Bilag 3A.2 Løsningsflows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.2 Løsningsflows"

Transkript

1 Bilag 3A.2 Løsningsflows Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 1 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 2 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder de løsningsflows og løsningssubflow, der indgår i de forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af boligstøtte. 2.1 Sådan læses et løsningsflow/løsningssubflow Løsningsflow og løsningssubflow beskriver, hvordan en given sag gennemløber forskellige tilstande fra ansøgning til udbetaling mv. indtil sagen afsluttes. Et løsningsflow/løsningssubflow består primært af pile, rektangler og svømmebaner : En pil repræsenterer en overgang fra en aktivitet til den næste i pilens retning. Der er ofte knyttet information til en sådan overgang, således at output fra den første aktivitet bliver input til den næste. Et rektangel repræsenterer en aktivitet, der behandler input og producerer output. En svømmebane repræsenterer i bred forstand en aktør, som fx en kunderådgiver. Den aktør, som gennemfører aktiviteten er bestemmende for, hvilken svømmebane aktiviteten placeres i. Pile på tværs af svømmebaner repræsenterer integrationer både interne (som fx brugergrænsefladen mellem Systemet og kunderådgiveren) og eksterne. Pilene i et løsningsflow er endvidere tildelt en farve, som afspejler volumen igennem den vej, som pilen repræsenterer. Grønne pile benævnes motorveje, blå pile landeveje og røde pile benævnes bjergveje. Motorveje er kendetegnet ved processer med stor volumen. Her tilstræbes fuldautomatisering etableret ved positiv business case. Landeveje er kendetegnet ved processer med middel volumen. Her tilstræbes hel eller delvis automatisering etableret ved positiv business case. Bjergveje er kendetegnet ved processer med lav volumen. Her forekommer automatisering i lav grad og kun ved positiv business case. Volumen bestemmes ud fra antal hændelser der aktiverer den del af processen som farvelægges. Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 3 3

5 De vigtigste svømmebaner er: Boligstøttesystem Automatisk indeholder de aktiviteter, som udføres automatisk af Systemet Kunderådgiver indeholder de aktiviteter, der er knyttet til kunderådgiverens arbejde. Her findes bl.a. aktiviteter relateret til Systemets brugerdialog. Listen er ikke udtømmende, og det skal bemærkes, at der kan være krav til Systemet i aktivitetsbeskrivelser i enhver svømmebane. Løsningsflowenes signaturer er forklaret i Figur 1. Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 4 4

6 Figur 1: Forklaring af den notation, som anvendes i løsningsflows. Bemærk, at kun bronzefarvede aktiviteter indeholder krav til System, mens gråtonede aktiviteter ikke indeholder sådanne krav. De gråtonede aktiviteter er med af hensyn til forståelsen af sammenhængen. Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 5 5

7 3 Løsningsflows og løsningssubflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 6 6

8 *eindkomst*person Person KMDIndkomst oplysninger Boligstøtte søger på omborger.dk Person søge henvender ydelser har sig behov eller via Borger.dk for angive at se opl./ egne og ændringer logger oplysninger, påog Husstandsmedlem på ansøgeren) (i samme session, logger som Huslejeregister *Kanal*Start BS: boligstøtteberegning **Modtag henvendelse www Simulérvia *Start **Modtag oplysninger loginbs: vist sag Orienter sig inejændr ansøgning? det en Er Ja BS: husstand tidspunkt af Boligstøtte Fastlæg for ogstart *Start indkomst- BS: suppl. pers.opl. afgiv **Modtag oplysninger husstandsog evt. Verificer/ samtykke roller og login og formueopl.? pers.opl.? boligoplysn.? Ændr Ja *Kunderådgiver *Selvbetjener husstandsmedlem Ønsker skrivelse? Fylder agter- 18år? Svar på atja stoppe/ændre boligstøtte? Ja Ja Nej BS: agterskrivelse dato beløbsstørrelse BS: ændringsdato, Angiv Angiv Nej, må ikke BS: adresse, Boligsøtte søgefastlæg Opret ændringer vedhæft for stop dok. svar ønsk. og sag? ny hvor søges Nej på NejNej sag) tileksisterende (ansøgning husstand?nej Ændret Ja Nej el. BS: Ja sagsstatus Orienter sig i på *BerigetGrundata * Boligstøtesystem - Automatisk BS: eksisterende og/ eller Systemet? Find Person Hvad har gemt isag kladdebs: *Opdater med -Automatisk boligstøttesag BS: oplysninger Beriget *Generer *Hent adresse, relationer, Grunddata til isag (ingen Kladde alene/ sager kladde) alene og Sag/ BBR og ejeroplysn agterskrivelse BS: opgave indbakke Registrer *Generer til BS: oplysninger Beriget *Opret *Hent GrunddataBS: sag iadresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med LF Træf Boligstøtte afgørelse BS: oplysninger boligstøttesag - B*Generer -Hent om registreret Ansøgerens aktuelle tilalle, oplysninger adresse der på BS: oplysninger Beriget *Hent GrunddataBS: i adresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med BS: oplysninger boligstøttesag *Generer Hent på medlemmer, Ansøger tilføjet. de oplysninger husstands- harsom BS: modtagelse samtykke Udestående Tjek samtykke? fornej afjaja Anmodning om samtykke Forespørgsel vedr. forskuds- årsopgørelseeindkomstdata eindkomst **Afsend post og **ForetagForskuds- og webservicekald Forespørgsel boligoplysningerboligoplysninger BS: indkomstoplysn angiv Tilpas ureg. evt. formue og Almen bolig? Ja **Foretag webservicekald på Ansøgning?Ja Nej Nej afventende på BS: digital MinSide Opret *Generer besked login BS: eindkomst, forskuds- årsopgørelse HentogBS: indkomstoplysninger Opdater med BS: boligoplysninger Huslejeregister HentiBS: boligoplysninger Opdater med BS: boligoplysning vedhæft Indtast dato, og BS: tentativ berettigelse Vurder Ansøgning vedr. BS: Udfyld andel? ejer/ supplerende materiale JaNej Kvittering ansøgning ændringfor eller Erklæring vedrørende solidarisk hæfter BS: oplysninger ansøgning/ændring Godkendog send **Afsend post **Afsend post BS: statusbesked Udstil *Start Berettiget?Ja NejBS: tentativ Beregn boligstøtte BS: oplysning bestem person Gembesked ogtilbs: digital *Generer beskedlf - Boligstøtte BS: digital -*Generer samtykke? JaNej Mangler besked BS: statusbesked *Generer Håndter genererede oplysninger automatisk A Husstandsmedlem via session Min Side end ansøgeren) (i en anden logger på BS: medlem cept hæftelse **Modtag oplysninger Husstands- af solidarisk giver loginac- BS: oplysninger samtykke Registrer oglogin *Start Blanketansøgning **Modtag post BS: husstand, tidspunkt af boligst. Fastlæg for start adr., LF Boligstøtte Håndter automatisk genererede oplysninger A

9 Huslejeregister Serviceplatform *eindkomst KMD Indkomst *Kanal Boligstøtesystem - Automatisk *Tid til * *BerigetGrundata -Automatisk *Tid til BS: der abonneres Generer *Tid data påtil BS: via Serviceplatform Generer data BS: der forskudsopgørelse abonneres Generer data fra BS: der fra årsopgørelse abonneres Generer *Tid tildata fra eindkomst *Tid til på **Modtag *Tid til dataleverance **Modtag dataleverance **Modtag dataleverance **Modtag dataleverance BS: vedr hændelse Generer tidsbestemt data *Tid til BS: vedr (bopælssamling) Generer husstande data *Tid til BS: vedr adresser/bbr Generer data *Tid til BS: vedr oplysninger Generer personlige data *Tid til BS: vedr. boligoplysninger Generer data BS: abonnement huslejeroplysninger Opret/opdater på BS: kald/ til Serviceplatform Opret/opdater abonnement BS: abonnement opl. Opret/opdater fra på BS: eindkomst abonnement opl. Opret/opdater fra SKATpå **Modtag dataleverance **Afsend dataleverance BS: Opdater sag BS: for behandling Bestem behov behandles? ændring Skal NejJa A BS: for oplysninger registre indhentning Bestem fra behov af abonnement? Behov nyt forja BS: opsætning/ abonnementer Klargør *Tid til stop af Tid til oplysninger? yderligere Behov fornej Afvent opl.fra sagsopdatering Ja Nej abonnement? nyt Nej Ja LF Træf Boligstøtte afgørelse - A - BS: vedr boligselskaber Generer data BS: abonnement opl. Grunddata Opret/opdater fra Beriget på

10 *Person*Komune *Kanal *Kunderådgiver A * Boligstøtesystem - Automatisk Brev manglende oplysninger vedr. Brev manglende oplysninger vedr. Brev husstandsmedlem, ikke er vedr. flyttet ind. derbrev manglende oplysninger vedr. **Afsend post **Afsend post Nej godkendt) (dokumentationbs: **Afsend post manuel *Generer BS: opgave fagsystem kontakt? *Behandl Behov for besked **Afsend Henvendelse vedr. XXXX Partshøring post Henvendelse vedr. pers.forhold Ja i BS: digital *Generer besked BS: digital *Generer besked BS: digital *Generer besked BS: sagstilstand Ændr BS: Valider behovbs: opgave indbakke *Generer for indhentning afkommentarer? suppl.mat./ vedh.dok. Læs til oplysninger / JaNejoplysninger registre? Mangler fra BS: (fortsat) berettigelse Valider behandling? manuel Behov forja oplysninger person? Mangler fraja LF Boligstøtte Nej Håndter automatisk genererede oplysninger Mangler - A- Nej oplysninger kommune?nej fraja Nej, oplysninger automatisk anmod om *Tid til BS: hændelse overvågning Generer ved Nej, oplysninger indflytning afventomnej, Nej, aut. behandling fortsæt afslagansøgning? NyNej (ændring) Ja Henvendelse vedr boligstøtte Henvendelse **Modtag vedr. post boligstøtte Henvendelse boligstøtte **Modtag Henvendelse telefonopkald vedr. vedr. boligstøtte boligstøttehenvendelse vedr. **Foretag vedr. *Start *Start telefonopkald BS: opgave fagsystem *Behandl i kontakt? Behov for telefoniskja B BS: modtagne Indberet - skriftligt oplysninger Nej BS: Fastsæt BS: opgave indbakke *Generer bevillingsdato BS: boligstøtte (Gen)beregn Kontroller til beregningsresultat?janejagterskrivelse? Nejansøgning? NyJaNej (ændring) BS: ændringsdato Fastsæt Henvendelse vedr. boligstøtte **Afsend Henvendelse vedr. boligstøtte Agterskrivelse ved genberegning Afgørelse afslag) (Tilkendelse/ post **Afsend post **Afsend post BS: manuel *Generer besked BS: digital *Generer besked BS: digital *Generer besked BS: afgørelse (tilkendelse/ afslag) Registrer informeres? sagspart Skal JaNej Opkrævning BS: sagstilstand Ændr tilbagebetaling? Udbetaling og/eller Ingen pengetransaktion Udbetaling LF Dan udbetalingsgrundlag Boligstøtte - LF Dan udbetalingsgrundlag Boligstøtte - C Luk/ hvilende gør - A- BS: Luk sag

11 Boligselskab *Person *Modregningsfordeler *Start BS: modregningskrav boligstøttesystem Afsend *Kunderådgiver*Kanal **Modtag til dataleverance BS: modregningsaftale fra kommune Registrer A Afvent oprettelse udbetaling tid for af Tid oprettelse udbetaling tilaf * Boligstøtesystem - Automatisk BS: modregningsordning Registrer *Debitorsystem fra Debitor - automatisk Tid til BS: modregningsordning Afsend *ERP-Automatisk *Afstemning BS: hører boligselskab Tilslutningsregister Tjek tilalm.bolig fra Tilslutningsregister? Omfattet af Ja Udbetalingsgrdl. nærværende allerede dannet forja periode? Nej udbetalingskørsel? det Er Nej NejJa CBS: for opkrævning Dan grundlag Udbetalingsmeddellelse modregning BS: Modtag **Afsend post **Afsend kvittering for dataleverance modregningskrav (kommune) BS: Behandl BS: udbetalingsopgave opgave indbakke *Generer til BS: *Generer BS: udbetalingsgrundlag efter Dan modregning behandling? manuel Behov forja digital Person? besked Behov besked Nej for Ja Nej Nej boligselskaber? Kørsel brug for tilja BS: udbetalingsgrundlaget til boligselskaber fremsendelse Udtagtil NejUdbetaling? modregning? foretaget der Er Ja LF Effektuer Boligstøtte - Audbetaling - Afskrivning Nej BS: kvittering modregning Afsend LF - Boligstøtte - Dan Nej Nej af for krav A Nejkrav? Ja BS: afstemningspost *Afsend BS: ERP-post *Afsend BS: *Registrer BS: afstemningspost *Registrer ERP-post BS: kvittering modregningskrav Modtag for Tid afsendelse listen boligselskaber til tilaf Liste udbetalinger boligselskab overtil **Afsend dataleverance BS: udbetalinger boligselskaber Bundtling tilaf

12 *Borger Afgørelse efterregulering på *Skat *Kanal *Kunderådgiver * Boligstøtesystem - Automatisk **Modtag Årsopgørelser dataleverance BS: nyeste årsopgørelse Modtag *Tid til BS: boligstøtte årsopgørelse Beregnjf. BS: boligstøtte Hent beregnet BS: boligstøtte Sammenhold Beløb udbet? Beløb tilnej opkræv? tilnejja Ja **Afsend post BS: digital *Generer besked

13 *Person Boligselskab *Myndighed *Bankerne *NemKonto Udbetaling Udbetaling borgere, Udbetaling til tilboligselskab Udbetaling til borger boligselskaber kommune kommuner. og *Kanal **Afsend Boligstøtteudbetalinger dataleverance *Kunderådgiver Tid til BS: specifikke opl. i Registrer NemKonto konto- Tid til BS: udbetaling fagsystem Stopi * Boligstøtesystem - Automatisk Afventer for NemKonto udbetaling tidspunkt viabs: udbetalingspost, afstemningspost og ERP-post Dan BS: udbetalingspost Afsend A BS: afstemningspost *Afsend BS: ERP-post *Afsend *ERP-Automatisk BS: *Registrer *Afstemning BS: afstemningspost *Registrer ERP-post *Start Henvendelse vedr. udbetaling afvist Bogføringsfil Kvittering udbetaling/ om afviste for til kommunerrapporteringsfil til (Bank) besked Kvittering godkendte på / besked **Modtagom afviste (Nemkonto) dataleverance **Foretag telefonopkald **Afsend post **Afsend KMF-opkrævning BS: opgave fagsystem *Behandl i modtageren? Kontakt Ja, **Afsend post dataleverance via NemKonto **Afsend dataleverance telefonisk BS: for udbetalinger Dan postering BS: opgave indbakke *Generer Genudbetaling Ja, manuelt viabrev BS: manuel *Generer besked til Afvist? JaAutomatisk brev? NejJa Ja (genudbetaling) BS: udbetalingsanmodning Dan BS: digital *Generer vedr KMF BS: bogføringsfil KMFDanvedr. besked Tid til Tid til Tid til BS: rapporteringsfil vedr. Dan KMF BS: ERP-post *Registrer Nej Ja BS: afstemningspost *Registrer

14 *Person *Kanal Henvendelse vedr. krav **Afsend post *Start Accept modregningsordning/ Indbetaling af **Modtag post Boligstøtesystem - Automatisk * *Debitorsystem - automatisk *ERP-Automatisk *Afstemning A BS: opkrævningspost, afstemningspost og ERP-post Dan BS: afstemningspost *Afsend BS: ERP-post *Afsend BS: opkrævningspost Afsend BS: opkrævningspost Indlæs BS: ERP-post *Registrer BS: afstemningspost *Registrer BS: opkrævningsopgave Behandl Afventer indbetaling BS: for Besked dækning Indlæs om kvittering afskrivning el. BS: dækning besked Dan om kvittering el. afskrivning Danom

15 *Ekstern *Kanal *Kunderådgiver *Automatisk *Start Behov telefonisk kontaktfor Afspil voice Behov telefonisk kontaktfor imødekommet? behov Er Nej, Japersonlig afvent betjening *Start Behandl henvendelse Findes sag?nejja Opret sag journalnotat?ja Behov fornej Udarbejd journalnotat Gem journalnotat

16 *Myndighed Fysisk *Person Digital Sikker Post, *Virksomhed Fysisk Digital Sikker Fysisk Post, Digital Modtag postog Sikker vurder Post, * Start *Posthåndteringsleverandør Send journaliseres? dokument scannes/ Skal NejJa dokument UDK-relevant) fysisk(ikke *Kanal *Kunderådgiver *Journalmedarbejder Behandl dokument UDK-relevant) fysisk (ikke *Automatisk*Fagsystem Scan påfør post metadata og Dokument UDK? klar tiljanej - behov for hjælp til klassificering Læg arkivdokument på Send dokument returneres? dokument original SkalNej Hent dokument Aflever dokumenter nye Modtag dokument og valider Eksisterer sag? Tilknyt til sagdokument Nej Ja Opret sag Forespørg klassificering (dokument vedhæftet) om Mail Behandl forespørgsel klassificeringommail Opret opgaveliste i * Start Hent dokument *Send dokument Bestil omjournalisering eller genscanning * Start *Send dokument Bestil kopijournalisering

17 *Person *Virksomhed Henvendelse fra borger.dk Henvendelse fra virk.dk *Kanal *Automatisk *Start Modtag behandl oplysninger loginogfra Godkendt login? NejJa Giv oplysninger adgang til

18 *Ekstern Behov information *Kanal *Selvbetjener *Start Udsøg og funktionalitet www anvend information på

19 *Ekstern Indgående dataleverance Kontakt dataleverandør til Servicedesk Ret dataleverance indgående Ja rettes? Kan fejl Nej Kontakt dataleverandør Opret POB-sag *Automatisk *Start Modtag indgående dataleverance og kontroller Nejdata ok? Er Ja

20 portal*ekstern Kald webservice til Svar webservice fra Kontakt kald til webservice til modtager af Servicedesk Ret webservice i svar fra Ja rettes? Kan fejl Opret POB-sag Nej Kontakt kald til webservice modtager af *Automatisk *Start Afsend webservice kald til *Start Modtag svar fra og webservice kontroller svar ok? ErNejJa

21 *Ekstern *Kanal *Kunderådgiver *Start *Automatisk Telefonisk kontakt Foretag telefonopkald journalnotat?ja Behov fornej Udarbejd journalnotat Gem journalnotat

22 *Ekstern Udsend fysisk eksternpost tiludsend digital ekstern post *Fjernprint Sortér fysisk post i digital og Digital/ Digital Klargør digital post fysiskfysisk Klargør postfysisk kort? Rødt Ja Nej Udsend post *Kanal **Modtag dataleverance *Kunderådgiver *Automatisk*Start Klargør til fjernprint Fejl? Nej Ja Behandl post fysisk Modtag om forsendelsesform besked Ok? Ja Nej Kontrol af breve Ok? Ja Nej

23 *Ekstern *Kanal Servicedesk Ret dataleverance udgående Ja Kontakt datamodtager rettes? Kan fejl Nej Kontakt datamodtager Opret POB-sag Udgående dataleverance Kvittering dataleverance for **Modtag dataleverance Registrer kvittering dataleverance for *Automatisk *Start Modtag udgående dataleverance og kontroller Nejdata ok? Er Ja Afsend dataleverance

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LØSNINGSFLOWS... 4 Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 1 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Side 2 1 Vejledning til Tilbudsgiver

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Bilag 3A.8 Oversigter

Bilag 3A.8 Oversigter Bilag 3A.8 Oversigter Version 1.0 27-04-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til ansøgning,

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.85 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 10 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM Funktionaliteten i hovedtræk Netværksmøder 5. og 6. november 2013 IKKE KUN IT OG MONOPOLBRUD OGSÅ KOMMUNAL FORANDRING! GLEM HVORDAN DU GØR DET I DAG KSD i kontekst Print

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.7 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering I februar 2014 sendte KL resultaterne af den førmåling, der blev gennemført i foråret 2013 i fire, ud til de resterende for at få deres

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Kommunikationsprocesser

Kommunikationsprocesser Kommunikationsprocesser Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 1 Giv helhedsorienteret vejledning Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 2 Definition af helhedsorienteret vejledning

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit i relation til implementeringen af kontanthjælpsloftet (supplement

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere