Par og parterapi. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Parterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Par og parterapi. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Parterapi"

Transkript

1 Par og parterapi Parterapi Vi søger alle kærligheden og de fleste af os ønsker at leve i et lykkeligt parforhold. Samtidig kan vi konstatere flere og flere tilfælde af utroskab og skilsmisser. Derfor opstår der også en stigende interesse for kærlighed, parforhold og parterapi. Nedenfor kan du læse om en række forhold og elementer, der er interessante at have fokus på, hvis du ønsker et godt parforhold. Det er samtidig vigtige elementer, der kan komme i fokus under parterapi. Og skulle I være kommet til et sted hvor I overvejer parterapi, kan I til sidst læse om nogle betragtninger for hvad, der kendetegner god praksis for parterapi. Samt hvordan parterapi kan bruges og hvad parterapi kan gøre for parret. Parforhold og kærlighed Parforholdet er som et team. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Vigtige fællesnævnere er for det første kærligheden og relationen. Kærligheden til sig selv, den anden og relationen samt, det at vide hvad man egentligt ønsker sig af relationen. Dernæst kommunikation, forhandling og samarbejde i hverdagen. Endvidere, ledelse selvledelse, lederskab og følgeskab at kunne lede sig selv samt at kunne tage lederskab såvel som følgeskab i relationen. Og endeligt, forhold som identitet, roller, kontakt, grænser, ritualer, kultur m.v. På mange måder er et par dog ikke som et almindeligt team. Et team samles om en fælles opgave og stræber mod et fælles mål gøren. Denne tankegang er der mange par, der ikke desto mindre også kan have glæde af. Et parforhold samles primært om kærligheden og relationen væren. Og denne tankegang kan mange teams, så til gengæld, også have glæde af. Parforholdet udmærker sig yderligere ved bl.a. betagelse, forelskelse og seksuel tiltrækning. Senere og i højere grad af interesse, accept, medfølelse og venskab. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Kærlighed er et spørgsmål om at være samt at være den vi er. Vi kan ikke gøre noget for at få andre til at elske os. Det er noget de gør, fordi vi er som vi er. Og Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 1

2 jo mere vi accepterer og bliver os selv, jo nemmere bliver vi også at elske. Ligesom teamet, kan parret, kærligheden og medfølelsen dog også være aktiv og involvere en gøren. Kærlighed handler således både om at være, modtage og give. Om udveksling at gøre noget godt for hinanden. Om intimitet at kunne dele sit inderste. At få kendskab til hinandens særlige væsen, følelser og behov, gennem kommunikation og handling. Kærlighed er i øvrigt det eneste du kan blive ved med at give ud af, uden at der bliver mindre af det. Og jo mere du giver ud, jo mere får du igen. Det at give, gaven, giveren og modtageren er kollektivt. Således indeholder parforholdet både en gøren og værensdel hver for sig og sammen. Kærligheden har sit eget sprog og når forelskelsen er overstået glemmer vi måske at sende og lytte på de rigtige frekvenser. Nogle siger at der er fem måder at kommunikere kærlighed på. Nogle gør det med ord og tale, andre med berøring eller gaver. Andre igen ved at gøre tjenester eller ved blot være der for den anden og give sin tid samt at lytte. I forhold til kommunikation er tillid, tryghed og åbenhed meget vigtigt. Der skal skabes et rum, hvor der ærligt kan tales om både det faktuelle, følelsesmæssige og behovsmæssige. Jo mere vi taler om følelser og behov, jo mere autentisk bliver kontakten, og jo større bliver sandsynligheden for udvekslingen i kontakten. Vi kender det allerede selv. De små magiske øjeblikke, hvor det lykkedes. Andre gange sker det bare ikke. Vi tror eller håber på, at modparten ved eller kan gætte hvad vi ønsker, og bliver skuffet når modparten så ikke giver os det. Vi tager ting for givet eller indforstået. Vi ønsker at blive fundet eller lukket op med en særlig hemmelig og magisk nøgle. For andre handler det måske mere om at vinde tilliden til sig selv og slippe kontrollen. Og måske er vi slet ikke vant til at bed om noget eller i det hele taget at bede om hjælp. Når vi så får det, kan det være svært at modtage og glædes over det. Så ved at blive bedre til at mærke os selv samt at tale om det vi føler og behøver, øger vi sandsynligheden for at udvekslingen rent faktisk også kommer til at ske i relationen, med den vi reelt set ønsker at have kontakt med. Det at vi agerer i et bestemt mønster i parforholdet er dels påvirket af hvad den anden part bringer ind i forholdet og dels hvordan vi selv reagerer på det og omvendt. Det er det, som er medvirkende til hvilke strenge eller temaer der slås an i parforholdet. Hvordan vi så reagerer, afhænger af vores egen baggrund samt udviklingspsykologi/-dilemmaer. I forhold til dette, er der primært tre udviklingsdilemmaer (iflg. Hanne Hostrup), som viser sig. Det første har at gøre med, hvordan vi har det med afhængighed og selvstændighed. Det andet har at gøre med, intimitet og isolation. Det tredje har at gøre, med idealer og realiteter. Det vil være temmelig omfattende at gennemgå disse tre områder og seks poler i denne artikel. Det er heller ikke nødvendigt at forstå det til bunds. Du kan blot Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 2

3 spørge dig selv og reflektere over, hvordan du selv har det i forhold til de seks ord. Og hvis du selv har et tema omkring f.eks. intimitet, kan du forholde dig åbent og nysgerrigt til det. Ofte viser det sig at den anden part har et tema omkring det modsatte. Her isolation. Men her er det vigtigt og god skik i parforholdet, at blive på sig egen banehalvdel samt ikke at begynde at agere som coach, terapeut, hjælper eller redder for din partner. Som udgangspunkt bør du holde dig til at tale om hvad du oplever samt hvad du mærker, føler og ønsker. Ærlighed er således også kærlighed. Jo mere vi udtrykker, jo mindre er der overladt til fantasien. Og jo mere åbne og ærlige vi selv er, jo mere åbne og ærlige tillader og viser vi at den anden kan være. Det pinlige bliver blot pinefuldt. Fantasien og ønsket bliver bearbejdeligt. Det er måske ikke nødvendigt at tale om alt og hele tiden, men det er vigtigt at der er en forbindelse (bærebølge), så kommunikation og evt. forhandling kan (gen)optages samt forløbe uanstrengt. Kommunikationen er broen over hvilken udvekslingen løber. Og grænserne er stedet, hvor kontakten opstår. Det handler således ikke nødvendigvis om at smelte helt sammen, men at bevare sig selv og sine grænser i den fulde kontakt med den anden. Heller ikke om at bevare grænserne for enhver pris, således at smidighed og fleksibilitet mistes. Men så tilpas, at vi ikke mister muligheden for at mærke, regulere og give os selv det vi ønsker. Jo mere vi udtrykker, jo mindre er der overladt til fantasien. Det moderne parforhold skabes ud af viljen og evnen til at opbygge et fællesskab og en helhed, der er mere end to mennesker og som giver plads til den enkeltes egenart og udfoldelse. Grobunden er en dyb interesse for hinandens ve og vel, og helheden skal give mening for begge parter. Forholdet etableres efterhånden og ud af et godt kendskab til sig selv og hinanden samt evnen til at forhandle og gå på kompromis. Samt egenskaber som tålmodighed og loyalitet. Det kræver at der er et Jeg, et Du og et fælles Vi, hvor noget af og til må opgives samtidig med at grænser må respekteres. Det er det fælles Vi (parforholdet) som udgør den helhed, der er mere end de enkelte dele (Jeg og Du). Og når vi formår at bevare vores Jeg i Vi et, formår vi at være i kontakten uden at miste os selv. Vi oplever alle at parforholdet gennemløber forskellige faser. En fase med førkontakt, hvor vi mødes, ser hinanden an, får sympati og fascineres. Så bliver vi måske forelsket og kærester. Senere, i fuld kontakt, går vi sammen og danner par. Stifter bolig, bliver gift og får børn. På et tidspunkt daler forelskelsen samtidig med at venskabet vokser. Det bliver hverdag og rutiner opstår. Vi får travlt og det kan pludselig blive svært at finde tid og energi til romantik og erotik, hvilket der igen påvirker kontakten og relationen. Vores øvrige relationer kommer igen til at fylde mere i forhold til Jeg-Du relationen. Vi skal til at se og acceptere at den anden også rummer mindre prisværdige sider. Samt at skille drøm fra virkelighed. Vi skal til at falde tilrette i vores procedurer, vaner, roller, grænser m.v. Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på.

4 Undervejs vil der opstå in- og eksterne problemer. Det vil kræve at vi både kan forhandle, skændes og gå på kompromis. Siden hen opdager vi måske, at det er med kærligheden, som med en have. Der kommer et tidspunkt, hvor vi ikke bare kan blive ved med at plukke blomsterne. Vi kommer også til at vande og gøde samt at luge ud, så nyt, beskære og slå græs. Nogle gange skal haven måske lægges om! Længden og formen af fasernes forløb, afhænger af vores bevidsthed, behov og handlinger. Andre gange skilles parternes veje. Den fulde kontakt brydes og i bedste fald tages der afsked på måde så situationen afsluttes. De løse ender lukkes og der tages afsked, så energien kan gå med over i respektives nye aktiviteter og relationer. Nogle par bliver forvirrede over, at balancen mellem venskab og kærlighed svinger. Så kan det være en hjælp at have en idé om hvad der er hvad samt, at kunne mærke hvad man ønsker og handle derefter. Ifølge Keith Davis består et venskab af syv psykologiske oplevelser: Nydelse af hinandens selskab. Accept af hinanden, uden at have et ønske om at lave hinanden om. Tillid til at ville hinanden det bedste. Respekt for hinandens meninger. Gensidig hjælp i nødsituationer. Personlig fortrolighed. Og en følelse af spontanitet, frihed samt at kunne være den man er. Et kærlighedsforhold indeholder alle ovenstående syv oplevelser plus tre mere: Fascination, eksklusivitet og erotik. En fascination, optagethed eller næsten besættelse af den anden. En glæde ved den andens nærvær, hvad enten man foretager sig noget eller ej. Og en optagethed af den anden, selv når denne ikke er tilstede. Eksklusiviteten handler om at de fleste af os har svært ved at have stærke kærlighedsfølelser for flere, på samme tid. Kærligheden er som regel rettet mod en bestemt, hvorimod venskabet kan opleves hos mange mennesker på samme tid. Til sidst, de seksuelle og erotiske følelser for den anden. Det seksuelle kan sagtens stå i forgrund, men de erotiske rækker ofte langt udover de seksuelle, og omfatter den sanselige kontakt og oplevelse. Disse behov kan stå i henholdsvis for- eller baggrund på forskellige tidspunkter, hos de to parter. Parforholdet lever ofte i en fortravlet hverdag med en stigende trend mod selvrealisering og sammenflydning med arbejdskrav. Derfor kalder hverdagen også på en vis portion vilje, samarbejde, effektivitet og grænsesætning. Her er det vigtigt, at der er plads til og samordning mellem individuelle og fælles værdier og mål. Det er vigtigt at der i en eller anden grad er en hensynsfuld fordeling af roller og opgaver samt en nogenlunde forudsigelige måder at gøre tingene på. Nogle procedurer, normer og ritualer. Det kræver en balance, hvor der på samme tid er plads til spontanitet, frihed og nærhed. For lidt eller for meget struktur eller fleksibilitet opleves som generende og stressende. Og for meget eller for lidt nærhed kan være generende. Der skal være plads til grænser og frihed, til bl.a. at bevæge sig ind og ud af kontakten. Følelsesmæssigt kan det være stort og skræmmende at være og navigere i noget så personligt og intenst, som den fulde kontakt i et parforhold. Den fulde kontakt kan opleves, som en ustruktureret sky med få eller ingen færdselsregler. At gå ind i skyen kan til tider være, som at miste orientering og fodfæste. En orientering der måske først genfindes, efter Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på.

5 at man er kommet ud af skyen. Roller og normer kan både gøre hverdagen nemmere samtidig med at de kan dæmpe evt. angst og frustration. Men vi skal hele tiden være opmærksomme på, at det også kan fjerne os fra nærheden og spontaniteten i parforholdet. Fra barns ben, har vi i vores første kærlighedsforhold (til far og mor), tillært os særlige måder for hvordan vi netop opnår, er i og afbryder kontakt. Disse kontaktmønstre og eventuelle kontaktforstyrrelser bringer vi med ind i forholdet. Samlet skaber de forholdets særegne grundlag og dynamik for, hvordan parterne bevæger sig ind og ud af kontakten. Nogle gange er disse kontaktmønstre mere eller mindre bevidste og hensigtsmæssige. Et ærligt svar giver muligheder. På et tidspunkt får parret måske også et barn. Før var der et Jeg og et Du. Nu er der så også et Den. Figuren, med de to punkter, får nu et punkt mere og der opstår en trekant en relation mellem tre. Et nyt Vi, der skabes, udvikles og dynamisk påvirker både hverdagen samt kontakten, nærheden og energien i relationen (relationerne). Praktiske færdigheder som problemløsning og forhandling er vigtige, når der opstår udfordringer. Problemløsning handler om hvordan vi, hver for sig og sammen, møder verdenen. Om vi proaktivt og praktisk tager fat om udfordringerne samt bruger vores kreativitet og ressourcer på at løse og lære af dem. Angående forhandling, så er der nogle der siger at parforholdet er en lang forhandling. Hvor det for de to parter gælder om at finde sig selv, indfinde sig og finde sig tilrette i forholdet i respekt for sig selv og hinanden. I starten hvor forelskelsen fylder meget, tolerancen er høj og mange ting tages for givet, er der ikke så meget fokus på forhandling. Hvis den udskydes, dukker behovet for forhandling imidlertid bare op på et senere tidspunkt. Forhandlingen hjælper parret tilrette i forholdet, i relation til indhold (hvad der skal foregå) og struktur (hvordan det skal foregå). Ifølge Hanne Hostrup er de vigtige forhandlingstemaer: Penge, børn, bolig, jura, huslige forpligtelser, anvendelse og fordeling af tid, højtider, familie, venner og, til sidst, selve kærligheden. Forelskede er ofte enige om, at parforholdets indhold er den romantiske kærlighed. Det står sjældent til forhandling, på det tidspunkt. Men for det etablerede par med problemer, er det vigtigt at afklare om de stadig elsker hinanden og om de stadig har lyst til at elske med hinanden. Et ja er et ja og et nej er et nej. Og et måske kan enten være et nej eller jeg ønsker ikke at svare. Det kan være svært at spørge samt at høre svaret, men det er vigtigt at vide at svaret kommer ud af ærlighed og at det ikke tilstræber at såre den anden. Et ærligt svar giver muligheder. Parret kan tage stilling til om de vil leve sammen med et nyt indhold eller om de vil ophæve forholdet. Men ofte sker der det, i det øjensynlige brutale moment hvor spørgsmålet stilles, at parret får lysten og kærligheden tilbage. Måske fordi den hudløse ærlighed medfører den åbenhed, der er forudsætningen for at kunne elske og betages. Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 5

6 I forhold til de roller vi gennemgående og skiftevis indtager, er det vigtigt at være opmærksom på at der både skal være plads til en givende og modtagende part. En der yder og en der nyder. En der byder og en der lyder. En der tager lederskab og en der tager følgeskab. Ikke at det altid skal være på en bestemt måde, men at der er enighed, balance og tilfredshed omkring det. Der kan være mange andre roller og disse samt deres spilleregler og eventuelle skjulte budskaber kan være nyttige at bevidstgøre. Da vi skaber os selv i relationen, er det i kontakten vi bliver til. I mødet og kontakten mellem Jeg og Du. På den måde påvirker parforholdet også vores identitet. Den feedback vi får i parforholdet er derfor med til at be- eller afkræfte hvem vi er og hvordan vi opleves. Samtidig skaber parforholdet også sin egen og fælles identitet. Ikke to parforhold er ens og alle har deres egen kultur. Om parterapi Parterapi kan ikke trylle et dårligt forhold til at blive til et godt forhold, afskaffe al fortvivlelse, få dem der ikke elsker til at elske eller partneren til at makke ret. Parterapeuten kan kun hjælpe parterne til klarhed over sig selv og deres situation. Til at genopnå den forstands- og følelsesmæssige klarhed, der ofte er druknet i drømme, fortvivlelse, skænderier og bebrejdelse. Klarheden opstår når illusioner og håb bliver til opdagelse af de ydre og indre realiteter. Det er ikke forklaringer og råd der hjælper et par i vanskeligheder, men opdagelse og beskrivelse af den måde den enkelte behandler situationen, relationen, parten og sig selv på. Når parterne opdager, hvad de selv gør i og ved forholdet samt hvad det bagvedliggende motiv er, får de et valg. De kan vælge om de vil fortsætte eller ændre adfærden. Eller om de vil opløse forholdet. Kun når problemet beskrives og erkendes, kan det ændres eller opgives. Parterapi på et gestaltterapeutisk grundlag er en proces og et frivilligt arbejde mellem terapeut og klient i parterapi er det først og fremmest parret, der er klienten. Det hænger sammen med at helhed er et centralt begreb i gestaltterapien. Her ses der på parret som en helhed samt, de udfordringer parret netop har i den organiseringsproces, der skulle føre til at parret danner en helhed, team og par. Da vi, som tidligere nævnt, skaber os og hinanden i relationen og kontakten, fokuseres der både på det der sker mellem parterne og i hver af parterne. Ved at foretage en midlertidig mental adskillelse mellem parterne, bliver det muligt at opdage og undersøge helheden og dens egenart samt de enkelte dele, grænserne og den udveksling der foregår mellem parterne. Denne klarhed giver mulighed for en nyorganisering eller opløsning. Beslutter parret sig for en opløsning, kan parterapeuten støtte parret i at tage en hensigtsmæssig efterkontakt og afsked. Det er altså kontakten og det der sker i nuet der er vigtig, og ikke parternes evt. Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 6

7 individuelle traumer fra fortiden, der arbejdes med. Parterapien foregår på en upartisk, respektfuld, tillidsfuld og kærlig måde. Således, kan det der hos den enkelte har skabt de individuelle mønstre berøres, men der bores ikke i dette eller dennes fortid. Når vi danner par kan det netop hænde at strenge til dybereliggende temaer slås an hos parterne. I disse tilfælde kan parten selv vælge at fortsætte i eller supplere med individuel terapi. I parterapien undersøges parternes kontaktmønstre eller forstyrrelser og deres fælles dynamik for at hjælpe parret til at opdage, hvordan de undgår eller afbryder elementer af den kontakt, der er nødvendig for kommunikation, forhandling og udveksling. Processen sigter således mod at skabe indsigt i det der er, frem for det man kunne ønske der var. Det er vigtigt at erkende og være den man er samt at være der hvor man er. Det giver fast grund under fødderne samt mulighed for at orientere sig og vælge relevante handlinger i forhold til omgivelserne. Det giver mulighed for at vælge et godt liv med engagement og meningsfuldhed.... at skabe indsigt i det der er, frem for det man kunne ønske der var. Terapien er derfor en proces, hvor der skabes opmærksomhed på hvem vi selv og parterne er, samt hvilke vilkår parforholdet fungerer på. De fleste vil nok mene at de allerede kan se og erkende hvordan virkeligheden er, men ofte indeholder virkeligheden noget smertefuldt eller uønskeligt. Eller også er vores syn på parforholdet farvet af en drøm om, hvordan det skulle være. Derfor kan der være noget vi lukker øjnene for eller noget vi gør for at virkeliggøre en urealistisk drøm. Hvis vi opdager at drømmen er urealistisk er der fornuft i at tage stilling til, om vi vil acceptere forholdet som det er, om vi selv kan gøre noget på en måde der kan virkeliggøre drømmen, eller om vi må finde en anden partner og situation, der kan få drømme til at gå i opfyldelse. Hvis vi ikke vil dette, så er det kun fantasier, manipulation og undertrykkelse, der kan fastholde drømmen. Vi kan ikke nære håb om at ændre på den anden, kun om at ændre vores egen adfærd. Og forandringen sker når vi accepterer os selv. Dette er forandringens paradoks. Se under Links på. n Version 2.15 Yderligere artikler og oplysninger om mig, min baggrund og terapi findes på. 7

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold?

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold? Hvor stærkt er jeres forhold? 26 FEMiNA.dk 32/2016 En sommerferie, hvor man pludselig er meget sammen med sin partner, kan nogle gange sætte tingene på spidsen. Man har måske igennem længere tid været

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE

DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE Charlotte Berg DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE vejen til succes forlag Forfatter: Charlotte Berg Opsætning: TextNet Omslag: Frantz Dupuis Portrætfoto omslag: Peter Bredsgaard 1. udgave, 1. oplag, januar 2015

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Sex er ofte et barometer på parforholdet

Sex er ofte et barometer på parforholdet Sex er ofte et barometer på parforholdet PARFORHOLD OG ÆNDRING AF ADFÆRD AF PIA RØNNE OG DAVID BEERMANN Sex handler om at forstå hinanden med hjertet. Hvordan løser vi parforholdets dilemmaer mellem sex,

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup

GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup 1 Publiceret i Gestaltterapeutisk Forums blad okt. 2009 GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup Som overskriften viser, foretrækker jeg at skrive om Gestaltterapi med Par frem for om Parterapi, fordi ordet

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Reaktioner på forandringer

Reaktioner på forandringer Reaktioner på forandringer Det er helt naturligt at reagere, når der sker en forandring, men ved at kende de mentale processer, der sker i forbindelse med en forandring, kan man omstille sig hurtigere.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kærlighedsguide: Kom over din angst for at blive såret Angsten for at blive såret INDHOLD I DETTE HÆFTE: Kærlighedsguide:

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor DAG 5 Konflikter Formålet med dagen At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor og peer At gøre dig i stand til at nedtrappe konflikter Dagens

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Guide. Red parforholdet inden jul. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Red parforholdet inden jul. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Red parforholdet inden jul Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan redder I parforholdet INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kærlighed og selvbeskyttelse

Kærlighed og selvbeskyttelse At lægge afstand til virkeligheden Kærlighed og selvbeskyttelse Eget indre Andre mennesker Realiteterne i sin egen aktuelle livssituation 1 Jens på vej i skolen Selvbeskyttelsesstrategier mod det indefra

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 22.10.2013 v. Lonni Hall Der er meget på spil i dette projekt Det er ikke nok med den gode intention Processen afgør, hvilken

Læs mere

Psykoterapi er noget fis, fordi

Psykoterapi er noget fis, fordi Psykoterapi er noget fis, fordi Om tre indvendinger mod psykoterapi Psykoterapi er noget meget privat. Faktisk kan jeg ikke umiddelbart forestille mig et mellemmenneskeligt forhold, der er mere privat

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related * Målet med kommunikationen * Målgruppen for kommunikationen * Sproglige forudsætninger * Tekniske muligheder * Interessefællesskab mellem dem,

Læs mere

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Kriser i ægteskabet Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Konflikter Naturlig konsekvens af et ægteskab Vi valgte nemlig vores modsætning Naturlig konsekvens af

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING

ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING DIN MANUAL TIL ET BEDRE LIV MED MERE TILFREDSHED, ENERGI & GLÆDE Værdier Et af vores motivationsfiltre Hvad er værdier? Værdier er en del af vores filter i Sindet og vil være

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere