Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester"

Transkript

1 Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

2 Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag Erik L. Würtzenfeld. Ansvarshavende. Journalist Lotte Hemmer. Idrætssamvirket Århus Århus Ungdommens Fællesråd Oplag: 3500 Tryk: Zeuner Grafik as Pjecen kan hentes fra nettet på Sport & Fritid. Søg på ordet: Børneattester. Klik på publikationer, herfra kan den downloades. Idrætssamvirket Århus, Århus Ungdommens Fællesråd, 2

3 Seksuelle overgreb Seksuelle overgreb mod børn og unge vækker voldsomme følelser hos alle. Med virkning fra 1. juli 2005 har Folketinget vedtaget, at det er obligatorisk at indhente børneattester fra Rigspolitiets Kriminalregister på samtlige personer, der engageres som trænere/ledere i foreningen. Attesterne skal indhentes, hvor det drejer sig om personer, der skal have direkte og vedvarende kontakt med børn og unge under 15 år. Attesterne fortæller, om personen er straffet for seksuelle forhold til børn og unge. Det er gratis at indhente attesterne. Af loven fremgår det, at foreningerne straffes med bøde, hvis attesterne ikke indhentes. Århus Ungdommens Fællesråd, Idrætssamvirket Århus og Århus Kommune har i flere år anbefalet de frivillige foreninger at tjekke kommende ledere og trænere. Det har været muligt at få oplysningerne fra kriminalregistret siden Den nye lov gør det lettere Den nye lov gør det lettere for foreningsbestyrelserne at håndtere dette ofte tabubelagte emne. Nu er det ikke længere til diskussion, om det er nødvendigt at tjekke hos Rigspolitiet. Nu er det et krav. Der skal kontrolleres, uanset om der er tale om lønnet eller ulønnet arbejde. Det handler om at forebygge overgreb i form af incest, samleje, anden kønslig omgang og blufærdighedskrænkelser. Derfor anbefales det, at der i hverdagen er en god dialog mellem trænerne, lederne, bestyrelsesmedlemmerne og forældrene. Og at der er opmærksomhed fra alle sider. Det handler ikke om at mistænkeliggøre hinanden, men om at skabe et foreningsliv, hvor alle er trygge. Loven forlanger, at børneattesterne indhentes for de personer, der engageres som trænere eller ledere i foreningen efter 1. juli Det er op til den enkelte forening at beslutte, om man også ønsker at hente børneattester på de trænere og ledere, man allerede har. At lave en samværspolitik Århus Ungdommens Fællesråd, Idrætssamvirket Århus og Århus Kommune anbefaler, at foreningerne formulerer etiske retningslinier for samværet mellem børn og unge og deres trænere og ledere. Kun få for- 3

4 eninger har i dag nedskrevet en samværspolitik. Landsorganisationerne hjælper gerne med konsulentbistand og oplæg til, hvordan en sådan formuleres. Skal en træners sjofle bemærkning tolereres? Er det i orden at lederen færdes i omklædningsrummet hos det modsatte køn efter en kamp? Ved nyansættelse af trænere og leder er almindelig situationsfornemmelse stadig væsentlig. Børneattesten er en obligatorisk ekstra kontrol. Ansættelsessamtaler med alle kommende trænere er en god måde at finde de rigtige personer på. Ligesom det måske er en måde at få sorteret potentielle pædofile fra. Undtagelser for børneattester Der skal ikke hentes attester på en tante, der tager med på spejderlejr i en uge. Forældre, der kører til og fra håndboldkampe, skal heller ikke kontrolleres. Bestyrelsesmedlemmer behøver kun at få indhentet en børneattest hos Rigspolitiet, hvis de samtidig har træner- eller lederfunktion for børn og unge under 15 år. Husk tavshedspligten Det anbefales, at f. eks. kun formand og kasserer indhenter og får kendskab til oplysningerne. Højst tre personer i en bestyrelse bør se materialet, der er fortroligt. Tavshedspligten gælder også for bestyrelsesmedlemmerne, efter at de er trådt ud af bestyrelsen. Tavshedspligten betyder, at fravælger man en person, fordi vedkommende har en dom for seksuel misbrug af børn, må omverdenen ikke få at vide, at det er derfor træneren eller lederen ikke ansættes. Man må forklare noget mere neutralt, såsom at træneren mangler kompetencer til at løse opgaven. Børneattest med dom Kommer der en børneattest retur fra kriminalregistret med oplysninger om dom for seksuel misbrug af børn eller unge, anbefales det foreningerne at lade sagen gå direkte til Socialforvaltningen i Århus Kommune, Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Videncenter for Pædagogisk Udvikling eller til foreningens landsorganisation, f. eks. Danmarks Idræts- Forbund, Dansk Ungdommens Fællesråd og Danske Gymnastik- og Idræts fore ninger. 4

5 Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet IT og Tele, Kriminalregisteret Børneattester, Postboks Hvidovre Hermed anmodes om børneattest for: Efternavn Fornavn(e) Personnummer Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By Skal oplysningerne anvendes til brug for ansættelse eller beskæftigelse, der indebærer direkte kontakt med børn og unge under 15 år? Ja Nej Med venlig hilsen Dato Samtykkeerklæringen nedenfor SKAL udfyldes af den pågældende Samtykkeerklæring Undertegnede giver herved (myndighed/institution/forening) Den rekvirerende myndigheds/forenings underskrift tilladelse til at indhente oplysninger jf. 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Jeg er tillige blevet gjort bekendt med indholdet af 36 i den nævnte bekendtgørelse. Dato KOPI Jeg er indforstået med, at eventuelle oplysninger om strafbare forhold videregives til (stilling/navn): underskrift Returneres til (fuldstændig adresse) Udfyldes af Rigspolitiet Se vedlagte. Rigspolitiet skal gøre opmærksom på, at uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes Der findes ingen oplysninger jf. 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse om Det Centrale Kriminalregister Dato P274 (09/07) Rigspolitiet IT og Tele Kriminalregisteret underskrift 5

6 En blank børneattest En børneattest, der kommer blank tilbage betyder, at kriminalregistret ikke har registreret domme på personen. I princippet skal en sådan blank attest destrueres. Der står jo navn, adresse og personoplysninger. Alternativt skal den opbevares sikret ifølge reglerne i persondataloven så oplysninger ikke kan komme i forkerte hænder. Det tager maximalt 10 hverdage at få svar fra kriminalregistret, når en børneattest indsendes. Skema indsendes Skemaet skal indsendes til Rigspolitiets kriminalregister. Skemaet indeholder en samtykkeerklæring fra personen, der søger ind som træner eller leder. Samt selve børneattesten, som arbejdsgiveren (f. eks. foreningen) indsender. Børneattesten påtegnes af politiet, hvis der er faldet domme. (Se kopi af blanketten side 5) Plads til nærvær og omsorg Det er en balancegang for foreningerne at tackle forebyggelse af seksuel misbrug af børn og unge. Statistikken viser, at de fleste overgreb på børn og unge bliver begået af bekendte eller familiemedlemmer. Der skal ikke opstilles skræmmebilleder, så frygten for at blive beskyldt for overgreb, får ledere og trænere til at fravælge foreningsarbejdet. Der skal fortsat være plads til omfavnelser, når det er gået godt, trøst, når badmintonpigen har vrikket om eller trænger til at snakke fortroligt. Nærvær og omsorg er - og vil altid være det - en central del af arbejdet i de frivillige foreninger. Skal foreningerne gøres til pædofilifri zoner, skal du som bestyrelsesmedlem være aktiv. I skal ikke lege detektiver, men være opmærksomme på som trænere og ledere, der har en afvigende adfærd. Det kan være personer, der kun har meget lidt kontakt med de andre voksne eller en person, der er overdrevent glad for børn, måske med private invitationer til børnene. Andre trænere, ledere, forældre og børn bør i fortrolighed kunne henvende sig til bestyrelsen, hvis de føler utryghed omkring en træners/leders adfærd. 6

7 Pressekontakt Hvis pressen ringer, fordi der går rygter om noget med en træner og nogle gymnastikpiger, så husk tavshedspligten. Måske har bestyrelsen også hørt rygtet, men det er vigtigt, at foreningen ikke er med til at piske en stemning op. Foreningen bør straks søge hjælp til at takle situationen hos sin landsorganisation eller Århus Kommune. Det er altid fornuftigt kun at lade en person f. eks. formanden udtale sig til pressen. Ofte er det en god ide at henvise til foreningens landsorganisation, hvor pressen kan få en kommentar. Det giver forviklinger at flere personer udtaler sig. Og måske er der ikke nogen sag. Information om børneattester Rigspolitiets afd. D, Kriminalregistret, Børneattester, Postboks 93, 2650 Hvidovre. Tlf. hverdage kl på På hentes under Borgerservice/Blanketter skemaet. Det indeholder en børneattest og en samtykkeerklæring. Skemaet kan udfyldes på pc eren og printes ud. Både den kommende træner eller leder og foreningen/arbejdsgiveren skal underskrive papirudgaven. Skemaet indsendes i kuvert til kriminalregistret. 7

8 Her kan I henvende jer for rådgivning: Århus Kommune: Personale /Børn og Unge vedr. attesterne: Socialforvaltningen eller Videncenter for Pædagogisk Udvikling: tlf.: Det Kriminalpræventive Råd, tlf Børn og unge pjecen Overgreb mod børn. Ser du det? Gør du noget Idrætssamvirket Århus, Idrættens Hus Vest, Stadion Allè 70, 8000 Århus C, tlf Århus Ungdommens Fællesråd, Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Århus C, tlf Litteratur Fra Statens juridiske online informationssystem, kan Bekendtgørelse nr om børneattester downloades.

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 MentornetDK køreplan... 3 Beskrivelse af modeller for mentorkorps... 4 Fra interview til afslutning... 8 Procedure for et mentorprogram, et eksempel 1... 9 Procedure for

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Indhold Velkommen til Fonden Mødrehjælpen... 2 Opstart af lokalforening... 2 Vedtægter... 2 Aktiviteter og genbrugsbutik... 2 Startkapital... 2 CVR. nr....

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Introduktionsmappe Vikarer

Introduktionsmappe Vikarer Introduktionsmappe Vikarer 17. december 2012 Vikarens navn: Ansættelsesdato: Til samtalen Tales om Er vikaren på dagpenge? (hvis ja kan vi ikke bruge vedkommende) Kryds af når der er talt om Hvilke afdelinger

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere