Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013."

Transkript

1 Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter til første punkt på dagsordenen. Dagsordenens punkt1: Kasper Stjernegård (146) blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere at der var fremmødt 21 deltagere til generalforsamlingen. Herefter gennemgik dirigenten dagordenen for generalforsamlingen: 1. Valg til bestyrelsen. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af regnskabet. 4. Fremlæggelse af budget. 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse til 1200 kr. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og Revisorsuppleanter: 2 bestyrelsesmedlemmer: Martin Brandt (modtager ikke genvalg) Karl Ejner Juhl (modtager ikke genvalg) 2 bestyrelsessuppleanter 2 revisorer 1 revisorsuppleant 8. Valg af stående udvalg: Sct. Hans udvalg. 9. Eventuelt.

2 Dagordenens punkt 2: Oldermanden aflagde bestyrelsens beretning og følgende bemærkninger til beretningen blev noteret: Snerydning og græsklipning klarer Oluf Laursen og vi har kontrakt med ham endnu en sæson. I det store hele klares opgaven tilfredsstillende. Græsklipningen gør at området ser velplejet ud, når man kommer fra Ladegårdsvej. Med hensyn til snerydning, kan der altid diskuteres, hvor meget der skal ryddes. Pointen i snerydningen bør være, at alle kan komme på arbejde og at restaffalds-containerne kan blive tømt hver 14. dag. Vi har haft Kristen Lauritzen til at foretage ukruds-og muldvarpebekæmpelse langs med fordelingsvejen og på torvene samt stierne. Altså steder, hvor grundejerne ikke umiddelbart har adgang til på den anden side hækken. På stamvejene og boligvejene skal grundejerne selv sørge for fjernelse af ukrudtet ifølge kommunens regulativ og vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier:citat grundejerne er ansvarlig for at renholde fortovet mellem vejarealet og egen matrikel. Udover snerydning og glatførebekæmpelse, har grundejeren pligt til at fjerne ukrudt og affald. Og så kommer vi ind på et område, hvor vi grundejere har mange holdninger til hundelort, Har også lyst til at nævne at der blev samlet godt 8 kg ind på fodboldbanen til forårsrengøring. Vedkender også at der bliver luftet hunde fra andre områder end vores. Når alt det her er sagt, så er det jo ikke nødvendigt at skyde mus med elefanter, og slet ikke lufte dem på legepladser og boldbaner, men blot samle op efter vores kæledyr. Kort og godt - vi tager hensyn til hinanden. På torvene er der gået 2 træer ud og de erstattes af nye og resten af træerne beskæres af Nielsens Planteskole. Vejenes tilstand er O K. Der bliver lavet revneforsegling og der er lavet aftale med NCC omkring reparationer. Fliserne på stierne - nord / syd trænger til at blive lagt om visse steder. Midler er afsat til dette, men udføres først til foråret.

3 Græsklipning på det areal som kommunen skal ordne er under al kritik og jeg bruger oceaner af tid på at forklare teknisk forvaltning, hvordan det hænger sammen. Teknisk forvaltning er ikke klar over hvilke områder de skal klippe og som borger undrer jeg mig. Når der kan sendes kort ud, hvorpå der er indtegnet det område kommunen tror de klipper. Vi i Vængernes beboerlaug priser os lykkelige for at her har kommunen taget fejl, idet potentiellel købere ville løbe skrigende væk, når de blev budt ind til et ufriseret område. Forårsrengøring. Traditionen tro er der mange veje repræsenteret til den årlige forårsrengøring. Stor tak til jer der aktivt giver en hånd med for at få området gjort forårsklar, og har grundejerne ikke tid på rengøringsdagen, ser det ud til at arbejdet klares inden. Legepladserne. Sidste år bevilligede generalforsamlingen kr. til at få gjort legeplads vest opdateret. Herefter har vi efterlyst interesserede til at være med i en udformning af legepladsen. Tommy og undertegnede har set på forskellige planer. Det er en svær beslutning at tage, da vi gerne vil have matriklen udformet, så det bliver et værested for beboerne. Vi har desuden været i gang med at opsøge lidt tilskud. Ting tager tid. Den østlige legeplads har vi endnu ikke fået skøde på. Sct. Hans aften. Sct. Hans udvalget bestod af Lone Brandt, Regina Völcker, Inga Olesen og Ingrid Lauritzen. Det var sløjt med opbakningen vedr. køb af drikkevarer og grill-pølser, så det er helt klart noget der skal revurderes. Til bålet dukkede heldigvis lidt flere op ca. 60 i alt, der kunne høre journalist og rejsearrangør Anne Marie Bohsens frem ragende båltale.

4 Fjernvarmen. Leverer god og stabil varme til området, og starter det nye år 2014 med den nye tarif, hvilket betyder at varmeværket kigger på returtemperaturen, der kommer fra husstanden. Returtemperaturen må ikke overstige 40 grader- gør den det stiger mwh med 1 %. Ligger den årlige returtemperatur under 35 grader nedsættes det årlige mwh med 1 %. Kravene bliver løbende skærpet i løbet af de næste 5 år. Håber I har fået justeret varmen i det forgangne år. Tak. Til slut vil jeg gerne takke min bestyrelse for samarbejdet. Ingrid Lauritzen Oldermand. Dette var bestyrelsens beretning. Debat vedr. hundeluftning. Dagsordenens punkt 3: Holger B. Sørensen gennemgik regnskabet for 2012/13 Regnskabet blev godkendt. Dagsordenens punkt 4: Fremlæggelse af budget 2013/14. Holger B Sørensen fremlagde en orientering om en 15 års asfaltplan og et forsigtigt gæt for kontingentet de næste 15 år frem. Der er indhentet et tilbud vedr. asfaltering og Vængerne afventer endnu et tilbud. Når alt er på plads er det planen at informationen lægges ud på hjemmesiden.

5 Dagsordenens punkt 5: Kontingentet for 2014 blev fastsat til 1200,00 kr. Dagsordenens punkt 6: Punktet udgår da der ingen forslag er indkommet. Dagsordenens punkt 7: Valg til bestyrelsen: Bent Rewitz 73 A Kim Sand 292 Valg af suppleanter: 1. suppleant: Kasper Stjernegård suppleant: Sten Færch 316 Valg af revisorer. Genvalg til: Kristian Olesen 366 og Brian Jørgensen 382 Valg af revisorsuppleant: Henning Hansen 342 Dagsordenens punkt 8: Sct. Hans udvalg _ Ingen på generalforsamlingen meldte sig og er derfor udskudt.

6 Dagsordenens punkt 9: Bestyrelsen tager kontakt til Haderslev Kommune vedr. græsslåning og beskæring/fældning af store egetræer på det kommunale areal. Der blev foreslået at man tog kontakt til politikere og Jyske Vestkysten Opfordring fra generalforsamlingen: Området skal gøres pænere. Har man brug for hjælp kan trægruppen kontaktes ved Gitte Andersen 71 b. Forslag til fjernelse af affaldscontainere ved indkørslen blev drøftet, men da det er ikke er Beboerforeningens, kan vi ikke gøre noget, blot afvente. ROS Til BESTYRELSEN Oldermanden: Tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, en tak til Karl E. Juhl og Martin Brandt for deres arbejde i bestyrelsen og Velkommen til Bent Rewitz og Kim Sand.

7 Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Forplejningen bestod af smørrebrød, ostebord og småkager. Haderslev den November Dirigent: Kasper Stjernegård 146 Ingrid Lauritzen 150 Holger Sørensen 288 Karl Ejner Juhl 91 Tommy Völker 244 Martin Brandt 1 B Med venlig hilsen Martin Brandt Nederbyvænget 1 B

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere