PRESSEN. Computerspil: Skurk eller helt i dit eget univers? Kvinder i det private tjener mest Bibliotek i Rocky Mountains Få bugt med nakkesmerterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEN. Computerspil: Skurk eller helt i dit eget univers? Kvinder i det private tjener mest Bibliotek i Rocky Mountains Få bugt med nakkesmerterne"

Transkript

1 Kvinder i det private tjener mest Bibliotek i Rocky Mountains Få bugt med nakkesmerterne PRESSEN 29. januar 2009 Computerspil: Skurk eller helt i dit eget univers?

2 L eder formanden har ordet Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf Fax Internet: Ekspedition mandag-fredag kl BF s hovedbestyrelse Formand: Pernille Drost Tlf. A: , P: Næstformand: Matthias Eiriksson Danmarks Statistiks Bibliotek Tlf: A: , P: Øvrige hovedbestyrelse: Jens Dam, Syddansk Universitetsbibliotek Tlf. A: , P: Anita Dürkop, Greve Bibliotekerne Tlf. A: , P: Line Frølich, Biblioteket Sønderborg Tlf. A: P: Marie Ulletved Holmgaard, Gentofte Bibliotekerne Tlf. P: Kim Jesper Josefsen, Tlf. P: Søren Kløjgaard, Hasle Bibliotek Tlf. A: , P: Nina Thorsted Petersen, Odense Centralbibliotek Tlf. A: , P: Camilla Sejerøe, Odense Centralbibliotek Tlf. A: , P: Mette Kjeldsen Sloth, Frederiksberg Kommunes Biblioteker Tlf. A: , P: Direktør: Johnny Roj-Larsen, Faglig Afdeling: Bruno Pedersen, afdelingschef, Konsulenter: Nanna Berg, kommunikationskonsulent, Niels Bergmann, webredaktør, faggruppeansvarlig, Arne Svane Frei, webmaster, Sofie Plenge, karriererådgiver, Konsulenter, løn- og ansættelse: Karin Madsen, privatområdet, kommuner i Region Midtjylland, Lone Rosendal, København, kommuner i Region Sjælland og kommuner i den jyske del af Region Syddanmark, Susanne Høgdahl Thomsen, kommuner i Region Nordjylland, kommuner i den fynske del af Region Syddanmark samt alle regionsansatte, Helle Fridberg: Region Hovedstaden ekskl. København, Ulla Thorborg, statsområdet, Telefonvagten: kl : Forsiden: Bilspil er en klassiker i spilgenren. Her Need for Speed fra EA. Kvinder kan forhandle løn HvertårforetagerBibliotekarforbundet en lønundersøgelseblandtmedlemmerne på henholdsvis det private og offentlige arbejdsmarked. Det er et afgørende redskab for at kunne følge den generelle lønudvikling og se de lønforskelle mellem alder, brancher og køn, der måtte være. I slutningen af 2008 kunne Bibliotekarforbundet publicere sin lønstatistik for det privateområde,hvordet viste sig,at kvinderne var lønførende. I lønstatistikken for september 2008 er kvindernes gennemsnitlige bruttoløn for første gang højere end mændenes. Det er imidlertidikkeheltoverraskende,idet de privatansatte kvindersgennemsnitlige lønstigning igennem de sidste ti år har været højere end mændenes. Men det er et overraskende resultat iforhold til den generelle tendens på arbejdsmarkedet og i forhold til Bibliotekarforbundets offentligt ansatte. Herviser statistikken nemlig den kendte situation, at mændene er lønførende. At de privatansatte kvinder er lønførende, blandt andet bliverpræsenteret som en nyhed i Berlingske Tidende viser dobbeltheden, når man taler om kønsmæssige lønrelationer. For det vurderes som en succes, at kvinderne tjener mest. Det var næppe sådan Bibliotekarforbundet villevinklehistorien, hvis det havde været mændene. Dermed risikerer vi som fagforening selv, trods gode intentioner, at undergraveligelønsbegrebet. Omvendt er det en væsentlig succeshistorie, fordi det går imod sammenlignelige statistikker. Bibliotekarforbundets privatsansatte har ligeså høj gennemsnitlig løn, som de andre akademikergrupper, og procentvis samme lønfremgang. Men hvor kvinderne stadig sakker bagud lønmæssigt, selvom de har samme job og kvalifikationer som mændene hos eksempelvis ingeniørerne, er det altså anderledes for Bibliotekarforbundets gruppe. Det interessante er så, hvad der kan væreforklaringen. Eenforklaringkan være, at det netoperlykkedes at komme væk fra de kønsbestemte parametre for lønnen, og at vi har fået ligeløn altså at alle vurderes og forhandler deres lønlige godt.fælles formangeafde privatansatte bibliotekarer og informationsspecialister er, at de ofte har måtte kæmpe sig indpåarbejdspladsersom de første i deres funktion. Ligesom mange sidder i funktioner, hvor det er afgørende at væresynlig og kontinuerligt bevise sin nytteværdi for organisationen. Hvilket isidste ende måskeermedvirkende til, at man er mere modig og risikovillig ilønforhandlingen. Samtidig er det velkendt, at i kvindedominerede fag har mænd lettere ved at gøre sig synlige og markeresig medhøjereløn til følge. Det modsatte kan tænkes at spille ind for de privatansatte kvinder, fordi de ofte er ansat i mere mandsdominerede brancher som eksempelvis medicinal-, forsknings-, og konsulentvirksomheder,som er de hyppigste brancher for Bibliotekarforbundets privatansatte medlemmer. Uanset svaret er det et vigtigt og væsentligt resultat,der viser, at kvinderne godt kan forhandle løn. PERNILLE DROST

3 INDHOLD Lidt mere end ligeløn Kvindelige bibliotekarer i det private har overhalet deres mandlige kolleger i lønkampen. Kom ind i spillet Spænd sikkerhedsbæltet og oplev en verden af spil, der kan mere, end du tror, og som findes på biblioteket. Spil er også læring Man kan både udvikle sig og få selvtillid af at spille computerspil, mener ph.d. studerende Sara Mosberg Iversen. Et spil bliver til Hemmelighedskræmmeri og vanvittige ideer er ingredienserne i skabelsen af et nyt spil. Hovedpine og nakkesmerter Fysioterapeut Niels Honoré giver dig øvelser til at komme af med nakkesmerterne. Opsøgende bibliotekarer Portræt af faggruppen Filibussen, gruppen for bibliotekarer, der kører bogbus eller arbejder i små filialer. Bøger i bjergene På Crestone Library i Rocky Mountains finder bibliotekslederen brugte bøger på nettet og overtager gerne brugernes gamle film og bøger. 8 I DETTE NUmmER Boganmeldelser 16 Debat 17 Nye stillinger Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf Fax Internet: Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Sabrine Mønsted, Annoncer: DG Media as, Studiestræde 5-7, 1455 København K, Tlf , fax Bladudvalg: Jens Dam, Esben Fjord, Tina Holst, Vibeke Johansen, Jannie Lehmann, Trine Skjelborg Mulvad. Tryk: KLS Grafisk Hus A/S ISSN Medlem af Dansk Fagpresseforening Abonnement: Ingelise Dyrlund Frederiksen, Årsabonnement: 550 kr. Udland 950 kr. BF-medlemmer modtager automatisk bladet Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: Dette nummer er trykt i eksemplarer Adresseændring skal af Bibliotekarforbundets medlemmer meddeles til BF s medlemsafdeling. Uregelmæssigheder i leveringen meddeles til det lokale postkontor. bibliotekspressen

4 Nytpensionsvalg Er du offentligt ansat og har pension i selskabet Sampension, skal du over foråret tage stilling til, om du vil over på pensionsordningen 3 i 1 Livspension. Ordningen er et markedsrenteprodukt og indebærer blandt andet højere dækning ved invaliditet. Sampension sender alle medlemmer en personlig prognose, før du skal træffe dit valg, så du kan se, hvad det vil betyde for dig at ændre på dine pensions- og forsikringsforhold. Selskabet holder også informationsmøder rundt i landet og Bibliotekspressen vil i foråret skrive mere om dine muligheder. mønsted Ørestanden vokser, nu forhåbentlig også med et bibliotek. På billede ses blandt andet DR-byen, Tigentgenskollegiet og Islands Brygge langs havnen. Foto: Scanpix/Christian Ringbæk Nyt bibliotek i Ørestaden Bidt af krimi Nationale og internationale krimiforfattere gæster igen Horsens Statsfængsel på krimimessen den 28. og 29. marts Navne som Peter Tempel, Don Winslow og Anne Chaplet er på programmet, der tæller mere end 50 arrangementer for børn og voksne henover weekenden. Desuden er det sidste chance for at se fængslet som det så ud da de sidste indsatte forlod stedet i 2006, da fængslet står over for en større ombygning. Programmet for messen udsendes i februar men kan allerede nu ses på mønsted I december blev Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation enige om at arbejde for et nyt bibliotek i Ørestaden på Amager. Biblioteket, der skal være et kombineret skole og folkebibliotek, skal bygges i sammenhæng med Ørestadens skole, der skal stå færdig i 2012 eller Et bibliotek i Ørestaden har før været på dagsordenen i Kultur og Fritidsudvalget, men først i går blev der afsat penge til at undersøge, om biblioteket fysisk kan blive en realitet. - Det vil være tåbeligt ikke at udnytte, at der skal bygges et skolebibliotek og så udvide det til et folkebibliotek, siger kulturborgmester Pia Allerslev (V). Alle borgerrepræsentationens partier var repræsenteret på mødet. - Vi gav hinanden hånd på at finde midlerne til et nyt bibliotek i Ørestaden, hvis det fysisk er muligt at få plads til biblioteket i sammenhæng med skolen, siger hun. Ørestadens byggegrunde er forholdsvis små, men Pia Allerslev tror på, at det kan lade sig gøre. Der har tidligere været kritik af kombibiblioteker, fordi mange folkebiblioteksbrugerne ikke benytter dem. Men ifølge Pia Allerslev har Kultur og Fritidsudvalget skelet til Vigerslev Bibliotek i Valby, der har gode erfaringer med at være et kombi-bibliotek. - De er gode til at trække folk ind for eksempel ved at have åbent, når der er forældremøder eller arrangementer på skolen, siger hun. mønsted Mentorsucces 13 faglige macthkommer til at udgøre Bibliotekarforbundetsførste mentornetværk. I alt meldte der sig cirka 15 mentorer og 18 mentees til BF s mentornetværk for lederspirer, og det endte altså med 13 par. - Det var et kæmpe puslespil, for det skal være til gavn for begge parter, siger karriererådgiver i BF Sopie Plenge. I januar måned var der kick off-dag, hvor alle 13 par mødtes og fik input fra konsulent Kirsten M. Poulsen til at komme i gang. Mentornetværket er et forsøgsprojekt, der i første omgang løber til mønsted Bedreforsikring Fra januar 2009 er alle BF medlemmer ansatte i det offentlige med pensionsordning i Sampension bedre forsikret. Dødsfaldssummen, det vil sige det beløb de efterladte får udbetalt, er sat op fra kroner til kroner. Erstatning ved kritisk sygdom og invaliditet gælder til du er fylder 67 år, og ikke som før 1. januar 2009 kun til 60 år. For de medlemmer, der har ordningen 3 i 1 Livspension er der yderligere sket en forhøjelse af erstatningen ved invaliditet, fra 20 til 40 procent af ens tidligere løn. Desuden sker udbetalingen ved 50 procent invaliditet og ikke som tidligere ved to tredjedele invaliditet. Ændringerne fremgår sikkert ikke på din forskringsoversigt endnu, men de vil løbende blive opdateret, siger Niels Vester fra Sampension. mønsted 4 bibliotekspressen

5 Overfaldsalarmer i Hasle Medarbejderne på Hasle Bibliotek har fået en ger i et socialt belastet boligområde, siger hun. overfaldsalarm til at have i lommen, når de er Derfor startede året også med et møde på arbejde, og en sikkerhedsvagt har fået sin mellem socialforvaltningen, den lokale boligforening, faste gang på biblioteket. Sikkerhedstiltagene ungdomsklubogbiblioteketfor at er resultatet af en gruppe unge drenges hærgen lægge en strategi for området. i lokalområdet det sidste halve år. Uroen - Der skal for eksempel være flere aktivi- kulminerede i starten af december, hvor en teterfor børn og unge iområdet og bedre bibliotekar, en HK erogenrådhusbetjent udendørsfaciliteter, siger biblioteksleder på blev sygemeldt efter at have været i konflikt Hasle Bibliotek, Lone Hedelund, der understreger, med de unge, der udover at true de ansatte at det ikke er en svækket personale- havde øvet hærværk på deres biler. gruppe, der er kommet ud på den anden side. - Vagten skal holde de unge, der laver ballade, - Vi har fået en masse viden om, hvordan ude af huset, så de ansatte igen kan føle vi kan takle problemerne. Og det fantasti- sig trygge, siger chef for Århus Kommunes ske er, at dem som arbejder på Hasle Bibliotek lokalbiblioteker Britta Bitsch, der dog kalder er nogen, som har valgt området, og er det brandslukning. klar over, at det kan være hårdt, siger hun. - Det handler jo om, at Hasle Kulturhus lig- mønsted Det er ikke kun bibliotket der er hårdt ramt af en gruppe unge drenges hærgen. Langvarige tyvetogter har betydet, at Fakta flere gange har overvejet at lukke. Foto: Scanpix/Flemming Krogh Dyrere at være passivtmedlem En kontingentstigning på cirka 250 procent blev fra 2009 en realitet for Bibliotekarforbundets passive medlemmer. Kontingentet på 165 kroner pr kvartal er steget til 564 kroner. Den voldsomme stigning har medført, at mere end 50 af de 250 passive medlemmer i forbundet har meldt sig ud og flere har bebudet, at de agter at sende en udmeldelse. Grunden til stigningen er ifølge BF s direktør Johnny Roj-Larsen, at Bibliotekarforbundet har oplevet et stigende antal henvendelser fra passive medlemmerne, der beder om råd og vejledning af sekretariatet. - De henvendelser vil vi gerne imødekomme,men indtil nu har det været betalt af de aktive medlemmer, siger han. At et stort antal passive medlemmer har meldt sig ud, som følge af stigningen, er selvfølgelig beklageligt, mener han. Udover nu at kunne få råd og vejledning af BF s faglige konsulenter modtager man som passivt medlem Bibliotekspressen og undgår en karensperiode på et halvt år,før forbundet kan hjælpe en med løn og ansættelsesforhold, hvis man igen bliver aktivt medlem. Passive medlemmer af BF er bibliotekarer, der arbejder uden for deres fag eller er bosat i udlandet. Stigningen blev vedtaget på generalforsamlingen i november 2008 og svarer til en tredjedel af et aktivt medlemskab. Stigningen gælder ikke for studerende og pensionistmedlemmer. mønsted Google Earth Gratis on-line hæfte om Google Earth og Google Maps kan gøre dig klogere på, hvad programmet Google Earth egentlig kan. Hæftet fra forlaget Libris giver en gennemgang af mulighederne i programmet - udforsk for eksempel dit næste rejsemål eller gense steder du tidligere har besøgt. Læs hæftet på Tilbud på lyd mønsted Piratkopi af film Det er ikke kun blockbusterfilm fra Hollywood, der bliver kopieret i stor stil på teenageværelserne. Historiske film fra serien Danskernes egen Historie 100 år tilbage er også begyndt at komme ulovligt i hænderne på de unge. - Det er ærgerligt, at Danskernes egen Historie på nettet bliver kopieret ulovligt, fordi udgivelser genererer indtægter til kulturbevarende arbejde i mange lokalarkiver, siger Thomas Tingstrup, der er medstifter af Substanz, der producere de historiske film. Han mener dog, at det viser en voksende interesse for historie generelt, hvilket han ser som positivt. mønsted Danmarks Blindebibliotek (DBB) har udgivet en cd, der skal fortæller mennesker, som af den ene eller anden grund har svært ved at læse, hvilke tilbud biblioteket har til dem. Cd en er blandt andet sendt ud til biblioteker, efterskoler, erhvervsskoler og VUC er for at få fat i potentielle brugere, der endnu ikke kender de særlige bibliotekstilbud på DBB. For at få cd er tilsendt, skriv til Sejlads ved Lemvig 1911 fra serien Danskernes egen Historie, indtil videre består af 30 film, et brætspil og bøger. Foto: Substanz mønsted bibliotekspressen

6 Lidt mere endligeløn Kvindelige bibliotekarer i det private tjener nu i gennemsnit lidt mere end deres mandlige kollegaer og en del mere end bibliotekarer ansat i det offentlige. tekst ANETTE LERCHE illustration SCANPIX Bibliotekareransati det private kan glæde sig over at være duksene i klassen, når det gælder ligeløn. Rent faktisk er privatansatte kvinders bruttoløn i gennemsnit 1,2 procent højere end deres mandlige kollegaers. Omregnet til faktiske talbetyder det, at den privatansatte kvinde i gennemsnit tjener kroner i bruttoløn, mens en mandlig bibliotekar i det private får Det er positivt at se, at der er områder, hvor det går den vej, siger kønsforsker ved Roskilde Universitetscenter Kenneth Reinicke. Han kender ikke umiddelbart til andre eksempler, hvor kvinderne lønmæssigt har overhalet deres mandlige kolleger. - Mit bud på en forklaring er, at de kvinder, der søger ud i det private udviser nogle meget rationelle, fremadrettede og dynamiske karaktertræk, siger Kenneth Reinicke. Det er Bibliotekarforbundets lønstatistik på det private område, hvor knap 300 privatansatte bibliotekarer har oplyst om lønog ansættelsesforhold, der afslører, at kvindelige bibliotekarer i det private har fået kæmpet sig op på lige lidt mere end ligeløn. En ligeløn, de har arbejdet på de sidste ti år,hvor de stort set konstant har fået større lønstigninger end deres mandlige kolleger. I alt er kvindernes løn i gennemsnit steget med 4,33 procent pr. år i perioden fra 1998 til 2008, mens mændene i tilsvarende periode har oplevet en gennemsnitlig lønstigning pr år på 3,21 procent. Ingen offentlig ligeløn Kvinderne i det offentlige kan desværre ikke glæde sig over at have opnået ligeløn. De ligger cirka kroner under deres mandlige kollegaer, når det gælder den gennemsnitlige bruttoløn. Mændene har i gennemsnit en bruttoløn på kroner, mens kvindernes er på kroner. Samtidig kan kvinder ansat i det offentlige ærgre sig over, at deres gennemsnitlige bruttoløn er lavere end de dårligst lønnede privatansatte bibliotekarers gennemsnitsløn. De dårligst lønnede privatansatte bibliotekarer er ansat i stillingsbetegnelser som»informationsmedarbejder«eller»arkivar/journalmedarbejder«, og tjener lidt over om måneden. Altså alligevel et par hundredekronesedler mere end deres kvindelige kolleger i det offentlige. Måske kan det så være en trøst for kvinder ansat i det offentlige, at der her findes regler for afspadsering og overarbejde, som ofte ikke er kopieret på det private arbejdsmarked. For når det gælder overarbejde, så har knap halvdelen af de privatansatte bibliotekarer overarbejde på et sted mellem en og fem timer hver uge, men cirka hver tredje får hverken penge eller afspadseringstimer ud af deres ekstra arbejdsindsats. Uddannelse betaler sig For studerende, der ikke helt kan bestemme sig for, om de vil uddanne sig til cand.scient.bibl. eller bibliotekar DB, så kan spørgsmålet om kolde kontanter måske gøre en eventuel beslutning nemmere. For ser man på lønstatistikkerne, så kandeekstraårpåbiblioteksskolen godt betale sig. Bibliotekarforbundets vejledende mindsteløn for en nyuddannet bibliotekar DB ansat i det private er kroner,mensman vurderer,aten kandidat skal have kroner i startløn. Træffer man sine karrierevalg udelukkende ud fra, hvor der er flest penge at tjene, så er det inden foritogden finansielle sektor, at de fremtidige jobs skal findes. Herergennemsnitslønnen for en bibliotekar på henholdsvis og kroner. 6 bibliotekspressen

7 DET VIRTUELLE BIBLIOTEK AXIELL ARENA dit biblioteks chance for også at få fat i de nye brugere! Axiell Arena åbner det virtuelle bibliotek biblioteket, der aldrig lukker. Dag og nat kommer besøgende for at låne bøger, musik og film, og for at deltage i fælleskaber og diskussionsgrupper. Med Axiell Arena bliver biblioteket en dynamisk og populær online verden. En verden, der holder åbent døgnet rundt for at byde et stadigt stigende antal besøgende velkommen. Om Axiell Arena Axiell Arena er bibliotekets nye website Her er bibliotekskatalogen integreret med Bibliotek 2.0 konceptet, og skaber hermed et komplet website, der altid holder åbent Her mødes brugerne i forskellige fællesskaber og her får de masser af inspiration til at komme videre Brugerne kan skabe sin egen virtuelle samling af information og titler Med de centrale services får bibliotekerne et rigt udbud af tags, ratings og anmeldelser Læs mere om Axiell Arena på Kontakt os så fortæller vi mere om Axiell Arenas udbredelse på bibliotekerne! Axiell Bibliotek A/S Stamholmen 157, 4. sal 2650 Hvidovre tlf

8 Computerspillet Kane & Lynch er udviklet af IO Interactive og havde et budget på over 200 millioner danske kroner.

9 KOMIND ISPILLET Du kan få dem slimede og søde, forpustende formidable, sindssygt spændende og kæbetabende flotte. Alligevel lever mange computerspil en anonym tilværelse på bibliotekernes hylder. Her er lidt af det guf, der bliver glemt. tekst THOMAS SCHMIDT NØRGAARD illutration EA, IO INTERACTIvE, 2D boy, MEDIA MOlOCulE Hvis du ikke kan lide små søde hackysack-figurer, savlende zombier eller bakteriekulturer, somskaludvikles til en rumnation, ja så er der nokikkeden store grund til at læse videre. Men hvis du omvendt er åben over for fantasifulde verdener, hvor kun fingerfærdigheden på joypad en sætter grænsen for din formåen, så spænd sikkerhedsbæltet og tag med en tur i den vidunderlige pixelerede verden. Vi begynder rejsen med en forsigtig lille revolution i Little Big Planet, hvor man som en lille kludedukkesackboy (eller -pige) skal løbe igennem en masse baner fra venstre mod højre. Vedførste øjekast lignerdet et ganske almindeligt og megetflotplatformspil a la legendariske Mario Brothers, men det er langtmereend det, forsikrer John Larsen, bibliotekar på Blågården Bibliotekogdelansvarlig fordekøbenhavnske bibliotekers frie materialeindkøb af computerspil. - Rent grafisk er det imponerende. Det ser ud som om, at alle elementer er håndlavede, og det giver en helt speciel stemning, når man alene eller sammen medandre løbergennem banerneogskal få de forskellige figurer til at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge for at nå videre. Mendet banebrydende er,atman i den grad får lyst til at lave sine egne baner. Alt hvad man oplever i singleplayerdelen, kan man lave og mere til. Man kan næsten alt. Man kan endda lægge sine egne billeder indpåbanerne,siger han med begejstring. Hvis man løber træt i de præfabrikerede baner, der veksler fradet charmerende og pussenussede til en nærmest Tim Burtonsk-dunkelhalloweenstemning, kan man derfor downloade og hoppe ombord i de mange baner, som andre spillere har lagt ud på det fælles forum. - Det er et eksempel på et magt-tilmasserne-spil, der faktisk virker og som rammer utroligt bredt. Spillet introducerer sig selv så godt, at lille Jens på 5 år kan spille med farfar på 64. Min kone sagde, at hun ikke kunne finde ud af det, men den kommentar fik hun hurtigt selv gjort til skamme. Pas på, for det er voldsomt vanedannende, griner John Larsen. På kanten af spejlet Vi gør som Sackboy og laver et præcisionshopoverroterende plystromler til fremtidens utopiske storbyjungle, hvor alle bliver overvåget af et totalitært regime. I Mirror s Edge spiller mankvinden Faith, der skal befri sin søster fra myndighedernes kløer. Et typisk first-personshooter-spil, hvor man ser handlingen fra hovedpersonens synsvinkel,men medet tvist. Der er nemlig ikke så meget shooter over det. Faith er på flugt fra politiet, og hun løber og slår og sparker mere, end hun skyder. Løbestilen er inspireret af gadesporten parkour, der i al sin enkelthed går ud på at bruge byens forhindringer som afsæt for det ene mere halsbrækkende spring end det andet. Så man glider ned af skyskrabernes tage og hopper rundt på gange og mellem bygninger og kraner og over og under rør, mens kuglerne fyger om ørerne på en. Og det med en grafik så flot, flydende og hurtig, at man bliver helt forpustet. - Det er et godt eksempel på et spil, hvor man kan få lov til at gøre ting, som man ikke kan i hverdagen. Både i forhold til det atletiske, men også i forhold til at værerebel og narrepolitiet. Detkunne godt appellere til en del unge mennesker, siger John Larsen. Og mens vi stadig hænger højt mellem husene,kan vi konstatere,atdet at have politiet i hælene er et rent drømmescenarium i forhold til det, der venter dig som en af de fire hovedpersonerietandet mere klassisk first-person-shooter-spil. I Left 4 Dead har man brug for alt, hvad hjertet kan begære af brutale våben og ligeså brutal vold for at forsvare sig imod den horde af zombier, der er på jagt efter et hurtigt mellemmåltid. - Spillet fungerer godt i singleplayerdelen, men det er i multiplayerdelen, at det udmærker sig. Som de eneste tilbageværende menneskerietområde fyldt bibliotekspressen

10 Eksempler på spil: Først fra spillet Little Big Planet, Media Molocule, dernæst Mirrors Edge, EA som af indlysende årsager ikke er for folk med højdeskræk. medkødhungrendezombier er mannødt til at samarbejde og tænke som en helhed med sine online-venner. Det giver helt nye dimensioner til spillet, at man pludselig er nødt til at være uselvisk og lægge dækild for medspillerne og dele sine smertestillende piller med dem i stedet for at hamstre til sig selv, siger John Larsen. - I multiplayerdelen kan man også vælge atvære etblæverkadaver af en zombie, men så er spillets mål selvfølgelig at udslette menneskene, siger John Larsen og roser spillets kunstige intelligens. Spillet er nemlig udstyret med et næsten sadistisk computerstyret intruktørsystem, der hele tiden styrer løjerne og tilpasser antallet af zombier og deres aggressionsniveau, såman aldrig kan slappe helt af. Men hvem ville omvendt også gøre det i et område fyldt med levende døde. Bakteriernes betvinger Med magasinet tømt i maven på de menneskefortærende zombier kan vi nu spore os ind pådet næste tidsfortærende spil. Spore er EA s nyeste bud på et strategispil, og lad os bare begynde helt ved begyndelsen. Det gør spillet nemlig. - Du skal kreere din egen bakteriespore, som skal vokse sig stor og stærk og udvikle sig til et væsen med sin egen stamme og siden til en hel civilisation, der gerne på sigt skulle ende som hyperudviklet rumnation, siger John Larsen. Før du kommer så vidt, skal du dog først lære at avle afkom, bruge værktøj, stjæle teknologi fra andre stammer og opbygge din egen by. Det sker ietmeget afvekslende gameplay, der skifter mellem blandt andet Sim City og The Simslignende tilstande. Gør mere for spil Sådan forbedrer du formidlingen af computerspil: Opret en hjemmeside med blandt andet. Top 10-lister over udlånte spil, forum til diskussion, spilnyheder og links til sider med information og snydekoder. lav et spilværksted, hvor dygtige spillere kan guide brugere eller holde foredrag Ekstra information og events, når store og længe ventede titler bliver lanceret I forbindelse med motionsdage kan man samle et udbud af nogle af de spil, der fremmer fysisk aktivitet. Børn spiller mere computer end de læser bøger (angivet i procent) computerspil bøger Næsten dagligt 33,8 18,7 Nogle gange månedligt 48,9 36,7 Sjældnere 15,2 44,5 ved ikke 1,5 0,0 uoplyst tidsforbrug 0,6 0,0 Voksnes forbrug af computerspil og bøger i næsten hver uge skønlitteratur computerspil år 24,0 30, år 26,0 20, år 32,4 15, år 33,6 13, år 34,5 11,2 (kilde: Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004, udarbejdet for kulturministeriet) 10 bibliotekspressen

11 World of Goo, 2D boy, er et eksempel på et simpelt og velfungerende spil, og endelig Spore, Maxis, EA, hvor du som spiller udvikler dine figurer fra bakteriestadiet. - Undervejs kan du hele tiden selv bestemme din taktik. Du kan vælge at være kommunikatør, flink og velset, eller du kan gå krigervejen og spille med musklerne. Spillet appellerer i den grad til lysten til at skabe og trangen til at kontrollere, forklarer John Larsen. Det gribende gameplay opvejer til fulde den ikke alt for imponerende styring og grafik, ogsåervæsenerne et helt kapitel for sig. Deender typisk som en kreativ blanding afdyrene fra filmen Men In Black og Monsters Inc, og allerede nu kan man på nettet se de mere end 60 millioner væsener, som spillere verden over har lavet. - Det kunne godt tyde på, at der om kort tid kommer en onlineversion af spillet, så man kan lave alliancer og knytte ven-eller fjendskab med folk over nettet. Man har ihvert fald lov til at håbe, siger John Larsen og står i bogstaveligste forstand på spring for at tale om det næste spil. Wiiiiiiiiiii Egentlig er det ikke så meget etenkelt spil, som en helt ny bevægelse inden for computerverdenen. Med mindre duhar levet ienhule de seneste par år, har du formentlig også opdaget, at Nintendo har valgt at genoplive et gammelt firsertema. Men til forskel fra Atari-maskinens pistol, som man skulle holde 20 cm fra skærmen for at få den til at virke, sætter Nintendo Wii s unikke remote nye standarder for, hvad man kan bruge computeren til, siger han. Remoten eller joypad en kan alt efter spillet både være entennisketcher, en bowlingkugle, en golfkølle eller et samuraisværd. Éns bevægelser styrer bevægelserne ispillet, så hvis man vil smashe i et tennisspil, skal man hæve armen og smashe, nøjagtigt som hvis man stod på Roland Garros røde grusbane ifrench Open. - Det virker helt fantastisk og er meget nemt at gå til. Grafikken er langt fra imponerende, men det betyder ikke det mindste. Fornemmelsen af at styre figuren på skærmen er i sig selv vanedannende og giver konkurrenceelementet i eksempelvis sportsspil et ordentligt nøk opad. Derfor erdet også den perfekte maskine til hele familien, forklarer John Larsen. Nyeste wiilde hit er Wii-fit. Et balancebræt, som skal stå på gulvet og som Pas på skærmen!! For en demonstration af Nintendo Wii kan du gå ind på youtube.com. Her er der mange sjove fjernsynssmadrende eksempler på, hvorfor du skal holde godt fast i remoten, når du bruger den. registrerer spillerens tyngdepunkt. Så hvis man for eksempel skal køre slalom og kommer imod en port til højre, skal man læne sig mod højre, præcist som hvis man havde ski på. Og så er der vist ikke andet tilbage end at sætte punktum. Et stort fedtet, olieret og nuttet punktum med spillet World of Goo. Det er en blanding af et puslespil og det klassiske spil Lemmings og handler om Goo. De små sorte levende bobler af slim, som man kan bygge tårne eller luftballoner med. Målet med hver bane er at passere en række forhindringer og på den måde få transporteret et bestemt antal slimbobler hen til et rør. Lykkes det, kommer man videre til næste bane, hvor man skal passere en række forhindringer ogpåden måde få transporteret et bestemt antal slimbobler hen til et rør. Og sådan fortsætter det. Det er ligeså simpelt som det er vanedannende, og beviset på, at det ikke altid er nødvendigt for etspil atvære dyrere og større og hurtigere og bedre grafisk end konkurrenterne, hvis bare ideen er i orden. n Thomas Schmidt Nørgaard er freelancejournalist bibliotekspressen

12 Spil er også læring Der er masser af grunde til, at millioner af mennesker bruger endnu flere millioner af timer på at spille computerspil. Og måske lærer af THOMAS SCHMIDT NØRGAARD de rent faktisk noget. De fleste kender scenariet. Teenageren, der sidder som en zombie, oplyst og opslugt af de farverige pixels på skærmen og helt umulig at nå ind til. Fænomenet kaldes flow og bruges også til at beskrive den tilstand, folk kommer i, når de skaber kunst, dyrker bjergbestigning eller andre situationer, hvor de knokler hårdt - frivilligt. - Efterhånden som engagementet og involveringen stiger, bliver man mere og mere ét med aktiviteten, og til sidst mærker man ikke tiden, siger Sara Mosberg Iversen, Ph.d.-studerende i computerspilsforskning ved IT-Universitet. I forhold til medier som eksempelvis bøger og film, kræver computerspillet en aktiv involvering. Spilleren skal fortolke, agere og Simon Egenfeldt-Nielsen mener godt, at man kan lære noget af computerstpil, men konstaterer, at de fleste spil er lavet for at underholde. Foto: Jakob boserup. reagere ud fra de udfordringer, som præsenterer sig på skærmen. Og det er netop en af de vigtigste grunde til, at folk spiller computer, viser en undersøgelse fra det amerikanske XEODesign. Undersøgelsen kalder det hard fun - udfordrende morskab. - Man spiller for at finde ud af, hvor god man er. Det er jagten efter at mestre noget og et ønske om at regne den ud. Eksempelvis Sara Mosberg-Iversen spiller selv computerspil og så er hun Ph.d.studerende i computerspilsforskning. Foto: Jakob boserup. i forhold til en konkret gåde eller bane, men også mere abstrakt med at se ned under overfladen i spillet og tolke hele det bagvedliggende system. Belønningen og de små skud af selvtillid og tilfredsstillelse kommer løbende, efterhånden som man bliver bedre og bedre og kan klare mere og mere komplicerede udfordringer, forklarer Sara Mosberg Iversen. Let morskab Den udfordrende morskab suppleres typisk af det, som undersøgelsen kalder easy fun let morskab. Den kommer blandt andet til udtryk gennem den flotte grafik og muligheden for at gå på opdagelse og indleve sig i eventyrlige universer,men også gennem den umiddelbare identifikation med den karakter, som man styrer. - Mange spil øger identifikationen ved at tilbyde mere brugerbestemmelse. Man kan selv definere, hvordan ens karakter skal se ud. Man kan træne forskellige færdigheder, så karakteren bliver stærkere, hurtigere eller mere snu. Og så kanman selv byggenye baner, siger Sara Mosberg Iversen. Venskabelig skadefro De individuelle tilpasninger hænger tæt sammen med undersøgelsens måske mest overraskende konklusion i hvert fald set i pixellyset af den zombielignende teenager.»det er menneskene, der er afhængighedsskabende, ikke spillet«, lyder det fra mange spillere. De bruger nemlig spillene som en undskyldning for at invitere gutterne over og er endda parate til at spille spil, som de i virkeligheden ikke kan lide,bare så de kan være sammen med venner og veninder. Under konkurrenceprægede spil trives den venskabelige rivalisering, men der kan også opstå en stemning af samarbejde og samhørighed i et spil, som kræver teamwork. -Det sociale aspekt kommer også til udtryk over internettet. Dels helt konkret i multiplayer-spil, hvor mange spiller med eller mod hinanden på samme tid,men også gennem de mange fora, hvor man kan diskutere udviklingen i et spil og bytte baner og udfordre hinanden, siger Sara Mosberg Iversen. Computerspil som lærdom Det store spørgsmål er selvfølgelig, om det computerspillende folk også lærer sig nogle færdigheder, der kan bruges i den ikkevirtuelle verden. Man kan uden tvivl tolke alverdens kundskaber ned over spillene, mener Simon Egenfeldt-Nielsen, psykolog og assisterende professor ved IT-Universitetet: Kreativitet og logisk tænkning i adventurespillenes puzzles. Fingerfærdighed, 12 bibliotekspressen

13 Et spil bliver til reaktionsevne og samarbejde i skydespil. Og ressourceprioritering i eksempelvis Sim City, hvor man lærer variabler for et attraktivt bymiljø og skal vurdere, om man vil bruge skattekroner på veje, hospitaler, indkomstskabende butikscentre eller rekreative parker. -Problemet er,om man evner at overføre sin abstrakte viden og kunnen til virkeligheden uden for skærmen, siger han og sammenligner det med, om man ville bruge den andengradsligning, som man lærte i skolen for 20 år siden, til at finde ud af, hvordan taget på ens carport reelt burde konstrueres. Men mens den såkaldte transferproblematik fortsat diskuteres, begynder flere og flere til gengæld at få øjnene op for, at computerspil faktisk kan bruges til at fremme indlæringen. - Computerspillets evne til engagere, motivere og udfordre er det optimale udgangspunkt for læring. Men det kræver jo, at spillet i modsætning til de fleste kommercielle spil er lavet til andet end at underholde, siger Simon Egenfeldt-Nielsen, der også er direktør i virksomheden Serious Games Interactive. Han har blandt andet været med til at udvikle spil for virksomheder,der vil teste nye medarbejdere eller lære dem virksomhedens værdier, ligesom han har skabt spillet Global Conflicts: Palestine, hvor elever og studerende skal navigere som ung journalist i det urohærgede Palæstina og stille spørgsmål og tage stilling til de ting, der sker. - De seriøse spil vinder stille og roligt frem, men mest til virksomheder og organisationer.det er i sig selv svært at lave et godt spil, der bare skal underholde. Hvis man lægger flere restriktioner ned over produktionen samtidig med, at man ikke har den samme økonomi som de kommercielle spil, giver det sig selv, at det er svært«, siger han. n I spillet Kane & Lynch flygter de to hovedkarakterer fra fængslet, nærmere bestemt dødsgangen for at kaste sig ud i et kaotisk kapløb for at redde Kanes familie. Når et computerspil bliver skabt, nytter det ikke noget at gå i fodsporene på tidligere spil. bibliotekspressen har kigget nærmere på, hvordan et af de mere voldelige spil er blevet til. af THOMAS SCHMIDT NØRGAARD Producer Frederik Fusager kan ikke tale om det, han laver lige nu. Som én af godt 200 medarbejdere fra 23 lande sidder han i IO Interactives domicil på Kalvebod Brygge i København og er i fuld gang med at udvikle det nyeste spil i rækken af virksomhedens succesfulde actionspil. Hemmelighedskræmmeriet er ikke tilfældigt, for det er dyre sager, de har gang i. Det seneste spil, Kane & Lynch Dead Men, opererede med et budget på den dyre side af 200 millioner kroner, hvor alene markedsføringen løb op i 75 millioner kroner. Og i kampen om spillernes sparepenge gælder det om at være før, bedre og ikke mindst anderledes end konkurrenterne. Sådan var det også for Kane & Lynch Dead Men, da det udkom i efteråret Vi kredsede om lejemordertemaet, men ville gerne lave et mere modent spil med voksne figurer, der har mere dybde end den typiske heltefigur. I idéudviklingen arbejdede vi med en lang række figurer, og her blev Kane og Lynch ved med at dukke op, så vi valgte at koncentrere historien om dem, fortæller Frederik Fusager. Det blev en anderledes historie om den langt fra perfekte lejemorder Kane og den modvillige og medicinafhængige psykopat Lynch. De bliver tvunget sammen på et selvfølgelig voldeligt og kaotisk kapløb med tiden for at redde Kanes familie, der bliver holdt til fange af Kanes tidligere lejemorderkolleger, som vil have de penge, Kane har snydt dem for. Grimmere end normalt I forlængelse af de to figurers personlighed blev de vandskurede helte med symmetrisk smukke træk hurtigt skrottet til fordel for lidt for høje tindinger, rynket hud og fedtet hår. bibliotekspressen

14 voldsomme biljagter, blod, kampscener. Kane & Lynch har det i rigt overmål. - Vi lod os inspirere af filmskuespillere, tog billeder af folk på gaden og laserscannede folk og blandede til sidst det hele sammen til et par realistiske gutter med karakter,siger hanomenmeget lilledel af den lange proces fra ide til færdigt produkt, der kan tage op til to år. Processen minder på mange måder om en filmproduktion. Syv teams arbejder med alt fra handling, lyd og animation til grafik og den såkaldte engine,der skal få spillet til at glide.det overordnede manuskript skal skrives med dialog og storyboard med beskrivelse af de scenarier, som spillet skal foregå i. Sideløbende gælder det gameplayet, hvor fantasien får frit løb ud fra devisen: Hvad kunne det være fedt at gøre som spiller. - Min favoritscene er nok i Tokyo, hvor du efter at have arbejdet dig vej ned gennem en skyskraber, står over for en japanskpolice squad, der sender en regn af tåregas og projektiler mod dig. Alt går i stykker omkring dig, og der sker så meget, at du bliver helt forpustet og er nødt til at gå i dækning, forklarer Frederik Fusager. Scenen er mildtinspireretaffilmen Heat og udmærkersig ligesom flereandre scener ved, at manernødttil at dirigere rundtmed nogleafdehjælpere, somman har samlet op på vejen. -Man kan sende dem hen og forsvare et område, eller få dem til at give dækild, når man selv løber frem fra sit skjul. På den måde har vi givet spillet nye facetter, og man er nødt til at tænke sig om og læggeentaktik istedet foratbareat skyde løs, siger han. De forskellige ideer bliver i første omgang afprøvet i et simpelt kasseagtigt design, så man hurtigt kan se, om gameplayet fungerer. Herefter bliver det lavet i den rigtige version med den tunge grafik og specialdesignede lyd. At skille sig ud Konkurrencen på Triple A-markedet - markedet for de dyre og store spil, der ligger øverst på salgslisterne - er større end nogensinde før, og det pisker udviklerne til hele tiden at tænke i nye features og gimmicks. I Kane & Lynch kommer det blandt andet til udtryk i den nye»psykomode«, som fra tid til anden rammer den, der spiller Lynch, når man spiller sammen to og to i stedet for at spille alene. -Lynch hallucinerer,såuskyldigecivile nogle gange ligner politifolk. Ham, der spiller Lynch, vil selvfølgelig skyde dem og på den måde uforskyldt ryge i Lynch psykomode. Ved siden af sidder så spilleren, der styrer Kane og kansepåsin skærm, hvordan makker Lynch plaffer uskyldigemændogkvinder ned. Det giver nogle gode skænderier hen over skærmene, der passer meget godt til de skænderier mellem Kane og Lynch, som vi har skrevet ind i handlingen, griner Frederik Fusager. Tokyoscenen og specielt skænderierne mellem de to hovedpersoner er nogle af de såkaldte usp er (unique selling points) som spiludviklerne tænker ind i spillet, og sommarkedsføringsfolkene bruger til at lokke pengene ud af kunderne. Men skænderierne er meget andet end underholdning. De bruges ogsåtil at bringe handlingenvidereuden at skulle forfalde til de klassiske cut-scenes, hvor spillet bliver afbrudt af kortere eller længere filmsekvenser, typisk mellem to baner. -Dem bruger vi godt nok også, men de fleste hader dem, fordi de pacificerer spilleren, så vi har forsøgt at lægge noget mere af handlingen ind i selve spillet, så man føler, at man er med i det, der sker. For eksempel i dialogen mellem Kane og Lynch, menogsåimødet medhjælpere eller fjender, forklarer Frederik Fusager. Historien om de to ustabile antihelte har indtil nu været en pæn succes med over en million solgte eksemplarer, og IOI overvejer efter sigende at lave en Kane & Lynch 2. Om det er den, Frederik Fusager ligenusidder og arbejder på,jadet vil vise sig, når IOI er klar til at fortælle om det. n Kort om IO Interactive: IO Interactive blev grundlagt i 1998 og købt af udgiveren Eidos, der blandt andet står bag Tombraider, i Firmaet slog første gang igennem med Hitmanserien, der efter fire udgaver og med et globalt salg på over 7 millioner spil, er den største danske spilsucces nogensinde. læs mere på 14 bibliotekspressen

15 BRUHN FØRSTEHJÆLP TIL VENLIGERE BIBLIOTEKER 279,- (netop nu til ekstra venlig pris) Her er bogen, som alle library lovers taler om. Det nye standardværk for alle, som gerne vil udvikle og stimulere læsningen på deres bibliotek. Skrevet af Rachel Van Riel (grundlæggeren af Opening the Book), Olive Fowler og Anne Downes. Udgivet af The Society of Chief Librarians. 256 sider med konkrete metoder og strategier om, hvordan man udvikler læserorientering, brugervenlighed og læsestimulerende aktiviteter. Netop nu har vi et begrænset lager til specialpris. Bestil direkte på Varenummeret er 3650, ekskl. fragt og moms. Normalpris 333,- Bestil direkte! BCI A/S Dalbækvej 1 DK-6670 Holsted Tel Fax

16 A ktuelle bøger Formlen vi alle leder efter Vi leder alle sammen efter nøglen til fremtiden, dén der vil sikre os en konkurrencedygtig position, også om 10 år. Innovationens nye tidsalder kommer med et relevant bud på det, og sætter sågar opskriften på formel. Formlen er enkel: N = 1 (markedet=1 unik kunde) og R = G (ressourcerne er globale). Eller sagt på en anden måde: For at blive konkurrencedygtige i fremtidens samfund, er virksomheder nødt til at omlægge den måde, de skaber værdi på. Kampen om kunderne i det 21. århundrede bliver, ifølge bogens forfattere, vundet af dem der finder de bedste og billigste leverandører uanset landegrænser, og forstår at målrette deres produkter mod det enkelte individ og ikke mindst inddrage individet. Bogen handler om, hvordan man som virksomhed skaber innovation og værdi på en ny måde i innovationens tidsalder. Den er ikke kun teoretisk funderet, men indeholder også praktiske overvejelser om, hvordan man skaber forandringen, hvilke kompetencer der er vigtige i forhold til at arbejde ud fra den nye forståelse, og hvordan ITakitektur kan spille ind i udviklingen. Bogen er spækket med eksempler på, hvordan det allerede nu gøres i virksomheder over hele verden. Facebook, Apple, Amazon og Lego er alle eksempler på virksomheder, der er i gang med denne udvikling. Bogen handler ikke kun om en særlig type virksomhed eller organisation, men indeholder bud på hvilke overvejelser, der vil være relevante i fremtiden, hvis man vil skille sig ud som konkurrencedygtig virksomhed. Derfor er den i høj grad også relevant for biblioteker og andre informations- og vidensinstitutioner. Bogens forfattere er begge professorer fra Ross School of Business, University of Michigan. C.K. Prahalad er professor i strategi og har flere værker om fremtidens forretningsmodeller bag sig, blandt andet The future of competition og The fortune at the bottom of the pyramid og M.S. Krihsnan er professor i Business Information and Technology. Bogen er værd at læse for ledere, men bestemt også for enhver, der interesserer sig for innovation og strategisk udvikling. Dens bud på, hvad der kan være formlen til fremtiden, er velfunderet, og bogen kommer med nogle gode konkrete overvejelser om, hvordan ideerne kan realiseres og over hvilke tanker, der er værd at gøre sig som leder. Christina Wandi Få pudset de teoretiske briller At forstå biblioteket en introduktiontil teoretiske perspektiver er titlen på en ny antologi udgivet af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Danmarks Biblioteksskole. Bogens primære målgruppe er studerende ved sidstnævnte institution, men alle der interesserer sig for biblioteker kan læse med. I hvert fald hvis de har mod på at få pudset de teoretiske briller. Redaktørernes erklærede formål med At forstå biblioteket er blandt andet at tegne et øjebliksbillede af, hvad biblioteksforskernepådanmarksbiblioteksskole beskæftiger sig med. Det er altså primært den biblioteksvidenskabelige del af skolens uddannelse og forskning, der er i fokus. Eller mere specifikt folkebiblioteksområdet, da det er dette, og ikke foreksempel forskningsbibliotekerne, der på Danmarks Biblioteksskole er biblioteksvidenskabens primære genstandsfelt. At forstå biblioteket er inddelt i ti kapitler, skrevet af elleve bidragsydere og fordelt på tre hovedtemaer. Første del, Medier, tekst og brugere, beskæftiger sig med blandt andet retorik samt genre- og receptionsteori i mødet mellem bibliotekets forskellige medier og brugerne. Fokus er altså på folkebibliotekernes formidlingssituation i forhold til bogen samt web- og billedmedier. I bogens andel del, Institution,samfund og forandring, forsøges biblioteket placeret i en bredere samfundsmæssig kontekst: Vi introduceres blandt andet for institutionel teori og Bourdieus feltteori, ligesom potentielle udfordringer og muligheder i forbindelse med oplevelsesøkonomien og tværkulturel læring beskrives. Bogens sidste del, Bibliotekshistorie,viden og historiekultur består af to kapitler: Først introduceres Foucaults diskursanalyse med eksempler fra det danske folkebiblioteksvæsens oprindelse, inden bogens sidste kapitel dykker ned i historiebegrebet. Der trækkes altså på en bred vifte af teori og teoretikere, og når de forskellige indfaldsvinkler stilles op ved siden af hinanden kommer nye, potentielle sammenhænge til syne. Også på tværs af biblioteksog informationsvidenskaben. At forstå biblioteket er i højere grad en bog om biblioteksforskning end en bog om biblioteker. Selvom de udvalgte teorier forklares ved at blive anvendt på forskellige aspekter af folkebiblioteket og dets funktioner, er det primært teorien og ikke biblioteket i sig selv, der er i fokus i 16 bibliotekspressen

17 D ebat Innovationens nye tidsalder Brugerdreven værdi gennem globale netværk C.K.Prahalad og M.S. Krishnan Udgivet af Børsens forlag sider. 460 Kr ISBN de enkelte kapitler. Man er ikke nødvendigvis blevet klogere på bibliotekerne efter endt læsning. I sagens natur stilles der flere spørgsmål end der besvares, hvilket netop er en del af pointen ved at betragte biblioteket ud fra forskellige vinkler. Hermed kan bogen danne udgangspunkt for videre studier af en institution i konstant forandring. Anders Vestergaard, cand.scient.bibl, DBC a/s At forstå biblioteket en introduktion til teoretiske perspektiver Jack Andersen, Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen (red.) Danmarks Biblioteksforening, sider, 375 kr. (for ikke-medlemmer af Danmarks Biblioteksforening) ISBN: Hvad der gives med den ene hånd, tages med den anden Bibliotekarforbundets nye tjenestemandsaftale for KL-området blev udsendt til Tillidsrepræsentanterne den 19. december. Og sikken en julegave til de få tilbageværende tjenestemænd i lederstillinger, herunder mig Aftalen indebærer blandt andet, at samtlige tjenestemandsmedlemmers grundlønstrin generelt flyttes et par takker op. Men så kommer der lige et lille forbehold: For mellemledere og ledere sker grundlønsændringen»uden fuldt gennemslag«. Citat:»For ansatte, som har fået en lønforbedring i form af løntrin eller tillæg til den hidtidige grundløn, sker der modregning i denne lønforbedring. Modregning foretages med indtil forskellen mellem hidtidig og ny grundløn med mindre andet aftales lokalt.«omsat til klar tekst: hvis du er leder og har været så heldig/dygtig/værdsat eller måske skal vi hellere tale rent ud og kalde det usolidarisk - at du i forvejen selv har skaffet ekstra tillæg ud over grundlønnen, så fortjener du ikke at vi som fagforening gør noget for dig.derfor skal du ikke regnemed at se en kroneafden såkaldte lønregulering pr Kan det virkelig være rimelig fagforeningspolitik?jeg har aldrig hørt noget lignende. Måske har Bibliotekarforbundets lønforhandlere en god forklaring? Mona Madsen er Fritids- og kulturchef ved Solrød Bibliotek. Fra bibliotekspresssen.dk Kommentar til nyhed»nyt bibliotek i Ørestaden«se også side fire. Man skal vælge sine eksempler med omtanke. Det må Københavns kulturborgmester Pia Allerslev siges at have gjort med valget af Vigerslev bibliotek som det positive eksempel på et kombibibliotek, dersom der vel at mærke stadig er tale om de bibliotekslokaler, der blev opført for 50 år siden. Jeg husker dengang da det nye bibliotek i Vigerslev blev bygget i forbindelse med opførelsen af Kirsebærhavens skole. Det blev en stor succes fra starten i december Biblioteket lå rigtigt i forhold til skolen, byggeriet var det bedst mulige ud fra de tanker og idéer, man gjorde sig for 50 år siden, personalet var det bedste KKB kunne præstere og ikke mindst var skoleinspektøren en i tiden kendt kulturpersonlighed, Orla Lundbo, som var meget positiv overfor at indtænke biblioteket i det kulturprojekt, som han ønskede Kirsebærhaven skole skulle fungere som i Folehaveområdet. Det var længe før ordene fællesbibliotek og kombi-bibliotek blev opfundet, men cheferne i KKB vidste godt, hvad det handlede om, de havde i årene forinden indviet folkebiblioteker opført i forbindelse med Holbergskolen og Ellebjergskolen, og det nye hovedbibliotek på Kultorvet var også en samarbejdsløsning. Det er absolut en god idé at bygge folkebiblioteker i samarbejde med andre former for virksomhed, det ser man gjort med succes mange steder i landet i disse år. Et godt resultat afhænger ikke mindst af, om man har fået sig snakket godt ind på hinanden, og har fundet ud af, hvor man kan samarbejde, hvordan man kan supplere hinanden, hvilke ting man med fordel kan have fælles, og hvordan man skal placere sig i forhold til hinanden, for at skabe den bedste helhed. Den øvelse har vi sjældent eller aldrig gjort os i forhold til Folkeskolen, selv om den altid har været folkebibliotekernes nærmeste samarbejdspartner. Læs hele indlægget på Grethe Munch (2. januar) bibliotekspressen

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer Aalborg Hovedbibliotek 24. november 2010 Claus Østergaard Konsulent og koordinator ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi claus@apex-center.dk tlf. 9940 3134 Indhold

Læs mere

HCI (Human Computer Interaction)

HCI (Human Computer Interaction) HCI (Human Computer Interaction) HCI står for Human Computer Interaction, hvilket vil sige samspillet mellem computer og bruger. Det er en tankegang om at computeren skal være brugervenlig overfor den

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

guide viljestyrke Sådan træner du din Styrk dit liv med Chris MacDonald MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide viljestyrke Sådan træner du din Styrk dit liv med Chris MacDonald MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan træner du din viljestyrke Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan træner du din vilj Viljestyrken er en mental muskel,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Guild Wars. Af Henrik Breddam

Guild Wars. Af Henrik Breddam Guild Wars Af Henrik Breddam Ord markeret med * er forklaret i ordlisten Guild Wars er et spil til pc, udgivet i april 2005. Spillet er produceret af Arena-net, et lille firma, startet af kendte personligheder

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge Guide: Undgå fejlkøb og spar penge En ny undersøgelse viser, at vi oftest fortryder de køb, vi gør på nettet Af Lisa Rybjerg Pedersen, oktober 2012 03 De fleste fejlkøb foregår på nettet 05 Case: Mine

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model

Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model I samarbejde med Modelportalen, udarbejdet af: Signe Mørkeberg Sjøstrøm, Sarah Maria Hyatt, Marina Overgaard Ohm FØLG DIN MAVEFORNEMMELSE

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m L æ r m e r e o m komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter Introduktion 2 Altid et hovedmotiv 3 Ti tredjedele (two thirds) 4 Det gyldne snit 5 Forgrund, mellemstykke og baggrund 6 Diagonaler 7 Sidekomposition

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

DGI Potentielle læsere Marts 2014

DGI Potentielle læsere Marts 2014 DGI Potentielle læsere Marts 2014 2013 Side 1 Indhold Konklusion og anbefaling 3 Kendskab 6 Max Diff Indhold 8 Digital profil 16 Baggrund, formål og metode 20 Kontakt 29 2013 Side 2 1 Konklusion og anbefaling

Læs mere

REJSEKORTET. Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist. Roskilde Tekniske Skole Kom/It

REJSEKORTET. Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist. Roskilde Tekniske Skole Kom/It REJSEKORTET Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist Roskilde Tekniske Skole Kom/It Indholdsfortegnelse Informations problem... 2 Afsender... 3 Hvordan er kendskabet til den eksisterende kommunikation?...

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Kaffeslabberas - Af erfarne hænder: Beskrivelse: Syv HD stemningsfilm á ca. 5 minutters varighed Syv dobbelt portrætter af

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere