Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet er højt. Det går med andre ord støt og roligt fremad. Rets og tjenstlige sager Vi har i en del sager haft en advokat med i forskellige forhandlinger ude på skolerne, hvor vi vurderede, at lederen kunne komme i vanskeligheder, hvis ikke tingene blev gjort rigtigt. Det har f. eks. været situationer, hvor Uddannelsesforbundet har igangsat voldsomme angreb på en leder i dennes egenskab af arbejdsgiver. Når vores advokat sidder med ved bordet, har det en stærk dæmpende indflydelse på Uddannelsesforbundets ageren. De af foreningen anbefalede advokater har været brugt i flere tilfælde af skolerne specielt i afskedssager, herunder bortvisningssager. I den forbindelse har foreningen et dilemma ang. betalingen af advokaten. Hvornår betaler foreningen og hvornår betaler skolen? Af økonomiske årsager må vi stramme den nuværende praksis op, således at foreningen kun går ind og betaler helt eller delvis, hvor medlemmet skønnes at kunne komme i vanskeligheder som ansat. Der har i øvrigt ikke været egentlige rets- og tjenstlige sager, hvor et medlems ansættelse har været på spil. Vi har nu i 3 år fulgt situationen tæt på skolerne omkring lederens arbejde som arbejdsgiver. Det er især interessant at følge arbejdet, når der opstår situationer, hvor en skole skal skille sig af med en medarbejder af en eller anden grund. Fra tid til anden vil der naturligt opstå situationer, hvor en medarbejders ansættelsesforhold må ophøre. Det ser dog ud til at være en vanskelig sag, idet der meget ofte opstår en sag omkring en afskedigelse, en sag rejst af Uddannelsesforbundet på grund af påstand om uberettiget afsked. Flere og flere skoler må derfor ty til advokathjælp, når de kommer ud i en afskedigelsessag. Det er vore indtryk, at det bliver mere og mere almindeligt at skolerne bruger advokater i afskedigelsessager. En kedelig udvikling vi beklager, det er vores indtryk, at mange af sagerne rejses fordi modparten forventer, at skolerne vil indgå en aftale om kompensation, blot for at få sagen afsluttet og få ro på skolen. Organisering og Forhandlingsret Der er i øjeblikket splittelse og opbrud inden for organiseringen af lederne i undervisningsverdenen. Lederrollen er under forandring, fra at være mere koordinerende til egentlige ledere. Det betyder øget ansvar og en klarere rollefordeling på skolerne. 1

2 Resultatet har været, at mange ledere har ønsket at organisere sig uafhængig af lærerorganisationer. Situationen for lederne på undervisningsområdet kan opdeles i tre grupper. 1. Organisationer, der er midt i en splittelse mellem en gruppe ledere, der vil være selvstændige og en gruppe, der er blevet i lærer/medarbejderforeningen. F. eks. produktionsskoleområdet. 2. Der er lederforeninger, der har egen aftale med f.eks Kommunernes Landsforening og dermed forhandlingsret over egne medlemmer, men samtidig står over for en lærerforening, der fastholder forhandlingsretten over lederne. F. eks. ungdomsskoleområdet. 3. Endelig er der lederforeninger med egen selvstændighed og egen forhandlingsret som f.eks. EiD. Som det ses er LP i den første gruppe, men ønsker at være i den sidste gruppe. På den baggrund har vi i bestyrelsen udarbejdet følgende strategi for at nå målet. Vi vil hermed gerne have generalforsamlingens opbagning til strategien. Overordnet mål: Det overordnede mål for LP er at opnå medlemskab/organisering i det ordinære fagretlige system som en selvstændig lederforening, og ad den vej udøve forhandlingsretten alene eller i samarbejde med andre selvstændige lederforeninger i LC LederForum. Organiseringen sker inden for LC som hovedorganisation. Organisering: Indtil det overordnede mål er nået organiserer LP sig i Sammenslutningen af Undervisningsledere (SaU), som er en sammenslutning af følgende selvstændige lederfagforeninger: Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Landsforeningen af Produktionsskoleledere, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Ledere i Frie Skolen, Forhandlingsret: Indtil det overordnede mål er nået eller hvis det ikke kan nås vil LP forsøge at opnå forhandlingsretten på anden måde. Resultat: Den nuværende splittelse kan afsluttes og alle produktionsskoleledere kan samles i en selvstændig lederforening med selvstændig forhandlingsret inden for LC. LP`s strategi er altså at arbejde for en selvstændig lederforening inden for det ordinære fagretlige system, samtidig vil vi arbejde sammen med de øvrige selvstændige lederforeninger. 2

3 OK-11 I 2011 skal der indgås nye overenskomster på det offentlige område. Selv om at vi ikke har formel forhandlingsret, vil vi dog forsøge at påvirke UVM forhandlingskontoret ved at orientere dem om vores forslag til forbedringer af organisationsaftalen. Indtil videre har vi følgende forslag: I. Elever i EGU, STU og lærlinge tæller med i årselevberegningen i forhold til intervalfastsættelsen for ledere. (over eller under 100 elever) II. III. IV. Resultatlønsloftet hæves, jf. bekendtgørelsen Fast ledertillæg ved skoler der tilbyder EGU, STU og/eller lærlingeuddannelse. Generel højere intervallønsramme for forstanderne pga. manglende løntabsdækning i Lønmodtagernes Garantifond ved skolekonkurs. Vi efterlyser hermed også forslag fra medlemmerne til forbedringer af ledernes forhold. Faglig hjælp og vejledning Den klarere lederrolle giver sig også udtryk i at lederen mere og mere identificeres med rollen som arbejdsgiver. Det medfører, at lederne står i en dobbeltrolle som både arbejdsgiver og ansat lønmodtager. Der er ingen tvivl om at arbejdsgiverrollen fylder mere og mere i den enkelte leders dagligdag. Derfor er vejledning og hjælp til lederen som arbejdsgiver stadig et af vores store arbejdsområder. Vi tror, at vores vejledning er med til at forebygge, at medlemmerne begår procedurefejl i f. eks. afskedigelsessager. Vi har nu udbygget den nye hjemmeside hvor følgende stadig er gældende. Vi har valgt følgende 3-.trins raket i arbejdsgiverserviceringen: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Forhandlingskontor, hvor der vil være faste sagsbehandlere til produktionsskoleområdet. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Men husk det er bedre at forebygge end at helbrede. Så husk rettidig korrekthed i dit arbejde som arbejdsgiver! Medlemskontakt Vi har i det forløbne år tilbudt medlemmerne besøg for at få foretaget et løn tjek. Mange har efterhånden benyttet sig af tilbuddet. Det har vist sig, at ikke alle har været klar over de forskellige 3

4 løn formers muligheder. Med god økonomi og stigende elevtal på skolerne et der gode muligheder for positive lønforhandlinger med bestyrelserne. Bestyrelsen besluttede at alle nye medlemmer indmeldt efter 1/1-09 skulle modtage et par flasker vin som velkomst. Jeg besøger som formand derfor alle nye medlemmer det har heldigvis været en omfattende opgave, idet der er indmeldt 15 nye medlemmer i Vi er pt. 56 medlemmer. I januar afholdte vi for første gang et medlemsmøde. 15 medlemmer mødte op i Undervisningsledernes Hus i København, hvor vi havde et godt og givtigt møde. Næste medlemsmøde bliver i Horsens den 6. maj Foreningen udsender løbende ca. hver anden måned et Medlemsinfo til medlemmerne, med stort og småt af lederinteresse. Vi modtager gerne ideer og inspiration til hvad der skal bringes i medlemsinfo. Med en ny hjemmeside har vi også forbedret informationsniveauet til medlemmerne. Her kan man finde mange oplysninger af praktisk karakter, samt alle tidligere udsendelser til medlemmerne. Samarbejde Vi samarbejder nu med skoleforeningen om en række praktiske ting f. eks. kalender, og gensidig orientering. Da LP nu har hørings ret ved lovforslag m.v. samarbejder vi med de øvrige foreninger på produktionsskoleområdet når der skal afgives høringssvar. Det er normalt PSF der koordinerer høringssvarene. Her er det dog interessant at bemærke at Uddannelsesforbundet som regel går alene, idet det også skal varetage andre interesser end produktionsskolernes!! Økonomi Foreningen har en sund økonomi, hvorfor vi også foreslår at fortsætte med uændret kontingent. Vi er dog blevet lidt bedre til at bruge penge. Udgifterne til advokathjælp har været stigende, samtidig aflønnes formand og kasserer på konsulentbasis for en del af deres arbejde. Også i 2009 blev der overskud i foreningen. Kurser Vi måtte først på året aflyse et par kurser pga. for ringe interesse. Det fik os til at lave en medlemsundersøgelse for at afdække kursusønskerne. Resultatet viste, en klar overvægt i retning af kurser der understøtter ledernes arbejde som arbejdsgiver og herunder personaleleder. Andre skoleformer har tradition for, at nye leder gennemfører et administrativt lederkursus på op til 3-4 ugers varighed. Det mener vi også, vil være godt for nye produktionsskoleledere, samtidig har vi fået henvendelse fra medlemmer, der efterspørger flere administrative kurser. 4

5 På den baggrund arbejder vi derfor på at udbyde et: Administrativt Lederkursus bestående af følgende 6 moduler: Modul I Produktionsskolernes lovgrundlag 1 dag Modul II Produktionsskolernes styring 1 dag Modul III Produktionsskolernes personaleforhold 2 dage Modul IV Produktionsskolernes økonomi 2 dage Modul V Produktionsskolernes arbejdsmiljø 1 dag Modul VI Produktionsskolernes elever 1(2) dag Modul VII Produktionsskolernes pædagogiske ledelse 1 dag Vi forventer at de første moduler udbydes inden sommerferien. Kurset i pensionsplanlægning er blevet udsat til den 1/6-10. Seniorklubben Seniorklubben er nu en realitet. Der har været afholdt et stiftende møde, og en lille arbejdsgruppe har fungeret i et par måneder. På generalforsamlingen skal vi vælge den første bestyrelse. Det bliver spændende, at se hvilke aktiviteter der kommer ud af arbejdet. Løntabsforsikring Foreningen tog straks efter sidste generalforsamling fat på arbejdet med at etablere en løntabsforsikring ved skolekonkurser for forstandere. Via et samarbejde med Villis Forsikringsmæglere fik vi et tilbud fra det hollandske forsikringsselskab Nassau om en løntabsforsikring. Tilbuddet er udsendt til alle skoler, og altså ikke kun til vores medlemmer, idet vi finder det vigtigt, at tilbuddet gives til alle inden for skoleformen. Det skal dog nævnes at forsikringen ikke træder i kraft før der er tegnet 20 aftaler, og det er vi ikke oppe på endnu! Helbredsforsikring Arbejdet med en sundhedsforsikring er ligeledes afsluttet. Vi har indgået aftale med Tryg Forsikring om en individuel frivillig ordning til medlemmerne og deres familie. Aftalen er i øvrigt lavet sammen med Sammenslutningen af Undervisningsledere. Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens videre behandling Aage Langeland formand 5

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere

FSLeder bestyrelsens beretning april 14

FSLeder bestyrelsens beretning april 14 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012. Nr. 8. 2012. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler.

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg 2013-2014 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde

Læs mere

Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012

Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012 Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012 Pkt. 1: Valg af dirigent Niels Kjeldsen (Formand for BLF) foreslog Jon Kowalczyk som dirigent. JK blev valgt. JK kunne konstatere, at

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere