Bilag 3A.6 Integrationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.6 Integrationer"

Transkript

1 Bilag 3A.6 Integrationer Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE INTEGRATIONSBESKRIVELSER INDLEDNING BERIGET GRUNDDATA NEMKONTO SKAT EINDKOMST ATP ERP FJERNPRINT SIKKER POST DANMARKS STATISTIK ATP AFSTEMNING ATP DATAWAREHOUSE ATP IDM & IDP NEMLOG-IN DIGITAL FULDMAGT BORGER.DK SAGS- OG DOKUMENTINDEKS YDELSESINDEKS POSTHÅNDTERING SKAT FORSKUD SKAT (CSC) STATENS ARKIVER Bilag 3A.6 Integrationer Side 1 af 51

3 3.21 SKAT ÅRSOPGØRELSE FERIEPENGE.DK BLIS - BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD SU DEBITOR PENSIONSFAGSYSTEM SKAT GRØN CHECK SKAT ENLIGE FORSØRGERE SKAT EFI INTEGRATIONSBESKRIVELSER FOR OPTIONER Bilag 3A.6 Integrationer Side 2 af 51

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.6 Integrationer Side 3 af 51

5 2 Indledning 2.1 Bilagets formål og opbygning I dette bilag leveres uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra Systemet. I bilaget fremgår integrationsr for alle de integrationer, der er præsenteret på systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). Endvidere fremgår integrationsr for de optioner på integrationer, som er præsenteret i options-afsnittet i bilag 3A (Behovsopgørelse). 2.2 Relation til øvrigt materiale Bilaget er en del af Behovsopgørelsen og skal ses i sammenhæng med bilag 3, 3A og øvrige underbilag til 3A. Bilag 3A.6 Integrationer Side 4 af 51

6 3 Integrationsr 3.1 Indledning Dette afsnit indeholder integrationsr for alle de integrationer, som skal etableres fra Systemet, jf. systemkonteksten i Bilag 3A (Behovsopgørelse). I det følgende vil hver integration blive beskrevet ud fra en fast struktur indeholdende nedenstående informationer: Integrationsnavn/ID Formål med integrationen Hvilke data flyder over integrationen Forventet volumen (frekvens, datamængder) angivet ud fra forretningsmæssige behov Reference til løsningsflows som indeholder integrationen Reference til produkt-/snitflade Integrationerne vil blive beskrevet på et logisk niveau, og der vil således ikke nødvendigvis være en 1-1 relation mellem integrationsrne i det følgende og de faktiske metoder/services, som skal anvendes. I flere tilfælde vil en integration således dække over kald af flere forskellige services. F.eks. vil en integration til SKAT til hent af indkomstoplysninger kunne dække over både opsætning af abonnement på personens indkomst og hent af oplysningerne. Det vil være op til leverandøren at oversætte de forretningsmæssige krav til integrationerne til en konkret anvendelse af konkrete tekniske snitflader, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i Systemet. De mulige tekniske snitflader på de tilstødende systemer vil være beskrevet i separate underbilag eller via referencer til eksterne r. Systemkonteksten er illustreret på Figur 1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 5 af 51

7 Figur 1: Systemkonteksten for Systemet. Diagrammet viser alle de systemer, som Systemet skal integrere til. Figuren viser ikke infrastruktur-komponenter men udelukkende applikationer på logisk niveau. Bilag 3A.6 Integrationer Side 6 af 51

8 3.2 Beriget Grunddata FBGD1 Hent person, bolig el. myndighed fra Beriget Grunddata FBGD1 Beriget Grunddata Støttesystem, som indeholder og leverer oplysninger om personer, bolig og myndigheder, samt relationer imellem disse. Oplysningerne inkluderer bl.a. personoplysninger fra CPR og boligoplysninger fra BBR. Beriget Grunddata tildeler alle personer et unikt ID, således at systemet også kan håndtere personer uden et cpr.nr (f.eks. udenlandske børn). Implementeres og vedligeholdes af ATP-IT Formål med Levering af opdaterede person-, bolig- og myndighedsdata. integrationen Kommunikationsmønst Beriget grunddata understøtter to forskellige er kommunikationsmønstre: a) Replikering: Systemet opsætter abonnement på de personer, boliger og myndigheder, som det ønsker data for. Data for disse interessenter leveres derefter til Systemet i en daglig replikering hver gang der er ændrede data. Alternativt kan ændringerne kommunikeres til Systemet via hændelsesbeskeder. b) Opslag: Systemet henter data fra Beriget Grunddata, når der er brug for data, som endnu ikke er modtaget i en replikering. Data fra Systemet til Identifikation af personen, boligen eller myndigheden, som der ønskes data for. Data fra Data for personen, boligen eller myndigheden inklusive til relationer. Systemet Hver gang Systemet skal benytte data for en person, bolig eller myndighed, det ikke allerede kender, eller der er sket opdateringer til personen myndigheden i Beriget Grunddata. Der forventes årligt at skulle håndteres nye sager for ca nye børn og ca forældre. For hver person (nye såvel som eksisterende i Systemet) modtages ca. 1-2 opdateringer om året i gennemsnit. Bilag 3A.6 Integrationer Side 7 af 51

9 FBGD1 Hent person, bolig el. myndighed fra Beriget Grunddata Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Opret sag / delsag LF Familieydelser - Håndter indberetning LF Familieydelser - Træf afgørelse LF Familieydelser - Håndter løbende ændringer Snitflade Komponent: Persondata Informationsmodellen for Beriget Grunddata beskriver informationerne i Beriget Grunddata se bilag 3A.4 (Begrebsog informationsmodeller). En foreløbig af snitfladen til replikering af data kan ses i: Underbilag 3A.6a (Produkt og snitflader)/beriget Grunddata Snitflade XML-struktur for replikeringen.pdf Endelig snitflade og -specifikation tilgår senere, jævnfør bilag 1 (Tidsplan). Beriget grunddata er ikke i drift på. Beriget grunddata er dog i drift på ibrugtagningstidspunktet. Beriget Grunddata kommer til at udstille et testmiljø. 3.3 NemKonto FNKS1 Send udbetalingsposter til NemKonto FNKS1 NemKonto NemKonto er det offentliges udbetalingssystem. NemKonto foretager videreformidling af udbetalingsposter til bankernes bogføringscentraler. NemKonto formidler udbetalinger til borgere. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for systemet, men det driftes af KMD. Formål med At kunne udbetale ydelser og bidrag til borgere. integrationen Kommunikationsmønster Fagsystemet overfører betalingsordrer til NemKonto. NemKonto kvitterer for modtagelsen af betalingsordrerne. NemKonto sender løbende retursvar om fejlede udbetalinger. Bilag 3A.6 Integrationer Side 8 af 51

10 FNKS1 Send udbetalingsposter til NemKonto Data fra Systemet til CPR nr. / CVR nr. / SE nr. / P nr. på beløbsmodtageren og beløb. Data fra Modtagelseskvitteringer og retursvar om fejlede og til Systemet gennemførte udbetalinger. En gang om ugen. Personer vil få udbetalt ydelser sidste torsdag i måneden og udbetalingsanmodninger skal overføres tids nok til at denne udbetaling kan gennemføres. Korrektioner og udbetalinger for perioder bagud i tid håndteres løbende i de øvrige uger. Til personer udbetales årligt ca udbetalinger for Børneydelsen og ca udbetalinger for Underholdsbidrag. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter udbetaling Snitflade Komponent: Dan udbetaling Produkt: Se Beskrivelse af snitflade til overførsel af udbetalingsanmodninger: Eksisterende standard snitflade. NemKonto stiller et testmiljø til rådighed hvori der skal gennemføres en tilslutningsprøve. 3.4 SKAT eindkomst FSKE1 Rekvirer indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, fra eindkomst FSKE1 eindkomst SKAT s indkomstregister som udstiller indkomstdata til de myndigheder, der har lovhjemmel til at anvende dataene. SKAT Formål med integrationen At hente indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, til brug for udbetaling af børne- og ungeydelse samt børnetilskud. Bilag 3A.6 Integrationer Side 9 af 51

11 FSKE1 Rekvirer indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, fra eindkomst Kommunikationsmønster Rekvirering af optjeningsprocent foregår ud fra følgende mønster: 1. Abonnement opsættes på en person 2. Systemet henter indkomstoplysninger på baggrund af personer der abonneres på. 3. Abonnement kan evt. tilrettes. Data fra Systemet til Optjeningsprocentrekvisitioner for de personer, der ønskes optjeningsprocent for. Abonnement for hent af indkomstoplysninger. Data fra Indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent. til Systemet Systemet indsender rekvisitioner og afhenter optjeningsprocent dagligt. Information tilgår senere. Løsningsflows hvor LF Familieydelser Træf afgørelse LF Familieydelser - Håndter løbende ændringer LF Familieydelser - Håndter udbetaling Snitflade Komponenter: Beregning af ydelser Vejledninger vedrørende teknisk opkobling: Eksisterende standard snitflade. Eksternt testmiljø er til rådighed. 3.5 ATP ERP FERP1 Posteringer til ERP FERP1 ATP ERP Bilag 3A.6 Integrationer Side 10 af 51

12 FERP1 Posteringer til ERP ATP ERP er et Business support system, hvori ATP håndterer områderne økonomi og HR. På økonomiområdet håndteres internt og eksternt regnskab, og hertil modtages løbende posteringsinformationer fra alle fagsystemer samt udbetalingssystemet og debitorsystemet. ATP ERP er baseret på SAP FI/CO. ATP ERP driftes og vedligeholdes af ATP IT. Formål med Vedligehold af regnskab for familieydelser i ATP ERP. integrationen Kommunikationsmønster Systemet overfører posteringsinformationer til ATP ERP. Data fra Systemet til Posteringsinformationer på enkeltposteringsniveau. Data fra Ingen til Systemet Systemet overfører posteringsinformationer ugentligt. Der foretages månedligt ca Løsningsflows hvor udbetalinger og kvartalsmæssigt udbetalinger, som der skal foretages korrekt bogføring af. LF Familieydelser - Håndter udbetaling LF Familieydelser - Håndter opkrævning Snitflade Komponent: Økonomi Produkt: Underbilag 3A.6a (Produkt og snitflader)/atp ERP - Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af posteringer: Underbilag 3A.6a (Produkt og snitflader)/atp ERP - Snitflade - Krav til leverance-systemernes bogførings-records.pdf Eksisterende snitflade. Der findes et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) for ATP ERP. 3.6 Fjernprint FFPR1 Send besked via Fjernprint FFPR1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 11 af 51

13 FFPR1 Send besked via Fjernprint Fjernprint Den fællesoffentlige Fjernprintløsning, som er under etablering af Digitaliseringsstyrelsen. Fjernprintløsningen er en output-management løsning, der automatisk sørger for forsendelse til digital post (hvis muligt) og ellers til fysisk post. For fysisk post håndteres også print, kuvertering og forsendelse. Fjernprint leveres pt. af Strålfors på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Formål med integrationen Afsendelse af beskeder til personer enten via digital post eller fysisk post. Kommunikationsmønster Forsendelse af beskeder følger nedenstående overordnede kommunikationsmønster: 1. Systemet afsender beskeder enten som masseforsendelse eller enkeltforsendelse. 2. Systemet henter forsendelseskanal og forsendelsesstatus via opslag i log. Data fra Systemet til Beskeder i form af en PDF-fil og tilhørende metadata som muliggør forsendelse som både digital og fysisk post. Beskederne skal indeholde identifikation af fagsystem og dokument dels som metadata og dels som QR-kode, således at det ved modtagelse af et tilhørende svar (enten via digital post eller en returneret blanket/brev) vil være muligt at identificere både fagsystem og tilknyttet sag. Data fra til Oplysninger fra forsendelsesloggen herunder Systemet forsendelseskanal (fysisk/digital post) og forsendelsesstatus. Når der skal afsendes besked til personer. Der afsendes ca. 1,2 mio. beskeder årligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning LF Familieydelser - Træf afgørelse LF Familieydelser - Vurder udbetalingsgrundlag LF Familieydelser - Udsend BØT-erklæring Komponenter: Manuelle breve og Besked håndtering Bilag 3A.6 Integrationer Side 12 af 51

14 FFPR1 Send besked via Fjernprint Snitflade Information om den fællesoffentlige fjernprintløsning kan findes her: API: Post/Loesninger-ogteknik/Fjernprint/Vejledninger/Graenseflader-til-Fjernprint Snitfladen er i drift og der er pt. ingen planlagte aktiviteter i forbindelse med denne snitflade. Der stilles testfunktionalitet til rådighed i snitfladen. 3.7 Sikker Post FSIP1 Send besked til myndighed FSIP1 ATPs Mail server (Exchange) Sikker Post er et system til kommunikation imellem offentlige myndigheder. Løsningen er baseret på at der er etableret en sikker forbindelse, i mellem myndighedernes mail servere via en 3 part., så mail kan routes fra en myndighed til en anden over en sikker forbindelse (TLS/SSL eller VPN). ATP IT Formål med integrationen Afsendelse af besked til myndighed. Kommunikationsmønster Systemet sender beskeder (mails) enten som masseforsendelse eller enkeltforsendelse. Data fra Systemet til Data fra til Systemet Løsningsflows hvor Mails med vedhæftet dokumenter. Ingen. F.eks. ved anbringelser, afsendes en besked (Advis) til kommunen. Bemærk at denne integration udelukkende anvendes for de kommuner, som i systemadministrationen er konfigureret til Sikker Post kanalen, et andet alternativt er kanalen fjernprint. Det anslås at være ca årlige adviseringer Løsningsflows skal afklares senere. Komponent: Manuelle breve og Besked håndtering Bilag 3A.6 Integrationer Side 13 af 51

15 FSIP1 Send besked til myndighed Snitflade Der skal etableres en sikker kommunikationskanal, som muliggør afsendelse af Sikker Post ( s) fra Systemet til ATP mail server, herfra routes mailen videre til den respektive kommune. Bemærk denne kanal anvendes udelukkende til afsendelse altså en vejs beskeder. Snitfladen er i drift og kan anvendes for de myndigheder, som er tilmeldt denne modtagelsesform. Test af snitfladen skal aftales med ATP IT. 3.8 Danmarks Statistik FDST1 Levering af oplysninger til Danmarks Statistik FDST1 Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Deres opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Formål med integrationen Levering af oplysninger om familieydelsessager til Danmarks Statistik. Kommunikationsmønster Systemet udtrækker data og afleverer dem til Danmarks Statistik. Data fra Systemet til Der leveres et udtræk af stamoplysninger (tilskudsmodtager, barn) og udbetalingsoplysninger for alle ydelsestyper. Data fra til Ingen Systemet Kvartalsudtræk. Sidste hverdag i kvartalet. Oplysninger om alle familieydelsessager år til dato. Løsningsflows med Er ikke afbildet på løsningsflow. forretningsmæssige krav til integrationen Komponent: Rapporter Snitflade Snitflade: Underbilag 3A.6a Produkt- & snitflader/generisk udtræk service Snitflade.pdf Eksisterende snitflade. Snitfladen skal dog tilrettes til nyt sagsbegreb i forbindelse med tilslutning til Systemet. Test af integrationen skal aftales med Danmarks Statistik. Bilag 3A.6 Integrationer Side 14 af 51

16 3.9 ATP afstemning FAAF1 Afstemningsdata til ATP FAAF1 ATP s afstemningsenhed ATP s enhed der er ansvarlig for at sikre at regnskabsdata er korrekte og afstemt mellem systemerne. Enheden foretager afstemning af bogføringsdata for alle Udbetaling Danmarks systemer via egne værktøjer og systemer. Formål med integrationen Levering af data til brug for den regnskabsmæssige kontrol og afstemning. Kommunikationsmønster Systemet udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform (se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Data fra Systemet til Udtræk af posteringsdata på alle relevante tilstande/steps i pengestrømmen. Data fra til Ingen Systemet Afstemningsdata udtrækkes og afleveres med faste tidsintervaller. Endvidere kan en ATP-medarbejder med særlige rettigheder igangsætte et udtræk af specifikke afstemningsdata. Alle enkeltposteringer i en given periode på forskellige tidspunkter/tilstande i pengestrømmen skal kunne udtrækkes. Posteringerne knytter sig til de ca månedlige udbetalinger og kvartalsmæssige udbetalinger. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter udbetaling LF Familieydelser - Håndter opkrævning Snitflade Komponent: Afstemning Skal fastlægges i Afklaringsetapen, når realiseringen af pengestrømmene i Systemet er kendt. Snitflade: Underbilag 3A.6a Produkt- & snitflader/generisk udtræk service Snitflade.pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 15 af 51

17 FAAF1 Afstemningsdata til ATP Eksisterende snitflade, Systemet skal integrere til denne. ATP s integrationsplatform findes i både et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilot- (præproduktions-) miljø ATP Datawarehouse FDWH1 Data til datawarehouse FDWH1 ATP s datawarehouse ATP s datawarehouse, som indsamler relevante data fra øvrige systemer og stiller disse til rådighed for ledelsesrapportering, statistik og ad hoc analyser. For Udbetaling Danmark benyttes systemet til ledelsesrapportering. Endvidere holdes heri datagrundlaget for Udbetaling Danmarks arbejde med Helhedsorienteret Kontrol. ATP Formål med integrationen At stille data fra Systemet til rådighed for de dataanalyser og rapporteringer, der sker i ATP s datawarehouse. Kommunikationsmønster Systemet skubber data til ATP. Data fra Systemet til Alle data i Systemet. Ved hver dataaflevering skal der dog kun leveres de data, der er nye eller ændrede siden sidste dataaflevering. Data fra til Ingen Systemet En gang om dagen. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Bilag 3A.6 Integrationer Side 16 af 51

18 FDWH1 Data til datawarehouse Snitflade Udtrækket skal leveres i et standard format, som uden yderligere tilretning kan tilgås fra en SQL DataWarehouse løsning, fx en semikolonsepareret fil. Snitfladen skal fastlægges endeligt i Afklaringsetapen. Snitflade: Underbilag 3A.6a Produkt- & snitflader/generisk udtræk service Snitflade.pdf Datawarehouse har en snitflade mod Eksisterende Løsning. Denne integration skal erstatte den nuværende snitflade. N/a 3.11 ATP IdM & IdP FIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM FIDM1 ATP IdM og IdP (Identity Management og Identity Provider) En række systemer i ATP s sikkerhedsdomæne, som benyttes til administration af interne brugere og deres roller og rettigheder, samt autentifikation af de interne brugere. Fra systemerne gøres bruger- og rettighedsoplysninger tilgængelige for de øvrige it-systemer. Udbetaling Danmarks brugere, herunder kunderådgivere, administreres som en del af ATP s øvrige interne brugere, og de tildeles roller med rettigheder til fagsystemet via Identity Management-systemet. De interne brugere vil endvidere blive autentificeret via disse systemer. Som IdM-løsning anvendes produktet IBM Security Identity Manager (TIM). Derudover anvendes Windows AD, IBM TFIM og TAM. ATP Formål med integrationen Systemet får kendskab til de brugere og rolletildelinger, som vedligeholdes i ATP s IdM. Bilag 3A.6 Integrationer Side 17 af 51

19 FIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Kommunikationsmønster ATP s IdM og IdP system understøtter forskellige metoder til udveksling af bruger- og rolle-/rettighedsoplysninger: a) ATP s IdM skubber oplysninger om alle brugere og deres rolletildelinger til Systemets brugerdatabase. b) ATP s IdM og IdP leverer oplysninger om en brugers rolletildelinger i forbindelse med brugerens login. Der er forskellige teknologier i spil afhængigt af valgt metode se snitfladen. Data fra Systemet til Systemets roller gøres tilgængelige for rolletildelingen i ATP s IdM i forbindelse med oprettelse og vedligehold af rollerne. Data fra til Brugere og deres tildeling af systemmæssige roller. Systemet Afhængigt af valgt kommunikationsmønster: a) Brugere og deres rolletildeling skubbes ud hver gang disse oprettes eller ændres i ATP s IdM. b) Rolletildeling leveres ved hvert login. ATP har ca interne brugere. Heraf skal ca. 210 have adgang til Systemet. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sikkerhed Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige tilladte integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. ATP s IdM er et eksisterende produkt som tilbyder en række forskellige integrationsmekanismer, som også er implementeret mod en række andre systemer. Se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. FIDP1 Login via ATP s IdP FIDP1 ATP IdM og IdP Se FIDM1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 18 af 51

20 FIDP1 Login via ATP s IdP Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra Systemet til Data fra til Systemet Løsningsflows hvor Snitflade ATP ATP s interne brugere har single-sign on med deres ATP windows login. Afhænger af valgt teknologi. Der kan være tale om både client side og server side integration. Ingen Brugerens identitet. Hver gang en ATP-bruger har brug for at logge på Systemet. Der er ca. 210 ATP-brugere, heraf ca. 155 kunderådgivere som dagligt tilgår Systemet. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sikkerhed Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. ATP s IdM og IdP har mekanismer for Single sign-on etableret mod flere andre systemer. Se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf NemLog-in FNLO1 Login til selvbetjening via NemLog-in FNLO1 NemLog-in Det offentlige log-in-fællesskab som bl.a. understøtter single sign-on mellem offentlige it-løsninger. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for løsningen. Formål med integrationen Autentifikation af personer i forbindelse med selvbetjening. Kommunikationsmønster Når en person vil tilgå de dele af selvbetjeningsløsningen, som kræver, at brugeren er logget ind, sender Systemet brugeren til NemLog-in. NemLog-in autentificerer brugeren og sender brugeren og brugeroplysninger tilbage til selvbetjeningsløsningen. Bilag 3A.6 Integrationer Side 19 af 51

21 FNLO1 Login til selvbetjening via NemLog-in Data fra Systemet til Ingen Data fra til Oplysninger om hvem brugeren er. Systemet Hver gang en person vil logge ind på Selvbetjeningsløsningen. Der forventes ca logins om året. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning Komponent: Selvbetjening Snitflade Information om NemLog-in kan findes her: Tekniske krav og politikker for NemLog-in, som skal overholdes af alle medlemmer af den fællesoffentlige føderation: Eksisterende snitflade. NemLog-in har et integrationstestmiljø, hvori integrationstest skal foretages Digital Fuldmagt Nedenstående snitflade er alene for at hente de fuldmagtshavere som borgeren har givet fuldmagt til. Leverandøren er forpligtet til at efterleve samtlige retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen, som er nævnt i relation til brugen- /implementeringen af den Digitale fuldmagt i et myndighedssystem. Digital fuldmagt er bygget ind i NemLog-in, som returnere en liste over fuldmagter som fuldmagtshaveren kan vælge at benytte. FDIF1 Hent digital fuldmagt FDIF1 Digital fuldmagt Bilag 3A.6 Integrationer Side 20 af 51

22 FDIF1 Hent digital fuldmagt Mulighed for borgere at give fuldmagt til en repræsentant, således at repræsentanten kan agere på borgerens vegne i de offentlige selvbetjeningsløsninger, der er tilsluttet Digital Fuldmagt. Fuldmagter kan gives til andre borgere, en medarbejder i en virksomhed, eller en virksomhed (via CVR nummer) Ydermere udstilles en webservice grænseflade, hvor fuldmagtsprivilegier kan forespørges for en vilkårlig bruger (repræsentant). Dette betyder at en kunderådgiver via denne vej kan få at vide, om der foreligger en fuldmagt, uden at repræsentanten er logget på. Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra Systemet til Data fra til Systemet Løsningsflows hvor Snitflade NemLogin's Fuldmagtsløsning At give en borger mulighed for at overdrage fuldmagt til fx en ægtefælle eller barn. Når en kunderådgiver har behov for at forespørge om hvilke fuldmagtsprivilegier, der foreligger for en given borger, kaldes en webservice, der returnerer bruger/brugere som borgeren har givet fuldmagt og de dertil tilhørende fuldmagtsprivilegier/permissions der er tilknyttet det pågældende myndighedssystem. Fuldmagtsprivilegier, der svarer til de delegérbare adgange i Systemet. En list over fuldmagt haver, og de tilknyttede fuldmagtsprivilegier. Hver gang en Kunderådgiver får vist overbliksbillede. Det anslås at være daglige forespørgsler. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Selvbetjening, Tværgående overblik Basale fuldmagtsløsning: Teknisk guide: Bilag 3A.6 Integrationer Side 21 af 51

23 FDIF1 Hent digital fuldmagt Snitfladen er udstillet af digitaliseringsstyrelsen, se snitflade n. NemLog-in's integrationstestmiljø 3.14 Borger.dk FBOR1 Visuel integration i Borger.dk FBOR1 Borger.dk Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Det er ATP s strategi at udstille selvbetjeningsløsninger igennem Borger.dk. Borger.dk bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samarbejde mellem Staten, KL og Danske Regioner. Formål med integrationen Udstilling af selvbetjeningsløsningen på Borger.dk Kommunikationsmønster Der er tale om en client-side integration, hvor selvbetjeningsløsningen via brugerens browser integreres i Borger.dk. Data fra Systemet til Ingen. Der sendes dog registreringer af sidebesøg fra browseren til statistikopsamling på borger.dk. Data fra til Ingen Systemet N/a N/a Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning Snitflade Materiale vedrørende visuel integration i Borger.dk kan findes her: HTML-guide: Information vedrørende statistiksystem og tællerscript, kan findes her: https://www.borger.dk/formyndigheder/sider/statistiksystem.aspx https://www.borger.dk/sitecollectiondocuments/vejledning_ portalservices_v2%205_ pdf Eksisterende standard snitflade. Bilag 3A.6 Integrationer Side 22 af 51

24 FBOR1 Visuel integration i Borger.dk Se https://www.borger.dk/formyndigheder/sider/udviklere.aspx 3.15 Sags- og dokumentindeks FSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks FSDI1 Sags- og dokumentindeks Sags- og dokumentindeks er en del af den fælles kommunale rammearkitekturs støttesystemer(rasts). Sags- og dokumentindeks indeholder metadata om Sager og dokumenter. Indekset medvirker til at skabe et tværgående overblik indenfor en myndighed. Indekset understøtter også et overblik på tværs af myndigheder. KOMBIT Formål med integrationen Udstille metadata om sager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Sags- og dokumentindekset benyttes til at udstille data til følgende systemer: KMD Sag, for at kunne vedligeholde et sags- og dokumentoverblik i KMD Sag. Kommunale overbliksystemer som skal kunne vise et sagsoverblik med Udbetaling Danmarkssager. Udbetaling Danmarks øvrige fagsystemer, som skal kunne danne et tværgående overblik. Kommunikationsmønster Systemet sender metadata om sager og dokumenter til Sags- og dokumentindekset, som kvitterer med henholdsvis en transport- og forretningskvittering. Efterfølgende skal opdateringen publiceres som en hændelse på beskedfordeleren. Data fra Systemet til Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks Data fra til Kvitteringer Systemet Bilag 3A.6 Integrationer Side 23 af 51

25 FSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks Ved sagsoprettelse, sagssletning og ændringer til metadata, som er udstillet i indekset, skal indekset opdateres. Ca opdateringer til sager om året Ca opdateringer til dokumenter om året Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sager og Dokumenter Snitflade Snitflade tilgår ved RASTS Milepæl 1, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladespecifikation tilgår ved RASTS Milepæl 2, se bilag 1 (Tidsplan). Vilkår for integration til systemet: Underbilag 3A.6a (Produktog snitflader)\rasts integrationsvilkår\bilag 7. Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks Og Vilkår for integration til systemet: Underbilag 3A.6a (Produktog snitflader)\rasts integrationsvilkår\ Bilag 3. Vilkår for integration til støttesystemet Beskedfordeler Snitflade er en del af KOMBIT s udbud af Rammearkitekturens støttesystemer (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). KOMBIT udstiller teststubbe, og leverer kodeeksempler tilgængeligt efter RASTS Milepæl 3, se bilag 1 (Tidsplan). KOMBIT udstiller et testmiljø for sags- og dokumentindeks, testmiljøet vil være tilgængeligt efter RASTS Milepæl 4, se bilag 1 (Tidsplan). FSDI2 Hent oplysninger fra Sags- og dokumentindeks FSDI2 Sags- og dokumentindeks Se FSDI1 Se FSDI1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 24 af 51

26 FSDI2 Hent oplysninger fra Sags- og dokumentindeks Formål med integrationen Indhente metadata om sager fra andre fagsystemer fra det fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Kommunikationsmønster Systemet udsøger sager og/eller dokumenter; Sags- og dokumentindekset overfører metadata om sager, journalnotater og dokumenter. Data fra Systemet til Søgekriterier Data fra til Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter. Systemet Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se Underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader)\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks. Ved visning af tværgående sagsoverblik for Udbetaling Danmarks sager Ved visning af tværgående sagsoverblik med kommunale sager Vedvisning af tværgående dokumentoverblik for Udbetaling Danmarks sager pr. år. Løsningsflows hvor Snitflade LF Familieydelser - Træf afgørelse Komponent: Tværgående overblik Se FSDI1 Se FSDI1 Se FSDI Ydelsesindeks FYDI1 Udstil oplysninger i Ydelsesindeks FYDI1 Ydelsesindeks Bilag 3A.6 Integrationer Side 25 af 51

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION 4. februar 2011 BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandøren... 4 1.1 Kravspecifikationens indhold... 4 1.2 Om selve

Læs mere

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Velkomst Keith Fobian DANA 1 FACILIA a-kasse seminar 22.september 2010 - program Tidsplan Emne Init. 12.00 12.30 Sandwich 12.30 12.35 Velkomst KF 12.35 12.50

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere