VIRKSOMHEDSPLAN Job og Boprojekt Elmelund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN - 2013. Job og Boprojekt Elmelund"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN Job og Boprojekt Elmelund Forord: Formålet med virksomhedsplanen er at synliggøre, hvordan Elmelund har tænkt sig at virkeliggøre sine mål i den kommende periode. Virksomhedsplanen skal være så kort og præcis, at den kan bruges af den enkelte medarbejder, når han/hun planlægger sit arbejde. Samtidig skal han/hun kunne se, hvordan hans/hendes arbejde indgår i helheden. Virksomhedsplanen er et fælleseje, primært et arbejdsredskab for personalet og bestyrelsen. Den skal være målbar i forhold til, hvad det er man vil, hvor langt man er kommet, og hvilke resultater der er kommet ud af det bevidste arbejde med udviklingen. I al sin enkelhed, er vores virksomhedsplan kendetegnet ved, at den er kort, fremadrettet, konkret, forståelig og målbar. Virksomhedsplanen er udarbejdet af personalet på Elmelund og revideres hvert år i december.

2 Faktaviden Basisoplysninger Navn: Beliggenhed: Information: Forstander: Antal pladser: Nørreallé Toppen Bakken Kvisten Elmelund, herunder Toppen, Bakken, Kvisten, Nørreallé Thy Skovservice og Thy STU Kastet 13, 7700 Thisted Nørreallé 22, 7700 Thisted Bakken, Dragsbækvej 32, 7700 Thisted Kvisten, Asylgade 1B, 1., 7700 Thisted Facebook/Elmelund Alice Andersen 10 unge, 18 til 25 år 17 eksterne, 18 til 25 år 6 i bofællesskab og 4 tilknyttede udeboende 10 unge, 18 til 25 år Thy Skovservice 7 unge (aktivitets- og samværstilbud, SL 104) Thy STU 10 unge Opstart år 1996

3 Organisation Antal ansatte: 1 forstander 1 souschef 1 jobkonsulent 1 administrativ medarbejder 3 lærere, STU 4 botrænere, Nørreallé 5 botrænere, Toppen 4 botrænere, Kvisten 2 jobtrænere, Fase 1 5 kontaktpædagoger + botræner Bakken 3 værkførere, Thy Skovservice 1 praktisk medarbejder, Thy Skovservice 2 vikarer Organisationsplan: Titel: Navn: Ansvarsområde: Bemærkninger: Forstander Alice Andersen Daglig ledelse Souschef Linda Jørgensen Adminstration Jobkonsulent Niels Kolding Tilrettelægge de unges praktik/ arbejdsprøvning Assistent Anette Tøfting Administration Kontor Afd.leder/kontaktpæd. Trine Larsen Pædagogisk medarb. Bakken Kontaktpædagog Susanne Thurøe Pædagogisk medarb. Bakken Kontaktpædagog Anita Christiansen Pædagogisk medarb. Bakken Kontaktpædagog Jytte Tøfting Pædagogisk medarb. Bakken Kontaktpædagog Ulla Storgaard Pædagogisk medarb. Bakken Botræner Jette Pedersen Pædagogisk medarb. Bakken Afd.leder/botræner Liselotte Sørensen Pædagogisk medarb. Nørreallé Botræner Inge Lassen Pædagogisk medarb. Nørreallé Botræner Lilly Marquartsen Pædagogisk medarb. Nørreallé Botræner Karen Agesen Pædagogisk medarb. Nørreallé Botræner Louise Bisgaard Pædagogisk medarb. Toppen Botræner Ivan Nielsen Pædagogisk medarb. Toppen Botræner Lene Jakobsen Pædagogisk medarb. Toppen Botræner Marlene Munk Pædagogisk medarb. Toppen

4 Botræner Jannet Oddershede Pædagogisk medarb. Toppen Afd.leder/botræner Jane Hørving Pædagogisk medarb. Kvisten Botræner Susanne Hoxer Pædagogisk medarb. Kvisten Botræner Tanja Kielsgaard Pædagogisk medarb. Kvisten Botræner Anne Dalgaard Pædagogisk medarb. Kvisten Lærer Jens Knudsen Underviser STU Lærer Berit Hansen Underviser STU Lærer Anette Balker Underviser STU Jobtræner Lars Rasmussen Pædagogisk medarb. Fase 1 Jobtræner Per Andreasen Pædagogisk medarb. Fase 1 Værkfører Peter Iversen Pædagogisk medarb. Thy Skovservice Værkfører Jan Thomsen Pædagogisk medarb. Thy Skovservice Værkfører Lisbet Krogh Pædagogisk medarb. Thy Skovservice Praktisk medarbejder Jesper K. Pedersen Praktisk medarbejder Thy Skovservice Bestyrelse Formand Næstformand Medlem Medlem Medlem Verner Jensen Ellen Østergaard Anne Marie Faaborg Hans Buck Dorte Balsby Krøyer

5 Elmelunds værdier: Næstekærlighed betyder, at vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt værdifuldt. Næstekærlighed er udtryk for omsorg for det andet menneske og afspejler sig i, at vi møder hinanden med respekt, interesse og empati. Fællesskabets formål er at opbygge tillidsfulde relationer og herunder skabe de bedste betingelser for udvikling, selvindsigt og trivsel. Fællesskabet skal være en tryg ramme for den unges dannelse og socialisering. Udvikling betyder for os, at vi er ambitiøse og resultatorienterede i vores daglige arbejde. Udvikling er en forudsætning for at skabe læring og selvindsigt og et vigtigt led i at fastholde og styrke vores faglighed. Anerkendelse vil sige, at vi er lyttende, opmærksomme og interesserede i hinanden. Således skal anerkendelsen komme til udtryk ved, at vi søger dialogen med hinanden at vi møder hinanden med åbenhed og nærvær. Hvad vil vi kendes på At de unge får en god ballast og modnes undervejs i forløbet, bliver stabile, får gode erfaringer med sociale netværk og får en værdig tilværelse At de unge bliver mødt som hele mennesker og fremtræder på en måde, så de ikke udsættes for fordomme At de unge bor i et velfungerende hus, med en høj faglighed, gode rollemodeller og hvor der er plads til forskellighed At se muligheder frem for begrænsninger, hvor vi er talentspejdere frem for fejlfindere. At vi fokuserer på det der virker, og stiller krav til kvalitet i arbejdet med en positiv indstilling. I øvrigt henvises til vores værdisæt. Elmelunds målsætning Ifølge Elmelunds vedtægter 3 (1995) Den selvejende institution Elmelund, har som formål at hjælpe og støtte unge sent udviklede til at opnå og fastholde en erhvervsbeskæftigelse, samt til at få et aktivt voksenliv i egen bolig. Institutionens formål søges realiseret gennem erhvervsundervisning, træning i livsfærdigheder herunder botræning og gennem støtte og vejledning omkring erhvervsbeskæftigelse, fritid og bosituation. Dette sker i et samarbejde med de anbringende kommuner.

6 Nørreallé 22 Beskrivelse af den pædagogiske praksis: Beskrivelse: Nørreallé er et 3-årigt forløb, hvor bo, arbejde og fritidslivet er det centrale i arbejdet med den unge. Der tages individuelle hensyn i forhold til den enkelte elevs ressourcer og evner. Nørreallé vægter det sociale højt og alle indgår i et forpligtende fællesskab. Resume 2012: Året har som altid budt på mange forskellige oplevelser og aktiviteter. I flæng kan vi nævne vores årlige fest for hele Elmelund, som i 2012 havde karneval som tema. Dette tema fortsatte til markedet i maj som blevet afholdt på Bella Vista. I juni drog vi til Bulgarien for at holde sommerferie, som altid en god tur med glade unge. Af andre store oplevelser har vi deltaget i forårsfest i Randers og høstfest i Havredal. Der har også været en del småture fordelt over året. Vi har været på madkassetur til Dronninglund Kro, på rystesammentur til Hanstholm med indlagt besøg på fiskeauktionen, været i Viborg og se Domkirken og gå i biografen. Vi har besøgt Jysk Børneforsorgs kontor i Aarhus i december, hvor vi fik dejlig frokost og en god fortælling om både Jysk Børneforsorg og Elmelund. Dagen afsluttede vi med at se Den Gamle By, som var rigtig hyggelig julepyntet. December bød på den sædvanlige hyggelige knasaften hvor kreativiteten blomstrede og der blev lavet mange dejlige julegodter. Den 21. december afholdtes juleafslutningen med dans om juletræ, gaver og pakkespil, og den 31. december valgte 5 elever at fejre nytåret sammen på Nørreallé. På personalesiden er der sket mange ting.. I august afholdt vi afskedsfest for Agnethe og Carl som gik på efterløn. Det blev en rigtig fin dag på Kastet med sang og taler. Kort efter lukkede vi Kastet ned og flyttede de tre elever til Nørreallé. I forbindelse med lukningen måtte vi sige farvel til Mette som arbejdede på Kastet. Efter omrokeringen er vi kommet på plads både elever og personale. Vi har nu 8 indeboende elever og dækker 4 ude i byen i egne lejligheder. Der er nu ansat 4 botrænere. Indsatsområde 2013 A. omgangsform/social adfærd Mål: At man behandler andre, som man selv vil behandles. Middel: Almindelig opdragelse. Resultat. At sprog og opførsel følger det omgivende samfunds normer. Status: Den ekstra opmærksomhed giver en positiv effekt, men det er et område, der til stadighed skal arbejdes med.

7 B. personlig hygiejne Mål: At man fornemmer sig selv og får gode rutiner. Middel: Hygiejnen ofres ekstra opmærksomhed, og der indarbejdes gode rutiner. Resultat: At det er en selvfølge at holde sig selv ren. Status: Det går ok med de elever, der bor på Nørreallé nu. Alle holder en god hygiejne. C. ansvarlighed for oprydning og orden på fællesområder Mål: Et mere harmonisk hus, når alle bidrager til det fælles ansvar. Middel: En konstant fastholdelse i den enkelte elevs ansvar for fællesskabet. Resultat: Alle lærer at tage ansvar og have empati for hinanden. Status: Det er lykkedes, fællesområderne er ryddelige og holdt i orden. Ingen er bange for at tage et ansvar og hjælpe hinanden. Indsatsområde 2013: A. omgangsform/social adfærd Mål: At man behandler andre, som man selv vil behandles. Middel: Alm. opdragelse. Resultat: At sprog og opførsel ligner det omgivende samfunds normer. B. Kost Mål: At opnå en bevidsthed om hvad kost kan gøre for krop og psyke. Middel: Vi starter året ud med at botrænerne finder gode og sunde opskrifter, laver madplaner og hjælper med at få købt rigtigt ind. Enkelte elever er tilknyttet Thisted Kommunes sundhedsteam med henblik på at få gode råd og med tiden tabe i vægt. Motion vil blive listet ind ad bagvejen ved gåture og wii-spil. Resultat: Der skal gerne opstå en følelse af større velvære, bedre humør og mere energi i hverdagen.

8 Toppen Beskrivelse af den pædagogiske praksis: Beskrivelse: Toppen er et netværksskabende sted for eksterne elever, der har været på et grundforløb på Elmelund eller lignende. Fælles for dem er, at de er sent udviklede på forskellige planer. Toppen er et tilknytningssted for de unge, der bor i lejligheder forskellige steder i byen. Det er individuelt hvor mange støttetimer, hver elev er bevilliget. Mål: Toppen funktion er at øge de unges sociale kompetencer, forøge den enkeltes selvstændighed og gøre den unge bevist om eget liv hjælpe med at se realistisk på eget liv. Metode: Personalet skal turde at være tydelige samt synlige rollemodeller for de unge. De unge skal hjælpes med at blive integreret i samfundet, hjælpes med at deltage i forskellige sociale og kulturelle oplevelser, hvor de er medbestemmende. Hjælpen skal tage udgangspunkt i den unges kvaliteter og nuværende kunnen, derved kan den enkelte få så optimal en hjælp som mulig på eget ståsted. Resume 2012: Pr flyttede Toppen i nyere og større lokaler på Kastet. Toppen er nu en samlet personalegruppe som består af 5 pædagoger. Annexet er nedlagt og er nu en del af Toppen. Vi har forsøgt med 4 top-aftner i ugen men erfarede, at behovet ikke var så stort. I en periode var der 3 topaftner med én pædagog, men efter flytningen valgte vi at have 2 aftner med 2 pædagoger for at tilgodese elevernes behov. Der har været tilbud om svømning en gang om ugen, men det har ikke været benyttet. Eleverne har i stedet for benyttet studie 7, som også er en del af Elmelunds tilbud. Det har været et travlt år på Toppen med en stor tilgang af nye elever. Vi har pt. tilknyttet 21 elever på forskellige indskrivninger. Årets første arrangement var i februar, og det var karneval i Plantagehuset, hvor hele Elmelund deltog. I maj deltog vi i markedsdagen på Bella Vista og i juli var alle i Djurs Sommerland. Toppens sommerferie gik i år til Rhodos og Skagen. Toppen plejer at være på rystesammen-tur hvert efterår, men den blev pga. mobning aflyst i år. Herudover har eleverne haft mulighed for at deltage i Ladywalk, Thisted Byløb, tæl skridt kampagne, forårsfest i Randers, Sct Hans på Bella Vista, Vilsund marked, havefest på Nørreallé, høstfest i Havredal, Ikeatur, julemarked i Sårup-hus og traditionen tro holdt vi juleaften den 14. december. Indsatsområder 2012: A. mad Mål: At der udelukkende serveres sund kost på Toppen. Middel: Introducere og inddrage eleverne i madlavningen. Eleven finder selv madopskriften, hjælper med indkøbslisten og med at lave maden.

9 Resultat: Sundere og mere bevidste elever. Status: Vi har opnået et tilfredsstillende resultat, da vore elever er bevidste om, hvad der er sund kost. Det er dog ikke ensbetydende med at eleverne praktiserer det i eget hjem, derfor arbejder vi videre med indsatsområdet i B. Social træning/ relationer Mål: At eleverne opnår en begyndende respekt og empati for hinanden. Metode: Vi laver et positivt regelsæt for, hvordan man omgås hinanden. Resultat: Det skal fremgå af stemningen på Toppen og af, hvordan de er indbyrdes over for hinanden. Status: Social træning er en løbende proces, som vi arbejder med kontinuerligt. Specielt når der kommer nye elever, er der brug for at genoptage den sociale træning. Og derfor fortsætter vi med indsatsområdet i Status for indsatsområder A og B i 2012: Fokuspunkterne A og B er blevet en integreret del af det være elev på Toppen. Det er fokuspunkter vi arbejder kontinuerligt med. C. Kropshygiejne/tandhygiejne Kropshygiejne Metode: Vi informerer eleverne om, at vi forventer de møder nyvaskede op til Topaftner. Kommer de alligevel og har ikke været i bad, får de valget om at gå i bad på Toppen eller gå hjem og gøre det. Der udleveres en joggingdragt til brug efter badet på Toppen. Vil eleven ingen af delene, deltager eleven ikke i denne aften. Tandhygiejne Metode: Vi vil købe røde tandtabletter, for at afsløre den dårlige tandhygiejne. Vi håber det vil give eleverne indtryk af hvor god/dårlig deres tandhygiejne er. Status: Indsatsen har haft en præventiv virkning, idet det ikke har været attraktivt at skulle iføre sig Toppens joggingdragt stort set er alle mødt rene op til Topaften. Der har været et par enkelte undtagelser, men de valgte at gå hjem til sig selv for at gå i bad, for derefter at deltage i Topaften. Vi mener dog, at det stadig er vigtigt at have fokus på hygiejnen og fortsætter også med at snakke hygiejne i Status for indsatsområde C: Fokuspunkt C er ikke noget vi fokuserer på i det daglige. Vi har i år ikke haft nogen tilfælde af at have behov for at sende nogle elever hjem pga. dårlig hygiejne. Det er blevet naturligt for eleverne at komme forholdsvis velsoigneret på Toppen.

10 Indsatsområder 2013: A: Mad Mål: Der serveres sund og varieret mad på Toppen. Middel: Fortsætte med at introducere og inddrage eleverne i madlavningen. Eleven finder selv madopskriften, hjælper med indkøbslisten og med at lave maden. På Topaftnerne noteres der i madbogen hvad der skal laves i den kommende uge og hvem der skal hjælpe. Resultat: Sundere og mere bevidste elever. B: Social træning/relationer Mål: At eleverne opnår en begyndende respekt og empati for hinanden. Metode: Vi har et positivt regelsæt for, hvordan man omgås hinanden. Resultat: Det skal fremgå af stemningen på Toppen og af, hvordan eleverne indbyrdes er over for hinanden.

11 Bakken Beskrivelse af den pædagogiske praksis: Beskrivelse: Bakken er et længerevarende botilbud til sent udviklede beboere med særlige støttebehov. På Bakken ydes der individuel daglig støtte efter hver enkelts behov, i form af hjælp til personlige, praktiske og arbejdsmæssige forhold. Beboernes ressourcer vedligeholdes og støttes i en mulig videre udvikling. På Bakken er der et forpligtende fællesskab, og beboerne støttes i at danne og opretholde sociale relationer, ligesom der ydes støtte til et aktivt fritidsliv og aktiv voksenliv. Resume på Bakken har været fyldt med oplevelser. I starten af året tog vi i sommerhus i Nr. Lyngby en rigtig god tur for alle, hvor der blev spillet spil, badet og slappet af. Ligeledes i februar deltog alle fra Bakken i Elmelunds karneval en fest som vi stadig snakker om. I marts var nogle af beboerne fra Bakken i Norge og stå på ski også en tur som alle nød. I foråret prøvede vi at sætte fokus på sund mad på Bakken og trods modvind, nok mest pga. titlen, fik vi prøvet mange nye opskrifter af fik mange gode snakke om hvad god kost e,r og at sund mad ikke behøver være kedeligt og kun salat. Alle blev mætte og vi prøver efter bedste evne at bruge de gode erfaringer vi fik i hverdagen. Først på sommeren deltog nogle af beboerne til den årlige sportsdag ved Via, og senere deltog alle i Elmelunds gøglermarked på Bella Vista hvor også årets Sct. Hans aften blev afholdt. Sommeren bød også på en ferie til Rhodos, endnu en tur som beboerne deltog i på en rigtig god måde. Et andet højdepunkt på året må være Bakkens tur til Højris slot. Der blev løst mordgåder og slottet blev set og udforsket fra ende til anden. Udenfor blev der spillet spil og det dejlige danske sommervejr vist sig denne dag fra sin bedste side. I efteråret var der også forskellige aktiviteter på Bakken bla. en tur til Gullerup strand, Linie 3 i Skive og den årlige familiedag på Bakken, hvor beboernes forældre og søskende i år blev inviteret til julehygge. Elmelund afholdt igen i år julemarked, denne gang i Såruphus, hvor alle fra Bakken drog afsted for at gøre en god julehandel. Juleafslutningen på Bakken blev igen i år en af de hyggeligste dage på året, traditionen tro stod der julemad, pakkespil, dans og julegaver på programmet. For første gang var der ingen på Bakken nytårsaften, alle deltog i fester hos familie og venner. På beboerfronten har der i 2012 været to udskriftninger. Niels er flyttet fra sin lejlighed på Bakken og ned i en hyggelig lejlighed i Jernbanegade. Niels er stadig tilknyttet Bakken, og han spiser og kommer på besøg flere gang i ugen, ligesom han stadig får bostøtte af Bakkens personale. I Niels' lejlighed er Gitte flyttet ind Gitte flyttede fra Nørreallé. Tommy er også flyttet fra Bakken og tilknyttet Drengshøj i

12 Thisted. I hans lejlighed flyttede Louise ind kort før årsskiftet. Louise er elev fra Havredals Praktiske Landbrugsskole. På personalesiden har der været lidt omrokering. Per er kommet ud i skoven, hvor han er tilknyttet Elmelunds Fase 1. Jette, vores dygtige praktikant, blev fastansat i marts og så har vi fået fornøjelsen af Jytte fra Toppen. Jytte var først til låns, men blev i sommeren fast personale på Bakken, da Per tog i skoven. I løbet af året er personalet blevet opkvalificeret via forskellige kurser, bl.a. førstehjælp, spiseforstyrrelser, KRAP, neuropædagogik, konflikthåndtering, hjernemad, neuropsykiatriske funktionsnedsættelse og stress, sund sex samt vores løbende Erfa møder. Året 2012 har været et godt år på Bakken men også et år med mange forandringer og prøvelser. Især har året været præget af Tommys sygdom, som har påvirket beboere såvel som personale. Alle har lært en del og fået flyttet grænser. Efter Tommys flytning har vi oplevet en opblomstring hos flere af de øvrige beboere en lettelse over, at Tommy nu er det rigtige sted og glæde over de nye beboere der har indtaget Bakken. Indsatsområder 2012: A. Respekt for hinandens forskellighed samme indsatsområde som 2010/2011 Mål: Mere forståelse for, at man selv bliver behandlet, som man behandler andre. Metode: Der laves oplæg om dem selv. Vi skal hele tiden være obs. på fokusområdet og snakke med de unge om det. Resultat: At de beboerne bliver mere lydhøre overfor hinanden. God stemning i huset, hvor alle føler at de bliver hørt og respekteret for den de er og deres meninger. Vi arbejder stadig dagligt med målet respekt for hinandens forskelligheder via guidning og samtaler både i fælles forum og individuel med beboerne. Den metode oplæg om sig selv som vi beskrev i 2012, har vi ikke brugt. Vi har ikke haft tiden og overskuddet, men kan dog stadig se et resultat og er meget opmærksomme på at tage snakken, når situationen opstår. Skulle en eller flere af beboerne være opsat på at lave et oplæg i 2013, hilser vi det velkommen, men vi fornemmer, at lysten skal komme fra dem selv og ikke pga. et pres fra personalet. Punktet er ikke et indsatsområde i 2013, da vi mener at det nu er mere en del af vores daglige praksis. B. Mere ros Mål: Mere selvtillid, mere bevidst om hvad ros kan gøre. Opfordre til at rose andre når der opstår situationer, hvor det er berettiget. Metode: Vi skal rose/anerkende i situationer, så de forstår rosen. Snakke om at se og sige positive ting til andre. Vi skal være rollemodeller, så de kan spejle sig i os. Resultat: Unge med mere fokus på andres positive sider hvad andre er gode til.

13 Vores andet indsatsområde fra 2012 var mere ros. Dette har vi været meget opmærksomme på. Vi har haft fokus på at rose, når det er berettiget, både i en til en situationen, men primært i fællesskabet, så de øvrige beboere oplever, hvordan man anerkender et andet menneske og synes alle er værdifulde. Vi ser os selv som rollemodeller og er beviste om den spejling beboerne oplever. Vi ser resultater. En fast aften i ugen efter aftensmaden sætter vi fokus på andres positive sider og optræden, og der kommer ofte nogle gode snakke ud af det. Beboerne skal guides meget ikke fordi de ikke villige, men fordi det både er svært for dem at se ud over sig selv og egne behov, og fordi de har svært ved at sætte ord på følelser og oplevelser. Mere ros er et indsatsområde vi vurderer er så værdifuldt, at vi vælger at arbejde videre med det i Det skal implementeres i dagligdagen, og en bonus kunne være at beboerne ikke føler, at der går noget fra dem, ved at rose en af de øvrige beboere. KRAP er god inspiration for personalet. Indsatsområder 2013: Signaler og grænser: Målet for indsatsområdet er, at beboerne bliver bedre til at læse andres signaler og grænser, samt mærke efter hvor egne grænser går. Metoden vi først og fremmest vil benytte er snak, vejledning og guidning med speciel fokus på, at ingen skal udstilles eller irettesættes på en negativ måde foran de øvrige beboere, men det skal dog være tydeligt, at når vi oplever, at en eller flere andre beboere bliver berørt af en bestemt jargon eller udtalelser mv., er det ikke accepteret. Vi har snakket om at hente materiale omkring ansigtsudtryk vi ved at der findes noget hvor smileys anvendes, en udtryksform som alle beboerne bruger via for eksempel sms og derved genkender. Resultatet kunne ønskes at være færre episoder, hvor beboer bliver såret over andres uheldige og ikke hensigtsmæssige mobberi og ping pong, samt, at de bliver mere bevidste om egne og andres grænser og signaler.

14 Kvisten Beskrivelse af den pædagogiske praksis: Beskrivelse: Kvisten er Elmelunds STU-kollegie, hvor eleverne har eget værelse samt fælles køkken, bad og opholdsrum med andre unge, som er i gang med STU-forløb. For at tilgodese boundervisningen vil der blive lagt vægt på et undervisningsmiljø, der indretningsmæssigt minder om et almindeligt hjem. Alle de praktiske ting, der skal vægtes i undervisningen, vil bedst kunne indlæres, hvis en dagligdag med madlavning, rengøring, planlægning m.m. foregår i autentiske omgivelser. Den sociale træning vil i høj grad også kunne tilgodeses i omgivelser, der appellerer til eleven med en hjemlig atmosfære. Den individuelle boundervisning tilrettelægges af den unge og botræneren. Det kan bl.a. være hjælp til strukturering af hverdagen, rengøring, personlig hygiejne, økonomi m.m. Metode: Eleven vil blive mødt med ligeværdig respekt og en klar forventning om engagement og motivation. Der vil blive arbejdet struktureret med hver enkelt elev ud fra dennes behov. Arbejdsevne og lyst hos eleven vil blive afdækket og støttet frem mod en afklaring. Der vil blive vejledt i det voksne liv og de spilleregler, der kræves for at deltage ligeværdigt. Eleven vil blive mødt af engageret personale, der som rollemodeller og sidemænd vil forme og støtte i en personlig udvikling. Resume 2012: I hele 2012 har Kvisten haft fuldt hus 10 elever. En dejlig flok unge, med stor spredning i niveau og med meget forskellige behov. Nogle har fulgt vor egen STU, andre Thisted Kommunes STU og en af de unge Skovhjælperlinien i Sårup. Udover botræningens mange udfordringer og oplevelser lige fra rengøring til zumba, har Kvisten haft mange gode og sjove aktiviteter, både hjemme og ude af huset. F.eks. kan nævnes udflugter, biografture, restaurantbesøg, Halloweenfest, videomaraton, rystesammentur og madkassetur. Elmelunds store fælles karnevalsfest var en stor oplevelse for både de unge og botrænere, og det samme var sommerferien i Bulgarien. Kvisten deltog også i forårsfest og høstfest sammen med vores venner i Horsens, Randers, Silkeborg og Havredal, et sjovt gensyn for nogen og spændende nyt for andre. To gange marked er det også blevet til med tilhørende kreative opgaver, og årets mærkedage og højtider er blevet fejret med maner. Et absolut højdepunkt har været at Kvisten for første gang har afsluttet 2 elever, en god og brugbar oplevelse for alle og 2 nye unge flyttede ind. Personalemæssigt har 2012 budt på store udfordringer, barselsorlov, sygdom, stillingsskift m.m. har bevirket at Kvisten har sagt både goddag og farvel til gode kolleger og til vor første studerende.

15 Indsatsområder 2013: (der arbejdes med samme indsatsområder som i 2012): A: Individuelle fokusområder for de unge: Mål: At udarbejde individuelle mål, så små men vigtige skridt ses og mange succeser opnås. Middel: Visuelt synlige fokusområder. Evt. nedskrevet på den unges tavle. Revideres jævnligt. Resultat: At udvikling ses, også af den unge. Status for 2012: et konkret redskab for personalet i forhold til udvikling og afklaring, men indsatsen skal øges. B. Omgangsformer verbalt og nonverbalt Mål: At undgå/mindske konflikter. Opnå større sociale kompetencer. (tale efter tur, vente på min tur). Middel: Positiv og konstruktiv adfærdskorrektion. (samtale, rollemodel) Resultat: Højere selvværd og bedre trivsel. Status for 2012: at der generelt er et bedre miljø med plads til alle, men der er brug konstant fokus på området. C. Netværk Mål: At hver ung får skabt et netværk i og udenfor Elmelund. Middel: at den unge støttes, vejledes og opfordres til at tage initiativ til samvær med andre unge, gennem fritidsaktiviteter eller private venne-aftaler. Resultat: At den unge har et netværk til brug også efter udflytning. Status for 2012: Et område hvor vores unge ofte står meget svagt og ikke magter selv, men med massiv støtte til den enkelte, lykkes det.

16 STU Beskrivelse af den pædagogiske praksis: Vi er inspireret af KRAP i vores pædagogiske praksis og har en anerkendende og positiv tilgang til eleven. Metode: Vi lægger vægt på individuel undervisning og vejledning, vi vægter opgaver, der tager udgangspunkt i hverdagen og det omliggende samfund. Intet er spild af tid man kan lære af alting. Sidemandsoplæring. Resume 2012: Forår: Vi har arbejdet med forskellige temaer f.eks. det gode liv, demokrati, haveliv, udeliv/bålmad. Vi har virkelig nydt godt af at være placeret i Nationalpark Thy bl.a. på vores dejlige gåtur i skoven. I foråret er der blevet brugt en del tid til uddannelse til PAS-konsulent. Det resterende personale samt den studerende varetog undervisningen imens. Eleverne blev introduceret til landart, som har resulteret i, at man nu f.eks. kan se blå kogler i skoven. I maj blev der afholdt studietur til Djursland. Det var en rigtig dejlig tur, hvor vi bl.a. var i Ree Dyrepark og Kattegatcentret. Der så vi på dyr i fangenskab, som en modsætning til de vilde dyr vi ser i Nationalparken. Det har været et forår med spændende temaer krydret med små skriftlige og matematiske opgaver både på papir og på PC. Efterår: Endnu en medarbejder er blevet ansat, så vi nu er 3 undervisere. I efteråret har vi arbejdet meget med den kreative side. Vi har bl.a. lavet glaskunst og malet på sten. Desuden er vi startet med at gå til ridning en gang om ugen, hvilket er en stor succes. Det har skabt både glæde og personlig udvikling. 2 af underviserne har anvendt deres PAS-uddannelse til at lave analyser på en del af eleverne. Den første weekend i december afholdt vi julemarked i Såruphus, hvor vi solgte ud af efterårets kreative udfoldelser. Det var en stor succes, som tilgodeså eleverne bedre end sidste års koncept. I hele forløbet har vi løbende arbejdet med almen dannelse, samfundsfag og integreret dansk og matematik i temaerne. Dette med henblik på at nå vore overordnede mål. Faktisk har vi observeret en positiv udvikling hos alle vore elever. Vi kan mærke, der er en vilje til udvikling og håb for fremtiden. Indsatsområder 2012: Mål: Amen dannelse, afdække den enkeltes ressourcer, vedligeholde allerede indlærte kompetencer, påbegynde erhvervsafklaring. Metode: Individuel undervisning/vejledning, vi vægter opgaver, der tager udgangspunkt i hverdagen og det omkringliggende samfund. Ingenting er spild af tid man kan lære af alting, sidemand, at tage udgangspunkt i det positive. I vort temaforløb over en 3-årig periode vil den unge komme i berøring med indsatsområderne, der er beskrevet i Elmelunds virksomhedsplan, f.eks. sund kost, motion, omgangsformer o.s.v. Resultat: At de unge får realistiske forventninger til fremtiden/voksenlivet. At de unge har realistisk fornemmelse for egen formåen i forhold til arbejdsmarkedet.

17 Indsatsområder 2013: Der arbejdes videre med samme indsatsområder som 2012, da disse stadig er meget relevante. almen dannelse afdække den enkeltes ressourcer udvikle potentialer vedligeholde kompetencer erhvervskompetence afprøvning Mål: at den unge opnår dannelse til at begå sig i det omgivne samfund at den unge opnår realistiske forventninger til fremtiden at den unge opnår realistisk fornemmelse for egen formåen i forhold til uddannelse/arbejdsmarket.

18 Fase 1 Beskrivelse af den pædagogiske praksis: Mål: Formålet med fase 1 er erhvervsafklaring og social optræning til afprøvning i erhvervspraktik. Dvs. konkret oplæring i at kunne komme op og møde til tiden om morgenen, til at kunne begå sig på en arbejdsplads hvad angår opførsel og egne behov og få tilgodeset ens egne ideer. Metode: Eleverne har skullet møde på Kastet kl. 8,00 hver morgen. Nogle har skullet have hjælp til det. I forbindelse med de praktiske opgaver og daglige rutiner med f.eks. at sætte mad på bordet, sidde sammen ved bordet, få ryddet op osv. har der været arbejdet på at tilrette deres opførsel og omgangstone i forhold til både hinanden og personalet, og eleverne er blevet trænet i at høre efter personalets instruktioner og derpå gøre, som de har fået at vide. Desuden har der været arbejdet med motivation og vedholdenhed. Resultat: Der har været fremskridt på alle områder, selvom det er små skridt. Status: Arbejdet i Fase 1 har båret præg af at være i en opstartsfase. Det har været en udfordring at udvikle egne opgaver til formålet. Trods alt er det lykkedes at skabe et arbejdsmiljø, der opfylder formålet, og vi har set en tydelig udvikling hos eleverne. Vi har set det som en fordel at kunne arbejde med eleverne på denne måde og en nødvendighed, således at vi kanforberede dem på en form for arbejdsliv, inden de sendes ud i praktik. Resume 2012: Arbejdsopgaverne er ved at være i fast gænge, såsom opsavning/kløvning af brænde. Biavl herunder vedligeholde materialer og fremstilling af honning. Naturpleje for Naturstyrelsen, vedligeholdelse af hus, materiel og udenomsarealer. Konkret arbejdsprøvning på Bryghuset. (periodeafgrænset) Indsatsområder for 2013 A. Basale behov: Mål: Uændret i forhold til Afklaring og oplæring i basale forhold i forhold til arbejdsmarkedet. Metode: Metoden som blev brugt i 2012 fortsætter med en udvidelse af egnede opgaver. Resultat: At eleverne lærer at begå sig personligt og inden for normerne på en almindelig arbejdsplads. B. At eleverne lærer at tilpasse sig en struktureret hverdag. Mål: Via faste opgaver og rutiner i hverdagen at opbygge en daglig struktur. Der sørges for daglig oprydning, faste pladser til værktøj og maskiner, faste rutiner omkring optænding i fyret, at der altid ligger brænde klar. Spisepauser og rygepauser ligger på faste tider og opgaverne med tilberedning og oprydning er fordelt og ligger i faste rammer. At eleven kan se nytten og nødvendigheden i opgaven. Opgaverne skal være reelle og af eleven opleves som en nødvendig del af hverdagen. En ting gøres færdig af gangen.

19 Resultat: At der hos eleven bliver opbygget gode vaner, som kan overføres og tages med ud på en arbejdsplads. At eleven selv kan gå i gang med en kendt opgave og udvise et minimum af initiativ. At der er fundet en afklaring af, hvor langt den enkelte kan nå i forhold til dette. Udover det beskrevne har der været afholdt udviklingssamtaler ca. hver 2. måned eller efter behov med hver elev. Her har eleven selv været med til at vælge mål og fokuspunkter der skulle arbejdes med. Det er blevet oplevet positivt og dermed nemmere at fastholde fokus. Vi vil arbejde hen imod at skabe flere faste og strukturerede opgaver. Indsatsområder 2013: Der skal være ekstra fokus på at møde til tiden. Der skal arbejdes med forståelse for nødvendigheden af mødepression. Der skal evt. indtænkes en bonusordning. Indsatsområder for 2012 kører videre i Succes måles på, om der sker en positiv udvikling med de i fællesskab opsatte fokuspunkter.

20 Aktivitets- og samværstilbud 104 Thy Skovservice. Beskrivelse af den pædagogiske praksis: Beskrivelse: Thy Skovservice (TSS) er en virksomhed og et aktivitets- og samværstilbud for unge fra Elmelund i alderen år, der er erhvervsafklaret og tilkendt førtidspension. Mål: Vedligeholde tidligere indlærte egenskaber på de sociale, psykiske og fysiske områder og give de unge mennesker en arbejdsplads at stå op til. Give dem oplevelsen af at være til gavn og nytte. Metode: De unge ansættes med ansættelsespapirer med underskrift. Der udleveres arbejdstøj og diverse arbejdsudstyr. Der afholdes personalemøde en gang i måneden, hvor der bl.a. informeres om produktion og indtjening. De unge møder på Kastet kl hvorfra der køres ud til diverse opgaver. Arbejdsdagen slutter på Kastet kl dog om fredagen kl Deltagelse i produktion af bl.a. brænde og pyntegrønt, deltagelse i praktiske opgaver og rutiner i hverdagen, der skal til for at arbejdspladsen fungerer. Udføre forefaldende arbejde i skoven, udføre forefaldende serviceydelser med udgangspunkt fra Kastet. Fokus på sund kost og motion. Resume 2012: Thy Skovservice startede i april 2012 i Såruphus. Peter var ansvarlig for TSS i samarbejde med Fase august 2012 blev TSS flyttet til maskinhuset i Tved plantage. Peter står for arbejdet i samarbejde med skovens folk fra Naturstyrelsen. Medio august starter Karin Dalgaard i ekstern arbejdsprøvning. I oktober måned får TSS Kastet som base, og samtidig starter Lisbet. TSS starter op i april med to unge. I august kommer yderligere tre unge til. I september stopper en. Fra oktober består TSS af fem unge mennesker i alderen år. Aktiviteter i hverdagen: TSS har brugt tid og energi på at finde sig til rette i de nye omgivelser ved maskinhuset i Tved. Der er brugt ressourcer på nye arbejdsrutiner og hverdagens gøremål. Mange arbejdsopgaver er bestilt af Naturstyrelsen. Oplevelser: Virksomhedsbesøg, fisketure, oplevelsesture Indsatsområder 2013: Motion Kost Arbejdsmoral Struktur på hverdagen Gode faste opgaver og rutiner De unges selvværd højnes ved at være en del af en arbejdsplads.

21 Torsdagsklub Torsdagsklubben er et tilbud til alle unge der har eller har haft tilknytning til Elmelund. I klubben mødes de unge på kryds og tværs, og her dannes sociale relationer de unge imellem. De udeboende unge, som ikke har en direkte tilknytning til Elmelund mere, bruger også klubmedarbejderen som støtte ved praktiske problemer med f.eks. breve, som ikke er nemme at forstå. Nogle af de udeboende har også brug for at kunne læsse af indimellem, når livet bliver for svært og trist. Resume 2012: Der har været mange ting på programmet i løbet af 2012 i klubben. Først og fremmest har det handlet om at hygge sig sammen, nye som gamle elever, men der har også været oplevelser, som vi har delt. Vi har haft besøg af en konsulent fra Ung Sund Sex, en aften hvor mange spørgsmål blev stillet og besvaret. Ligeledes blev der også stillet mange spørgsmål den aften, hvor en tidligere misbruger kom og fortalte om sit liv, og om hvor medtaget han nu er pga. sit misbrug. Det var tydeligt at mærke, at han rørte noget hos mange af de unge, og aldrig har der været så stille i klubben som den aften. Derudover har vi afholdt ludoturneringer, spillet bankospil om flotte præmier og vi afsluttede året med at holde julefrokost med alt hvad det indebærer. Aftenens clu var helt klart pakkespillet, hvor ca. 40 mennesker løb rundt og stjalpakker fra hinanden. Som noget helt nyt var vi på ferie med enkelte medlemmer af klubben. Denne ferie henvender sig fortrinsvis til unge, som ikke har nogen at følges med, og som ikke rigtig er trygge ved at rejse alene. Vi drog 6 unge, 1 klubmedarbejder og 1 frivillig afsted til Sunny Beach sidst i juni måned. Det var en succes og der snakkes om ny rejse i Desværre måtte vi sige farvel til Anny som var med til at starte klubben op. Hun blev syg kort før pinse og i efteråret måtte vi sige det sidste farvel til hende. Det var en hård dag, hvor ca 25 unge fra klubben mødte op i kirken. Heldigvis har vi kunnet sige goddag til 2 nye. Louise, som har været studerende på Elmelund, er forsat i klubben og vi fik heldigvis mulighed for at kunne ansætte hende. Dorte startede i arbejdsprøvning på Nørreallé og blev hængende som frivillig, hvilket vi alle er glade for.

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan Støttecentret Ådalen 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehaven Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Virksomhedsplan for:

Virksomhedsplan for: Virksomhedsplan for: Indhold Tilhørsforhold, telefonnumre og personale side 3 Målsætning, værdier og øvrige mål side 4 Dagsplan side 5 Kost side 6 Personalesamarbejde og de voksnes roller side 7 Forældresamarbejde

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING

SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING Det pædagogiske arbejde i SFO-Vindinge tager udgangspunkt i, at SFO en er børnenes fristed, hvor det enkelte barn kan tilrettelægge sin fritid under hensyntagen til omgivelserne.

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Støttecenter Hjørnehuset 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Hjørnehuset er beliggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 Pædagogiske læreplaner. 6. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Bandholm Børnehus 2011 Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesker møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN

VIRKSOMHEDSPLAN VIRKSOMHEDSPLAN - 2017 Forord: Formålet med virksomhedsplanen er at synliggøre, hvordan Elmelund har tænkt sig at virkeliggøre sine mål i den kommende periode. Virksomhedsplanen skal være så kort og præcis,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere