Coachingbegrebet. Overordnet udbydes der i dag et hav af coachinguddannelser og coachingtilbud,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coachingbegrebet. Overordnet udbydes der i dag et hav af coachinguddannelser og coachingtilbud,"

Transkript

1 EN BØLGE AF MAJKEN MATZAU Opråb: COACHING! Er coaching en psykolog faglig eller almenfaglig disciplin? En erhvervspsykolog prøver at klare begreberne og sætter med stressproblematikken som eksempel lys på farerne, hvis man ikke kan skille det ene fra det andet. Som psykologfaggruppe må vi spørge os selv, om vi er ved at blive overhalet indenom af et boomende marked af coaches og coachuddannelser. Hvor det før var lidt tabubelagt at gå til en personlig coach på samme måde som at gå til psykolog, er det nu ikke blot accepteret, men også efterstræbt. Samtidig vokser diverse coachingfirmaer, coachinguddannelser og sågar coaching-certificeringer frem med stor hast. Spørgsmålet er, om der med den store efterspørgsel på coaching er risiko for, at personer med utilstrækkelig træning og indsigt udøver mekanisk coaching og dermed udvander det store udviklingspotentiale, som coaching virkelig rummer? Og endnu værre, om der kan være risiko for, at der gennem uerfaren og utrænet coaching åbnes for psykologiske vanskelige temaer, som ikke gøres færdige eller lukkes ned igen? Selv finder jeg, at coaching som disciplin tages meget alvorligt, og at vi som eksperter og professionel faggruppe bør gå ind i arbejdet med at etablere standarder og certficeringer for coaching især når det drejer sig om coaching og behandling af stress. Coachingbegrebet Coaching er blevet en betegnelse for mange forskellige tilgange til at arbejde med udvikling gennem samtale. Coachingbegrebet begyndte ligesom den lærende organisation og værdibaseret ledelse at klinge stort an i midt halvfemserne, og i de mellemliggende år er coachingudbuddet boomet, samtidig med at der hersker generel forvirring om, hvad coaching er. Coaching er i dag endvidere blevet en ledelsesdisciplin og er et udtryk for radikalt opgør med den modernistiske og autokratiske tilgang til ledelse. Enhver leder med respekt for sig selv har i dag været på coachingkursus som del af en overordnet lederuddannelse og praktiserer i varierende grader coachingteknik i den daglige ledelse. Overordnet udbydes der i dag et hav af coachinguddannelser og coachingtilbud, hvoraf en hurtig skimming af markedet lyder på tilbud om e-learning coaching (!), mentor-coaching, success-coaching, intuitiv coaching, kognitiv coaching, NLP-coaching m.fl. Når den uindviede bruger ser ind i denne jungle, kan det være svært at vide, hvilken coach han skal vælge. Samtidig viser et blik på de coachinguddannelser, der udbydes, at en fuld uddannelse typisk foregår på tre-fire moduler over et par måneder. Så er man certificeret. Det spørgsmål, der bør stilles fagligt, er, om det virkelig er muligt at uddanne en professionel coach på et par måneder? Svaret må afhænge af, hvilke temaer der arbejdes med i coachingen, herunder om der arbejdes med psykologiske problemer som stress og lavt selvværd. Endvidere må svaret baseres på, om man ser coaching som en mekanisk disciplin, der handler om blot at nå mål og skabe løsninger på ydre problemer, eller om man opfatter coaching som en dynamisk disciplin, hvor ethvert problem rummer potentialet for ny personlig indsigt, øget bevidsthed og et udviklingsmæssigt kvantespring. Teoretisk og praktisk Generelt adskiller coaching sig fra terapi ved at være overvejende løsningsorienteret, hvor terapi er overvejende erkendelsesorienteret. Inden for psykologien har diskussionen og grænsedragningen imellem disse to tilgange stået på i hele dette århundrede og hviler på en videnskabsteoretisk dis- 14 PSYKOLOG NYT Nr

2 Nr PSYKOLOG NYT 15 MODELFOTOS: BAM/SCANPIX

3 kussion om det sande selv vs. det konstruerede selv. Set fra et psykologfagligt synspunkt rummer både den løsningsorienterede og den erkendelsesorienterede tilgang til coaching værdifulde aspekter og potentialer og bør bruges i kombination med stor bevidsthed og ansvarlighed. Uden for den akademiske psykologis rækker arbejdes der i praksis gerne med både erkendelsesorienteret og målorienteret coaching. Den målorienterede tilgang til coaching har vundet stor udbredelse i den professionelle sfære og kan beskrives som en mekanisk tilgang, hvor mange mennesker får god hjælp til at komme i gang eller komme videre med mål, de ønsker at nå i livet. Som sådan er det en ydre- og overfladeorienteret tilgang, som kan være nyttig, ifald klienten ikke har dybere personlige ar, ubevidste grundantagelser eller konfliktfyldte temaer i bagagen, der aktiveres gennem coachingen. Alt for ofte møder jeg dog som coach og erhvervspsykolog personer, som føler stor utilstrækkelighed og forvirring ved tidligere at have har været i kontakt med overfladetilgangen. De har været hos en velmenende business- eller stresscoach og har lært, at de skal blive bedre til at sige fra. At de skal gå ind i konflikter frem for at undvige. At de skal give slip på kontrol, følelser, vrede osv. At give slip er en klassiker. Og kunderne ved det godt. De er veluddannede, dygtige og ansvarlige og kæmper virkelig med at give slip og sige fra. Set ud fra dette synspunkt afhænger svaret på spørgsmålet om kvalitet og udvanding af, hvilke temaer der arbejdes med, såvel som af konteksten for coaching. Der er således stor forskel på, om coaching anvendes som et ledelsesværktøj i hverdagen af en linjeleder, eller om coachingen anvendes af en professionel, der har nedsat sig som personlig coach som erhverv. En leder har fint gavn af den mere mekaniske indføring i coaching som et værktøj, og træningen i coachrollen og coachingteknik kan fint gennemføres med gode resultater over et par måneder. Men til dem, som gør coaching til deres erhverv og professionelle disciplin, er et kursus eller en uddannelse over et par måneder langt fra tilstrækkeligt eller professionelt ansvarligt, uanset hvor god og professionel uddannelsen end måtte være. Coaching er en disciplin, hvor manglende kompetence og erfaring kan have fatale konsekvenser. Igennem coaching kan der let åbnes for uløste personlige konflikter, traumer og sår på sjælen. Konflikter og sår, som en utrænet og uerfaren coach ikke har en chance for at behandle professionelt. Professionel hjælp Coaching en disciplin med mange faldgruber, og mulighederne for at åbne Pandoras æske eller for projektion og manipulation er mange. Dette gælder således i særdeleshed, når vi taler om stresscoaching. Stress er ikke en modedille, der letsindigt kalder på trendy coaching eller stresskurser. Stress er en meget alvorlig tilstand, som alt for mange mennesker i Danmark i dag bliver syge af, og som kun afhjælpes gennem professionel behandling. 16 PSYKOLOG NYT Nr

4 Det er ofte først ved meget dramatiske fysiske konsekvenser, at stress endeligt diagnosticeres og der søges hjælp. Selv om der er kommet meget fokus på stressfaktorer og symptomer i virksomhederne i dag, er en del af stresssyndromet nemlig altid manglende selverkendelse og kontakt til sit selv og sin krop. Ofte forsøger den stressramte derfor at komme i gang igen for hurtigt efter sygemeldingen eller at nå alt det derhjemme, som han mener at have forsømt på grund af lange arbejdsdage, hvorefter han typisk går ned en gang mere. Når en stressramt for tidligt kommer tilbage på arbejdet, går der typisk to-tre dage, og så falder hammeren. Igen Det er af stor vigtighed, at en sygemeldt person tilbydes professionel hjælp, da dhan ellers kan være syg i årevis. I mit virke som psykolog møder jeg disse klienter i en tilstand af opløsthed, utilstrækkelighed og rådvildhed. De hyperventilerer, har forstoppelse og sover dårligt. Ofte er de vrede på sig selv og hårde i deres selvvurdering. Stressramte klienter, der jo hverken har været udsat for overgreb eller ulykker, udviser samme symptomer som traumatiserede klienter. Det understreger vigtigheden af, at de professionelle, der arbejder med coaching og behandling inden for dette felt, har den nødvendige erfaring, uddannelse og indsigt. Skridt for skridt I den sammenhæng er begrebet stresscoaching en selvmodsigelse. Når et menneske bliver syg af stress, kan coaching i bedste tilfælde ikke hjælpe og bidrager i værste tilfælde til at forværre problemet og skabe yderligere stress. Der er derimod brug for akut krisehåndtering, løbende vejledning, opfølgning og psykoedukation omkring stress og symptomer. Stress er en tilstand, hvor selverkendelse er endestationen, og hvor klienten har brug for omgående og kontant vejledning, step for step. Når kunder kontakter mig i forbindelse med stress og ønsker coaching, møder jeg dygtige, professionelle ledere og medarbejdere, der enten er ved at blive syge af stress eller allerede er det. De har det dårligt og er godt klar over, at der nok er nogle stresssymptomer. Men derfra og til en dyb erkendelse af, hvordan det virkelig står til, er der lang vej. Således er første skridt altid at hjælpe den enkelte med at forstå, hvad det er, de står i. Og her interviewer jeg dem gerne om deres historie, symptomer, selvforståelse, arbejdssituation, private situation, følelser og adfærd. Den største opgave er altid at spejle dem og informere om stress, symptomer, stressfaktorer og konsekvenser. Der skal ikke coaches, men tales meget direkte, idet selverkendelsen omkring stress som regel er meget træg og forsvarspræget. Allerede her er opgaven som coach at være yderst instruktiv og klar i talen. Det kræver en coach, der er uddannet og specialiseret inden for stress og har den erfaring, det kræver at kunne diagnosticere alvor, symptomer, personens psyke og forsvarsmekanismer. Den generelle faciliterende coachingteknik må her forlades og afløses af det, vi ellers underviser i aldrig at gøre i coaching nemlig interviewe efter data og instruere og rådgive. Denne balance mellem coaching og instruktion kræver indsigt, uddannelse og erfaring. Næste skridt er altid at assesse, hvad den stressramte virkelig har brug for. Hvis de stressramte selv vidste det, ville de aldrig have kørt sig selv så langt ud over tærskelen, at de var ved at blive syge af det. Opgaven er her i høj grad at slå næven i bordet. Det er min erfaring, at den stressramte stritter imod at indse, hvis der er brug for en sygemelding. At det er angstfuldt og modsætningsfuldt at vælge fra, trække sig og skære fra på alle fronter. Alle personlige forsvarsmekanismer er typisk aktiveret, når en person er syg af stress. Og her er coachens opgave ikke kun at coache, men derimod at være styrende. Vedholdende og med autoritet at holde spejlet op, instruere og informere. Og især at synliggøre konsekvenser. Og kun bruge coachingteknik i det omfang, den stressramte kan bære. Den første coaching i denne kontekst skal altid munde ud i en simpel handleplan for den stressramte og med fokus på en eventuel sygemelding hos lægen, en samtale med HR og nærmeste leder, en sygemelding eller aftale på arbejdet, rådgivning om, hvor længe perioden skal vare, og hvordan spillereglerne skal være med hensyn til fx hjemmecomputer eller kontakt med arbejdspladsen. Den stressramte skal altid have skåret helt ud i pap, hvor længe han må påregne at være sygemeldt. En måned er som regel ikke nok. Nr PSYKOLOG NYT 17

5 Fra instruktion til proces De efterfølgende sessioner vil typisk handle om at følge op på de aftaler, der blev indgået under den indledende samtale, samt være professionel autoritet og støtte under sygemeldingen. Den stressramte skal støttes og bygges op igen, men samtidig holdes fast, idet de fleste går i den fælde, at de ikke kan rumme uroen og utilstrækkelighedsfølelsen og måske læser e- mails, tager ind på kontoret, bygger huset om eller begynder på et træningsprogram. Det skal indprentes igen og igen, hvor vigtig ro og hvile er, og at de skal sove så meget som muligt i denne periode. Når den første krise er overstået, kommer tiden til at begynde den egentlige coaching. Når rammerne er trygge og etablerede i den stressramtes arbejds- og privatliv, når situationen er accepteret og der begynder at komme overskud til selvrefleksion, og når der begynder at vise sig eksempler i hverdagen derhjemme på de tanker og overbevisninger, som skaber stressen, er opgaven i coachingen fortsat at spejle, fastholde og støtte. Men videre at påbegynde det egentlige arbejde med at undersøge og forstå, hvordan det gik til, at personen blev syg og stresset. I denne fase nytter det ikke med mål- og løsningsorienteret coaching. Det flytter ikke ret meget at lave handleplaner over, hvilke stressfaktorer der skal elimineres. Arbejdet, der skal gøres her, handler om at bringe personen hjem til sig selv og sit personlige ansvar for at have skabt situationen. Vi taler aldrig om, at personen er offer for dårlig ledelse eller organisation. Dette er kun en lille del af det, om end stress i organisationer altid er et ledelsesmæssigt ansvar. I arbejdet med stresssygemelding ser jeg det som afgørende for den stressramte at få et billede af sit eget kollaps som en gave; en gave, der handler om at få kontakt til sig selv igen efter i al for lang tid at have været ude af sig selv. Gaven handler om at genopdage sig selv, sin krop og sin sjæl efter en lang omvej med fokus på det, som ligger uden for selvet opgaver, pligter, chefer, børn, kunder, kolleger. Gaven handler om at lære at sige til og fra og opbygge et stærkere selvværd. Jeg taler aldrig om A-typer eller B- typer en diskurs, som jeg mener fører til stigmatisering, og som jeg finder irrelevant for klientens healingsproces. Nyere forskning underbygger denne indstilling og gør op med myten om, at stress handler om persontypologi. Jeg taler endvidere heller aldrig om udbrændthed, som er en diagnose, der kan stigmatisere svage klienter i årevis. Det er af yderste vigtighed, at den professionelle autoritet, man som coach er nødt til at bringe i spil i forbindelse med stressproblemer, bruges med bevidsthed, erfaring og ansvarlighed, idet man ellers kan komme til at manipulere eller stigmatisere klienten. Bruger man coachingteknik for tidligt i forløbet, vil den stressramte blive yderligere overvældet, idet coaching altid handler om at åbne for alternative vinkler, forståelser og handlemuligheder. Dette kan bidrage til at skubbe en allerede belastet person endnu længere ud over rampen. Den stress- 18 PSYKOLOG NYT Nr

6 ramte har ikke en chance for at gennemskue denne situation, og en uerfaren coach ser måske netop coachingen som en succes, når fokuspersonen går ud ad døren med en lang række handlepunkter, mål og hjemmeopgaver. Krav til coachuddannelser Enhver, der ønsker at nedsætte sig som coach, bør således indgå i et professionelt og længerevarende forløb, hvor der for det første ikke kun trænes i coachingteknik og kropssprog, men hvor den fine indføling og det fuldstændige nærvær bliver en selvfølgelighed. Dette kan kun oparbejdes gennem den lange erfaring, hvor teknikken ligger på rygraden og ikke fylder i bevidstheden. Så længe eleven er optaget af at stille spørgsmålene rigtigt eller at prøve at dekode kropssprog hos klienten eller opbygge rapport gennem kunstige og indøvede teknikker, kan der ikke finde en ægte kontakt eller et nærvær sted. For det andet bør der undervises i psykologi og forståelsen af bevidstheden og sindet, idet coaching som disciplin altid er en intervention i en anden persons sind og liv. Der bør stilles meget skarpt på forskellen mellem manipulation og intervention. Jeg har selv alt for mange gange haft kursister, som er blevet trænet i coaching, men som i virkeligheden praktiserer camoufleret manipulation og lægger egne værdidomme, løsninger og opfattelser over i fokuspersonen. Dette er i modstrid med den knivskarpe etik i coaching og kan få karakter af ubevidst overgreb. For det tredje bør enhver (potentiel) coach gennemgå en længerevarende personlig proces og et coachingforløb, hvor der arbejdes med egne personlige temaer. En coach, der ikke er bevidst om egne temaer og egne uafklarede situationer, vil i al for høj grad skabe projektioner i coachingen, som ubevidst forklædes gennem spørgsmål. Der bør stilles krav til alle coaches, som arbejder personligt, om at arbejde med eget forhold til konflikt, autoriteter, partnere, tab, stress etc. Der bør stilles krav om løbende supervision og egen-coaching, efter at en coach er uddannet og etableret. Dette krav bør være et krav, den professionelle stiller til sig selv i lige så høj grad som omgivelsernes krav. Sådanne krav minder på mange måder om de krav, vi som faggruppe historisk set har stillet til vores egen uddannelse, autorisation og specialisering. Det bør være naturligt, at coaches, der beskæftiger sig med fx stress, enten bør være erfarne og efteruddannede psykologer eller have tilsvarende uddannelse og erfaring. Spørgsmålet er her, om vi som faggruppe er ved at blive overhalet indenom? Vi kommer ikke uden om, at coaching som disciplin er kommet for at blive, og at gråzonen mellem coaching, terapi og rådgivning er stor. At der etableres standarder og kvalitetskrav, kan kun anskues som en god og rigtig ting. Men som faggruppe bør vi etablere vores egne standarder og videreudvikle Psykolognævnets autorisationsordning og foreningens specialistordning til fx at etablere coachingcertificeringer på nationalt plan i Danmark. Det er på tide, at vi bruger vores ekspertviden og blander os i debatten om coachingcertificeringer og udvikler og sætter standarder som faggruppe, der matcher udviklingen nu og fremtidens behov og markedstendenser. Risikoen for i visse sammenhænge at skabe yderligere traumatisering gennem utrænet og uerfaren coaching er alvorlig. Dette kalder i høj grad på en indsats fra Dansk Psykolog Forening til at få etableret standarder for dette arbejdsfelt. Majken Matzau cand.psych., autoriseret, erhvervspsykolog Leder af Holistisk Center for Lederskab Nr PSYKOLOG NYT 19

Stress-coaching Med næven i bordet

Stress-coaching Med næven i bordet Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 1 Stress-coaching Med næven i bordet Af Erhvervspsykolog Majken Matzau Holistisk Center for Lederskab I 90 erne var det Værdibaseret ledelse, Grønne regnskaber og Den

Læs mere

Coaching Et spørgsmål om for-løsning

Coaching Et spørgsmål om for-løsning Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 1 Coaching Et spørgsmål om for-løsning Af Erhvervspsykolog Majken Matzau Holistisk Center for Lederskab Coaching er det nye buzz-ord, og hvor det før var noget særligt

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS

SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I

Læs mere

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Arbejdsmarkedscenter Syd MARIENDALS HAVER Projekt gennemført i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik med støtte fra Forebyggelsesfonden.

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data

Projekt. Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Delrapport II Kvalitative interview data Projekt Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Delrapport II Kvalitative interview data Deltagernes oplevelse af Mariendals Haver forløb Udarbejdet af PhD Cand psyk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009

Studiecoaching. Forfatter: Jakob Fog. Vejleder: Åse Lading. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Studiecoaching Forfatter: Jakob Fog Vejleder: Åse Lading Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2009 Antal tegn/normalsider: 179.826/74,9 Index Abstract... 2 Indledning... 3 Problemfelt...

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere