Halvårsrapport 2013 PFA Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2013 PFA Pension"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 13

2 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2013 PFA styrker positionen som markedsleder PFA fortsætter den stærke udvikling fra de seneste år og befæster positionen som markedets foretrukne pensionsselskab med samlede indbetalinger på 11,8 mia. kroner 1,8 mia. mere end i første halvår Indbetalinger til markedsrente udgjorde ca. 65 pct. af de samlede indbetalinger, siger CEO Henrik Heideby. I et svært investeringsmarked holder vi fokus på at skabe værdi til kunderne. Kunder med markedsrente fik op til 5 gange højere afkast end i gennemsnitsrente, og PFA har nu leveret et markedsrenteafkast helt i top på både 3½, 5½ og 10½ års sigt. I kombination med lave omkostninger styrker det værdiskabelsen til kunderne, siger Henrik Heideby. Hovedpunkter fra halvårsrapporten Indbetalingerne steg med 18 pct. til 11,8 mia. Indbetalingerne til markedsrente udgjorde to tredjedele af de samlede indbetalinger. Kunder med markedsrente fik afkast på op til 7,3 pct. inkl. afkast af KundeKapital. Kunder i gennemsnitsrente fik en depotrente på 2,9 pct. p.a. inkl. afkast af KundeKapital. Kunderne får 20 pct. forrentning på Individuel KundeKapital i Omkostningsprocenten af indbetalinger faldt fra 4,1 pct. til 3,5 pct. De samlede aktiver udgjorde 330 mia. kr. Solvensdækningen steg i 1. halvår til 221 pct. PFA s image er nr. 1 i pensionsbranchen. Udvalgte hovedtal PFA Pension Mio. kr. eller pct. 1. halvår halvår Indbetalinger Investeringsafkast, markedsrente* 2,4 % 6,3 % 12,6 % Investeringsafkast, gennemsnitsrente* -2,2 % 5,3 % 10,3 % Investeringsafkast, gennemsnitsrente inkl. ændring i markedsværdiregulering* -0,6 % 4,1 % 5,9 % Aktiver i alt KundeKapital Basiskapital Solvensdækning 221 % 197 % 207 % Bonusgrad 3,5 % 4,8 % 4,6 % KundeKapitalgrad 9,5 % 8,2 % 9,0 % *Før PAL. Halvårsrapport PFA Pension side 2 af 13

3 Vækst i indbetalinger på 18 pct. Kundernes indbetalinger udgjorde 11,8 mia. kr. i 1. halvår Det er en stigning på 18 pct. i forhold til 1. halvår 2012, som ellers udgjorde et historisk højst niveau. Lavere omkostninger Det markant højere aktivitetsniveau i PFA har ikke medført højere omkostninger. De lave omkostninger sikrer, at PFA s kunder får maksimal andel i værdiskabelsen. PFA s position som markedsleder medførte stigende indbetalinger og dermed større markedsandel. Vi oplevede også i lighed med tidligere år, at få kunder valgte at forlade PFA. Kundernes indbetalinger År Mio. kr halvår I april vandt PFA EU-udbuddet om pensionsordning til medarbejderne i DONG Energy. Pensionsordningen omfatter også gruppelivsforsikring, kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og sundhedsforsikring. PFA gik umiddelbart efter afgørelsen i gang med rådgivningsopgaven og gennemførte alene i juni måned mere end rådgivningssamtaler med DONG s medarbejdere. Letpension bidrager til vækst PFA og Letpension har indgået en ny 5-årig samarbejdsaftale. Salget lå på samme høje niveau som i 2012, og den samlede opsparing har rundet 1 mia. kr. Alene salget af livrenter udgør knap 300 mio. kr. i perioden. Alle pensionsrådgivere certificeret Som noget nyt i branchen har PFA valgt at få hele rådgiverkorpset certificeret på Forsikringsakademiet. 64 pensionsrådgivere var således til eksamen og blev certificeret som supplement til deres faglige uddannelse. Initiativet skal ses i lyset af, at pensionsrådgivning i dag er vidtrækkende, og forbrugeren tager ind imellem nogle meget komplicerede valg. Med certificeringen sikrer PFA, at rådgivningen af kunderne er baseret på ordentlighed og kvalitet og at både de personlige og faglig kompetencer er i orden. De forsikringsmæssige driftsomkostninger var lidt lavere end i samme periode sidste år. Og nøgletallet Omkostningsprocent af præmier faldt fra 4,1 pct. i 2012 til 3,5 pct. i 1. halvår Et ganske lavt niveau i markedet. Kunderne vælger markedsrente Langt de fleste kunder sparede med fordel op i markedsrente. Med PFA Plus har kunderne et let forståeligt produkt, som giver en attraktiv forrentning. I PFA har kunder, som vælger at flytte deres opsparing fra gennemsnitsrente til PFA Plus, løbende mulighed for at få deres andel af reserverne med i form af et overførselstillæg. Indbetalingerne til markedsrente steg med 62 pct. før interne overførsler og udgjorde i 1. halvår 64 pct. af de samlede indbetalinger mod 47 pct. i 1. halvår Attraktive afkast i markedsrente Kunderne i PFA Plus fik forrentet deres opsparing med mellem 0,8 og 7,3 pct. før skat. Afkastet var højst i de PFA-profiler, som havde flest risikofyldte aktiver. Det samlede afkast i markedsrente (N1M) var 2,4 pct. PFA Plus 1. halvår 2013 Afkast i pct. År til pensionering Profil D høj risiko 7,3% 4,6% 3,2% Profil C middel risiko 5,4% 3,5% 2,4% Profil B - lav risiko 3,6% 2,4% 1,6% Profil A ekstra lav 1,7% 1,3% 0,8% risiko Afkastene i PFA Plus er markant højere end afkastene i gennemsnitsrente. I markedsrente kan Halvårsrapport PFA Pension side 3 af 13

4 kundernes opsparinger investeres mere frit med mulighed for større afkast. PFA har siden 2008 skabt afkast helt i top, og også i 1. halvår 2013 ligger afkastene i PFA Plus højt. Højt afkast med KundeKapital KundeKapital sikrer kunderne maksimal andel i værdiskabelsen. Typisk placeres 5 pct. af den enkelte kundes pensionsindbetaling i KundeKapital. Det gjaldt både kunder i PFA Plus og i gennemsnitsrente. PFA har sikret, at kunderne i 2013 får 20 pct. i rente af Individuel KundeKapital. Afkast i gennemsnitsrente Kunderne fik en depotrente på 2,0 pct. p.a. Hertil kom den ekstra rente af KundeKapital. Dermed fik kunder med 5 pct. af opsparingen i KundeKapital en depotrente på i alt 2,9 pct. p.a. i 1. halvår Rentegrupper PFA Pension 1. halvår 2013 Rentegruppe inkl. Kunde- grad Afkast Depotrente Bonus- Kapital 1-1,4 % 1,44 % 5,2 % 2-2,9 % 1,44 % 4,4 % 3-3,3 % 1,44 % 0,0 % 4-2,9 % 1,44 % 0,3 % Det samlede afkast af kundemidler (N1F) var på -2,2 pct. i 1. halvår. Rentestigningen i 1. halvår har slået hårdt igennem på afkastet i gennemsnitsrentemiljøet, fordi PFA som følge af ydelsesgarantierne har placeret en stor del af kundernes opsparing i obligationer. Det har ikke været muligt at afregne driftsherretillæg til basiskapitalen fra rentegrupperne. Ved udgangen af 1. halvår udgjorde skyggekontoen således 815 mio. kr. Solid kapitalbase De samlede reserver udgjorde 18,6 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår. Selv om det var et fald på 1,4 mia. kr., steg solvensdækningen i PFA med 14 procentpoint til 221 pct., da PFA s forpligtelser faldt endnu mere. Basiskapitalen voksede med 0,6 mia. kr. til 22,1 mia. kr. Da solvenskravet var 0,4 mia. kr. lavere efter 1. halvår end ved årets begyndelse, voksede den overskydende basiskapital med 1,0 mia. kr. til 12,1 mia. kr. KundeKapital blev øget til 17,8 mia. kroner i perioden. Det samlede kollektive bonuspotentiale blev reduceret med 2,4 mia. kr. til 6,5 mia. kr. som følge af rentestigningen i sidste del af halvåret. Bonusgraden faldt fra 4,6 pct. til 3,5 pct., mens KundeKapitalgraden voksede fra 9,0 pct. til 9,5 pct. Påbud om KundeKapital PFA fik den 18. juni et påbud fra Finanstilsynet om at ophøre med at ligestille kollektive særlige bonushensættelser Kollektiv KundeKapital med egenkapital, hvad angår dækning af kommercielle rabatter til eksisterende og nye kunder. PFA har anket afgørelsen. Sagen handler for PFA om, at kunderne kun skal betale markedsprisen for deres pensionsordning. Alle kunder vurderes ud fra den forventede lønsomhed, og PFA regulerer priserne ned på eksisterende ordninger, når der er belæg for det. På den baggrund har vi år efter år øget det økonomiske afkast til kunderne. PFA har anvendt kollektiv KundeKapital sammen med egenkapitalen til at finansiere prisnedsættelser til først og fremmest eksisterende kunder og for en mindre del under 10 pct. til nye kunder. Effekten af afgørelsen har ikke konkret betydning for kunderne, da den ikke påvirker den samlede kapitalstyrke. Afgørelsen har primært regnskabsmæssig betydning og handler om den kapital, man kan bringe i anvendelse, når et selskab sætter en markedspris på pensionsordningen. Halvårsrapport PFA Pension side 4 af 13

5 PFA er det næststærkeste finansielle brand PFA har det næstbedste image hos beslutningstagere i hele finanssektoren. Hos forbrugeren generelt ligger PFA nr. 5. I pensionsbranchen er PFA selskabet med det bedste image. Som del af imagevurderingen indgår vurdering af kundetilfredshed, værdiskabelse, produktkvalitet samt PFA som arbejdsplads. PFA køber bank og forsikringsselskab PFA har købt den tidligere Cantobank ved at erhverve aktiekapitalen fra Finansiel Stabilitet den 27. juni Banken giver PFA det tekniske fundament for etableringen af en udbetalingsbank. Den kommende udbetalingsbank skal primært tilbyde investerings- og opsparingsløsninger til PFA-kunder, der er på vej til eller allerede er gået på pension. På den måde kan PFA forlænge værdiskabelsen til kunderne i PFA. Den overtagne bank har ingen aktiviteter, idet alle hidtidige aktiviteter er solgt fra eller overtaget af Finansiel Stabilitet. PFA købte i juni Mølholm Forsikring, som er specialiseret i sundhedsforsikringer med betalingsgaranti. Selskabet er en af de største aktører på dette område. Overtagelsen har til formål at styrke PFA s fokus på forebyggelse. Mølholm Forsikring fortsætter som selvstændigt brand, men PFA og Mølholm vil indgå i et tæt samarbejde om udveksling af viden og ideer. Købet er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. Forventning til årets resultat Resultatet i 1. halvår udgjorde 18 mio. kr. før skat og 17 mio. kr. efter skat. I 1. halvår 2012 var resultatet 514 mio. kr. før skat og 416 mio. kr. efter skat. Det lave resultatet skyldtes i vid udstrækning, at det ikke var muligt at indtægtsføre driftsherretillæg grundet rentestigning i perioden. For hele 2013 forventes et lavere resultat end for PFA forventer, at kundernes indbetalinger for hele året ligger højere end i De gode investeringsafkast i markedsrente forventes fastholdt for hele året. Derimod forventes investeringsmulighederne i gennemsnitsrente fortsat at være under pres som følge af udviklingen på de finansielle markeder herunder i særdeleshed det stigende renteniveau. Halvårsrapport PFA Pension side 5 af 13

6 RESULTATOPGØRELSE (mio. kr.) 1/1-30/ PFA Pension 1/1-30/ Præmier Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i KundeKapital Bonus, i alt Ændring i hensættelser for Unit Link-kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger Overført til KundeKapital fra andre indtægter og andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Anden totalindkomst i alt PERIODENS TOTALINDKOMST Halvårsrapport PFA Pension side 6 af 13

7 BALANCE - AKTIVER (mio. kr.) AKTIVER Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringsaktiver Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Obligationer Udlån Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet Unit Link-kontrakter Genforsikringsandele af forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, i alt Halvårsrapport PFA Pension side 7 af 13

8 BALANCE - PASSIVER (mio. kr.) PASSIVER Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Egenkapital Aktiekapital Sikkerhedsfond Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital, i alt Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Præmiehensættelser Livsforsikringshensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter KundeKapital Hensættelser for Unit Link-forsikrings-og investeringskontrakter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, i alt Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til senest aflagte årsrapport. Halvårsrapport PFA Pension side 8 af 13

9 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapport for PFA Pension. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. København, den 28. august 2013 Direktion: Henrik Heideby Anne Broeng Lars Ellehave-Andersen Jon Johnsen koncernchef og CEO koncerndirektør og CFO koncerndirektør og CCO koncerndirektør og COO Bestyrelse: Svend Askær formand Jørn Neergaard Larsen næstformand Klavs Andreassen Lars Christoffersen Karsten Dybvad Gita Grüning Erik G. Hansen Peter Ibsen Hanne Sneholm Jensen Thomas P. Jensen Per Jørgensen Torben Dalby Larsen Mette Risom Laurits Rønn Per Tønnesen Halvårsrapport PFA Pension side 9 af 13

10 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv BESTYRELSE Svend Askær - Født 1952 Formand, Lederne Valgt ind i bestyrelsen i 1992 Formand: Lederne (direktør og bestyrelsesmedlem i tilknyttede virksomheder) Bestyrelsesformand: PFA Brug Livet Fonden Bestyrelsesmedlem: DVU Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andre hverv: Medlem af ATP s repræsentantskab, Vicepræsident i CEC Jørn Neergaard Larsen - Født Adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening Valgt ind i bestyrelsen i 1996 Formand: Nordic Employers Mutual Insurance Association Bestyrelsesmedlem: ATP, Lønmodtagernes Garantifond Andre hverv: Medlem af Business Europe s eksekutivkomité, medlem af ATP s forretningsudvalg, medlem af ATP s revisionsudvalg, medlem af Det Økonomiske Råd Klavs Andreassen - Født Juridisk konsulent, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 1991 Ingen ledelseshverv Lars Christoffersen - Født Faglig repræsentant, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 2003 Andre hverv: Medlem af DFL s Hovedbestyrelse Gita Grüning - Født 1949 Formand, Teknisk Landsforbund Valgt ind i bestyrelsen i 2008 På valg i 2014 Bestyrelsesformand: Teknik og Design A/S Freelancebureau Bestyrelsesmedlem: PFA Brug Livet Fonden, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Andre hverv: Medlem af LO s hovedbestyrelse og daglige ledelse, CO-Industris forretningsudvalg og centralledelse, KTO, OAO, medlem af ATP s repræsentantskab Halvårsrapport PFA Pension side 10 af 13

11 Erik G. Hansen - Født Direktør, Rigas Invest ApS og tilknyttede virksomheder Valgt ind i bestyrelsen i 2002 Direktør: Rigas Invest ApS og tre tilhørende datterselskaber, Hansen Advisers ApS, Tresor Asset Advisers ApS, Berco ApS Bestyrelsesformand: DTU Symbion Innovation A/S, Polaris Management A/S, TTIT A/S og et tilhørende datterselskab, NPT A/S, A/S af 26. marts 2003 og et tilhørende datterselskab, Polaris Invest II ApS Bestyrelsesnæstformand: Bagger-Sørensen & Co A/S og otte tilhørende datterselskaber Bestyrelsesmedlem: Aser Ltd., Bagger-Sørensen Fonden, Bavarian Nordic A/S, ECCO Sko A/S, Lesanco ApS, Okono A/S, Wide Invest ApS Peter Ibsen - Født 1950 Bestyrelsesmedlem Valgt ind i bestyrelsen 2008 På valg i 2017 Bestyrelsesnæstformand: Lån og Spar Bank A/S Bestyrelsesmedlem: A/S Knudemosen, Forbrugsforeningen af 1886 Andre hverv: Medlem af forretningsudvalget i Tjenestemændenes Låneforening Hanne Sneholm Jensen - Født Teamleder, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 2007 Ingen ledelseshverv Thomas P. Jensen - Født Pensionsmedarbejder, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 2011 Ingen ledelseshverv Per Jørgensen - Født Formand, Maskinmestrenes Forening Valgt ind i bestyrelsen i 2004 På valg i 2016 Formand: Fællesrepræsentationen (FR), FICT (Fédération International des Cadres des Transport) Bestyrelsesnæstformand: Fredericia Maskinmesterskole Bestyrelsesmedlem: EMUC (Europas Maritime Udviklings Center), Søfartens Arbejdsmiljøråd, Søfartens Fremme, Akademikernes Andre hverv: Præsidiet, Den Danske Vedligeholdelsesforening Dommer: Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten, Sagkyndig dommer i Vestre Landsret Halvårsrapport PFA Pension side 11 af 13

12 Torben Dalby Larsen - Født Chefredaktør, adm. direktør, Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Valgt ind i bestyrelsen i 1992 På valg i 2014 Adm. direktør: Sjællandske Medier A/S Bestyrelsesformand: Dansk Arbejdsgiverforening, Dagbladenes Bureau, A/S Vestsjællandske Distriksblade, Sjællandske Mediers 100 pct. ejede datterselskaber, Ugebladet Vestsjælland ApS Bestyrelsesmedlem: ATP, Lønmodtagernes Garantifond, Danmarks Radio, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Roskilde Mediecenter K/S og A/S Mette Risom - Født Chef for Rådgivningscenter, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 2011 Ingen ledelseshverv Laurits Kruse Rønn - Født Direktør, Dansk Erhverv Valgt ind i bestyrelsen i 2012 På valg i 2016 Direktør: Dansk Erhverv Arbejdsgiver Bestyrelsesmedlem: Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S Karsten Dybvad Født 1956 Adm. direktør, Dansk Industri Valgt ind i bestyrelsen i 2013 På valg i 2017 Bestyrelsesformand: AHTS ApS Bestyrelsesnæstformand: PensionDanmark Holding A/S, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bestyrelsesmedlem: Novo Nordisk Fonden, Copenhagen Business School (CBS) Per Niels Tønnesen - Født 1960 Formand, HK Handel Valgt ind i bestyrelsen i 2013 På valg i 2017 Ingen ledelseshverv Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 67 år Halvårsrapport PFA Pension side 12 af 13

13 KONCERNLEDELSE Henrik Heideby - Koncernchef og CEO Bestyrelsesformand: FIH Holding A/S, PF I A/S, Kirk & Thorsen Invest A/S, PFA Professionel Forening, PFA Ejendomme A/S, PFA Invest International A/S og fem tilhørende datterselskaber, PFA Udbetalingsbank A/S Bestyrelsesnæstformand: IC Companys A/S, FIH Erhvervsbank A/S, Forsikring & Pension Bestyrelsesmedlem: C.P. Dyvig & Co. A/S, SE Blue Equity Management A/S, PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S, PFA Brug Livet Fonden Andre hverv: Medlem af Rådet for Samfundsansvar Anne Broeng - Koncerndirektør og CFO Bestyrelsesformand: PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsesmedlem: ATP, Bikubenfonden, VKR Holding A/S, FunktionærPension, pensionsforsikringsaktieselskab, Holdingaktieselskabet Funktionær Pension, PFA Portefølje Administration A/S, PFA Professionel Forening, PFA Ejendomme A/S, PFA Invest International A/S og fem tilhørende datterselskaber, PFA Udbetalingsbank A/S Andre hverv: Medlem af ATP s repræsentantskab Lars Ellehave-Andersen Koncerndirektør og CCO Bestyrelsesformand: FunktionærPension, pensionsforsikringsaktieselskab, Holdingaktieselskabet FunktionærPension Bestyrelsesnæstformand: PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab Bestyrelsesmedlem: Forsikringsakademiet A/S Andre hverv: Repræsentantskabsmedlem i aktionærgruppen Institutionelle Investorer, Lån og Spar Bank Jon Johnsen Koncerndirektør og COO Bestyrelsesmedlem: Letpension A/S, Pensionsinfo, Bluegarden Holding A/S og et tilhørende datterselskab Halvårsrapport PFA Pension side 13 af 13

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Forord 4 Koncernberetning Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 6 Investeringsafkast høje afkast til kunder med markedsrente 10

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse

Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse Årsrapport 2007 PFA Holding Bygger på forståelse Femårsoversigt Hovedtal (mio. kr.) 2003 2004 2005 2006 2007 Resultatopgørelse Præmier 12.551 12.959 14.052 15.785 17.778 Forsikringsydelser -8.755-7.987-8.285-10.783-11.995

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi 3 3 De finansielle markeder 5 Investeringsafkast 5 Omkostningsudvikling 6 Udvikling i balanceposter 6 Risici og usikkerhedsfaktorer

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012 1/58

Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012 1/58 Indholdsfortegnelse UDVALGTE HOVEDTAL BEGIVENHEDER I 2012 REGNSKABSBERETNING Årets resultat Begivenheder efter balancedagen Forventninger til 2013 Afkast og markedsudvikling NYE EU SOLVENSREGLER SOLVENS

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2007

Halvårsrapport 30.06.2007 Halvårsrapport 30.06.2007 PENSAM PÅ VEJ PenSam er en virksomhed, der tilbyder attraktive finansielle produkter. Vi har tætte relationer til vores kunder og leverer produkter og service, der er målrettet

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 11

Å R S R A P P O R T 2 0 11 PFA Holding ÅRSRAPPORT 2011 2 Årsrapport PFA Holding 2011 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Sundhed A/S PFA Senior A/S PFA

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S 2 Årsrapport PFA Holding 2012 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning,

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere