Halvårsrapport 2013 PFA Pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2013 PFA Pension"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 13

2 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2013 PFA styrker positionen som markedsleder PFA fortsætter den stærke udvikling fra de seneste år og befæster positionen som markedets foretrukne pensionsselskab med samlede indbetalinger på 11,8 mia. kroner 1,8 mia. mere end i første halvår Indbetalinger til markedsrente udgjorde ca. 65 pct. af de samlede indbetalinger, siger CEO Henrik Heideby. I et svært investeringsmarked holder vi fokus på at skabe værdi til kunderne. Kunder med markedsrente fik op til 5 gange højere afkast end i gennemsnitsrente, og PFA har nu leveret et markedsrenteafkast helt i top på både 3½, 5½ og 10½ års sigt. I kombination med lave omkostninger styrker det værdiskabelsen til kunderne, siger Henrik Heideby. Hovedpunkter fra halvårsrapporten Indbetalingerne steg med 18 pct. til 11,8 mia. Indbetalingerne til markedsrente udgjorde to tredjedele af de samlede indbetalinger. Kunder med markedsrente fik afkast på op til 7,3 pct. inkl. afkast af KundeKapital. Kunder i gennemsnitsrente fik en depotrente på 2,9 pct. p.a. inkl. afkast af KundeKapital. Kunderne får 20 pct. forrentning på Individuel KundeKapital i Omkostningsprocenten af indbetalinger faldt fra 4,1 pct. til 3,5 pct. De samlede aktiver udgjorde 330 mia. kr. Solvensdækningen steg i 1. halvår til 221 pct. PFA s image er nr. 1 i pensionsbranchen. Udvalgte hovedtal PFA Pension Mio. kr. eller pct. 1. halvår halvår Indbetalinger Investeringsafkast, markedsrente* 2,4 % 6,3 % 12,6 % Investeringsafkast, gennemsnitsrente* -2,2 % 5,3 % 10,3 % Investeringsafkast, gennemsnitsrente inkl. ændring i markedsværdiregulering* -0,6 % 4,1 % 5,9 % Aktiver i alt KundeKapital Basiskapital Solvensdækning 221 % 197 % 207 % Bonusgrad 3,5 % 4,8 % 4,6 % KundeKapitalgrad 9,5 % 8,2 % 9,0 % *Før PAL. Halvårsrapport PFA Pension side 2 af 13

3 Vækst i indbetalinger på 18 pct. Kundernes indbetalinger udgjorde 11,8 mia. kr. i 1. halvår Det er en stigning på 18 pct. i forhold til 1. halvår 2012, som ellers udgjorde et historisk højst niveau. Lavere omkostninger Det markant højere aktivitetsniveau i PFA har ikke medført højere omkostninger. De lave omkostninger sikrer, at PFA s kunder får maksimal andel i værdiskabelsen. PFA s position som markedsleder medførte stigende indbetalinger og dermed større markedsandel. Vi oplevede også i lighed med tidligere år, at få kunder valgte at forlade PFA. Kundernes indbetalinger År Mio. kr halvår I april vandt PFA EU-udbuddet om pensionsordning til medarbejderne i DONG Energy. Pensionsordningen omfatter også gruppelivsforsikring, kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og sundhedsforsikring. PFA gik umiddelbart efter afgørelsen i gang med rådgivningsopgaven og gennemførte alene i juni måned mere end rådgivningssamtaler med DONG s medarbejdere. Letpension bidrager til vækst PFA og Letpension har indgået en ny 5-årig samarbejdsaftale. Salget lå på samme høje niveau som i 2012, og den samlede opsparing har rundet 1 mia. kr. Alene salget af livrenter udgør knap 300 mio. kr. i perioden. Alle pensionsrådgivere certificeret Som noget nyt i branchen har PFA valgt at få hele rådgiverkorpset certificeret på Forsikringsakademiet. 64 pensionsrådgivere var således til eksamen og blev certificeret som supplement til deres faglige uddannelse. Initiativet skal ses i lyset af, at pensionsrådgivning i dag er vidtrækkende, og forbrugeren tager ind imellem nogle meget komplicerede valg. Med certificeringen sikrer PFA, at rådgivningen af kunderne er baseret på ordentlighed og kvalitet og at både de personlige og faglig kompetencer er i orden. De forsikringsmæssige driftsomkostninger var lidt lavere end i samme periode sidste år. Og nøgletallet Omkostningsprocent af præmier faldt fra 4,1 pct. i 2012 til 3,5 pct. i 1. halvår Et ganske lavt niveau i markedet. Kunderne vælger markedsrente Langt de fleste kunder sparede med fordel op i markedsrente. Med PFA Plus har kunderne et let forståeligt produkt, som giver en attraktiv forrentning. I PFA har kunder, som vælger at flytte deres opsparing fra gennemsnitsrente til PFA Plus, løbende mulighed for at få deres andel af reserverne med i form af et overførselstillæg. Indbetalingerne til markedsrente steg med 62 pct. før interne overførsler og udgjorde i 1. halvår 64 pct. af de samlede indbetalinger mod 47 pct. i 1. halvår Attraktive afkast i markedsrente Kunderne i PFA Plus fik forrentet deres opsparing med mellem 0,8 og 7,3 pct. før skat. Afkastet var højst i de PFA-profiler, som havde flest risikofyldte aktiver. Det samlede afkast i markedsrente (N1M) var 2,4 pct. PFA Plus 1. halvår 2013 Afkast i pct. År til pensionering Profil D høj risiko 7,3% 4,6% 3,2% Profil C middel risiko 5,4% 3,5% 2,4% Profil B - lav risiko 3,6% 2,4% 1,6% Profil A ekstra lav 1,7% 1,3% 0,8% risiko Afkastene i PFA Plus er markant højere end afkastene i gennemsnitsrente. I markedsrente kan Halvårsrapport PFA Pension side 3 af 13

4 kundernes opsparinger investeres mere frit med mulighed for større afkast. PFA har siden 2008 skabt afkast helt i top, og også i 1. halvår 2013 ligger afkastene i PFA Plus højt. Højt afkast med KundeKapital KundeKapital sikrer kunderne maksimal andel i værdiskabelsen. Typisk placeres 5 pct. af den enkelte kundes pensionsindbetaling i KundeKapital. Det gjaldt både kunder i PFA Plus og i gennemsnitsrente. PFA har sikret, at kunderne i 2013 får 20 pct. i rente af Individuel KundeKapital. Afkast i gennemsnitsrente Kunderne fik en depotrente på 2,0 pct. p.a. Hertil kom den ekstra rente af KundeKapital. Dermed fik kunder med 5 pct. af opsparingen i KundeKapital en depotrente på i alt 2,9 pct. p.a. i 1. halvår Rentegrupper PFA Pension 1. halvår 2013 Rentegruppe inkl. Kunde- grad Afkast Depotrente Bonus- Kapital 1-1,4 % 1,44 % 5,2 % 2-2,9 % 1,44 % 4,4 % 3-3,3 % 1,44 % 0,0 % 4-2,9 % 1,44 % 0,3 % Det samlede afkast af kundemidler (N1F) var på -2,2 pct. i 1. halvår. Rentestigningen i 1. halvår har slået hårdt igennem på afkastet i gennemsnitsrentemiljøet, fordi PFA som følge af ydelsesgarantierne har placeret en stor del af kundernes opsparing i obligationer. Det har ikke været muligt at afregne driftsherretillæg til basiskapitalen fra rentegrupperne. Ved udgangen af 1. halvår udgjorde skyggekontoen således 815 mio. kr. Solid kapitalbase De samlede reserver udgjorde 18,6 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår. Selv om det var et fald på 1,4 mia. kr., steg solvensdækningen i PFA med 14 procentpoint til 221 pct., da PFA s forpligtelser faldt endnu mere. Basiskapitalen voksede med 0,6 mia. kr. til 22,1 mia. kr. Da solvenskravet var 0,4 mia. kr. lavere efter 1. halvår end ved årets begyndelse, voksede den overskydende basiskapital med 1,0 mia. kr. til 12,1 mia. kr. KundeKapital blev øget til 17,8 mia. kroner i perioden. Det samlede kollektive bonuspotentiale blev reduceret med 2,4 mia. kr. til 6,5 mia. kr. som følge af rentestigningen i sidste del af halvåret. Bonusgraden faldt fra 4,6 pct. til 3,5 pct., mens KundeKapitalgraden voksede fra 9,0 pct. til 9,5 pct. Påbud om KundeKapital PFA fik den 18. juni et påbud fra Finanstilsynet om at ophøre med at ligestille kollektive særlige bonushensættelser Kollektiv KundeKapital med egenkapital, hvad angår dækning af kommercielle rabatter til eksisterende og nye kunder. PFA har anket afgørelsen. Sagen handler for PFA om, at kunderne kun skal betale markedsprisen for deres pensionsordning. Alle kunder vurderes ud fra den forventede lønsomhed, og PFA regulerer priserne ned på eksisterende ordninger, når der er belæg for det. På den baggrund har vi år efter år øget det økonomiske afkast til kunderne. PFA har anvendt kollektiv KundeKapital sammen med egenkapitalen til at finansiere prisnedsættelser til først og fremmest eksisterende kunder og for en mindre del under 10 pct. til nye kunder. Effekten af afgørelsen har ikke konkret betydning for kunderne, da den ikke påvirker den samlede kapitalstyrke. Afgørelsen har primært regnskabsmæssig betydning og handler om den kapital, man kan bringe i anvendelse, når et selskab sætter en markedspris på pensionsordningen. Halvårsrapport PFA Pension side 4 af 13

5 PFA er det næststærkeste finansielle brand PFA har det næstbedste image hos beslutningstagere i hele finanssektoren. Hos forbrugeren generelt ligger PFA nr. 5. I pensionsbranchen er PFA selskabet med det bedste image. Som del af imagevurderingen indgår vurdering af kundetilfredshed, værdiskabelse, produktkvalitet samt PFA som arbejdsplads. PFA køber bank og forsikringsselskab PFA har købt den tidligere Cantobank ved at erhverve aktiekapitalen fra Finansiel Stabilitet den 27. juni Banken giver PFA det tekniske fundament for etableringen af en udbetalingsbank. Den kommende udbetalingsbank skal primært tilbyde investerings- og opsparingsløsninger til PFA-kunder, der er på vej til eller allerede er gået på pension. På den måde kan PFA forlænge værdiskabelsen til kunderne i PFA. Den overtagne bank har ingen aktiviteter, idet alle hidtidige aktiviteter er solgt fra eller overtaget af Finansiel Stabilitet. PFA købte i juni Mølholm Forsikring, som er specialiseret i sundhedsforsikringer med betalingsgaranti. Selskabet er en af de største aktører på dette område. Overtagelsen har til formål at styrke PFA s fokus på forebyggelse. Mølholm Forsikring fortsætter som selvstændigt brand, men PFA og Mølholm vil indgå i et tæt samarbejde om udveksling af viden og ideer. Købet er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. Forventning til årets resultat Resultatet i 1. halvår udgjorde 18 mio. kr. før skat og 17 mio. kr. efter skat. I 1. halvår 2012 var resultatet 514 mio. kr. før skat og 416 mio. kr. efter skat. Det lave resultatet skyldtes i vid udstrækning, at det ikke var muligt at indtægtsføre driftsherretillæg grundet rentestigning i perioden. For hele 2013 forventes et lavere resultat end for PFA forventer, at kundernes indbetalinger for hele året ligger højere end i De gode investeringsafkast i markedsrente forventes fastholdt for hele året. Derimod forventes investeringsmulighederne i gennemsnitsrente fortsat at være under pres som følge af udviklingen på de finansielle markeder herunder i særdeleshed det stigende renteniveau. Halvårsrapport PFA Pension side 5 af 13

6 RESULTATOPGØRELSE (mio. kr.) 1/1-30/ PFA Pension 1/1-30/ Præmier Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i KundeKapital Bonus, i alt Ændring i hensættelser for Unit Link-kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger Overført til KundeKapital fra andre indtægter og andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Anden totalindkomst i alt PERIODENS TOTALINDKOMST Halvårsrapport PFA Pension side 6 af 13

7 BALANCE - AKTIVER (mio. kr.) AKTIVER Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringsaktiver Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Obligationer Udlån Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet Unit Link-kontrakter Genforsikringsandele af forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, i alt Halvårsrapport PFA Pension side 7 af 13

8 BALANCE - PASSIVER (mio. kr.) PASSIVER Pr. 30/ PFA Pension Pr. 30/ Egenkapital Aktiekapital Sikkerhedsfond Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital, i alt Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Præmiehensættelser Livsforsikringshensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter KundeKapital Hensættelser for Unit Link-forsikrings-og investeringskontrakter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, i alt Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til senest aflagte årsrapport. Halvårsrapport PFA Pension side 8 af 13

9 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapport for PFA Pension. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. København, den 28. august 2013 Direktion: Henrik Heideby Anne Broeng Lars Ellehave-Andersen Jon Johnsen koncernchef og CEO koncerndirektør og CFO koncerndirektør og CCO koncerndirektør og COO Bestyrelse: Svend Askær formand Jørn Neergaard Larsen næstformand Klavs Andreassen Lars Christoffersen Karsten Dybvad Gita Grüning Erik G. Hansen Peter Ibsen Hanne Sneholm Jensen Thomas P. Jensen Per Jørgensen Torben Dalby Larsen Mette Risom Laurits Rønn Per Tønnesen Halvårsrapport PFA Pension side 9 af 13

10 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv BESTYRELSE Svend Askær - Født 1952 Formand, Lederne Valgt ind i bestyrelsen i 1992 Formand: Lederne (direktør og bestyrelsesmedlem i tilknyttede virksomheder) Bestyrelsesformand: PFA Brug Livet Fonden Bestyrelsesmedlem: DVU Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andre hverv: Medlem af ATP s repræsentantskab, Vicepræsident i CEC Jørn Neergaard Larsen - Født Adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening Valgt ind i bestyrelsen i 1996 Formand: Nordic Employers Mutual Insurance Association Bestyrelsesmedlem: ATP, Lønmodtagernes Garantifond Andre hverv: Medlem af Business Europe s eksekutivkomité, medlem af ATP s forretningsudvalg, medlem af ATP s revisionsudvalg, medlem af Det Økonomiske Råd Klavs Andreassen - Født Juridisk konsulent, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 1991 Ingen ledelseshverv Lars Christoffersen - Født Faglig repræsentant, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 2003 Andre hverv: Medlem af DFL s Hovedbestyrelse Gita Grüning - Født 1949 Formand, Teknisk Landsforbund Valgt ind i bestyrelsen i 2008 På valg i 2014 Bestyrelsesformand: Teknik og Design A/S Freelancebureau Bestyrelsesmedlem: PFA Brug Livet Fonden, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Andre hverv: Medlem af LO s hovedbestyrelse og daglige ledelse, CO-Industris forretningsudvalg og centralledelse, KTO, OAO, medlem af ATP s repræsentantskab Halvårsrapport PFA Pension side 10 af 13

11 Erik G. Hansen - Født Direktør, Rigas Invest ApS og tilknyttede virksomheder Valgt ind i bestyrelsen i 2002 Direktør: Rigas Invest ApS og tre tilhørende datterselskaber, Hansen Advisers ApS, Tresor Asset Advisers ApS, Berco ApS Bestyrelsesformand: DTU Symbion Innovation A/S, Polaris Management A/S, TTIT A/S og et tilhørende datterselskab, NPT A/S, A/S af 26. marts 2003 og et tilhørende datterselskab, Polaris Invest II ApS Bestyrelsesnæstformand: Bagger-Sørensen & Co A/S og otte tilhørende datterselskaber Bestyrelsesmedlem: Aser Ltd., Bagger-Sørensen Fonden, Bavarian Nordic A/S, ECCO Sko A/S, Lesanco ApS, Okono A/S, Wide Invest ApS Peter Ibsen - Født 1950 Bestyrelsesmedlem Valgt ind i bestyrelsen 2008 På valg i 2017 Bestyrelsesnæstformand: Lån og Spar Bank A/S Bestyrelsesmedlem: A/S Knudemosen, Forbrugsforeningen af 1886 Andre hverv: Medlem af forretningsudvalget i Tjenestemændenes Låneforening Hanne Sneholm Jensen - Født Teamleder, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 2007 Ingen ledelseshverv Thomas P. Jensen - Født Pensionsmedarbejder, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 2011 Ingen ledelseshverv Per Jørgensen - Født Formand, Maskinmestrenes Forening Valgt ind i bestyrelsen i 2004 På valg i 2016 Formand: Fællesrepræsentationen (FR), FICT (Fédération International des Cadres des Transport) Bestyrelsesnæstformand: Fredericia Maskinmesterskole Bestyrelsesmedlem: EMUC (Europas Maritime Udviklings Center), Søfartens Arbejdsmiljøråd, Søfartens Fremme, Akademikernes Andre hverv: Præsidiet, Den Danske Vedligeholdelsesforening Dommer: Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten, Sagkyndig dommer i Vestre Landsret Halvårsrapport PFA Pension side 11 af 13

12 Torben Dalby Larsen - Født Chefredaktør, adm. direktør, Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Valgt ind i bestyrelsen i 1992 På valg i 2014 Adm. direktør: Sjællandske Medier A/S Bestyrelsesformand: Dansk Arbejdsgiverforening, Dagbladenes Bureau, A/S Vestsjællandske Distriksblade, Sjællandske Mediers 100 pct. ejede datterselskaber, Ugebladet Vestsjælland ApS Bestyrelsesmedlem: ATP, Lønmodtagernes Garantifond, Danmarks Radio, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Roskilde Mediecenter K/S og A/S Mette Risom - Født Chef for Rådgivningscenter, PFA Pension Medarbejdervalgt siden 2011 Ingen ledelseshverv Laurits Kruse Rønn - Født Direktør, Dansk Erhverv Valgt ind i bestyrelsen i 2012 På valg i 2016 Direktør: Dansk Erhverv Arbejdsgiver Bestyrelsesmedlem: Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S Karsten Dybvad Født 1956 Adm. direktør, Dansk Industri Valgt ind i bestyrelsen i 2013 På valg i 2017 Bestyrelsesformand: AHTS ApS Bestyrelsesnæstformand: PensionDanmark Holding A/S, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bestyrelsesmedlem: Novo Nordisk Fonden, Copenhagen Business School (CBS) Per Niels Tønnesen - Født 1960 Formand, HK Handel Valgt ind i bestyrelsen i 2013 På valg i 2017 Ingen ledelseshverv Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 67 år Halvårsrapport PFA Pension side 12 af 13

13 KONCERNLEDELSE Henrik Heideby - Koncernchef og CEO Bestyrelsesformand: FIH Holding A/S, PF I A/S, Kirk & Thorsen Invest A/S, PFA Professionel Forening, PFA Ejendomme A/S, PFA Invest International A/S og fem tilhørende datterselskaber, PFA Udbetalingsbank A/S Bestyrelsesnæstformand: IC Companys A/S, FIH Erhvervsbank A/S, Forsikring & Pension Bestyrelsesmedlem: C.P. Dyvig & Co. A/S, SE Blue Equity Management A/S, PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S, PFA Brug Livet Fonden Andre hverv: Medlem af Rådet for Samfundsansvar Anne Broeng - Koncerndirektør og CFO Bestyrelsesformand: PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsesmedlem: ATP, Bikubenfonden, VKR Holding A/S, FunktionærPension, pensionsforsikringsaktieselskab, Holdingaktieselskabet Funktionær Pension, PFA Portefølje Administration A/S, PFA Professionel Forening, PFA Ejendomme A/S, PFA Invest International A/S og fem tilhørende datterselskaber, PFA Udbetalingsbank A/S Andre hverv: Medlem af ATP s repræsentantskab Lars Ellehave-Andersen Koncerndirektør og CCO Bestyrelsesformand: FunktionærPension, pensionsforsikringsaktieselskab, Holdingaktieselskabet FunktionærPension Bestyrelsesnæstformand: PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab Bestyrelsesmedlem: Forsikringsakademiet A/S Andre hverv: Repræsentantskabsmedlem i aktionærgruppen Institutionelle Investorer, Lån og Spar Bank Jon Johnsen Koncerndirektør og COO Bestyrelsesmedlem: Letpension A/S, Pensionsinfo, Bluegarden Holding A/S og et tilhørende datterselskab Halvårsrapport PFA Pension side 13 af 13

Halvårsrapport 2013 PFA Holding Koncernen

Halvårsrapport 2013 PFA Holding Koncernen Halvårsrapport 2013 PFA Holding Koncernen Halvårsrapport PFA Holding Koncernen side 1 af 13 Halvårsrapport PFA Holding Koncernen 1. halvår 2013 PFA styrker positionen som markedsleder PFA fortsætter den

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2011 PFA Pension

Halvårsrapport 30. juni 2011 PFA Pension Halvårsrapport 30. juni 2011 Halvårsrapport 2011 Side 1 af 21 Halvårsrapport 1. halvår 2011 Hovedpunkter til halvårsrapporten Kunderne indbetalte 8,7 mia. kr. i alt knap 15 pct. mere end samme periode

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr Halvårsrapport 2013 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver 8 Påtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2011 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelsen 6 Balance 7 Påtegning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Foreningen AP Pension f.m.b.a. CVR

Foreningen AP Pension f.m.b.a. CVR CVR 19382583 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Koncernregnskab... 5 Koncernresultatopgørelse... 5 Koncernbalance... 6 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2010 PFA Pension

Halvårsrapport 30. juni 2010 PFA Pension Halvårsrapport 30. juni 2010 26. august 2010 - Halvårsrapport side 1 af 20 Halvårsrapport 1. halvår 2010 Hovedpunkter til halvårsrapporten Kunderne indbetalte 7,6 mia. kroner i bruttopræmier, i alt 338

Læs mere

AP Pension livsforsikringsaktieselskab CVR

AP Pension livsforsikringsaktieselskab CVR CVR 18530899 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Aktiver... 6 Passiver... 7 Egenkapitalopgørelse... 8 Noter... 9 Side

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere