Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk"

Transkript

1 Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen

2 Samværspolitik Den nødvendige men svære snak

3 Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden af sin alder Camilla er 13 år og er netop begyndt at få opgaver som ung-leder. På Ung Uge virkede hun lidt småforelsket i Jesper på 18 år, der har været leder i to år. Nu har hun fået Jesper som leder, og på ledermøderne bemærker I, at der er god kontakt mellem de to. Der er ikke direkte fysiske berøringer, men hele tiden øjenkontakt og små drillerier. Et par gange er de fulgtes hjem fra møderne, hvilket får en af Jespers medledere til en spøgefuld tone af spørge, hvad der egentlig foregår mellem dem. Jesper svarer, at de snakker godt sammen, og at hun desuden er meget moden af sin alder. Hvordan griber I sagen an? Hvordan vil I forhindre et forhold mellem et modent barn og en ung leder? Hvem af jer vil tage en snak med Jesper? Hvad vil I sige? Kan I blande jer i, hvad Jesper gør i sin fritid? Er I villige til at miste Jesper som leder? Hvad ville I sige, hvis forældrene spørger? Ville I reagere anderledes, hvis Camilla var 17 år?

4 Case # 2 Jeg er jo deres leder Hvordan vil I reagere hvis I er på weekendtur med nabodistriktet og det meste af dagen er gået med at bygge bivuak og slå telte op. Peter er 35 år og er den eneste fra det andet distrikt, der er med som leder. Da det bliver aften meddeler Peter, at han også har tænkt sig at sove ude. En af de andre ledere spørger, om børnene/de unge mon ikke helst vil hygge sig alene, men han insisterer og siger, at han gerne vil være en god leder for børnene/de unge. Hvordan griber I sagen an? Hvordan vil I forhindre at voksne får mulighed for at forgribe sig på børn? Lader I Peter sove sammen med børnene? Hvad vil I sige til ham? Er det en sag for alle ledere, eller kun for lejrchefen for turen? Hvad siger I til børnene og deres forældre? Var det anderledes, hvis deltagerne kun var piger? Eller kun bestod af drenge? Var det anderledes, hvis Peter var en kvindelig leder?

5 Hvordan vil I reagere hvis Case # 3 Jeg hjalp jo bare drengene På distriktets weekendtur kommer 9 årige Mathias hen til sin leder Christian, som igennem mange år har været en særdeles agtpågivende og respekteret leder. Mathias fortæller Christian, at hans tissemand er helt rød og at den klør. Og han spør Christian, om han ikke gider se på den. Sammen går de ind på toilettet, hvor Mathias viser sin tissemand, som Christian vurderer ikke er noget galt med. Mathias takker og løber ud og leger igen. Senere kommer Christian til at tænke på, hvordan folk kunne havet reageret, hvis de havde set noget. Hvordan ville du reagere, hvis du var Christian? Hvordan vil I undgå, at der rettes uberettiget mistanke mod en leder? Hvad ville du nu gøre, hvis du var Christian? Hvordan ville du reagere, hvis du havde set, at Christian og Mathias var gået ind på toilettet? Burde du have reageret? Bør man gøre som Christian? Ødelægger man ikke børnenes tillid, hvis man lige skal tilkalde fire ledere som vidner til en så intim sag? Skal man fortælle om episoden til Mathias forældre for at undgå en mistanke?

6 Det siger loven Straffeloven Det er strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år. Det er strafbart at have seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis man har status som opdrager eller underviser, eller har en overlegenhed i kraft af alder og status. Det betyder at en ung KFUM og KFUK leder ikke må have et forhold til en ung under 18 år, uanset om han/hun er over den seksuelle lavalder, og uanset hvor ligeværdige de to måtte virke. Serviceloven Får du som leder kendskab til seksuelle overgreb, har du pligt til at kontakte myndighederne. Uanset om overgrebet er sket i eller udenfor KFUM og KFUK regi, og uanset om krænkeren er barn eller voksen, er KFUM og KFUK ledere underlagt den generelle underretningspligt ifølge servicelovens paragraf 36. Anmeldelsen bør ske i samråd med kursuslederen eller bestyrelsesformanden.

7 Det bør I gøre jer tanker om - sammensætningen af ledere Vil I have nogle regler/retningslinier for antallet af ledere i de enkelte klubber? Eller af ledernes køn? Skal der være ledere af begge køn i alle klubber? Eller skal det afhænge af situationen? Måske af kønssammensætningen i den enkelte klub? Hvad kan/skal distriktet/foreningen tage af forholdsregler, når I tager på ture og lejre? Skal der være ledere af begge køn? Og hvor mange ledere skal der minimum med? Kan en tur/lejr aflyses, hvis man mangler en leder af det ene køn? Eller kan man bruge en frivillig forældre? Og hvilke forholdsregler skal man i så fald tage? Er der forskel på en tur med eller uden overnatning?

8 Det bør I gøre jer tanker om - sammensætningen af ledere Hvordan synes I omgangstonen er i klubben? Taler folk altid pænt til hinanden? Er det et problem? Og kan overhovedet komme det til livs ved at opstille nogle retningslinier? Er det egentlig KFUM og KFUKs ansvar at opdrage børn og unge til at tale respektfuldt til andre mennesker? Skal klubbens regel bare være, at man kun taler til andre, som man gerne selv vil tales til?

9 Det bør I gøre jer tanker om - opførsel, væremåde og ansvar Alle ledere skal huske, at de er forbilleder for de yngre medlemmer. Hvad betyder det for jeres opførsel? Er der ting, man ikke skal gøre som leder? Hvad? I hvor høj grad skal ledere kunne stå inde for deres handlinger? Gælder det også uden for KFUM og KFUK? Hvem har ansvaret for, at klubbens samværsregler overholdes? Hvem skal tage aktion, når der kommer uheldige episoder? Skal alle vogte på alle? Og hvor går grænsen? Der kan vel også blive overvåget for meget!? Hvordan skal vi reagere, når der sker overtrædelse af gældende lovgivning? Hvordan tackler man sådanne situationer?

10 Det bør I gøre jer tanker om - fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed Grænserne for fysisk kontakt er meget individuelle! Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan kan man undgå at overskride andre folks grænser? Hvor går jeres egne? Ved et knus? Når et barn sidder på skødet? Eller ved en markant kærlighed fra en leders side? Er der forskel på børn og voksnes grænser? Hvad er blufærdighed? Hvordan krænker man andres blufærdighed? Kan børn og krænke voksnes blufærdighed? Hvordan håndterer man det? Skal man være anderledes opmærksomme ved 10 årige end 14 årige?

11 Det bør I gøre jer tanker om - fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed Skal drenge og piger sove hver for sig? Altid? Er der situationer, hvor man kan være nødsaget til at tillade, at de sover sammen? Fx ved en videonat hvor alle ligger i samme rum, ser film, og de der vil sove, har lov til det? Og hvordan håndterer man det så? Er retningslinierne de samme for 10 årige som for unglederne? Hvad med lederne? Skal de også sove hver for sig? Og må de sove sammen med børnene eller de unge? Skal man kræve, hvis en leder sover sammen med en af de unge, at han ikke gør det alene? Hvilke retningslinier skal der være, når klubbens børn/unge går i bad? Er det eneste krav at kønnene bliver adskilt?

12 Det bør I gøre jer tanker om - ledernes forhold til medlemmerne udenfor KFUM og KFUK regi Hvor meget kan vi som organisation/bestyrelse/distrikt blande os i lederes samvær med medlemmerne uden for KFUM og KFUK regi? Må en mandlig leder over 18 år være kæreste med en pige under 18? Er der forskel på, om han er leder for hende eller ej? Hvordan forholder vi os til KFUM og KFUK møder i private hjem? Er det slet ikke tilladt? Eller skal vi bare have nogle forholdsregler? For eksempel mere end en leder? Må private arrangementer inkludereovernatning? Er det aldersbetinget? Kunne man ikke forestille sig et KFUM og KFUK arrangement, som foregår privat hos en leder?

13 Det bør I gøre jer tanker om - når nye ledere kommer til Nye ledere i klubben er selvfølgelig - som udgangspunkt - velkomne; men er der forholdsregler, man bør tage? Skal man tage en samtale med vedkommende? Hvilke spørgsmål skal samtalen give svar på? Er det i orden at indhente oplysninger/referencer på den pågældende? Bade internt i KFUM og KFUK og i andre organisationer? Landsbevægelsen mener, at ledergrupperne: skal huske, at de fleste har gode og ærlige intentioner I skal tage en samtale med vedkommende skal lade lederen fortælle om sine ledererfaringer, om sine motivationer for at være leder og om, hvad han/hun betragter som væsentligt i samværet med børn skal præsentere lederen for klubbens samværspolitik - og fortælle, at pædofilitjek er obligatorisk (hvis det er tilfældet) I skal indhente referencer på lederen

14 Det bør I gøre jer tanker om - uretmæssig mistanke af ledere Selvfølgelig skal klubbens samværsregler sikre, at børn og unge ikke skal blive udsat for overgreb. Bredere defineret end de rent seksuelle. Men der er i høj grad også nogle forholdsregler, som klubben bør tage for at komme uretmæssig mistænkeliggørelse af lederne til livs. For det kan også få enorme konsekvenser. Så hvordan undgår vi, at lederne bliver uretmæssigt mistænkt? Skal alle situationer, hvor man er alene med et barn undgås? Kan man kræve, at der altid er to ledere til stede, når der er fysisk kontakt mellem et barn og en voksen (jf. case # 3)? Hvordan sikrer vi, at klubbens samværsregler giver børnene og de unge trygge rammer, uden at vores hverdag bliver fuldstændig uudholdelig på grund af urimelige regler?

15 Når mistanken opstår - internt i klubben/distriktet Det er en meget alvorlig sag, at anklage et andet menneske for at have krænket et barn eller en ung. Det kan få meget voldsomme konsekvenser for den anklagede, selv om mistanken viser sig grundløs. Derfor handler det om at være meget omhyggelig, varsom og agtpågivende, når man får mistanke om, at et barn eller ung er blevet krænket. Overvej situationen grundigt. Rygter kan skade, gå derfor ad de formelle kanaler frem for rygtedannelse Kontakt forenings- eller distriktsformanden og del dine iagttagelser med vedkommende; forenings- eller distriktsbestyrelsen skal tage kontakt til generalsekretæren Søg vejledning hos politiet eller hos kommunens socialforvaltning; det kan gøres anonymt. Har I stadig mistanke; kontakt KFUM og KFUKs generalsekretær og lav sammen en strategi på, hvordan I sætter følgende i værk: tag en snak med vedkommende, suspender hende/ham som leder, anmeld den mistænkte til politiet og informer den krænkedes forældre. Informer klubbens øvrige medlemmer og deres forældre på en saglig og neutral måde Kontakt KFUM og KFUKs informationskonsulent og lav sammen en pressestrategi det er kun generalsekretæren der udtaler sig med mindre andet bliver aftalt.

16 Når mistanken opstår - uden for klubben Hvis et barn eller ung udviser kraftige signaler, som kan indikere, at det er udsat for overgreb eller hvis et barn begynder at fortælle om et overgreb eller andre krænkelser skal man som KFUM og KFUK leder reagerer (jf. serviceloven). Fortæl bestyrelses- eller distriktsformanden om din viden Kontakt generalsekretæren Foreningsbestyrelsen skal informere barnets/den unges forældre med det samme; med mindre det er dem, der har krænket barnet/den unge Skaf overblik over sagen og underret kommunens socialforvaltning Sagen hører nu under socialforvaltningen, som har pligt til at sætte en undersøgelse i gang Vær opmærksom på at krænkelse af børn og unge kan være andet end seksuelle overgreb.

17 Børneattesten - et tjek af alle ledere Hovedbestyrelsen arbejder på regelsæt, som skal gøre det obligatorisk for alle ledere over 18 år, der har daglig omgang med børn, at blive tjekket i Det Centrale Kriminalregister. En børneattest er nødvendig fordi: At seksuelle overgreb også er noget, der kan finde sted hos os. Da KFUM og KFUK startede arbejdet mod pædofili for nogle år siden, ringede et medlem til den daværende kontorchef Torben Lauridsen og fortalte, at han var blevet krænket i KFUM og KFUK. Både DDS og DUI-Leg og Virke har fundet to pædofildømte ved at tjekke deres ledere. Regeringen arbejder på et lovforslag, som vil gøre det obligatorisk Flere bestyrelser har allerede efterspurgt retningslinier på området, og har selv taget initiativ til at indhente oplysninger Vi ikke har nogle gode argumenter, for ikke at gøre det

18 Børneattesten - et tjek af alle ledere Det er den lokale bestyrelse, der har ansvaret for at oplysningerne i Det Centrale Strafferegister indhentes. Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK har vedtaget følgende praksis: Den lokale foreningsformand indhenter en underskrift fra den enkelte leder. Der udfyldes en standartskabelon, som kan hentes på /download Den underskrevne tilladelse til at indhente oplysninger som alene vedrører oplysninger om seksuelle overgreb på børn, og altså ikke om man engang har kørt for stærkt sendes til generalsekretæren Generalsekretæren indsender papirerne til Rigspolitiet, som sender svar tilbage til generalsekretæren Generalsekretæren sender svaret til den lokale bestyrelsesformand og til den enkelte leder. Da det er personfølsomme oplysninger og for at sikre lederen en saglig sagsbehandling, har hovedbestyrelsen besluttet, at det er generalsekretæren (eller dennes sekretær), der indhenter oplysningerne fra Det Centrale Strafferegister. Skulle der opstå en situation, hvor en leder har en anmærkning i sin straffeattest, vil generalsekretæren sørge for det videre forløb og vil have mulighed for at yde den lokale foreningen og den involverede leder, den bedst mulige assistance.

19 Samværsregler og børneattestenb og hvad så? s HUSK: et tjek fanger ikke alle! Sammen med samværsreglerne, er børneattesten med til at forbygge at vi undgår unødig mistanke og beskyldning.

20 Hvad viser undersøgelserne Den største danske undersøgelse af seksuelle overgreb (Unges Trivsel år 2002 en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. Statens Institut for Folkesundhed) udkom sidste år. 3% Den viste, at tre procent af unge under 15 år har været udsat for et strafbart overgreb. udsat for overgreb ikke udsat for overgreb 97%

21 Unges Trivsel år r 2002 Den viste også, at lærere, pædagoger og frivillige ledere er ansvarlige for 6 procent af de strafbare forhold. At venner og kammerater tegner sig for 47 procent, bekendte for 23 procent, familie (fætter/kusine og dernæst biologisk far, ældre bror og stedfar) for 10 procent og at fremmede står bag 14 procent af overgrebene. 14% 23% 6% 10% lærere, pædagoger og frivillige ledere venner og kammerater 47% bekendte fremmede familie

22 Unges Trivsel år r 2002 Ser man på, hvilke forhold de unge selv oplever som krænkelser konkluderede undersøgelsen, at bekendte var ansvarlige for 31% af overgrebene, fremmede for 22% og forældre, stedforældre og bedsteforældre for 16% (lærere, pædagoger og ledere er ansvarlige for 4% af de oplevede overgreb). 31% 31% 22% 16% fremmede forældre, stedforældre og bedsteforældre bekendte øvrige

23 Unges Trivsel år r 2002 Undersøgelsen viser også, at 9 procent af overgrebene var uden fysisk kontakt altså blufærdighedskrænkelser at der i 31 procent af tilfældene var fysisk kontakt i form af kys eller beføling på kønsdele, mens hele 60 procent af de strafbare overgreb omfattede forsøg på eller fuldbyrdet samleje. 60% 9% 31% uden fysisk kontakt (blufærdighedsk rænkelser) fysisk kontakt strafbare overgreb

24 Flere oplysninger Se mere på Vil du vide mere, har spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte ungdomskonsulent Michael Rasmussen: Valby Langgade 19, 2500 Valby, tlf

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualitet en definition Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og aspekt af det at være menneske, som ikke

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Kærester slår da ikke? Tekstoplæg: Chris Poole konsulent i forebyggelse af vold Tekstredigering: Departementet for Familie og Justitsvæsen Grønlands

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere