Bilag 3A Behovsopgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A Behovsopgørelse"

Transkript

1 Bilag 3A Behovsopgørelse Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING UNDERBILAG FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE LØSNING BRUGERNE AF SYSTEMET BORGERNE OG VIRKSOMHEDERNE KUNDERÅDGIVERNE FORRETNINGSADMINISTRATORERNE ROLLER OG RETTIGHEDER RISIKOVURDERING PERSONDATALOVEN FUNKTIONSADSKILLELSE DOKUMENTATION PRIVILEGEREDE ROLLER FORRETNINGSROLLER FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUREN AUTOMATISERET OG MANUEL SAGSBEHANDLING KANALER OG KOMMUNIKATION ØVRIGE ELEMENTER I FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUREN KOMPONENTMODEL KANALER Bilag 3A Behovsopgørelse Side 1 af 40

3 5.1.1 CALLCENTER OG TELEFONI DIGITAL POST OG FYSISK POST SELVBETJENING MANUELT OPGAVEINDBAKKE TVÆRGÅENDE OVERBLIK SAGSHÅNDTERING MANUELLE BREVE SYSTEMADMINISTRATION REGELADMINISTRATION AUTOMATISK VALIDERING OPKRÆVNINGS- OG BETALINGSADMINISTRATION HÅNDTER MODREGNING RYKNING EFI HÅNDTERING HÅNDTER INDBETALING DAN UDBETALING AFSKRIVNING BESKEDHÅNDTERING STØTTEKOMPONENTER BORGER OG VIRKSOMHEDSDATA SAGER & DOKUMENTER ØVRIGE KOMPONENTER SIKKERHED RAPPORTER JOBAFVIKLING ØKONOMI HÆNDELSER AFSTEMNING INDEKSSYNKRONISERING Bilag 3A Behovsopgørelse Side 2 af 40

4 6 FORRETNINGSPROCESSER SAMLET PROCESOVERBLIK KERNEPROCESSER KERNEPROCES - HÅNDTER INDBERETNING LF Debitor Opret krav KERNEPROCES - HÅNDTER LØBENDE ÆNDRINGER LF Debitor Håndter automatisk genererede hændelser KERNEPROCES HÅNDTER DRIFT LF Debitor - Håndter Opkrævning LF Debitor - Håndter Afdragsordning LF Debitor - Håndter indbetaling LF Debitor - Håndter rykker LF Debitor - Håndter restance LF Debitor Håndter afskrivning KERNEPROCES HÅNDTER UDBETALING LF Debitor - Håndter udbetaling INFORMATIONSARKITEKTUR IT ARKITEKTUR NON-FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET KRAV TIL DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING (YDELSERNE) FREMTIDIGE TILPASNINGER TIL SYSTEMET OPTIONER Bilag 3A Behovsopgørelse Side 3 af 40

5 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A Behovsopgørelse Side 4 af 40

6 2 Indledning Dette bilag indeholder en overordnet beskrivelse af ATP s krav til det nye System samt de øvrige krav til Leverandøren. Bilaget udgør sammen med tilhørende underbilag ATP s behovsopgørelse for Systemet. 2.1 Underbilag Bilaget har følgende underbilag: Bilag Bilag 3A.1 (Kravliste) Bilag 3A.2 (Løsningsflows) Bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser) Bilag 3A.4 (Informationsmodeller) Bilag 3A.5 (Regel- og beslutningsmodeller) Bilag 3A.6 (Integrationer) Indhold Bilaget indeholder en liste over ATP s krav til Leverancen, hvor Leverandøren skal angive opfyldelsesgrad mv. i overensstemmelse med vejledningen til bilaget. Bilaget skal for en del krav læses i sammenhæng med de øvrige underbilag. I denne version indeholder bilaget kun udvalgte krav inden for konkrete områder. Bilaget indeholder de løsningsflows, der indgår i de forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af debitorrelaterede forhold. I denne version er LF Debitor Håndter udbetaling ikke medtaget. Bilaget indeholder de løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de løsningsflows og forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af debitorrelaterede forhold. I denne version er det aktivitetsbeskrivelser der indgår i de fremlagte løsningsflows, der er medtaget. Bilaget indeholder UML modeller af de væsentligste forretningsmæssige begreber og de informationer, som vedrører indberetning, administration og udbetaling af debitorrelaterede forhold. I denne version er dette bilag ikke medtaget. Bilaget indeholder standardiserede modeller af de regler af lovgivningsmæssig og anden karakter forbundet med indberetning, administration og udbetaling af debitorrelaterede forhold. I denne version indeholder dette bilag kun eksempler på regel for to udvalgte aktivitetsbeskrivelser. Bilaget indeholder uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra Systemet. I denne version er dette bilag ikke medtaget. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 5 af 40

7 Bilag Bilag 3A.7 (Brugergrænseflader) Bilag 3A.8 (Oversigter) Indhold Bilaget indeholder rammesættende beskrivelse af brugergrænseflader, der har til formål at give Leverandøren inspiration til design af brugergrænsefladerne i Systemet. I denne version er dette bilag ikke medtaget. Bilaget indeholder følgende oversigter: Brevoversigt Akt LF - DM Beregningsregler Informationsbehandling_gui I denne version er dette bilag ikke medtaget. Tabel 1 Behovsopgørelsen og tilhørende underbilag 2.2 Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer Der optræder en række arkitekturdiagrammer i bilagsmaterialet. Der er anvendt en farvekodning på tværs af alle disse figurer, som siger noget om, hvem der ejer eller anskaffer et system/komponent. Betydningen af farverne fremgår af Figur 1. Figur 1: Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 6 af 40

8 3 Den samlede forretningsmæssige løsning Beskrivelsen af den forretningsmæssige løsning for debitor tager udgangspunkt i brugerne af Systemet; borgere og virksomheder, kunderådgivere, forretningsadministratorer og deres behov. Brugernes behov er i det efterfølgende skildret gennem: 3 Brugerne af Systemet hvornår og hvordan møder brugerne Systemet 4 Forretningsudbudsarkitekturen systemer, parter og sammenhænge 5 Komponentmodellen hvad Systemet skal understøtte 6 Forretningsprocesser tekniske understøttelse af de forretningsmæssige behov 7 Informationsarkitekturen beskrivelse og gruppering af forretningsmæssige begreber (Dette afsnit er ikke med i denne version). 3.1 Brugerne af Systemet Udgangspunktet for brugergrupperne af Systemet er forskelligt, og de tre typer af brugere har forskellige behov. De forskellige brugeres anvendelse af Systemet er beskrevet i de følgende afsnit. 3.2 Borgerne og virksomhederne Borgernes og virksomhedernes primære behov er, at det skal være nemt at betale og nemt at kommunikere med Udbetaling Danmark. For at understøtte dette behov, skal borgerne og virksomhederne kunne gennemføre sine betalinger og kommunikere via den gængse teknologi, der udbydes på markedet. Borgerne og virksomhederne skal opleve at kommunikationen fra debitorfunktionen er sammenhængende og meningsfuld i forhold til den øvrige kommunikation, de har med både Udbetaling Danmark og andre myndigheder. Borgerne og virksomhederne skal kunne modtage korrekt væsentlig information via opkrævningerne og rykkerne, og har borgerne og virksomhederne behov for yderligere information, skal de kunne orientere sig via borger.dk og virk.dk. Via borger.dk og virk.dk skal borgerne og virksomhederne endvidere kunne sende målrettede spørgsmål og ønsker i forhold til de oftest forekommende spørgsmål. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 7 af 40

9 3.3 Kunderådgiverne Kunderådgiverne skal have alle de relevante oplysninger for en konkret debitor til rådighed, når de betjener denne via telefonen. Relevante oplysninger er primært oplysninger om borgeren eller virksomheden, samlet restance og status på de enkelte krav. Overblikket skal nemt kunne tilpasses kunderådgiverens behov afhængig af, hvad borgerens eller virksomhedens henvendelse vedrører således, at den enkelte kunderådgiver oplever et overblik, der er tilpasset den konkrete arbejdsopgave / henvendelse. Kunderådgiverne skal kunne tilgå de manuelle opgaver via en opgaveindbakke, hvor alle opgaver er prioriteret. Opgaverne i opgaveindbakken skal desuden kunne fremfindes ved brug af sorterings- og udsøgningskriterier. Når kunderådgiveren åbner en opgave, skal alle relevante oplysninger og muligheden for at foretage sagshåndtering være til stede straks (efter samme princip som telefonisk henvendelse). Kunderådgiverne skal opleve, at det er nemt at behandle de manuelle opgaver i systemet. Den oplevelse skal bl.a. skabes ved at skærmbilleder og funktioner er tilpasset de forskellige typer af arbejdsopgaver, og ved at de oplysninger, der er nødvendige for at kunne løse den konkrete arbejdsopgave, fremgår tydeligt i systemet. Endvidere skal løsningen sikre en enkel systemdialog i behandlingen af arbejdsopgaverne, så det er nemt at taste de konkrete informationer de rigtige steder. 3.4 Forretningsadministratorerne Systemet skal understøtte, at en forretningsadministrator kan rette og slette i regler, beslutninger, skabeloner og tekster, der styrer en automatiseret funktionalitet i Systemet. Et eksempel herpå kan være, at man retter en parameter til igangsættelse af en automatisk kørsel fra 14 til 10 dage eller opretter en ny manuel brevskabelon. Brugergrænsefladen skal være udformet, så den giver en logisk tilgang til dette arbejde og minimerer risikoen for fejl. 3.5 Roller og rettigheder Det er et grundlæggende arkitekturkrav, at der anvendes roller til at styre adgang til data og funktioner. Adgangstildelingen skal være baseret på en risikovurdering og foregå i overensstemmelse med informationssikkerheds- og kontrolpolitikken i Bilag 3A Behovsopgørelse Side 8 af 40

10 ATP. Det er ATP som tildeler brugerne (inklusiv Leverandørens medarbejdere og systembrugere) adgange, og adgangene skal kunne styres via TIM (IBM Tivoli Identity management). I det følgende gennemgås grundprincipperne for opbygningen af rollerne, hvor risikovurdering, persondataloven, funktionsadskillelse, dokumentation og kontroller er vigtige elementer. Til sidst nævnes de forretningsroller, som der på nuværende tidpunkt er identificeret behov for Risikovurdering Risikovurderingen skal foretages i forhold til de konkrete processer, som den pågældende rolle giver adgang til. Generelt vurderes det, at følgende risici skal overvejes ved opbygningen og vedligeholdelse af roller: fejl i transaktionsdata, fejl i stamdata, fejl i beregningsparametre, fejl i kørsler, overtrædelse af persondatalovens regler og besvigelser. Rolleopbygningen er (sammen med adgangstildelingen) en effektiv kontrol, når en risiko kan afdækkes ved funktionsadskillelse eller ved at begrænse adgang til transaktioner og data Persondataloven Persondataloven stiller krav til behandling af data. Ved behandling af data forstås adgang til at se, registrere, slette eller arkivere data. Ved design og vedligeholdelse af roller skal det sikres, at der kun tildeles adgange til personfølsomme oplysninger, hvis der er et kontinuerligt arbejdsrelateret behov Funktionsadskillelse ATP s informationssikkerhedspolitik stiller krav om, at der skal være grundlæggende funktionsadskillelse mellem a) udvikling og vedligeholdelse af systemer, b) drift og c) ATP s forretningsaktiviteter og brugerfunktioner. Dette betyder blandt andet, at der ikke må tildeles IT roller til forretningen eller omvendt. Ved design af roller er det således væsentlig, at forretningsopgaver ikke lægges i IT-roller, og IT-opgaver ikke lægges i forretningens roller. Inden for ATP s forretningsaktiviteter, skal der li- Bilag 3A Behovsopgørelse Side 9 af 40

11 geledes etableres funktionsadskillelse, der sikrer, at samme person ikke alene kan initiere, udføre og godkende transaktioner Dokumentation Rollerne og de tilhørende rettigheder skal dokumenteres i en rolle-/rettighedsmatrice. I rolle-/rettighedsmatricen skal rollerne stå nævnt vandret og de tilhørende rettigheder lodret. Det skal for hver rettighed være angivet om der er tale om oprette-, læse-, opdatere- og/eller sletterettigheder. Matricerne skal til enhver tid holdes opdaterede, så de altid afspejler virkeligheden. Rettighedstabellerne kan ændres ved konstruktion af nye funktioner/transaktioner, ændrede funktioner eller nye forretningsmæssige behov. Der vil uvilkårligt ske ændringer, både som følge af udvikling af ny funktionalitet og som følge af forretningens ønsker om tilpasning af roller og arbejdsfunktioner. Roller bør ikke anskues enkeltstående, og derfor bør kombinationen af roller vurderes. Det er vigtigt, at der ikke tildeles roller, som er konfliktende. Konfliktende roller skal derfor identificeres og dokumenteres Privilegerede roller Leverandøren skal levere en beskrivelse af, hvilke privilegerede roller de ønsker til deres egne medarbejdere. Beskrivelsen skal samtidig indeholde de funktioner, som kan udføres af den enkelte rolle. Rollerne skal godkendes af ATP, men ansvaret for opdatering ligger hos leverandøren. Der skal være en revisionsmæssig gennemgang (intern audit) af, hvilke medarbejdere, der har hvilke roller, 2 gange årligt. ATP s sikkerhed er en revisionspåtegning i leverandørens regnskab Forretningsroller ATP har defineret et antal forretningsroller. Rollerne er ordnet i en matrix, der angiver, hvilke pakker af informationer fra debitorområdets informationsmodel den enkelte rolle skal have adgang til. Der skelnes mellem at: oprette (C), læse (R), opda- Bilag 3A Behovsopgørelse Side 10 af 40

12 tere og slette (CRUD), jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane Forretningsroller (Bilag 3A.8 er ikke vedlagt i denne version). Det er ikke alle informationer i en pakke, som de enkelte roller skal have adgang til. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 11 af 40

13 4 Forretningsudbudsarkitekturen Forretningsudbudsarkitekturen beskriver dels sammenhænge mellem de forskellige systemer, registre og parter i den forretningsmæssige løsning, dels den ønskede forretningsmæssige funktionalitet. Modellen og den efterfølgende forklarende tekst tjener som introduktion til Debitorsystemet på et konceptuelt plan. Figuren nedenfor viser de væsentligste elementer i forretningsudbudsarkitekturen. Figur 2: Forretningsudbudsarkitektur for debitorløsningen I den samlede forretningsmæssige løsning er Debitorsystemet illustreret ved udvalgte forretningskomponenter med blå farve. Denne del er specifik for Systemet til administration af debitorfunktionalitet, mens de øvrige dele af figuren viser samspillet med omkringliggende systemer. For at bevare overblikket er kun udvalgte systemer illustreret i forretningsudbudsarkitekturen. I nogle tilfælde er systemer slået sammen og repræsenteret ved én kasse, og konkrete systemnavne er navngivet ved den primære funktionalitet, de leverer, frem for konkrete systemnavne. Vi henviser til bilag 3A.6 (Integrationer) for en komplet oversigt over de eksterne systemer, som Systemet skal integrere til. (Bilag 3A.6 er ikke medtaget i denne version). Bilag 3A Behovsopgørelse Side 12 af 40

14 4.1 Automatiseret og manuel sagsbehandling Denne del er selve fagsystemet, hvor man finder it-understøttelse til administration af debitorfunktionalitet. De blå kasser repræsenterer forretningskomponenter, der beskrives i afsnit 5. Fagsystemet skal betragtes som en hel løsning, hvor både automatiseret og manuel funktionalitet er placeret. Kunderådgiverne arbejder primært i Systemet, og de løser stort set alle deres opgaver her. Det er en forudsætning, at sagsbehandlingen automatiseres i vid udstrækning, for at ATP kan realisere det effektiviseringspotentiale, der indgår i ATP s business case. Dette er særdeles vigtigt for de løsningsflows i bilag 3A.2 (Løsningsflow), der er kategoriseret som motorveje eller landevej, jf. bilag 2A (Sådan forretningsmodellerer vi i ATP). Debitorsystemet indeholder den funktionalitet og sikrer adgang til de data, der er nødvendige for at behandle en given arbejdsopgave. Dokumenter, journalnotater og digital post er placeret på sager og er journaliseret i fagsystemet. Debitorsystemet skal understøtte ønsket om at gennemføre straight through processing (STP) i videst muligt omfang uden, at det går ud over kvaliteten af sagsbehandlingen. Princippet er, at sagerne behandles så automatisk som muligt i Systemet ud fra de oplysninger, der blandt andet hentes og modtages fra autoritative registre eksempelvis Beriget Grunddata. I de tilfælde, hvor en sag ikke kan behandles automatisk ud fra de autoritative registre, borgerens oplysninger eller de regler, der i øvrigt er defineret i Systemet, skal der oprettes en opgave i opgaveindbakken. Opgaven fortæller en kunderådgiver, hvilke oplysninger på sagen, der ikke kunne behandles automatisk. Kunderådgiveren løser opgaven ved at kontrollere og konkludere disse oplysninger, og sagen afgøres herefter ved automatisk behandling. Det er derved primært Systemet, der behandler debitorsagerne. Kunderådgiverne støtter op om behandlingen ved at konkludere på oplysningerne, samt behandler de sager, der ikke kunne behandles automatisk. 4.2 Kanaler og Kommunikation Her vises de kanaler, der bruges til kommunikation med omverdenen. En del af løsningen er visning på borger.dk og virk.dk., som skal give borgere og virksomheder nem adgang til generelle informationer omkring opkrævning og indbetaling af krav. En anden væsentlig del af løsningen er at sikre, at de digitale beskeder, der sendes, bl.a. indeholder nem og forståelig information, så det er tydeligt, hvad årsagen til kravet er, samt hvordan man kan betale det. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 13 af 40

15 Derudover illustrerer forretningsarkitekturen også, at vi modtager fysisk og Digital Post gennem hhv. Scanning Fysisk Post og Digital Post. Afsendelse af post sker til Fjernprint, der videresender beskeder til Digital Post eller printer, kuverterer og afsender fysisk post, hvis modtageren er undtaget fra Digital Post. 4.3 Øvrige elementer i forretningsudbudsarkitekturen De øvrige dele af forretningsudbudsarkitekturen er tværgående støttesystemer for Udbetaling Danmark, komponenter eller registre, som fagsystemet skal have snitflader til. De tværgående dele understøtter interne behov for rapportering, forpligtelser i forhold til ekstern rapportering og udbetaling. Bemærk at en fuldstændig liste over integrationer findes i afsnit 8 IT arkitektur. (Afsnit 8 er ikke indeholdt i denne version). Bilag 3A Behovsopgørelse Side 14 af 40

16 5 Komponentmodel Den funktionalitet, som Systemet skal besidde, beskrives i form af en Komponentmodel. Til forskel fra forretningsudbudsarkitekturen omhandler Komponentmodellen kun den fagspecifikke løsning. Komponentmodellen illustrerer, hvordan Systemet er tænkt opdelt i forretningsmæssige logiske komponenter, der leverer beslægtet funktionalitet. Komponentmodellen og de efterfølgende komponentbeskrivelser har to formål: at give et overblik over den funktionalitet Systemet skal indeholde at gøre os i stand til at italesætte og kategorisere Systemets funktionalitet fra et forretningsmæssigt perspektiv. Leverandøren må gerne byde ind med forslag til en anden opdeling end den viste, hvis det er mere fordelagtigt set ud fra Leverandørens systemopbygning. Det er blot vigtigt, at Leverandøren tydeliggør, hvordan løsningen samlet leverer den beskrevne funktionalitet i forhold til komponentmodellen. Generelt skal de komponenter, som indeholder funktionalitet, der ændres hyppigt, fx ved lov- og regelændringer, kunne ændres smidigt. Dette gælder eksempelvis funktionalitet til håndtering af hændelser, beslutning om sager skal til manuel kontrol, ændring af parametre ift. opkrævning, rykning og modregningsregler. Derfor skal komponenternes funktionalitet kunne ændres gennem skærmbilleder, hvor ATP s forretningsadministratorer enkelt kan konfigurere regler og parametre til regler. Figuren nedenfor viser komponentmodellen for debitor. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 15 af 40

17 Figur 3: Komponentmodel Komponentmodellen er inddelt i fem hovedområder: Kanaler Manuelt Automatisk Støtte komponenter Øvrige komponenter De følgende afsnit gennemgår komponenterne i modellen enkeltvis og præsenterer overordnet den funktionalitet, som komponenterne leverer. De detaljerede krav til alle komponenterne vil i den endelige version være listet i bilag 3A.1 (Kravlisten). I denne version fremgår udvalgte detaljerede krav til nogle af komponenterne i bilag 3A.1 (Kravlisten). 5.1 Kanaler Denne gruppe af komponenter angiver, hvordan Systemet skal fungere sammen med ATP s postmodtagelse, Systemets selvbetjeningsløsning samt den Callcenter og telefoni løsning, som kunderådgiverne anvender: Callcenter og Telefoni Digital post Bilag 3A Behovsopgørelse Side 16 af 40

18 Fysisk post Selvbetjening Callcenter og Telefoni Systemet skal understøtte kunderådgiverne i deres arbejde, når de sagsbehandler via telefonen Digital post og fysisk post Systemet skal kunne modtage digital og fysisk post fra borgere, virksomheder og myndigheder. Den digitale post hentes af en posthåndteringsleverandør, inden den overleveres til Systemet gennem en snitflade. Samme posthåndteringsleverandør modtager fysisk post, som overleveres til Systemet ad samme snitflade. Breve til borgere, virksomheder og myndigheder sendes via den fællesoffentlige printløsning, og der anvendes i videst muligt omfang digital post Selvbetjening Selvbetjening leverer en webbaseret løsning, som udstiller den fremsendte opkrævning. Borgeren kan via løsningen indbetale sin gæld direkte til Udbetaling Danmark. Selvbetjeningsløsningen skal udstilles på borger.dk og virk.dk. Selvbetjening udstiller og modtager derved data i relation til de enkelte opkrævninger og rykkere og sender disse til Systemet for validering og registrering. Borger og virksomheder kan orientere sig vedrørende generel information omkring opkrævninger mv. i relation til Udbetaling Danmark på hhv. borger.dk og virk.dk. 5.2 Manuelt Denne gruppe af komponenter understøtter kunderådgivernes daglige manuelle sagsbehandling (jf. afsnit 3.3): Opgaveindbakke Tværgående overblik Sagshåndtering Manuelle breve Bilag 3A Behovsopgørelse Side 17 af 40

19 Disse fire komponenter udgør tilsammen kunderådgivernes primære arbejdsredskab. De er her beskrevet i separate komponenter, men skal ikke betragtes som enkeltstående skærmbilleder. Deres funktionalitet kan med fordel integreres i samme skærmbillede, så kunderådgiverne herved får mulighed for at udføre deres arbejde på en effektiv måde. Den samlede funktionalitet, der er beskrevet her og i bilag 3A.1 (Kravliste), skal være til stede i Systemet. Komponenterne, som understøtter forretningsadministratorerne i deres arbejde er beskrevet i nedenstående komponenter (jf. afsnit 3.4): Systemadministration Regeladministration Opgaveindbakke Udgangspunktet for det daglige arbejde for en kunderådgiver er Opgaveindbakken. Opgaveindbakken indeholder opgaver, som er struktureret i logiske arbejdspakker. En opgave kan bestå af behandling af fysisk post, digital post eller hændelser, som systemet ikke har kunnet eller kan håndtere automatisk. En kunderådgiver skal kunne reservere og arbejde med en opgave. En afsluttet opgave i opgaveindbakken fortsætter på det automatiske flow Tværgående Overblik Systemet skal kunne præsentere et Tværgående Overblik, der samler alle relevante informationer om den enkelte borger eller virksomhed. Det Tværgående Overblik er kunderådgiverens indgangsvinkel til Systemet ved telefonrådgivning. Komponenten leverer en grænseflade til det Tværgående Overblik. Formålet er at give kunderådgiveren mulighed for, ved ét enkelt opslag, hurtigt at få et overblik over borgerens eller virksomhedens forhold. Fra det Tværgående Overblik skal kunderådgiveren have mulighed for at få præsenteret yderligere detaljer om en sag og borgeren eller virksomheden. Det Tværgående Overblik viser data fra både Systemet og fra Sags- og Dokumentindeks (se afsnit 8.2 Systemkontekst) (Afsnittet er ikke med i denne version). Bilag 3A Behovsopgørelse Side 18 af 40

20 5.2.3 Sagshåndtering Denne komponent leverer en brugergrænseflade, hvorfra kunderådgiveren kan udføre den manuelle sagsbehandling, og hvor debitordata kan vises og redigeres. Manuelt behandlede sager fortsætter i det automatiske flow efter endt manuel behandling Manuelle Breve Denne komponent har ansvaret for at administrere og vedligeholde brevskabeloner til udsendelse af manuelt udarbejdede breve. Disse breve sendes ad samme kanal til Fjernprint som de automatisk genererede breve. Fjernprint styrer om brevet til borgeren, virksomheden og / eller myndigheden skal sendes som fysisk post eller digital besked. Kunderådgiveren skal kunne generere et brev med udgangspunkt i prædefinerede brevskabeloner, og forretningsadministratoren skal kunne oprette nye skabeloner samt rette i eksisterende Systemadministration Systemadministration er en brugergrænseflade, hvor man kan udføre administration af systemet. Med administration menes her fx rettelse af forskellige parametre (fx tidspunktet for udsendelse af opkrævninger, rykkerprocedurer, definition af betalingsfrister), brevskabeloner, arbejdspakker, tekster, hjælpeinformation og genvejstaster mv. Brugergrænsefladen skal være rettet mod brugere uden særlige tekniske forudsætninger Regeladministration For ATP er det væsentligt, at systemet er fleksibelt og robust for indførsel af nye forretningsprocesser og ændret lovgivning. Vi forventer, at der sker en løbende tilpasning af regler for, hvad der håndteres automatisk, og hvad der skal behandles manuelt. Det er væsentligt for optimeringen af arbejdsprocesserne, at disse tilpasninger kan ske smidigt og uden store implementeringsomkostninger. Komponenten Regeladministration indeholder fx informationer om, hvilke rykkerprocedurer, der skal anvendes på de forskellige kravtyper, modregningsadgange ift. specifikke kravtyper, modregningsfunktionalitet ift. kravtyper samt tilsvarende in- Bilag 3A Behovsopgørelse Side 19 af 40

21 formationer, der er nødvendige parametre til at gennemføre korrekt sagsbehandling. Komponenten leverer en brugergrænseflade til at vedligeholde de regler, parametre og grænseværdier, der anvendes til at udføre validering, afgørelse (beslutning) og håndtering af automatiske processer i Systemet ift. sagsbehandlingen. Brugergrænsefladen skal være rettet mod brugere uden særlige tekniske forudsætninger. I Regeladministration vedligeholdes også regler for, hvilke processer der skal igangsættes, når konkrete hændelser indtræffer. De konkrete krav til parameterstyring og konfiguration af Systemet vil fremgå af bilag 3A.1 (Kravliste) i den endelige version. De er ikke medtaget i denne version. 5.3 Automatisk Denne gruppe af komponenter understøtter den automatiske sagsbehandling af primært motorvejene og består af følgende komponenter: Validering Opkrævnings- og betalingsadministration Håndter modregning Rykning EFI Håndtering Håndter indbetaling Dan Udbetaling Afskrivning Beskedhåndtering Validering Denne komponent har ansvaret for at validere inputdata såsom krav og indbetalinger til brug for opkrævning, udligning eller øvrig håndtering af allerede kendte krav. Valideringen skal sikre konsistens i Systemets data. Validering kan både ske på feltniveau i forhold til enkeltindtastninger, ved at vurdere sammenhænge mellem flere forskellige informationer og ved validering af modtagne data fra eksempelvis ydelsessystemerne. Valideringen sker ud fra et sæt af Bilag 3A Behovsopgørelse Side 20 af 40

22 beslutningsregler, der er implementeret i komponenten Regeladministration. Validering sker tilsvarende, forinden en manuel opgave fortsætter i det automatiske flow Opkrævnings- og betalingsadministration Komponenten registrerer opkrævningsdata og beriger dem med informationer om, hvorvidt kravet skal til videre til direkte opkrævning hos borgeren eller virksomheden, eller om kravet skal betales via modregning i ydelsesudbetalinger i andre fagsystemer. Komponenten registrerer og opretter endvidere medhæfter ift. det enkelte krav i de tilfælde, hvor der er medhæfter på kravet. Komponenten har ansvaret for at danne opkrævningerne på de forskellige krav, som der skal ske opkrævning af. Efterfølgende gennemfører Systemet opkrævningen på det korrekte tidspunkt til de relevante personer eller virksomheder. Komponenten har ansvaret for, at det enkelte krav bliver opkrævet via den korrekte kanal. Komponenten genererer uddata til digitale beskeder (opkrævninger). Alle ovenstående handlinger udfører Systemet ud fra regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration Håndter modregning Denne komponent har ansvaret for at registrere data vedr. krav til modregning i udbetalende fagsystemer og efterfølgende gennemføre korrekt modregning. Gennemførsel af modregning sker ved, at komponenten sender beskeder afsted til de udbetalende fagsystemer med konkrete modregningsanmodninger. Komponenten har tillige ansvaret for at sikre, at der dannes uddata til digitale beskeder (aftalebrev, afgørelse) i de situationer, hvor det er påkrævet. Ovenstående handlinger udføres ud fra regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration Rykning Denne komponent har ansvaret for at håndtere den videre proces ift. de krav, der ikke er betalt. Det sker ud fra et regelsæt og en parameteropsætning, der er im- Bilag 3A Behovsopgørelse Side 21 af 40

23 plementeret i komponenterne Systemadministration og Regeladministration, så der eksempelvis ikke dannes rykkere på krav, der har et rykkerspær. Komponenten registrerer rykkerdata og genererer uddata til digitale beskeder (rykkerbreve) samt opgaver til opgaveindbakken. Systemet vælger typen af rykkerskrivelse ud fra regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration EFI Håndtering Komponenten har ansvaret for at oversende krav til RIM via EFI, når de skal registreres ift. mulighed for modregning i overskydende skatteudbetaling, samt når de er inddrivelsesmodne og skal oversendes som inddrivelsessager. Komponenten har tillige ansvaret for at sikre korrekt håndtering af kravet ift. den efterfølgende kommunikation mellem Systemet og EFI på de konkrete sager. Komponenten registrerer kommunikationsflow og indhold af kommunikationen. Systemet vælger tidspunktet for oversendelsen af kravene til RIM via EFI og håndteringen af kommunikationsindholdet ud fra en parameteropsætning og et regelsæt, der er implementeret i komponenterne Systemadministration og Regeladministration. Komponenten har tillige ansvaret for at generere uddata til komponenten beskedhåndtering i forbindelse med oversendelsen af kravet til RIM via EFI. Systemet vælger, om der skal dannes skrivelse ud fra et regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration Håndter indbetaling Komponenten har ansvaret for at registrere indbetalinger og sikre korrekt udligning af de indbetalte beløb. Det sker ud fra et regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration. Komponenten registrerer indbetalingsdata og genererer besked til de respektive fagsystemer om modtaget indbetaling Dan Udbetaling Komponenten skal samle og overføre udbetalinger til indenlandske- og udenlandske konti gennem NemKonto. Den registrerer udbetalingsdata og genererer udbetalingsfiler. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 22 af 40

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere