Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Efter et stærkt 1. kvartal for Nordeas puljer blev 2. kvartal mere blandet. Fokus gik fra generelt positive økonomiske nøgletal for både lande og selskaber til større usikkerhed om det igangværende opsvings holdbarhed især udfordret af gældskrisen i Sydeuropa. Den øgede usikkerhed trak renterne yderligere ned og førte til kursfald på aktiemarkederne generelt. For danske investorer er de negative afkast på udenlandske aktier blevet opvejet af en betydelig styrkelse af dollar og yen over for danske kroner samtidig med, at det generelle rentefald har medført nogle særdeles flotte obligationsafkast. Puljeafkast i 1. halvår Samlet set har alle puljer opnået flotte afkast i 1. halvår. Bedst gik det for puljerne Udenlandske obligationer, Unoterede aktier og Danske aktier. Flotte obligationsafkast Det meget flotte afkast i Puljen Udenlandske obligationer på 17,0 pct. skyldtes markant stigende valutakurser og et betydeligt rentefald på globale statsobligationer, som har været særligt efterspurgte af investorerne i 1. halvår. Puljen Højrenteobligationer opnåede trods et negativt 2. kvartal et afkast på 5,7 pct. for 1. halvår på linje med markedsudviklingen. Afkastet blev understøttet af de generelle rentefald og merrenten for den ekstra kreditrisiko, der typisk er på den type obligationer. De øvrige og mindre risikobetonede puljer Korte obligationer, Lange obligationer samt Indeksobligationer blev alle begunstiget af rentefald og opnåede afkast i niveauet 2,9-5,6 pct. i 1. halvår. Procent Korte obligationer Lange obligationer Indeksobligationer Udenlandske obligationer Højrenteobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Indlån Aktier fortsat i plus trods negativt 2. kvartal En stabil og positiv udvikling i 1. halvår sikrede Puljen Unoterede aktier et afkast på 12,9 pct. Puljen Danske aktier endte trods et negativt 2. kvartal med et fornuftigt afkast på 9,4 pct. for halvåret. Dette var bedre end markedsudviklingen godt understøttet af puljens beholdning af aktier i Novo Nordisk, der steg markant på gode regnskabstal og succesfuld lancering af selskabets nye insulinprodukt Victoza i USA. Puljen Udenlandske aktier gav efter et negativt 2. kvartal et samlet afkast på 7,0 pct. i 1. halvår primært som følge af valutakursgevinster. Puljens afkast var svagere end markedsudviklingen som følge af undervægt af USA og Japan og overvægt af Europa, men også ( fortsættes nederst side 2)

2 Udviklingen på de finansielle markeder i 2. kvartal Obligationsmarkederne Knapt havde støvet lagt sig efter den første hjælpepakke til Grækenland var vedtaget, før investorerne igen lugtede blod og satte spørgsmålstegn ved gældssituationen. Og denne gang var det ikke kun Grækenlands evner til at tilbagebetale lån men stort set hele Sydeuropa, man satte spørgsmålstegn ved. Resultatet blev et rentemæssigt todelt Europa, hvor flere af de nordeuropæiske markeder fik status af sikker havn, hvilket medførte yderligere rentefald. De sydeuropæiske renter anført af Grækenland steg derimod kraftigt, og renteforskellen internt i Eurozonen satte nye rekorder. De amerikanske obligationsrenter faldt ligeledes i løbet af 2. kvartal. De overraskende stærke økonomiske nøgletal i starten af 2. kvartal er efter afslutningen på kvartalet afløst af udsigten til svagere vækst. Derfor har centralbanken fastholdt den historisk lave rente. Da inflationen samtidig er lav, har det fået investorerne til at kvittere med at sende den 10-årige statsobligationsrente ned under 3 pct. igen. Danmark nyder godt af at være et af de lande i Europa, der har de sundeste offentlige balancer og overskud på betalingsbalancen. Dermed har Danmark fået status af sikker havn, og danske stats- og realkreditobligationer er blevet attraktive i perioder med uro på de finansielle markeder. Renten på statsobligationer er således faldet til et rekordlavt niveau, og ved udgangen af 2. kvartal lå renten på en 10-årig statsobligation på 2,7 pct. Aktiemarkederne Aktiemarkederne var i 2. kvartal præget af usikkerhed og store kursudsving. På den ene side leverede selskaberne flotte regnskaber, og væksten blev opjusteret rundt om i verden. På den anden side voksede bekymringerne for statsgældskrisen og vækstudsigterne for de kommende år. Efter en god start på året blev 2. kvartal et rigtig skidt kvartal for de globale aktieinvestorer, der tabte 9,2 pct. på en global portefølje målt ved MSCI verden (i lokal valuta). For en dansk investor var tabet dog kun 0,8 pct., idet både den amerikanske dollar og japanske yen er styrket markant i kvartalet. Gældskrisen i Sydeuropa var blandt hovedårsagerne til de negative markeder. Størst var faldet for aktierne i Sydeuropa, hvor eksempelvis det ledende græske aktieindeks faldt med 32,3 pct. i 2. kvartal. På sektorniveau var der fokus på energisektoren, hvor BP satte dagsordenen efter det katastrofale olieudslip i Den Mexicanske Golf. Investorerne straffede energiselskaberne over en bred kam med kursfald på knap 20 pct. Danske aktier gav i 2. kvartal et negativt afkast på 2,0 pct. målt ved det brede OMX Cap index, men har i 1. halvår klaret sig flot med et afkast på 8,5 pct. Endnu bedre er det gået for det smalle og dermed mere risiko-betonede OMXC20-indeks, der er steget med 15,1 pct. i 1. halvår. For sidstnævnte er det især de to største selskaber A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk der har trukket afkastet, idet de tilsammen udgør lige under halvdelen af indekset. Markedsafkast i pct. 2. kvartal % St. Stat ,3 5% St. Stat ,0 4% St. Stat ,9 4% Nykredit ,0 5% Nykredit ,1 2,5% NYK IS ,8 2,5% NYK IS ,4 Merrill Lynch Global High Yield Indeks -0,7 J.P. Morgan EMBI Indeks 1,2 OMX Cap Index -2,0 J.P. Morgan Global Obligationsindeks 11,9 Morgan Stanleys Verdensindeks -0,8 (fortsat fra forsiden) på grund af undervægt i vækstorienterede selskaber og overvægt i energisektoren, hvor sidstnævnte er hårdt ramt af olieulykken i Den Mexicanske Golf. Solide afkast i Bankvalg Den positive udvikling i samtlige puljer afspejles også i Bankvalg, der i 1. halvår opnåede afkast på 5,9-8,2 pct. med højeste afkast i Bankvalg Høj risiko. I 1. halvår har alle Bankvalgspuljer haft 5 procentpoint flere aktier i forhold til de langsigtede strategiske aktieandele på henholdsvis 30, 50 og 70 pct. Det har været medvirkende til, at det, der blev sat til under finanskrisen, nu er indhentet for Bankvalg Høj risiko. For Bankvalg Lav risiko og Bankvalg Middel risiko skete dette allerede ved udgangen af

3 Bankvalg Har du valgt Bankvalg, sammensætter banken din op sparing ud fra otte forskellige værdipuljer. Du kan vælge mellem Lav, Middel og Høj risiko. Jo flere aktier, desto større risiko og dermed også højere forventet afkast. Andelen i aktiepuljer er for tiden 35 pct. ved Lav risiko, 55 pct. ved Middel risiko og 75 pct. ved Høj risiko, når investerings horisonten er mere end 5 år. Vi tilpasser løbende sammensætningen af puljerne i Bankvalg ud fra forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne og din investeringshorisont. Når der er 5 år og mindre til udbetaling, begynder der en nedtrapning af andele i aktiepuljerne, og andele i obligationspuljer øges. Se skemaerne med fordeling. På kapitalpension, selvpension og børneopsparing måles investe ringshorisonten frem til den aftalte udbetalings dato. På ratepension måles der til midten af den aftalte udbetalingsperiode. Fx hvis udbetalingsperioden er 10 år, begynder ned trapningen omkring det tidspunkt, hvor ud betalingerne begynder. er Lav risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Middel risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Høj risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Du er altid velkommen til at tale med din rådgiver om dit valg af risikoprofil og drøfte, om de aftalte udbetalinger passer med dine behov ved pensionering. Afkast i Bankvalg Afkastet er beregnet for Bankvalg med mere end 5 år i investeringshorisont. I 1. halvår har fordelingen og afkastet været: Lav risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-juni Pension og Børneopsparing 1. kvartal 4,3 2. kvartal 1,6 1. halvår 5,9 Middel risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-juni Pension og Børneopsparing 1. kvartal 5,7 2. kvartal 1,4 1. halvår 7,1 Høj risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Januar-juni Pension og Børneopsparing 1. kvartal 7,0 2. kvartal 1,2 1. halvår 8,2 3

4 Puljen Korte obligationer Januar 0,6210 Februar 0,4648 Marts 0, kvartal 1,4645 0,0154 1,4799 April 0,2976 Maj 0,8692 Juni 0, kvartal 1,4663 0,0269 1, halvår 2,9308 0,0423 2,9731 Obligationer 8.265,6 98 Kontantbeholdning 106,9 1 Vedhængende renter 81,9 1 Aktiver i alt 8.454,4 100 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 2,1% Inkonverterbare skibskreditobligationer 0,1% Inkonverterbare realkreditobligationer 55,7% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 35,0% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 5,5% Erhvervslån/Supplerende kapital 0,4% Udtrukne obligationer 1,2% Samlet varighed ultimo 2. kvartal var 6,24 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2. kvartal var 1,65 år. Puljen Lange obligationer Januar 0,6641 Februar 0,9908 Marts 0, kvartal 1,9899 0,0260 2,0159 April 0,6107 Maj 2,0190 Juni 0, kvartal 3,3870 0,0114 3, halvår 5,3769 0,0374 5,4143 Obligationer 1.613,6 98 Kontantbeholdning 23,8 1 Vedhængende renter 20,5 1 Aktiver i alt 1.657,9 100 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 10,6% Inkonverterbare realkreditobligationer 13,6% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 69,4% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 1,2% Erhvervslån/Supplerende kapital 3,3% Udtrukne obligationer 1,9% Samlet varighed ultimo 2. kvartal var 8,74 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2. kvartal var 3,72 år. 4

5 Puljen Indeksobligationer Januar 0,7449 Februar 0,4342 Marts 0, kvartal 1,8619 0,0155 1,8774 April 0,4653 Maj 1,6414 Juni 1, kvartal 3,7816 0,0004 3, halvår 5,6435 0,0159 5,6594 Indeksobligationer 1.206,0 98 Kontantbeholdning 15,0 1 Vedhængende renter 13,9 1 Aktiver i alt 1.234,9 100 Korte indeksobligationer 27,8% Mellemlange indeksobligationer 1,6% Lange indeksobligationer 63,8% Udtrukne obligationer 5,7% Kontant 1,1% Samlet varighed ultimo 2. kvartal var 8,03 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2. kvartal var 7,72 år. Puljen Udenlandske obligationer Varighedsfordeling Netto- Handels- og Bruttoafkast. afkast opbevaringsomk. Skatteex puljeprovision Januar 3,4580 Februar 2,8089 Marts -0, kvartal 5,5480 0,0618 5,6098 April 1,0472 Maj 6,8919 Juni 3, kvartal 11,4867 0, , halvår 17,0347 0, ,1621 Udenlandske obligationer 1.305,3 97 Kontantbeholdning 24,7 2 Andre aktiver 13,0 1 Aktiver i alt 1.343, år 25,5% 3-6 år 27,1% 6-9 år 23,6% Over 9 år 23,8% Samlet varighed ultimo 2. kvartal var 6,38 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2. kvartal var 6,24 år. 5

6 Puljen Højrenteobligationer Varighedsfordeling Januar 2,4071 Februar -0,1373 Marts 4, kvartal 6,3742 0,0000 6,3742 April 1,3403 Maj -3,3341 Juni 1, kvartal -0,6308 0,0000-0, halvår 5,7434 0,0000 5,7434 Omkostninger til handel og rådgivning ved investering gennem investeringsforeninger er indeholdt i kursværdien og dermed også i periodens resultat. 0-3 år 33,7% 3-6 år 32,5% 6-9 år 21,0% Over 9 år 12,8% Udenlandske obligationer 1.972,4 97 Kontantbeholdning 71,3 3 Andre aktiver 0,1 0 Aktiver i alt 2.043,8 100 NIMF European High Yield Bond Fund 26,8% Nordea Invest Engros Global High Yield 26,2% Nordea Invest Special European High Yield 3,2% Nordea Invest Engros Emerging Markets Bonds 43,8% Puljen Danske aktier Branchefordeling Januar 3,1957 Februar -0,0220 Marts 7, kvartal 11,0246 0, ,1200 April 6,3665 Maj -7,3327 Juni -0, kvartal -1,6410 0,0921-1, halvår 9,3836 0,1875 9,5711 Danske aktier 2.825,8 98 Kontantbeholdning 48,6 2 Andre aktiver 0,1 0 Aktiver i alt 2.874,5 100 Puljen OMX Cap index Energi 0,0% 0,5% Materialer 4,7% 6,0% Industri 39,6% 33,3% Forbrugsgoder 1,4% 2,0% Konsumentvarer 12,5% 9,0% Sundhedspleje 19,2% 21,9% Finans 18,6% 25,4% IT 2,2% 1,7% Telekommunikation 0,0% 0,0% Forsyning 0,0% 0,2% Kontant 1,8% 0,0% OMX Cap index er branchefordelingen i det danske aktiemarked på Den Nordiske Børs København. 6

7 Puljen Udenlandske aktier Branchefordeling Netto- Handels- og Bruttoafkast. afkast opbevarings- Skatteomk. ex puljeprovision Januar -1,2430 Februar 2,6630 Marts 5, kvartal 7,3620 0,1200 7,4820 April 1,2698 Maj -3,3361 Juni 1, kvartal -0,3966 0,1616-0, halvår 6,9654 0,2816 7,2470 Udenlandske aktier 7.671,8 98 Kontantbeholdning 154,9 2 Andre aktiver 38,8 0 Aktiver i alt 7.865,5 100 Puljen MSCI World Energi 14,2% 10,0% Materialer 7,4% 7,3% Industri 7,6% 11,0% Forbrugsgoder 6,4% 9,9% Konsumentvarer 11,3% 10,6% Sundhedspleje 9,5% 10,2% Finans 16,1% 20,5% IT 14,0% 11,9% Telekommunikation 6,7% 4,2% Forsyning 4,6% 4,4% Kontant 2,2% 0,0% MSCI World er branchefordelingen i Morgan Stanleys verdensindeks i DKK. Puljen Unoterede aktier Januar 1,8524 Februar 2,7244 Marts 1, kvartal 5,8880 0,0000 5,8880 April 3,0543 Maj 2,1469 Juni 1, kvartal 6,9643 0,0000 6, halvår 12,8523 0, ,8523 Omkostninger til handel og rådgivning ved investering gennem investeringsforeninger og andre former for indpakning er indeholdt i kursværdien og dermed også i periodens resultat. Nordea Private Equity Pension I 37,0% Nordea Private Equity Pension II 31,6% Nordea Invest Engros Int. Aktier 16,3% Nordea Private Equity Bond ,4% Kontant 14,7% Aktivkategorier Unoterede aktier 1.156,7 85 Kontantbeholdning 199,3 15 Andre aktiver 0,2 0 Aktiver i alt 1.356,2 100 * Der er afgivet tilsagn til kapitalfonde, svarende til 87 pct. af de samlede aktiver. Af disse tilsagn er der ved udgangen af 2. kvartal anvendt 41,3 pct. af de samlede aktiver. ** Primært selskaber, hvor kapitalfonde har væsentligt ejerskab eller som vurderes som kandidater for opkøb af kapitalfonde. Kapitalfonde* 25,5% Børsnoterede kapitalfonde 15,8% Børsnoterede selskaber ** 26,4% Nordea Private Equity Bond ,4% Kontant 31,9% 7

8 Generel puljeinformation Afkastet i pct. er efter handelsomkostninger og opbevaringsomkostninger, men før fradrag af puljeprovision og pensionsafkastskat. Afkastet her i nyhedsbrevet er oplyst for en konto med samme saldo i hele perioden. Dit afkast afhænger af, hvilken gennemsnitlig saldo du har haft i de enkelte måneder, og hvilken procentfordeling du har haft mellem puljerne. Da afkastprocenterne svinger meget fra måned til måned, kan afkastet være forskelligt fra en konto med den samme saldo i hele perioden og til en konto, hvor saldoen ændrer sig, fx hvis der indbetales et beløb hver måned. Ved opgørelse af afkastet anvendes børs- og valutakurser fra den næstsidste ekspeditionsdag i perio den for puljen Udenlandske aktier dog 3. sidste ekspeditionsdag. Markedsafkastene i dette nyhedsbrev er af hensyn til sammenligningen opgjort pr. samme dag. Forvaltningen af puljerne er adskilt fra forvaltningen af Nordeas øvrige beholdninger. Værdipapirerne i puljerne opbevares i separate depoter. Se i øvrigt vilkår for Nordeas værdipapirpuljer. Du kan se vilkårene på nordea.dk eller få vilkårene i banken. Puljen Indlån Skatte Januar 0,0934 Februar 0,0652 Marts 0, kvartal 0,2308 0,2308 April 0,0699 Maj 0,0722 Juni 0, kvartal 0,2120 0, halvår 0,4428 0,4428 Beholdningsoversigter Se oversigt med puljernes investeringer på nordea. dk og onlineinvestering.nordea.dk Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Historiske afkast Årligt afkast før skat i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. Ind- Bankvalg Pension Bankvalg Børneops. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier lån Lav Middel Høj Lav Middel Høj ,3 7,2 6,2 2,6-17,4-12,7 3,6-6,7-6, ,9 9,6 9,5 0,4-27,6-34,0 2,2-16,4-16, ,4 6,0 6,8-5,2 9,6* 29,3 4,5 1,4 7,0* 7,9 11,3* 7,0* 7,8 11,3* ,2 6,8 8,1 1,3 10,4 23,6 2,5 1,0 5,3 6,2 7,1 5,2 6,0 6, ,0 5,4 6,7 7,5 6,9 46,9 35,0 1,0 14,2 19,5 24,9 14,1 19,5 24, ,5 1,3 2,1-4,3 6,7 21,5-0,1 1,4 3,0 3,4 3,9 3,0 3,5 4, ,5 1,8-3,4-1,1 2,3 0,7 1,6-4,8** 2,5 2,1 1,7 1,3 2,3 1,9 1, ,5 6,0 5,7 16,5-21,4-48,5-41,6-36,1 3,0-10,8-19,0-26,1-10,9-19,0-26, ,3 9,0 8,8 0,7 47,5 51,9 34,9 4,9 1,9 18,4 24,5 29,3 18,4 24,5 29,3 1. halvår ,9 5,4 5,6 17,0 5,7 9,4 7,0 12,9 0,4 5,9 7,1 8,2 5,9 7,1 8,2 Gennemsnit ,7 6,1 5,9 3,5 8,0 4,1-3,5 1,9 5,9 2,1 7,0 5,9 2,1 7, ,8 5,2 4,1 6,0 6,7 1,0-3,4-10,3 2,0 3,6 2,9 1,9 3,7 2,9 1, ,3 8,2 8,1 13,6 8,5-6,1-6,6-10,6 2,1 4,5 3,2 1,3 4,5 3,1 1,3 * Afkast for 8 måneder. Puljerne er startet 1. maj 2003 ** Afkast for 6 måneder. Puljen er startet 1. juli 2007 Savings & Asset Management er en afdeling i Nordea Bank Danmark A/S. Dette materiale er udarbejdet af Savings & Asset Management som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de kunder, som Nordea Bank Danmark A/S har udleveret materialet til. Materialet skal ikke opfattes som opfordring til indgåelse af bestemte opsparings-, pensions- eller forsikringsaftaler med Nordea eller som tilbud om køb og salg af bestemte værdipapirer. Informationer om værdipapir puljerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. og Vilkår for værdipapirpuljer i Nordea Bank Danmark A/S, April Øvrige informationer er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Savings & Asset Management garanterer ikke for, at oplysninger er nøjagtige eller komplette. Materialet er gen nem gået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Savings & Asset Management påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Nordea Bank Danmark A/S og/eller andre selskaber i Nordea-gruppen kan være involveret i bankaktiviteter for virksom heder eller i handel med værdipapirer, der er omtalt i materialet. Investering i værdipapirpuljerne og i individuelle værdipapirer er forbundet med risiko for tab, idet afkastet af de investerede værdipapirer afhænger af udsving på værdipapirmarkederne. Historiske afkast i puljerne kan ikke bruges til at danne forventnin ger om frem tidige afkast. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Udgiver: Nordea Bank Danmark A/S Ansvarshavende: Jens Gammelmark Savings & Asset Management Christiansbro, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C Tlf

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 43 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2012-31. december 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot:

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere