Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke"

Transkript

1 Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version

2 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T LØSNINGSFLOWS OG AKTIVITETSBESKRIVELSERU3T... 4 Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke Side 1 af 4

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke Side 2 af 4

4 2 Indledning Bilaget indeholderen de løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af barseldagpenge. Bilaget refereres fra bilag 3A.1 (Kravliste) og skal læses i sammenhæng med dette. Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke Side 3 af 4

5 3 Barselsspecifikke løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke Side 4 af 4

6 1 LF - Barsel - Udfyld indberetning, person

7 Indarbejde ordninger: UBarselsdagpengeU 1.1 Simuler barselforløb [Activity] Simulering af forskellige barselforløb ("Sandkasse" for personen). Person er positioneret i brugergrænsefladen til Barseldagpengeselvbetjeningsløsningen (Personen har valgt at gå til simulering af barselforløb). Person kan være logget på Borger.dk i forvejen eller være anonym (ikke pålogget). Udføres af person i brugergrænsefladen til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person indtaster oplysninger, der er nødvendige for at initiere beregning af et barselforløb (fx løn, antal uger i barselorlov og forældreorlov, periode for orlov med løn og orlov på barseldagpenge). Barseldagpengesystemet viser simuleringsresultatet (udkast til barselplan) ud fra inputtet jf ovennævnte. Person sender evt. udkastet til barselplan til sin arbejdsgiver, så denne kan bruge oplysninger til at indberette fravær/evt. anmode om lønrefusion jf. aktivitet U*Generer oplysninger i egne løn/hr systemeru eller aktivitet U*Indberet fravær/ anmod om refusionu. Personen har fået udkast til et til flere barselforløb og evt. sendt det til en given adresse. Person har valgt at gå til en anden opgave i Barseldagpengeselvbetjeningsløsning eller vende tilbage til Borger.dk eller forlade Borger.dk helt. Resultater af simuleringen gemmes ikke (går tabt). Der skal opstilles valideringsregler for de indtastede oplysninger. Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal til enhver tid give personen mulighed for: B: Indberette/Ændre sagsoplysninger at teste, om personen i sin nuværende situation er berettiget til modtagelse af barseldagpenge, ved at person indtaster 2

8 oplysninger i henhold til informationsmodellen og ud fra regler jf. afsnit ovenfor (fx løn antal uger i barselorlov og forældreorlov, periode for orlov med løn og orlov på barseldagpenge). at lave et udkast til barselplan på baggrund af de indtastede oplysninger E: Mail og Print at printe og/eller gemme sit simuleringsresultat (udkast til barselplan) på sin arbejdsenhed at sende sit simuleringsresultat (udkast til barselplan) til fx sin arbejdsgiver ved at indtaste en ønsket adresse. Derved skal simuleringen/ udkast til barselplanen kunne danne grundlag for arbejdsgiverens arbejde med at ansøge om barseldagpenge og refusion G: Krav til Barseldagpengesystemets reaktion på input fra bruger via Selvbetjeningsløsning Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal tilbyder et simuleringsværktøj, som: er visuelt, enkelt og brugervenligt indeholder flere standardeksempler på hvordan personen kan vælge at afholde og dele barselorlov med den anden forælder beregner og udstiller et udkast til barselplan som både tager højde for barsel og forældreorlov oplyser personen om hvilke oplysninger der ligger til grund for beregningsgrundlaget, således at personen har mulighed for at tjekke at tal og oplysninger er korrekte gør personen opmærksom på, at simuleringen kun er en indikation på om de er berettigede og er udelukkende testfunktion. Der er ikke tale om en afgørelse fra Udbetaling Danmarks side. Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere data i henhold til informationsmodellen, som skal bruges til simulering af barselforløb; detailspecificere regler jf. afsnit ovenfor 1.2 Orienter sig om overordnede forhold vedr. barselordning [Activity] Orientering i overordnede forhold vedr. barseldagpenge. Person har tilgået Borger.dk. UVariant A.U Person er logget på via NemLogin på Borger.dk. UVariant B.U Person er ikke logget på (anonym). 3

9 Udføres af person i Borger.dk brugergrænseflade. Personen orienterer sig i informationer vedr. de generelle forhold vedr. barseldagpenge. Personen vælger en af muligheder: a) gå til simulering af barselforløb b) gå til vedkommendes sag (det faktuelle barselforløb) c) gå andre steder på Borger.dk eller forlade det helt. Person har valgt én af muligheder (a eller b jf ovenfor) og er redirektet til den respektive indgang til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning: UVariant A.U Ved valg (a) Barseldagpengeselvbetjeningsløsning åbnes for personen og er klar til, at person foretager simuleringen. Ved valg (b) Barseldagpengeselvbetjeningsløsning åbnes for personen, er klar til at præsentere vedkommendes overblik overfor sin sag (hvis sagen eksisterer i fagsystemet). UVariant B.U Ved valg (a) Barseldagpengeselvbetjeningsløsning åbnes for personen og er klar til, at person foretager simuleringen. Ved valg (b) Personen meddeles, at denne først skal være logget på. NemLogin indgang præsenteres for personen for at logge på inden man får adgang til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal: modtage personen ved den relevante indgang (simulering hhv. sagsoverblik) efter personen har valgt en ønsket adgang til Selvbetjeningsløsning på Borger.dk jf. integrations ID BBOR1. kontrollere, om person er logget på Borger.dk og i givet fald nej tilbyde NemLogin funktionalitet jf. integrations ID BNLO1 til at logge på inden personen lukkes ind til vedkommendes sagsoverblik i Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. 4

10 1.3 Log in - Borger.dk / barselportal [Activity] Autentificering af person inden denne lukkes ind på Selvbetjeningsløsning, hvis personen ikke i forvejen er logget på Borger.dk. Personen har et CPR-nummer samt NemID. Personen er postitioneret på Borger.dk og har valgt at gå til sagsoverblikket i Barseldagpengeselvbetjeningsløsningen. Personen ikke er logget på Borger.dk i forvejen. Persons identifikationsoplysninger jf. NemID Udføres af person i NemLogin brugergrænseflade. Personen præsenteres for NemLogin brugergrænseflade, hvor denne indtaster sine identifikationsoplysninger. NemLogin autentificerer personen. Barseldagpengesystemet har modtaget personens autentifikationsoplysninger. Personens UCPR-nummerU autentifikationsoplysninger Barseldagpengesystemet skal gøre brug af autentifikationsoplysninger fra personens log in for at kunne identificere personen inden personen lukkes ind til vedkommendes sagsoverblik på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning jf. integrations ID BNLO Hent oplysninger fra eksisterende sag [Activity] 5

11 Forberedelse af sagsoplysninger til udstilling på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Personen har autentificeret sig via log in funktionalitet (NemLogin). Personen har været logget på Borger.dk i forvejen eller lige blev returneret fra login. UCPR-nummerU udledt af personens autentifikation. Udføres af Barseldagpengesystemet. Barseldagpengesystemet finder de relevante sagsoplysninger i Barseldagpengefagsystemet ud fra regler jf. afsnit nedenfor og gør dem klar til udstilling på Selvbetjeningsløsningen. Personens sagsoplysninger er fundet i fagsystemet, så de efterfølgende kan præsenteres for personen på brugergrænsefladen i Selvbetjeningsløsningen. Data, som skal præsenteres for personen (omfanget af data afgøres af reglerne jf. afsnit nedenfor). UDelsagU UAfgørelseU UBarselsplanU UBevilgetYdelseU UYdelseU URefusionU UUdbetalingPersonU UUdbetalingVirksomhedU UDokumentU Se beslutningsmodel: "Oplysninger om eksisterende sag" Når person initierer adgang til vedkommendes sagsoverblik på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning og har autentificeret sig via login, skal Barseldagpengesystemet hente og forberede de relevante data til præsentation over for personen ud fra regler jf. afsnit ovenfor. 6

12 1.5 Udstil sag [Activity] Orientering i sagens detaljer, herunder oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen, udbetaling m.m., samt initiering af afgivelse af supplerende oplysninger. Person er autentificeret, og Barselsdapgenselvbetjeningsløsning åber vedkommendes sagsoverblik. Sagens tilstand (fra sagsoprettelse til udbetaling, fra passiv til afsluttet) og hvilke anmodninger om supplerende information, som blev dannet af fagsystemet, på det tidspunkt, når personen logger på Selvbetjeningsløsning, er afgørende for, hvad der præsenteres overfor personen på Selvbetjeningsløsningen. Data vedr. sagsoplysninger samt anmodninger om supplerende information i det omfang, der bestemmes af regler i afsnit i aktivitet UHent oplysninger fra eksisterende sagu Udføres af person (som kan være lønmodtager, ledige eller den selvstændige) i brugergrænseflade til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person orienterer sig i informationer vedr. sin sag (er) og vælger en af følgende muligheder (afhængigt af om anmodningen herom er dannet i fagsystemet): a) bekræfte overgang til barseldagpenge og/eller angive barnets CPR-nummer eller forventet fødselsdato b) angive bemærkninger til underretningsbesked samt supplerende oplysninger c) angive ændringer til barselplan samt stamdataoplysninger d) forlade Barseldagpengeselvbetjeningsløsning Personen har valgt en af muligheder jf. a)-d) ovenfor. 7

13 Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal til enhver tid og ud fra regler jf. afsnit i aktivitet UHent oplysninger fra eksisterende sagu give personen mulighed for: A: Sagsoverblik at se sine samtlige sager, som personen har (i tilfælde af flere børn), således at det til enhver tid er klart, hvilket barn en given sag drejer sig om. at se nuværende status, fx "Du er på barselorlov med løn fra arbejdsgiver" eller "Du modtager barseldagpenge" at se de beskeder, som Barseldagpengesystemet måtte havde genereret, fx "Sagen er oprettet. Behandlingen starter den [Sartdatosagsbehandling]" jf. aktivitet U*Sæt startdato for behandling i Barseldagpenge- systemu at se afgørelse i sagen samt reguleringer af ydelsen med angivelse af de data, der ligger til grund herfor (bl.a. som følge af aktivitet UTjek indkomst i periodenu) at se en forløbsplan, så personen oplever konstant overblik over vigtige datoer og frister i sit barselforløb at se sin barselplan, herunder også i sammenhæng med oplysningerne om barselplanen for den anden forælder (afholdt tid og reserveret tid til orlov) at se barselplaner på flere børn samtidigt, fx i tilfælde af restbarsel ikke benyttet eller ved flerlinger at se, hvor meget personen har brugt af sit orlov og hvor meget der er tilbage på det tidspunkt, hvor personen er logget på Selvbetjeningsløsningen at se, hvornår personen modtager løn under barsel og hvornår personen modtager dagpenge at skabe sig overblik over udbetalinger - både hvad der allerede er blevet udbetalt og fremtidige udbetalinger. Udbetalinger skal kategoriseres og skilles ad, så personen har maksimalt overblik over sin situation at se udbetalingsspecifikationer for de gennemførte udbetalinger B: Indberette/Ændre sagsoplysninger at kunne initiere en klage direkte fra Selvbetjeningsløsningen, hvis personen er uenige i afgørelsen ved fx at følge et link til en klageformular at kunne initiere bekræftelse og angivelse af supplerende oplysninger, som Barseldagpengesystemet måtte havde anmodet om (fx angive forventet fødseldato) E: Mail at tilsende sin barselplan i nuværende tilstand direkte til sin involverede parts (arbejdsgiver, a-kasse, den anden forælder) digitale postkasse. Denne barselplan kan evt. bruges af arbejdsgiver til at indberette ændringer til en verserende sag, jf. aktivitet U*Ændr oplysninger til tidligere indberetningu og aktivitet U*Ændr oplysning/eru G: Krav til Barseldagpengesystemets reaktion på input fra bruger via Selvbetjeningsløsning Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal: præsentere for personen oplysninger i henhold til infomationsmodellen og som er relevante i pågældende situation og som Udbtetaling Danmark allerede har i bagvedliggende systemer eller kan hente fra andre offentlige registre udstille personens barselplan med en tydeligt angivelse af, hvornår barselplanen sidst er opdateret oplyse personen omkring dennes muligheder for at bruge selvbetjening, samt ansvar, pligt og rolle oplyse i tilfælde af, at data er hentet fra eindkomst oplyse om, at den endelige og korrekte udbetalingsoversigt med personens økonomiske data, først kan skildres på Selvbetjeningsløsningen, når den er godkendt fra Udbetaling Danmarks side 8

14 ved afslag i sagen oplyse om personens muligheder (vejledning, så personen ikke er i tvivl om sine muligheder) giver personen et simpelt overblik over datoer og frister, hvor personen aktivt skal foretage en handling tilbyder personen en kalenderfunktion, hvor personens frister automatisk er implementeret og integreret, når personen logger på første gang 1.6 *Udstil statusbesked [Activity] At vise status vedr. den modtagne indberetning foretaget af virksomhed eller person på NemRefusions- hhv. Barselselvbetjeningsløsningsgrænseflade. Barseldagpengesystemet har modtaget og valideret en indberetning fra person via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning eller en indberetning fra virksomhed via NemRefusion. Besked til person hhv. virksomhed er genereret i den respektive forudgående aktivitet. Udføres automatisk af Barseldagpengeselvbetjeningsløsningen ift. udstilling af statusbesked over for person. Udføres automatisk af NemRefusion ift. udstilling af statusbesked over for virksomhed. Barselsdagpengeselvbetjeningsløsningen/ NemRefusion udstiller statusbesked over for den respektive aktør. Beskedens modtager er orienteret. Beskedens indhold jf. afsnit. Barseldagpengesystemet skal udstille statusbesked på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning hver gang der skal kvitteres for modtagelse af oplysninger, som person har indberettet via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Indholdet af beskeden bestemmes i den respektive forudgående aktivitet ift. aktivitetens placering i den pågældende løsningsflow. 9

15 Leverandøren skal i samarbejde med ATP og leverandøren af NemRefusion i afklaringsetapen: validere og supplere snitfladen jf Integrations ID BNRE2, således, at funktionalitet i NemRefusion gør det muligt, at en virksomhed kan se beskedens status samt selve meddelelse, som Barseldagpengesystemet kommunikerer ud til virksomheden, i brugergrænsefladen i NemRefusion (Virksomhedsdialog) og/eller i virksomheds eget løn/hr system i tilfælde af integtation mellem virksomheds eget system og NemRefusion (Virksomhedsservice). Leverandøren af NemRefusion har ansvaret for at implementere udstilling af statusbeskeder afsendt fra Barseldagpengesystemet på NemRefusions brugergrænseflade (Virksomhedsdialog) og grænseflade til integration mellem NemRefusion og virksomheds egne løn/hr systemer (Virskomhedsservice). 1.7 *Generer statusbesked (kvittering) [Activity] Udformning af en besked, som kvitterer overfor personen om modtagelse af de netop indtastede oplysninger. Person har angivet bekræftelse af overgang til barseldagpenge, eller barnets CPR-nummer, eller bemærkninger til underretningsbesked eller supplerende oplysninger eller ændringer til barselplan eller ændriner til stamoplysninger. USagsnummerU USagstitelU USagStartdatoU USagsTypeU Oplysninger til generering af besked, som indeholder de indtastede data jf. afsnit i forudgående aktivitet Udføres automatisk af Barseldagpengesystemet. Barseldagpengesystemet genererer oplysninger, som kvitterer overfor personen om modtagelse af de data, som personen netop har indtastet på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Besked er dannet. 10

16 En besked, som bl.a. indeholder følgende: UPersonnavnU UCPR-nrU eller UAlternativPersonIdentifikationU UAdresseU tekst - hvad der kvitteres for med angivelse af de indtastede data Sagsidentifikationsoplysninger USagsnummerU, UDelsagIdentifikationU, USagstitelU vejledning til person om videre forløb efter Udbetaling Danmark har modtaget de givne oplysninger Barseldagpengesystemet skal hver gang personen angiver oplysninger via Barseldagpengeselvbejeningsløsning: generere en besked, som kvitterer overfor vedkommende om hvilke oplysninger der er modtaget samt vejleder om videre forløb på baggrund af data jf. afsnit ovenfor. Den genererede besked skal indeholde: de nødvendige sagsidentifikationsoplysninger angivelse af de data, som blev indtastet af personen angivelse af identifikation af, hvilke dokumentation er modtaget, hvis personen har vedhæftet supplerende dokumentation. hvornår behandlingen vil blive påbegyndt ( i stil med "Vi har modtaget din indberetning vedr. xxx og yyy og vender tilbage med resultatter af sagsbehandling den [dato]" ), dog ikke i de tilfælde, hvor ændringerne ingen indflydelse har på den tilkendte ydelse ( ændringer i stamdata) Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere det endelige indhold i beskeden jf. afsnit ovenfor. 1.8 Afgiv bemærkninger til underretningsbesked [Activity] Afgivelse af bemærkninger til underretningsbesked samt supplerende oplysninger. Person har åbnet sin sag i Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Personen har valgt at afgive bemærkninger til underretningsbesked eller afgive supplerende oplysninger. 11

17 Udføres af person i brugergrænseflade for Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person angiver bemærkninger til underretningsbesked eller de nødvendige supplerende oplysninger samt bekræfter oplysningerne. Bemærkninger eller supplerende oplysninger er klar til modtagelse i Barseldagpengefagsystemet. De supplerende oplysninger eller bemærkninger. Der skal opstilles valideringsregler for de indtastede oplysninger. Der skal opstilles frister for hvor lang tid personen har til at indsende supplerende information. Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal give personen mulighed for: B: Indberette/Ændre sagsoplysninger at se underretningsbesked, herunder de oplysninger, der var indberettet af arbejdsgiveren, samt angive en eller flere af nedenstående: a) cpr på barnet, b) om personen kender slutdato for barsel c) om der er andre arbejdsforhold end dem, der vises i underretningen d) bekræfte arbejdsgiverens oplysninger at se, hvilke supplerende oplysninger der kræves af personen, og angive disse at vælge at vedhæfte supplerende dokumentation at bekræfte angivelse af oplysnigerne (underskrive) G: Krav til Barseldagpengesystemets reaktion på input fra bruger via Selvbetjeningsløsning Barseldagpengesystemet skal ved modtagelse af oplysninger fra personen jf. ovenfor: validere ud fra regler jf. afsnit ovenfor og gemme de indtastede oplysninger, inden de er tilgængelige i fagsystemet give mulighed for at initiere vedhæftning af supplerende dokumentation Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere de data, der skal udstilles og modtages ifm. afgivelse af bemærkninger til underretningsbesked og 12

18 supplerende oplysninger jf. afsnit ovenfor; detailspecificere de endelige regler jf. afsnit ovenfor Beslutningsmodellen er understøttet af følgende lovgivning: U 40. stk. 6. Lønmodtageren skal orienteres om oplysninger givet af arb.giveru 1.9 Bekræft overgang til BDP [Activity] Bekræftelse af overgang til barseldagpenge og/eller angivelse af barnets CPR-nummer. Person har åbnet sin sag i Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Personen har valgt at bekræfte overgang til barseldagpenge og/eller angive barnets CPR-nummer. Udføres af person i brugergrænseflade til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person angiver de nødvendige oplysninger vedr. overgang til barseldagpenge eller barnets CPR-nummer samt bekræfter oplysningerne. Beslutning: (samtlige aktiviteter jf. nedenfor initieres samtidig): aktivitet U*Generer journal- notattekst med hændelseru aktivitet U*Generer statusbesked (kvittering)u fortsætter i ULF - Barsel - Vurder økonomisk effektueringsplan U Bekræftelse af overgang til barseldagpenge eller barnets CPR-nummer er modtaget i Barseldagpengefagsystemet. Bekræftelse af overgang til barseldagpenge. UCPR-nummerU på barnet Oplysninger til generering af journalnotat: UjournalnotatTitelU UjournalnoteU 13

19 UjournaldatoU USagsnummerU UDelsagIdentifikationU Der skal opstilles valideringsregler af de indtastede oplysninger. Der skal opstilles frister for hvor lang tid personen har til at bekræfte overgang til barseldagpenge samt angivelse af barnets CPR-nummer. Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal give personen mulighed for: B: Indberette/Ændre sagsoplysninger at se anmodning om bekræftelse af overgang til barseldagpenge, herunder frist for bekræftelse, og bekræfte overgang til barseldagpenge at se anmodning om angivelse af barnets CPR-nummer, hvis barnet ikke er kendt i systemet, angive det relevante CPR-nummer på barnet at se en liste over børns CPR-numre, hvis personen skal tage stilling til, hvilket barn ansøgningen drejer sig om og vælge et eller flere CPR-numre at bekræfte angivelse af oplysnigerne (underskrive) G: Krav til Barseldagpengesystemets reaktion på input fra bruger via Selvbetjeningsløsning Barseldagpengesystemet skal ved modtagelse af oplysninger fra personen jf. ovenfor: validere ud fra regler jf. afsnit ovenfor, indlæse og gemme de indtastede oplsyninger i de respektive dataobjekter jf. informationsmodellen på den respektive delsag generere oplysninger vedr. modtagelse af data fra personen til brug for et journalnotat, som skal sendes til DKC, som gemmer dem i den relevante sagsmappe jf. de efterfølgende aktiviteter i den pågældende løsningsflow initierer generering af kvittering vedr. modtagelse af oplysningerne generere oplysninger til log på sagen vedr. modtagelse af data fra personen (dato, tidspunkt, udført af personen, m.v). Loggen for en given sag skal være synlig ovenfor Kunderådgiver. Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere de data, der skal udstilles og modtages ifm. bekræftelse af overgang til barseldagpenge og angivelse af CPR-nummer jf. afsnit ovenfor validere og supplere det endelige indhold i journalnotat vedr. modtagelse af data fra personen jf. afsnit ovenfor validere og supplere det endelige indhold vedr. modtagelse af data fra person i loggen på sagen detailspecificere de endelige regler jf. afsnit ovenfor 14

20 1.10 *Generer journal- notattekst med hændelser [Activity] Stempling af en hændelse i journalnotat. Barseldagpengesysetmet har modtaget oplysninger fra eksterne systemer eller Barseldagpengesystemet har modtaget oplysninger fra person via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning eller sagen blev afgjort automatisk af Barseldagpengesystemet eller sagen blev ændret (reguleret) automatisk af Barseldagpengesystemet på baggrund af kontrolopslag i de eksterne systemer eller Barseldagpengesystemet har genereret en manuel opgave til Kunderådgiver eller Barseldagpengesystemet har rykket for bekræftelse af overgang til barseldagpenge/ tilbageholdt udbetaling på grund af manglende bekræftelse af overgang til barseldagpenge De oplysninger, der er genereret til brug for journalnotat jf. afsnit i de respektive forudgående aktiviteter. Udføres automatisk af Barseldagpengesystemet. Barseldagpengesystemet genererer en stempling i journalnotatet på sagen. Notaten indeholder metadata vedr. journalnotatet og selve teksten til journalnotatet jf. afsnit nedenfor. Stempling i journalnotat foretaget. Tekstebeskrivelse (Oplysninger til stempling i journalnotat jf. afsnit ovenfor.) USagsnummerU UJournalnotatIdentifikationU Dato for stempling Hvem der har initieret stemplingen (Systemet) Der skal udarbejdes en regelmodel for hvilke hændelser der skal trigge hvilke typer af journalnotater. Foreløbigt input til hændelser er anført i pkt. a)-i) i afsnit "" nedenfor. Barseldagpengesystemet skal i tilfælde af: 15

21 a) person bekræfter overgang til barseldagpenge via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning b) person afgiver bemærkninger til underretningsbesked og andre supplerende oplysninger via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning c) person afgiver ændringer til stamdataoplysninger eller barselplan via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning d) oplysninger fra opslag i eindkomst, Årsskattemappe, Forsikringsdatabasen og Beriget Grunddata modtaget og gemt i Barseldagpengesystemet e) Barseldagpengesysetmet har genereret en manuel opgave til Kunderådgiver pba. validering/ vurdering af berettigelse til ydelsen/ screening for snyd/ beregning f) Barselsdagpengesystemet har opdateret barselplanen pba. indberettede ændringer fra person, virksomhed eller hændelse i eksterne registre, hvor Barseldagpengesystemet abonnerer på g) Barseldagpengesystemet har afsendt rykker vedr. bekræftelse af overgang til barseldagpenge til person eller tilbageholdt udbetaling på grund af manglende bekræftelse af overgang til barseldagpenge h) Barseldagpengesysetmet har afvist indberetning af ændring, indsendt af virksomhed via NemRefusion som følge af validering af indberetning i) Barseldagpengesystemet har dannet afslag eller godkendelse ved sagsafgørelse gøre følgende: foretage en stempling i journalnotatet på sagen. Journalnotatet skal indeholde metadata vedr. journalnotat og selve journalnotatteksten jf. afsnit ovenfor; "afhæfte" den supplerende dokumentation, som personen har vedhæftet ved afgivelsen af oplysninger på Selvbetjeningsløsningen og journalisere den på den tilhørende sag sammen med journalnotatteksten; Leverandøren skal i samarbejde med ATP i forbindelse med implementeringf af aktiviteten: validere og supplere det endelige sæt af data jf. afsnit ovenfor til brug stempling i journalnotat Leverandøren skal i samarbejde med ATP i forbindelse med implmentering af aktiviteten: detailspecificere de endelige regler for hvilke hændelser der skal trigge hvilke typer af journalnotater jf. afsnit ovenfor *Vedhæft dokumentation [Activity] Vedhæftning af supplerende dokumentation i forlængelse af indtastning af supplerende oplysninger eller ændringer til barselplanen. Personen har indtastet supplerende oplysninger eller ændringer og har valgt at vedhæfte dokumentation. 16

22 Lægeerklæring, dokumentation for beskæftigelse, dokumentation for afsluttet uddannelse, dokumentation ifm. barnet indlagt på et hospital, m.v. i elektronisk form. Udføres af person i brugergrænseflade for Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person vedhæfter et til flere dokumenter og bekræfter. Dokumentation er klar til modtagelse i fagsystemet. Dokumentation i elektronisk form - UDokument U Valideringsregler for modtagelse af elektroniske dokumenter i henhold til de non-funktionelle krav til formater og størrelser jf. kravslisten. Barseldagpengesystemet skal ved modtagelse af vedhæftede dokumentation via Selvbetjeningsløsningen: validere og gemme de vedhæftede dokumenter, inden de er tilgængelige i fagsystemet, ud fra krav til formater og størrelser jf. kravlisten Indsæt oplysninger og vedhæftet dokumentation [Activity] Lagring af data samt vedhæftet dokumentation modtaget fra person via Selvbetjeningsløsning ind i Barseldagpengesystemet på en relevant sag. Person har afgivet oplysninger og evt. vedhæftet supplerende dokumentaion. Oplysninger angivet i forudgående aktivitet. 17

23 Og evt. vedhæftet dokumentation angivet i forudgående aktivitet. Beaskrivelse Udføres automatisk af Barseldagpengesystemet. Barseldagpengesystemet indlæser og gemmer data i de respektive objekter jf. informationsmodellen på den respektive delsag. Beslutning: (samtlige aktiviteter jf. nedenfor initieres samtidig): aktivitet U*Generer journal- notattekst med hændelseru aktivitet U*Generer opgaveu aktivitet U*Generer statusbesked (kvittering)u Den supplerende information eller bemærkninger til underretningsbesked er gemt på den relevante sag i Barseldagpengesystemet. Sæt af data med supplerende information eller bemærkninger til underretningsbesked. Oplysninger til generering af journalnotat: UjournalnotatTitelU UjournalnoteU UjournaldatoU USagsnummerU UDelsagIdentifikationU Oplysninger til brug for generering af en opgave til manuel behandling: UopgaveårsagU: årsag til udfald til manuel behandling Barseldagpengesystemet skal ved modtagelse af oplysninger fra personen via Selvbetjeningsløsning: validere, indlæse og gemme data i de respektive dataobjekter jf. informationsmodellen på den respektive delsag generere oplysninger vedr. modtagelse af data fra personen til brug for et journalnotat, som skal sendes til DKC, som gemmer dem i den relevante sagsmappe jf. de efterfølgende aktiviteter i den pågældende løsningsflow initiere generering af kvittering vedr. modtagelse af oplysningerne generere oplysninger til log på sagen vedr. modtagelse af data fra personen (dato, tidspunkt, udført af personen, m.v). Loggen for en given sag skal være synlig ovenfor Kunderådgiver. 18

24 initiere generering af opgave vedr. manuel behandling med angivelse af en for Kunderådgiver sigende årsag (fx "Person har angivet supplerende oplysninger" eller "Person har angivet bemærkninger til underretningsbesked") Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere det endelige indhold i journalnotat vedr. modtagelse af data fra personen jf. afsnit ovenfor validere og supplere årsager til manuel behandling jf. afsnit ovenfor validere og supplere det endelige indhold vedr. modtagelse af data fra person i loggen på sagen 1.13 *Generer opgave [Activity] Generering af en opgave til Opgaveindbakken, som efterfølgende skal behandles af en Kunderådgiver En af forudgående aktiviteter jf. den respektive løsningsflow har identificeret udfald til manuel behandling. årsag til udfald til manuel kontrol jf. afsnit i den forudgående aktivitet oplysninger til brug for oprettelse af tilbagebetalingskrav (opkrævning) jf. forudgående aktivitet U*Foretag genberegning af ydelseu ved udfald til opkrævning jf. i aktivitet U*Foretag genberegning af ydelseu Udføres automatisk af Barseldagpengesystemet Barseldagpengesystemet genererer en opgave til Opgaveindbakken med et sæt af metadatainformationer og en beskrivende tekst til årsagen, for hvorfor en opgave er generet. Beslutning: (samtlige aktiviteter jf. nedenfor initieres samtidig): aktivitet U*Generer journal- notattekst med hændelseru aktivitet U*Opret opgave i opgaveindbakkeu Sagen er taget ud af den automatiske flow for behandling og opgave er oprettet i Opgaveindbakken CPR nr/cvr nr/cvrp nr/se nr (afhængig af om det er en virksomhed eller person) 19

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LØSNINGSFLOWS... 4 Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 1 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering I februar 2014 sendte KL resultaterne af den førmåling, der blev gennemført i foråret 2013 i fire, ud til de resterende for at få deres

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Arbejdsgang for barsel/adoption

Arbejdsgang for barsel/adoption Acadre: 15/10954 Arbejdsgang for barsel/adoption 1/11 Revideret den 14. juni 2016 Indhold Meddelelse om graviditet... 3 Graviditetsgener... 3 Faktisk fødsel... 4 Fædreorlov... 4 Barselsaftale... 4 Bekræftelse

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Denne anmodning udfyldes af Systemleverandører forud for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade til kommunale systemer, Kommuneservice.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Kommuner skal bruge webankeskemaet, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel vejledning,

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

Appendix H - Funktioner & minispecs.

Appendix H - Funktioner & minispecs. Appendix H - Funktioner & minispecs. H.1) Funktionsoversigt (Borger) vwbarselsoversigt (borger): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgIndkomstBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Brugervejledning til A-kasser - SharePoint løsningen PD-U2

Brugervejledning til A-kasser - SharePoint løsningen PD-U2 Brugervejledning til A-kasser - SharePoint løsningen PD-U2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG TIL LØSNINGEN 5 4 INDBERETNING AF OPLYSNINGER 6 4.1 OPRET EN NY INDBERETNING

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Oktober Version 1.4

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Oktober Version 1.4 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Oktober 2016 Version 1.4 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ændringsønsker til Mit Sygefravær... 4 Teknisk support... 4 Når en borger

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere