Bilag 3A Behovsopgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A Behovsopgørelse"

Transkript

1 Bilag 3A Behovsopgørelse Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING UNDERBILAG FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE LØSNING BRUGERNE AF SYSTEMET BORGERNE OG VIRKSOMHEDERNE KUNDERÅDGIVERNE FORRETNINGSADMINISTRATORERNE ROLLER OG RETTIGHEDER RISIKOVURDERING PERSONDATALOVEN FUNKTIONSADSKILLELSE DOKUMENTATION PRIVILEGEREDE ROLLER FORRETNINGSROLLER FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUREN AUTOMATISERET OG MANUEL SAGSBEHANDLING KANALER OG KOMMUNIKATION ØVRIGE ELEMENTER I FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUREN KOMPONENTMODEL KANALER Bilag 3A Behovsopgørelse Side 1 af 40

3 5.1.1 CALLCENTER OG TELEFONI DIGITAL POST OG FYSISK POST SELVBETJENING MANUELT OPGAVEINDBAKKE TVÆRGÅENDE OVERBLIK SAGSHÅNDTERING MANUELLE BREVE SYSTEMADMINISTRATION REGELADMINISTRATION AUTOMATISK VALIDERING OPKRÆVNINGS- OG BETALINGSADMINISTRATION HÅNDTER MODREGNING RYKNING EFI HÅNDTERING HÅNDTER INDBETALING DAN UDBETALING AFSKRIVNING BESKEDHÅNDTERING STØTTEKOMPONENTER BORGER OG VIRKSOMHEDSDATA SAGER & DOKUMENTER ØVRIGE KOMPONENTER SIKKERHED RAPPORTER JOBAFVIKLING ØKONOMI HÆNDELSER AFSTEMNING INDEKSSYNKRONISERING Bilag 3A Behovsopgørelse Side 2 af 40

4 6 FORRETNINGSPROCESSER SAMLET PROCESOVERBLIK KERNEPROCESSER KERNEPROCES - HÅNDTER INDBERETNING LF Debitor Opret krav KERNEPROCES - HÅNDTER LØBENDE ÆNDRINGER LF Debitor Håndter automatisk genererede hændelser KERNEPROCES HÅNDTER DRIFT LF Debitor - Håndter Opkrævning LF Debitor - Håndter Afdragsordning LF Debitor - Håndter indbetaling LF Debitor - Håndter rykker LF Debitor - Håndter restance LF Debitor Håndter afskrivning KERNEPROCES HÅNDTER UDBETALING LF Debitor - Håndter udbetaling INFORMATIONSARKITEKTUR IT ARKITEKTUR NON-FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET KRAV TIL DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING (YDELSERNE) FREMTIDIGE TILPASNINGER TIL SYSTEMET OPTIONER Bilag 3A Behovsopgørelse Side 3 af 40

5 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A Behovsopgørelse Side 4 af 40

6 2 Indledning Dette bilag indeholder en overordnet beskrivelse af ATP s krav til det nye System samt de øvrige krav til Leverandøren. Bilaget udgør sammen med tilhørende underbilag ATP s behovsopgørelse for Systemet. 2.1 Underbilag Bilaget har følgende underbilag: Bilag Bilag 3A.1 (Kravliste) Bilag 3A.2 (Løsningsflows) Bilag 3A.3 (Aktivitetsbeskrivelser) Bilag 3A.4 (Informationsmodeller) Bilag 3A.5 (Regel- og beslutningsmodeller) Bilag 3A.6 (Integrationer) Indhold Bilaget indeholder en liste over ATP s krav til Leverancen, hvor Leverandøren skal angive opfyldelsesgrad mv. i overensstemmelse med vejledningen til bilaget. Bilaget skal for en del krav læses i sammenhæng med de øvrige underbilag. I denne version indeholder bilaget kun udvalgte krav inden for konkrete områder. Bilaget indeholder de løsningsflows, der indgår i de forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af debitorrelaterede forhold. I denne version er LF Debitor Håndter udbetaling ikke medtaget. Bilaget indeholder de løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de løsningsflows og forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af debitorrelaterede forhold. I denne version er det aktivitetsbeskrivelser der indgår i de fremlagte løsningsflows, der er medtaget. Bilaget indeholder UML modeller af de væsentligste forretningsmæssige begreber og de informationer, som vedrører indberetning, administration og udbetaling af debitorrelaterede forhold. I denne version er dette bilag ikke medtaget. Bilaget indeholder standardiserede modeller af de regler af lovgivningsmæssig og anden karakter forbundet med indberetning, administration og udbetaling af debitorrelaterede forhold. I denne version indeholder dette bilag kun eksempler på regel for to udvalgte aktivitetsbeskrivelser. Bilaget indeholder uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra Systemet. I denne version er dette bilag ikke medtaget. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 5 af 40

7 Bilag Bilag 3A.7 (Brugergrænseflader) Bilag 3A.8 (Oversigter) Indhold Bilaget indeholder rammesættende beskrivelse af brugergrænseflader, der har til formål at give Leverandøren inspiration til design af brugergrænsefladerne i Systemet. I denne version er dette bilag ikke medtaget. Bilaget indeholder følgende oversigter: Brevoversigt Akt LF - DM Beregningsregler Informationsbehandling_gui I denne version er dette bilag ikke medtaget. Tabel 1 Behovsopgørelsen og tilhørende underbilag 2.2 Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer Der optræder en række arkitekturdiagrammer i bilagsmaterialet. Der er anvendt en farvekodning på tværs af alle disse figurer, som siger noget om, hvem der ejer eller anskaffer et system/komponent. Betydningen af farverne fremgår af Figur 1. Figur 1: Farveanvendelse på arkitekturdiagrammer. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 6 af 40

8 3 Den samlede forretningsmæssige løsning Beskrivelsen af den forretningsmæssige løsning for debitor tager udgangspunkt i brugerne af Systemet; borgere og virksomheder, kunderådgivere, forretningsadministratorer og deres behov. Brugernes behov er i det efterfølgende skildret gennem: 3 Brugerne af Systemet hvornår og hvordan møder brugerne Systemet 4 Forretningsudbudsarkitekturen systemer, parter og sammenhænge 5 Komponentmodellen hvad Systemet skal understøtte 6 Forretningsprocesser tekniske understøttelse af de forretningsmæssige behov 7 Informationsarkitekturen beskrivelse og gruppering af forretningsmæssige begreber (Dette afsnit er ikke med i denne version). 3.1 Brugerne af Systemet Udgangspunktet for brugergrupperne af Systemet er forskelligt, og de tre typer af brugere har forskellige behov. De forskellige brugeres anvendelse af Systemet er beskrevet i de følgende afsnit. 3.2 Borgerne og virksomhederne Borgernes og virksomhedernes primære behov er, at det skal være nemt at betale og nemt at kommunikere med Udbetaling Danmark. For at understøtte dette behov, skal borgerne og virksomhederne kunne gennemføre sine betalinger og kommunikere via den gængse teknologi, der udbydes på markedet. Borgerne og virksomhederne skal opleve at kommunikationen fra debitorfunktionen er sammenhængende og meningsfuld i forhold til den øvrige kommunikation, de har med både Udbetaling Danmark og andre myndigheder. Borgerne og virksomhederne skal kunne modtage korrekt væsentlig information via opkrævningerne og rykkerne, og har borgerne og virksomhederne behov for yderligere information, skal de kunne orientere sig via borger.dk og virk.dk. Via borger.dk og virk.dk skal borgerne og virksomhederne endvidere kunne sende målrettede spørgsmål og ønsker i forhold til de oftest forekommende spørgsmål. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 7 af 40

9 3.3 Kunderådgiverne Kunderådgiverne skal have alle de relevante oplysninger for en konkret debitor til rådighed, når de betjener denne via telefonen. Relevante oplysninger er primært oplysninger om borgeren eller virksomheden, samlet restance og status på de enkelte krav. Overblikket skal nemt kunne tilpasses kunderådgiverens behov afhængig af, hvad borgerens eller virksomhedens henvendelse vedrører således, at den enkelte kunderådgiver oplever et overblik, der er tilpasset den konkrete arbejdsopgave / henvendelse. Kunderådgiverne skal kunne tilgå de manuelle opgaver via en opgaveindbakke, hvor alle opgaver er prioriteret. Opgaverne i opgaveindbakken skal desuden kunne fremfindes ved brug af sorterings- og udsøgningskriterier. Når kunderådgiveren åbner en opgave, skal alle relevante oplysninger og muligheden for at foretage sagshåndtering være til stede straks (efter samme princip som telefonisk henvendelse). Kunderådgiverne skal opleve, at det er nemt at behandle de manuelle opgaver i systemet. Den oplevelse skal bl.a. skabes ved at skærmbilleder og funktioner er tilpasset de forskellige typer af arbejdsopgaver, og ved at de oplysninger, der er nødvendige for at kunne løse den konkrete arbejdsopgave, fremgår tydeligt i systemet. Endvidere skal løsningen sikre en enkel systemdialog i behandlingen af arbejdsopgaverne, så det er nemt at taste de konkrete informationer de rigtige steder. 3.4 Forretningsadministratorerne Systemet skal understøtte, at en forretningsadministrator kan rette og slette i regler, beslutninger, skabeloner og tekster, der styrer en automatiseret funktionalitet i Systemet. Et eksempel herpå kan være, at man retter en parameter til igangsættelse af en automatisk kørsel fra 14 til 10 dage eller opretter en ny manuel brevskabelon. Brugergrænsefladen skal være udformet, så den giver en logisk tilgang til dette arbejde og minimerer risikoen for fejl. 3.5 Roller og rettigheder Det er et grundlæggende arkitekturkrav, at der anvendes roller til at styre adgang til data og funktioner. Adgangstildelingen skal være baseret på en risikovurdering og foregå i overensstemmelse med informationssikkerheds- og kontrolpolitikken i Bilag 3A Behovsopgørelse Side 8 af 40

10 ATP. Det er ATP som tildeler brugerne (inklusiv Leverandørens medarbejdere og systembrugere) adgange, og adgangene skal kunne styres via TIM (IBM Tivoli Identity management). I det følgende gennemgås grundprincipperne for opbygningen af rollerne, hvor risikovurdering, persondataloven, funktionsadskillelse, dokumentation og kontroller er vigtige elementer. Til sidst nævnes de forretningsroller, som der på nuværende tidpunkt er identificeret behov for Risikovurdering Risikovurderingen skal foretages i forhold til de konkrete processer, som den pågældende rolle giver adgang til. Generelt vurderes det, at følgende risici skal overvejes ved opbygningen og vedligeholdelse af roller: fejl i transaktionsdata, fejl i stamdata, fejl i beregningsparametre, fejl i kørsler, overtrædelse af persondatalovens regler og besvigelser. Rolleopbygningen er (sammen med adgangstildelingen) en effektiv kontrol, når en risiko kan afdækkes ved funktionsadskillelse eller ved at begrænse adgang til transaktioner og data Persondataloven Persondataloven stiller krav til behandling af data. Ved behandling af data forstås adgang til at se, registrere, slette eller arkivere data. Ved design og vedligeholdelse af roller skal det sikres, at der kun tildeles adgange til personfølsomme oplysninger, hvis der er et kontinuerligt arbejdsrelateret behov Funktionsadskillelse ATP s informationssikkerhedspolitik stiller krav om, at der skal være grundlæggende funktionsadskillelse mellem a) udvikling og vedligeholdelse af systemer, b) drift og c) ATP s forretningsaktiviteter og brugerfunktioner. Dette betyder blandt andet, at der ikke må tildeles IT roller til forretningen eller omvendt. Ved design af roller er det således væsentlig, at forretningsopgaver ikke lægges i IT-roller, og IT-opgaver ikke lægges i forretningens roller. Inden for ATP s forretningsaktiviteter, skal der li- Bilag 3A Behovsopgørelse Side 9 af 40

11 geledes etableres funktionsadskillelse, der sikrer, at samme person ikke alene kan initiere, udføre og godkende transaktioner Dokumentation Rollerne og de tilhørende rettigheder skal dokumenteres i en rolle-/rettighedsmatrice. I rolle-/rettighedsmatricen skal rollerne stå nævnt vandret og de tilhørende rettigheder lodret. Det skal for hver rettighed være angivet om der er tale om oprette-, læse-, opdatere- og/eller sletterettigheder. Matricerne skal til enhver tid holdes opdaterede, så de altid afspejler virkeligheden. Rettighedstabellerne kan ændres ved konstruktion af nye funktioner/transaktioner, ændrede funktioner eller nye forretningsmæssige behov. Der vil uvilkårligt ske ændringer, både som følge af udvikling af ny funktionalitet og som følge af forretningens ønsker om tilpasning af roller og arbejdsfunktioner. Roller bør ikke anskues enkeltstående, og derfor bør kombinationen af roller vurderes. Det er vigtigt, at der ikke tildeles roller, som er konfliktende. Konfliktende roller skal derfor identificeres og dokumenteres Privilegerede roller Leverandøren skal levere en beskrivelse af, hvilke privilegerede roller de ønsker til deres egne medarbejdere. Beskrivelsen skal samtidig indeholde de funktioner, som kan udføres af den enkelte rolle. Rollerne skal godkendes af ATP, men ansvaret for opdatering ligger hos leverandøren. Der skal være en revisionsmæssig gennemgang (intern audit) af, hvilke medarbejdere, der har hvilke roller, 2 gange årligt. ATP s sikkerhed er en revisionspåtegning i leverandørens regnskab Forretningsroller ATP har defineret et antal forretningsroller. Rollerne er ordnet i en matrix, der angiver, hvilke pakker af informationer fra debitorområdets informationsmodel den enkelte rolle skal have adgang til. Der skelnes mellem at: oprette (C), læse (R), opda- Bilag 3A Behovsopgørelse Side 10 af 40

12 tere og slette (CRUD), jf. bilag 3A.8 (Oversigter), fane Forretningsroller (Bilag 3A.8 er ikke vedlagt i denne version). Det er ikke alle informationer i en pakke, som de enkelte roller skal have adgang til. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 11 af 40

13 4 Forretningsudbudsarkitekturen Forretningsudbudsarkitekturen beskriver dels sammenhænge mellem de forskellige systemer, registre og parter i den forretningsmæssige løsning, dels den ønskede forretningsmæssige funktionalitet. Modellen og den efterfølgende forklarende tekst tjener som introduktion til Debitorsystemet på et konceptuelt plan. Figuren nedenfor viser de væsentligste elementer i forretningsudbudsarkitekturen. Figur 2: Forretningsudbudsarkitektur for debitorløsningen I den samlede forretningsmæssige løsning er Debitorsystemet illustreret ved udvalgte forretningskomponenter med blå farve. Denne del er specifik for Systemet til administration af debitorfunktionalitet, mens de øvrige dele af figuren viser samspillet med omkringliggende systemer. For at bevare overblikket er kun udvalgte systemer illustreret i forretningsudbudsarkitekturen. I nogle tilfælde er systemer slået sammen og repræsenteret ved én kasse, og konkrete systemnavne er navngivet ved den primære funktionalitet, de leverer, frem for konkrete systemnavne. Vi henviser til bilag 3A.6 (Integrationer) for en komplet oversigt over de eksterne systemer, som Systemet skal integrere til. (Bilag 3A.6 er ikke medtaget i denne version). Bilag 3A Behovsopgørelse Side 12 af 40

14 4.1 Automatiseret og manuel sagsbehandling Denne del er selve fagsystemet, hvor man finder it-understøttelse til administration af debitorfunktionalitet. De blå kasser repræsenterer forretningskomponenter, der beskrives i afsnit 5. Fagsystemet skal betragtes som en hel løsning, hvor både automatiseret og manuel funktionalitet er placeret. Kunderådgiverne arbejder primært i Systemet, og de løser stort set alle deres opgaver her. Det er en forudsætning, at sagsbehandlingen automatiseres i vid udstrækning, for at ATP kan realisere det effektiviseringspotentiale, der indgår i ATP s business case. Dette er særdeles vigtigt for de løsningsflows i bilag 3A.2 (Løsningsflow), der er kategoriseret som motorveje eller landevej, jf. bilag 2A (Sådan forretningsmodellerer vi i ATP). Debitorsystemet indeholder den funktionalitet og sikrer adgang til de data, der er nødvendige for at behandle en given arbejdsopgave. Dokumenter, journalnotater og digital post er placeret på sager og er journaliseret i fagsystemet. Debitorsystemet skal understøtte ønsket om at gennemføre straight through processing (STP) i videst muligt omfang uden, at det går ud over kvaliteten af sagsbehandlingen. Princippet er, at sagerne behandles så automatisk som muligt i Systemet ud fra de oplysninger, der blandt andet hentes og modtages fra autoritative registre eksempelvis Beriget Grunddata. I de tilfælde, hvor en sag ikke kan behandles automatisk ud fra de autoritative registre, borgerens oplysninger eller de regler, der i øvrigt er defineret i Systemet, skal der oprettes en opgave i opgaveindbakken. Opgaven fortæller en kunderådgiver, hvilke oplysninger på sagen, der ikke kunne behandles automatisk. Kunderådgiveren løser opgaven ved at kontrollere og konkludere disse oplysninger, og sagen afgøres herefter ved automatisk behandling. Det er derved primært Systemet, der behandler debitorsagerne. Kunderådgiverne støtter op om behandlingen ved at konkludere på oplysningerne, samt behandler de sager, der ikke kunne behandles automatisk. 4.2 Kanaler og Kommunikation Her vises de kanaler, der bruges til kommunikation med omverdenen. En del af løsningen er visning på borger.dk og virk.dk., som skal give borgere og virksomheder nem adgang til generelle informationer omkring opkrævning og indbetaling af krav. En anden væsentlig del af løsningen er at sikre, at de digitale beskeder, der sendes, bl.a. indeholder nem og forståelig information, så det er tydeligt, hvad årsagen til kravet er, samt hvordan man kan betale det. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 13 af 40

15 Derudover illustrerer forretningsarkitekturen også, at vi modtager fysisk og Digital Post gennem hhv. Scanning Fysisk Post og Digital Post. Afsendelse af post sker til Fjernprint, der videresender beskeder til Digital Post eller printer, kuverterer og afsender fysisk post, hvis modtageren er undtaget fra Digital Post. 4.3 Øvrige elementer i forretningsudbudsarkitekturen De øvrige dele af forretningsudbudsarkitekturen er tværgående støttesystemer for Udbetaling Danmark, komponenter eller registre, som fagsystemet skal have snitflader til. De tværgående dele understøtter interne behov for rapportering, forpligtelser i forhold til ekstern rapportering og udbetaling. Bemærk at en fuldstændig liste over integrationer findes i afsnit 8 IT arkitektur. (Afsnit 8 er ikke indeholdt i denne version). Bilag 3A Behovsopgørelse Side 14 af 40

16 5 Komponentmodel Den funktionalitet, som Systemet skal besidde, beskrives i form af en Komponentmodel. Til forskel fra forretningsudbudsarkitekturen omhandler Komponentmodellen kun den fagspecifikke løsning. Komponentmodellen illustrerer, hvordan Systemet er tænkt opdelt i forretningsmæssige logiske komponenter, der leverer beslægtet funktionalitet. Komponentmodellen og de efterfølgende komponentbeskrivelser har to formål: at give et overblik over den funktionalitet Systemet skal indeholde at gøre os i stand til at italesætte og kategorisere Systemets funktionalitet fra et forretningsmæssigt perspektiv. Leverandøren må gerne byde ind med forslag til en anden opdeling end den viste, hvis det er mere fordelagtigt set ud fra Leverandørens systemopbygning. Det er blot vigtigt, at Leverandøren tydeliggør, hvordan løsningen samlet leverer den beskrevne funktionalitet i forhold til komponentmodellen. Generelt skal de komponenter, som indeholder funktionalitet, der ændres hyppigt, fx ved lov- og regelændringer, kunne ændres smidigt. Dette gælder eksempelvis funktionalitet til håndtering af hændelser, beslutning om sager skal til manuel kontrol, ændring af parametre ift. opkrævning, rykning og modregningsregler. Derfor skal komponenternes funktionalitet kunne ændres gennem skærmbilleder, hvor ATP s forretningsadministratorer enkelt kan konfigurere regler og parametre til regler. Figuren nedenfor viser komponentmodellen for debitor. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 15 af 40

17 Figur 3: Komponentmodel Komponentmodellen er inddelt i fem hovedområder: Kanaler Manuelt Automatisk Støtte komponenter Øvrige komponenter De følgende afsnit gennemgår komponenterne i modellen enkeltvis og præsenterer overordnet den funktionalitet, som komponenterne leverer. De detaljerede krav til alle komponenterne vil i den endelige version være listet i bilag 3A.1 (Kravlisten). I denne version fremgår udvalgte detaljerede krav til nogle af komponenterne i bilag 3A.1 (Kravlisten). 5.1 Kanaler Denne gruppe af komponenter angiver, hvordan Systemet skal fungere sammen med ATP s postmodtagelse, Systemets selvbetjeningsløsning samt den Callcenter og telefoni løsning, som kunderådgiverne anvender: Callcenter og Telefoni Digital post Bilag 3A Behovsopgørelse Side 16 af 40

18 Fysisk post Selvbetjening Callcenter og Telefoni Systemet skal understøtte kunderådgiverne i deres arbejde, når de sagsbehandler via telefonen Digital post og fysisk post Systemet skal kunne modtage digital og fysisk post fra borgere, virksomheder og myndigheder. Den digitale post hentes af en posthåndteringsleverandør, inden den overleveres til Systemet gennem en snitflade. Samme posthåndteringsleverandør modtager fysisk post, som overleveres til Systemet ad samme snitflade. Breve til borgere, virksomheder og myndigheder sendes via den fællesoffentlige printløsning, og der anvendes i videst muligt omfang digital post Selvbetjening Selvbetjening leverer en webbaseret løsning, som udstiller den fremsendte opkrævning. Borgeren kan via løsningen indbetale sin gæld direkte til Udbetaling Danmark. Selvbetjeningsløsningen skal udstilles på borger.dk og virk.dk. Selvbetjening udstiller og modtager derved data i relation til de enkelte opkrævninger og rykkere og sender disse til Systemet for validering og registrering. Borger og virksomheder kan orientere sig vedrørende generel information omkring opkrævninger mv. i relation til Udbetaling Danmark på hhv. borger.dk og virk.dk. 5.2 Manuelt Denne gruppe af komponenter understøtter kunderådgivernes daglige manuelle sagsbehandling (jf. afsnit 3.3): Opgaveindbakke Tværgående overblik Sagshåndtering Manuelle breve Bilag 3A Behovsopgørelse Side 17 af 40

19 Disse fire komponenter udgør tilsammen kunderådgivernes primære arbejdsredskab. De er her beskrevet i separate komponenter, men skal ikke betragtes som enkeltstående skærmbilleder. Deres funktionalitet kan med fordel integreres i samme skærmbillede, så kunderådgiverne herved får mulighed for at udføre deres arbejde på en effektiv måde. Den samlede funktionalitet, der er beskrevet her og i bilag 3A.1 (Kravliste), skal være til stede i Systemet. Komponenterne, som understøtter forretningsadministratorerne i deres arbejde er beskrevet i nedenstående komponenter (jf. afsnit 3.4): Systemadministration Regeladministration Opgaveindbakke Udgangspunktet for det daglige arbejde for en kunderådgiver er Opgaveindbakken. Opgaveindbakken indeholder opgaver, som er struktureret i logiske arbejdspakker. En opgave kan bestå af behandling af fysisk post, digital post eller hændelser, som systemet ikke har kunnet eller kan håndtere automatisk. En kunderådgiver skal kunne reservere og arbejde med en opgave. En afsluttet opgave i opgaveindbakken fortsætter på det automatiske flow Tværgående Overblik Systemet skal kunne præsentere et Tværgående Overblik, der samler alle relevante informationer om den enkelte borger eller virksomhed. Det Tværgående Overblik er kunderådgiverens indgangsvinkel til Systemet ved telefonrådgivning. Komponenten leverer en grænseflade til det Tværgående Overblik. Formålet er at give kunderådgiveren mulighed for, ved ét enkelt opslag, hurtigt at få et overblik over borgerens eller virksomhedens forhold. Fra det Tværgående Overblik skal kunderådgiveren have mulighed for at få præsenteret yderligere detaljer om en sag og borgeren eller virksomheden. Det Tværgående Overblik viser data fra både Systemet og fra Sags- og Dokumentindeks (se afsnit 8.2 Systemkontekst) (Afsnittet er ikke med i denne version). Bilag 3A Behovsopgørelse Side 18 af 40

20 5.2.3 Sagshåndtering Denne komponent leverer en brugergrænseflade, hvorfra kunderådgiveren kan udføre den manuelle sagsbehandling, og hvor debitordata kan vises og redigeres. Manuelt behandlede sager fortsætter i det automatiske flow efter endt manuel behandling Manuelle Breve Denne komponent har ansvaret for at administrere og vedligeholde brevskabeloner til udsendelse af manuelt udarbejdede breve. Disse breve sendes ad samme kanal til Fjernprint som de automatisk genererede breve. Fjernprint styrer om brevet til borgeren, virksomheden og / eller myndigheden skal sendes som fysisk post eller digital besked. Kunderådgiveren skal kunne generere et brev med udgangspunkt i prædefinerede brevskabeloner, og forretningsadministratoren skal kunne oprette nye skabeloner samt rette i eksisterende Systemadministration Systemadministration er en brugergrænseflade, hvor man kan udføre administration af systemet. Med administration menes her fx rettelse af forskellige parametre (fx tidspunktet for udsendelse af opkrævninger, rykkerprocedurer, definition af betalingsfrister), brevskabeloner, arbejdspakker, tekster, hjælpeinformation og genvejstaster mv. Brugergrænsefladen skal være rettet mod brugere uden særlige tekniske forudsætninger Regeladministration For ATP er det væsentligt, at systemet er fleksibelt og robust for indførsel af nye forretningsprocesser og ændret lovgivning. Vi forventer, at der sker en løbende tilpasning af regler for, hvad der håndteres automatisk, og hvad der skal behandles manuelt. Det er væsentligt for optimeringen af arbejdsprocesserne, at disse tilpasninger kan ske smidigt og uden store implementeringsomkostninger. Komponenten Regeladministration indeholder fx informationer om, hvilke rykkerprocedurer, der skal anvendes på de forskellige kravtyper, modregningsadgange ift. specifikke kravtyper, modregningsfunktionalitet ift. kravtyper samt tilsvarende in- Bilag 3A Behovsopgørelse Side 19 af 40

21 formationer, der er nødvendige parametre til at gennemføre korrekt sagsbehandling. Komponenten leverer en brugergrænseflade til at vedligeholde de regler, parametre og grænseværdier, der anvendes til at udføre validering, afgørelse (beslutning) og håndtering af automatiske processer i Systemet ift. sagsbehandlingen. Brugergrænsefladen skal være rettet mod brugere uden særlige tekniske forudsætninger. I Regeladministration vedligeholdes også regler for, hvilke processer der skal igangsættes, når konkrete hændelser indtræffer. De konkrete krav til parameterstyring og konfiguration af Systemet vil fremgå af bilag 3A.1 (Kravliste) i den endelige version. De er ikke medtaget i denne version. 5.3 Automatisk Denne gruppe af komponenter understøtter den automatiske sagsbehandling af primært motorvejene og består af følgende komponenter: Validering Opkrævnings- og betalingsadministration Håndter modregning Rykning EFI Håndtering Håndter indbetaling Dan Udbetaling Afskrivning Beskedhåndtering Validering Denne komponent har ansvaret for at validere inputdata såsom krav og indbetalinger til brug for opkrævning, udligning eller øvrig håndtering af allerede kendte krav. Valideringen skal sikre konsistens i Systemets data. Validering kan både ske på feltniveau i forhold til enkeltindtastninger, ved at vurdere sammenhænge mellem flere forskellige informationer og ved validering af modtagne data fra eksempelvis ydelsessystemerne. Valideringen sker ud fra et sæt af Bilag 3A Behovsopgørelse Side 20 af 40

22 beslutningsregler, der er implementeret i komponenten Regeladministration. Validering sker tilsvarende, forinden en manuel opgave fortsætter i det automatiske flow Opkrævnings- og betalingsadministration Komponenten registrerer opkrævningsdata og beriger dem med informationer om, hvorvidt kravet skal til videre til direkte opkrævning hos borgeren eller virksomheden, eller om kravet skal betales via modregning i ydelsesudbetalinger i andre fagsystemer. Komponenten registrerer og opretter endvidere medhæfter ift. det enkelte krav i de tilfælde, hvor der er medhæfter på kravet. Komponenten har ansvaret for at danne opkrævningerne på de forskellige krav, som der skal ske opkrævning af. Efterfølgende gennemfører Systemet opkrævningen på det korrekte tidspunkt til de relevante personer eller virksomheder. Komponenten har ansvaret for, at det enkelte krav bliver opkrævet via den korrekte kanal. Komponenten genererer uddata til digitale beskeder (opkrævninger). Alle ovenstående handlinger udfører Systemet ud fra regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration Håndter modregning Denne komponent har ansvaret for at registrere data vedr. krav til modregning i udbetalende fagsystemer og efterfølgende gennemføre korrekt modregning. Gennemførsel af modregning sker ved, at komponenten sender beskeder afsted til de udbetalende fagsystemer med konkrete modregningsanmodninger. Komponenten har tillige ansvaret for at sikre, at der dannes uddata til digitale beskeder (aftalebrev, afgørelse) i de situationer, hvor det er påkrævet. Ovenstående handlinger udføres ud fra regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration Rykning Denne komponent har ansvaret for at håndtere den videre proces ift. de krav, der ikke er betalt. Det sker ud fra et regelsæt og en parameteropsætning, der er im- Bilag 3A Behovsopgørelse Side 21 af 40

23 plementeret i komponenterne Systemadministration og Regeladministration, så der eksempelvis ikke dannes rykkere på krav, der har et rykkerspær. Komponenten registrerer rykkerdata og genererer uddata til digitale beskeder (rykkerbreve) samt opgaver til opgaveindbakken. Systemet vælger typen af rykkerskrivelse ud fra regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration EFI Håndtering Komponenten har ansvaret for at oversende krav til RIM via EFI, når de skal registreres ift. mulighed for modregning i overskydende skatteudbetaling, samt når de er inddrivelsesmodne og skal oversendes som inddrivelsessager. Komponenten har tillige ansvaret for at sikre korrekt håndtering af kravet ift. den efterfølgende kommunikation mellem Systemet og EFI på de konkrete sager. Komponenten registrerer kommunikationsflow og indhold af kommunikationen. Systemet vælger tidspunktet for oversendelsen af kravene til RIM via EFI og håndteringen af kommunikationsindholdet ud fra en parameteropsætning og et regelsæt, der er implementeret i komponenterne Systemadministration og Regeladministration. Komponenten har tillige ansvaret for at generere uddata til komponenten beskedhåndtering i forbindelse med oversendelsen af kravet til RIM via EFI. Systemet vælger, om der skal dannes skrivelse ud fra et regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration Håndter indbetaling Komponenten har ansvaret for at registrere indbetalinger og sikre korrekt udligning af de indbetalte beløb. Det sker ud fra et regelsæt, der er implementeret i komponenten Regeladministration. Komponenten registrerer indbetalingsdata og genererer besked til de respektive fagsystemer om modtaget indbetaling Dan Udbetaling Komponenten skal samle og overføre udbetalinger til indenlandske- og udenlandske konti gennem NemKonto. Den registrerer udbetalingsdata og genererer udbetalingsfiler. Bilag 3A Behovsopgørelse Side 22 af 40

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.85 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 10 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

ANS Komponentmodel. Foreløbigt funktionelt overblik ANS

ANS Komponentmodel. Foreløbigt funktionelt overblik ANS ANS Komponentmodel Foreløbigt funktionelt overblik ANS Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Komponentmodel... 5 3. Manuelt... 7 3.1 Opgaveindbakke... 7 3.2 Manuelle Breve... 8 3.3 Sagshåndtering...

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 3 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR OG KOMPONENTMODEL... 9 3.1 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUREN...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark 0 0 Agenda 1. Velkommen 2. Udbudsproces 3. Tidsplan 4. Introduktion til Debitor og den efterspurgte

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til andet informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Den 14. januar 2014 0 Agenda Velkommen Herefter gennemgår de to projekter følgende

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Referater af leverandørmøder:

Referater af leverandørmøder: Referater af leverandørmøder: Spørgsmål fra leverandører Forventer ATP selv at drifte applikationerne i de kommende udbud? Hvilket system ejer data (DKC eller fagsystem)? Skal eksisterende fagsystemer

Læs mere

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Tid Dagsorden 5 min Præsentation af mødedeltagerne 20 min Leverandørens præsentation jf.

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere