Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2014 Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Trods store udsving i årets løb endte aktiepuljerne med flotte afkast, mens obli gationspuljerne generelt opnåede afkast tæt på nul eller direkte negative afkast. Puljen Danske aktier gav i 4. kvartal et plus på 10,7 pct., og med et afkast på hele 36,7 pct. opnåede den det højeste afkast blandt puljerne i Den væsentligste årsag var, at markedet var begunstiget af meget kraftige kursstigninger for flere enkeltaktier, ikke mindst Vestas Wind Systems, Pandora og Royal Unibrew, som også er repræsenteret blandt puljens investeringer. Næstbedste afkast blev opnået i puljen Udenlandske aktier, der med et afkast i 4. kvartal på 5,2 pct., sluttede året med en stigning på 16,2 pct. Det er noget lavere end den generelle markedsudvikling, hvilket især skyldes en eksponering mod vækstøkonomierne i bl.a. Asien, som oplevede en svækket investorinteresse. En svækkelse af mange valutaer i emerging markets overfor danske kroner påvirkede også afkastet negativt. Puljeafkast i 2013 Procent Korte obligationer Lange obligationer Indeksobligationer Udenlandske obligationer Højrenteobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Indlån 2013 blev et stærkt aktieår. Solide afkast i Bankvalg. Resultatet var derimod positivt påvirket af vores investeringer i stabile aktier, hvoraf mange er eksponeret mod medicinalsektoren og stabilt forbrug. Puljen Unoterede aktier steg 5,0 pct. i 4. kvartal og endte dermed 2013 med et afkast på 12,0 pct. Puljens investeringer er typisk meget langsigtede af natur, hvorfor puljen ikke helt kunne følge med de mere likvide og noterede aktier. Magert år for danske obligationer Efter flere år med flotte afkast blev 2013 et sløjt år for danske obligationer. Obligationsrenterne steg i kølvandet på stigende amerikanske renter, hvilket betød, at puljerne Korte obligationer og Lange obligationer i 2013 gav afkast på henholdsvis 1,4 pct. og 1,0 pct. Begge puljers afkast er dog betydeligt bedre end den generelle markedsudvikling, hvilket især skyldes investeringerne i realkreditobligationer. Årets rentestigninger i specielt den lange del af rentekurven gik også ud over puljen Indeksobligationer og puljen Udenlandske obligationer, idet disse gav negative afkast på henholdsvis 4,0 pct. og 7,1 pct. Resultatet for sidstnævnte er endvidere negativt påvirket af investeringerne i japanske obligationer, der blev ramt af en markant svækkelse af yen overfor danske kroner. Puljen Højrenteobligationer opnåede i 2013 et beskedent positivt afkast på 1,8 pct. Afkastet er positivt påvirket af investeringerne i virksomhedsobligationer, men holdt nede af en negativ udvikling indenfor investeringerne i statsobligationer fra emerging markets Aktierne sikrede solide afkast i Bankvalg Bankvalg Lav, Middel og Høj risiko havde takket være den positive udvikling indenfor aktiepuljerne en stærk slutspurt og opnåede i 4. kvartal afkast i niveauet Fortsætter på side 2

2 Udviklingen på de finansielle markeder i stod på mange måder i centralbankernes tegn. De tre store centralbanker fra henholdsvis USA (Fed), Europa (ECB) og Japan (BoJ) førte alle en særdeles lempelig pengepolitik, hvilket især stimulerede investorernes appetit på aktier. Investorernes øjne var især rettet mod den amerikanske centralbank, der gennem sine massive opkøb af stats- og realkreditobligationer, holdt renterne i bund. Det skabte pæn fremgang i økonomien, og på sit rentemøde i december kom den længe ventede meddelelse om, at Fed vil lette foden fra speederen og begynde nedtrapningen af sit opkøbsprogram. Også Europa viste spirende tegn på vækst, idet bl.a. Spanien endelig synes at være fri af recession. Rentespændet mellem periferilandene og Tyskland er således også indsnævret betydeligt. Inflationen var på et lavt niveau i euroområdet, og det gav plads til to rentenedsættelser fra ECB i maj og november. Danmarks Nationalbank fulgte kun rentenedsættelsen i maj og er dermed ved at normalisere renteforskellen til euroområdet. Danske realkreditobligationer klarede sig i 2013 betydeligt bedre end statsobligationer og nød godt af en ind snævring af merrenten, hvilket resulterede i positive afkast på de fleste realkreditobligationer var et stærkt aktieår De globale aktiemarkeder sluttede, trods en noget ujævn udvikling undervejs, året stærkt og gav alene i 4. kvartal et afkast på 5,5 pct. Set for hele 2013 var resultatet et positivt afkast på hele 21,1 pct. (se skema). De europæiske aktier var i perioder præget af usikkerhed i forbindelse med det kaotiske forløb efter det italienske parlamentsvalg og redningen af den cypriotiske banksektor, men for året som helhed blev de europæiske aktier løftet af en grundlæggende appetit på risiko og udsigten til spirende vækst i flere af eurolandene. Blandt de toneangivende aktiemarkeder gav det tyske marked det højeste afkast som følge af en positiv udvikling i økonomien. I Japan førte centralbanken gennem hele 2013 en særdeles lempelig pengepolitik med det formål at skabe vækst og få inflationen i vejret efter 15 år med deflation. Det førte til en markant svækkelse af den japanske yen og markante stigninger på det japanske aktiemarked. Det danske aktiemarked var i 2013 blandt de markeder, som på globalt plan gav det højeste afkast. Den positive udvikling kan henføres til flere forhold. For det første er Danmark ikke med i eurozonen, og er dermed mindre eksponeret mod risikoen i forbindelse med statsgældskrisen. Derudover blev markedet påvirket positivt af meget kraftige kursstigninger for flere enkeltaktier. Således blev værdien af vindmølleproducenten Vestas Wind Systems mere end tredoblet på grund af en øget ordreindgang og fortsatte rationaliseringer. Faldende guld- og sølvpriser var ligeledes medvirkende til, at værdien af smykkeproducenten Pandora blev mere end fordoblet. Årets C20-taber FLSmidth fik en stor cementordre i december, men det ændrede ikke ved, at ingeniørselskabet endte som det eneste C20-selskab med kursfald for året. Fortsat fra side 1 2,0-4,3 pct. Udviklingen medførte, at Bankvalg Lav, Middel og Høj risiko i 2013 opnåede afkast på henholdsvis 5,7 pct., 9,6 pct. og 12,3 pct. Andelen af aktier i Bankvalg har i 2013 generelt været taktisk forhøjet med ca. 5 procentpoint, hvilket samlet set bidrog positivt til afkastet med ca. 1,0 procentpoint indenfor alle risikokategorier. Markedsafkast i pct. 4. kvartal ,0% Danske Stat StL ,01-0,15 4,0% Danske Stat StL ,54-0,86 4,0% Nykredit 3 D ,07 1,74 5,0% Nykredit 3 D ,45 4,21 2,5% Nykredit ,04 0,13 2,5% Nykredit ,47-5,04 Merrill Lynch Global High Yield 3,41 6,82 JP Morgan EmergingMarkets Bond Index 1,38-5,72 OMX Copenhagen Benchmark Cap Index 9,21 38,58 OMX Copenhagen Benchmark 8,63 27,04 OMX Copenhagen 20 8,77 23,61 JP Morgan Global Bond Index -3,12-8,71 MSCI World (NDR) 5,54 21,10 2

3 Bankvalg Har du valgt Bankvalg, sammensætter banken din op sparing ud fra otte forskellige værdipapirpuljer. Du kan vælge mellem Lav, Middel og Høj risiko. Jo flere aktier, desto større risiko og dermed også højere forventet afkast. Andelen i aktiepuljer er for tiden 30 pct. ved Lav risiko, 55 pct. ved Middel risiko og 70 pct. ved Høj risiko, når investerings horisonten er mere end 5 år. Vi tilpasser løbende sammensætningen af puljerne i Bankvalg ud fra forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne og din investeringshorisont. Når der er 5 år og mindre til udbetaling, begynder der en nedtrapning af andele i aktiepuljerne, og andele i obligationspuljer øges. Se skemaerne med fordelinger. På aldersopsparing, kapitalpension, selvpension og børneopsparing måles investeringshorisonten frem til den aftalte udbetalings dato. På ratepension måles der til midten af den aftalte udbetalingsperiode. Fx hvis udbetalingsperioden er 10 år, begynder ned trapningen omkring det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder. Fordelinger fra 1. januar 2014 Lav risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Middel risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Høj risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Over Du er altid velkommen til at tale med din rådgiver om dit valg af risikoprofil og drøfte, om de aftalte udbetalinger passer med dine behov ved pensionering. Afkast i Bankvalg Afkastet er beregnet for Bankvalg med mere end 5 år i investeringshorisont. I 2013 har fordeling og afkastet været: Lav risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Jan.-feb Marts April-juni Juli-oktober Nov.-dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 3,0446 0,0859 2, kvartal -0,8524 0,0799-0, kvartal 1,4811 0,0858 1, kvartal 2,0210 0,0857 1, ,6943 0,3373 5,3570 Middel risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Jan.-feb Marts-juni Juli-oktober Nov.-dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 4,4898 0,1380 4, kvartal -1,1725 0,1364-1, kvartal 2,8764 0,1510 2, kvartal 3,4284 0,1482 3, ,6221 0,5736 9,0485 Høj risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier Jan.-feb Marts-juni Juli-oktober Nov.-dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 5,5749 0,1732 5, kvartal -1,2386 0,1703-1, kvartal 3,6967 0,1910 3, kvartal 4,2769 0,1865 4, ,3099 0, ,5889 3

4 Puljen Korte obligationer handelsomk. Januar -0,4027-0,4027 Februar 0,4887 0,4887 Marts 0,3220 0, kvartal 0,4080 0,4080 Varighedsfordeling April 0,4208 0,4208 Maj 0,0406 0,0406 Juni -0,4615-0, kvartal -0,0001-0,0001 Juli 0,2190 0,2190 August -0,2634-0,2634 September 0,3196 0, kvartal 0,2752 0,2752 Oktober 0,4716 0,4716 November 0,3571 0,3571 December -0,1057-0, kvartal 0,7230 0, ,4061 1,4061 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 84,4% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 12,7% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 2,0% Udtrukne obligationer 0,9% Renteindtægter af obligationer 203,7 Kursavance på obligationer -79,3 Valutakursavance 0,1 Afkast af obligationer 124,5 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 124,5 Samlet varighed ultimo 2013 var 2,59 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2013 var 1,99 år. Obligationer 9.071, ,1 97 Kontantbeholdning 154, ,5 2 Vedhængende renter 80, ,6 1 Aktiver i alt 9.306, ,

5 Puljen Lange obligationer handelsomk. Januar -1,2616-1,2616 Februar 0,9388 0,9388 Marts 1,0668 1, kvartal 0,7440 0,7440 Varighedsfordeling April 1,0456 1,0456 Maj -0,3451-0,3451 Juni -1,6559-1, kvartal -0,9554-0,9554 Juli 0,2942 0,2942 August -1,2728-1,2728 September 1,1152 1, kvartal 0,1366 0,1366 Oktober 1,2376 1,2376 November 0,8020 0,8020 December -0,9288-0, kvartal 1,1108 1, ,0360 1,0360 Renteindtægter af obligationer 65,3 Kursavance på obligationer -41,6 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 23,7 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 2,1% Inkonverterbare realkreditobligationer 28,2% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 68,1% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 0,3% Udtrukne obligationer 1,3% Samlet varighed ultimo 2013 var 8,92 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2013 var 6,16 år. Periodens resultat 23,7 Obligationer 2.079, ,2 96 Kontantbeholdning 43,6 2 65,6 3 Vedhængende renter 15,2 1 26,6 1 Aktiver i alt 2.138, ,

6 Puljen Indeksobligationer handelsomk. Januar -0,9040-0,9040 Februar 0,1592 0,1592 Marts -0,1785-0, kvartal -0,9233-0,9233 Typefordeling April 2,2754 2,2754 Maj 1,1897 1,1897 Juni -3,7393-3, kvartal -0,2742-0,2742 Juli 0,1848 0,1848 August -1,0968-1,0968 September 0,0143 0, kvartal -0,8977-0,8977 Oktober -0,1897-0,1897 November 0,2328 0,2328 December -1,9442-1, kvartal -1,9011-1, ,9963-3,9963 Korte indeksobligationer 8,4% Mellemlange indeksobligationer 3,9% Lange indeksobligationer 82,9% Øvrige obligationer 0,0% Udtrukne obligationer 4,8% Renteindtægter af indeksobligationer 23,5 Kursavance på indeksobligationer -35,7 Indeksregulering - avance -36,1 Valutakursavance -0,1 Afkast af indeksobligationer -48,4 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat -48,4 Samlet varighed ultimo 2013 var 9,15 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2013 var 8,8 år. Indeksobligationer 1.202, ,8 96 Kontantbeholdning 54,0 4 34,9 3 Vedhængende renter 6,2 1 10,6 1 Aktiver i alt 1.262, ,

7 Puljen Udenlandske obligationer handels- og opbevaringsomk. Januar -3,6075-3,6291 Februar 1,9476 1,9263 Marts 1,7242 1, kvartal 0,0643 0,0641 0,0002 Varighedsfordeling April -0,9200-0,9434 Maj -2,2611-2,2847 Juni -1,1701-1, kvartal -4,3512 0,0679-4,4191 Juli -0,5858-0,6111 August 0,3856 0,3614 September -0,7005-0, kvartal -0,9007 0,0726-0,9733 Oktober 0,4677 0,4424 November -1,0514-1,0745 December -1,2838-1, kvartal -1,8675 0,0682-1, ,0551 0,2728-7, år 24,0% 3-6 år 30,7% 6-9 år 17,3% Over 9 år 28,0% Samlet varighed ultimo 2013 var 5,4 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2013 var 5,28 år. Renteindtægter af obligationer 74,7 Kursavance på obligationer -106,1 Valutakursavance -79,9 Afkast af obligationer -111,3 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 4,2 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat -115,5 Fordeling Nordea Invest Globale obligationer 76,2% Øvrige obligationer 19,0% Kontanter 4,8% Udenlandske obligationer 1.387, ,1 95 Kontantbeholdning m.m. 44,8 3 66,6 5 Aktiver i alt 1.432, ,

8 Puljen Højrenteobligationer handelsomk. Januar 0,9878 0,9216 Februar -0,5906-0,6491 Marts 0,6690 0, kvartal 1,0662 0,1785 0,8877 Varighedsfordeling April 0,9950 0,9350 Maj -0,1337-0,1937 Juni -5,1071-5, kvartal -4,2458 0,1738-4,4196 Juli 2,3013 2,2370 August -1,7527-1,8141 September 2,0905 2, kvartal 2,6391 0,1843 2,4548 Oktober 2,4295 2,3639 November -0,6942-0,7543 December 0,6507 0, kvartal 2,3860 0,1761 2, ,8455 0,7127 1,1328 Renteindtægter af obligationer 9,8 Kursavance på obligationer 35,1 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 44,9 Handelsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 23,2 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 21,7 0-3 år 38,7% 3-6 år 34,3% 6-9 år 16,7% Over 9 år 10,3% Fordeling Højrente obligationer 3.194, ,7 97 Kontantbeholdning m.m. 41,5 1 98,4 3 Aktiver i alt 3.236, ,1 100 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 1,5% Nordea Invest Engros Global High Yield 22,4% Nordea Invest Engros Emerging Markets Bonds 33,6% Nordea 1 European High Yield Bond Fund II 21,8% Nordea 1 Emerging Markets Blend Bond Fund 5,3% Nordea 1 Emerging Market Local Debt 4,9% Nordea 1 Euro Bank Debt Fund 7,5% Kontanter 3,0% 8

9 Puljen Danske aktier handelsomk. Januar 6,6094 6,5966 Februar 3,3618 3,3429 Marts 1,7960 1, kvartal 11,7672 0,0531 0, ,7141 Branchefordeling April 0,3496 0,3402 Maj 3,3243 3,3141 Juni -5,7719-5, kvartal -2,0980 0,0393 0,0393-2,1373 Juli 7,6139 7,6013 August 2,3752 2,3599 September 6,3686 6, kvartal 16,3577 0,0408 0, ,3169 Oktober 5,8126 5,7959 November 3,5322 3,5159 December 1,3523 1, kvartal 10,6971 0,0464 0, , ,7240 0,1796 0, ,5444 Aktieudbytter 44,4 Kursavance på aktier 792,8 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 837,2 Handelsomkostninger 4,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 833,2 Puljen OMX Cap indeks Energi 0,0% 0,0% Materialer 3,7% 3,7% Industri 20,2% 26,4% Forbrugsgoder 4,9% 4,8% Konsumentvarer 7,4% 10,0% Sundhedspleje 22,9% 26,7% Finans 16,6% 22,2% IT 1,7% 1,4% Telekommunikation 1,1% 4,7% Forsyning 0,0% 0,0% Kontanter 21,5% 0,0% Danske aktier 2.600, ,3 79 Kontantbeholdning m.m. 82, ,4 21 Aktiver i alt 2.682, ,

10 Puljen Udenlandske aktier handels- og. opbevaringsomk. Januar 2,8082 2,7475 Februar 0,7925 0,7374 Marts 4,2051 4, kvartal 7,8058 0,1691 7,6367 Branchefordeling April 0,0960 0,0402 Maj 3,7379 3,6802 Juni -4,4325-4, kvartal -0,5986 0,1662-0,7648 Juli 3,5290 3,4611 August -2,1254-2,1903 September 2,4383 2, kvartal 3,8419 0,1953 3,6466 Oktober 2,9760 2,9074 November 2,8073 2,7431 December -0,6130-0, kvartal 5,1703 0,1867 4, ,2194 0, ,5021 Aktieudbytte efter skat 173,6 Kursavance på aktier 1.300,5 Valutakursavance -0,2 Afkast af aktier 1.473,9 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 64,9 Renteindtægter 0,0 Periodens resultat 1.409,0 Puljen MSCI World Energi 7,5% 9,4% Materialer 2,7% 5,7% Industri 5,9% 11,5% Forbrugsgoder 11,6% 12,3% Konsumentvarer 9,1% 9,9% Sundhedspleje 14,5% 11,3% Finans 19,1% 20,9% IT 12,6% 12,1% Telekommunikation 3,7% 3,8% Forsyning 4,4% 3,1% Kontanter 8,9% 0,0% Fordeling Udenlandske aktier 9.714, ,2 93 Kontantbeholdning m.m. 206, ,1 7 Aktiver i alt 9.920, ,3 100 Nordea Invest Emerging Markets Aktier 4,9% Nordea Invest Internationale Aktier 59,9% Nordea Invest Absolute Return Equities II 28,3% Øvrige aktier 0,1% Kontanter 6,8% 10

11 Puljen Unoterede aktier Fordeling handelsomk. Januar 0,7144 0,5424 Februar 0,2145 0,0598 Marts 3,2131 3, kvartal 4,1420 0,4605 3,6815 April 1,3134 1,1709 Maj 3,5312 3,3800 Juni -2,9018-3, kvartal 1,9428 0,4457 1,4971 Juli 0,8919 0,7078 August -0,2670-0,4436 September 0,3364 0, kvartal 0,9613 0,5305 0,4308 Oktober 1,3083 1,1223 November 4,1367 3,9658 December -0,4885-0, kvartal 4,9565 0,5055 4,4510 Nordea Private Equity Pension I 44,7% Nordea Private Equity Pension II 31,9% Nordea Invest Engros Internationale Aktier 3,0% Nordea Invest Globale Aktier Indeks 13,6% Nordea Private Equity Bond ,4% Kontanter 5,4% ,0026 1, ,0604 Aktieudbytte efter skat 3,9 Kursavance på aktier 203,0 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 206,9 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger investeringsforeninger m.m. 33,2 Renteindtægter 0,0 Periodens resultat 173,7 Aktivkategorier Aktier 1.741, ,8 95 Kontantbeholdning m.m. 55, ,4 5 Aktiver i alt 1.797, ,2 100 Kapitalfonde 63,4% Børsnoterede selskaber 16,6% Nordea Private Equity Bond ,4% Kontanter 18,6% 11

12 Generel puljeinformation Afkastet i pct. er efter handelsomkostninger, opbevaringsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af pulje provision og pensionsafkastskat. Afkastet her i nyhedsbrevet er oplyst for en konto med samme saldo i hele perioden. Dit afkast afhænger af, hvilken saldo du har haft de enkelte dage, og hvilken procentfordeling du har haft mellem puljerne. Da afkastprocenterne svinger meget fra dag til dag, kan afkastet være forskelligt fra en konto med den samme saldo i hele perioden og til en konto, hvor saldoen ændrer sig, fx hvis der indbetales et beløb. Forvaltningen af puljerne er adskilt fra forvalt ningen af Nordeas øvrige beholdninger. Værdipapirerne i puljerne opbevares derfor i separate depoter. Se i øvrigt vilkår for Nordeas værdipapirpuljer på nordea.dk/puljer Historiske afkast Puljen Indlån Bruttoafkast Nettoafkast Januar 0,0212 0,0212 Februar 0,0192 0,0192 Marts 0,0212 0, kvartal 0,0616 0,0616 April 0,0205 0,0205 Maj 0,0212 0,0212 Juni 0,0205 0, kvartal 0,0622 0,0622 Juli 0,0212 0,0212 August 0,0212 0,0212 September 0,0205 0, kvartal 0,0629 0,0629 Oktober 0,0212 0,0212 November 0,0205 0,0205 December 0,0212 0, kvartal 0,0629 0, ,2496 0,2496 Beholdningsoversigter Se oversigt med puljernes investeringer på nordea.dk/puljer Varenr Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Årligt afkast før skat i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Unot. Ind- Bankvalg Pension Bankvalg Børneops. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier aktier lån Lav Middel Høj Lav Middel Høj ,2 6,8 8,1 1,3 10,4 23,6 2,5 1,0 5,3 6,2 7,1 5,2 6,0 6, ,0 5,4 6,7 7,5 6,9 46,9 35,0 1,0 14,2 19,5 24,9 14,1 19,5 24, ,5 1,3 2,1-4,3 6,7 21,5-0,1 1,4 3,0 3,4 3,9 3,0 3,5 4, ,5 1,8-3,4-1,1 2,3 0,7 1,6-4,8* 2,5 2,1 1,7 1,3 2,3 1,9 1, ,5 6,0 5,7 16,5-21,4-48,5-41,6-36,1 3,0-10,8-19,0-26,1-10,9-19,0-26, ,3 9,0 8,8 0,7 47,5 51,9 34,9 4,9 1,9 18,4 24,5 29,3 18,4 24,5 29, ,7 4,9 6,1 14,4 13,3 28,9 18,2 17,7 0,7 10,7 14,3 17,6 10,7 14,3 17, ,7 8,7 10,8 9,0 1,5-23,9-4,9 2,8 0,6 0,1-1,8-3,4 0,1-1,8-3, ,5 6,5 8,3 1,6 18,1 27,3 12,8 17,6 0,3 8,8 11,8 14,0 8,8 11,8 14, ) 1,4 1,0-4,0-7,1 1,8 36,7 16,2 12,0 0,2 5,7 9,6 12,3 5,7 9,6 12, ) 1,4 1,0-4,0-7,3 1,1 36,5 15,5 10,1 0,2 5,4 9,0 11,6 5,4 9,0 11,6 Gennemsnit ,7 5,1 4,8 3,6 7,5 11,5 5,0 0,0 1,3 5,4 6,3 6,9 5,4 6,3 6, ,1 6,0 5,9 3,4 15,2 21,0 14,6 10,4 0,8 8,5 11,3 13,3 8,5 11,3 13, ,9 5,4 4,8 0,9 6,6 9,8 7,4 10,0 0,4 4,7 6,2 7,1 4,7 6,2 7,1 For 2013 vises afkastprocenter 1 Brutto før omkostninger 2 Netto efter omkostninger i puljen * Afkast for 6 måneder. Puljen er startet 1. juli 2007 De gennemsnitlige afkastprocenter er beregnet med netto-afkastprocenter efter handelsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af puljeprovisioner og pensionsafkastskat. Savings & Wealth Offerings er en afdeling i Nordea Bank Danmark A/S. Dette materiale er udarbejdet af Savings & Wealth Offerings som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de kunder, som Nordea Bank Danmark A/S har udleveret materialet til. Materialet skal ikke opfattes som opfordring til indgåelse af bestemte opsparings-, pensions- eller forsikringsaftaler med Nordea eller som tilbud om køb og salg af bestemte værdipapirer. Informationer om værdipapir puljerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. og Vilkår for værdipapirpuljer i Nordea Bank Danmark A/S, April Øvrige informationer er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Savings & Wealth Offerings garanterer ikke for, at oplysninger er nøjagtige eller komplette. Materialet er gen nem gået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Savings & Wealth Offerings påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Nordea Bank Danmark A/S og/eller andre selskaber i Nordea-gruppen kan være involveret i bankaktiviteter for virksom heder eller i handel med værdipapirer, der er omtalt i materialet. Investering i værdipapirpuljerne og i individuelle værdipapirer er forbundet med risiko for tab, idet afkastet af de investerede værdipapirer afhænger af udsving på værdipapirmarkederne. Historiske afkast i puljerne kan ikke bruges til at danne forventnin ger om frem tidige afkast. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Udgiver: Nordea Bank Danmark A/S Ansvarshavende: Jens Gammelmark Savings & Wealth Offerings Christiansbro, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C Tlf

Centralbank talte aktier ned i juni

Centralbank talte aktier ned i juni Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2013 Centralbank talte aktier ned i juni Den amerikanske centralbank skabte i juni en sur stemning, da den gjorde klart, at den snart ser en ende på

Læs mere

Positive overraskelser for de risikovillige

Positive overraskelser for de risikovillige Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2013 Positive overraskelser for de risikovillige 3. kvartal blev et overraskende positivt kvartal for de mere risikobehæftede aktiver. Således kunne

Læs mere

Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal

Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2016 Revanche til aktier i 4. kvartal 2015 var et godt investeringsår for puljeinvestorerne Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal En positiv

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Trods usikkerhed på de finansielle markeder, især skabt af udviklingen omkring Ukraine

Læs mere

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

God start på året for aktiepuljerne

God start på året for aktiepuljerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2013 God start på året for aktiepuljerne Udviklingen i 1. kvartal kom især de mere risikofyldte aktivklasser til gode, og med et afkast på 11,8 pct.

Læs mere

Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015

Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Trods udfordringer blev 2014 endnu et godt investeringsår De finansielle markeder var trods store udsving i specielt 4. kvartal generelt præget

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

Positive afkast til aktier

Positive afkast til aktier Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2016 Positive afkast til aktier Stigninger for aktier og højrenteobligationer i 3. kvartal Pæne afkast i Bankvalg 3. kvartal blev indledt med pæne

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Nyhedsbrev. Slutspurt sikrede flotte aktieafkast

Nyhedsbrev. Slutspurt sikrede flotte aktieafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2017 Aktieoptur, stigende renter og en styrket dollar i 4. kvartal 2016 var et godt investeringsår Stærke afkast i Bankvalg Slutspurt sikrede flotte

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. Stærk start på året. Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg

Nyhedsbrev. Stærk start på året. Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2017 Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg Stærk start på året De finansielle

Læs mere

Politik dominerede markederne i 1. halvår

Politik dominerede markederne i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2016 Politik dominerede markederne i 1. halvår Begivenhedsrigt 1. halvår for investorerne 2. kvartal begyndte positivt, hvor april og maj bød på pæne

Læs mere

Positiv markedsstemning prægede 1. halvår

Positiv markedsstemning prægede 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST

AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST AFK AST 2014 1 I 2014 AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST 17491 2015.01 Udgiver Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 33 44 00 00 www.danskebank.dk Redaktion Ansvarshavende: Martin Kjærsgaard

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere