Bilag 3A.6 Integrationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.6 Integrationer"

Transkript

1 Bilag 3A.6 Integrationer Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE INTEGRATIONSBESKRIVELSER INDLEDNING BERIGET GRUNDDATA NEMKONTO SKAT EINDKOMST ATP ERP FJERNPRINT SIKKER POST DANMARKS STATISTIK ATP AFSTEMNING ATP DATAWAREHOUSE ATP IDM & IDP NEMLOG-IN DIGITAL FULDMAGT BORGER.DK SAGS- OG DOKUMENTINDEKS YDELSESINDEKS POSTHÅNDTERING SKAT FORSKUD SKAT (CSC) STATENS ARKIVER Bilag 3A.6 Integrationer Side 1 af 51

3 3.21 SKAT ÅRSOPGØRELSE FERIEPENGE.DK BLIS - BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD SU DEBITOR PENSIONSFAGSYSTEM SKAT GRØN CHECK SKAT ENLIGE FORSØRGERE SKAT EFI INTEGRATIONSBESKRIVELSER FOR OPTIONER Bilag 3A.6 Integrationer Side 2 af 51

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.6 Integrationer Side 3 af 51

5 2 Indledning 2.1 Bilagets formål og opbygning I dette bilag leveres uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra Systemet. I bilaget fremgår integrationsr for alle de integrationer, der er præsenteret på systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). Endvidere fremgår integrationsr for de optioner på integrationer, som er præsenteret i options-afsnittet i bilag 3A (Behovsopgørelse). 2.2 Relation til øvrigt materiale Bilaget er en del af Behovsopgørelsen og skal ses i sammenhæng med bilag 3, 3A og øvrige underbilag til 3A. Bilag 3A.6 Integrationer Side 4 af 51

6 3 Integrationsr 3.1 Indledning Dette afsnit indeholder integrationsr for alle de integrationer, som skal etableres fra Systemet, jf. systemkonteksten i Bilag 3A (Behovsopgørelse). I det følgende vil hver integration blive beskrevet ud fra en fast struktur indeholdende nedenstående informationer: Integrationsnavn/ID Formål med integrationen Hvilke data flyder over integrationen Forventet volumen (frekvens, datamængder) angivet ud fra forretningsmæssige behov Reference til løsningsflows som indeholder integrationen Reference til produkt-/snitflade Integrationerne vil blive beskrevet på et logisk niveau, og der vil således ikke nødvendigvis være en 1-1 relation mellem integrationsrne i det følgende og de faktiske metoder/services, som skal anvendes. I flere tilfælde vil en integration således dække over kald af flere forskellige services. F.eks. vil en integration til SKAT til hent af indkomstoplysninger kunne dække over både opsætning af abonnement på personens indkomst og hent af oplysningerne. Det vil være op til leverandøren at oversætte de forretningsmæssige krav til integrationerne til en konkret anvendelse af konkrete tekniske snitflader, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i Systemet. De mulige tekniske snitflader på de tilstødende systemer vil være beskrevet i separate underbilag eller via referencer til eksterne r. Systemkonteksten er illustreret på Figur 1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 5 af 51

7 Figur 1: Systemkonteksten for Systemet. Diagrammet viser alle de systemer, som Systemet skal integrere til. Figuren viser ikke infrastruktur-komponenter men udelukkende applikationer på logisk niveau. Bilag 3A.6 Integrationer Side 6 af 51

8 3.2 Beriget Grunddata FBGD1 Hent person, bolig el. myndighed fra Beriget Grunddata FBGD1 Beriget Grunddata Støttesystem, som indeholder og leverer oplysninger om personer, bolig og myndigheder, samt relationer imellem disse. Oplysningerne inkluderer bl.a. personoplysninger fra CPR og boligoplysninger fra BBR. Beriget Grunddata tildeler alle personer et unikt ID, således at systemet også kan håndtere personer uden et cpr.nr (f.eks. udenlandske børn). Implementeres og vedligeholdes af ATP-IT Formål med Levering af opdaterede person-, bolig- og myndighedsdata. integrationen Kommunikationsmønst Beriget grunddata understøtter to forskellige er kommunikationsmønstre: a) Replikering: Systemet opsætter abonnement på de personer, boliger og myndigheder, som det ønsker data for. Data for disse interessenter leveres derefter til Systemet i en daglig replikering hver gang der er ændrede data. Alternativt kan ændringerne kommunikeres til Systemet via hændelsesbeskeder. b) Opslag: Systemet henter data fra Beriget Grunddata, når der er brug for data, som endnu ikke er modtaget i en replikering. Data fra Systemet til Identifikation af personen, boligen eller myndigheden, som der ønskes data for. Data fra Data for personen, boligen eller myndigheden inklusive til relationer. Systemet Hver gang Systemet skal benytte data for en person, bolig eller myndighed, det ikke allerede kender, eller der er sket opdateringer til personen myndigheden i Beriget Grunddata. Der forventes årligt at skulle håndteres nye sager for ca nye børn og ca forældre. For hver person (nye såvel som eksisterende i Systemet) modtages ca. 1-2 opdateringer om året i gennemsnit. Bilag 3A.6 Integrationer Side 7 af 51

9 FBGD1 Hent person, bolig el. myndighed fra Beriget Grunddata Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Opret sag / delsag LF Familieydelser - Håndter indberetning LF Familieydelser - Træf afgørelse LF Familieydelser - Håndter løbende ændringer Snitflade Komponent: Persondata Informationsmodellen for Beriget Grunddata beskriver informationerne i Beriget Grunddata se bilag 3A.4 (Begrebsog informationsmodeller). En foreløbig af snitfladen til replikering af data kan ses i: Underbilag 3A.6a (Produkt og snitflader)/beriget Grunddata Snitflade XML-struktur for replikeringen.pdf Endelig snitflade og -specifikation tilgår senere, jævnfør bilag 1 (Tidsplan). Beriget grunddata er ikke i drift på. Beriget grunddata er dog i drift på ibrugtagningstidspunktet. Beriget Grunddata kommer til at udstille et testmiljø. 3.3 NemKonto FNKS1 Send udbetalingsposter til NemKonto FNKS1 NemKonto NemKonto er det offentliges udbetalingssystem. NemKonto foretager videreformidling af udbetalingsposter til bankernes bogføringscentraler. NemKonto formidler udbetalinger til borgere. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for systemet, men det driftes af KMD. Formål med At kunne udbetale ydelser og bidrag til borgere. integrationen Kommunikationsmønster Fagsystemet overfører betalingsordrer til NemKonto. NemKonto kvitterer for modtagelsen af betalingsordrerne. NemKonto sender løbende retursvar om fejlede udbetalinger. Bilag 3A.6 Integrationer Side 8 af 51

10 FNKS1 Send udbetalingsposter til NemKonto Data fra Systemet til CPR nr. / CVR nr. / SE nr. / P nr. på beløbsmodtageren og beløb. Data fra Modtagelseskvitteringer og retursvar om fejlede og til Systemet gennemførte udbetalinger. En gang om ugen. Personer vil få udbetalt ydelser sidste torsdag i måneden og udbetalingsanmodninger skal overføres tids nok til at denne udbetaling kan gennemføres. Korrektioner og udbetalinger for perioder bagud i tid håndteres løbende i de øvrige uger. Til personer udbetales årligt ca udbetalinger for Børneydelsen og ca udbetalinger for Underholdsbidrag. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter udbetaling Snitflade Komponent: Dan udbetaling Produkt: Se Beskrivelse af snitflade til overførsel af udbetalingsanmodninger: Eksisterende standard snitflade. NemKonto stiller et testmiljø til rådighed hvori der skal gennemføres en tilslutningsprøve. 3.4 SKAT eindkomst FSKE1 Rekvirer indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, fra eindkomst FSKE1 eindkomst SKAT s indkomstregister som udstiller indkomstdata til de myndigheder, der har lovhjemmel til at anvende dataene. SKAT Formål med integrationen At hente indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, til brug for udbetaling af børne- og ungeydelse samt børnetilskud. Bilag 3A.6 Integrationer Side 9 af 51

11 FSKE1 Rekvirer indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, fra eindkomst Kommunikationsmønster Rekvirering af optjeningsprocent foregår ud fra følgende mønster: 1. Abonnement opsættes på en person 2. Systemet henter indkomstoplysninger på baggrund af personer der abonneres på. 3. Abonnement kan evt. tilrettes. Data fra Systemet til Optjeningsprocentrekvisitioner for de personer, der ønskes optjeningsprocent for. Abonnement for hent af indkomstoplysninger. Data fra Indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent. til Systemet Systemet indsender rekvisitioner og afhenter optjeningsprocent dagligt. Information tilgår senere. Løsningsflows hvor LF Familieydelser Træf afgørelse LF Familieydelser - Håndter løbende ændringer LF Familieydelser - Håndter udbetaling Snitflade Komponenter: Beregning af ydelser Vejledninger vedrørende teknisk opkobling: Eksisterende standard snitflade. Eksternt testmiljø er til rådighed. 3.5 ATP ERP FERP1 Posteringer til ERP FERP1 ATP ERP Bilag 3A.6 Integrationer Side 10 af 51

12 FERP1 Posteringer til ERP ATP ERP er et Business support system, hvori ATP håndterer områderne økonomi og HR. På økonomiområdet håndteres internt og eksternt regnskab, og hertil modtages løbende posteringsinformationer fra alle fagsystemer samt udbetalingssystemet og debitorsystemet. ATP ERP er baseret på SAP FI/CO. ATP ERP driftes og vedligeholdes af ATP IT. Formål med Vedligehold af regnskab for familieydelser i ATP ERP. integrationen Kommunikationsmønster Systemet overfører posteringsinformationer til ATP ERP. Data fra Systemet til Posteringsinformationer på enkeltposteringsniveau. Data fra Ingen til Systemet Systemet overfører posteringsinformationer ugentligt. Der foretages månedligt ca Løsningsflows hvor udbetalinger og kvartalsmæssigt udbetalinger, som der skal foretages korrekt bogføring af. LF Familieydelser - Håndter udbetaling LF Familieydelser - Håndter opkrævning Snitflade Komponent: Økonomi Produkt: Underbilag 3A.6a (Produkt og snitflader)/atp ERP - Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af posteringer: Underbilag 3A.6a (Produkt og snitflader)/atp ERP - Snitflade - Krav til leverance-systemernes bogførings-records.pdf Eksisterende snitflade. Der findes et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) for ATP ERP. 3.6 Fjernprint FFPR1 Send besked via Fjernprint FFPR1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 11 af 51

13 FFPR1 Send besked via Fjernprint Fjernprint Den fællesoffentlige Fjernprintløsning, som er under etablering af Digitaliseringsstyrelsen. Fjernprintløsningen er en output-management løsning, der automatisk sørger for forsendelse til digital post (hvis muligt) og ellers til fysisk post. For fysisk post håndteres også print, kuvertering og forsendelse. Fjernprint leveres pt. af Strålfors på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Formål med integrationen Afsendelse af beskeder til personer enten via digital post eller fysisk post. Kommunikationsmønster Forsendelse af beskeder følger nedenstående overordnede kommunikationsmønster: 1. Systemet afsender beskeder enten som masseforsendelse eller enkeltforsendelse. 2. Systemet henter forsendelseskanal og forsendelsesstatus via opslag i log. Data fra Systemet til Beskeder i form af en PDF-fil og tilhørende metadata som muliggør forsendelse som både digital og fysisk post. Beskederne skal indeholde identifikation af fagsystem og dokument dels som metadata og dels som QR-kode, således at det ved modtagelse af et tilhørende svar (enten via digital post eller en returneret blanket/brev) vil være muligt at identificere både fagsystem og tilknyttet sag. Data fra til Oplysninger fra forsendelsesloggen herunder Systemet forsendelseskanal (fysisk/digital post) og forsendelsesstatus. Når der skal afsendes besked til personer. Der afsendes ca. 1,2 mio. beskeder årligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning LF Familieydelser - Træf afgørelse LF Familieydelser - Vurder udbetalingsgrundlag LF Familieydelser - Udsend BØT-erklæring Komponenter: Manuelle breve og Besked håndtering Bilag 3A.6 Integrationer Side 12 af 51

14 FFPR1 Send besked via Fjernprint Snitflade Information om den fællesoffentlige fjernprintløsning kan findes her: API: Post/Loesninger-ogteknik/Fjernprint/Vejledninger/Graenseflader-til-Fjernprint Snitfladen er i drift og der er pt. ingen planlagte aktiviteter i forbindelse med denne snitflade. Der stilles testfunktionalitet til rådighed i snitfladen. 3.7 Sikker Post FSIP1 Send besked til myndighed FSIP1 ATPs Mail server (Exchange) Sikker Post er et system til kommunikation imellem offentlige myndigheder. Løsningen er baseret på at der er etableret en sikker forbindelse, i mellem myndighedernes mail servere via en 3 part., så mail kan routes fra en myndighed til en anden over en sikker forbindelse (TLS/SSL eller VPN). ATP IT Formål med integrationen Afsendelse af besked til myndighed. Kommunikationsmønster Systemet sender beskeder (mails) enten som masseforsendelse eller enkeltforsendelse. Data fra Systemet til Data fra til Systemet Løsningsflows hvor Mails med vedhæftet dokumenter. Ingen. F.eks. ved anbringelser, afsendes en besked (Advis) til kommunen. Bemærk at denne integration udelukkende anvendes for de kommuner, som i systemadministrationen er konfigureret til Sikker Post kanalen, et andet alternativt er kanalen fjernprint. Det anslås at være ca årlige adviseringer Løsningsflows skal afklares senere. Komponent: Manuelle breve og Besked håndtering Bilag 3A.6 Integrationer Side 13 af 51

15 FSIP1 Send besked til myndighed Snitflade Der skal etableres en sikker kommunikationskanal, som muliggør afsendelse af Sikker Post ( s) fra Systemet til ATP mail server, herfra routes mailen videre til den respektive kommune. Bemærk denne kanal anvendes udelukkende til afsendelse altså en vejs beskeder. Snitfladen er i drift og kan anvendes for de myndigheder, som er tilmeldt denne modtagelsesform. Test af snitfladen skal aftales med ATP IT. 3.8 Danmarks Statistik FDST1 Levering af oplysninger til Danmarks Statistik FDST1 Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Deres opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Formål med integrationen Levering af oplysninger om familieydelsessager til Danmarks Statistik. Kommunikationsmønster Systemet udtrækker data og afleverer dem til Danmarks Statistik. Data fra Systemet til Der leveres et udtræk af stamoplysninger (tilskudsmodtager, barn) og udbetalingsoplysninger for alle ydelsestyper. Data fra til Ingen Systemet Kvartalsudtræk. Sidste hverdag i kvartalet. Oplysninger om alle familieydelsessager år til dato. Løsningsflows med Er ikke afbildet på løsningsflow. forretningsmæssige krav til integrationen Komponent: Rapporter Snitflade Snitflade: Underbilag 3A.6a Produkt- & snitflader/generisk udtræk service Snitflade.pdf Eksisterende snitflade. Snitfladen skal dog tilrettes til nyt sagsbegreb i forbindelse med tilslutning til Systemet. Test af integrationen skal aftales med Danmarks Statistik. Bilag 3A.6 Integrationer Side 14 af 51

16 3.9 ATP afstemning FAAF1 Afstemningsdata til ATP FAAF1 ATP s afstemningsenhed ATP s enhed der er ansvarlig for at sikre at regnskabsdata er korrekte og afstemt mellem systemerne. Enheden foretager afstemning af bogføringsdata for alle Udbetaling Danmarks systemer via egne værktøjer og systemer. Formål med integrationen Levering af data til brug for den regnskabsmæssige kontrol og afstemning. Kommunikationsmønster Systemet udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform (se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Data fra Systemet til Udtræk af posteringsdata på alle relevante tilstande/steps i pengestrømmen. Data fra til Ingen Systemet Afstemningsdata udtrækkes og afleveres med faste tidsintervaller. Endvidere kan en ATP-medarbejder med særlige rettigheder igangsætte et udtræk af specifikke afstemningsdata. Alle enkeltposteringer i en given periode på forskellige tidspunkter/tilstande i pengestrømmen skal kunne udtrækkes. Posteringerne knytter sig til de ca månedlige udbetalinger og kvartalsmæssige udbetalinger. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter udbetaling LF Familieydelser - Håndter opkrævning Snitflade Komponent: Afstemning Skal fastlægges i Afklaringsetapen, når realiseringen af pengestrømmene i Systemet er kendt. Snitflade: Underbilag 3A.6a Produkt- & snitflader/generisk udtræk service Snitflade.pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 15 af 51

17 FAAF1 Afstemningsdata til ATP Eksisterende snitflade, Systemet skal integrere til denne. ATP s integrationsplatform findes i både et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilot- (præproduktions-) miljø ATP Datawarehouse FDWH1 Data til datawarehouse FDWH1 ATP s datawarehouse ATP s datawarehouse, som indsamler relevante data fra øvrige systemer og stiller disse til rådighed for ledelsesrapportering, statistik og ad hoc analyser. For Udbetaling Danmark benyttes systemet til ledelsesrapportering. Endvidere holdes heri datagrundlaget for Udbetaling Danmarks arbejde med Helhedsorienteret Kontrol. ATP Formål med integrationen At stille data fra Systemet til rådighed for de dataanalyser og rapporteringer, der sker i ATP s datawarehouse. Kommunikationsmønster Systemet skubber data til ATP. Data fra Systemet til Alle data i Systemet. Ved hver dataaflevering skal der dog kun leveres de data, der er nye eller ændrede siden sidste dataaflevering. Data fra til Ingen Systemet En gang om dagen. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Bilag 3A.6 Integrationer Side 16 af 51

18 FDWH1 Data til datawarehouse Snitflade Udtrækket skal leveres i et standard format, som uden yderligere tilretning kan tilgås fra en SQL DataWarehouse løsning, fx en semikolonsepareret fil. Snitfladen skal fastlægges endeligt i Afklaringsetapen. Snitflade: Underbilag 3A.6a Produkt- & snitflader/generisk udtræk service Snitflade.pdf Datawarehouse har en snitflade mod Eksisterende Løsning. Denne integration skal erstatte den nuværende snitflade. N/a 3.11 ATP IdM & IdP FIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM FIDM1 ATP IdM og IdP (Identity Management og Identity Provider) En række systemer i ATP s sikkerhedsdomæne, som benyttes til administration af interne brugere og deres roller og rettigheder, samt autentifikation af de interne brugere. Fra systemerne gøres bruger- og rettighedsoplysninger tilgængelige for de øvrige it-systemer. Udbetaling Danmarks brugere, herunder kunderådgivere, administreres som en del af ATP s øvrige interne brugere, og de tildeles roller med rettigheder til fagsystemet via Identity Management-systemet. De interne brugere vil endvidere blive autentificeret via disse systemer. Som IdM-løsning anvendes produktet IBM Security Identity Manager (TIM). Derudover anvendes Windows AD, IBM TFIM og TAM. ATP Formål med integrationen Systemet får kendskab til de brugere og rolletildelinger, som vedligeholdes i ATP s IdM. Bilag 3A.6 Integrationer Side 17 af 51

19 FIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Kommunikationsmønster ATP s IdM og IdP system understøtter forskellige metoder til udveksling af bruger- og rolle-/rettighedsoplysninger: a) ATP s IdM skubber oplysninger om alle brugere og deres rolletildelinger til Systemets brugerdatabase. b) ATP s IdM og IdP leverer oplysninger om en brugers rolletildelinger i forbindelse med brugerens login. Der er forskellige teknologier i spil afhængigt af valgt metode se snitfladen. Data fra Systemet til Systemets roller gøres tilgængelige for rolletildelingen i ATP s IdM i forbindelse med oprettelse og vedligehold af rollerne. Data fra til Brugere og deres tildeling af systemmæssige roller. Systemet Afhængigt af valgt kommunikationsmønster: a) Brugere og deres rolletildeling skubbes ud hver gang disse oprettes eller ændres i ATP s IdM. b) Rolletildeling leveres ved hvert login. ATP har ca interne brugere. Heraf skal ca. 210 have adgang til Systemet. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sikkerhed Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige tilladte integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. ATP s IdM er et eksisterende produkt som tilbyder en række forskellige integrationsmekanismer, som også er implementeret mod en række andre systemer. Se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. FIDP1 Login via ATP s IdP FIDP1 ATP IdM og IdP Se FIDM1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 18 af 51

20 FIDP1 Login via ATP s IdP Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra Systemet til Data fra til Systemet Løsningsflows hvor Snitflade ATP ATP s interne brugere har single-sign on med deres ATP windows login. Afhænger af valgt teknologi. Der kan være tale om både client side og server side integration. Ingen Brugerens identitet. Hver gang en ATP-bruger har brug for at logge på Systemet. Der er ca. 210 ATP-brugere, heraf ca. 155 kunderådgivere som dagligt tilgår Systemet. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sikkerhed Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. ATP s IdM og IdP har mekanismer for Single sign-on etableret mod flere andre systemer. Se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf NemLog-in FNLO1 Login til selvbetjening via NemLog-in FNLO1 NemLog-in Det offentlige log-in-fællesskab som bl.a. understøtter single sign-on mellem offentlige it-løsninger. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for løsningen. Formål med integrationen Autentifikation af personer i forbindelse med selvbetjening. Kommunikationsmønster Når en person vil tilgå de dele af selvbetjeningsløsningen, som kræver, at brugeren er logget ind, sender Systemet brugeren til NemLog-in. NemLog-in autentificerer brugeren og sender brugeren og brugeroplysninger tilbage til selvbetjeningsløsningen. Bilag 3A.6 Integrationer Side 19 af 51

21 FNLO1 Login til selvbetjening via NemLog-in Data fra Systemet til Ingen Data fra til Oplysninger om hvem brugeren er. Systemet Hver gang en person vil logge ind på Selvbetjeningsløsningen. Der forventes ca logins om året. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning Komponent: Selvbetjening Snitflade Information om NemLog-in kan findes her: Tekniske krav og politikker for NemLog-in, som skal overholdes af alle medlemmer af den fællesoffentlige føderation: Eksisterende snitflade. NemLog-in har et integrationstestmiljø, hvori integrationstest skal foretages Digital Fuldmagt Nedenstående snitflade er alene for at hente de fuldmagtshavere som borgeren har givet fuldmagt til. Leverandøren er forpligtet til at efterleve samtlige retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen, som er nævnt i relation til brugen- /implementeringen af den Digitale fuldmagt i et myndighedssystem. Digital fuldmagt er bygget ind i NemLog-in, som returnere en liste over fuldmagter som fuldmagtshaveren kan vælge at benytte. FDIF1 Hent digital fuldmagt FDIF1 Digital fuldmagt Bilag 3A.6 Integrationer Side 20 af 51

22 FDIF1 Hent digital fuldmagt Mulighed for borgere at give fuldmagt til en repræsentant, således at repræsentanten kan agere på borgerens vegne i de offentlige selvbetjeningsløsninger, der er tilsluttet Digital Fuldmagt. Fuldmagter kan gives til andre borgere, en medarbejder i en virksomhed, eller en virksomhed (via CVR nummer) Ydermere udstilles en webservice grænseflade, hvor fuldmagtsprivilegier kan forespørges for en vilkårlig bruger (repræsentant). Dette betyder at en kunderådgiver via denne vej kan få at vide, om der foreligger en fuldmagt, uden at repræsentanten er logget på. Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra Systemet til Data fra til Systemet Løsningsflows hvor Snitflade NemLogin's Fuldmagtsløsning At give en borger mulighed for at overdrage fuldmagt til fx en ægtefælle eller barn. Når en kunderådgiver har behov for at forespørge om hvilke fuldmagtsprivilegier, der foreligger for en given borger, kaldes en webservice, der returnerer bruger/brugere som borgeren har givet fuldmagt og de dertil tilhørende fuldmagtsprivilegier/permissions der er tilknyttet det pågældende myndighedssystem. Fuldmagtsprivilegier, der svarer til de delegérbare adgange i Systemet. En list over fuldmagt haver, og de tilknyttede fuldmagtsprivilegier. Hver gang en Kunderådgiver får vist overbliksbillede. Det anslås at være daglige forespørgsler. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Selvbetjening, Tværgående overblik Basale fuldmagtsløsning: Teknisk guide: Bilag 3A.6 Integrationer Side 21 af 51

23 FDIF1 Hent digital fuldmagt Snitfladen er udstillet af digitaliseringsstyrelsen, se snitflade n. NemLog-in's integrationstestmiljø 3.14 Borger.dk FBOR1 Visuel integration i Borger.dk FBOR1 Borger.dk Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Det er ATP s strategi at udstille selvbetjeningsløsninger igennem Borger.dk. Borger.dk bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samarbejde mellem Staten, KL og Danske Regioner. Formål med integrationen Udstilling af selvbetjeningsløsningen på Borger.dk Kommunikationsmønster Der er tale om en client-side integration, hvor selvbetjeningsløsningen via brugerens browser integreres i Borger.dk. Data fra Systemet til Ingen. Der sendes dog registreringer af sidebesøg fra browseren til statistikopsamling på borger.dk. Data fra til Ingen Systemet N/a N/a Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning Snitflade Materiale vedrørende visuel integration i Borger.dk kan findes her: HTML-guide: Information vedrørende statistiksystem og tællerscript, kan findes her: https://www.borger.dk/formyndigheder/sider/statistiksystem.aspx https://www.borger.dk/sitecollectiondocuments/vejledning_ portalservices_v2%205_ pdf Eksisterende standard snitflade. Bilag 3A.6 Integrationer Side 22 af 51

24 FBOR1 Visuel integration i Borger.dk Se https://www.borger.dk/formyndigheder/sider/udviklere.aspx 3.15 Sags- og dokumentindeks FSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks FSDI1 Sags- og dokumentindeks Sags- og dokumentindeks er en del af den fælles kommunale rammearkitekturs støttesystemer(rasts). Sags- og dokumentindeks indeholder metadata om Sager og dokumenter. Indekset medvirker til at skabe et tværgående overblik indenfor en myndighed. Indekset understøtter også et overblik på tværs af myndigheder. KOMBIT Formål med integrationen Udstille metadata om sager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Sags- og dokumentindekset benyttes til at udstille data til følgende systemer: KMD Sag, for at kunne vedligeholde et sags- og dokumentoverblik i KMD Sag. Kommunale overbliksystemer som skal kunne vise et sagsoverblik med Udbetaling Danmarkssager. Udbetaling Danmarks øvrige fagsystemer, som skal kunne danne et tværgående overblik. Kommunikationsmønster Systemet sender metadata om sager og dokumenter til Sags- og dokumentindekset, som kvitterer med henholdsvis en transport- og forretningskvittering. Efterfølgende skal opdateringen publiceres som en hændelse på beskedfordeleren. Data fra Systemet til Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks Data fra til Kvitteringer Systemet Bilag 3A.6 Integrationer Side 23 af 51

25 FSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks Ved sagsoprettelse, sagssletning og ændringer til metadata, som er udstillet i indekset, skal indekset opdateres. Ca opdateringer til sager om året Ca opdateringer til dokumenter om året Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sager og Dokumenter Snitflade Snitflade tilgår ved RASTS Milepæl 1, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladespecifikation tilgår ved RASTS Milepæl 2, se bilag 1 (Tidsplan). Vilkår for integration til systemet: Underbilag 3A.6a (Produktog snitflader)\rasts integrationsvilkår\bilag 7. Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks Og Vilkår for integration til systemet: Underbilag 3A.6a (Produktog snitflader)\rasts integrationsvilkår\ Bilag 3. Vilkår for integration til støttesystemet Beskedfordeler Snitflade er en del af KOMBIT s udbud af Rammearkitekturens støttesystemer (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). KOMBIT udstiller teststubbe, og leverer kodeeksempler tilgængeligt efter RASTS Milepæl 3, se bilag 1 (Tidsplan). KOMBIT udstiller et testmiljø for sags- og dokumentindeks, testmiljøet vil være tilgængeligt efter RASTS Milepæl 4, se bilag 1 (Tidsplan). FSDI2 Hent oplysninger fra Sags- og dokumentindeks FSDI2 Sags- og dokumentindeks Se FSDI1 Se FSDI1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 24 af 51

26 FSDI2 Hent oplysninger fra Sags- og dokumentindeks Formål med integrationen Indhente metadata om sager fra andre fagsystemer fra det fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Kommunikationsmønster Systemet udsøger sager og/eller dokumenter; Sags- og dokumentindekset overfører metadata om sager, journalnotater og dokumenter. Data fra Systemet til Søgekriterier Data fra til Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter. Systemet Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks. Ved visning af tværgående sagsoverblik for Udbetaling Danmarks sager Ved visning af tværgående sagsoverblik med kommunale sager Vedvisning af tværgående dokumentoverblik for Udbetaling Danmarks sager pr. år. Løsningsflows hvor Snitflade LF Familieydelser - Træf afgørelse Komponent: Tværgående overblik Se FSDI1 Se FSDI1 Se FSDI Ydelsesindeks FYDI1 Udstil oplysninger i Ydelsesindeks FYDI1 Ydelsesindeks Bilag 3A.6 Integrationer Side 25 af 51

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet D R EJEBOG FOR TÆLLEUG ER Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet 2.0 02-04-2012 Offentliggjort på www.kl.dk/komhenvejledninger 2.1 23-04-2012 Tidsplan for foråret 2012 er opdateret. 2.2 14-08-2012

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere