Tilsynsnotat af 15. maj Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Tilsynsnotat af 15. maj Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Tlf / Nattevagt Hjemmeside: Leders navn: Personale Normering: Peter Mortensen (Forstander) 8 og 1 afdelingsleder Godkendte pladser: 9 Målgruppe: Børn og unge i aldersgruppen 10 til 15 år, som primært har psyko sociale, kognitive eller emotionelle problemstillinger. Børn og unge kan også anbringes pga. af sociale årsager. Børn og unge som har behov for pædagogisk observationer til brug for det videre udredningsarbejde, og som kan pege på hvilken indsats der er brug for fremover. Der modtages akutte og kortvarige anbringelser samt modtagelse af uledsagede børn og unge som er kommet til Danmark som flygtninge. Der indskrives ikke unge med decideret misbrug. Døgntakst: Kr. 2108,- Organisations form: Kommunalt tilbud. 1

2 Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Med baggrund i tilsynsaftale mellem Silkeborg Kommune og Horsens Kommune aflægges der anmeldt tilsynsbesøg den 15. maj 2013 kl til ca Deltagere fra Tilsynet i Horsens Kommune er tilsynskonsulenterne Louise Fritzemeier og Vibeke Haldrup. C. Knaps Minde repræsenteres af forstander Peter Mortensen, souschef Jesper Deleuran, samt personalegruppen da Tilsynet deltager i personalemøde fra kl Tilsynet er skriftligt varslet med følgende dagsorden: Dagsorden for tilsynsbesøget: til opfølgning fra sidste års tilsyn. o Fremtidsplaner: ombygning, sammenlægning med Højen. Genhusning og dagligdag under ombygning. o Målgruppe, antal og alder. o Skoletilbud. o Implementering af KRAP(kognitiv, ressource, anerkendende pædagogik). o Status overgang til kommunalt tilbud januar Magtanvendelse. Sygefravær. Arbejdspladsvurdering. Evt. Tilsynet har aftalt med Peter Mortensen, Jesper Deleuran og personalegruppen, at Tilsynet deltager i personalemøde fra kl Tilsynet deltager i personalemødet indtil der er opnået observationer nok til at beskrive indtrykkene. Opfølgning fra sidste års tilsyn. Fremtidsplaner: ombygning, sammenlægning med Højen. Genhusning og dagligdag under ombygning: Tilsynet bliver lukket ind af Peter Mortensen, som fremviser et næsten tomt C. Knaps Minde, det gamle C. Knaps Minde lukker ned på fredag den 17. maj, hvorefter C. Knaps Minde hegnes ind og ombygningen/renoveringen kan gå i gang. Kontor og mødeaktivitet skal under ombygningen, forgå i en lejet skurvogn, som står i haven. En container er ligeledes opsat på grunden, til opbevaring af dv. Dokumenter. Containerne skal skiftes ud, da den ikke er sikret mod kondens vand. Peter Mortensen viser rundt i det store hus og fortæller anekdoter fra en svunden tid på C. Knaps Minde. Tilsynet og Peter Mortensen taler om, at hvis væggene kunne tale, havde de mange historier at fortælle. Når C. Knaps Minde genåbner i 2014, er det i helt ny renoverede bygninger og en ny epoke for stedet kan begynde. Ifølge ombygningsplanerne, skal C. Knaps Minde stå færdigt ombygget og klar til indflytning 1. februar Højen som er en afdeling af C. knaps Minde, som har til huse på Højstrupvej i Silkeborg, skal efter ombygningen sammenligges med C. Knaps Minde. Højen skal være ude af deres bygninger senest 1. april Når de to afdelinger lægges sammen, ændres antal pladser fra tilsammen nu 17 til 15 pladser ved genåbning i foråret 2014, ud af de 15 pladser vil to være akutpladser. I den nye struktur bliver C. Knaps Minde en del af en anbringelsesenhed, som også indeholder familieplejen. Den nye leder vil ikke have titel af forstander, men øverste leder. Samtidig er det varslet, at der formodentlig ikke er behov for tre fuldtidsledere i den nye organisation. Personalet har selv stået for flytning og oprydning af C. Knaps Minde. I mandags den 6. maj 2013 mødte alle medarbejdere ind på arbejde, for at hjælpe hinanden med, at flytte de unges

3 ting fra deres gamle værelser, over i en to etagers afdeling af C. Knaps Minde som skal huse dem, imens ombygningen står på. Tilsynet er undersøgende på, hvorfor at de er blevet genhuset i en afdeling af C. Knaps Minde, og ikke som omtalt ved sidste tilsynsbesøg, i nærliggende særskilte bygninger. Disse bygninger er i mellemtiden blevet afsat til anden side. Tilsynet vises rundt i den midlertidige afdeling, som fremstår opryddeligt og hyggelig. Alle har hver deres værelse og til afdelingen er der et lille køkken, en lille stue samt et badeværelse og en lille gang. Målgruppe, antal og alder: Ved tilsynsbesøget er der indskrevet 7 personer mellem 12 og 17 år, hvilket rækker ud over den godkendte aldersgruppe, som er mellem 10 og 15 år. Endvidere fortæller Peter Mortensen, at der er misbrug i blandt nogle af de unge, som ligeledes er udenfor godkendelsen målgruppe. Afdelingen har endvidere en tidligere anbragt tilknyttet i aflastning hver anden weekend. Tilsynet oplyses om, at der senere på dagen ankommer to børn akut til C. Knaps Minde. Dette udløser et plads problem, da den nye afdeling kun har 7 værelser. Tilsynet spørger undersøgende til hvordan C. knaps Minde vil løse den opgave og hvordan det kan af sted komme overbelægning, i en i forvejen, efter tilsynets oplevelse, en urolig periode for både anbragte og ansatte og hvor ligeledes alle værelser er optaget. Peter Mortensen fortæller, at de skal løse de henvendelser der kommer fra Silkeborg Kommune. De påtænker, at bruge de to ledige pladser der er på afdelingen Højen, selv om de ikke er godkendt til akutmodtagelse. Endvidere er Højen og C. Knaps Minde to særskilte afdelinger, indtil de sammenlægges i foråret Tilsynet problematiser denne opgave og vil følge op på dette ved næste tilsynsbesøg. I forbindelse med at der er unge med stofmisbrug i huset, er der indledt et samarbejde med Rusmiddelscenteret i Silkeborg. Jesper Deleuran oplyser endvidere, at Silkeborg kommune arbejder på, at udarbejde et koncept for afrusning af unge i misbrug. Både Peter Mortensen og Jesper Deleuran giver udtryk for, at C. Knaps Mindes personale ikke er uddannede til at have unge med misbrug, og at de finder det svært at håndtere i huset. Dog giver de udtryk for, at de ser frem til det begyndende samarbejde med Rusmiddelscenteret i Silkeborg, og at misbrug problematikker fylder for meget i hverdagen. Skoletilbud: Siden sidste tilsynsbesøg er der etableret et godt samarbejde med skoleafdelingen i Silkeborg Kommune, alle har nu enten et skoletilbud eller et andet dagtilbud, der er tilpasset den enkelte. Ved sidste tilsynsbesøg, var der unge der ikke var tilknyttet noget tilbud. Implementering af KRAP(kognitiv, ressource, anerkendende pædagogik): Ledelsen giver udtryk for, at både personalet og ledelsen er tilfredse med deres efteruddannelse i KRAP. Metoden er implementeres i huset igennem 4 gange opfølgning af det ansvarlige undervisningssted, og at undervisningsstedet vil give C. Knaps Minde tre gratis supervisioner, derigennem kan der hele tiden trækkes tråde tilbage og repeteres, så den pædagogiske praksis bliver fundamenteret og kan udvikles herfra, fortæller Jesper Deleuran. Da personalet deltog i kurset om KRAP, som foregik over nogle måneder, var der to fra personalegruppen der ikke var med og siden er der blevet ansat en ny pædagog. De tre starter på kurset efter sommerferien Status overgang til kommunalt tilbud januar 2012: C. Knaps Minde har nu været et kommunalt tilbud i over et år. Ledelsen fortæller, at den forgangne tid, har budt på mange nye opgaver. Ledelsen fortæller, at de har meget at se til og især Jesper Deleuran giver udtryk for, at der er mange bolde i luften. Han fortæller, at han ser frem til, at afdelingsleder på Højen, Kisten Nonbo, kommer tilbage fra barsel til august C. Knaps Minde har igennem en lang årrække været en selvejende institution. I den nye organisationsform er de nu en afdeling, der er underlagt Familieafdelingen i Silkeborg Kommune Rådhuset, som kan pålægge stedet opgaver, også opgaver de ikke er godkendte til eller klar til at varetage.

4 Tilsynet problematiser forholdet, da det set ud fra et pædagogisk perspektiv er vigtigt, at godkendelsens normering, målgruppe og alder overholdes og efterleves, da disse er givet i for hold til hvad, institutionen overordnet har kompetencer til. Af nye tiltag nævnes, at Silkeborg Kommune overvejer at tilknytte to kommunale plejefamilier til C. Knaps Minde. Dette tiltag er fortsat under udarbejdelse i Silkeborg Kommune. Tilsynet vil følge op på dette ved næste tilsynsbesøg. Magtanvendelse: Tilsynet oplyses om, at der ikke har været nogen magtanvendelser. Ledelsen fortæller, at de ikke vil tilbageholde nogle med magt på C. Knaps Minde. Sygefravær: Peter Mortensen fortæller at de har et sygefravær langt under gennemsnittet. Peter Mortensen vil fremsende statistik over sygefravær til Tilsynet. Tilsynet har efterfølgende fået tilsendt statistik på sygefravær. Arbejdspladsvurdering: APV er udarbejdet og Tilsynet har fået den tilsendt. Den er lavet i samarbejde med Højen. Der har været opfølgning på APV i januar Samlet tilfredshed skore er 9 ud af 10 mulige. Evt: C. Knaps Minde tager til Kreta på en uges sommerferie i juli måned. Tilsynet for udleveret et kopi af en graf for belægningsprocent i Fra januar til maj 2013 er der en belægnings % mellem 99 og 106%. Deltagelse i personalemøde fra kl til ca Personalet begynder at ankomme lidt før kl Mødet starter kl Jesper Deleuran byder personale og Tilsynet velkommen. Tilsynet for udleveret en fyldestgørende dagsorden, med i alt 13 punkter, hvor alle punkter er markeret med påtegnet max tidsforbrug. På dagsordenen er ligeledes et referent rul der viser hvem der er referent. Vedkommende der skulle være referent til mødet er ikke på arbejde, derfor skal næste person på listen være referent. Ledelsen havde tidligere på dagen oplyst Tilsynet om, at alle har mange opgaver for tiden, trods travlhed observere Tilsynet at dagsordenen overholdes og at der bruges relevant tid på hvert punkt. Personalegruppen byder ind, Jesper Deleuran er ordstyrer og træffer beslutninger når der er brug for det. Under punktet grundig gennemgang af børn/unge fylder de unge der ligger ud over godkendelsens alder og målgruppe forholdsvis meget. Tilsynet observerer at ledelsen og personalet går positivt til opgaverne, trods svære problemstillinger. Trods travlhed afholdes mødet i en respektfuld tone. Vurdering: Tilsynet vurderer, at C. Knaps Minde nu oplever hvad det vil sige at være en kommunal institution, til forskel fra før januar 2012, hvor de selv havde beslutningskompetence. Tilsynet vurderer, at stedet arbejder med at nå alle opgaverne og at de modtager de opgaver, der blive stillet. Tilsynet vurderer også, at når C. Knaps Minde går ud over den godkendte alder og målgruppe, bliver opgaverne komplekse for dem at løse. Tilsynet vurderer, at det er en stor opgave for stedet at rumme misbrug og misbrugets problematikker i huset og at det har indflydelse på de anbragtes forløb og på personalets arbejdsforhold. Tilsynet vurderer, at personalet er positivt og gerne vil det nye C. Knaps Minde. Det er Tilsynets indtryk, at de er kompetente og ansvarsfuldt løser de opgaver de stilles overfor, men at de mangler faglig viden om og erfaring i at arbejde med misbrug. I forbindelse med ombygning af C. Knaps Minde, finder tilsynet det problematisk, at de unge skal bo på C. Knaps Minde under ombygningen, dels pga. af støjgener og at afdelingen er lille, set i lyset af, C. Knaps Minde målgruppe og at de har brug for fred og ro for at profeterer af anbringelsen.

5 Tilsynet vurder, at der trods travlhed og mange praktiske opgaver, bl.a. står personalet selv for fraflytning af det gamle C. Knaps Minde og ind i den midlertidige afdeling, fortsat har en positiv tilgang til opgaverne. Tilsynet oplever en presset ledelse, der har travlt og en ledelse der finder vej i at være en kommunal institution og de omvæltninger dette medføre. Tilslut opfordre tilsynet C. Knaps Minde til at det tydeliggøres, hvad C. Knaps Minde er godkendt til og at dette beskrives på Tilbudsportalen. På vegne af tilsynet i Horsens Familiepleje og tilsynskonsulent Vibeke Haldrup.

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2011-12

Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2011-12 Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2011-12 Formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere