39 20,95 JP Morgan Global Bond Index 3,48 14,60 MSCI World (NDR) 5,48 19,94 2

3 Bankvalg Har du valgt Bankvalg, sammensætter banken din op sparing ud fra otte forskellige værdipapirpuljer. Du kan vælge mellem Lav, Middel og Høj risiko. Jo flere aktier, desto større risiko og dermed også højere forventet afkast. Andelen i aktiepuljer er for tiden 35 pct. ved Lav risiko, 60 pct. ved Middel risiko og 75 pct. ved Høj risiko, når investerings horisonten er mere end 5 år. Vi tilpasser løbende sammensætningen af puljerne i Bankvalg ud fra forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne og din investeringshorisont. Når der er 5 år og mindre til udbetaling, begynder der en nedtrapning af andele i aktiepuljerne, og andele i obligationspuljer øges. Se skemaerne med fordelinger. På aldersopsparing, kapitalpension, selvpension og børneopsparing måles investeringshorisonten frem til den aftalte udbetalings dato. På ratepension måles der til midten af den aftalte udbetalingsperiode. Fx hvis udbetalingsperioden er 10 år, begynder ned trapningen omkring det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder. Fordelinger fra 1. januar 2015 Lav risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Middel risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Høj risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Du er altid velkommen til at tale med din rådgiver om dit valg af risikoprofil og drøfte, om de aftalte udbetalinger passer med dine behov ved pensionering. Afkast i Bankvalg Afkastet er beregnet for Bankvalg med mere end 5 år i investeringshorisont. I 2014 har fordeling og afkastet været: Lav risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-marts april-juni Juli-sep nov.-dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 1,5098 0,0717 1, kvartal 2,7514 0,0622 2, kvartal 1,9971 0,0845 1, kvartal 1,9529 0,0865 1, ,2112 0,3049 7,9063 Middel risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-marts april-juni Juli-sep nov.-dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 2,2395 0,1214 2, kvartal 4,2929 0,1095 4, kvartal 2,8552 0,1430 2, kvartal 3,1399 0,1445 2, ,5275 0, ,0091 Høj risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-marts april-juni Juli-sep nov.-dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 2,6399 0,1524 2, kvartal 5,0607 0,1389 4, kvartal 3,3331 0,1791 3, kvartal 3,7397 0,1804 3, ,7734 0, ,1226 3

4 Puljen Korte obligationer handelsomk. Januar 0,3538 0,3538 Februar 0,0334 0,0334 Marts 0,1745 0, kvartal 0,5617 0,5617 Varighedsfordeling April 0,2174 0,2174 Maj 0,3574 0,3574 Juni 0,0903 0, kvartal 0,6651 0,6651 Juli 0,0398 0,0398 August 0,2039 0,2039 September 0,1403 0, kvartal 0,3840 0,3840 Oktober 0,1883 0,1883 November -0,1535-0,1535 December -0,1265-0, kvartal -0,0917-0, ,5191 1,5191 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 68,2% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 29,3% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 1,7% Udtrukne obligationer 0,8% Renteindtægter af obligationer 176,6 Kursavance på obligationer -48,6 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 128,0 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 128,0 Samlet varighed ultimo 2014 var 4,99 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2014 var 1,63 år. Obligationer 8.080, ,8 97 Kontantbeholdning 118, ,2 2 Vedhængende renter 61,2 1 92,3 1 Aktiver i alt 8.259, ,

5 Puljen Lange obligationer handelsomk. Januar 1,8465 1,8465 Februar 0,4197 0,4197 Marts 0,6209 0, kvartal 2,8871 2,8871 Varighedsfordeling April 0,6853 0,6853 Maj 1,0870 1,0870 Juni 0,4989 0, kvartal 2,2712 2,2712 Juli 0,1265 0,1265 August 1,3555 1,3555 September 0,0885 0, kvartal 1,5705 1,5705 Oktober 0,2676 0,2676 November 0,6247 0,6247 December 0,3412 0, kvartal 1,2335 1, ,9623 7,9623 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 10,9% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 87,5% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 0,3% Udtrukne obligationer 1,3% Renteindtægter af obligationer 76,6 Kursavance på obligationer 124,5 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 201,1 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Samlet varighed ultimo 2014 var 11,65 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2014 var 3,51 år. Periodens resultat 201,1 Obligationer 2.478, ,1 96 Kontantbeholdning 60,7 2 56,4 3 Vedhængende renter 15,8 1 16,3 1 Aktiver i alt 2.555, ,

6 Puljen Indeksobligationer handelsomk. Januar 0,4127 0,4127 Februar 0,1966 0,1966 Marts 0,3952 0, kvartal 1,0045 1,0045 Typefordeling April 0,5105 0,5105 Maj 0,1243 0,1243 Juni 0,7507 0, kvartal 1,3855 1,3855 Juli 0,4083 0,4083 August 1,6182 1,6182 September 1,4666 1, kvartal 3,4931 3,4931 Oktober -0,0618-0,0618 November 0,3042 0,3042 December -0,2601-0, kvartal -0,0177-0, ,8654 5,8654 Korte indeksobligationer 6,8% Mellemlange indeksobligationer 13,8% Lange indeksobligationer 71,5% Øvrige obligationer 4,3% Udtrukne obligationer 3,6% Renteindtægter af indeksobligationer 21,4 Kursavance på indeksobligationer 27,3 Indeksregulering - avance 22,2 Valutakursavance -0,2 Afkast af indeksobligationer 70,7 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 70,7 Samlet varighed ultimo 2014 var 8,99 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2014 var 8,77 år. Indeksobligationer 1.201, ,2 95 Kontantbeholdning 32,0 3 48,9 4 Vedhængende renter 6,1 0 10,3 1 Aktiver i alt 1.239, ,

7 Puljen Udenlandske obligationer handels- og opbevaringsomk. Januar 2,8972 2,8698 Februar -0,7778-0,8038 Marts -0,0652-0, kvartal 2,0542 0,0807 1,9735 Varighedsfordeling April 0,7792 0,7545 Maj 2,8837 2,8582 Juni -0,0703-0, kvartal 3,5926 0,0766 3,5160 Juli 1,5399 1,5077 August 2,2403 2,2109 September 1,5550 1, kvartal 5,3352 0,0924 5,2428 Oktober 0,6292 0,5968 November 0,3179 0,2862 December 3,5648 3, kvartal 4,5119 0,1075 4, ,4939 0, , år 14,2% 3-6 år 37,8% 6-9 år 19,0% Over 9 år 29,0% Samlet varighed ultimo 2014 var 6,18 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2014 var 6,04 år. Renteindtægter af obligationer 6,3 Kursavance på obligationer 202,1 Valutakursavance 5,2 Afkast af obligationer 213,6 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 5,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 208,6 Fordeling Udenlandske obligationer 1.491, ,4 87 Kontantbeholdning 41, ,9 12 Andre aktiver 4,2 0 4,7 1 Aktiver i alt 1.537, ,0 100 Nordea Invest Globale obligationer 72,0% Øvrige obligationer 15,8% Kontanter 12,2% 7

8 Puljen Højrenteobligationer handelsomk. Januar -0,0271-0,0933 Februar 1,8505 1,7901 Marts 1,4949 1, kvartal 3,3183 0,1917 3,1266 Varighedsfordeling April 0,9935 0,9348 Maj 1,9569 1,8962 Juni 1,3809 1, kvartal 4,3313 0,1796 4,1517 Juli 0,3960 0,3224 August 0,4851 0,4179 September -1,5514-1, kvartal -0,6703 0,2113-0,8816 Oktober 0,6411 0,5675 November 0,3057 0,2417 December -2,3776-2, kvartal -1,4308 0,1974-1, ,5485 0,7800 4,7685 Renteindtægter af obligationer 0,0 Kursavance på obligationer 190,6 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 190,6 Handelsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 26,2 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 164,4 Udenlandske obligationer 3.467, ,5 97 Kontantbeholdning 58,9 2 97,5 3 Andre aktiver 0,7 0 0 Aktiver i alt 3.527, , år 40,0% 3-6 år 29,0% 6-9 år 15,0% Over 9 år 16,0% Fordeling Nordea Invest Engros Global High Yield 20,5% Nordea Invest Engros Emerging Markets Bonds 37,6% Nordea 1 European High Yield Bond Fund II 21,4% Nordea 1 Emerging Markets Blend Bond Fund 5,3% Nordea 1 Emerging Market Local Debt 4,9% Nordea 1 Euro Financial Debt Fund 7,5% Kontanter 2,8% 8

9 Puljen Danske aktier handelsomk. Januar 2,8123 2,7994 Februar 8,3669 8,3588 Marts 0,5652 0, kvartal 11,7444 0,0281 0, ,7163 Branchefordeling April 1,0743 1,0699 Maj 7,0172 7,0032 Juni 0,5233 0, kvartal 8,6148 0,0405 0,0405 8,5743 Juli -2,4457-2,4502 August 1,4243 1,4110 September 1,4186 1, kvartal 0,3972 0,0418 0,0418 0,3554 Oktober 0,5975 0,5879 November 1,7901 1,7723 December 0,0120-0, kvartal 2,3996 0,0525 0,0525 2, ,1560 0,1629 0, ,9931 Aktieudbytter 38,2 Kursavance på aktier 500,1 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 538,3 Handelsomkostninger 3,6 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 534,7 Puljen OMX Cap indeks Energi 0,0% 0,0% Materialer 5,4% 9,0% Industri 28,2% 26,4% Forbrugsgoder 7,9% 9,5% Konsumentvarer 6,7% 5,7% Sundhedspleje 17,1% 21,8% Finans 21,0% 22,3% IT 0,0% 0,9% Telekommunikation 0,0% 4,4% Forsyning 0,0% 0,0% Kontanter 13,7% 0,0% Danske aktier 2.580, ,3 86 Kontantbeholdning 61, ,8 14 Andre aktiver 0,1 0 0 Aktiver i alt 2.642, ,

10 Puljen Udenlandske aktier handels- og. opbevaringsomk. Januar -2,5942-2,6365 Februar 2,5157 2,4785 Marts 0,7969 0, kvartal 0,7184 0,1181 0,6003 Branchefordeling April 0,8202 0,7841 Maj 2,9378 2,9007 Juni 2,2748 2, kvartal 6,0328 0,1113 5,9215 Juli 2,9544 2,9030 August 1,2254 1,1771 September 0,3701 0, kvartal 4,5499 0,1522 4,3977 Oktober 0,4170 0,3644 November 4,1385 4,0896 December 1,6065 1, kvartal 6,1620 0,1514 6, ,4631 0, ,9301 Aktieudbytte efter skat 0,3 Kursavance på aktier 1.650,2 Valutakursavance 0,7 Afkast af aktier 1.651,2 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 50,5 Renteindtægter 0,0 Periodens resultat 1.600,7 Puljen MSCI World Energi 3,9% 8,0% Materialer 2,9% 5,1% Industri 6,4% 10,9% Forbrugsgoder 12,1% 12,4% Konsumentvarer 6,3% 9,9% Sundhedspleje 13,6% 12,7% Finans 22,3% 20,9% IT 16,9% 13,4% Telekommunikation 5,1% 3,3% Forsyning 4,1% 3,4% Kontanter 6,4% 0,0% Fordeling Udenlandske aktier 9.844, ,5 96 Kontantbeholdning 155, ,3 4 Andre aktiver 8,8 0 0 Aktiver i alt , ,8 100 Nordea Invest Emerging Markets Aktier 7,2% Nordea Invest Internationale Aktier 51,9% Nordea Invest Absolute Return Equities II 25,6% Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 2,9% Nordea Invest Globale Udbytte Aktier 8,0% Kontanter 4,4% 10

11 Puljen Unoterede aktier handelsomk. Januar 0,6449 0,4835 Februar 2,2103 2,0582 Marts 0,6535 0, kvartal 3,5087 0,4705 3,0382 Fordeling April 1,6057 1,4573 Maj 0,6474 0,4973 Juni 1,6014 1, kvartal 3,8545 0,4416 3,4129 Juli 0,4633 0,2884 August 3,7254 3,5634 September 1,2481 1, kvartal 5,4368 0,5110 4,9258 Oktober 0,4324 0,2484 November 0,8230 0,6611 December 0,9311 0, kvartal 2,1865 0,5051 1, ,9865 1, ,0583 Nordea Invest Globale Aktier Indeks 10,8% Nordea Private Equity Bond ,9% Nordea Private Equity Pension I 47,7% Nordea Private Equity Pension II 34,0% Kontanter 5,6% Aktieudbytte efter skat 0,0 Kursavance på aktier 273,6 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 273,6 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger investeringsforeninger m.m. 35,2 Renteindtægter 0,0 Periodens resultat 238,4 Aktivkategorier Unoterede aktier 1.901, ,3 94 Kontantbeholdning 39, ,8 6 Andre aktiver 0,2 0 0 Aktiver i alt 1.941, ,1 100 Kapitalfonde 59,5% Børsnoterede selskaber 10,8% Nordea Private Equity Bond ,9% Kontanter 27,8% 11

12 Generel puljeinformation Afkastet i pct. er efter handelsomkostninger, opbevaringsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af pulje provision og pensionsafkastskat. Afkastet her i nyhedsbrevet er oplyst for en konto med samme saldo i hele perioden. Dit afkast afhænger af, hvilken saldo du har haft de enkelte dage, og hvilken procentfordeling du har haft mellem puljerne. Da afkastprocenterne svinger meget fra dag til dag, kan afkastet være forskelligt fra en konto med den samme saldo i hele perioden og til en konto, hvor saldoen ændrer sig, fx hvis der indbetales et beløb. Forvaltningen af puljerne er adskilt fra forvalt ningen af Nordeas øvrige beholdninger. Værdipapirerne i puljerne opbevares derfor i separate depoter. Se i øvrigt vilkår for Nordeas værdipapirpuljer på nordea.dk/puljer Historiske afkast Puljen Indlån Bruttoafkast Nettoafkast Januar 0,0212 0,0212 Februar 0,0192 0,0192 Marts 0,0212 0, kvartal 0,0616 0,0616 April 0,0205 0,0205 Maj 0,0212 0,0212 Juni 0,0205 0, kvartal 0,0622 0,0622 Juli 0,0212 0,0212 August 0,0212 0,0212 September 0,0205 0, kvartal 0,0629 0,0629 Oktober 0,0212 0,0212 November 0,0205 0,0205 December 0,0212 0, kvartal 0,0629 0, ,2496 0,2496 Beholdningsoversigter Se oversigt med puljernes investeringer på nordea.dk/puljer Varenr Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Årligt afkast før skat i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. Ind- Bankvalg Pension Bankvalg Børneops. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier lån Lav Middel Høj Lav Middel Høj ,0 5,4 6,7 7,5 6,9 46,9 35,0 1,0 14,2 19,5 24,9 14,1 19,5 24, ,5 1,3 2,1-4,3 6,7 21,5-0,1 1,4 3,0 3,4 3,9 3,0 3,5 4, ,5 1,8-3,4-1,1 2,3 0,7 1,6-4,8* 2,5 2,1 1,7 1,3 2,3 1,9 1, ,5 6,0 5,7 16,5-21,4-48,5-41,6-36,1 3,0-10,8-19,0-26,1-10,9-19,0-26, ,3 9,0 8,8 0,7 47,5 51,9 34,9 4,9 1,9 18,4 24,5 29,3 18,4 24,5 29, ,7 4,9 6,1 14,4 13,3 28,9 18,2 17,7 0,7 10,7 14,3 17,6 10,7 14,3 17, ,7 8,7 10,8 9,0 1,5-23,9-4,9 2,8 0,6 0,1-1,8-3,4 0,1-1,8-3, ,5 6,5 8,3 1,6 18,1 27,3 12,8 17,6 0,3 8,8 11,8 14,0 8,8 11,8 14, ,4 1,0-4,0-7,3 1,1 36,5 15,5 10,1 0,2 5,4 9,0 11,6 5,4 9,0 11, ) 1,5 8,0 5,9 15,1 4,8 23,0 16,9 13,1 0,2 7,9 12,0 14,1 7,9 12,0 14, ) 1,5 8,0 5,9 15,5 5,5 23,2 17,5 15,0 0,2 8,2 12,5 14,8 8,2 12,5 14,8 Gennemsnit ,5 5,2 4,6 4,9 6,9 11,4 6,4 1,7 1,2 5,7 6,9 7,6 5,7 6,9 7, ,8 5,8 5,3 6,2 7,6 16,0 11,4 12,1 0,4 6,5 8,9 10,5 6,5 8,9 10, ,2 5,1 3,2 2,7 7,8 28,8 15,1 13,5 0,3 7,3 11,0 13,2 7,3 11,0 13,2 For 2014 vises afkastprocenter 1 Brutto før omkostninger 2 Netto efter omkostninger i puljen * Afkast for 6 måneder. Puljen er startet 1. juli 2007 De gennemsnitlige afkastprocenter er beregnet med netto-afkastprocenter efter handelsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af puljeprovisioner og pensionsafkastskat. Savings & Wealth Offerings er en afdeling i Nordea Bank Danmark A/S. Dette materiale er udarbejdet af Savings & Wealth Offerings som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de kunder, som Nordea Bank Danmark A/S har udleveret materialet til. Materialet skal ikke opfattes som opfordring til indgåelse af bestemte opsparings-, pensions- eller forsikringsaftaler med Nordea eller som tilbud om køb og salg af bestemte værdipapirer. Informationer om værdipapir puljerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. og Vilkår for værdipapirpuljer i Nordea Bank Danmark A/S, April Øvrige informationer er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Savings & Wealth Offerings garanterer ikke for, at oplysninger er nøjagtige eller komplette. Materialet er gen nem gået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Savings & Wealth Offerings påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Nordea Bank Danmark A/S og/eller andre selskaber i Nordea-gruppen kan være involveret i bankaktiviteter for virksom heder eller i handel med værdipapirer, der er omtalt i materialet. Investering i værdipapirpuljerne og i individuelle værdipapirer er forbundet med risiko for tab, idet afkastet af de investerede værdipapirer afhænger af udsving på værdipapirmarkederne. Historiske afkast i puljerne kan ikke bruges til at danne forventnin ger om frem tidige afkast. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Udgiver: Nordea Bank Danmark A/S Ansvarshavende: Anne Buchardt Savings & Wealth Offerings Christiansbro, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C Tlf

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Trods usikkerhed på de finansielle markeder, især skabt af udviklingen omkring Ukraine

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

God start på året for aktiepuljerne

God start på året for aktiepuljerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2013 God start på året for aktiepuljerne Udviklingen i 1. kvartal kom især de mere risikofyldte aktivklasser til gode, og med et afkast på 11,8 pct.

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal

Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2016 Revanche til aktier i 4. kvartal 2015 var et godt investeringsår for puljeinvestorerne Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal En positiv

Læs mere

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

Centralbank talte aktier ned i juni

Centralbank talte aktier ned i juni Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2013 Centralbank talte aktier ned i juni Den amerikanske centralbank skabte i juni en sur stemning, da den gjorde klart, at den snart ser en ende på

Læs mere

Positive overraskelser for de risikovillige

Positive overraskelser for de risikovillige Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2013 Positive overraskelser for de risikovillige 3. kvartal blev et overraskende positivt kvartal for de mere risikobehæftede aktiver. Således kunne

Læs mere

Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår

Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2014 Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Trods store udsving i årets løb endte aktiepuljerne med flotte afkast, mens obli gationspuljerne

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Positive afkast til aktier

Positive afkast til aktier Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2016 Positive afkast til aktier Stigninger for aktier og højrenteobligationer i 3. kvartal Pæne afkast i Bankvalg 3. kvartal blev indledt med pæne

Læs mere

Nyhedsbrev. Slutspurt sikrede flotte aktieafkast

Nyhedsbrev. Slutspurt sikrede flotte aktieafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2017 Aktieoptur, stigende renter og en styrket dollar i 4. kvartal 2016 var et godt investeringsår Stærke afkast i Bankvalg Slutspurt sikrede flotte

Læs mere

Nyhedsbrev. Stærk start på året. Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg

Nyhedsbrev. Stærk start på året. Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2017 Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg Stærk start på året De finansielle

Læs mere

Positiv markedsstemning prægede 1. halvår

Positiv markedsstemning prægede 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

Politik dominerede markederne i 1. halvår

Politik dominerede markederne i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2016 Politik dominerede markederne i 1. halvår Begivenhedsrigt 1. halvår for investorerne 2. kvartal begyndte positivt, hvor april og maj bød på pæne

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST

AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST AFK AST 2014 1 I 2014 AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST 17491 2015.01 Udgiver Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 33 44 00 00 www.danskebank.dk Redaktion Ansvarshavende: Martin Kjærsgaard

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere