Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage sig en risiko. I 1. kvartal var det gennemgående tema således risk-on, og alle de mulige begivenheder, som man på forhånd frygtede kunne skabe uro, blev fejet af vejen. Investorerne sprang så at sige elegant henover den amerikanske fiskale kløft, og på den anden side af kløften ventede en cypriotisk bankkrise og svage kinesiske nøgletal. Men intet af det kunne for alvor true den gode stemning. De politiske og finansielle begivenheder i årets første kvartal understregede dog, at den globale økonomi fortsat er præget af en meget stor divergens mellem Europa og USA. Sideløbende med at amerikanske nøgletal generelt ser bedre ud og at amerikanske aktieindeks nåede op på niveauerne fra 2007 måtte Cypern bede om hjælp fra dets europæiske kollegaer, for hvem den økonomiske recession i skrivende stund ser ud til at forværres. Vores forventning, om at bedringen i USA ville smitte af på Europa, har således ikke holdt stik. Det vil sandsynligvis få fokus tilbage på den europæiske gældskrise i det kommende kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Målt over kvartalet leverede aktier et meget højt afkast på 8% målt ved MSCI World i lokal valuta. Stats- og realkreditobligationer fra den udviklede del af verden havde en meget negativ periode i januar, men kom meget stærkt tilbage i marts måned drevet af krisen på Cypern - og endte dermed kvartalet tæt på 0% i afkast. Det uensartede økonomiske vækstmiljø førte til meget stor forskel i de regionale aktieindeks. Målt i danske kroner leverede amerikanske og japanske aktier således de højeste afkast i kvartalet med hhv. 12,7% og 14,6%. Emerging Market-aktier gav derimod kun et skuffende afkast på 1,1% i kvartalet målt i DKK. Forklaringen på den relativt dårlige performance for Emerging Markets synes at være de pengepolitiske stramninger i Kina samt en generelt svag regnskabssæson. Det skal dog noteres, at væksten i Kina fortsat ligger over 7% om året. Brasilien, der tidligere har tiltrukket sig stor opmærksomhed for sit ressourcebaserede vækstpotentiale, oplever i disse kvartaler en skuffende økonomisk vækst, der ligger meget tæt på nul. Dette kan aflæses i udviklingen i det brasilianske aktiemarked, der i 1. kvartal tabte 8,2% i værdi. Endelig har virksomhedsobligationer, der jo som aktivtype opfører sig som en mellemting mellem en obligation og en aktie, givet et afkast på 2,6% målt på Merrill Lynch Global High Yield Bond indekset. Danmark Efter en lang vinter må det være på sin plads med en solstrålehistorie fra Nationalbankens Kvartalsoversigt for 1. kvartal 2013: Danmarks nettoformue overfor udlandet udgør svimlende 589 mia. kr. svarende til 33% af vort bruttonationalprodukt. Nettoformuen ejes af os alle: De private husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor. For kun 30 år siden, da dansk økonomi ifølge den daværende finansminister var på afgrundens rand, nåede den danske nettogæld op på 38% af bruttonationalproduktet. Altså samme størrelsesforhold - blot med modsat fortegn. Årsagen til den stærkt forbedrede position i forhold til udlandet er naturligvis, at Danmark har haft overskud på betalingsbalancen siden 1990 med undtagelse af Nettoformuen giver Danmark et ekstra gear at operere i, når der skal føres økonomisk politik. Helt konkret er det dette ekstra gear, der betyder, at danske aktier og obligationer i de udenlandske investorers øjne fungerer som sikker havn, når der er krise i Europa. I naturlig forlængelse af ovenstående har det danske aktiemarked haft en forrygende start på året med solid positiv trend set over kvartalet. Den øgede risikoappetit har især tilgodeset de store selskaber, heriblandt finansaktierne, som har været blandt vinderne. Nyheder fra indekstunge Novo Nordisk om et udfordrende godkendelsesforløb for selskabets nye produkter til det amerikanske marked gav dog nogen slinger i valsen. Årsregnskaberne blev i det store og hele positivt modtaget af markedet, og mindre skuffelser fandt hurtigt tilgivelse. Samtidig var der udenlandsk interesse for aktier med relativt sikker indtjening og høj tilbagebetaling til aktionærerne. Den type aktier er der en relativ stor andel af i Danmark i forhold til udlandet. Som en del af det omtalte risk-on miljø blev kronen i starten af året svækket, fordi udlandets interesse for sikker havn aktiver aftog. Kronen nåede i januar måned det svageste niveau overfor euro en siden Den danske krone blev dog igen i marts efterspurgt. Dette er det naturlige reaktionsmønster og en direkte konsekvens af krisen i Cypern. Valutareserven udgjorde ved udgangen af kvartalet DKK 481,9 mia. Udsigterne for de finansielle markeder for 2. kvartal 2013 De kommende par måneder kan blive mere udfordrende for globale aktier, end hvad første kvartal viste sig at være. Svækkelsen i de europæiske erhvervstillidsindikatorer og de seneste par ugers skuffende nøgletal for USA vil formentlig påvirke aktiemarkedet negativt, således at stemningen bliver lidt mindre risk-on end vi så i 1. kvartal. Sideløbende med, at de hårde økonomiske data i form af de ledende indikatorer er begyndt at pege ned, så må man erkende, at potentialet for politisk støj er vokset i både Europa og USA. Italien står således fortsat uden en officiel regering, og problematikken omkring det amerikanske gældsloft eksisterer fortsat. Hvorvidt dette vil få en betydning for markederne er usikkert, men som Cypern-eksemplet illustrerer, er de globale aktiemarkeder fortsat er meget udsatte - i det mindste kortvarigt - ved en eventuel eskalering af den europæiske gældskrise.

2 Pulje 1 - Danske Obligationer Renteudviklingen set over første kvartal 2013 viser meget begrænsede udsving. Således steg den 2-årige danske rente med 8 bp., mens den 10-årige rente steg med beskedne 2 bp. Denne udvikling dækker dog over relativt betydelige bevægelser inden for kvartalet. I starten af det nye år steg den 10-årige rente således med ca. 25 bp. At kvartalet samlet set endte med en beskeden rentestigning skyldes alene, at de faldt tilbage med ca. 23 bp. primært i marts måned. Generelt var det fortsat de usikre udsigter for den europæiske økonomi, der drev renteændringerne mens det specifikt var situationen i Cypern, der motiverede rentefaldet ultimo marts. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er fortsat forskellig på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente er således omkring 1,9%, hvilket er højere end den 10-årige tyske rente, som er 1,3%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,5% altså marginalt højere end i Tyskland. I USA faldt den 2-årige rente med 1 bp, mens den 10-årige rente steg med 9 bp. De tyske renter målt på samme løbetider var hhv. uændrede og faldt med 3 bp. Udsvingene i de korte renter var generelt lavere. Spændet mellem de danske og tyske renter steg i kvartalet fra ca. -25 bp. til +20 bp. målt ved de 10-årige statsobligationer. En stor del af denne udvikling skyldes dog en ændring af referenceobligationen. Imidlertid er der dog ingen tvivl om, at de lange danske statsrenter nu er klart højere end de tilsvarende tyske. Den danske krone har i marts været mere efterspurgt i valutamarkedet end tidligere på året. Dette er en konsekvens af krisen i Cypern. Dermed har Danmarks Nationalbanks indsats for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen virket efter hensigten. Valutareserven udgør ved udgangen af kvartalet DKK 481,9 mia. Den neutrale rentebevægelse over kvartalet har bidraget til et svagt negativt afkast for Pulje 1 - Danske Obligationer. For 1. kvartal lyder afkastet -0,29 på pct. (før pensionsafkastskat). Danske obligationer -0,29% -0,29% -0,24% -0,29% -0,29% -0,24% Danske obligationer 5,9% 5,0% 8,4% 7,1% 10,6% 9,1% 5,8% 4,9% 3% Realkredit Danmark SDRO ,6 4,5% Danske Stat ,1 4% Realkredit Danmark SDRO ,5 3% Nordea 2044 ALM 10,0 7% Danske Stat ,5

3 Pulje 2 - Danske Aktier Det danske aktiemarked har haft en forrygende start på året med solid positiv trend set over kvartalet. Der har generelt været en øget risikoappetit, som især har tilgodeset de store selskaber, heriblandt finansaktierne, som har været blandt vinderne. Nyheder fra indekstunge Novo Nordisk om et udfordrende godkendelsesforløb for selskabets nye produkter til det amerikanske marked gav dog nogen slinger i valsen. DFDS og Pandora leverede de største kursstigninger på hhv. 38,98 pct. og 33,07 pct. i perioden, mens Solar Holding og DSV stod for de største fald på hhv. -3,24 pct. og -2,74pct. Overvægten til DFDS, Per Aarsleff og SImcorp bidrog positivt til det relative afkast. Dertil bidrog undervægtene til Carlsberg og Bang & Olufsen positivt til det relative afkast. Derimod bidrog overvægtene i DSV samt undervægtene i Novozymes, Lundbeck og Genmab negativt til det relative afkast. Pulje 2 Danske Aktier gav i 1. kvartal et afkast på 12,23pct. (før pensionsafkastskat). Danske aktier 12,40% 12,23% 10,36% 12,40% 12,23% 10,36% Danske aktier 52,6% 44,7% 35,8% 30,5% -15,2% -12,9% 30,4% 25,8% Coloplast 9,3 Novo Nordisk 8,5 Danske Bank 8,0 Topdanmark 7,5 A P Møller-Mærsk 7,5

4 Pulje 3 - Danske Indeksobligationer Renteudviklingen set over første kvartal 2013 viser meget begrænsede udsving. Således steg den 2-årige danske rente med 8 bp., mens den 10-årige rente steg med beskedne 2 bp. Denne udvikling dækker dog over relativt betydelige bevægelser inden for kvartalet. I starten af det nye år steg den 10-årige rente således med ca. 25 bp. At kvartalet samlet set endte med en beskeden rentestigning skyldes alene, at de faldt tilbage med ca. 23 bp. primært i marts måned. Generelt var det fortsat de usikre udsigter for den europæiske økonomi, der drev renteændringerne mens det specifikt var situationen i Cypern, der motiverede rentefaldet ultimo marts. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er fortsat forskellig på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente er således omkring 1,9%, hvilket er højere end den 10-årige tyske rente, som er 1,3%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,5% altså marginalt højere end i Tyskland. I USA faldt den 2-årige rente med 1 bp, mens den 10-årige rente steg med 9 bp. De tyske renter målt på samme løbetider var hhv. uændrede og faldt med 3 bp. Udsvingene i de korte renter var generelt lavere. Spændet mellem de danske og tyske renter steg i kvartalet fra ca. -25 bp. til +20 bp. målt ved de 10-årige statsobligationer. En stor del af denne udvikling skyldes dog en ændring af referenceobligationen. Imidlertid er der dog ingen tvivl om, at de lange danske statsrenter nu er klart højere end de tilsvarende tyske. Den danske krone har i marts været mere efterspurgt i valutamarkedet end tidligere på året. Dette er en konsekvens af krisen i Cypern. Dermed har Danmarks Nationalbanks indsats for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen virket efter hensigten. Valutareserven udgør ved udgangen af kvartalet DKK 481,9 mia. Den neutrale rentebevægelse over kvartalet har bidraget til et svagt negativt afkast for Pulje 3 - Danske Indeksobligationer. For 1. kvartal lyder afkastet på -0,92 pct. (før pensionsafkastskat). Indeksobligationer -0,92% -0,92% -0,78% -0,92% -0,92% -0,78% Indeksobligationer 8,4% 7,1% 5,5% 4,7% 11,7% 9,9% 6,5% 5,5% Puljens investeringer Pct. 2,5% Nykredit ,4 2,5% Nykredit ,2 2,5% Nykredit ,1 2,5% Realkredit Danmark ,1

5 Pulje 4 - Mixpulje De politiske og finansielle begivenheder i årets første kvartal understregede, at den globale økonomi fortsat er præget af en meget stor divergens mellem Europa og USA. Sideløbende med at amerikanske nøgletal generelt ser bedre ud og at amerikanske aktieindeks nåede tilbage til niveauerne fra 2007 måtte Cypern bede om hjælp fra dets europæiske kollegaer, for hvem den økonomiske recession i skrivende stund ser ud til at forværres. Vores forventning, om at bedringen i USA ville smitte af på Europa, har således ikke holdt stik. Det vil sandsynligvis få fokus tilbage på den europæiske gældskrise i det kommende kvartal. Målt over kvartalet leverede aktier et meget højt afkast på 8% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer kom meget stærkt tilbage i marts måned og endte dermed kvartalet tæt på 0% i afkast. Dette er efter den meget negative start på året i januar. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i Investment Grade obligationer og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 4 - Mixpulje et afkast i første kvartal på 5,26 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje 5,27% 5,26% 4,46% 5,27% 5,26% 4,46% Mixpulje 17,8% 15,1% 15,6% 13,2% 0,43% 0,37% 10,8% 9,1% SEBinvest Nordamerika Indeks 17,6 SEBinvest Europa Small Cap 13,0 SEBinvest Danske Aktier 10,3 SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) 9,3 SEBinvest Kreditobligationer 7,9

6 Pulje 5 - Internationale Aktier De politiske og finansielle begivenheder i årets første kvartal understregede, at den globale økonomi fortsat er præget af en meget stor divergens mellem Europa og USA. Sideløbende med at amerikanske nøgletal generelt ser bedre ud og at amerikanske aktieindeks nåede tilbage til niveauerne fra 2007 måtte Cypern bede om hjælp fra dets europæiske kollegaer, for hvem den økonomiske recession i skrivende stund ser ud til at forværres. Vores forventning, om at bedringen i USA ville smitte af på Europa, har således ikke holdt stik. Det vil sandsynligvis få fokus tilbage på den europæiske gældskrise i det kommende kvartal. Målt over kvartalet leverede aktier et meget højt afkast på 8% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer kom meget stærkt tilbage i marts måned og endte dermed kvartalet tæt på 0% i afkast. Dette er efter den meget negative start på året i januar. Puljen har været allokeret med overvægt i emerging market aktier og undervægte i amerikanske og europæiske aktier. Pulje 5 Internationale Aktier gav i første kvartal af 2013 et afkast på 11,78 pct. (før pensionsafkastskat). Internationale aktier 11,78% 11,78% 9,98% 11,78% 11,78% 9,98% Internationale aktier 17,1% 14,6% 18,9% 16,1% -3,5% -2,9% 11,6% 9,7% Puljens investeringer Pct. SEBinvest Nordamerika Indeks 56,2 SEBinvest Europa Small Cap 17,5 SEBinvest Europe Højt Udbytte 14,6 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 11,2

7 Pulje 7 - Korte Obligationer Renteudviklingen set over første kvartal 2013 viser meget begrænsede udsving. Således steg den 2-årige danske rente med 8 bp., mens den 10-årige rente steg med beskedne 2 bp. Denne udvikling dækker dog over relativt betydelige bevægelser inden for kvartalet. I starten af det nye år steg den 10-årige rente således med ca. 25 bp. At kvartalet samlet set endte med en beskeden rentestigning skyldes alene, at de faldt tilbage med ca. 23 bp. primært i marts måned. Generelt var det fortsat de usikre udsigter for den europæiske økonomi, der drev renteændringerne mens det specifikt var situationen i Cypern, der motiverede rentefaldet ultimo marts. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er fortsat forskellig på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente er således omkring 1,9%, hvilket er højere end den 10-årige tyske rente, som er 1,3%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,5% altså marginalt højere end i Tyskland. I USA faldt den 2-årige rente med 1 bp, mens den 10-årige rente steg med 9 bp. De tyske renter målt på samme løbetider var hhv. uændrede og faldt med 3 bp. Udsvingene i de korte renter var generelt lavere. Spændet mellem de danske og tyske renter steg i kvartalet fra ca. -25 bp. til +20 bp. målt ved de 10-årige statsobligationer. En stor del af denne udvikling skyldes dog en ændring af referenceobligationen. Imidlertid er der dog ingen tvivl om, at de lange danske statsrenter nu er klart højere end de tilsvarende tyske. Den danske krone har i marts været mere efterspurgt i valutamarkedet end tidligere på året. Dette er en konsekvens af krisen i Cypern. Dermed har Danmarks Nationalbanks indsats for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen virket efter hensigten. Valutareserven udgør ved udgangen af kvartalet DKK 481,9 mia. Den neutrale rentebevægelse over kvartalet har bidraget til et neutralt afkast for Pulje 7 - Korte Obligationer. For 1. kvartal lyder afkastet på 0,18 pct. (før pensionsafkastskat). Korte obligationer 0,19% 0,18% 0,15% 0,19% 0,18% 0,15% Korte obligationer 5,1% 4,4% 4,2% 3,5% 4,0% 3,4% 2,7% 2,3% 2% Realkredit Danmark SDRO 2015 Jan 31,4 2% Realkredit Danmark SDRO 2015 Apr 19,2 2% BRF Kredit SDO 2013 Okt 13,8 2% Realkredit Danmark SDRO 2016 Jan 10,0 Var. Nykredit JCB 2013 Okt 9,6

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere