Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke"

Transkript

1 Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version

2 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T LØSNINGSFLOWS OG AKTIVITETSBESKRIVELSERU3T... 4 Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke Side 1 af 4

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke Side 2 af 4

4 2 Indledning Bilaget indeholderen de løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af barseldagpenge. Bilaget refereres fra bilag 3A.1 (Kravliste) og skal læses i sammenhæng med dette. Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke Side 3 af 4

5 3 Barselsspecifikke løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke Side 4 af 4

6 1 LF - Barsel - Udfyld indberetning, person

7 Indarbejde ordninger: UBarselsdagpengeU 1.1 Simuler barselforløb [Activity] Simulering af forskellige barselforløb ("Sandkasse" for personen). Person er positioneret i brugergrænsefladen til Barseldagpengeselvbetjeningsløsningen (Personen har valgt at gå til simulering af barselforløb). Person kan være logget på Borger.dk i forvejen eller være anonym (ikke pålogget). Udføres af person i brugergrænsefladen til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person indtaster oplysninger, der er nødvendige for at initiere beregning af et barselforløb (fx løn, antal uger i barselorlov og forældreorlov, periode for orlov med løn og orlov på barseldagpenge). Barseldagpengesystemet viser simuleringsresultatet (udkast til barselplan) ud fra inputtet jf ovennævnte. Person sender evt. udkastet til barselplan til sin arbejdsgiver, så denne kan bruge oplysninger til at indberette fravær/evt. anmode om lønrefusion jf. aktivitet U*Generer oplysninger i egne løn/hr systemeru eller aktivitet U*Indberet fravær/ anmod om refusionu. Personen har fået udkast til et til flere barselforløb og evt. sendt det til en given adresse. Person har valgt at gå til en anden opgave i Barseldagpengeselvbetjeningsløsning eller vende tilbage til Borger.dk eller forlade Borger.dk helt. Resultater af simuleringen gemmes ikke (går tabt). Der skal opstilles valideringsregler for de indtastede oplysninger. Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal til enhver tid give personen mulighed for: B: Indberette/Ændre sagsoplysninger at teste, om personen i sin nuværende situation er berettiget til modtagelse af barseldagpenge, ved at person indtaster 2

8 oplysninger i henhold til informationsmodellen og ud fra regler jf. afsnit ovenfor (fx løn antal uger i barselorlov og forældreorlov, periode for orlov med løn og orlov på barseldagpenge). at lave et udkast til barselplan på baggrund af de indtastede oplysninger E: Mail og Print at printe og/eller gemme sit simuleringsresultat (udkast til barselplan) på sin arbejdsenhed at sende sit simuleringsresultat (udkast til barselplan) til fx sin arbejdsgiver ved at indtaste en ønsket adresse. Derved skal simuleringen/ udkast til barselplanen kunne danne grundlag for arbejdsgiverens arbejde med at ansøge om barseldagpenge og refusion G: Krav til Barseldagpengesystemets reaktion på input fra bruger via Selvbetjeningsløsning Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal tilbyder et simuleringsværktøj, som: er visuelt, enkelt og brugervenligt indeholder flere standardeksempler på hvordan personen kan vælge at afholde og dele barselorlov med den anden forælder beregner og udstiller et udkast til barselplan som både tager højde for barsel og forældreorlov oplyser personen om hvilke oplysninger der ligger til grund for beregningsgrundlaget, således at personen har mulighed for at tjekke at tal og oplysninger er korrekte gør personen opmærksom på, at simuleringen kun er en indikation på om de er berettigede og er udelukkende testfunktion. Der er ikke tale om en afgørelse fra Udbetaling Danmarks side. Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere data i henhold til informationsmodellen, som skal bruges til simulering af barselforløb; detailspecificere regler jf. afsnit ovenfor 1.2 Orienter sig om overordnede forhold vedr. barselordning [Activity] Orientering i overordnede forhold vedr. barseldagpenge. Person har tilgået Borger.dk. UVariant A.U Person er logget på via NemLogin på Borger.dk. UVariant B.U Person er ikke logget på (anonym). 3

9 Udføres af person i Borger.dk brugergrænseflade. Personen orienterer sig i informationer vedr. de generelle forhold vedr. barseldagpenge. Personen vælger en af muligheder: a) gå til simulering af barselforløb b) gå til vedkommendes sag (det faktuelle barselforløb) c) gå andre steder på Borger.dk eller forlade det helt. Person har valgt én af muligheder (a eller b jf ovenfor) og er redirektet til den respektive indgang til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning: UVariant A.U Ved valg (a) Barseldagpengeselvbetjeningsløsning åbnes for personen og er klar til, at person foretager simuleringen. Ved valg (b) Barseldagpengeselvbetjeningsløsning åbnes for personen, er klar til at præsentere vedkommendes overblik overfor sin sag (hvis sagen eksisterer i fagsystemet). UVariant B.U Ved valg (a) Barseldagpengeselvbetjeningsløsning åbnes for personen og er klar til, at person foretager simuleringen. Ved valg (b) Personen meddeles, at denne først skal være logget på. NemLogin indgang præsenteres for personen for at logge på inden man får adgang til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal: modtage personen ved den relevante indgang (simulering hhv. sagsoverblik) efter personen har valgt en ønsket adgang til Selvbetjeningsløsning på Borger.dk jf. integrations ID BBOR1. kontrollere, om person er logget på Borger.dk og i givet fald nej tilbyde NemLogin funktionalitet jf. integrations ID BNLO1 til at logge på inden personen lukkes ind til vedkommendes sagsoverblik i Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. 4

10 1.3 Log in - Borger.dk / barselportal [Activity] Autentificering af person inden denne lukkes ind på Selvbetjeningsløsning, hvis personen ikke i forvejen er logget på Borger.dk. Personen har et CPR-nummer samt NemID. Personen er postitioneret på Borger.dk og har valgt at gå til sagsoverblikket i Barseldagpengeselvbetjeningsløsningen. Personen ikke er logget på Borger.dk i forvejen. Persons identifikationsoplysninger jf. NemID Udføres af person i NemLogin brugergrænseflade. Personen præsenteres for NemLogin brugergrænseflade, hvor denne indtaster sine identifikationsoplysninger. NemLogin autentificerer personen. Barseldagpengesystemet har modtaget personens autentifikationsoplysninger. Personens UCPR-nummerU autentifikationsoplysninger Barseldagpengesystemet skal gøre brug af autentifikationsoplysninger fra personens log in for at kunne identificere personen inden personen lukkes ind til vedkommendes sagsoverblik på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning jf. integrations ID BNLO Hent oplysninger fra eksisterende sag [Activity] 5

11 Forberedelse af sagsoplysninger til udstilling på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Personen har autentificeret sig via log in funktionalitet (NemLogin). Personen har været logget på Borger.dk i forvejen eller lige blev returneret fra login. UCPR-nummerU udledt af personens autentifikation. Udføres af Barseldagpengesystemet. Barseldagpengesystemet finder de relevante sagsoplysninger i Barseldagpengefagsystemet ud fra regler jf. afsnit nedenfor og gør dem klar til udstilling på Selvbetjeningsløsningen. Personens sagsoplysninger er fundet i fagsystemet, så de efterfølgende kan præsenteres for personen på brugergrænsefladen i Selvbetjeningsløsningen. Data, som skal præsenteres for personen (omfanget af data afgøres af reglerne jf. afsnit nedenfor). UDelsagU UAfgørelseU UBarselsplanU UBevilgetYdelseU UYdelseU URefusionU UUdbetalingPersonU UUdbetalingVirksomhedU UDokumentU Se beslutningsmodel: "Oplysninger om eksisterende sag" Når person initierer adgang til vedkommendes sagsoverblik på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning og har autentificeret sig via login, skal Barseldagpengesystemet hente og forberede de relevante data til præsentation over for personen ud fra regler jf. afsnit ovenfor. 6

12 1.5 Udstil sag [Activity] Orientering i sagens detaljer, herunder oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen, udbetaling m.m., samt initiering af afgivelse af supplerende oplysninger. Person er autentificeret, og Barselsdapgenselvbetjeningsløsning åber vedkommendes sagsoverblik. Sagens tilstand (fra sagsoprettelse til udbetaling, fra passiv til afsluttet) og hvilke anmodninger om supplerende information, som blev dannet af fagsystemet, på det tidspunkt, når personen logger på Selvbetjeningsløsning, er afgørende for, hvad der præsenteres overfor personen på Selvbetjeningsløsningen. Data vedr. sagsoplysninger samt anmodninger om supplerende information i det omfang, der bestemmes af regler i afsnit i aktivitet UHent oplysninger fra eksisterende sagu Udføres af person (som kan være lønmodtager, ledige eller den selvstændige) i brugergrænseflade til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person orienterer sig i informationer vedr. sin sag (er) og vælger en af følgende muligheder (afhængigt af om anmodningen herom er dannet i fagsystemet): a) bekræfte overgang til barseldagpenge og/eller angive barnets CPR-nummer eller forventet fødselsdato b) angive bemærkninger til underretningsbesked samt supplerende oplysninger c) angive ændringer til barselplan samt stamdataoplysninger d) forlade Barseldagpengeselvbetjeningsløsning Personen har valgt en af muligheder jf. a)-d) ovenfor. 7

13 Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal til enhver tid og ud fra regler jf. afsnit i aktivitet UHent oplysninger fra eksisterende sagu give personen mulighed for: A: Sagsoverblik at se sine samtlige sager, som personen har (i tilfælde af flere børn), således at det til enhver tid er klart, hvilket barn en given sag drejer sig om. at se nuværende status, fx "Du er på barselorlov med løn fra arbejdsgiver" eller "Du modtager barseldagpenge" at se de beskeder, som Barseldagpengesystemet måtte havde genereret, fx "Sagen er oprettet. Behandlingen starter den [Sartdatosagsbehandling]" jf. aktivitet U*Sæt startdato for behandling i Barseldagpenge- systemu at se afgørelse i sagen samt reguleringer af ydelsen med angivelse af de data, der ligger til grund herfor (bl.a. som følge af aktivitet UTjek indkomst i periodenu) at se en forløbsplan, så personen oplever konstant overblik over vigtige datoer og frister i sit barselforløb at se sin barselplan, herunder også i sammenhæng med oplysningerne om barselplanen for den anden forælder (afholdt tid og reserveret tid til orlov) at se barselplaner på flere børn samtidigt, fx i tilfælde af restbarsel ikke benyttet eller ved flerlinger at se, hvor meget personen har brugt af sit orlov og hvor meget der er tilbage på det tidspunkt, hvor personen er logget på Selvbetjeningsløsningen at se, hvornår personen modtager løn under barsel og hvornår personen modtager dagpenge at skabe sig overblik over udbetalinger - både hvad der allerede er blevet udbetalt og fremtidige udbetalinger. Udbetalinger skal kategoriseres og skilles ad, så personen har maksimalt overblik over sin situation at se udbetalingsspecifikationer for de gennemførte udbetalinger B: Indberette/Ændre sagsoplysninger at kunne initiere en klage direkte fra Selvbetjeningsløsningen, hvis personen er uenige i afgørelsen ved fx at følge et link til en klageformular at kunne initiere bekræftelse og angivelse af supplerende oplysninger, som Barseldagpengesystemet måtte havde anmodet om (fx angive forventet fødseldato) E: Mail at tilsende sin barselplan i nuværende tilstand direkte til sin involverede parts (arbejdsgiver, a-kasse, den anden forælder) digitale postkasse. Denne barselplan kan evt. bruges af arbejdsgiver til at indberette ændringer til en verserende sag, jf. aktivitet U*Ændr oplysninger til tidligere indberetningu og aktivitet U*Ændr oplysning/eru G: Krav til Barseldagpengesystemets reaktion på input fra bruger via Selvbetjeningsløsning Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal: præsentere for personen oplysninger i henhold til infomationsmodellen og som er relevante i pågældende situation og som Udbtetaling Danmark allerede har i bagvedliggende systemer eller kan hente fra andre offentlige registre udstille personens barselplan med en tydeligt angivelse af, hvornår barselplanen sidst er opdateret oplyse personen omkring dennes muligheder for at bruge selvbetjening, samt ansvar, pligt og rolle oplyse i tilfælde af, at data er hentet fra eindkomst oplyse om, at den endelige og korrekte udbetalingsoversigt med personens økonomiske data, først kan skildres på Selvbetjeningsløsningen, når den er godkendt fra Udbetaling Danmarks side 8

14 ved afslag i sagen oplyse om personens muligheder (vejledning, så personen ikke er i tvivl om sine muligheder) giver personen et simpelt overblik over datoer og frister, hvor personen aktivt skal foretage en handling tilbyder personen en kalenderfunktion, hvor personens frister automatisk er implementeret og integreret, når personen logger på første gang 1.6 *Udstil statusbesked [Activity] At vise status vedr. den modtagne indberetning foretaget af virksomhed eller person på NemRefusions- hhv. Barselselvbetjeningsløsningsgrænseflade. Barseldagpengesystemet har modtaget og valideret en indberetning fra person via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning eller en indberetning fra virksomhed via NemRefusion. Besked til person hhv. virksomhed er genereret i den respektive forudgående aktivitet. Udføres automatisk af Barseldagpengeselvbetjeningsløsningen ift. udstilling af statusbesked over for person. Udføres automatisk af NemRefusion ift. udstilling af statusbesked over for virksomhed. Barselsdagpengeselvbetjeningsløsningen/ NemRefusion udstiller statusbesked over for den respektive aktør. Beskedens modtager er orienteret. Beskedens indhold jf. afsnit. Barseldagpengesystemet skal udstille statusbesked på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning hver gang der skal kvitteres for modtagelse af oplysninger, som person har indberettet via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Indholdet af beskeden bestemmes i den respektive forudgående aktivitet ift. aktivitetens placering i den pågældende løsningsflow. 9

15 Leverandøren skal i samarbejde med ATP og leverandøren af NemRefusion i afklaringsetapen: validere og supplere snitfladen jf Integrations ID BNRE2, således, at funktionalitet i NemRefusion gør det muligt, at en virksomhed kan se beskedens status samt selve meddelelse, som Barseldagpengesystemet kommunikerer ud til virksomheden, i brugergrænsefladen i NemRefusion (Virksomhedsdialog) og/eller i virksomheds eget løn/hr system i tilfælde af integtation mellem virksomheds eget system og NemRefusion (Virksomhedsservice). Leverandøren af NemRefusion har ansvaret for at implementere udstilling af statusbeskeder afsendt fra Barseldagpengesystemet på NemRefusions brugergrænseflade (Virksomhedsdialog) og grænseflade til integration mellem NemRefusion og virksomheds egne løn/hr systemer (Virskomhedsservice). 1.7 *Generer statusbesked (kvittering) [Activity] Udformning af en besked, som kvitterer overfor personen om modtagelse af de netop indtastede oplysninger. Person har angivet bekræftelse af overgang til barseldagpenge, eller barnets CPR-nummer, eller bemærkninger til underretningsbesked eller supplerende oplysninger eller ændringer til barselplan eller ændriner til stamoplysninger. USagsnummerU USagstitelU USagStartdatoU USagsTypeU Oplysninger til generering af besked, som indeholder de indtastede data jf. afsnit i forudgående aktivitet Udføres automatisk af Barseldagpengesystemet. Barseldagpengesystemet genererer oplysninger, som kvitterer overfor personen om modtagelse af de data, som personen netop har indtastet på Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Besked er dannet. 10

16 En besked, som bl.a. indeholder følgende: UPersonnavnU UCPR-nrU eller UAlternativPersonIdentifikationU UAdresseU tekst - hvad der kvitteres for med angivelse af de indtastede data Sagsidentifikationsoplysninger USagsnummerU, UDelsagIdentifikationU, USagstitelU vejledning til person om videre forløb efter Udbetaling Danmark har modtaget de givne oplysninger Barseldagpengesystemet skal hver gang personen angiver oplysninger via Barseldagpengeselvbejeningsløsning: generere en besked, som kvitterer overfor vedkommende om hvilke oplysninger der er modtaget samt vejleder om videre forløb på baggrund af data jf. afsnit ovenfor. Den genererede besked skal indeholde: de nødvendige sagsidentifikationsoplysninger angivelse af de data, som blev indtastet af personen angivelse af identifikation af, hvilke dokumentation er modtaget, hvis personen har vedhæftet supplerende dokumentation. hvornår behandlingen vil blive påbegyndt ( i stil med "Vi har modtaget din indberetning vedr. xxx og yyy og vender tilbage med resultatter af sagsbehandling den [dato]" ), dog ikke i de tilfælde, hvor ændringerne ingen indflydelse har på den tilkendte ydelse ( ændringer i stamdata) Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere det endelige indhold i beskeden jf. afsnit ovenfor. 1.8 Afgiv bemærkninger til underretningsbesked [Activity] Afgivelse af bemærkninger til underretningsbesked samt supplerende oplysninger. Person har åbnet sin sag i Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Personen har valgt at afgive bemærkninger til underretningsbesked eller afgive supplerende oplysninger. 11

17 Udføres af person i brugergrænseflade for Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person angiver bemærkninger til underretningsbesked eller de nødvendige supplerende oplysninger samt bekræfter oplysningerne. Bemærkninger eller supplerende oplysninger er klar til modtagelse i Barseldagpengefagsystemet. De supplerende oplysninger eller bemærkninger. Der skal opstilles valideringsregler for de indtastede oplysninger. Der skal opstilles frister for hvor lang tid personen har til at indsende supplerende information. Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal give personen mulighed for: B: Indberette/Ændre sagsoplysninger at se underretningsbesked, herunder de oplysninger, der var indberettet af arbejdsgiveren, samt angive en eller flere af nedenstående: a) cpr på barnet, b) om personen kender slutdato for barsel c) om der er andre arbejdsforhold end dem, der vises i underretningen d) bekræfte arbejdsgiverens oplysninger at se, hvilke supplerende oplysninger der kræves af personen, og angive disse at vælge at vedhæfte supplerende dokumentation at bekræfte angivelse af oplysnigerne (underskrive) G: Krav til Barseldagpengesystemets reaktion på input fra bruger via Selvbetjeningsløsning Barseldagpengesystemet skal ved modtagelse af oplysninger fra personen jf. ovenfor: validere ud fra regler jf. afsnit ovenfor og gemme de indtastede oplysninger, inden de er tilgængelige i fagsystemet give mulighed for at initiere vedhæftning af supplerende dokumentation Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere de data, der skal udstilles og modtages ifm. afgivelse af bemærkninger til underretningsbesked og 12

18 supplerende oplysninger jf. afsnit ovenfor; detailspecificere de endelige regler jf. afsnit ovenfor Beslutningsmodellen er understøttet af følgende lovgivning: U 40. stk. 6. Lønmodtageren skal orienteres om oplysninger givet af arb.giveru 1.9 Bekræft overgang til BDP [Activity] Bekræftelse af overgang til barseldagpenge og/eller angivelse af barnets CPR-nummer. Person har åbnet sin sag i Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Personen har valgt at bekræfte overgang til barseldagpenge og/eller angive barnets CPR-nummer. Udføres af person i brugergrænseflade til Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person angiver de nødvendige oplysninger vedr. overgang til barseldagpenge eller barnets CPR-nummer samt bekræfter oplysningerne. Beslutning: (samtlige aktiviteter jf. nedenfor initieres samtidig): aktivitet U*Generer journal- notattekst med hændelseru aktivitet U*Generer statusbesked (kvittering)u fortsætter i ULF - Barsel - Vurder økonomisk effektueringsplan U Bekræftelse af overgang til barseldagpenge eller barnets CPR-nummer er modtaget i Barseldagpengefagsystemet. Bekræftelse af overgang til barseldagpenge. UCPR-nummerU på barnet Oplysninger til generering af journalnotat: UjournalnotatTitelU UjournalnoteU 13

19 UjournaldatoU USagsnummerU UDelsagIdentifikationU Der skal opstilles valideringsregler af de indtastede oplysninger. Der skal opstilles frister for hvor lang tid personen har til at bekræfte overgang til barseldagpenge samt angivelse af barnets CPR-nummer. Barseldagpengeselvbetjeningsløsning skal give personen mulighed for: B: Indberette/Ændre sagsoplysninger at se anmodning om bekræftelse af overgang til barseldagpenge, herunder frist for bekræftelse, og bekræfte overgang til barseldagpenge at se anmodning om angivelse af barnets CPR-nummer, hvis barnet ikke er kendt i systemet, angive det relevante CPR-nummer på barnet at se en liste over børns CPR-numre, hvis personen skal tage stilling til, hvilket barn ansøgningen drejer sig om og vælge et eller flere CPR-numre at bekræfte angivelse af oplysnigerne (underskrive) G: Krav til Barseldagpengesystemets reaktion på input fra bruger via Selvbetjeningsløsning Barseldagpengesystemet skal ved modtagelse af oplysninger fra personen jf. ovenfor: validere ud fra regler jf. afsnit ovenfor, indlæse og gemme de indtastede oplsyninger i de respektive dataobjekter jf. informationsmodellen på den respektive delsag generere oplysninger vedr. modtagelse af data fra personen til brug for et journalnotat, som skal sendes til DKC, som gemmer dem i den relevante sagsmappe jf. de efterfølgende aktiviteter i den pågældende løsningsflow initierer generering af kvittering vedr. modtagelse af oplysningerne generere oplysninger til log på sagen vedr. modtagelse af data fra personen (dato, tidspunkt, udført af personen, m.v). Loggen for en given sag skal være synlig ovenfor Kunderådgiver. Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere de data, der skal udstilles og modtages ifm. bekræftelse af overgang til barseldagpenge og angivelse af CPR-nummer jf. afsnit ovenfor validere og supplere det endelige indhold i journalnotat vedr. modtagelse af data fra personen jf. afsnit ovenfor validere og supplere det endelige indhold vedr. modtagelse af data fra person i loggen på sagen detailspecificere de endelige regler jf. afsnit ovenfor 14

20 1.10 *Generer journal- notattekst med hændelser [Activity] Stempling af en hændelse i journalnotat. Barseldagpengesysetmet har modtaget oplysninger fra eksterne systemer eller Barseldagpengesystemet har modtaget oplysninger fra person via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning eller sagen blev afgjort automatisk af Barseldagpengesystemet eller sagen blev ændret (reguleret) automatisk af Barseldagpengesystemet på baggrund af kontrolopslag i de eksterne systemer eller Barseldagpengesystemet har genereret en manuel opgave til Kunderådgiver eller Barseldagpengesystemet har rykket for bekræftelse af overgang til barseldagpenge/ tilbageholdt udbetaling på grund af manglende bekræftelse af overgang til barseldagpenge De oplysninger, der er genereret til brug for journalnotat jf. afsnit i de respektive forudgående aktiviteter. Udføres automatisk af Barseldagpengesystemet. Barseldagpengesystemet genererer en stempling i journalnotatet på sagen. Notaten indeholder metadata vedr. journalnotatet og selve teksten til journalnotatet jf. afsnit nedenfor. Stempling i journalnotat foretaget. Tekstebeskrivelse (Oplysninger til stempling i journalnotat jf. afsnit ovenfor.) USagsnummerU UJournalnotatIdentifikationU Dato for stempling Hvem der har initieret stemplingen (Systemet) Der skal udarbejdes en regelmodel for hvilke hændelser der skal trigge hvilke typer af journalnotater. Foreløbigt input til hændelser er anført i pkt. a)-i) i afsnit "" nedenfor. Barseldagpengesystemet skal i tilfælde af: 15

21 a) person bekræfter overgang til barseldagpenge via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning b) person afgiver bemærkninger til underretningsbesked og andre supplerende oplysninger via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning c) person afgiver ændringer til stamdataoplysninger eller barselplan via Barseldagpengeselvbetjeningsløsning d) oplysninger fra opslag i eindkomst, Årsskattemappe, Forsikringsdatabasen og Beriget Grunddata modtaget og gemt i Barseldagpengesystemet e) Barseldagpengesysetmet har genereret en manuel opgave til Kunderådgiver pba. validering/ vurdering af berettigelse til ydelsen/ screening for snyd/ beregning f) Barselsdagpengesystemet har opdateret barselplanen pba. indberettede ændringer fra person, virksomhed eller hændelse i eksterne registre, hvor Barseldagpengesystemet abonnerer på g) Barseldagpengesystemet har afsendt rykker vedr. bekræftelse af overgang til barseldagpenge til person eller tilbageholdt udbetaling på grund af manglende bekræftelse af overgang til barseldagpenge h) Barseldagpengesysetmet har afvist indberetning af ændring, indsendt af virksomhed via NemRefusion som følge af validering af indberetning i) Barseldagpengesystemet har dannet afslag eller godkendelse ved sagsafgørelse gøre følgende: foretage en stempling i journalnotatet på sagen. Journalnotatet skal indeholde metadata vedr. journalnotat og selve journalnotatteksten jf. afsnit ovenfor; "afhæfte" den supplerende dokumentation, som personen har vedhæftet ved afgivelsen af oplysninger på Selvbetjeningsløsningen og journalisere den på den tilhørende sag sammen med journalnotatteksten; Leverandøren skal i samarbejde med ATP i forbindelse med implementeringf af aktiviteten: validere og supplere det endelige sæt af data jf. afsnit ovenfor til brug stempling i journalnotat Leverandøren skal i samarbejde med ATP i forbindelse med implmentering af aktiviteten: detailspecificere de endelige regler for hvilke hændelser der skal trigge hvilke typer af journalnotater jf. afsnit ovenfor *Vedhæft dokumentation [Activity] Vedhæftning af supplerende dokumentation i forlængelse af indtastning af supplerende oplysninger eller ændringer til barselplanen. Personen har indtastet supplerende oplysninger eller ændringer og har valgt at vedhæfte dokumentation. 16

22 Lægeerklæring, dokumentation for beskæftigelse, dokumentation for afsluttet uddannelse, dokumentation ifm. barnet indlagt på et hospital, m.v. i elektronisk form. Udføres af person i brugergrænseflade for Barseldagpengeselvbetjeningsløsning. Person vedhæfter et til flere dokumenter og bekræfter. Dokumentation er klar til modtagelse i fagsystemet. Dokumentation i elektronisk form - UDokument U Valideringsregler for modtagelse af elektroniske dokumenter i henhold til de non-funktionelle krav til formater og størrelser jf. kravslisten. Barseldagpengesystemet skal ved modtagelse af vedhæftede dokumentation via Selvbetjeningsløsningen: validere og gemme de vedhæftede dokumenter, inden de er tilgængelige i fagsystemet, ud fra krav til formater og størrelser jf. kravlisten Indsæt oplysninger og vedhæftet dokumentation [Activity] Lagring af data samt vedhæftet dokumentation modtaget fra person via Selvbetjeningsløsning ind i Barseldagpengesystemet på en relevant sag. Person har afgivet oplysninger og evt. vedhæftet supplerende dokumentaion. Oplysninger angivet i forudgående aktivitet. 17

23 Og evt. vedhæftet dokumentation angivet i forudgående aktivitet. Beaskrivelse Udføres automatisk af Barseldagpengesystemet. Barseldagpengesystemet indlæser og gemmer data i de respektive objekter jf. informationsmodellen på den respektive delsag. Beslutning: (samtlige aktiviteter jf. nedenfor initieres samtidig): aktivitet U*Generer journal- notattekst med hændelseru aktivitet U*Generer opgaveu aktivitet U*Generer statusbesked (kvittering)u Den supplerende information eller bemærkninger til underretningsbesked er gemt på den relevante sag i Barseldagpengesystemet. Sæt af data med supplerende information eller bemærkninger til underretningsbesked. Oplysninger til generering af journalnotat: UjournalnotatTitelU UjournalnoteU UjournaldatoU USagsnummerU UDelsagIdentifikationU Oplysninger til brug for generering af en opgave til manuel behandling: UopgaveårsagU: årsag til udfald til manuel behandling Barseldagpengesystemet skal ved modtagelse af oplysninger fra personen via Selvbetjeningsløsning: validere, indlæse og gemme data i de respektive dataobjekter jf. informationsmodellen på den respektive delsag generere oplysninger vedr. modtagelse af data fra personen til brug for et journalnotat, som skal sendes til DKC, som gemmer dem i den relevante sagsmappe jf. de efterfølgende aktiviteter i den pågældende løsningsflow initiere generering af kvittering vedr. modtagelse af oplysningerne generere oplysninger til log på sagen vedr. modtagelse af data fra personen (dato, tidspunkt, udført af personen, m.v). Loggen for en given sag skal være synlig ovenfor Kunderådgiver. 18

24 initiere generering af opgave vedr. manuel behandling med angivelse af en for Kunderådgiver sigende årsag (fx "Person har angivet supplerende oplysninger" eller "Person har angivet bemærkninger til underretningsbesked") Leverandøren skal i samarbejde med ATP i delleverancens afklaringsforløb: validere og supplere det endelige indhold i journalnotat vedr. modtagelse af data fra personen jf. afsnit ovenfor validere og supplere årsager til manuel behandling jf. afsnit ovenfor validere og supplere det endelige indhold vedr. modtagelse af data fra person i loggen på sagen 1.13 *Generer opgave [Activity] Generering af en opgave til Opgaveindbakken, som efterfølgende skal behandles af en Kunderådgiver En af forudgående aktiviteter jf. den respektive løsningsflow har identificeret udfald til manuel behandling. årsag til udfald til manuel kontrol jf. afsnit i den forudgående aktivitet oplysninger til brug for oprettelse af tilbagebetalingskrav (opkrævning) jf. forudgående aktivitet U*Foretag genberegning af ydelseu ved udfald til opkrævning jf. i aktivitet U*Foretag genberegning af ydelseu Udføres automatisk af Barseldagpengesystemet Barseldagpengesystemet genererer en opgave til Opgaveindbakken med et sæt af metadatainformationer og en beskrivende tekst til årsagen, for hvorfor en opgave er generet. Beslutning: (samtlige aktiviteter jf. nedenfor initieres samtidig): aktivitet U*Generer journal- notattekst med hændelseru aktivitet U*Opret opgave i opgaveindbakkeu Sagen er taget ud af den automatiske flow for behandling og opgave er oprettet i Opgaveindbakken CPR nr/cvr nr/cvrp nr/se nr (afhængig af om det er en virksomhed eller person) 19

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere